Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2021:5968

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
10-11-2021
Datum publicatie
17-11-2021
Zaaknummer
9219070
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Verkoop op marktplaats.nl van valse vouchers voor een gezinsabonnement op een pretpark. Onrechtmatig handelen. Schending van auteursrecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 9219070 \ CV EXPL 21-4006 \ 42693 \ 682

uitspraak van

vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap Koningin Julianatoren B.V.

gevestigd te Apeldoorn

eisende partij

gemachtigde Gerechtsdeurwaarderskantoor Karreman B.V.

tegen

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde partij

gemachtigde mr. T.P. Boer

Partijen worden hierna Julianatoren en [gedaagde] genoemd.

1 Waar gaat het om?

Het gaat in deze zaak om het volgende. Op Marktplaats.nl zijn meerdere valse vouchers voor een gezinsabonnement op familiepretpark Julianatoren verkocht. Julianatoren stelt dat [gedaagde] dit heeft gedaan en vordert in deze zaak de schade die zij hierdoor heeft geleden. De kantonrechter volgt Julianatoren hierin en wijst een (groot) deel van de gevorderde schade (bestaande uit reputatieschade, schade voor de tijdsbesteding en schade voor de gecompenseerde valse vouchers) toe.

2 De procedure

2.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 14 juli 2021 en de daarin genoemde processtukken

- de mondelinge behandeling van 13 oktober 2021, waar de gemachtigde van Julianatoren het woord heeft gevoerd aan de hand van pleitaantekeningen.

2.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

3 De feiten

3.1.

Julianatoren is een pretpark in Apeldoorn. Julianatoren verkoopt als toegangsbewijs onder meer gezinsvouchers. Zo’n voucher kan worden ingeleverd bij bezoek aan het park, waarna (na inlevering van pasfoto’s en op vertoon van legitimatie) een gezinsabonnement wordt geactiveerd. Met de gepersonaliseerde kaart heeft een gezin het hele seizoen kosteloos toegang tot het park. Een gezinsvoucher kostte in 2019 bij Julianatoren € 237,00.

3.2.

In oktober 2018 constateerde Julianatoren dat er via Marktplaats.nl vervalste gezinsvouchers werden aangeboden door “ [naam] ”, “ [naam] ” en “ [naam] ” voor respectievelijk € 140,00, € 150,00 en € 160,00 per voucher.

3.3.

Een medewerker van Julianatoren heeft in december 2018 contact opgenomen met de aanbieder. De aanbieder heeft toen zijn telefoonnummer ( [telefoonnummer] ) gegeven. In de Kamer van Koophandel is dit telefoonnummer vermeld bij de eenmanszaak [naam eenmanszaak] , gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem aan de Utrechtseweg 306. Eigenaar van [naam eenmanszaak] is [gedaagde] .

3.4.

Julianatoren heeft aangifte gedaan bij de politie van oplichting en heeft een melding gemaakt bij Fraudehelpdesk.nl.

3.5.

Toen Julianatoren na de wintersluiting eind maart 2019 weer opende, meldden zich diverse mensen met valse gezinsvouchers. Deze vouchers waren anders van kleur en er stond een gekopieerde handtekening op.

3.6.

Omdat de politie de zaak niet verder oppakte, heeft Julianatoren de bezoekers die zich meldden met een vals voucher gevraagd om aangifte te doen. In ruil daarvoor heeft Julianatoren hen gecompenseerd, in die zin dat zij hen alsnog een geldig voucher en dus een gezinsabonnement heeft verstrekt.

3.7.

Op 30 april 2019 heeft het tv-programma Tros Opgelicht (op verzoek van Julianatoren) aandacht besteed aan deze kwestie.

3.8.

Bij de door Julianatoren overgelegde stukken bevinden zich zeventien (deels geanonimiseerde) aangiftes. In deze aangiftes wordt telkens vermeld dat via Marktplaats een voucher is gekocht voor een gezinsabonnement bij Julianatoren voor een bedrag dat varieert van € 135,00 tot € 169,00. Meerdere personen/kopers hebben de voucher opgehaald in Arnhem bij een man bij “Het Dorp”. De aanbieder/verkoper wordt “ [naam] ”, “ [naam] en [naam] ” dan wel “ [naam] ”. Meerdere aangevers hebben verklaard dat zij, nadat zij erop waren gewezen dat het televisieprogramma Tros Opgelicht aandacht had besteed hieraan en nadat zij dit programma hadden teruggekeken, de aanbieder/verkoper in het programma dezelfde was als de persoon met wie zij contact hadden gehad.

Andere kopers hebben het bedrag overgeboekt naar “ [naam] en [gedaagde] ” met rekeningnummer [bankrekeningnummer] of “ [gedaagde] ” met rekeningnummer [bankrekeningnummer] .

4 De vordering en het verweer

4.1.

Julianatoren vordert dat de kantonrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] veroordeelt:

I. om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Julianatoren te betalen de terzake vermelde verschuldigde som van:

primair

€ 11.850,00 terzake de gecompenseerde vouchers

€ 3.290,00 terzake de algehele tijdsbesteding

€ 2.000,00 terzake reputatieschade

€ 17.140,00

althans een in goede justitie te bepalen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening;

subsidiair

€ 7.110,00 terzake de gecompenseerde vouchers

€ 3.290,00 terzake de algehele tijdsbesteding

€ 2.000,00 terzake reputatieschade

€ 12.400,00

althans een in goede justitie te bepalen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening, alsmede [gedaagde] veroordeelt om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis rekening en verantwoording af te leggen omtrent de verkochte vouchers, de prijs daarvan en de NAW-gegevens dan wel elektronische gegevens van de desbetreffende personen, op verbeurte van een dwangsom van € 100,00 per dag met een maximum van € 4.740,00, althans een in goede justitie te bepalen bedrag;

II. tot betaling van de buitengerechtelijke kosten ten bedrage van € 875,00;

III. in de kosten van de procedure waaronder te begrijpen een bedrag voor salaris en noodzakelijke verschotten, zoals vermeld in de kostenstaat van deze dagvaarding.

4.2.

Julianatoren legt aan haar vorderingen ten grondslag dat [gedaagde] onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. [gedaagde] heeft via Marktplaats valse vouchers verkocht, die niet door Julianatoren waren uitgegeven, en heeft hier niet alleen Julianatoren mee benadeeld, maar ook de bezoekers van Julianatoren. Daarmee heeft [gedaagde] gehandeld in strijd met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Daarnaast heeft [gedaagde] inbreuk gemaakt op het auteursrecht op (de afbeeldingen op) de vouchers. De vouchers komen immers, gelet op het grafisch ontwerp, met een origineel karakter dat zintuiglijk waarneembaar is en geen technisch of functioneel effect heeft, voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Het is alleen aan Julianatoren om de vouchers openbaar te maken, te verveelvoudigen en te verkopen.

Door de handelingen van [gedaagde] heeft Julianatoren schade geleden, die bestaat uit een vergoeding van de uitgegeven valse vouchers, reputatieschade en kosten voor de bestede tijd. Voor zover niet geheel duidelijk is hoeveel vouchers [gedaagde] heeft verkocht, vordert Julianatoren subsidiair – naast schadevergoeding voor het verkopen van 30 valse vouchers – op grond van artikel 27a Auteurswet dat [gedaagde] hierover rekening en verantwoording aflegt.

Op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c van het Burgerlijk Wetboek (BW) maakt Julianatoren tevens aanspraak op buitengerechtelijke kosten.

4.3.

[gedaagde] voert verweer.

4.4.

Op de stellingen van partijen zal hierna voor zover relevant nader worden ingegaan.

5 De beoordeling

Bevoegdheid

5.1.

Voor zover [gedaagde] heeft betoogd dat de kantonrechter niet bevoegd zou zijn om kennis te nemen van de onderhavige vordering, wordt dit verweer verworpen. Julianatoren vordert primair een schadevergoeding van ruim € 17.000,00. Op grond van artikel 93 aanhef en onder a. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is de kantonrechter dan ook bevoegd. Dat de vordering ook is gestoeld op schending van het auteursrecht maakt dat niet anders. Er wordt immers geen verbod gevorderd.

Dat Julianatoren subsidiair (ook) vordert dat [gedaagde] rekening en verantwoording aflegt, betekent nog niet dat de kantonrechter niet bevoegd zou zijn. Immers de bevoegdheid is al op grond van het primair gevorderde vastgesteld en vloeit voort uit art 94 lid 1 Rv.

Dit is alleen anders als het totale beloop of de totale waarde van de vorderingen boven een bedrag van € 25.000,00 uitkomt. Ter zitting heeft Julianatoren evenwel uitdrukkelijk afstand gedaan van het meerdere, mocht uit het afleggen van rekening en verantwoording blijken dat de schade meer dan € 25.000,00 bedraagt, zodat ook deze vordering geen reden is voor de kantonrechter om zich onbevoegd te verklaren.

Nu [gedaagde] woonachtig is te Arnhem is de kantonrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem relatief bevoegd om van de vordering kennis te nemen.

Inhoudelijke beoordeling

Onrechtmatig handelen

5.2.

Kernvraag in deze zaak is of [gedaagde] onrechtmatig jegens Juliantoren heeft gehandeld en of (en zo ja hoeveel) Julianatoren hierdoor schade heeft geleden.

5.3.

In de conclusie van antwoord verwijst [gedaagde] ten aanzien van zijn rol in het geheel naar de verklaring die hij heeft gegeven in het tv-programma Tros Opgelicht. Daar heeft hij verklaard dat hij de vouchers in opdracht van ene [naam] , die de vouchers kocht van een vriendin die bij Julianatoren zou werken, heeft verkocht. [naam] wilde

€ 100,00 per voucher en de rest was voor [gedaagde] . [gedaagde] trof [naam] in een café in Arnhem centrum. Daar kreeg hij dan steeds één of twee vouchers die hij onder een valse naam op marktplaats.nl verkocht. Na de verkoop betaalde [gedaagde] [naam] in datzelfde café de afgesproken € 100,00 per voucher. Volgens [gedaagde] was dit een bijverdienste en is er geen sprake van fraude in strafrechtelijke zin. Volgens [gedaagde] blijkt dit ook uit het gegeven dat de politie en de fraudehelpdesk geen nadere actie hebben ondernomen.

5.4.

Niet in geschil is dat er via marktplaats.nl valse vouchers voor een gezinsabonnement op Julianatoren zijn verkocht. [gedaagde] heeft niet betwist dat hij meerdere malen vouchers heeft verkocht. Dit blijkt overigens ook uit de door Julianatoren overgelegde aangiftes. De gebruikte naam/namen, het bankrekeningnummer en het telefoonnummer zijn allemaal te herleiden tot [gedaagde] . Dat geldt ook voor de locatie (Het Dorp te Arnhem) die werd gebruikt in het geval iemand de voucher kwam ophalen.

De kantonrechter leidt uit het verweer van [gedaagde] af dat hij niet wist dat de vouchers vals waren. Dat verweer acht de kantonrechter gelet op de omstandigheden ongeloofwaardig. Zo heeft [gedaagde] verklaard dat ene [naam] steeds vouchers kreeg van iemand die bij Julianatoren werkte. Dat roept alleen al vraagtekens op en had dat ook moeten doen bij [gedaagde] . Waarom zou een medewerker van Julianatoren deze vouchers aan iemand, in dit geval kennelijk [naam] , geven en wilde [naam] daar € 100,00 van [gedaagde] voor hebben, terwijl de werkelijke waarde van een (origineel) voucher € 237,00 was? Bovendien is het niet bij één keer gebleven, maar is het veel vaker gebeurd. [gedaagde] spreekt in Tros Opgelicht over ongeveer dertig keer. [gedaagde] is niet ter zitting verschenen en heeft geen verklaring kunnen geven over deze elementen, die duiden op fraude.

Er is dus in voldoende mate komen vast te staan dat [gedaagde] betrokken was bij stelselmatige verkoop van valse vouchers via marktplaats.nl. Dit maakt dat [gedaagde] onrechtmatig jegens Julianatoren heeft gehandeld.

5.5.

Tevens heeft [gedaagde] onrechtmatig gehandeld door inbreuk te maken op het Auteursrecht van Julianatoren op de vouchers. Op grond van artikel 10 Auteurswet rust op de vouchers auteursrecht. Onweersproken is immers dat een voucher van Julianatoren een werk betreft dat een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De vouchers worden uitgegeven ten behoeve van het nemen van een gezinsabonnement (het staat op de voucher), zijn door Julianatoren gemaakt op speciaal papier, waarbij is gekozen voor bepaalde kleuren en deze bevatten het logo van Julianatoren (met daarop Jul de Muis) en worden ieder afzonderlijk voorzien van een natte handtekening van de directeur van Julianatoren.

5.6.

Dat het handelen van [gedaagde] niet aan hem toegerekend kan worden, is weliswaar gesteld, maar (afgezien van het hiervoor besproken verweer dat [gedaagde] niet wist dat de vouchers vals waren) niet nader onderbouwd, zodat [gedaagde] van zijn handelen een verwijt kan worden gemaakt.

5.7.

[gedaagde] heeft voorts aangevoerd dat er geen causaal verband bestaat tussen zijn handelen en de door Julianatoren geleden schade. Ook dat verweer wordt verworpen. Indien [gedaagde] de valse vouchers niet had verkocht, hadden de kopers zich niet met deze vouchers gemeld bij Julianatoren, had Julianatoren dit niet nader hoeven onderzoeken en was Julianatoren niet gedupeerd geraakt. Of [gedaagde] gehouden is de volledige door Julianatoren gevorderde schade te vergoeden zal hierna worden beoordeeld.

5.8.

[gedaagde] wordt niet gevolgd in zijn betoog dat niet zou zijn voldaan aan het relativiteitsvereiste (zoals bedoeld in artikel 6:163 BW). Voor aansprakelijkheid is vereist dat de overtreden norm de strekking heeft de benadeelde in het geschonden belang te beschermen. In het onderhavige geval heeft [gedaagde] valse vouchers verkocht. De norm, het niet verkopen van valse vouchers, strekt er juist toe dat Julianatoren niet wordt benadeeld. Het is immers Julianatoren die inkomsten misloopt door het handelen van [gedaagde] . Dat de norm er óók is om de kopers te beschermen, neemt dat niet weg.

5.9.

[gedaagde] heeft dus onrechtmatig jegens Julianatoren gehandeld door valse vouchers voor een gezinsabonnement op marktplaats.nl te verkopen. Hierna zal beoordeeld worden of en zo ja hoeveel schade Julianatoren hierdoor heeft geleden.

Vergoeding vouchers

5.10.

Julianatoren vordert primair schadevergoeding voor het uitgeven van 50 vouchers, ten bedrage van in totaal 50 x € 237,00 = € 11.850,00. Volgens Julianatoren hebben zich nadat Julianatoren voor het eerst had ontdekt dat er valse vouchers werden uitgegeven tot aan het moment waarop de kwestie in het tv-programma Tros Opgelicht aan de orde is gekomen 25 personen/gezinnen gemeld met valse vouchers. Nadien zijn er geen vouchers meer vergoed, omdat de kwestie hiermee bekend werd geacht en om misbruik te voorkomen. Aanvankelijk heeft Julianatoren de gezinnen nog niet gevraagd om aangifte te doen, maar een paar dagen later wel. Dit is de reden waarom er 17 aangiftes zijn overgelegd en niet 25. Enkele bezoekers hebben aangegeven dat zij een jaar eerder ook zo’n voucher bij dezelfde persoon hadden gekocht. Daarom is Julianatoren ervan uitgegaan dat er door [gedaagde] net als voor het seizoen 2019 in 2018 25 valse vouchers zijn verkocht. Daarmee komt het totaal van de verkochte valse vouchers op 50, aldus Julianatoren.

5.11.

De kantonrechter zal het aantal van 50 verkochte vouchers als uitgangspunt nemen voor de verdere schadeberekening. [gedaagde] heeft in het programma Tros Opgelicht erkend dat hij ongeveer 30 vouchers heeft verkocht. Julianatoren heeft in 2019 25 valse vouchers geconstateerd. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Julianatoren toegelicht dat in 2019 (het nieuwe seizoen) bij toeval door de financieel directeur is ontdekt dat er valse vouchers in omloop waren en dat het zeer waarschijnlijk is dat er voor die tijd (dus voor de eerste ontdekking in 2019) al meerdere valse vouchers voor het nieuwe seizoen waren ingewisseld. Daarnaast heeft Julianatoren - eveneens onvoldoende door [gedaagde] weersproken - verklaard dat er eind 2018 (seizoen 2018) al valse vouchers in omloop bleken te zijn, maar dat zij toen nog geen verdere actie heeft ondernomen, omdat zij niet wist om welke aantallen het ging en omdat dit aan het einde van het seizoen was en zij het nieuwe seizoen wilde afwachten.

5.12.

Tijdens de mondelinge behandeling heeft Julianatoren toegelicht dat zij om imagoschade te voorkomen er bewust voor heeft gekozen om de vouchers volledig te vergoeden, omdat er gezinnen met huilende kinderen en boze ouders aan de kassa stonden, omringd door vele andere bezoekers. [gedaagde] heeft daar tegenin gebracht dat Julianatoren niet gehouden was om de bezoekers volledig schadeloos te stellen, maar dat zij ook had kunnen volstaan met bijvoorbeeld het geven van een dagkaart.

5.13.

De kantonrechter is van oordeel dat, hoewel [gedaagde] valse vouchers heeft verkocht waardoor Julianatoren schade heeft geleden, dat nog niet betekent dat Julianatoren gehouden was om de kopers van die valse vouchers volledig schadeloos te stellen. Immers het is een feit van algemene bekendheid dat met het kopen van een voucher/entreebewijs/ticket op marktplaats.nl voor een aanzienlijk lager bedrag (in dit geval soms zelfs voor € 100,00 en daarmee 40% minder) dan de werkelijke waarde het risico wordt gelopen dat zo’n voucher vals is. Zeer wel voorstelbaar is dat Julianatoren de kopers van de valse vouchers tegemoet heeft willen komen, hen (en dan met name de kinderen) niet teleur wilde stellen en wilde voorkomen dat haar goede naam en imago (ook via social media) zou worden aangetast. Julianatoren had er evenwel ook voor kunnen kiezen om de kopers van de valse vouchers een (of twee) dagkaart(en) aan te bieden of het bedrag te vergoeden dat voor de valse voucher was betaald. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat een bedrag van € 150,00 per valse voucher toewijsbaar is, hetgeen maakt dat op dit punt een bedrag van 50 x € 150,00 = € 7.500,00 zal worden toegewezen.

Tijdsbesteding

5.14.

Julianatoren vordert verder kosten voor de tijd die zij heeft besteed aan deze kwestie.

Als gemiddeld uurloon heeft Julianatoren in haar berekening in de dagvaarding gerekend met een bedrag van € 35,00 per uur (productie 9 bij dagvaarding). Dit bedrag is niet betwist door [gedaagde] en is redelijk.

5.15.

Dat er per gezin 60 minuten is besteed, indien werd geconstateerd dat een voucher vals was, heeft Julianatoren in haar dagvaarding onder punt 88. voldoende onderbouwd. Voor dat onderdeel is een bedrag van € 35,00 x 1 uur x 25 gezinnen = € 875,00 toewijsbaar.

Ook het gevorderde bedrag van € 140,00 (4 uur x € 35,00) voor het doen van aangifte -inclusief telefonisch contact hierover met de wijkagent, politie, intern overleg, en besprekingen over de voortgang- is toewijsbaar.

5.16.

Omdat de politie geen capaciteit had om de kwestie op te pakken en om de schade te beperken heeft Julianatoren contact gezocht met het programma Tros Opgelicht, welk programma op 30 april 2019 een uitzending aan de kwestie heeft gewijd. Onder punt 95 van de dagvaarding heeft Juliantoren onderbouwd hoeveel uren zij hieraan heeft besteed en wat zij precies heeft gedaan. [gedaagde] heeft dit niet gemotiveerd betwist, zodat het gevorderde bedrag van € 875,00 (25 uur x € 35,00) zal worden toegewezen. [gedaagde] heeft nog aangevoerd dat Julianatoren had kunnen volstaan met het plaatsen van een advertentie in de krant met daarin het bericht dat er valse vouchers waren uitgegeven. Gesteld noch gebleken is evenwel dat hiermee minder kosten waren gemoeid dan het hiervoor vermelde bedrag. Bovendien heeft Julianatoren via het tv-programma kunnen achterhalen hoe de vork in de steel zat.

5.17.

Ook vordert Julianatoren overheadkosten. Dit betreffen administratiekosten, kosten voor overleg en voor het inwinnen van juridisch advies. Ook deze post is niet gemotiveerd betwist door [gedaagde] , zodat het gevorderde bedrag van 40 uur x

€ 35,00 = € 1.400,00 toewijsbaar is.

Reputatieschade

5.18.

Julianatoren vordert op grond van artikel 6:106 BW een vergoeding voor reputatieschade van € 2.000,00. Julianatoren heeft onderbouwd dat als nu, ruim twee jaar na ontdekking van de valse vouchers, op Google wordt gezocht op “Julianatoren televisieprogramma” op de eerste pagina diverse berichten over valse vouchers naar voren komen. Daarnaast is de kwestie uitgebreid aan de orde gekomen in Tros Opgelicht. Voldoende is komen vast te staan dat Julianatoren – die naar eigen zeggen jaarlijks ruim 1 miljoen euro investeert in (het behouden van) haar goede naam – hierdoor enige reputatieschade heeft geleden. De kantonrechter acht dan ook een toe te wijzen bedrag van

€ 2.000,00 aan reputatieschade billijk.

Matigingsverzoek

5.19.

[gedaagde] heeft ten aanzien van voornoemde schade een beroep gedaan op matiging. Het is evenwel aan [gedaagde] om te stellen en te bewijzen dat er omstandigheden zijn die maken dat hij van de verplichting tot betaling van de schade (gedeeltelijk) moet worden bevrijd. Hij beroept zich immers op de rechtsgevolgen van artikel 6:109 BW. [gedaagde] heeft in dat verband alleen aangevoerd dat hij moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Bovendien ontbreekt enig bewijsstuk hiervan. De kantonrechter ziet dan ook onvoldoende aanleiding om tot matiging van het schadebedrag over te gaan.

Wettelijke rente

5.20.

Voornoemde toe te wijzen schadebedragen zullen worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van volledige voldoening.

Buitengerechtelijke kosten

5.21.

Julianatoren vordert ter zake buitengerechtelijke incassokosten een bedrag dat is gebaseerd op het bepaalde in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit). De onderhavige vordering heeft, zoals Julianatoren al heeft aangegeven in haar dagvaarding, geen betrekking op één van de situaties waarin het Besluit van toepassing is. De kantonrechter zal de vraag of buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn daarom toetsen aan de norm van artikel 6:96 lid 2 sub c BW. De hoogte van het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is in overeenstemming met de tarieven die zijn weergegeven in het (genoemde) Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Hoewel niet direct van toepassing, geldt dat deze tarieven geacht worden redelijk te zijn. Op basis van deze tarieven wordt het gevorderde bedrag van € 875,00 toegewezen.

Proceskosten

5.22.

[gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

6 De beslissing

De kantonrechter

6.1.

veroordeelt [gedaagde] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Julianatoren te betalen:

- € 7.500,00 voor de gecompenseerde vouchers

- € 3.290,00 voor de algehele tijdsbesteding

- € 2.000,00 voor reputatieschade

vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening;

6.2.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Julianatoren van de buitengerechtelijke kosten ten bedrage van € 875,00;

6.3.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van Julianatoren vastgesteld op € 89,27 aan dagvaardingskosten, € 1.013,00 aan griffierecht en € 746,00 (2 punten x € 373,00) aan salaris voor de gemachtigde;

6.4.

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

6.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. S.E. Sijsma en in het openbaar uitgesproken op