Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2021:4047

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
14-07-2021
Datum publicatie
02-08-2021
Zaaknummer
C/05/379786 / HA ZA 20-661
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwikkeling beëindiging samenwerkingsovereenkomst van bedrijven in IT-branche. Levering software aan diverse gemeenten. Opschorting. Onverschuldigde betaling. Onrechtmatig 'losweken' van klant van wederpartij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/379786 / HA ZA 20-661

Vonnis van 14 juli 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PEPPERFLOW B.V.,

gevestigd te Katwijk,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. M.J.E.L. Delissen te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SEP B.V.,

gevestigd te Nijmegen,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. G.S.C.M. van Roeyen te Eindhoven.

Partijen zullen hierna Pepperflow en SEP genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 24 februari 2021

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie

 • -

  het e-mailbericht van 16 mei 2021 van de zijde van SEP met producties 7 en 8

 • -

  het proces-verbaal van mondelinge behandeling van 26 mei 2021, tevens bevattende de spreekaantekeningen van de zijde van SEP.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Pepperflow houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en de verkoop van software.

2.2.

SEP ondersteunt, begeleidt, en adviseert profit- en non-profit organisatie op het gebied van onder meer informatieveiligheid, privacy, werken bij de gemeente/belastingsamenwerking, algemene wet bestuursrecht, Burgerzaken, Verkiezingen, Sociaal Domein en Belastingen. Zij biedt leertrajecten aan, waaronder e-learning en digitale leeromgevingen. Verder is zij bij diverse overheidsorganisaties leverancier van een Information Security Management System (hierna: ISMS), een (online) elektronisch systeem (softwarepakket) waarmee binnen de betrokken organisaties de informatieveiligheid en privacy kan worden geborgd.

2.3.

Omstreeks 2017 zijn partijen met elkaar in contact gekomen en vanaf oktober 2018

gaan samenwerken. Deze samenwerking hield onder meer in dat SEP aan haar klanten software van Pepperflow heeft verkocht. Afhankelijk van de wensen van de desbetreffende klant, leverde Pepperflow ISMS-software, een PMS-systeem en andere functionaliteiten.

De klanten, voornamelijk lokale overheden, sloten een overeenkomst van opdracht met SEP en door toezending van een opdrachtformulier aan Pepperflow bevestigde SEP voor welke software en voor welke looptijd (2, 3 of 5 jaar met optie tot verlenging) was gekozen. In het opdrachtformulier stond het jaarlijkse abonnementsgeld dat SEP aan Pepperflow verschuldigd was voor de door haar geleverde producten (tool/applicatie) en diensten (consultancy ten behoeve van de implementatie) aan klanten van SEP.

2.4.

Pepperflow en SEP hebben in de tussenliggende periode getracht de samenwerking nader vorm te geven in een schriftelijke overeenkomst. In eerste instantie is gesproken over het sluiten van een driepartijen-samenwerkingovereenkomst tussen Pepperflow, SEP en Cubbicu en op een later moment heeft Pepperflow voorgesteld om een resellerovereenkomst met SEP te sluiten. Cubbicu is een onderneming waarmee SEP al langer samenwerkt en die consultancy diensten verleent op het gebied van IT risico management, IT audit, informatiebeveiliging en cyber security.

2.5.

Tot 30 augustus 2019 hebben partijen over de vorm en inhoud van de te sluiten overeenkomst gecorrespondeerd, maar het is hen uiteindelijk niet gelukt om hierover overeenstemming te bereiken.

2.6.

Bij brief van 25 september 2019 heeft [directeur ged.conv./eis.reconv.] (hierna te noemen: [directeur ged.conv./eis.reconv.] ), directeur van SEP, het volgende aan [directeur eis.conv./verw.reconv.] (hierna te noemen: [directeur eis.conv./verw.reconv.] ), directeur van Pepperflow, gezonden:

(…) We hebben het laatste halfjaar op veel vlakken gemerkt dat de synergie tussen onze bedrijven ontbreekt. Jullie DNA is wezenlijk andere dan die van ons. (…)

Wij zijn met elkaar in gesprek geraakt omdat we als partijen zagen dat we elkaar zouden kunnen versterken in de markt. Wij hadden een ISMS met een slimme aanpak en mét content. Jullie een P&C Tool die de functionaliteiten van een ISMS zou kunnen behelzen, echter het ontbreekt aan de cruciale content. Zo zijn we gestart. (…) Nadat wij hier veel over gesproken hebben, heeft SEP de afspraken in een concept samenwerkingsovereenkomst voorgelegd, die jij hebt afgewezen (…). Je hebt ons toen de resellerovereenkomst toegezonden waarmee we niet kunnen instemmen.

Je geeft nu aan dat de content maar buiten de tool om geregeld moet worden en zet SEP nu neer als een ‘reseller’ met een voorstel voor een resellerovereenkomst. Daarmee doe je in onze ogen geen recht aan onze eerste insteek vanuit partnership en dit geeft ons eens te meer reden om de toekomst niet met elkaar te zien. (…)

Wij:

 • -

  zijn niet bereid en resellersovereenkomst aan te gaan en hebben besloten zelfstandig voort te gaan.

 • -

  zullen de bestaande contracten met de klant die gekozen hebben voor Pepperflow honoreren.

 • -

  (…)

 • -

  stellen voor dat we gezamenlijk de bestaande klanten informeren. In de bijlage tref je een concept verklaring die wij donderdag naar onze klanten gaan sturen. Graag schriftelijke reactie voor donderdag 13.00 uur of je je kunt vinden in deze bewoordingen en zo niet, welke tekstvoorstellen je hebt. Onze brief is neutraal getoonzet, dus we vertrouwen je daarmee akkoord, maar laat graag nog even iets weten. Het belangrijkste is dat onze gezamenlijke klanten weten dat wij de afspraken zullen honoreren en er dus wezenlijk niets voor hun verandert. (…)

Bijlage 1: tekstvoorstel gezamenlijke verklaring vanuit SEP naar haar klanten

Geachte klant,

Graag informeren wij u dat Pepperflow en SEP zelfstandig voort zullen gaan in de levering van tooling voor de gemeentelijke markt.

U heeft onlangs gekozen voor het ISMS5.0 en/of PMS van Pepperflow waarbij u ook gebruik zult kunnen maken van de voorbeelddocumenten zoals u die van SEP gewend bent. U heeft dit abonnement via SEP.

Wij zullen de gemaakte afspraken met u nakomen. In dat kader verandert er voor u niets. (…)

2.7.

Bij e-mailbericht van 25 september 2019 heeft [directeur eis.conv./verw.reconv.] als volgt gereageerd:

Jammer dat onze samenwerking niet leidt tot wat we gehoopt hadden. Misschien is de kern wel, zoals je schrijft, dat ons DNA te verschillend is. Helaas. (…)

Laten we wel proberen er nog uit te halen wat er voor ons beide organisaties in zit. (…) We kijken even naar je voorstel.

Verder kijken we nog naar de inhoud van de concept-brief. Voor nu alvast een paar dingen:

 • -

  Ik zou graag zien dat de brief ook daadwerkelijk gezamenlijk is, dus met ons beider logo

 • -

  En graag een overzicht naar wie deze brief verstuurd wordt. Dan kunnen wij dat zo nodig nog aanvullen.

Verder zou ik graag willen weten wat we doen met lopende aanvragen zoals de presentaties die nu in de agenda van Rutger staan?

Nogmaals jammer….

2.8.

Bij brief van 7 oktober 2019 heeft SEP haar klanten (die voor het ISMS5.0 en/of PMS van Pepperflow hebben gekozen) het volgende bericht:

U heeft afgelopen week het bericht van ons gehad dat Pepperflow en SEP zelfstandig voort zullen gaan in de levering van tooling voor de gemeentelijke markt. U heeft onlangs gekozen voor het ISMS5.0 en/of PMS van Pepperflow waarbij u ook gebruik zult kunnen maken van de voorbeelddocumenten zoals u die van SEP gewend bent. U heeft dit abonnement en contract via SEP. (…)

SEP ontwikkelt niet door op IMS van Pepperflow

U heeft een contract met SEP waarin wij u het ISMS en PMS (IMS) van Pepperflow leveren met de content van SEP (en de link daarnaartoe). Wij komen deze afspraken met u na, echter wordt er niet doorontwikkeld op deze functionaliteiten door SEP in de applicatie van Pepperflow.

Doorontwikkeling ISMS en Privacytool van SEP

Het huidige ISMS van SEP is al geschikt voor de BIO met vooringevulde informatie-systemen, controls en de bijbehorende content (…). SEP zal in samenwerking met kennispartner Cuccibu haar ISMS en Privacytool permanent en cyclisch doorontwikkelen met vooringevulde functionaliteit en extra functionaliteiten die modulair inpasbaar zijn. (…)

Contract met SEP, maar met uw regie

Zoals gezegd komen wij de gemaakte afspraken met u na. Wij vinden het echter belangrijk dat u als klant de regie heeft. U heeft een contract met SEP maar kiest zelf met welke tool u het meest geholpen bent. Wij volgen uw keuze. (…)

2.9.

Bij e-mailbericht van 7 oktober 2019 heeft [directeur eis.conv./verw.reconv.] onder meer het volgende aan [directeur ged.conv./eis.reconv.] gestuurd:

Ik heb je de afgelopen periode regelmatig proberen te bellen. Heb je een ander nummer? Of misschien druk? Het lijkt mij goed binnenkort elkaar face to face te spreken. (…)

In elk geval voor nu maar per e-mail wel het volgende

De gemeente Katwijk, BSR en wellicht nog meer nog meer organisaties zetten de implementatie op basis van jullie advies stop, zo begrijpen we van hen. Dat is tegen de recente afspraken die wij gemaakt hebben. Maar belangrijker, ook tegen de contractuele afspraken in. Wij hebben in elk geval voor BSR en de gemeente Katwijk een formele opdracht van jullie gekregen op basis van een contract. Het intrekken van deze opdracht door de klant bij jullie doet niets van de opdracht die wij van jullie hebben gekregen. Dat betekent dat van onze kant gewoon aan jullie gefactureerd zal worden. Wij zouden het op prijs stellen dat wij ook de implementatie die wij reeds zijn gestart kunnen voortzetten en de klant kunnen blijven bedienen met onze software. Maar nogmaals, dat staat los van de facturering aan jullie.

Uit jouw notitie op basis waarvan wij ingestemd hebben met de gezamenlijke brief:

 • -

  Zullen de bestaande contracten met de klant die gekozen hebben voor Pepperflow, honoreren.

 • -

  (…)

2.10.

Bij e-mailbericht van 7 oktober 2019 heeft [directeur ged.conv./eis.reconv.] als volgt gereageerd:

Afgelopen weken waren hectisch, onder andere omdat we elke week regiobijeenkomsten hadden, ook van vakverenigingen, maar ok nadat wij de brief naar onze gezamenlijke klanten hebben gestuurd met de mededeling dat Pepperflow en SEP zelfstandig verder gaan in de markt. (…)

Voor alle duidelijkheid: wij hebben e klant absoluut niet geadviseerd om te stoppen! Wij hebben aangegeven dat wij de contracten met de klanten zullen honoreren echter we respecteren wel de wensen van de klant.

De klant reageert op het nieuws zoals ze dat willen. We adviseren daarin niet, we volgen! Er zijn gemeenten die aangeven dat ze de implementatie willen doorzetten, prima.

Door de nieuwe situatie zijn er echter ook klanten die de opdracht aan SEP voor het isms5.0. en pms intrekken. En aangezien onze opdrachten aan jullie één-op-één gekoppeld is aan de opdracht van de klant, vind ik je opstelling wel bijzonder dat er altijd sprake is van een contract. Als blijkt dat klanten afzien van het gebruik van de tooling van Pepperflow dan heeft dit als consequentie dat wij de opdracht naar jullie zullen intrekken. (…)

In veel gevallen heeft nog geen implementatie plaatsgevonden bij een aantal klanten, noch levering van de software. Dus als jullie niets leveren, hoezo dan facturering en contract? (…)

2.11.

Bij e-mailbericht van 15 oktober 2019 heeft [directeur ged.conv./eis.reconv.] het volgende aan [directeur eis.conv./verw.reconv.] geschreven:

Alle klanten zijn geïnformeerd, conform afspraak, over ons gezamenlijk besluit dat wij zelfstandig in de toekomst verder gaan. Wij hebben aangegeven dat wij de klanten niet adviseren, maar volgen. Zij hebben de regie. (…)

2.12.

Bij brief van 1 november 2019 heeft de bedrijfsjurist van Pepperflow het volgende aan SEP geschreven:

In de brief van 25 september 2019 (…) zegt SEP de samenwerking tussen Pepperflow en SEP eenzijdig op. Partijen waren met elkaar nog in overleg over de exacte invulling van de formele samenwerking, daar partijen het nog niet eens waren over de (juridische) voorwaarden op basis waarvan partijen zouden samenwerken zodat Pepperflow de “opzegging” dan ook voor kennisgeving en voor wat het waard is aangenomen. (…)

Er zijn opdrachten door SEP aan Pepperflow verleend. (…)

Uit de e-mails van 7 oktober 2019 en 15 oktober 2019 van SEP (…) aan Pepperflow (…), moet Pepperflow opmaken dat SEP niet meer aan haar verplichtingen gaat voldoen. Hier is wat Pepperflow betreft sprake van reeds ingetreden verzuim aan de zijde van SEP op basis van “anticipatory breach”. Pepperflow vordert bij dezen nakoming wat betreft de (…) verstrekte opdrachten. (…)

Bij dezen stel ik namens Pepperflow vast dat SEP in verzuim is voor de volgende facturen: 190819, 191003, 190820, 190712, 190715, 190714, 190711, 190817.

Pepperflow vordert betaling van die facturen inclusief rente en buitengerechtelijke incassokosten. (…)

2.13.

Bij brief van 8 november 2019 heeft [directeur ged.conv./eis.reconv.] namens SEP daar als volgt op gereageerd:

(…) De brief verbaast ons zeer en staat haaks op jouw reactie van 25 september 2019 c.q. daarop volgende contact waarin je instemt met onze berichtgeving dat het DNA van SEP en Pepperflow niet bij elkaar past en SEP de toekomst niet samen ziet. (…)

SEP heeft geen opdrachten verstrekt aan Pepperflow die los staan van contractuele afspraken van SEP met onze klanten en dat is jou bekend. Als klanten aangeven geen zaken te willen doen, terwijl geen levering heeft plaatsgevonden, dan hebben wij dat te respecteren. Van niet-nakomen van verplichtingen is geen sprake. (…)

De in verzuim stelling voor de facturen klopt ook niet. SEP heeft de afspraak dat Pepperflow pas behoeft te betalen, indien de klant betaalt en de overeenkomst is uitgevoerd. (…) Na ontvangst van betaling van facturen van klanten die Pepperflow willen blijven gebruiken, zullen wij de daarop betrekking hebbende facturen van SEP conform afspraak voldoen. (…)

2.14.

Bij e-mailbericht van 15 november 2019 heeft [directeur ged.conv./eis.reconv.] aan [directeur eis.conv./verw.reconv.] per klant gemeld hoe de klanten op de inhoud van de brief van 7 oktober 2019 hebben gereageerd. Verder staat in het e-mailbericht onder meer het volgende:

(…) Ten aanzien van de betalingen heb ik aangegeven eerst duidelijkheid te willen van de klanten. En eerlijk is eerlijk, ik ben geschrokken van sommige reacties van klanten. Een aantal klanten is ronduit niet tevreden over de gebruikersvriendelijkheid van jullie applicatie de implementatie. Wat dat inhoudt, weet ik nog niet per situatie (…).

Facturering en betalingen

Zoals je ziet, zijn er nog openstaande klachten/ontevredenheid waarover nadere afspraken moeten worden gemaakt. Dit kan consequenties hebben voor de betalingen. (…)

Daarnaast zijn er echter betalingen aan jullie overgemaakt, waarvan de klant reageert dat ze niet tevreden is cq dat er een klacht loopt dat de applicatie nog steeds niet in gebruik is. Wij zijn nog in gesprek met deze gemeenten en komen hier zo snel mogelijk op terug. (…)

2.15.

In de periode september 2019 tot en met 27 september 2020 hebben partijen veelvuldig met elkaar gecorrespondeerd. Partijen zijn er echter niet in geslaagd om tot een oplossing van hun geschil te komen.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

Pepperflow vordert dat SEP bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad wordt veroordeeld tot betaling van:

I. de openstaande facturen van in totaal € 152.036,13 aan Pepperflow, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf de dag van verschuldigdheid van die facturen tot aan de dag van volledige betaling;

II. de toekomstige facturen op grond van de tussen partijen bestaande contracten van in totaal € 78.261,28 aan Pepperflow, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanf de dag van verschuldigheid van die facturen tot aan de dag van volledige betaling;

III. de buitengerechtelijke incassokosten van € 2.204,64, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten vanaf de datum van dagvaarding tot aan de dag van volledige betaling;

IV. de proceskosten, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten vanaf 14 dagen na betekening van het vonnis tot aan de dag van volledige betaling.

3.2.

Pepperflow legt aan haar vorderingen ten grondslag dat SEP de afzonderlijke tussen partijen gesloten overeenkomsten dient na te komen. Volgens Pepperflow heeft SEP opdrachten verstrekt voor de volgende klanten:

 • -

  gemeente West Maas en Waal - gemeente Oisterwijk

 • -

  gemeente Noordoostpolder - gemeente Zundert

 • -

  gemeente Woensdrecht - gemeente Tynaarlo

 • -

  gemeente Steenbergen - gemeente Aa en Hunze

 • -

  gemeente Oosterhout - gemeente Katwijk

 • -

  ABG Gemeenten - Belasting Samenwerking Rivierenland.

 • -

  gemeente Goirle

 • -

  gemeente Hilvarenbeek

De overeenkomsten kennen verschillende looptijden. Ook is per overeenkomst een bepaalde jaarlijkse abonnementsprijs voor de door Pepperflow geleverde of te leveren diensten afgesproken. Volgens Pepperflow is SEP echter tekort geschoten in de nakoming van haar verplichting uit hoofde van deze overeenkomsten door de overeengekomen jaarlijkse abonnementsbedragen (die in de beoordeling van dit vonnis nader worden uiteengezet) niet aan Pepperflow te voldoen.

3.3.

SEP voert gemotiveerd verweer en concludeert tot het niet ontvankelijk verklaren van Pepperflow in haar vorderingen dan wel tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van Pepperflow in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente en de nakosten.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.5.

SEP vordert dat Pepperflow bij vonnis, uitvoerbaar bij vooraad, wordt veroordeeld:

I. tot betaling van de door SEP onverschuldigd aan Pepperflow betaalde facturen en van nog onbetaald gebleven facturen van SEP van in totaal € 75.928,64, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de datum van verschuldigdheid van de betrokken facturen althans vanaf een door de rechtbank in goede justitie te bepalen datum tot aan de dag van volledige betaling;

II. tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten van € 1.534,29, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten vanaf een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen datum tot aan de dag van volledige betaling;

III. tot volledige vergoeding van alle door SEP reeds geleden en nog te lijden schade en tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding van € 184.823,28, en voor zoveel nodig vast te stellen bij staat, met bepaling dat vaststelling van de schade bij staat zal plaatsvinden, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente over het totale schadebedrag vanaf een door de rechtbank in goede justitie te bepalen datum tot aan de dag van volledige betaling;

IV. tot betaling van de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van het te wijzen vonnis tot aan de dag van volledige betaling en de nakosten.

3.6.

SEP legt aan haar vordering onder I. ten grondslag dat zij facturen onverschuldigd aan Pepperflow heeft voldaan en dat Pepperflow door haar gezonden facturen ten onrechte onbetaald heeft gelaten. Zij vordert (terug)betaling van deze bedragen. Ten aanzien van haar vordering onder III. legt SEP ten grondslag dat Pepperflow niet te goeder trouw en onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld en dat zij daardoor schade heeft geleden die zij van Pepperflow vergoed wenst te zien.

3.7.

Pepperflow voert gemotiveerd verweer en concludeert tot het niet ontvankelijk verklaren van SEP in haar vorderingen dan wel tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van SEP in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente en de nakosten.

3.8.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie

4.1.

Pepperflow vordert betaling van facturen die betrekking hebben op door Pepperflow te leveren producten en diensten aan diverse gemeenten/klanten van SEP.

4.2.

Niet ter discussie staat dat partijen vanaf 2018 feitelijk met elkaar hebben samengewerkt, inhoudende dat SEP aan haar klanten onder meer software van Pepperflow heeft verkocht. De klanten sloten een overeenkomst van opdracht met SEP, waarna SEP aan Pepperflow middels een opdrachtformulier bevestigde voor welke software en voor welke looptijd (2, 3 of 5 jaar met optie tot verlenging) was gekozen. Pepperflow factureerde de door haar geleverde producten en diensten overeenkomstig de op het opdrachtformulier overeengekomen jaarlijkse abonnementsgelden aan SEP en SEP rekende de door Pepperflow geleverde producten en diensten weer af met haar klanten. Het feit dat partijen in de tussenliggende periode hebben getracht om hun samenwerking te formaliseren al dan niet in een samenwerkingsovereenkomst of een resellerovereenkomst en dat partijen hierin uiteindelijk niet geslaagd zijn, doet niet af aan het feit dat zij ten aanzien van diverse klanten van SEP onderling overeenkomsten voor bepaalde tijd hebben gesloten. De rechtbank is van oordeel dat dit genoegzaam volgt uit de door Pepperflow overgelegde producties 9 tot en met 23 bij dagvaarding. In het merendeel van de gevallen heeft SEP daadwerkelijk opdrachtformulieren aan Pepperflow toegezonden. In een enkel geval is uit de overgelegde correspondentie tussen de gemeenten en SEP af te leiden dat de gemeenten gedurende een bepaalde looptijd de producten en diensten van Pepperflow zouden afnemen. SEP heeft ten aanzien van die klanten ook de door Pepperflow gezonden factuur voor het eerste loopjaar betaald. Vastgesteld wordt verder dat de hierboven bedoelde overeenkomsten voor de dezelfde duur zijn aangegaan als de overeenkomsten die SEP met die gemeenten had gesloten en dat over de hoogte van de vergoeding (ook wel de abonnementsprijs) die SEP aan Pepperflow zou voldoen,– behoudens in één geval waarop in overweging 4.9.2. nog zal worden ingegaan – geen discussie bestaat.

4.3.

Kern van het geschil is of SEP gehouden is om de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomsten met Pepperflow integraal na te komen.

4.4.

Bij e-mailbericht van 25 september 2019 heeft SEP Pepperflow bericht dat zij zelfstandig doorgaat en dat zij de bestaande contracten met de klanten die gekozen hebben voor Pepperflow honoreert. Hieruit leidt de rechtbank af dat het initiatief om tot beëindiging van de (nog niet geformaliseerde) samenwerking te komen bij SEP ligt. SEP heeft haar klanten vervolgens bij brief van 7 oktober 2019 de keuze gegeven om tussen de producten en diensten van Pepperflow en SEP te kiezen. Sommige klanten hebben voor de producten en diensten van SEP gekozen en andere klanten voor Pepperflow. Naar het oordeel van de rechtbank kan de voortijdige beëindiging van de onderliggende overeenkomsten tussen SEP en de klanten (die niet voor Pepperflow hebben gekozen), Pepperflow niet worden tegengeworpen. Een tussentijdse opzeggingsmogelijkheid van de overeenkomsten tussen Pepperflow en SEP is niet overeengekomen. Evenmin is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Pepperflow SEP houdt aan deze overeenkomsten van bepaalde tijd. Zoals gezegd heeft SEP er voor gekozen om de samenwerking te beëindigen nadat de onderhandelingen over het contract waren stukgelopen. Dat Pepperflow tijdens de onderhandelingen niet goed met de gerechtvaardigde belangen van SEP is omgesprongen is niet gebleken. Partijen hebben geprobeerd hun samenwerking in een contract vast te leggen, maar zijn daar simpelweg niet in geslaagd. Hoewel wellicht op hoofdlijnen overeenstemming leek te zijn bereikt, zijn de onderhandelingen uiteindelijk op de randvoorwaarden stukgelopen. Dat SEP vervolgens haar klanten onverplicht de keuze heeft gegeven om de overeenkomst met haar tussentijds op te zeggen, kan Pepperflow dan ook niet worden tegengeworpen en ontslaat SEP ook niet van haar betalingsverplichtingen jegens Pepperflow. Anders dan SEP heeft betoogd, hadden die klanten dit recht niet op grond van artikel 8.2. van de algemene voorwaarden van SEP. In dit artikel is bepaald dat tussentijds opzeggen niet mogelijk is, tenzij met instemming van SEP. Dat SEP om haar moverende redenen heeft gemeend haar klanten de mogelijkheid te bieden om de overeenkomst tussentijds op te zeggen, dient dan ook voor haar rekening en risico te blijven. Bij dit oordeel betrekt de rechtbank ook dat niet is gebleken dat Pepperflow op enig moment heeft ingestemd met het feit dat SEP de desbetreffende klanten deze keuzemogelijkheid zou bieden.

4.5.

De omstandigheid dat Pepperflow door de eenzijdige beëindiging van de samenwerking in veel gevallen weinig of geen werk meer heeft verricht voor de gefactureerde bedragen, ontslaat SEP evenmin van de overeengekomen betalings-verplichtingen. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Pepperflow verklaard dat zij haar tool aan de klanten is blijven aanbieden en dat de klanten nog steeds ondersteuning konden/ hebben kunnen krijgen van onder meer de Helpdesk. Dit betekent dat Pepperflow haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten is blijven nakomen, daar waar zij dat nog kon en SEP dit niet onmogelijk had gemaakt. Ten aanzien van de klanten waar nog met de implementatie moest worden gestart, maar dit niet meer mogelijk was omdat die klanten naar aanleiding van de brief van SEP van 7 oktober 2019 niet langer voor Pepperflow kozen, overweegt de rechtbank dat dit eveneens voor rekening en risico van SEP dient te blijven. Dit betekent dat Pepperflow ook ten aanzien van die klanten nakoming van de gemaakte afspraken kan vorderen.

4.6.

Het verweer van SEP dat zij de door Pepperflow gezonden facturen met betrekking gemeente Woensdrecht, gemeente Steenbergen, gemeente Oosterhout en ABG gemeenten niet wenst te voldoen omdat er klachten waren over het handelen van Pepperflow, is, tegenover de gemotiveerde betwisting van Pepperflow, niet komen vast te staan. Ook in het geval er wel sprake zou zijn geweest van gemelde klachten die aan Pepperflow kunnen worden toegerekend, overweegt de rechtbank dat SEP hierdoor niet van haar betalings-verplichtingen jegens Pepperflow is ontheven. Niet gesteld of gebleken is immers dat SEP Pepperflow voor deze klachten een ingebrekestelling heeft gezonden als bedoeld in artikel 6:82 van het Burgerlijk Wetboek dan wel dat zij overeenkomsten buitengerechtelijk heeft ontbonden.

4.7.

Het verweer van SEP dat zij zich ten aanzien van de door Pepperflow gezonden facturen met betrekking tot gemeente Meierijstad heeft beroepen op opschorting vanwege ontvangen klachten wordt eveneens terzijde geschoven. Uit de brief van 15 november 2019 van SEP (zie 2.14) volgt dat de gemeente Meierijland klachten heeft geuit en dat SEP daarom de factuur (nog) niet heeft betaald. Voor een geslaagd beroep op opschorting is echter vereist dat een wederpartij feitelijk nog in staat moet zijn om de verplichtingen na te komen waarvan wordt gezegd dat deze niet naar behoren zijn nagekomen. Gemeente Meierijland heeft echter naar aanleiding van de brief van 7 oktober 2019 van de zijde van SEP gekozen om niet langer met Pepperflow door te gaan. Omdat SEP de gemeente die keuze heeft gegeven, terwijl daartoe geen verplichting bestond, is de rechtbank van oordeel dat het door SEP jegens Pepperflow gedane beroep op opschorting onder die omstandigheden niet gerechtvaardigd is, nog afgezien van de vraag of er ook daadwerkelijk een grond bestond om tot opschorting over te gaan.

4.8.

Over de opeisbaarheid van de facturen heeft SEP naar voren gebracht dat partijen hebben afgesproken dat SEP pas tot betaling van de facturen gehouden is wanneer de desbetreffende klant aan haar had betaald. Gelet op het feit dat Pepperflow deze gestelde afspraak betwist en SEP haar stellingen op dit punt niet met nadere feiten en omstandigheden heeft onderbouwd, zal de rechtbank dit verweer als onvoldoende onderbouwd verwerpen.

4.9.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat alle opeisbare vorderingen (gerekend tot aan de mondelinge behandeling) toewijsbaar zijn. Op basis van het feit dat uit de door Pepperflow overgelegde en door SEP betaalde facturen volgt dat per contractsjaar bij vooruitbetaling werd gefactureerd, leidt het voorgaande tot de volgende toewijsbare bedragen:

Gemeente West Maas en Waal

4.9.1.

De looptijd van deze overeenkomst is 3 jaar. De ingangsdatum van het abonnement is 1 oktober 2018. De contractjaren lopen van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019, 1 oktober 2019 tot 30 september 2020 en 1 oktober 2020 tot 30 september 2021. Tussen partijen is niet in geschil dat SEP de factuur voor het eerste jaar ten bedrage van € 9.071,98 inclusief btw heeft voldaan. De twee facturen voor het tweede jaar en derde jaar van elk
€ 9.071,98 zijn niet voldaan. Dat betekent dat een bedrag van in totaal € 18.143,96 (inclusief btw) toewijsbaar is.

Gemeente Noordoostpolder

4.9.2.

De looptijd van deze overeenkomst is 3 jaar. De ingangsdatum van het abonnement is 1 december 2018. De contractjaren lopen van 1 december 2018 tot 30 november 2019, 1 december 2019 tot 30 november 2020 en 1 december 2020 tot en met 30 november 2021. Niet in geschil is dat SEP de factuur voor het eerste jaar ten bedrage van
€ 10.698,82 inclusief btw heeft voldaan. Anders dan SEP heeft betoogd, gaat de rechtbank er aan de hand van de eerste betaalde factuur vanuit dat dit bedrag het tussen partijen overeengekomen abonnementsgeld is en dat partijen ook voor het tweede en derde jaar eenzelfde jaarlijkse abonnementsprijs zijn overeengekomen. Nu SEP de facturen voor het tweede jaar en derde jaar onbetaald heeft gelaten, betekent dit dat een bedrag € 21.397,64 (inclusief btw) toewijsbaar is.

Gemeente Woensdrecht

4.9.3.

De looptijd van deze overeenkomst is 2 jaar. De ingangsdatum van het abonnement is 1 juli 2019. De contractjaren lopen van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 en 1 juli 2020 tot 30 juni 2021. Onbetwist gesteld is dat partijen een jaarlijkse abonnementsprijs van € 3.784,88 inclusief btw zijn overeengekomen. Nu beide facturen onbetaald zijn gelaten, betekent dit dat een bedrag van € 7.569,76 (inclusief btw) toewijsbaar is.

Gemeente Steenbergen

4.9.4.

De looptijd van deze overeenkomst is 2 jaar. De ingangsdatum van het abonnement is 1 juli 2019. De contractjaren lopen van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 en 1 juli 2020 tot 30 juni 2021. Onbetwist gesteld is dat partijen een jaarlijkse abonnementsprijs van € 6.251,34 inclusief btw zijn overeengekomen. Nu beide facturen onbetaald zijn gelaten, betekent dit dat een bedrag van € 12.502,68 (inclusief btw) toewijsbaar is.

Gemeente Oosterhout

4.9.5.

De looptijd van deze overeenkomst is 2 jaar. De ingangsdatum van het abonnement is 1 mei 2019. De contractjaren lopen van 1 mei 2019 tot 30 april 2020 en 1 mei 2020 tot

30 april 2021. Onbetwist gesteld is dat partijen een jaarlijkse abonnementsprijs van
€ 6.590,14 inclusief btw zijn overeengekomen. SEP heeft de eerste factuur ook voldaan. Nu de tweede factuur onbetaald is gelaten, betekent dit dat een bedrag van € 6.590,14 (inclusief btw) toewijsbaar is.

ABG Gemeenten

4.9.6.

De looptijd van deze overeenkomst is 2 jaar. De ingangsdatum van het abonnement is 24 mei 2019. De contractjaren lopen van 24 mei 2019 tot 23 mei 2020 en 24 mei 2020 tot 23 mei 2021. Onbetwist gesteld is dat partijen een jaarlijkse abonnementsprijs van
€ 5.432,42 inclusief btw zijn overeengekomen. SEP heeft de eerste factuur ook voldaan. Nu de tweede factuur onbetaald is gelaten, betekent dit dat een bedrag van € 5.432,42 (inclusief btw) toewijsbaar is.

Gemeente Goirle

4.9.7.

De looptijd van deze overeenkomst is 2 jaar. De ingangsdatum van het abonnement is 1 mei 2019. De contractsjaren lopen van 1 mei 2019 tot 30 april 2020 en van 1 mei 2020 tot 30 april 2021. De eerste factuur ten bedrage van € 6.251,34 (inclusief btw) is door SEP betaald. De tweede factuur is onbetaald gebleven. Dit betekent dat een bedrag van
€ 6.251,34 (inclusief btw) toewijsbaar is.

Gemeente Hilvarenbeek

4.9.8.

De looptijd van deze overeenkomst is 2 jaar. De ingangsdatum van het abonnement is 1 mei 2019. De contractsjaren lopen van 1 mei 2019 tot 30 april 2020 en van 1 mei 2020 tot 30 april 2021. De eerste factuur ten bedrage van € 6.251,34 (inclusief btw) is door SEP betaald. De tweede factuur is onbetaald gebleven. Dit betekent dat een bedrag van
€ 6.251,34 (inclusief btw) toewijsbaar is.

Gemeente Oisterwijk

4.9.9.

De looptijd van deze overeenkomst is 2 jaar. De ingangsdatum van het abonnement is 1 mei 2019. De contractsjaren lopen van 1 mei 2019 tot 30 april 2020 en van 1 mei 2020 tot 30 april 2021. De eerste factuur ten bedrage van € 6.251,34 (inclusief btw) is door SEP betaald. De tweede factuur is onbetaald gebleven. Dit betekent dat een bedrag van
€ 6.251,34 (inclusief btw) toewijsbaar is.

Gemeente Zundert

4.9.10.

De looptijd van deze overeenkomst is 2 jaar. De ingangsdatum van het abonnement is 1 januari 2020. De contractsjaren lopen van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 en van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. Aangezien beide facturen ten bedrage van € 5.209,78 (inclusief btw) onbetaald zijn gebleven, betekent dit dat een bedrag van € 10.419,56 (inclusief btw) toewijsbaar is.

Gemeente Tynaarlo

4.9.11.

De looptijd van deze overeenkomst is 3 jaar. De ingangsdatum van het abonnement is 1 januari 2019. De contractjaren lopen van 1 januari 2019 tot 31 december 2019, 1 januari 2020 tot 31 december 2020 en van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. Niet in geschil is tussen partijen dat SEP de factuur voor het eerste jaar ten bedrage van € 7.814,18 inclusief btw heeft voldaan. Anders dan SEP heeft betoogd, gaat de rechtbank er aan de hand van de eerste betaalde factuur vanuit dat dit bedrag het tussen partijen overeengekomen abonnementsgeld is en dat partijen ook voor het tweede en derde jaar eenzelfde jaarlijkse abonnementsprijs zijn overeengekomen. Nu SEP de facturen voor het tweede jaar en derde jaar onbetaald heeft gelaten, betekent dit dat een bedrag € 15.628,36 (inclusief btw) toewijsbaar is.

Gemeente Aa en Hunze

4.9.12.

De looptijd van deze overeenkomst is 3 jaar. De ingangsdatum van het abonnement is 1 februari 2019. De contractjaren lopen van 1 februari 2019 tot 31 januari 2020, 1 februari 2020 tot 31 januari 2021 en van 1 februari 2021 tot 31 januari 2022. Niet in geschil is tussen partijen dat SEP de factuur voor het eerste jaar ten bedrage van € 7.814,18 inclusief btw heeft voldaan. Anders dan SEP heeft betoogd, gaat de rechtbank er aan de hand van de eerste betaalde factuur vanuit dat dit bedrag het tussen partijen overeengekomen abonnementsgeld is en dat partijen ook voor het tweede en derde jaar eenzelfde jaarlijkse abonnementsprijs zijn overeengekomen. Nu SEP de facturen voor het tweede jaar en derde jaar onbetaald heeft gelaten, betekent dit dat een bedrag € 15.628,36 (inclusief btw) toewijsbaar is.

Gemeente Meierijstad

4.9.13.

De looptijd van deze overeenkomst is 3 jaar. De ingangsdatum van het abonnement is 1 april 2019. De contractjaren lopen van 1 april 2019 tot 31 maart 2020, 1 april 2020 tot 31 maart 2021 en van 1 april 2021 tot 31 maart 2022. Niet in geschil is tussen partijen dat SEP de factuur voor het eerste jaar ten bedrage van € 7.433,03 inclusief btw heeft voldaan. Anders dan SEP heeft betoogd, gaat de rechtbank er aan de hand van de eerste betaalde factuur vanuit dat dit bedrag het tussen partijen overeengekomen abonnementsgeld is en dat partijen ook voor het tweede en derde jaar eenzelfde jaarlijkse abonnementsprijs zijn overeengekomen. Nu SEP de facturen voor het tweede jaar en derde jaar onbetaald heeft gelaten, betekent dit dat een bedrag € 14.866,06(inclusief btw) toewijsbaar is.

Gemeente Katwijk

4.9.14.

De looptijd van deze overeenkomst is 5 jaar. De ingangsdatum van het abonnement is 1 juli 2019. De contractjaren lopen van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020, 1 juli 2020 tot 30 juni 2021, van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022, van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023 en van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024. Onbetwist gesteld is dat partijen een jaarlijkse abonnementsprijs van
€ 8.735,29 inclusief btw zijn overeengekomen. De door Pepperflow gezonden facturen voor het eerste en tweede contractsjaar zijn onbetaald gelaten. Dit betekent dat een totaalbedrag van € 17.470,58 (inclusief btw) toewijsbaar is. Het derde contractsjaar was ten tijde van de mondelinge behandeling nog niet aangevangen, hetgeen inhoudt dat de in de toekomst verschuldigde bedragen voor het derde, vierde en vijfde contractsjaar nog niet opeisbaar zijn en niet kunnen worden toegewezen. Verder heeft Pepperflow op 20 augustus 2019 aan SEP een factuur ten bedrage van € 5.324,00 (inclusief btw) gezonden voor consultancy ten behoeve van de implementatie van de software. Aangezien SEP deze factuur ook onbetaald heeft gelaten, is ook een bedrag van € 5.324,00 (inclusief btw) toewijsbaar.

Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR)

4.9.15.

De looptijd van deze overeenkomst is 5 jaar. De ingangsdatum van het abonnement is 1 juli 2019. De contractjaren lopen van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020, 1 juli 2020 tot 30 juni 2021, van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022, van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023 en van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024. Onbetwist gesteld is dat partijen een jaarlijkse abonnementsprijs van
€ 6.098,40 inclusief btw zijn overeengekomen. De door Pepperflow gezonden facturen voor het eerste en tweede contractsjaar zijn onbetaald gelaten. Dit betekent dat een totaalbedrag van € 12.196,80 (inclusief btw) toewijsbaar is. Het derde contractsjaar was ten tijde van de mondelinge behandeling nog niet aangevangen, hetgeen inhoudt dat de in de toekomst verschuldigde bedragen voor het derde, vierde en vijfde contractsjaar nog niet opeisbaar zijn en niet kunnen worden toegewezen. Verder heeft Pepperflow op 20 november 2019 aan SEP een factuur ten bedrage van € 3.872,00 (inclusief btw) gezonden voor consultancy ten behoeve van de implementatie van de software. Aangezien SEP deze factuur ook onbetaald heeft gelaten, is ook een bedrag van € 3.872,00 (inclusief btw) toewijsbaar.

4.10.

Het voorgaande betekent dat een bedrag van € 185.787,34 inclusief btw voor toewijzing gereed ligt, te vermeerderen de wettelijke handelsrente over dit bedrag vanaf de vervaldata van de hierboven genoemde factuurbedragen tot aan de dag van volledige betaling. Het beroep van SEP op verrekening van het toe te wijzen bedrag met het door haar in reconventie gevorderde bedrag wordt gepasseerd, nu de gegrondheid van dit verweer – zoals hierna zal blijken – niet op eenvoudige wijze is vast te stellen.

4.11.

De gevorderde buitengerechtelijke kosten van € 2.204,64, te vermeerderen met wettelijke rente, zijn eveneens toewijsbaar, nu aan de hand van de overgelegde brieven van de advocaat van Pepperflow van 10 april 2020 en 16 april 2020 voldoende is gebleken dat buitengerechtelijke werkzaamheden zijn verricht.

4.12.

SEP wordt als in de ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. De proceskosten aan de zijde van Pepperflow worden tot aan dit vonnis begroot op:

- dagvaarding € 87,99

- griffierecht 4.131,00

- salaris advocaat 3.540,00 (2,0 punten× factor 1,0 × tarief € 1.770,00)

Totaal € 7.758,99.

in reconventie

4.13.

SEP heeft op grond van artikel 6:203 van het Burgerlijk Wetboek terugbetaling gevorderd van de factuurbedragen die zij aan Pepperflow in het kader van hun samenwerking heeft betaald. Het gaat in totaal om een bedrag van € 70.202,92. Deze vordering zal worden afgewezen, aangezien het gaat om terugbetaling van gefactureerde bedragen waarvan in conventie is geoordeeld dat SEP deze bedragen op grond van de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten aan Pepperflow verschuldigd is.

4.14.

Daarnaast heeft SEP betaling gevorderd van facturen die Pepperflow volgens haar ten onrechte onbetaald heeft gelaten. Het gaat in totaal om een bedrag van € 5.725,72. Overwogen wordt dat dit bedrag ziet op twee klanten van Pepperflow, te weten de gemeente Oost Gelre en de gemeente Overbetuwe. Ten aanzien van deze gemeenten was sprake van de omgekeerde situatie. Deze klanten namen via Pepperflow producten en diensten af van SEP, waarvoor SEP een vergoeding kreeg van Pepperflow omdat Pepperflow aan deze klanten factureerde. Op basis van het door SEP in de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie opgenomen categorieën-schema gaat de rechtbank ervan uit dat het bedrag van
€ 5.725,72 bestaat uit tweemaal een bedrag van € 1.905,75 voor het tweede en het derde contractsjaar bij gemeente Oost-Gelre en eenmaal een bedrag van € 1.914,22 voor het tweede contractsjaar bij gemeente Overbetuwe. SEP heeft betoogd dat Pepperflow deze facturen niet aan haar heeft voldaan, omdat Pepperflow met een concurrent in zee is gegaan en haar klanten heeft bericht dat SEP niet meer nodig was. Deze lezing is tijdens de mondelinge behandeling gemotiveerd door Pepperflow weersproken. Zij heeft betoogd dat SEP op enig moment geen content meer aan de gemeenten Oost-Gelre en Overbetuwe beschikbaar heeft gesteld en dat SEP die klanten ook heeft bericht daarmee te stoppen. Pepperflow is toen naar een concurrerend bedrijf gestapt om in deze leemte te voorzien. Aangezien op SEP ten aanzien van deze vordering de stelplicht en bewijslast rust, Pepperflow de lezing van SEP gemotiveerd heeft betwist en SEP geen bewijsaanbod van de door haar ingenomen stellingen heeft gedaan, zal de rechtbank de vordering als onvoldoende onderbouwd afwijzen.

4.15.

Dan tot slot de gevorderde schadevergoeding wegens niet te goeder trouw en onrechtmatig handelen. Ter onderbouwing van deze vordering heeft SEP in grote lijnen aangevoerd dat Pepperflow een onverhoedse koerswijziging met betrekking tot de door partijen geaccordeerde samenwerkingsafspraken heeft gemaakt, waardoor SEP met reeds door haar gemaakte substantiële kosten is opgescheept. Daarnaast heeft Pepperflow volgens SEP onrechtmatig gehandeld inzake Syntrophos. Syntrophos was een klant van SEP, en SEP is van mening dat Pepperflow deze klant op ongeoorloofde wijze aan zich heeft weten te binden door met een concurrent van SEP, te weten SafeHarbour, een totaaloplossing aan te bieden. SEP betoogt dat zij door het kwijtraken van Syntrophos een omzetderving van
€ 184.823,28 heeft geleden en dat zij dit bedrag als voorschot op de schadevergoeding nader op te maken bij staat toegewezen wenst te zien.

4.16.

Zoals reeds in conventie is overwogen is naar het oordeel van de rechtbank niet gebleken dat Pepperflow in het onderhandelingstraject met betrekking tot het formaliseren van de samenwerking niet te goeder trouw jegens SEP heeft gehandeld. Het beeld dat uit de overgelegde correspondentie naar voren komt is dat partijen gedurende de samenwerking over en weer veel inspanningen hebben verricht om tot een formalisering van de samenwerking te komen, maar dat zij daar simpelweg niet in zijn geslaagd.

4.17.

Voor wat betreft het wegkapen van Syntrophos als klant van SEP overweegt de rechtbank dat uit een e-mailbericht van 19 november 2019 volgt dat Syntrophos voor Pepperflow heeft gekozen. Niet is gebleken dat de keuze van Syntrophos is beïnvloed doordat Pepperflow SEP bij Syntrophos in een kwaad daglicht heeft gezet of dat Pepperflow op onrechtmatige wijze Syntrophos van SEP heeft losgeweekt. In dit kader heeft SEP onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld die de door haar gestelde grondslag kunnen dragen. Dit betekent dat het gevorderde voorschotbedrag van € 184.823,28 wordt afgewezen en er evenmin aanleiding bestaat om de zaak door te verwijzen naar de schadestaat-procedure.

4.18.

Aangezien de vorderingen in reconventie worden afgewezen, treffen de nevenvorderingen (de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten) hetzelfde lot.

4.19.

SEP wordt in reconventie als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten en nakosten van Pepperflow veroordeeld. De proceskosten aan de zijde van Pepperflow worden tot aan dit vonnis begroot op een bedrag van € 3.214,00 aan salaris advocaat (1,0 punten × factor 1,0 × tarief € 3.214,00).

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

veroordeelt SEP om aan Pepperflow te betalen een bedrag van € 185.787,34 inclusief btw aan openstaande facturen, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over dit bedrag vanaf de dag van verschuldigdheid van de daarin begrepen facturen tot aan de dag van volledige betaling;

5.2.

veroordeelt SEP om aan Pepperflow te betalen een bedrag van € 2.204,64 aan buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten vanaf de datum van dagvaarding tot aan de dag van volledige betaling;

5.3.

veroordeelt SEP in de proceskosten, aan de zijde van Pepperflow tot op heden begroot op € 7.758,99, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten, indien betaling binnen veertien dagen na betekening van het vonnis uitblijft, vanaf de vijftiende dag na betekening van het vonnis tot aan de dag van volledige betaling;

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

in reconventie

5.6.

wijst het gevorderde af;

5.7.

veroordeelt SEP in de proceskosten, aan de zijde van Pepperflow tot op heden begroot op € 3.214,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten, indien betaling binnen veertien dagen na betekening van het vonnis uitblijft, vanaf de vijftiende dag na betekening van het vonnis tot aan de dag van volledige betaling;

5.8.

veroordeelt SEP in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Vos niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat en de explootkosten,

te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten, indien betaling binnen veertien dagen na betekening van het vonnis uitblijft, vanaf de vijftiende dag na betekening van het vonnis tot aan de dag van volledige betaling;

5.9.

verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskosten- en nakostenveroordeling in reconventie uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.S.T. Belt en in het openbaar uitgesproken op 14 juli 2021.