Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2021:3130

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
22-06-2021
Datum publicatie
22-06-2021
Zaaknummer
05/881046-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Man uit Woerden veroordeeld voor het verspreiden, vervaardigen, verwerven en het bezit van kinderporno.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer: 05/881046-19

Datum uitspraak : 22 juni 2021

Verstek

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie

tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1968 in [geboorteplaats] , wonende aan de [adres] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 8 juni 2021.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2013 tot en met 25 september 2019 te Neede, in elk geval in Nederland en/of in België en/of in Spanje, meermalen, althans eenmaal (telkens) (een) (aantal) afbeelding(en), te weten (een) (aantal) foto('s) en/of (een) (aantal) video('s) en/of film(s)

- en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) te weten: een computer ( [merk 1] ) en/of [merk 2] Ipad en/of twee [merk 2] IPhones ( [type] ) en/of twee USB-sticks ( [merk 3] en [merk 4] ) –

heeft verspreid en/of aangeboden en/of vervaardigd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon (onder meer [naam 1] . - geboren [geboortedatum] , pag. 009 dossier) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

het anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met de penis;

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam 1] - foto 1 toonmap) en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met (een) vinger(s)/hand; (bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam 2] - foto 2 toonmap) en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (onder meer) die [naam 1] . en/of (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij die [naam 1] . en/of deze perso(o)n(en) poseert/poseren in een omgeving en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandsna(a)(en): [bestandsnaam 3] - foto 3 toonmap en

[bestandsnaam 4] - foto 4 toonmap) en/of

het masturberen boven/bij het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt;

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam 5] - foto 5 toonmap)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het bezit, het verspreiden en het vervaardigen van kinderporno.

Beoordeling door de rechtbank

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359, derde lid, laatste zin, van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, p. 207 t/m 209;

- het proces-verbaal van bevindingen, p. 219 en t/m 222 en

- het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 260 en 261, p. 276 en p. 279 t/m 283.

3 De bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2013 tot en met 25 september 2019 te Neede, in elk geval in Nederland en/of in België en/of in Spanje, meermalen, althans eenmaal (telkens) (een) (aantal) afbeelding(en), te weten (een) (aantal) foto('s) en/of (een) (aantal) video('s) en/of film(s)

- en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) te weten: een computer ( [merk 1] ) en/of [merk 2] Ipad en/of twee [merk 2] Iphones ( [type] ) en/of twee USB-sticks ( [merk 3] en [merk 4] )

heeft verspreid en/of aangeboden en/of vervaardigd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon (onder meer [naam 1] . - geboren [geboortedatum] , pag. 009 dossier) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

het anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met de penis;

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam 1] - foto 1 toonmap) en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met (een) vinger(s)/hand; (bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam 2] - foto 2 toonmap) en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (onder meer) die [naam 1] . en/of (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij die [naam 1] . en/of deze perso(o)n(en) poseert/poseren in een omgeving en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam 3] - foto 3 toonmap en

[bestandsnaam 4] - foto 4 toonmap) en/of

het masturberen boven/bij het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt;

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam 5] - foto 5 toonmap)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

een afbeelding en gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, vervaardigen, verwerven, in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen

5 De strafbaarheid van het feit

Het feit is strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk is geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 De overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Aan het voorwaardelijk strafdeel dienen de voorwaarden te worden gekoppeld zoals geadviseerd door de reclassering.

De beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf rekening gehouden met de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard en de omstandigheden waaronder dit is begaan. De rechtbank heeft verder rekening gehouden met de persoon en de omstandigheden van verdachte.

Verdachte heeft zich gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan het verspreiden, verwerven en het in bezit hebben van een hoeveelheid kinderpornografisch materiaal. Ook heeft hij een kinderpornografische afbeelding vervaardigd. Dit zijn ernstige feiten. Bij de productie van dergelijke afbeeldingen worden kinderen op aangrijpende wijze seksueel misbruikt door volwassenen die hen juist tegen dit soort handelen in bescherming horen te nemen. Het behoeft geen betoog dat dergelijk misbruik zeer nadelige gevolgen kan hebben (in de zin van psychische, emotionele en lichamelijke schade) voor de desbetreffende kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun verdere ontwikkeling. Verdachte heeft door zijn handelen een bijdrage geleverd aan genoemde verwerpelijke praktijken.

Voorts weegt de rechtbank bij de bepaling van de hoogte van de straf mee dat verdachte, blijkens het hem betreffende uittreksel justitiële documentatie van 23 april 2021, al eerder vanwege diverse zedenmisdrijven, waaronder het bezit van kinderporno, is veroordeeld.

De rechtbank heeft aansluiting gezocht bij de Oriëntatiepunten van het Landelijk overleg van voorzitters van strafsectoren (LOVS). Volgens deze oriëntatiepunten is bij het verspreiden van kinderporno een gevangenisstraf van één jaar passend. Bij het vervaardigen van kinderporno wordt een gevangenisstraf van twee jaar genoemd. Nu verdachte geen grote hoeveelheden kinderpornografisch materiaal (132 afbeeldingen) in bezit heeft gehad en verspreid en hij eenmaal een kinderpornografische afbeelding heeft vervaardigd acht de rechtbank, alles afwegende, een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 9 maanden voorwaardelijk, passend en geboden. Aan het voorwaardelijk strafdeel zal de rechtbank de bijzondere voorwaarden verbinden zoals geadviseerd door de reclassering in haar rapport van 22 maart 2021. Hiervoor geldt een proeftijd van 3 jaar.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De oplegging van de straf is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De rechtbank:

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder ‘De bewezenverklaring’, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder ‘De kwalificatie van het bewezenverklaarde’;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf van 15 (vijftien) maanden;

 bepaalt dat een gedeelte van deze gevangenisstraf, te weten 9 (negen) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd van drie jaren niet heeft gehouden aan de volgende voorwaarden:

 • -

  stelt als algemene voorwaarde dat verdachte zich niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

 • -

  stelt als bijzondere voorwaarden dat:

 • -

  verdachte zich binnen 5 dagen na onherroepelijk worden van het vonnis meldt bij de reclassering, via het nummer: 088-8041404. Verdachte blijft zich melden op afspraken met de reclassering, zo vaak en zolang de reclassering dat nodig vindt. Binnen de meldplicht en in overleg met de behandelaar kan ingeschat worden of verdachte een kandidaat zou kunnen zijn voor het programma COSA;

 • -

  verdachte zich laat behandelen door een forensische polikliniek, te bepalen door de reclassering. De behandeling duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering in overleg met de behandelaar nodig vindt. Verdachte houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorgverlener geeft voor de behandeling. Verdachte zal in overleg met de behandelaar zijn werk zo moeten inrichten, dat hij in staat is aan een behandeling deel te nemen. Daarvoor is hij zelf verantwoordelijk;

 • -

  verdachte in persoon een vergoeding van € 500,- betaalt aan de stichting ‘Stop it Now’ waarbij verdachte meteen uitleg krijgt over de activiteiten van de stichting. De reclassering bepaalt op welk moment deze betaling zal plaatsvinden;

 • -

  verdachte op geen enkele wijze contact zoekt met minderjarigen. Hij vermijdt deze contacten zoveel mogelijk. Als contacten onvermijdelijk zijn, communiceert verdachte daarover met de reclassering en zijn behandelaar;

 • -

  verdachte zich op welke wijze dan ook onthoudt van:

 het seksueel getint communiceren met minderjarigen

 gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen

 gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin over seksuele handelingen met minderjarigen wordt gecommuniceerd.

Verdachte bespreekt tijdens de gesprekken met de reclassering hoe hij denkt dit gedrag te voorkomen. Het toezicht op deze voorwaarde kan onder andere bestaan uit controles van computers en andere apparatuur. Verdachte werkt mee aan controle van digitale gegevensdragers tijdens een huisbezoek.

 stelt als overige voorwaarden dat:

 • -

  verdachte zijn medewerking zal verlenen aan het ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit afnemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage zal aanbieden;

 • -

  verdachte zijn medewerking zal verlenen aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14c van het Wetboek van Strafrecht. De medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclasseringsinstelling zo vaak en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht zijn daaronder begrepen;

 geeft opdracht aan de reclassering tot het houden van toezicht op de naleving van deze bijzondere voorwaarden en tot begeleiding van verdachte ten behoeve daarvan;

 beveelt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.J.M. van Apeldoorn (voorzitter), mr. M.F. Gielissen en

mr. C.H.M. Pastoors, rechters, in tegenwoordigheid van mr. E. Bruinsma, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 22 juni 2021.

mr. Van Apeldoorn is buiten staat

dit vonnis mede te ondertekenen

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door [naam 2] van de politie Oost-Nederland, team bestrijding kinderpornografie en kindersekstoerisme (TBKK), opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer ONRBD19061 (onderzoek Cidra), gesloten op 9 november 2020 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.