Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2021:3001

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
28-05-2021
Datum publicatie
17-06-2021
Zaaknummer
05/219909-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Gevangenisstraf voor reeks afdreigingen, oplichtingen en diefstallen, waarbij doelbewust en planmatig te werk is gegaan door op een datingsite (Bullchat) contact met de slachtoffers te zoeken en met hen af te spreken. Vervolgens zijn de slachtoffers in hun eigen woningen geconfronteerd met de indringende mededeling dat zij als pedofiel betrapt zouden zijn of dat er aanleiding is hen van het bezit van kinderporno te verdenken, waarbij verdachte en zijn mededader(s) zich voordeden als medewerkers van de politie of de datingsite.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer: 05/219909-20

Datum uitspraak : 18 mei 2021

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie

tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 2000 in [geboorteplaats] ,

wonende aan het [adres 1] .

Raadsvrouw: mr. M.R. Roethof, advocaat in Arnhem.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 24 november 2020, 20 april 2021 en 18 mei 2021.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Verdachte wordt, na een toegelaten wijziging van de tenlastelegging, verweten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan:

 het medeplegen van afdreiging, dan wel oplichting van [benadeelde 1] , [benadeelde 2] , [benadeelde 3] , [benadeelde 4] en [benadeelde 5] ;

 diefstal in vereniging van diverse goederen van voornoemde personen;

 diefstal met een valse sleutel van diverse geldbedragen van de bankrekeningen van voornoemde personen.

De volledige tekst van de tenlastelegging is opgenomen in bijlage 1 die aan dit vonnis is gehecht en geldt als hier ingevoegd.

2 De ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie

Door de verdediging is aangevoerd dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging van de telkens primair tenlastegelegde afdreigingen, omdat door de aangevers niet binnen de drie-maandentermijn van artikel 66 van het Wetboek van Strafrecht door het indienen van een klacht een formeel verzoek tot vervolging is gedaan.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat ten aanzien van alle aangevers kan worden aangenomen dat zij wensten dat vervolging werd ingesteld, zodat een uitzondering op de termijn moet worden aangenomen.

De rechtbank stelt vast dat [benadeelde 1] op 28 december 2019 aangifte heeft gedaan van de gebeurtenissen die volgens zijn aangifte rond die datum hebben plaatsgevonden. Op 29 december 2019 heeft [benadeelde 1] zijn aangifte aangevuld en verder toegelicht. In het slot van die aanvullende verklaring geeft hij aan dat hij wil worden geïnformeerd over het verloop en de afdoening van de strafzaak.

[benadeelde 2] heeft op 7 december 2019 aangifte gedaan van de gebeurtenissen die volgens zijn aangifte op 6 en 7 december 2019 hebben plaatsgevonden. In de door [benadeelde 2] op diezelfde dag afgelegde aanvullend verklaring heeft hij aangegeven dat hij wil worden geïnformeerd over het verloop en de afdoening van de strafzaak.

[benadeelde 4] heeft op heeft 13 januari 2020 aangifte gedaan en heeft op 27 januari 2020 een aanvullende verklaring afgelegd. In het slot van die aanvullende verklaring geeft hij aan dat hij wil worden geïnformeerd over het verloop en de afdoening van het strafgeding.

Deze drie aangevers hebben pas na afloop van de drie maandentermijn van artikel 66 Wetboek van Strafrecht formeel door het indienen van een klacht een verzoek tot vervolging gedaan. Dat deze klachten niet aan de formele wettelijke eisen voldoen, staat aan vervolging van verdachte niet in de weg omdat uit de aanvullende verklaringen kan worden afgeleid dat de aangevers de wens tot vervolging hadden en van deze wens binnen de drie maandentermijn is gebleken (HR 4 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2242, rov. 4.3.2 en HR 27 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV6662). Ten aanzien van de feiten 1, 2 en 4 gaat het verweer dus niet op.

[benadeelde 3] heeft pas nadat hij na het verstrijken van de drie-maandentermijn door de politie op het klachtvereiste is gewezen een formele klacht ingediend. Dat ook bij [benadeelde 3] niettemin al ten tijde van de aangifte een wens tot het instellen van vervolging bestond leidt de rechtbank af uit de omstandigheid dat [benadeelde 3] op de dag van de aangifte niet alleen aangifte heeft gedaan maar ook een aanvullende verklaring heeft ondertekend waarin hij aanvullende informatie ten behoeve van het onderzoek verstrekt en daarbij aangeeft op de hoogte te willen worden gehouden van het verloop van het onderzoek. Ook later in april 2020 heeft [benadeelde 3] het onderzoek ondersteund door per e-mail nog bankafschriften met aanvullende informatie voor het onderzoek aan de politie toe te zenden, en heeft hij nadat hij door de politie op het klachtvereiste is gewezen direct een verzoek tot vervolging gedaan.

Ook [benadeelde 5] heeft pas toen hij na verstrijken van de drie-maandentermijn door de politie op het bestaan van de klachttermijn is gewezen een formeel verzoek tot vervolging gedaan naar aanleiding van de aan de aangifte die al op 6 januari 2020 over het incident van 30 december 2019 had gedaan. Dat ook [benadeelde 5] ten tijde van die aangifte de wens had dat vervolging zou worden ingesteld leidt de rechtbank af uit de omstandigheid dat [benadeelde 5] die klacht direct nadat hij door de politie op het klachtvereiste is gewezen die klacht heeft gedaan en dat [benadeelde 5] al in zijn aangifte aangeeft dat hij wil dat onderzoek wordt ingesteld en hij dat dat onderzoek ook actief heeft ondersteund door de politie bankafschriften en foto’s voor het onderzoek ter beschikking te stellen.

Ook ten aanzien van de feiten 3 en 5 is het Openbaar Ministerie dus ontvankelijk.

3. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de onder 1 primair, 2 subsidiair, 3 primair, 4 primair, 5 subsidiair, 6 en 7 ten laste gelegde feiten. Ter terechtzitting heeft de officier van justitie de bewijsmiddelen opgesomd en toegelicht.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft ten aanzien van de feiten die zien op pleegplaats Putten betoogd dat slechts oplichting bewezen kan worden verklaard, nu aangever de wachtwoorden, inlogcodes en bankgegevens spontaan heeft gegeven. Daarnaast heeft verdachte niet gepind, zodat hij daarvan vrij gesproken dient te worden. Ten aanzien van de feiten die zien op pleegplaatsen Apeldoorn, Twello, ’s-Heerenberg en ’s-Hertogenbosch heeft de verdediging primair vrijspraak bepleit wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs. Subsidiair heeft de verdediging zich op het standpunt gesteld dat slechts oplichting bewezen kan worden verklaard.

Beoordeling door de rechtbank

Verdachte en medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] worden in de bewijsoverwegingen aangeduid bij hun achternamen.

Overweging vooraf

In onderstaande zaken waarin de rechtbank tot een bewezenverklaring van de feiten is gekomen, is zij telkens uitgegaan van de gedetailleerde verklaringen zoals die door aangevers zijn afgelegd. Aangevers hebben op meerdere, specifieke punten hetzelfde verklaard ten aanzien van de werkwijze (het benaderen van slachtoffers via Bullchat en het zich voordoen als medewerkers van de politie of Bullchat), hetgeen hierna nader uiteen wordt gezet. Voor zover er in hun verklaringen sprake is van inconsistenties, betreffen deze niet de kern van de verwijten. De rechtbank heeft dan ook geen reden om aan de juistheid van deze verklaringen te twijfelen.

Putten (feiten 1, 6 en 7)

Aangever [benadeelde 1] heeft verklaard dat hij op 27 december 2019 in de woning van zijn dochter aan de [adres 2] in Putten was en dat hij via Bullchat met een persoon in de woning had afgesproken. Die persoon had aangever gevraagd of hij zijn 17-jarige vriendje mee mocht nemen.

Op enig moment waren er twee mannen in zijn woning (man 1 en man 2). Toen zij in de slaapkamer stonden, liet man 1 zijn keycord zien en zei daarbij: “Wij zijn van Bullchat, u wilt seks met minderjarigen en dat willen wij controleren. U weet dat het strafbaar is. Als u dat niet zegt en wij vinden dat, dan bellen wij de politie”. Aangever schrok. Vervolgens zei man 2 dat zij de hele woning zouden doorzoeken om te kijken of aangever kinderporno bezat en dat zij daarvoor zijn laptop en telefoon nodig zouden hebben. Toen zij beneden waren, ging man 2 met de laptop en de mobiele telefoon van aangever aan de slag. Man 2 bleef erop hameren dat hij zeker wilde weten dat aangever geen kinderporno had. Aangever moest meewerken, anders ging man 2 de politie bellen. Ondertussen ging man 1 kijken of er boven kinderporno zou zijn. Aangever vond de mannen dwingend en kon daar geen weerstand tegen bieden; hij voelde zich hulpeloos. De mannen liepen afwisselend door het huis.

Op enig moment zei man 2 dat hij ook de bankzaken van aangever moest bekijken. Man 2 pakte de pinpassen van aangever en aangever moest zijn pincodes geven. Ook moest aangever via de laptop met zijn gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op ING internetbankieren. Man 2 veranderde toen het wachtwoord van aangever en bleef vervolgens achter de laptop zitten, terwijl man 1 door de woning liep. Daarna deed man 2 de bankpassen in zijn linker mouw en zei dat deze door zijn baas gecontroleerd moesten worden. Man 1 verliet de woning rond 07:00 uur en man 2 verliet de woning rond 08:00 uur.2

Aangever mistte de volgende goederen: een fototoestel en drie bankpassen (een bankpas van de ING met rekeningnummer [rekeningnummer 1] , een creditcard en een bankpas van de Rabobank).3

Op het bankafschrift van aangever (rekeningnummer [rekeningnummer 1] ) is te zien dat er op 28 december 2019 om 07:23, 07:24 en 07:25 uur in totaal € 3.970,-- is gepind bij een geldautomaat aan de [adres 3] in Elburg.4

Daarnaast heeft aangever [benadeelde 6] (eigenaar van de woning aan de [adres 2] in Putten) verklaard dat hij de volgende goederen mist: drie Sonos boxen, één Bose box, vier iPhones, een Festina Chrono Bike horloge, een trouwring (met inscriptie ‘ [naam 2] 18 juni 1993’), twee kettinkjes (waarvan één met een hangertje van het handje van Fatima), een gevlochten armband, een schakelring, twee ringen (ingelegd met zirkonen), ongeveer € 1.1250,-- aan spaargeld en de ID-kaart van zijn dochter.5

[medeverdachte 1] heeft over deze zaak verklaard dat hij hierbij samen met [verdachte] betrokken is geweest. [verdachte] heeft de afspraak met aangever via Bullchat gemaakt en vervolgens zijn zij samen naar de woning gegaan. In de woning hebben zij de smoes gebruikt dat zij wilden kijken of aangever kinderporno had gekocht. Hierdoor kregen zij de pincode van aangever en kregen zij toegang tot zijn bankzaken. [medeverdachte 1] is vervolgens met de bankpas van aangever in Elburg gaan pinnen, terwijl [verdachte] in de woning bleef. Het gepinde geld (ongeveer € 4.000,--) hebben zij gedeeld.6

[verdachte] heeft over deze zaak verklaard dat hij in de woning is geweest en dat hij weet dat er een tas met muziekboxen en telefoontjes uit de woning is meegenomen.7

Gelet op bovenstaande bewijsmiddelen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat [medeverdachte 1] en [verdachte] aangever hebben gedwongen tot afgifte van wachtwoorden, inlogcodes en bankgegevens door hem te bedreigen met de openbaring van een geheim, namelijk dat aangever seks met minderjarigen zou willen en kinderporno in zijn bezit zou hebben. Immers zou de politie worden ingelicht als aangever niet zou meewerken. Dat het een onwaar geheim zou zijn, doet daarbij niet ter zake. Het gaat erom dat aangever door de afdreiging ertoe werd bewogen zijn gegevens af te staan.

Daarnaast acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] en [verdachte] de goederen – zoals deze zijn opgesomd in de tenlastelegging – hebben weggenomen. De rechtbank zal [verdachte] vrijspreken van de diefstal van de gepinde geldbedragen nu geen diefstal in vereniging ten laste is gelegd en uit het dossier niet blijkt dat [verdachte] degene is geweest die het geld heeft gepind.

Apeldoorn (feiten 2, 6 en 7)

Aangever [benadeelde 2] heeft verklaard dat hij op 6 december 2019 via Bullchat in contact kwam met een persoon en dat hij met die persoon vervolgens een afspraak voor een massage had gemaakt, waarna die persoon vroeg of hij een vriend mee mocht nemen. Rond 21:00 uur stonden er twee mannen (man 1 en 2) aan de deur bij de woning van aangever in Apeldoorn.8 De mannen zeiden dat zij van een opsporingsteam van Bullchat waren en dat er veel pedofielen actief zouden zijn. De mannen zeiden dat aangever wist dat één van hen 17 jaar was en dat aangever had ingestemd om met een minderjarige af te spreken. De mannen gaven aan dat aangever strafbaar was. De mannen kwamen heel intimiderend over en aangever voelde zich overdonderd; aangever was als de dood dat hij bij de politie zou komen. De mannen lieten een derde man binnen (man 3). De mannen zeiden dat aangever verdacht werd van kinderporno en dat daarom alles gecontroleerd moest worden. Aangever moest zijn computer ontgrendelen. Hij deed dit omdat hij bang was dat hij gezien zou worden als iemand die kinderen misbruikt; hij wilde aantonen dat hij dat absoluut niet deed. Daarnaast moest aangever inloggen op zijn Rabobank-account. Man 3 bekeek de lopende, de spaar- en de beleggersrekening van aangever, terwijl man 2 in en uit het huis liep. Daarnaast moest aangever zijn autosleutels geven, waarna de mannen in zijn auto gingen kijken. Nadat de mannen rond 23:15 uur de woning hadden verlaten, zag aangever dat hij de volgende goederen mistte: een Rabobank-bankpas (rekeningnummer [rekeningnummer 2] ), handschoenen, een sjaal en een potje met daarin ongeveer € 300,--. Van een medewerker van de Rabobank hoorde aangever dat zijn opnamelimiet was verhoogd naar € 5.000,--, dat er geld van zijn beleggingsrekening naar zijn lopende rekening van overgeboekt en dat er geld was gepind.9

[medeverdachte 1] heeft over deze zaak verklaard dat hij samen met [verdachte] , [medeverdachte 2] en [naam 3] betrokken is geweest. [verdachte] heeft de afspraak met aangever gemaakt, daarna zijn zij samen naar de woning van aangever in Apeldoorn gereden. [verdachte] , [medeverdachte 2] en [naam 3] zijn naar binnen gegaan en [medeverdachte 1] heeft in de auto gewacht. Op enig moment kwam [verdachte] met de bankpas van aangever naar buiten, waarna [medeverdachte 1] en [verdachte] naar een pintautomaat in Apeldoorn zijn gereden. Daar heeft [medeverdachte 1]

€ 5.000,-- gepind. Daarna zijn zij naar de woning van aangever gereden en hebben zij [medeverdachte 2] en [naam 3] opgehaald. Het geld hebben zij door vieren gedeeld.10

Ter zitting heeft [verdachte] verklaard bij deze zaak betrokken te zijn geweest.11

De historische gegevens van het telefoonnummer [telefoonnummer 1] , dat in gebruik was bij [medeverdachte 2] , zijn geanalyseerd. Uit die analyse bleek dat het telefoonnummer op 6 december 2019 tussen 15:10 en 23:09 uur twee zendmasten heeft aangestraald in de buurt van de woning van aangever.12

Ook de historische gegevens van het telefoonnummer [telefoonnummer 2] , dat in gebruik was bij [verdachte] , zijn geanalyseerd. Uit die analyse bleek dat het telefoonnummer op 6 december 2019 tussen 21:58 en 23:10 uur vier keer een zendmast heeft aangestraald in de buurt van de woning van aangever.13

Gelet op bovenstaande bewijsmiddelen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat (in ieder geval) [verdachte] en [medeverdachte 2] in de woning zijn geweest en aangever hebben gedwongen tot afgifte van wachtwoorden, inlogcodes, bankgegevens en autosleutels door hem te bedreigen met openbaring van een geheim, namelijk dat aangever had ingestemd om met een minderjarige af te spreken en kinderporno in zijn bezit zou hebben. Dat het een onwaar geheim zou zijn, doet daarbij niet ter zake. Het gaat erom dat aangever door de afdreiging ertoe werd bewogen zijn gegevens af te staan. Dit blijkt uit de verklaring van aangever: hij werkte mee omdat hij was bang dat hij gezien zou worden als iemand die kinderen misbruikt en wilde aantonen dat hij dat absoluut niet deed. Daarnaast acht de rechtbank bewezen dat de goederen – zoals deze zijn opgesomd in de tenlastelegging – zijn weggenomen en dat [medeverdachte 1] vervolgens met de gestolen bankpas geld heeft gepind in Apeldoorn, nadat de opnamelimiet was verhoogd en er geld van de beleggingsrekening naar de lopende rekening was overgeboekt.

De rechtbank zal [verdachte] vrijspreken van de diefstal van de gepinde geldbedragen nu geen diefstal in vereniging ten laste is gelegd en uit het dossier niet blijkt dat [verdachte] degene is geweest die het geld heeft gepind.

Twello (feiten 3, 6 en 7)

Aangever [benadeelde 3] heeft verklaard dat hij op 11 december 2019 via Bullchat in contact kwam met een persoon. Die persoon gaf aan dat hij een adres zocht om seks met zijn vriendje te hebben, waarna aangever een afspraak met hem maakte. Even later vroeg die persoon of hij zijn 17-jarige vriendje mee mocht nemen. Het telefoonnummer van die persoon was [telefoonnummer 3] . In de avond van 12 december 2019 uur stonden er twee mannen bij aangever in Twello voor de deur. De mannen zeiden dat zij van de recherche waren en dat zij kwamen controleren of aangever kinderporno in huis had. Eén van de mannen droeg een badge aan zijn kleding. Eén van de mannen zei dat hij de bankgegevens van aangever wilde bekijken om te kijken of er geld was afgeschreven ten behoeve van kinderporno. Aangever heeft toen zijn computer opgestart en is met zijn pincode ingelogd op Rabobank internetbankieren. Als de mannen bij aangever kinderporno zouden vinden, zouden zij direct de politie bellen en de buurt in kennis stellen. Eén van de mannen is meermaals naar buiten gegaan. Tijdens de laatste keer heeft die man twee à drie keer gebeld met de man die nog binnen was.

Na ongeveer 20 à 25 minuten werd de man die nog binnen was nogmaals gebeld. Die man stond op en zei dat hij naar zijn collega moest. Aangever zag daarna dat de volgende goederen waren meegenomen: een bankpas (rekeningnummer [rekeningnummer 3] ), een goudkleurig Pulsar horloge met een schakelbandje (met streepjes in plaats van cijfers en een datum).14

Op het bankafschrift van aangever (rekeningnummer [rekeningnummer 3] ) is te zien dat er op 12 december 2019 om 19:43 en 19:44 uur in totaal € 1.810,-- is gepind bij een geldautomaat in Deventer.15

De historische gegevens van het telefoonnummer [telefoonnummer 2] , dat in gebruik was bij [verdachte] , zijn geanalyseerd. Uit die analyse bleek dat het telefoonnummer op 12 december 2019 tussen 19:39 en 19:56 uur twee zendmasten heeft aangestraald in de buurt van de woning van aangever.16

Ook de historische gegevens van het telefoonnummer [telefoonnummer 1] , dat in gebruik was bij [medeverdachte 2] , zijn geanalyseerd. Uit die analyse bleek dat het telefoonnummer op 12 december 2019 tussen 18:42 en 19:24 uur drie zendmasten heeft aangestraald in Twello. Tussen 19:52 en 19:56 uur heeft het telefoonnummer dertien keer diverse zendmasten in Deventer aangestraald.17

Daarnaast bleek uit de analyses dat het telefoonnummer [telefoonnummer 2] en het telefoonnummer [telefoonnummer 1] op 12 december 2019 tussen 19:41 en 19:56 uur drie contactmomenten hebben. Tijdens die contactmomenten straalt het telefoonnummer [telefoonnummer 2] een zendmast in Twello aan en straalt het telefoonnummer [telefoonnummer 1] zendmasten in Deventer en Colmschate aan, in de buurt van de pinlocatie.18

Aan [verdachte] is een foto van de woning van aangever getoond. [verdachte] heeft daarover verklaard dat het kan zijn dat hij daar met [medeverdachte 2] is geweest.19

De modus operandi in deze zaak is zeer specifiek en gestoeld op meerdere pijlers (contact leggen via Bullchat, zich voordoen als personen die beschuldiging van het bezit van kinderporno onderzoeken) en komt overeen met de modus operandi in de voorgaande zaken. Gelet op de modus operandi, in combinatie met de aangifte en bovengenoemde historische gegevens, staat buiten redelijke twijfel vast dat het [verdachte] en [medeverdachte 2] zijn geweest die in de woning van aangever zijn geweest. De rechtbank merkt daarbij nog op dat [verdachte] niet heeft ontkend samen met [medeverdachte 2] in de woning te zijn geweest.

De rechtbank acht afdreiging niet bewezen, nu uit de aangifte blijkt dat aangever toestemming gaf om de woning te doorzoeken en de bankgegevens te controleren en kennelijk op dat moment daadwerkelijk in veronderstelling verkeerde dat hij met politiemensen van doen had. Wel acht de rechtbank bewezen dat [verdachte] en [medeverdachte 2] door het aannemen van een valse hoedanigheid en het gebruik van listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, namelijk dat zij van de recherche waren en aangever op kinderporno kwam controleren en daarbij een badge droegen, bij aangever een onjuiste voorstelling van zaken in het leven hebben geroepen waardoor aangever is bewogen tot afgifte van wachtwoorden en een pincode. Daarnaast acht de rechtbank bewezen dat [verdachte] en [medeverdachte 2] een bankpas en een goudkleurig horloge hebben meegenomen.

De rechtbank zal [verdachte] vrijspreken van de diefstal van de gepinde geldbedragen nu geen diefstal in vereniging ten laste is gelegd en uit het dossier niet blijkt dat [verdachte] degene is geweest die het geld heeft gepind.

’s-Heerenberg (feiten 4 en 6)

Aangever [benadeelde 4] heeft verklaard dat hij op 29 december 2019 via Bullchat in contact kwam met een persoon en met die persoon vervolgens een afspraak had gemaakt. Het telefoonnummer van die persoon was [telefoonnummer 4] . Rond 18:00 uur stonden er twee mannen (man 1 en man 2) voor de deur van zijn woning in ’s-Heerenberg. Man 1 zei dat zij van Bullchat waren en liet daarbij een legitimatie zien, waarna beide mannen de woning inliepen. Man 1 zei dat zij € 2.500 en goud wilden. De mannen doorzochten vervolgens alle kamers in de woning. Op enig moment vonden de mannen een kluis in de woning die zij met een slijptol open hebben gemaakt. Man 1 zei dat hij echt geld wilde hebben en dat aangever zijn pinpas moest pakken. Ondertussen liet man 1 een rode knop op zijn telefoon zien aan aangever. Man 1 zei daarbij dat zijn collega’s uit de buurt zouden komen als hij op de knop zou drukken. Aangever gaf uit angst zijn pinpas en pincode, waarna de mannen de woning verlieten. Aangever mist de volgende goederen: twee briefjes van € 20,--, een bankpas, een identifier, een gouden zegelring met blauwe steen en een medaillon.20

[verdachte] heeft over deze zaak verklaard dat hij samen met [medeverdachte 2] bij deze woning is geweest.21

De historische gegevens van het telefoonnummer [telefoonnummer 1] , dat in gebruik was bij [medeverdachte 2] , zijn geanalyseerd. Uit die analyse bleek dat het telefoonnummer op 29 december 2019 tussen 20:55 en 22:14 uur zendmasten heeft aangestraald in ’s-Heerenberg, nabij de woning van aangever. Daarnaast bleek dat het telefoonnummer veertien keer contact heeft gehad met het telefoonnummer van aangever.22

[naam 4] heeft verklaard dat zij [verdachte] en [medeverdachte 2] in ’s-Heerenberg heeft afgezet.23 Uit de analyse van de historische gegevens van haar telefoonnummer bleek dat haar telefoonnummer op 29 december 2019 tussen 19:10 en 22:22 uur zendmasten in ’s-Heerenberg heeft aangestraald.24

De rechtbank acht afdreiging niet bewezen, nu uit de aangifte niet blijkt dat de politie (of een ander) ingelicht zou worden. Wel acht de rechtbank op grond van bovenstaande bewijsmiddelen bewezen dat [verdachte] en [medeverdachte 2] door het aannemen van een valse hoedanigheid en het gebruik van listige kunstgrepen, namelijk dat zij medewerkers van Bullchat waren en daarbij een legitimatie en ‘een rode knop’ lieten zien, bij aangever een onjuiste voorstelling van zaken in het leven hebben geroepen waardoor aangever is bewogen tot afgifte van wachtwoorden, inlogcodes en bankgegevens. Daarnaast acht de rechtbank bewezen dat [verdachte] en [medeverdachte 2] de goederen – zoals deze zijn opgesomd in de tenlastelegging – hebben weggenomen.

’s-Hertogenbosch (feiten 5, 6 en 7)

Aangever [benadeelde 5] heeft verklaard dat op 30 december 2019 rond 19:00 uur twee mannen aan de deur van zijn woning in ’s-Hertogenbosch stonden. De mannen zeiden dat zij van de politie waren en lieten daarbij een legitimatiebewijs met een politieteken zien. Bij binnenkomst vertelden de mannen dat zij een tip hadden gekregen dat aangever in het bezit van kinderporno zou zijn. Om te kijken of daar bewijs voor was, wilden de mannen in de woning van aangever kijken. Nadat de mannen klaar waren met kijken, gaven de mannen aan dat zij de bankpassen van aangever wilden uitlezen om te kijken of hij voor kinderporno had betaald. Aangever heeft toen zijn bankpassen en pincodes gegeven. Aangever moest vervolgens via de computer inloggen op internetbankieren, waarna de mannen in zijn computer hebben gekeken. Ook wilden de mannen het camerasysteem van aangever meenemen en de camerabeelden bekijken om te kijken of er kinderen bij de woning van aangever zijn geweest. Daarna is één van de mannen vertrokken met de bankpassen om deze te controleren, de andere man bleef in de woning. Toen de ene man terugkwam, hebben de mannen de woning verlaten. Aangever heeft zijn bankpassen niet teruggekregen. Later zag aangever dat er twee keer met zijn bankpas geld was gepind bij een pinautomaat in ‘s-Hertogenbosch: om 19:59 uur een bedrag van € 390,-- en daarna een bedrag van € 610,--.

Ook zag aangever dat de volgende goederen waren weggenomen: vijf (gouden) ringen (waaronder een zegelring met een zwarte steen en een ring met een heldere steen) en een horloge. Eén van de mannen droeg een wit trainingspak en een bril met een goudkleurig montuur.25

De camerabeelden van de pinautomaat zijn door de politie uitgekeken en beschreven. Op de camerabeelden is onder meer te zien dat op 30 december 2019 om 19:57 uur een persoon in beeld komt. Deze persoon droeg een soort trainingspak waarvan de jas wit/grijs was en de mouwen zwart donker. De broek was vanaf de knieën zwart/donker. Te zien is dat de persoon om 19:59 uur handelingen verricht bij de pinautomaat.26

Op de telefoon van [verdachte] zijn twee foto’s aangetroffen die op 29 december 2019 om 01:23 en 04:18 uur zijn aangemaakt. Op deze afbeeldingen staat een persoon. Verbalisant [verbalisant] heeft de afbeeldingen bekeken en de persoon op de afbeeldingen vergeleken met een foto van [medeverdachte 2] . [verbalisant] zag dat de persoon op de afbeeldingen qua gelaat overeenkomsten vertoonde met het gelaat van [medeverdachte 2] , daarbij was met name de wijze waarop de snor en het sikje waren geschoren opvallend. Daarnaast zag [verbalisant] dat de persoon op de afbeeldingen een bril met een goudkleurig montuur droeg en een trainingspak dat, gelet op de kleur en kleurvakken, overeenkwam met het trainingspak dat door de pinner werd gedragen.27

[verdachte] heeft over deze zaak verklaard dat hij met [medeverdachte 2] en [naam 4] bij deze woning was.28 Ook uit de historische gegevens van het telefoonnummer [telefoonnummer 2] , dat in gebruik was bij [verdachte] , blijkt dat het telefoonnummer op 30 december 2019 tussen 20:25 en 20:26 uur uur een zendmast heeft aangestraald in de buurt van de woning van aangever.29

[naam 4] heeft verklaard dat zij [medeverdachte 2] (en mogelijk [verdachte] ) in ’s-Hertogenbosch heeft afgezet. Aan [naam 4] is een foto van de pinner getoond. [naam 4] heeft over die foto verklaard dat [medeverdachte 2] een dergelijk trainingspak heeft.30 Uit de analyse van de historische gegevens van haar telefoonnummer bleek dat haar telefoonnummer op 30 december 2019 tussen 18:35 en 20:07 uur zendmasten in ’s-Hertogenbosch heeft aangestraald, nabij de woning van aangever en de pinlocatie. 31

Uit de analyse van de historische gegevens van het telefoonnummer [telefoonnummer 4] (zaak ’s-Heerenberg) bleek dat het telefoonnummer contact heeft gehad met het telefoonnummer van aangever [benadeelde 5] .32

Gelet op bovenstaande bewijsmiddelen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] en [medeverdachte 2] in de woning van aangever zijn geweest. De rechtbank acht afdreiging niet bewezen, nu uit de aangifte blijkt dan aangever toestemming gaf om de woning te doorzoeken en de bankgegevens te controleren en kennelijk op dat moment daadwerkelijk in veronderstelling verkeerde dat hij met politiemensen van doen had. Wel acht de rechtbank bewezen dat [verdachte] en [medeverdachte 2] door het aannemen van een valse hoedanigheid en het gebruik van listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, namelijk dat zij van de politie waren en aangever op kinderporno kwamen controleren en daarbij een legitimatiebewijs lieten zien, bij aangever een onjuiste voorstelling van zaken in het leven hebben geroepen waardoor aangever is bewogen tot afgifte van wachtwoorden, inlogcodes en bankgegevens. Daarnaast acht de rechtbank bewezen dat [verdachte] en [medeverdachte 2] de goederen – zoals deze zijn opgesomd in de tenlastelegging – hebben weggenomen, met uitzondering van de telefoon nu aangever daar niets over heeft verklaard.

De rechtbank zal [verdachte] vrijspreken van de diefstal van de gepinde geldbedragen nu geen diefstal in vereniging ten laste is gelegd en uit het dossier niet blijkt dat [verdachte] degene is geweest die het geld heeft gepind.

Medeplegen

Uit het dossier en het onderzoek ter terechtzitting leidt de rechtbank af dat telkens in een bepaalde samenstelling werd samengewerkt: er kwamen altijd ten minste twee mannen aan in de woning, van wie er ten minste één ging pinnen terwijl de ander in de woning van de aangevers bleef. Ook werd er telkens gebruik gemaakt van slachtoffertelefoons en werd door één van hen via Bullchat contact gelegd met aangevers, waarna zij gezamenlijk (in wisselende samenstellingen) naar de woningen van aangevers gingen. Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen de mannen die in de kern bestaat uit een gezamenlijke uitvoering. Daarmee acht de rechtbank het tenlastegelegde medeplegen bewezen.

4 De bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1 primair, 2 primair, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5 subsidiair en 6 ten laste gelegde feiten heeft begaan, te weten dat:

1.

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 27 december 2019 tot en met 28 december 2019 te Putten en/of te Elburg, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen,

[benadeelde 1] heeft gedwongen tot afgifte van (een) geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 12.180 euro en/of wachtwoorden en/of inlogcodes en/of bankgegevens door die [benadeelde 1] te bedreigen met smaad, smaadschrift en/of de openbaring van een geheim, door opzettelijk

- (nadat hij, verdachte, of zijn mededader via www.Bullchat.nl een afspraak voor seksueel contact met die [benadeelde 1] had gemaakt, althans erotisch contact met die [benadeelde 1] had gemaakt) (meermalen) persoonlijk contact aan te gaan met die [benadeelde 1] (bij/in de woning gelegen aan de [adres 2] te Putten) met de strekking dat die [benadeelde 1] een pedofiel was en/of dat die [benadeelde 1] seks wilde hebben met een 17-jarige, althans met een minderjarige jongen, althans woorden van gelijke aard of strekking, en/of

- die [benadeelde 1] te vertellen dat hij, verdachte, en/of zijn mededader medewerkers zijn van Bullchat en/of dat die [benadeelde 1] seks wilde hebben met een minderjarige en/of dat hij, verdachte, en/of zijn mededader om die reden de voornoemde woning en/of telefoon en/of laptop gingen controleren op de aanwezigheid van kinderporno en/of

- tegen die [benadeelde 1] te zeggen dat hij, verdachte, en/of zijn mededader de politie ging(en) bellen en/of wilde(n) bekendmaken dat die [benadeelde 1] een pedofiel was wanneer voornoemde [benadeelde 1] niet mee zou werken aan de controle en/of de afgifte van gegevens en/of

- ( nadat die [benadeelde 1] zijn bankgegevens had afgegeven aan hem, verdachte, en/of aan zijn mededader), in te loggen op het (ING) bankaccount van die [benadeelde 1] en/of (vervolgens) nieuwe wachtwoorden aan te maken en/of

- een of meer internetaccount(s) aan te maken en/of bestellingen te plaatsen via SMSbeltegoed.nl, althans een of meer internetbestellingen (waarbij hij, verdachte, en/of zijn mededader gebruik heeft gemaakt van het e-mailadres [emailadres] en/of telefoonnummer [telefoonnummer 5] en/of [telefoonnummer 6] en/of klantnummer [nummer] ) en/of

- die bestellingen af te rekenen met de/het bankgegevens/banktegoed van die [benadeelde 1];

2.

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 6 december 2019 tot en met 7 december 2019 te Apeldoorn, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen,

[benadeelde 2] heeft gedwongen tot afgifte van (een) geldbedrag(en) in totaal (ongeveer) 5.300 euro en/of wachtwoorden en/of inlogcodes en/of bankgegevens en/of autosleutels door die [benadeelde 2] te bedreigen met smaad, smaadschrift en/of de openbaring van een geheim, door opzettelijk

- (nadat hij, verdachte, of zijn mededader via www.bullchat.nl een afspraak voor massage en/of seksueel contact met die [benadeelde 2] had gemaakt, althans een afspraak met die [benadeelde 2] had gemaakt) te vragen of hij, verdachte, een vriend mag meenemen en/of

- ( meermalen) telefonisch en/of persoonlijk contact aan te gaan met die [benadeelde 2] (bij/aan de woning gelegen aan de [adres 4] te Apeldoorn) met de strekking dat die [benadeelde 2] heeft ingestemd met (erotisch) contact met een minderjarige en/of dat [benadeelde 2] seks wilde hebben met een 17-jarige, althans met een minderjarige jongen, althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

- die [benadeelde 2] te vertellen dat hij, verdachte, en/of zijn mededaders alles ging(en) controleren op aanwezigheid van kinderporno en/of dat [benadeelde 2] mee moet werken door zijn computer te ontgrendelen en/of zijn autosleutels afgeven en/of in te loggen op zijn Rabobank account en/of

- (vervolgens) de hele rekening te bekijken en/of

- een of meer geldbedrag(en) van de beleggingsrekening van voornoemde [benadeelde 2] naar diens lopende rekening over te boeken en/of

- (vervolgens) een of meerdere geldbedrag(en) te pinnen;

3.

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 11 december 2019 tot en met 12 december 2019 te Twello, gemeente Voorst, en/of Deventer, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 3] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld,

te weten de afgifte van (een) geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 1.740 euro en/of wachtwoorden en/of inlogcodes en/of bankgegevens,

door

- ( nadat hij, verdachte, of zijn mededader via www.Bullchat.nl contact heeft gezocht met [benadeelde 3] en/of hem heeft verteld dat hij, verdachte, en zijn vriendje een adres zochten om seks te hebben en/of die [benadeelde 3] gevraagd of dit bij hem thuis zou mogen) via de telefoon een afspraak te maken met die [benadeelde 3] en/of

- ( meermalen) persoonlijk contact aan te gaan met die [benadeelde 3] met de vraag of hij verdachte, zijn 17-jarige vriendje mee mag nemen en/of naar zijn woning (aan de [adres 5] ) te gaan en/of

- zich voor te doen als mensen van de recherche en/of (daarbij) mede te delen dat ze een controle komen doen naar de aanwezigheid van kinderporno en/of daartoe een opname van het gesprek zal plaatsvinden en/of

- die [benadeelde 3] te verzoeken om diens computer aan te zetten zodat hij, verdachte, en/of zijn mededader de bankrekening van [benadeelde 3] kan/kunnen controleren op de aanwezigheid van kinderporno gerelateerde aankopen en/of

- ( met de bank- en/of inloggegevens van die [benadeelde 3] ) geld over te schrijven van de spaarrekening van voornoemde [benadeelde 3] naar diens lopende rekening en (vervolgens) dat geld te pinnen,

waardoor die [benadeelde 3] werd bewogen tot bovengenoemde afgifte;

4.

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 29 december 2019 tot en met 30 december 2019 te ’s-Heerenberg, gemeente Montferland, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 4] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld,

te weten de afgifte van (een) geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 40 euro en/of wachtwoorden en/of inlogcodes en/of bankgegevens en/of andere goederen,

door

- (nadat hij, verdachte, of zijn mededader via www.Bullchat.nl een afspraak voor seksueel contact met die [benadeelde 4] had gemaakt, althans erotisch contact met die [benadeelde 4] had gemaakt) (meermalen) persoonlijk contact aan te gaan met die [benadeelde 4] (bij/in de woning gelegen aan de [adres 6] te 's-Heerenberg, gemeente Montferland) met de strekking dat die [benadeelde 4] een pedofiel was en/of in het bezit is van kinderporno, althans woorden van gelijke aard of strekking, en/of

- die [benadeelde 4] te vertellen dat hij, verdachte, en/of zijn mededader medewerkers zijn van Bullchat en/of zich daarbij te legitimeren met een legitimatiebewijs, en/of te vertellen dat hij, verdachte, en/of zijn mededader geld en goud willen hebben en/of

- tegen die [benadeelde 4] te zeggen dat hij, verdachte, en/of zijn mededader op de rode knop (die verdachte en/of zijn mededader op het telefoonscherm liet zien) zal drukken en dat hun collega’s en/of nog meer mannen zullen komen als voornoemde [benadeelde 4] niet mee zou werken aan de controle en/of de afgifte van gegevens en/of geld,

waardoor die [benadeelde 4] werd bewogen tot bovengenoemde afgifte;

5.

hij op een of meerdere tijdstippen op of omstreeks 30 december 2019 te ’s-Hertogenbosch, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 5] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld,

te weten de afgifte van (een) geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 1.000 euro en/of wachtwoorden en/of inlogcodes en/of bankgegevens en/of andere goederen,

door

- persoonlijk contact aan te gaan met die [benadeelde 5] (bij/in de woning gelegen aan de [adres 7] te ’s-Hertogenbosch) en/of

- die [benadeelde 5] te vertellen dat hij, verdachte, en/of zijn mededader werkzaam is/zijn bij de politie en/of zich (daarbij) te legitimeren met een politielegitimatiebewijs (althans een daarop gelijkend document) en/of

- die [benadeelde 5] te vertellen dat ze, verdachte en/of zijn mededader, zijn getipt dat die [benadeelde 5] in het bezit is van kinderporno en/of dat hij, verdachte, en/of zijn mededader om die reden de voornoemde woning en/of telefoon en/of computer en/of bankrekening willen controleren op de aanwezigheid van kinderporno en/of aankopen gerelateerd aan kinderporno en/of

- die [benadeelde 5] mede te delen dat hij, verdachte en/of zijn mededader de aanwezige camerabeelden/het camerasysteem willen meenemen om te controleren of er kinderen naar de voornoemde woning zijn geweest en/of

- die [benadeelde 5] te vertellen dat hij op zijn bankaccount moet inloggen ten behoeve van de controle en (nadat die [benadeelde 5] was ingelogd nieuwe wachtwoorden aan te maken) en/of

- de bankpas(sen) van die [benadeelde 5] mee te nemen om transacties te controleren en/of (vervolgens) met de bankpas een of meerdere geldbedrag(en) te pinnen,

waardoor die [benadeelde 5] werd bewogen tot bovengenoemde afgifte;

6.

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 6 december 2019 tot en met 31 december 2019 te Putten en/of te Elburg en/of Zwolle en/of Apeldoorn en/of Twello, gemeente Voorst, en/of ’s-Heerenberg, gemeente Montferland en/of ’s-Hertogenbosch, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,

een of meerdere geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 1.125 euro (uit meerdere spaarpotten) en/of een fototoestel en/of een Bose muziek box en/of een of meer Sonos boxen en/of een of meer telefoons (merk IPhone) en/of een of meer horloges (model Chrono Bike en/of Festina Chrono Bike) en/of een trouwring (inscriptie [naam 2] en trouwdatum 18 juni 1993) en/of twee kettinkjes (waarvan een met een hangertje, handje van Fatima) en/of een gevlochten armband en/of een schakel ring en/of twee ringetjes (ingelegd met zirkonen) en/of een ING betaalpas (nummer [rekeningnummer 4] ) en/of een creditcard en/of een Rabobankpas en/of een ID-kaart, in elk geval enig goed, die geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader toebehoorden, te weten aan [naam 5] en/of [benadeelde 1] en/of [benadeelde 6] , (telkens) heeft/hebben weggenomen met het oogmerk om deze zich wederrechtelijk toe te eigenen;

en/of

een of meerdere geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 300 euro en/of een bankpas (rekeningnummer [rekeningnummer 2] op naam van dhr. [benadeelde 2] ) en/of een sjaal en/of handschoenen, in elk geval enig goed, die geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader toebehoorden, te weten aan [benadeelde 2] , (telkens) heeft/hebben weggenomen met het oogmerk om deze zich wederrechtelijk toe te eigenen;

en/of

een of meerdere bankpas(sen) en/of een horloge (Pulsar Heren, goudkleurige metalen band, klokje met datum en streepjes), in elk geval enig goed, die geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader toebehoorden, te weten aan [benadeelde 3] , (telkens) heeft/hebben weggenomen met het oogmerk om deze zich wederrechtelijk toe te eigenen;

en/of

een of meerdere goederen en/of een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 40 euro en/of een bankpas en/of een gouden ring (zegelring met blauwe steen) en/of een identifier en/of een medaillon, in elk geval enig goed, die geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader toebehoorden, te weten aan [benadeelde 4] , (telkens) heeft/hebben weggenomen met het oogmerk om deze zich wederrechtelijk toe te eigenen;

en/of

een of meerdere geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 1.000 en/of een of meer bankpassen en/of een of meer gouden ringen (waaronder een zegelring met een zwarte steen en/of een ring met een heldere steen) en/of een horloge (merk Jbw 6218a) en/of een telefoon (Huawei P10 Lite), in elk geval enig goed, die geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader toebehoorden, te weten aan [benadeelde 5] , (telkens) heeft/hebben weggenomen met het oogmerk om deze zich wederrechtelijk toe te eigenen.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

ten aanzien van de feiten 1 en 2, telkens:

‘afdreiging’;

ten aanzien van de feiten 3, 4 en 5, telkens:

‘oplichting’;

ten aanzien van feit 6:

‘diefstal in vereniging, meermalen gepleegd’.

6 De strafbaarheid van de feiten

De feiten zijn strafbaar.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk is geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

8 De overwegingen ten aanzien van de straf

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren en met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte, namelijk zijn jonge leeftijd, zijn opleiding het feit dat hij op zichzelf woont en openstaat voor reclasseringstoezicht.

De beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf rekening gehouden met de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard en de omstandigheden waaronder dit is begaan. De rechtbank heeft verder rekening gehouden met de persoon en de omstandigheden van verdachte.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een reeks afdreigingen, oplichtingen en diefstallen. De wijze waarop deze feiten plaatsvonden getuigt van een verregaande mate van brutaliteit. Verdachte is telkens samen met een ander of anderen doelbewust en planmatig te werk gegaan door op een datingsite (Bullchat) contact met de slachtoffers te zoeken en met hen af te spreken. Vervolgens zijn de slachtoffers in hun eigen woningen geconfronteerd met de indringende mededeling dat zij als pedofiel betrapt zouden zijn of dat er aanleiding is hen van het bezit van kinderporno te verdenken, waarbij verdachte en zijn mededader(s) zich voordeden als medewerkers van de politie of de datingsite. De slachtoffers zijn gedurende lange tijd in hun eigen woning in hun bewegingsvrijheid beperkt. Deze zeer intimiderende handelwijze heeft telkens tot een zware mentale druk bij de slachtoffers geleid. Zo zwaar, dat zij hun bankgegevens hebben gedeeld. Verdachte en zijn mededader(s) hebben het bovendien niet hierbij gelaten; uit de woningen zijn telkens ook (waardvolle) goederen weggenomen, waarbij de woningen zijn doorzocht. De keuze voor oudere slachtoffers – die daarom bijzonder kwetsbaar zijn – karakteriseert de rechtbank als erg laf en laaghartig. De slachtoffers hadden zich in hun eigen woning veilig moeten kunnen voelen.

Verdachte en zijn mededaders hebben met hun handelen laten zien dat zij geen enkel respect hebben gehad voor de persoonlijke integriteit van een ander, hun veiligheid en hun eigendom. Slachtoffers van dergelijke feiten ondervinden vaak nog lange tijd de nadelige gevolgen. Dat is in deze zaken niet anders; uit de aangiften blijken de vergaande gevolgen van het handelen van verdachte en zijn mededaders.

Met betrekking tot de persoon van verdachte heeft de rechtbank gelet op een uittreksel uit het justitiële documentatieregister van 8 maart 2021. Daaruit volgt dat verdachte niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld, maar wel eerder met politie en justitie in aanraking is geweest.

Gelet op de ernst en de omvang van de feiten is de rechtbank van oordeel dat niet anders kan worden gereageerd dan met een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank zal dan ook een gevangenisstraf van 3 jaren opleggen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. Dit is hoger dan de eis van de officier van justitie nu de rechtbank deze straf meer in overeenstemming vindt met de feiten en de straffen die in soortgelijke gevallen worden opgelegd.

9 De beoordeling van de civiele vorderingen

In deze strafzaak hebben zich vier benadeelde partijen met vorderingen tot schadevergoeding gevoegd: [benadeelde 1] , [benadeelde 6] , [benadeelde 4] en [benadeelde 5] . De opgevoerde schadeposten betreffen materiële schade en/of smartengeld, telkens vermeerderd met de wettelijke rente. Daarnaast is door de benadeelde partijen om oplegging van de schadevergoedingsmaatregel verzocht.

De standpunten

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vorderingen van de benadeelde partijen [benadeelde 4] en [benadeelde 5] kunnen worden toegewezen, met dien verstande dat de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 4] gematigd dient te worden tot een bedrag van € 1.500,--.

Ten aanzien van de benadeelde partij [benadeelde 1] heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk in zijn vordering moet worden verklaard omdat de vordering onvoldoende is onderbouwd. Ten aanzien van de benadeelde partij [benadeelde 6] heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat de vordering aan materiële schade toewijsbaar is met betrekking tot de weggenomen en niet door de verzekering vergoede goederen. Voor het overige deel aan materiële schade en het smartengeld heeft de officier van justitie verzocht de benadeelde partij [benadeelde 6] niet-ontvankelijk in zijn vordering te verklaren.

De verdediging heeft primair verzocht de vorderingen van de benadeelde partijen niet-ontvankelijk te verklaren. Subsidiair heeft de verdediging verzocht de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1] te matigen tot een bedrag van € 300,--.

De overweging van de rechtbank

[benadeelde 1]

De benadeelde partij vordert een bedrag van € 2.883,-- voor het terugbetalen aan de bank van extra rood staan. De rechtbank is van oordeel dat onvoldoende is onderbouwd dat schade is geleden. Aanhouding van de zaak om benadeelde partij de gelegenheid te geven de vordering nader te onderbouwen zou een onevenredige belasting van het strafgeding opleveren. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering verklaren.

[benadeelde 6]

De benadeelde partij vordert een bedrag van € 1.317,50 aan materiële schade en een bedrag van € 750,-- aan smartengeld. De rechtbank is van oordeel dat de gestelde kosten onvoldoende in de vordering zijn onderbouwd. Niet is gebleken dat de vakantiewoning in de periode van 2 tot en met 30 januari 2020 daadwerkelijk verhuurd zou zijn en dat huurinkomsten zijn misgelopen. Ook de psychische schade is niet onderbouwd. Aanhouding van de zaak om benadeelde partij de gelegenheid te geven de vordering nader te onderbouwen zou een onevenredige belasting van het strafgeding opleveren. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering verklaren.

[benadeelde 4]

Door de benadeelde partij is ter terechtzitting een vordering ter hoogte van € 5.000,-- ingediend voor smartengeld. Op basis van de genoemde bewijsmiddelen en wat ter zitting over de vordering is besproken, stelt de rechtbank vast dat de benadeelde partij door het bewezenverklaarde schade heeft geleden die binnen één van de categorieën van artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek valt. Door de oplichting en de wijze waarop deze heeft plaatsgevonden, is de benadeelde partij op andere wijze in de persoon aangetast. Dit is aan de verdachte toe te rekenen. De rechtbank houdt rekening met de aard en de ernst van het feit en de bedragen die Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen toewijzen. Naar maatstaven van billijkheid zal zij het smartengeld op een bedrag van € 1.000,-- vaststellen.

Verdachte is daarnaast vanaf 29 december 2019 wettelijke rente over het toegewezen bedrag verschuldigd. Ook ziet de rechtbank aanleiding om op grond van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht de schadevergoedingsmaatregel aan verdachte op te leggen. Verdachte wordt verplicht het aan de benadeelde partij toegewezen bedrag aan de Staat te betalen. Eventueel toegekende proceskosten zijn daar niet bij inbegrepen. De rechtbank overweegt dat verdachte en zijn medeverdachte ieder voor het hele schadebedrag (hoofdelijk) kunnen worden aangesproken. Verdachte hoeft niet meer te betalen indien en voor zover zijn medeverdachte de schade heeft vergoed.

[benadeelde 5]

De benadeelde partij vordert een bedrag van € 1.500,-- aan smartengeld. Dit bedrag ziet op de emotionele waarde van de weggenomen ringen. De rechtbank overweegt dat voor het gevorderde smartengeld geen wettelijke basis bestaat. Daarom zal zij de benadeelde partij niet-ontvankelijk in zijn vordering verklaren.

10 De toegepaste wettelijke bepalingen

De oplegging van de straf is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36f, 47, 57, 311, 318 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

11 De beslissing

De rechtbank:

 spreekt verdachte vrij van de onder 4 primair, 5 primair en 7 ten laste gelegde feiten;

 verklaart bewezen dat verdachte de overige ten laste gelegde feiten, zoals vermeld onder ‘De bewezenverklaring’, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder ‘De kwalificatie van het bewezenverklaarde’;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren;

 bepaalt dat een gedeelte van deze gevangenisstraf, te weten 1 jaar, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd van drie jaren schuldig heeft maakt aan een strafbaar feit;

 beveelt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

 verklaart de benadeelde partij [benadeelde 1] (feiten 1 en 6) niet-ontvankelijk in de vordering tot materiële schade;

 verklaart de benadeelde partij [benadeelde 6] (feit 6) niet-ontvankelijk in de vordering tot materiële schade en smartengeld;

 • -

  veroordeelt verdachte in verband met de feiten 4 en 6 tot betaling van schadevergoeding aan de benadeelde partij [benadeelde 4] van € 1.000,-- aan smartengeld, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 december 2019 tot aan de dag dat het hele bedrag is betaald;

 • -

  veroordeelt verdachte in de kosten die de benadeelde partij in deze procedure heeft gemaakt en de kosten die de benadeelde partij mogelijk nog moet maken om het toegewezen bedrag betaald te krijgen, tot vandaag begroot op nul;

 verklaart de benadeelde partij [benadeelde 4] voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering tot smartengeld;

 • -

  legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van benadeelde partij [benadeelde 4] , een bedrag te betalen van € 1.000,-- aan smartengeld, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 december 2019 tot aan de dag dat het hele bedrag is betaald. Als dit bedrag niet wordt betaald, kunnen 20 dagen gijzeling worden toegepast zonder dat de betalingsverplichting vervalt;

 • -

  bepaalt daarbij dat met betaling aan de benadeelde partij in zoverre de betaling aan de Staat vervalt en omgekeerd;

 bepaalt dat als een medeverdachte (een deel van) het schadebedrag betaalt dat bedrag op de betalingsverplichting van verdachte in mindering wordt gebracht;

 verklaart de benadeelde partij [benadeelde 5] (feiten 5 en 6) niet-ontvankelijk in de vordering tot smartengeld.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.J.M. van Apeldoorn (voorzitter), mr. T. Bertens en

mr. I.W.M. Olthof, rechters, in tegenwoordigheid van mr. D. Waizy, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 18 mei 2021.

Bijlage 1

Aan verdachte is, na een toegelaten wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1.

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 27 december 2019 tot en met 28 december 2019 te Putten en/of te Elburg, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen,

[benadeelde 1] heeft gedwongen tot afgifte van (een) geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 12.180 euro en/of wachtwoorden en/of inlogcodes en/of bankgegevens door die [benadeelde 1] te bedreigen met smaad, smaadschrift en/of de openbaring van een geheim, door opzettelijk

- ( nadat hij, verdachte, of zijn mededader via www.Bullchat.nl een afspraak voor seksueel contact met die [benadeelde 1] had gemaakt, althans erotisch contact met die [benadeelde 1] had gemaakt) (meermalen) persoonlijk contact aan te gaan met die [benadeelde 1] (bij/in de woning gelegen aan de [adres 2] te Putten) met de strekking dat die [benadeelde 1] een pedofiel was en/of dat die [benadeelde 1] seks wilde hebben met een 17-jarige, althans met een minderjarige jongen, althans woorden van gelijke aard of strekking, en/of

- die [benadeelde 1] te vertellen dat hij, verdachte, en/of zijn mededader medewerkers zijn van Bullchat en/of dat die [benadeelde 1] seks wilde hebben met een minderjarige en/of dat hij, verdachte, en/of zijn mededader om die reden de voornoemde woning en/of telefoon en/of laptop gingen controleren op de aanwezigheid van kinderporno en/of

- tegen die [benadeelde 1] te zeggen dat hij, verdachte, en/of zijn mededader de politie ging(en) bellen en/of wilde(n) bekendmaken dat die [benadeelde 1] een pedofiel was wanneer voornoemde [benadeelde 1] niet mee zou werken aan de controle en/of de afgifte van gegevens en/of

- ( nadat die [benadeelde 1] zijn bankgegevens had afgegeven aan hem, verdachte, en/of aan zijn mededader), in te loggen op het (ING) bankaccount van die [benadeelde 1] en/of (vervolgens) nieuwe wachtwoorden aan te maken en/of

- een of meer internetaccount(s) aan te maken en/of bestellingen te plaatsen via SMSbeltegoed.nl, althans een of meer internetbestellingen (waarbij hij, verdachte, en/of zijn mededader gebruik heeft gemaakt van het e-mailadres [emailadres] en/of telefoonnummer [telefoonnummer 5] en/of [telefoonnummer 6] en/of klantnummer [nummer] ) en/of

- die bestellingen af te rekenen met de/het bankgegevens/banktegoed van die [benadeelde 1] ;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 27 december 2019 tot en met 28 december 2019 te Putten en/of te Elburg, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 1] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld,

te weten de afgifte van (een) geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 12.180 euro en/of wachtwoorden en/of inlogcodes en/of bankgegevens,

door

- via www.Bullchat.nl een afspraak voor seksueel contact met die [benadeelde 1] te maken, althans erotisch contact met die [benadeelde 1] en/of

- naar de woning aan de [adres 2] te Putten te gaan (alwaar die [benadeelde 1] zich op dat moment bevond) en/of

- zich voor te doen als medewerkers van Bullchat en/of

- die [benadeelde 1] te vertellen dat [benadeelde 1] seks wilde hebben met een minderjarige en/of dat hij, verdachte, en/of zijn mededader om die reden de voornoemde woning en/of telefoon en/of laptop gingen controleren op de aanwezigheid van kinderporno en/of

- tegen die [benadeelde 1] te zeggen dat hij, verdachte, en/of zijn mededader de politie ging(en) bellen en/of wilde(n) bekendmaken dat die [benadeelde 1] een pedofiel was als die [benadeelde 1] niet mee zou werken aan de controle en/of de afgifte van gegevens en/of

- ( nadat die [benadeelde 1] zijn bankgegevens had afgegeven), in te loggen op het (ING) bankaccount van die [benadeelde 1] en/of nieuwe wachtwoorden aan te maken en/of

- een of meer internet-accounts aan te maken en/of bestellingen te plaatsen via SMSbeltegoed.nl, althans internetbestellingen (waarbij verdachte en/of zijn mededader gebruik heeft gemaakt van het e-mailadres [emailadres] en/of telefoonnummer [telefoonnummer 5] en/of [telefoonnummer 6] en/of klantnummer [nummer] ) en/of

- die bestellingen af te rekenen met de/het bankgegevens/banktegoed van die [benadeelde 1] ,

waardoor die [benadeelde 1] werd bewogen tot bovengenoemde afgifte;

2.

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 6 december 2019 tot en met 7 december 2019 te Apeldoorn, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen,

[benadeelde 2] heeft gedwongen tot afgifte van (een) geldbedrag(en) in totaal (ongeveer) 5.300 euro en/of wachtwoorden en/of inlogcodes en/of bankgegevens en/of autosleutels door die [benadeelde 2] te bedreigen met smaad, smaadschrift en/of de openbaring van een geheim, door opzettelijk

- ( nadat hij, verdachte, of zijn mededader via www.bullchat.nl een afspraak voor massage en/of seksueel contact met die [benadeelde 2] had gemaakt, althans een afspraak met die [benadeelde 2] had gemaakt) te vragen of hij, verdachte, een vriend mag meenemen en/of

- ( meermalen) telefonisch en/of persoonlijk contact aan te gaan met die [benadeelde 2] (bij/aan de woning gelegen aan de [adres 4] te Apeldoorn) met de strekking dat die [benadeelde 2] heeft ingestemd met (erotisch) contact met een minderjarige en/of dat [benadeelde 2] seks wilde hebben met een 17-jarige, althans met een minderjarige jongen, althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

- die [benadeelde 2] te vertellen dat hij, verdachte, en/of zijn mededaders alles ging(en) controleren op aanwezigheid van kinderporno en/of dat [benadeelde 2] mee moet werken door zijn computer te ontgrendelen en/of zijn autosleutels afgeven en/of in te loggen op zijn Rabobank account en/of

- ( vervolgens) de hele rekening te bekijken en/of

- een of meer geldbedrag(en) van de beleggingsrekening van voornoemde [benadeelde 2] naar diens lopende rekening over te boeken en/of

- ( vervolgens) een of meerdere geldbedrag(en) te pinnen;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 6 december 2019 tot en met 7 december 2019 te Apeldoorn, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 2] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld,

te weten (een) geldbedrag(en) in totaal (ongeveer) 5.300 euro en/of wachtwoorden en/of inlogcodes en/of bankgegevens en/of autosleutels,

door

- ( nadat hij, verdachte, of zijn mededader via www.bullchat.nl een afspraak voor massage en/of seksueel contact met die [benadeelde 2] had gemaakt, althans een afspraak met die [benadeelde 2] had gemaakt) te vragen of hij, verdachte, een vriend mag meenemen en/of

- ( meermalen) telefonisch en/of persoonlijk contact aan te gaan met die [benadeelde 2] (bij/aan de woning gelegen aan de [adres 4] te Apeldoorn) met de strekking dat die [benadeelde 2] heeft ingestemd met (erotisch) contact met een minderjarige en/of dat [benadeelde 2] seks wilde hebben met een 17-jarige, althans met een minderjarige jongen, althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

- die [benadeelde 2] te vertellen dat hij, verdachte, en/of zijn mededaders alles ging(en) controleren op aanwezigheid van kinderporno en/of dat [benadeelde 2] mee moet werken door zijn computer te ontgrendelen en/of zijn autosleutels afgeven en/of in te loggen op zijn Rabobank account en/of - (vervolgens) de hele rekening te bekijken en/of

- een of meer geldbedrag(en) van de beleggingsrekening van voornoemde [benadeelde 2] naar diens lopende rekening over te boeken en/of

- ( vervolgens) een of meerdere geldbedrag(en) te pinnen,

waardoor die [benadeelde 2] werd bewogen tot bovengenoemde afgifte;

3.

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 11 december 2019 tot en met 12 december 2019 te Twello, gemeente Voorst, en/of Deventer, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen,

[benadeelde 3] heeft gedwongen tot afgifte van (een) geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 1.740 euro en/of wachtwoorden en/of inlogcodes en/of bankgegevens door die [benadeelde 3] te bedreigen met smaad, smaadschrift en/of de openbaring van een geheim, door opzettelijk

- ( nadat hij, verdachte, of zijn mededader via www.Bullchat.nl contact heeft gezocht met [benadeelde 3] en/of heeft verteld dat hij, verdachte, en zijn vriendje een adres zochten om seks te hebben en/of die [benadeelde 3] gevraagd of dit bij hem thuis zou mogen) via de telefoon een afspraak te maken met die [benadeelde 3] en/of

- ( meermalen) persoonlijk contact aan te gaan met die [benadeelde 3] met de vraag of hij verdachte, zijn 17-jarige vriendje mee mag nemen en/of naar zijn woning (aan de [adres 5] ) te gaan en/of

- zich voor te doen als mensen van de recherche en/of (daarbij) mede te delen dat ze een controle komen doen naar de aanwezigheid van kinderporno en/of daartoe een opname van het gesprek zal plaatsvinden en/of

- die [benadeelde 3] te verzoeken om diens computer aan te zetten zodat hij, verdachte, en/of zijn mededader de bankrekening van [benadeelde 3] kan/kunnen controleren op de aanwezigheid van kinderporno gerelateerde aankopen en/of

- ( met de bank- en/of inloggegevens van die [benadeelde 3] ) geld over te schrijven van de spaarrekening van voornoemde [benadeelde 3] naar diens lopende rekening en/(vervolgens) dat geld te pinnen;

( art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht, art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht, art 317 lid 3 Wetboek van Strafrecht )

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 11 december 2019 tot en met 12 december 2019 te Twello, gemeente Voorst, en/of Deventer, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 3] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld,

te weten de afgifte van (een) geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 1.740 euro en/of wachtwoorden en/of inlogcodes en/of bankgegevens,

door

- ( nadat hij, verdachte, of zijn mededader via www.Bullchat.nl contact heeft gezocht met [benadeelde 3] en/of hem heeft verteld dat hij, verdachte, en zijn vriendje een adres zochten om seks te hebben en/of die [benadeelde 3] gevraagd of dit bij hem thuis zou mogen) via de telefoon een afspraak te maken met die [benadeelde 3] en/of

- ( meermalen) persoonlijk contact aan te gaan met die [benadeelde 3] met de vraag of hij verdachte, zijn 17-jarige vriendje mee mag nemen en/of naar zijn woning (aan de [adres 5] ) te gaan en/of

- zich voor te doen als mensen van de recherche en/of (daarbij) mede te delen dat ze een controle komen doen naar de aanwezigheid van kinderporno en/of daartoe een opname van het gesprek zal plaatsvinden en/of

- die [benadeelde 3] te verzoeken om diens computer aan te zetten zodat hij, verdachte, en/of zijn mededader de bankrekening van [benadeelde 3] kan/kunnen controleren op de aanwezigheid van kinderporno gerelateerde aankopen en/of

- ( met de bank- en/of inloggegevens van die [benadeelde 3] ) geld over te schrijven van de spaarrekening van voornoemde [benadeelde 3] naar diens lopende rekening en/(vervolgens) dat geld te pinnen,

waardoor die [benadeelde 3] werd bewogen tot bovengenoemde afgifte;

4.

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 29 december 2019 tot en met 30 december 2019 te ’s-Heerenberg, gemeente Montferland, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen,

[benadeelde 4] heeft gedwongen tot afgifte van (een) geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 40 euro en/of wachtwoorden en/of inlogcodes en/of bankgegevens en/of een kluis door die [benadeelde 4] te bedreigen met smaad, smaadschrift en/of de openbaring van een geheim, door opzettelijk

- ( nadat hij, verdachte, of zijn mededader via www.Bullchat.nl een afspraak voor seksueel contact met die [benadeelde 4] had gemaakt, althans erotisch contact met die [benadeelde 4] had gemaakt) (meermalen) persoonlijk contact aan te gaan met die [benadeelde 4] (bij/in de woning gelegen aan de [adres 6] te 's-Heerenberg, gemeente Montferland) met de strekking dat die [benadeelde 4] een pedofiel was en/of in het bezit is van kinderporno, althans woorden van gelijke aard of strekking, en/of

- die [benadeelde 4] te vertellen dat hij, verdachte, en/of zijn mededader medewerkers zijn van Bullchat en/of zich daarbij te legitimeren met een legitimatiebewijs, en/of te vertellen dat hij, verdachte, en/of zijn mededader geld en goud willen hebben en/of

- tegen die [benadeelde 4] te zeggen dat hij, verdachte, en/of zijn mededader op de rode knop (die verdachte en/of zijn mededader op het telefoonscherm liet zien) zal drukken en dat hun collega’s en/of nog meer mannen zullen komen als voornoemde [benadeelde 4] niet mee zou werken aan de controle en/of de afgifte van gegevens en/of geld;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 29 december 2019 tot en met 30 december 2019 te ’s-Heerenberg, gemeente Montferland, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 4] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld,

te weten de afgifte van (een) geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 40 euro en/of wachtwoorden en/of inlogcodes en/of bankgegevens en/of andere goederen,

door

- ( nadat hij, verdachte, of zijn mededader via www.Bullchat.nl een afspraak voor seksueel contact met die [benadeelde 4] had gemaakt, althans erotisch contact met die [benadeelde 4] had gemaakt) (meermalen) persoonlijk contact aan te gaan met die [benadeelde 4] (bij/in de woning gelegen aan de [adres 6] te 's-Heerenberg, gemeente Montferland) met de strekking dat die [benadeelde 4] een pedofiel was en/of in het bezit is van kinderporno, althans woorden van gelijke aard of strekking, en/of

- die [benadeelde 4] te vertellen dat hij, verdachte, en/of zijn mededader medewerkers zijn van Bullchat en/of zich daarbij te legitimeren met een legitimatiebewijs, en/of te vertellen dat hij, verdachte, en/of zijn mededader geld en goud willen hebben en/of

- tegen die [benadeelde 4] te zeggen dat hij, verdachte, en/of zijn mededader op de rode knop (die verdachte en/of zijn mededader op het telefoonscherm liet zien) zal drukken en dat hun collega’s en/of nog meer mannen zullen komen als voornoemde [benadeelde 4] niet mee zou werken aan de controle en/of de afgifte van gegevens en/of geld,

waardoor die [benadeelde 4] werd bewogen tot bovengenoemde afgifte;

5.

hij op een of meerdere tijdstippen op of omstreeks 30 december 2019 te ’s-Hertogenbosch, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen,

[benadeelde 5] heeft gedwongen tot afgifte van (een) geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 1.000 euro en/of wachtwoorden en/of inlogcodes en/of bankgegevens door die [benadeelde 5] te bedreigen met smaad, smaadschrift en/of de openbaring van een geheim, door opzettelijk

- persoonlijk contact aan te gaan met die [benadeelde 5] (bij/in de woning gelegen aan de [adres 7] te ’s-Hertogenbosch) en/of

- die [benadeelde 5] te vertellen dat hij, verdachte, en/of zijn mededader werkzaam is/zijn bij de politie en/of zich (daarbij) te legitimeren met een politielegitimatiebewijs (althans een daarop gelijkend document) en/of

- die [benadeelde 5] te vertellen dat ze, verdachte en/of zijn mededader, zijn getipt dat die [benadeelde 5] in het bezit is van kinderporno en/of dat hij, verdachte, en/of zijn mededader om die reden de voornoemde woning en/of telefoon en/of computer en/of bankrekening willen controleren op de aanwezigheid van kinderporno en/of aankopen gerelateerd aan kinderporno en/of

- die [benadeelde 5] mede te delen dat hij, verdachte en/of zijn mededader de aanwezige camerabeelden/het camerasysteem willen meenemen om te controleren of er kinderen naar de voornoemde woning zijn geweest en/of

- die [benadeelde 5] te vertellen dat hij op zijn bankaccount moet inloggen ten behoeve van de controle en (nadat die [benadeelde 5] was ingelogd nieuwe wachtwoorden aan te maken) en/of

- de bankpas(sen) van die [benadeelde 5] mee te nemen om transacties te controleren en/of (vervolgens) met de bankpas een of meerdere geldbedrag(en) te pinnen;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meerdere tijdstippen op of omstreeks 30 december 2019 te ’s-Hertogenbosch, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

[benadeelde 5] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld,

te weten de afgifte van (een) geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 1.000 euro en/of wachtwoorden en/of inlogcodes en/of bankgegevens en/of andere goederen,

door

- persoonlijk contact aan te gaan met die [benadeelde 5] (bij/in de woning gelegen aan de [adres 7] te ’s-Hertogenbosch) en/of

- die [benadeelde 5] te vertellen dat hij, verdachte, en/of zijn mededader werkzaam is/zijn bij de politie en/of zich (daarbij) te legitimeren met een politielegitimatiebewijs (althans een daarop gelijkend document) en/of

- die [benadeelde 5] te vertellen dat ze, verdachte en/of zijn mededader, zijn getipt dat die [benadeelde 5] in het bezit is van kinderporno en/of dat hij, verdachte, en/of zijn mededader om die reden de voornoemde woning en/of telefoon en/of computer en/of bankrekening willen controleren op de aanwezigheid van kinderporno en/of aankopen gerelateerd aan kinderporno en/of

- die [benadeelde 5] mede te delen dat hij, verdachte en/of zijn mededader de aanwezige camerabeelden/het camerasysteem willen meenemen om te controleren of er kinderen naar de voornoemde woning zijn geweest en/of

- die [benadeelde 5] te vertellen dat hij op zijn bankaccount moet inloggen ten behoeve van de controle en (nadat die [benadeelde 5] was ingelogd nieuwe wachtwoorden aan te maken) en/of

- de bankpas(sen) van die [benadeelde 5] mee te nemen om transacties te controleren en/of (vervolgens) met de bankpas een of meerdere geldbedrag(en) te pinnen,

waardoor die [benadeelde 5] werd bewogen tot bovengenoemde afgifte;

6.

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 6 december 2019 tot en met 31 december 2019 te Putten en/of te Elburg en/of Zwolle en/of Apeldoorn en/of Twello, gemeente Voorst, en/of ’s-Heerenberg, gemeente Montferland en/of ’s-Hertogenbosch, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,

een of meerdere geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 1.125 euro (uit meerdere spaarpotten) en/of een fototoestel en/of een Bose muziek box en/of een of meer Sonos boxen en/of een of meer telefoons (merk IPhone) en/of een of meer horloges (model Chrono Bike en/of Festina Chrono Bike) en/of een trouwring (inscriptie [naam 2] en trouwdatum 18 juni 1993) en/of twee kettinkjes (waarvan een met een hangertje, handje van Fatima) en/of een gevlochten armband en/of een schakel ring en/of twee ringetjes (ingelegd met zirkonen) en/of een ING betaalpas (nummer [rekeningnummer 4] ) en/of een creditcard en/of een Rabobankpas en/of een ID-kaart, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader toebehoorde, te weten aan [naam 5] en/of [benadeelde 1] en/of [benadeelde 6] , (telkens) heeft/hebben weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen;

en/of

een of meerdere geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 300 euro en/of een bankpas (rekeningnummer [rekeningnummer 2] op naam van dhr. [benadeelde 2] ) en/of een sjaal en/of handschoenen, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader toebehoorde, te weten aan [benadeelde 2] , (telkens) heeft/hebben weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen;

en/of

een of meerdere bankpas(sen) en/of een horloge (Pulsar Heren, goudkleurige metalen band, klokje met datum en streepjes), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader toebehoorde, te weten aan [benadeelde 3] , (telkens) heeft/hebben weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen;

en/of

een of meerdere goederen en/of een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 40 euro en/of een bankpas en/of een gouden ring (zegelring met blauwe steen) en/of een identifier en/of een medaillon, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader toebehoorde, te weten aan [benadeelde 4] , (telkens) heeft/hebben weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen;

en/of

een of meerdere geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 1.000 en/of een of meer bankpassen en/of een of meer gouden ringen (waaronder een zegelring met een zwarte steen en/of een ring met een heldere steen) en/of een horloge (merk Jbw 6218a ) en/of een telefoon (Huawei P10 Lite), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader toebehoorde, te weten aan [benadeelde 5] , (telkens) heeft/hebben weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen;

7.

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 6 december 2019 tot en met 31 december 2019 te Putten en/of te Elburg en/of Zwolle en/of Apeldoorn en/of Twello, gemeente Voorst, en/of ’s-Heerenberg, gemeente Montferland en/of ’s-Hertogenbosch, in elk geval in Nederland,

een of meerdere geldbedrag(en) van ongeveer (in totaal) 3.970 euro, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te weten [benadeelde 1] , althans aan (een) ander(en) dan aan verdachte, (telkens) heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, waarbij verdachte dat/die weg te nemen geldbedrag(en) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel, te weten een gestolen en/of verduisterde bankpas van voornoemde [benadeelde 1] , immers heeft hij, verdachte, (telkens) (zonder toestemming) geld gepind vanaf de bankrekening van die [benadeelde 1] ;

en/of

een of meerdere geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 5.000 euro, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te weten [benadeelde 2] , althans aan (een) ander(en) dan aan verdachte, (telkens) heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, waarbij verdachte dat/die weg te nemen geldbedrag(en) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel, te weten een gestolen en/of verduisterd bankpas van voornoemde [benadeelde 2] , immers heeft hij, verdachte, (telkens) (zonder toestemming) geld gepind vanaf de bankrekening van die [benadeelde 2] ;

en/of

een of meerdere geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 1.740 euro, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te weten [benadeelde 3] , althans aan (een) ander(en) dan aan verdachte, (telkens) heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, waarbij verdachte dat/die weg te nemen geldbedrag(en) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel, te weten een gestolen en/of verduisterd bankpas van voornoemde [benadeelde 3] , immers heeft hij, verdachte, (telkens) (zonder toestemming) geld gepind vanaf de bankrekening van die [benadeelde 3] ;

en/of

een of meerdere geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 1.000 euro, althans een geldbedrag, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te weten [benadeelde 5] , althans aan (een) ander(en) dan aan verdachte, (telkens) heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, waarbij verdachte dat/die weg te nemen geldbedrag(en) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel, te weten een gestolen en/of verduisterd bankpas van voornoemde [benadeelde 5] , immers heeft hij, verdachte, (telkens) (zonder toestemming) geld gepind vanaf de bankrekening van die [benadeelde 5] .

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door de politie Oost-Nederland, basisteam Veluwe-West, opgemaakte proces-verbaal, nummer 2003270809.DOS (onderzoek Cecina), gesloten op 11 september 2020 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 Het proces-verbaal van verhoor aangever, p. 235-238.

3 Het proces-verbaal van aangifte, p. 231.

4 Het proces-verbaal van verhoor aangever, p. 245 en het bankafschrift, p. 248.

5 Het proces-verbaal van aangifte, p. 254-256.

6 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] d.d. 13 april 2021, p. 2-3.

7 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] , p. 118-120.

8 Het proces-verbaal van aangifte, p. 615-616.

9 Het proces-verbaal van aangifte, p. 616-618 en het proces-verbaal van verhoor aangever, p. 623.

10 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] d.d. 13 april 2021, p. 3-4.

11 De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 20 april 2021.

12 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 368-371.

13 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 388-389.

14 Het proces-verbaal van aangifte, p. 666-667.

15 Het bankafschrift, p. 671 en het proces-verbaal van bevindingen, p. 675.

16 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 382.

17 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 371-372.

18 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 382.

19 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 126-127.

20 Het proces-verbaal van aangifte, p. 706-708 en het proces-verbaal van verhoor aangever, p. 711.

21 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 129.

22 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 373.

23 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 189.

24 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 362.

25 Het proces-verbaal van aangifte, p. 752-754.

26 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 777-781.

27 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 782-783.

28 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 132.

29 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 382.

30 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 189-192.

31 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 363.

32 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 724-726.