Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2021:2218

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
15-03-2021
Datum publicatie
04-05-2021
Zaaknummer
C/05/383255 / KG ZA 21-27
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Kort geding. Intellectueel eigendom. Niet kan worden vastgesteld dat gedaagden een namaakdekbed op de markt hebben gebracht met gebruikmaking van de merknaam en een inlegvel van eisers. Inschrijving beeldmerk staat niet vast. Niet kan worden uitgesloten dat sprake is van uitputting. Onvoldoende gesteld om aan te nemen dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk ex artikel 10 Aw. Geen grond voor toewijzing geldvordering. Proceskosten ex artikel 1019h Rv.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/383255 / KG ZA 21-27

Vonnis in kort geding van 15 maart 2021

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SLAAP TOTAAL NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Lisse,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ROCK RAAMSVELD B.V.,

gevestigd te Lisse,

eiseressen,

advocaat mr. A.J. Engelsma te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap onder firma

[gedaagde partij 1]

gevestigd te Ederveen, gemeente Ede ,

gedaagde,

niet verschenen,

2. [gedaagde partij 2],

wonende te Ederveen, gemeente Ede ,

gedaagde,

niet verschenen,

3. [gedaagde partij 3],

wonende te Rhenen ,

gedaagde,

advocaat mr. W.H.J. Luijer te Loosdrecht, gemeente Wijdemeren

4. [gedaagde partij 4],

wonende te Ederveen, gemeente Ede ,

gedaagde,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna gezamenlijk Slaap Totaal Nederland c.s. en [gedaagde partijen] genoemd worden. Eiseressen zullen hierna afzonderlijk met Slaap Totaal Nederland en Rock Raamsveld worden aangeduid. Gedaagden sub 1, 2 en 4 zullen hierna [gedaagden 1+2+4] genoemd worden en [gedaagde partij 3] zal worden aangeduid als [gedaagde partij 3] . Gedaagden worden gezamenlijk [gedaagde partijen] genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties 1 tot en met 4

 • -

  het e-mailbericht van 26 februari 2021 van [gedaagde partij 3] met producties 1 tot en met 5

 • -

  de mondelinge behandeling op 1 maart 2021

 • -

  de pleitnota van Slaap Totaal Nederland c.s.

 • -

  de pleitnota van [gedaagde partij 3]

- de ter zitting overgelegde factuur van bol.com d.d. 19 juni 2020 van Slaap Totaal Nederland c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Slaap Totaal Nederland c.s. exploiteert een onderneming in de verkoop van onder meer allerhande dekbedden, kussens en bedtextiel. [gedaagde partijen] exploiteert eveneens een onderneming in de verkoop van onder meer dekbedden, mede handelend onder de namen ‘Slaapoutlet’ en ‘Klaas Vaak Bedtextiel’

2.2.

Slaap Totaal Nederland c.s. brengt sinds 1995 een zomerdekbed onder de naam ‘Cool Cotton’ op de markt. De eigenaar van Slaap Totaal Nederland c.s., de heer [betrokkene1] , heeft in 1986 een inlegvel ontworpen dat Slaap Totaal Nederland c.s. daarna aan de (vanaf enig moment gele ademende) bewaartas van (onder meer) de Cool Cotton-dekbedden heeft toegevoegd. Het ontwerp is in de loop der jaren meerdere keren aangepast. Slaap Totaal Nederland c.s. verhandelt haar Cool Cotton-dekbedden thans met gebruikmaking van (onder andere) het volgende inlegvel:

2.3.

Op 21 april 2005 heeft (een rechtsvoorganger van) Slaap Totaal Nederland dan wel Rock Ramsveld het volgende teken, weergegeven in zwart-wit, bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder inschrijvingsnummer 0765508 gedeponeerd voor waren en/of diensten in klasse 10 (lakens, dekbedden, bedtextiel en andere dergelijke artikelen, alle voor medisch gebruik) en klasse 24 (lakens, dekbedden en andere bedtextiel).

2.4.

Eveneens op 21 april 2005 heeft (een rechtsvoorganger van) Slaap Totaal Nederland dan wel Rock Ramsveld het volgende teken, weergeven in zwart-wit en in kleur, bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder inschrijvingsnummer 0766355 gedeponeerd voor waren en/of diensten in klasse 10 (lakens, dekbedden, bedtextiel en andere dergelijke artikelen, alle voor medisch gebruik) en klasse 24 (lakens, dekbedden en andere bedtextiel).

2.5.

G&G Sales International B.V., handelend onder de naam Diamant Slaapcomfort, (hierna: Diamant) heeft vanaf enig moment tot omstreeks 2012 in opdracht van Slaap Totaal Nederland c.s. (onder andere) de Cool Cotton-dekbedden (met bewaartas) laten produceren in China.

2.6.

In het dossier bevindt zich een aankoopfactuur van 20 mei 2020 waaruit blijkt dat [gedaagde partijen] bij Diamant tientallen (opleg)matrassen en dekbedden heeft gekocht.

2.7.

Op 29 mei 2020 heeft Rock Raamsveld het volgende teken (zoals reeds onder 2.4. in zwart-wit weergegeven) (opnieuw) bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder inschrijvingsnummer 1418038 gedeponeerd voor waren en/of diensten in klasse 20 (dekbedden, bedtextiel en aanverwante artikelen, niet voor medisch gebruik) en klasse 24 (dekbedden, bedtextiel en aanverwante artikelen, zulks in de ruimste zin des woords). Het voornoemde depot is op 24 september 2020 ingeschreven en gepubliceerd.

2.8.

[gedaagde partijen] heeft (in ieder geval) in de lente/zomer van 2020 dekbedden verkocht via (onder meer) bol.com met gebruikmaking van de naam Cool Cotton.

2.9.

Bij brief van 25 mei 2020 heeft Slaap Totaal Nederland c.s. [gedaagde partijen] verzocht alle Cool Cotton-producten van alle verkoopkanalen te verwijderen en aangekondigd juridische stappen te zullen nemen wanneer daar niet aan wordt voldaan. Tevens maakt Slaap Totaal Nederland c.s. in de brief aanspraak op betaling van € 18.150,00 betreffende het oneigenlijk gebruik van de gegevens van de Cool Cotton-producten. [gedaagde partijen] heeft geen gehoor gegeven aan de sommatie en de factuur niet voldaan.

2.10.

Bij brief van 7 oktober 2020 heeft Slaap Totaal Nederland c.s. [gedaagde partijen] verzocht en zo nodig gesommeerd om de verkoop van de door [gedaagde partijen] onder de naam Cool Cotton verhandelde producten te staken en gestaakt te houden. Ook maakt Slaap Totaal Nederland c.s. in de brief aanspraak op een voorschot op een nog te vorderen schadevergoeding van € 54.600,00. [gedaagde partijen] heeft het voorschot vervolgens niet aan Slaap Totaal Nederland c.s. voldaan.

3 Het geschil

3.1.

Slaap Totaal Nederland c.s. vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. [gedaagde partijen] hoofdelijk te veroordelen om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis het gebruik van de geregistreerde merknaam Cool Cotton te staken en gestaakt te houden, om de auteursrechtinbreuk op het inlegvel te staken en gestaakt te houden en om ieder onrechtmatig handelen door [gedaagde partijen] , bestaande uit het profiteren van de inspanningen van Slaap Totaal Nederland c.s., te verbieden, een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per overtreding en voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt;

II. [gedaagde partijen] hoofdelijk te veroordelen om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis aan Slaap Totaal Nederland c.s. een voorschot te voldoen op de in een bodemprocedure toe te wijzen schadevergoeding ten bedrage van € 100.000,00.

3.2.

[gedaagde partij 3] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

[gedaagden 1+2+4] is niet in de procedure verschenen. De voorzieningenrechter stelt vast dat ten aanzien van deze niet verschenen gedaagde de voorgeschreven formaliteiten en termijnen in acht zijn genomen. Ingevolge het bepaalde in artikel 140 Rv wordt tegen [gedaagden 1+2+4] verstek verleend en wordt, nu [gedaagde partij 3] wel in de procedure is verschenen, tussen alle partijen één vonnis gewezen, dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd.

4.2.

Slaap Totaal Nederland c.s. vordert ten eerste dat [gedaagde partijen] wordt verboden de door Slaap Totaal Nederland c.s. geregistreerde merknaam Cool Cotton te gebruiken. Ter zitting is gebleken dat Slaap Totaal Nederland c.s. [gedaagde partijen] in dit verband voornamelijk verwijt namaakdekbedden van inferieure kwaliteit te hebben verkocht onder de naam Cool Cotton, een en ander met gebruikmaking van een inlegvel van Slaap Totaal Nederland c.s. [gedaagde partijen] biedt thans weliswaar geen dekbedden meer aan op bol.com onder de naam Cool Cotton, maar voor de verkoop van haar dekbedden (thans genaamd Cool Katoen Zomer Dekbed) maakt [gedaagde partijen] nog wel gebruik van het inlegvel van Slaap Totaal Nederland c.s., zo stelt Slaap Totaal Nederland c.s. Ook wordt volgens Slaap Totaal Nederland c.s. doorgelinkt naar websites waarop nog steeds de producten onder de merknaam Cool Cotton worden aangeboden.

[gedaagde partij 3] heeft echter desgevraagd betwist dat [gedaagde partijen] namaakdekbedden onder de naam Cool Cotton heeft verkocht via bol.com of anderszins. Volgens [gedaagde partij 3] heeft [gedaagde partijen] originele Cool Cotton-dekbedden bij Diamant gekocht en deze ook weer, in de originele gele bewaartas en voorzien van het originele inlegvel van Slaap Totaal Nederland c.s., verkocht via (onder andere) bol.com. [gedaagde partij 3] is naar eigen zeggen inmiddels gestopt met de verkoop van Cool Cotton-dekbedden en heeft desgevraagd aangegeven niet te snappen wat Slaap Totaal Nederland c.s. met het doorlinken bedoelt. Voorts heeft [gedaagde partij 3] betwist dat aan Slaap Totaal Nederland c.s. in de periode van verkoop überhaupt merkenrechtelijke bescherming toe kwam.

4.3.

De eerste vraag die voorligt is wat [gedaagde partij 3] op de markt heeft gebracht en meer in het bijzonder of hij inferieure namaakdekbedden onder de naam Cool Cotton en met een inlegvel van Slaap Totaal Nederland c.s. te koop heeft aangeboden.

Slaap Totaal Nederland c.s. heeft ter zitting aangevoerd dat zij één van de door [gedaagde partijen] aangeboden namaakdekbedden, voorzien van een inlegvel van Slaap Totaal Nederland c.s., bij [gedaagde partijen] via bol.com heeft gekocht. Slaap Totaal Nederland c.s. heeft vervolgens tijdens de zitting een dekbed, voorzien van het betreffende inlegvel van Slaap Totaal Nederland c.s., en een aankoopfactuur van bol.com, gedateerd op 19 juni 2020, getoond aan de voorzieningenrechter. Dat het bij [gedaagde partijen] gekochte dekbed niet een origineel Cool Cotton-dekbed betreft, is volgens Slaap Totaal Nederland c.s. te zien aan de maat, aan het gegeven dat het betreffende dekbed geen hoeklabel bevat en aan het feit dat het dekbed niet in de kenmerkende gele bewaartas van Slaap Totaal Nederland c.s. is verpakt.

Slaap Totaal Nederland c.s. heeft met hetgeen zij ter zitting heeft getoond en toegelicht, anders dan zij lijkt te veronderstellen, echter niet aangetoond dat het door haar getoonde dekbed, voorzien van het inlegvel van Slaap Totaal Nederland c.s., ook daadwerkelijk van [gedaagde partijen] afkomstig is. Uit de door Slaap Totaal Nederland c.s. getoonde aankoopfactuur van bol.com blijkt immers slechts dat Slaap Totaal Nederland c.s. bij [gedaagde partijen] , c.q. bij Slaapoutlet, op 19 juni 2020 een dekbed met formaat 200x220 cm heeft gekocht, maar niet dat dit het dekbed betreft dat Slaap Totaal Nederland c.s. ter zitting heeft getoond. Een verklaring van een deurwaarder op dit punt ontbreekt bijvoorbeeld.

Voor de conclusie dat [gedaagde partij 3] een namaakdekbed onder de naam Cool Cotton en met een inlegvel van Slaap Totaal Nederland c.s. op de markt heeft gebracht is te minder ruimte nu uit de door [gedaagde partij 3] overlegde aankoopfactuur van Diamant kan worden afgeleid dat [gedaagde partij 3] - in de periode voorafgaand aan de verkoop via bol.com- bij Diamant originele Cool Cotton dekbedden heeft gekocht en Slaap Totaal Nederland c.s. ter zitting heeft erkend dat er inderdaad een (rest)partij Cool Cotton dekbedden bij Diamant is achtergebleven nadat zij van importeur/groothandel was gewisseld in verband met leveringsproblemen bij Diamant. Gelet op het voorgaande is de door Slaap Totaal Nederland c.s. aan [gedaagde partijen] verweten gedraging binnen het bestek van dit kort geding, waarin geen ruimte bestaat voor enige vorm van bewijsvoering, niet vast komen te staan.

4.4.

Slaap Totaal Nederland c.s. heeft, ook nog naar voren gebracht dat indien [gedaagde partijen] een restantpartij Cool Cotton-dekbedden heeft verkocht in de originele gele bewaartas met daarin het inlegvel van Slaap Totaal Nederland c.s., dit als onrechtmatig moet worden aangemerkt of als merkinbreuk.

Het onrechtmatig handelen is door Slaap Totaal c.s. echter verder niet toegelicht en behoeft daarom geen bespreking. Ook de merkinbreuk is slechts zeer summier toegelicht. Daaromtrent geldt verder het volgende. Nog daargelaten dat thans onduidelijk is of op het moment dat [gedaagde partijen] Cool Cotton-dekbedden verkocht in de lente/zomer van 2020 het beeldmerk Cool Cotton ook daadwerkelijk rechtsgeldig was ingeschreven bij het BBIE, zoals Slaap Totaal Nederland c.s. stelt en [gedaagde partijen] gemotiveerd betwist, is niet uit te sluiten dat sprake is van uitputting ter zake de door Diamant aan [gedaagde partijen] verkochte dekbedden, zoals ook door [gedaagde partij 3] ter zitting is gesteld. Het had in dit licht op de weg van Slaap Totaal Nederland c.s. gelegen om haar relatie met Diamant nader toe te lichten. Zij heeft dat echter onvoldoende gedaan. De stellingen die zij daarover ter zitting in heeft genomen waren niet helder en deels tegenstrijdig. Daardoor is onduidelijk gebleven wat de positie van Diamant was en of Diamant licentiehouder was of toestemming had van Slaap Totaal Nederland c.s. om de restantpartij zelf te verkopen, zodat naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands geoordeeld niet aannemelijk is geworden dat er sprake is van merkinbreuk.

4.5.

Slaap Totaal Nederland c.s. stelt verder dat [gedaagde partijen] zonder toestemming haar inlegvel (zie 2.2.) gebruikt, terwijl hier auteursrecht op rust. Ook hier ontbreekt een deugdelijke toelichting. Door Slaap Totaal Nederland c.s. is ter zitting desgevraagd aangegeven dat verschillende onderdelen van het door haar ontworpen inlegvel, zoals de naam Cool Cotton, de letters en de fotografie, auteursrechtelijke bescherming genieten, maar dit heeft zij verder niet met stukken onderbouwd. Gelet op de betwisting door [gedaagde partij 3] , leidt dit tot de conclusie dat niet is komen vast te staan dat het inlegvel als auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 Auteurswet moet worden aangemerkt, noch daargelaten dat ook in dit verband door [gedaagde partij 3] is gesteld dat sprake is van uitputting. Daaromtrent geldt hetzelfde als hetgeen hiervoor in het kader van de merkinbreuk is opgemerkt. Gelet hierop kan niet worden geconcludeerd dat [gedaagde partijen] inbreuk heeft gemaakt op enig auteursrecht van Slaap Totaal Nederland c.s. door de inlegvellen (al dan niet zonder toestemming van Slaap Totaal Nederland c.s.) te gebruiken bij de verkoop van Cool Cotton-dekbedden via bol.com.

4.6.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering onder I. van Slaap Totaal Nederland c.s. zal worden afgewezen.

4.7.

Gelet hierop bestaat ook geen plaats voor het door Slaap Totaal Nederland c.s. onder II. gevorderde voorschot op de in een bodenprocedure toe te wijzen schadevergoeding. Deze vordering zal daarom worden afgewezen. Ten overvloede wordt overwogen dat ook overigens niet is voldaan aan de eisen voor toewijzing van een geldvordering in kort geding. Zo heeft Slaap Totaal Nederland c.s. enkel gesteld dat de schade zou bestaan uit omzetverlies van € 55.000,00. Slaap Totaal Nederland c.s. heeft haar vordering verder in het geheel niet onderbouwd of gespecificeerd, zodat niet kan worden gezegd dat het bestaan van een vordering uit hoofde van schadevergoeding van Slaap Totaal Nederland c.s. op [gedaagde partijen] aannemelijk is. Voorts heeft Slaap Totaal Nederland c.s. nagelaten te stellen, laat staan aannemelijk te maken, dat sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist.

4.8.

Slaap Totaal Nederland c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [gedaagde partij 3] maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Op de voet van artikel 1019h Rv wordt de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Voor de redelijkheid en evenredigheid van de advocaatkosten zal aansluiting worden gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). Gelet op al het voorgaande kwalificeert de zaak als een eenvoudig kort geding waarvoor een maximum geldt van € 6.000,00 (exclusief verschotten). Het door [gedaagde partij 3] ter zitting gevorderde bedrag van € 4.725,00 wordt dan ook redelijk geacht en zal worden toegewezen. Daarnaast heeft [gedaagde partij 3] griffierecht voldaan van € 952,00, zodat de totale proceskosten uitkomen op een bedrag van € 5.677,00. De kosten aan de zijde van [gedaagden 1+2+4] worden begroot op nihil.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Slaap Totaal Nederland c.s. in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde partij 3] tot op heden begroot op € 5.677,00, en aan de zijde van [gedaagden 1+2+4] begroot op nihil,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.T. Boks en in het openbaar uitgesproken op 15 maart 2021.