Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2020:6185

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
24-11-2020
Datum publicatie
30-11-2020
Zaaknummer
C/05/374660 / KZ ZA 20-138
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Ontbinding koopovereenkomst met eigendomsvoorbehoud auto. Advocaat gedaagde is wel verschenen maar heeft geen verweer gevoerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zutphen

zaaknummer / rolnummer: C/05/374660 / KZ ZA 20-138

Vonnis in kort geding van 24 november 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiser] ,

gevestigd te [woonplaats],

eiseres,

advocaat mr. M.B. Bollen te Almelo,

tegen

[gedaagde]

wonende te [woonplaats] (Gld),

gedaagde,

advocaat mr. J. Zeegers te Doetinchem.

Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties

 • -

  de e-mail van [gedaagde] van 25 augustus 2020 van 12.54

 • -

  de mondelinge behandeling van 25 augustus 2020

 • -

  de beslissing van de wrakingskamer van 30 september 2020

 • -

  de mondelinge behandeling van 19 oktober 2020

 • -

  de beslissing van de wrakingskamer van 26 oktober 2020.

1.1.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Tussen [eiser] en [gedaagde] is op 30 augustus 2019 een koopovereenkomst gesloten ten behoeve van een personenauto van het merk Lexus, type RC300H met kentekening [nummer] (hierna: de auto). In deze koopovereenkomst heeft [eiser] zich verplicht tot het leveren van de auto tegen betaling van een koopsom van € 38.200,00 door [gedaagde].

2.2.

In artikel 17 van de koopovereenkomst staat het volgende:

Artikel 17-Eigendomsvoorbehoud op een auto

De aan de consument geleverde auto blijft eigendom van de verkoper tot de consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de consument de formele eigendom van deze auto heeft gekregen, moet hij de auto WA + casco verzekeren, de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en berijder van de auto aansprakelijk.

2.3.

[gedaagde] heeft op de dag van de verkoop € 2.000,00 betaald.

2.4.

Op 28 juli 2020 heeft (de voormalig gemachtigde van) [eiser] [gedaagde] per e-mail, voor zover van belang, het volgende bericht:

“(…)

Op 16 juli jl. heb ik u in opdracht van [eiser] gesommeerd de vordering met betrekking tot de aan u verkochte en geleverde auto (…) ad € 38.603,62 uiterlijk op 21 juli te voldoen aan ons kantoor. Hier heeft u niet aan voldaan.

(…)

Nu u niet tot nakoming van uw deel van de overeenkomst overgaat, wenst [eiser] tot ontbinding van de koopovereenkomst over te gaan. Hierbij deel ik u dan ook namens [eiser] mede dat de op 30 augustus 2019 gesloten overeenkomst met betrekking tot voormelde auto, hierbij wordt ontbonden.(…)”.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert samengevat – dat de voorzieningenrechter voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

 1. [gedaagde] veroordeelt om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan [eiser] af te (doen) geven de auto merk Lexus, type R300H met kenteken [nummer], onder gelijktijdige afgifte van alle autosleutels, zulks op straffe van een dwangsom van € 750,00 per dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde] nalaat aan de veroordeling tot afgifte te voldoen, zulks tot een maximum aan verbeurde dwangsommen van € 35.000,00 is bereikt, althans een in goede justitie te bepalen dwangsom,

 2. [gedaagde] te veroordelen in de proceskosten,

 3. [gedaagde] te veroordelen in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat gedaagden niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden.

3.2.

[gedaagde] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

[gedaagde] heeft aanhouding van de zitting verzocht, welk verzoek is geweigerd. Vervolgens is hij via een skypeverbinding in de gelegenheid geweest zijn verweer te onderbouwen, maar hij heeft daar geen gebruik van gemaakt en de rechter gewraakt. Nadat het wrakingsverzoek was afgewezen, heeft [gedaagde] zich laten bijstaan door een advocaat, die in volgende skypezitting meedeelde dat hij niet namens [gedaagde] het woord mocht voeren. Dit betekent dat de vorderingen, die de voorzieningenrechter niet ongegrond of onrechtmatig voorkomen, als niet weersproken worden toegewezen.

4.2.

De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 85,09

 • -

  griffierecht € 656,00

 • -

  salaris advocaat € 633,00

Totaal: € 1.347,09

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt [gedaagde] om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan [eiser] af te (doen) geven de auto merk Lexus, type RC300H met kenteken [nummer], onder gelijktijdige afgifte van alle autosleutels, zulks op straffe van een dwangsom van € 750,00 per dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde] nalaat aan de veroordeling tot afgifte te voldoen, zulks tot een maximum aan verbeurde dwangsommen van € 35.000,00 is bereikt,

5.2.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op € 1.347,09,

5.3.

veroordeelt [gedaagde] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [gedaagde] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

Dit vonnis is gewezen door mr. S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek en in het openbaar uitgesproken op 24 november 2020.

LS/Vr