Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2020:5175

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
25-09-2020
Datum publicatie
07-10-2020
Zaaknummer
C/05/376238 / FZ RK 20-2468
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Zorgmachtiging Wvggz toegewezen. De rechtbank is van oordeel dat er geen aanleiding is om de zaak aan te houden ten einde een nieuwe zittingsdatum te plannen, nu voldoende is getracht betrokkene te doen horen. De rechtbank gaat voorbij aan het verweer dat nu betrokkene in Italië verblijft en de zorgmachtiging niet binnen de gestelde termijn ten uitvoer kan worden gelegd, om die reden het verzoek dient te worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK GELDERLAND

Familie- en jeugdrecht

Zittingsplaats: Zutphen

Zaakgegevens: C/05/376238 / FZ RK 20-2468

Datum mondelinge uitspraak: 25 september 2020

Beschikking machtiging tot het verlenen van verplichte zorg Wvggz

naar aanleiding van het door de officier van justitie ingediende verzoek tot het verlenen van een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), ten aanzien van:

[betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

wonende te [adres] ,

hierna te noemen: betrokkene,

advocaat: mr. E.A.C. Sandberg te Vorden.

1 Procesverloop

1.1.

Het procesverloop blijkt uit het verzoekschrift met bijlagen, ingekomen ter griffie op
10 september 2020.

1.2.

De mondelinge behandeling heeft vanwege de situatie rondom het virus COVID-19 via beeldbellen plaatsgevonden op 25 september 2020.

1.3.

Tijdens de mondelinge behandeling zijn gehoord:

 • -

  de advocaat van betrokkene;

 • -

  drs. [naam 1] , als psychiater verbonden aan GGNet;

 • -

  mw. [naam 2] , als curator van betrokkene.

1.4.

Omdat een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig is, is de officier van justitie niet verschenen tijdens de mondelinge behandeling.

2 Beoordeling

2.1.

Ten aanzien van de wijze waarop de procedure mondeling is behandeld, overweegt de rechtbank als volgt. Vanwege de maatregelen van de overheid ter bestrijding van het coronavirus (COVID-19) is het niet toegestaan betrokkene persoonlijk te bezoeken. Dit levert voor betrokkene en andere aanwezigen een onaanvaardbaar besmettingsgevaar op.

2.2.

De rechtbank stelt vast dat betrokkene kennelijk niet bereid is zich te doen horen. Van de psychiater, advocaat en curator van betrokkene begrijpt de rechtbank dat betrokkene op dit moment in Italië verblijft. Hij is door de woningbouw uit zijn woning gezet.
Betrokkene is op correcte wijze op het adres waarop hij staat ingeschreven in het BRP opgeroepen voor de mondelinge behandeling. Daarnaast is betrokkene door zijn advocaat en door de curator gewezen op de mondelinge behandeling. Tijdens de mondelinge behandeling is door de advocaat nog geprobeerd om betrokkene te bereiken via het telefoonnummer waarmee hij een dag voor de mondelinge behandeling GGNet heeft gebeld. De advocaat voert aan dat betrokkene van de mondelinge behandeling en het verzoek tot een aansluitende zorgmachtiging op de hoogte is. Betrokkene heeft er zelf voor gekozen af te reizen naar Italië en niet aanwezig te zijn tijdens de behandeling.
De rechtbank is van oordeel dat er geen aanleiding is om de zaak aan te houden ten einde een nieuwe zittingsdatum te plannen, nu voldoende is getracht betrokkene te doen horen. De rechtbank heeft om die reden de mondelinge behandeling voortgezet buiten de aanwezigheid van betrokkene.

2.3.

Uit de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling is gebleken dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis, in de vorm van schizofrenie en een middelgerelateerde en verslavingsstoornis in het gebruik van cannabis. Betrokkene is al sinds 1986 bekend met schizofrenie. Er is geen sprake van ziektebesef of –inzicht. Op basis van ernstige oordeel- en kritiekstoornissen is betrokkene niet in staat de gevolgen van zijn handelen te overzien. Dit wordt versterkt door het cannabisgebruik.

2.4.

Het gedrag dat uit de stoornis voortvloeit, leidt tot ernstig nadeel, gelegen in:

 • -

  ernstig lichamelijk letsel;

 • -

  ernstige psychische schade;

 • -

  ernstige verwaarlozing;

 • -

  maatschappelijke teloorgang;

 • -

  het oproepen van agressie van een ander door het vertonen van hinderlijk gedrag;

 • -

  gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen.

2.5.

Om het ernstig nadeel af te wenden en de geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren, heeft betrokkene zorg nodig.

2.6.

Gebleken is dat er geen mogelijkheden voor passende zorg op vrijwillige basis zijn. Om die reden is verplichte zorg nodig. De rechtbank is van oordeel dat de in het verzoekschrift genoemde vormen van zorg en de daarbij aangegeven duur noodzakelijk zijn, mede gelet op het zorgplan en het advies van de geneesheer-directeur. Deze vormen van zorg bestaan uit:

 • -

  het toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische behandelmaatregelen;

 • -

  het beperken van de bewegingsvrijheid;

 • -

  het uitoefenen van toezicht op betrokkene;

 • -

  het controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen;

 • -

  het aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen;

 • -

  het opnemen in een accommodatie;

allen voor de maximale duur van twaalf maanden,

waarbij ten aanzien van de vormen van verplichte zorgen te weten:

 • -

  het beperken van de bewegingsvrijheid;

 • -

  het controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen;

 • -

  het opnemen in een accommodatie;

geldt dat deze alleen mogen worden toegepast op het moment dat de andere vormen van zorg niet verder volstaan. In geval van een gedwongen opname zal deze zo kort mogelijk dienen te duren, maximaal acht weken. Op het moment dat de opname pas plaatsvindt na verloop van enkele maanden na afgifte van deze machtiging, zal een actuele verklaring van een onafhankelijke psychiater de opname moeten ondersteunen.

2.7.

Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben. In de afgelopen jaren is gebleken dat het zonder wettelijk kader niet mogelijk is om het ernstig nadeel af te wenden. Betrokkene onttrekt zich regelmatig aan de zorg en er is sprake van slechte zelfzorg. Er zijn fluctuerend veel klachten van woonoverlast in de buurt. Betrokkene weigert hierover in gesprek te gaan met de psychiater en hij heeft zelfstandig de dosis van zijn medicatie gehalveerd.

2.8.

De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief. Uit de stukken blijkt dat bij het bepalen van de juiste zorg rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen, alsmede met de veiligheid van betrokkene.

2.9.

Hetgeen namens betrokkene als verweer is aangevoerd doet aan het voorgaande niet af. Door de psychiater is tijdens de mondelinge behandeling voldoende toegelicht dat de bedoeling is dat eerst een korte opname zal plaatsvinden om vervolgens met ambulante ondersteuning behandeling in de thuissituatie voort te zetten. Als het pas mogelijk is om de opname over een aantal maanden te laten plaatsvinden, zal altijd een actuele herbeoordeling plaatsvinden.
De rechtbank gaat voorbij aan het verweer dat nu betrokkene in Italië verblijft en de zorgmachtiging niet binnen de gestelde termijn ten uitvoer kan worden gelegd, om die reden het verzoek dient te worden afgewezen. Het is immers onbekend of en zo ja, wanneer betrokkene weer in Nederland is. Het is evengoed mogelijk dat betrokkene op korte termijn weer terugkomt naar Nederland en de zorgmachtiging binnen de wettelijke termijn ten uitvoer kan worden gelegd. De rechtbank ziet dan ook niet in waarom de zorgmachtiging om die reden op voorhand afgewezen dient te worden.

2.10.

Gelet op het voorgaande is voldaan aan de criteria voor en doelen van verplichte zorg als bedoeld in de Wvggz. De zorgmachtiging zal worden verleend voor de (verzochte) duur van twaalf maanden, om welke reden de rechtbank zal beslissen als hierna vermeld.

3 Beslissing

De rechtbank:

3.1.

verleent een zorgmachtiging ten aanzien van [betrokkene],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , inhoudende dat bij wijze van verplichte zorg de maatregelen als genoemd in 2.5. kunnen worden getroffen;

3.2.

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met uiterlijk 24 september 2021;

3.3.

wijst af het anders of meer verzochte.

Deze beschikking is mondeling gegeven en in het openbaar uitgesproken op 25 september 2020 door mr. A.L.M. Steinebach-de Wit, rechter, in tegenwoordigheid van L. Stoevenbelt, griffier, en de schriftelijke uitwerking is vastgesteld op 1 oktober 2020.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.