Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2020:4974

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
22-09-2020
Datum publicatie
25-09-2020
Zaaknummer
05/274041-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Na sluiting van het onderzoek is tijdens de beraadslaging gebleken dat het onderzoek naar de persoon van de verdachte niet volledig is geweest. De rechtbank is van oordeel dat ze nader moet worden geïnformeerd over de persoon van de verdachte omdat het de reclassering niet gelukt is met hem in contact te komen. De rechtbank heeft daarbij gekeken naar het soort feit, naar zijn strafblad (waaruit blijkt dat hij al eens veroordeeld is voor dezelfde feiten), naar het feit dat hij ontkent en naar de omstandigheid dat er kennelijk al hulpverlening en begeleiding is omdat hij woont bij Humanitas Onder Dak. De rechtbank wil graag weten wat de context is van de bestaande hulpverlening, of zij op de hoogte zijn van de huidige verdenkingen en of er, als het tot een veroordeling komt, aanleiding is om bijzondere voorwaarden op te stellen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer : 05/274041-19

Datum uitspraak : 22 september 2020

Tegenspraak (279 Sv)

tussenvonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedag] 1991 te [geboorteplaats] ( [land] ),

wonende aan de [adres] , te [woonplaats] .

Raadsman: mr. M.M.A.F.C. Lienaerts, advocaat te Enschede.

Dit tussenvonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 8 september 2020.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.
hij op of omstreeks 12 juli 2019 op het treintraject van Zutphen naar Lochem, althans in Nederland, [slachtoffer 1] geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid heeft gedwongen tot het dulden van een of meer ontuchtige handelingen, door naast die [slachtoffer 1] te gaan zitten en/of (meermalen) zijn hand op het been van die [slachtoffer 1] te leggen en/of toen die [slachtoffer 1] weg wilde lopen/langs hem heen liep (onverhoeds) de billen van die [slachtoffer 1] te betasten.

2.
hij op of omstreeks 12 juli 2019 op het treintraject van Zutphen naar Lochem, althans in Nederland, [slachtoffer 2] door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid heeft gedwongen tot het dulden van een of meer ontuchtige handelingen, door dichtbij die [slachtoffer 2] te gaan staan/zitten en/of (meermalen) over de benen van die [slachtoffer 2] te aaien/strelen en/of toen die van [slachtoffer 2] langs hem heen liep (onverhoeds) de billen en/of benen van die [slachtoffer 2] te betasten.

2 Heropening onderzoek

Na sluiting van het onderzoek ter terechtzitting is tijdens de beraadslaging gebleken dat het onderzoek naar de persoon van de verdachte niet volledig is geweest, zodat het onderzoek moet worden heropend. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

Verdachte wordt verdacht van feitelijke aanranding van de eerbaarheid van twee jonge vrouwen in de trein.

Op 3 februari 2020 is door de reclassering gemeld dat het niet mogelijk is gebleken te voldoen aan het verzoek tot reclasseringsadvies aangezien het de reclassering niet is gelukt om in contact te komen met verdachte.

De raadsman heeft ter terechtzitting opgemerkt dat hij ook veel moeite heeft moeten doen om in contact te komen met verdachte. Uiteindelijk is het de raadsman via het mobiele telefoonnummer van verdachte gelukt om verdachte te spreken. Verdachte verblijft in een begeleide woonsetting die onderdeel is van Humanitas Onder Dak.

Gelet op de aard van de ten laste gelegde feiten, de documentatie van verdachte (waaruit gebleken is dat hij al eens veroordeeld is voor soortgelijke feiten), de (ontkennende) verklaring van verdachte en de omstandigheid dat er kennelijk hulpverlening en/of begeleiding ten aanzien van verdachte wordt ingezet, is de rechtbank van oordeel dat het voor een zorgvuldige afdoening van deze zaak van belang is dat de rechtbank nader over de persoon van verdachte wordt geïnformeerd.

De rechtbank zal daarom het onderzoek ter terechtzitting heropenen en vervolgens schorsen omdat de rechtbank het noodzakelijk acht dat een onderzoek door de reclassering zal worden ingesteld naar verdachte, waarbij met name moet worden gerapporteerd over de volgende vragen:

- wat is de context van de bestaande hulpverlening van Humanitas Onder Dak en in hoeverre

wordt verdachte begeleid;

- is Humanitas Onder Dak op de hoogte van de huidige verdenkingen;

- wat zijn de recente (persoonlijke) omstandigheden van verdachte;

- is er naar het oordeel van de reclassering aanleiding om, als het in deze zaak tot een veroordeling zou komen, in het kader van een voorwaardelijke veroordeling bijzondere voorwaarden te stellen op het gebied van begeleiding of behandeling van verdachte.

2 De beslissing

De rechtbank:

- heropent het onderzoek;

- schorst het onderzoek voor onbepaalde tijd;

- draagt de officier van justitie op Reclassering Nederland – bij voorkeur in samenwerking met

of na raadpleging van Humanitas Onder Dak – te laten rapporteren omtrent de persoonlijke

omstandigheden van verdachte;

- stelt de stukken in handen van de officier van justitie;

- beveelt de oproeping van verdachte en zijn raadsman, tegen de nader te bepalen terechtzitting.

- gelast de kennisgeving aan de benadeelde partijen van de nader te bepalen terechtzitting.

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit tussenvonnis is gewezen door mr. G. Hilberink, voorzitter, mr. C.H.M. van Apeldoorn en mr. T. Bertens, rechters, in tegenwoordigheid van E.T. Vriezekolk, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 22 september 2020.

Mr. Bertens is buiten staat dit tussenvonnis te ondertekenen.