Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2020:4310

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
27-07-2020
Datum publicatie
07-09-2020
Zaaknummer
C/05/372052 / KG ZA 20-205
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Kort geding. Ondanks koopovereenkomst voor desinfectiemiddel en recht op doorverkoop inbreuk op auteursrecht op etiket. Stond gedaagde niet vrij na uitblijven van levering van middel een zelf samengesteld middel te leveren met nagenoeg hetzelfde etiket.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/372052 / KG ZA 20-205

Vonnis in kort geding van 27 juli 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LOGIC CHEMIE B.V.,

gevestigd te Bergen op Zoom,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. B. van Mieghem te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TRENDX B.V.,

gevestigd te Arnhem,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. G.T. Poot te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Logic Chemie en TRENDX worden genoemd.

1 De procedure

in conventie en in reconventie

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties 1 tot en met 11

 • -

  de nagezonden producties 12 tot en met 15 van Logic Chemie

 • -

  de nagezonden producties 16 en 17 van Logic Chemie

 • -

  de nagezonden eerder ontbrekende pagina’s 2 en 10 van de dagvaarding van Logic Chemie

 • -

  de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie met producties 1 tot en met 18 van TRENDX

 • -

  de mondelinge behandeling van 21 juli 2020

 • -

  de pleitnota van Logic Chemie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

in conventie en in reconventie

2.1.

Logic Chemie is een onderneming die zich bezig houdt met de handel in technisch chemische producten, waaronder middelen voor hygiënische hand- en huiddesinfectie. Eén van de desinfectiemiddelen van Logic Chemie is de zogenaamde LogicSept.

2.2.

TRENDX exploiteert een webshop waarin zij diverse (populaire) artikelen aanbiedt aan consumenten. TRENDX is gehuisvest in een bedrijfspand in Arnhem. Een gedeelte van dit pand verhuurt zij onder aan de eenmanszaak D&D.

2.3.

Op 23 maart 2020 heeft een medewerker van TRENDX telefonisch contact opgenomen met Logic Chemie. Tijdens dat gesprek is gesproken over de (ver)koop van het middel LogicSept. Vervolgens heeft TRENDX bij e-mailbericht van 23 maart 2020 het volgende aan Logic Chemie bericht:

‘(…)

Hierbij ons aanvraag waar we elkaar zojuist telefonisch over hebben gesproken. Graag willen wij starten met een 2000 liter van de Logicsept. Ook ontvang ik graag de aanvullende informatie over de vulmachine en de template van de sticker. (…)’

2.4.

TRENDX heeft naar aanleiding van het telefoongesprek op

23 maart 2020 een overeenkomst met D&D gesloten tot verkoop en levering van 3.600 flessen LogicSept van 500 ml voor een totaalbedrag van € 17.424,00 inclusief BTW. D&D heeft de LogicSept vervolgens direct diezelfde dag online aangeboden via haar verkoopaccount bij winkelplatform bol.com. Dit heeft geleid tot diverse bestellingen van het middel. TRENDX heeft de LogicSept op 23 maart 2020 ook zelf online aangeboden via haar eigen webshop en ook via dat platform zijn bestellingen van het middel geplaatst.

2.5.

In reactie op het onder 2.3 genoemde e-mailbericht is namens Logic Chemie eveneens op 23 maart 2020 het volgende aan TRENDX bericht:

‘(…)

2000 liter LogicSept is prima. 2 x 1000 liter IBC voor 7 euro incl. per liter. Per IBC 7.000 euro. Aanvullende informatie meegestuurd, evenals de template van de label.

Mocht er aanvullende informatie nodig zijn hoor ik het graag.’

Als bijlage bij dit e-mailbericht is namens Logic Chemie een aantal pagina’s met informatie over het middel LogicSept en een template van het etiket van het middel meegezonden. Ook is namens Logic Chemie bij e-mailbericht van 24 maart 2020 aan TRENDX informatie verstrekt over een bedrijf dat handelt in afvulmachines.

2.6.

Bij e-mailbericht van 24 maart 2020 heeft TRENDX vervolgens haar bedrijfsgegevens aan Logic Chemie verstrekt. Namens TRENDX is per SMS bij Logic Chemie nagevraagd of de verstuurde informatie compleet is en dat is namens Logic Chemie per ommegaande bevestigd, alsook dat zo spoedig mogelijk een pro forma factuur zou worden toegestuurd. Later die dag is namens Logic Chemie het volgende aan TRENDX bericht:

‘(…)

Na intern overleg kunnen wij helaas de producten voor gegeven bedrag niet aan u leveren. Dit in verband met doorverkoop zonder toestemming.

Prijzen per liter kunnen wij aanbieden voor 12 euro per liter geleverd in IBC. Dit komt neer op 12.000 euro per IBC.

Mocht u interesse hebben horen wij dit graag.

(…)’

2.7.

TRENDX is niet akkoord gegaan met een literprijs van € 12,00. Toen bleek dat Logic Chemie de LogicSept niet zou leveren, heeft TRENDX het middel uit haar webshop gehaald. Op enig moment is de verkoopaccount van D&D op bol.com gesloten, zodat het middel ook daar niet langer door D&D werd aangeboden.

2.8.

Op 27 en 30 maart 2020 heeft TRENDX bij verschillende webshops ingrediënten besteld om zelf een desinfecterend middel te maken. Dit zelf samengestelde middel heeft TRENDX verpakt in flessen van 500 ml met daarop het etiket van LogicSept, op welk etiket zij de naam van het middel heeft gewijzigd naar LogiScept2. TRENDX heeft dit middel in deze verpakking vervolgens op basis van de op 23 maart 2020 gesloten koopovereenkomst geleverd aan D&D en aan de klanten die bestellingen van het middel LogicSept via haar eigen webshop hadden geplaatst.

2.9.

Eind april 2020 is Logic Chemie ervan op de hoogte geraakt dat TRENDX een zelf samengesteld middel heeft verkocht en geleverd met daarop het door Logic Chemie aan TRENDX ter beschikking gestelde etiket van het middel LogicSept. De advocaat van Logic Chemie heeft TRENDX naar aanleiding daarvan aangeschreven dat TRENDX onder andere door het gebruik van het etiket inbreuk maakt op de rechten van Logic Chemie. TRENDX is gesommeerd dat inbreukmakend handelen per direct te staken. Als bijlage bij dat e-mailbericht is aan TRENDX een onthoudingsverklaring gestuurd, die Logic Chemie graag ondertekend retour wenste te ontvangen. TRENDX heeft deze verklaring niet ondertekend aan Logic Chemie geretourneerd. Ook in de nadien gevoerde correspondentie zijn partijen niet tot een onderlinge oplossing van het tussen hen gerezen geschil gekomen.

2.10.

Logic Chemie heeft op 8 mei 2020 een verzoekschrift bij deze rechtbank ingediend tot het verkrijgen van verlof voor het leggen van conservatoir beslag onder TRENDX. Zij heeft haar vordering op TRENDX daarbij begroot op € 20.000,00. Het verlof is op

8 mei 2020 verleend. Bij deurwaardersexploten van 11 mei 2020 is namens Logic Chemie conservatoir derdenbeslag gelegd op de bankrekeningen van TRENDX bij ING Bank, Rabobank en ABN AMRO Bank. Bij brief van 11 mei 2020 heeft ING Bank aan TRENDX bericht dat het onder haar gelegde derdenbeslag een bedrag van € 126.265,34 heeft getroffen.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

Logic Chemie vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I TRENDX te bevelen, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de handelsnaam LogicSept van Logic Chemie en iedere inbreuk op het auteursrecht van Logic Chemie ter zake van dit product en haar andere producten te staken en gestaakt te houden;

II TRENDX te bevelen om binnen zes weken na de datum van dit vonnis aan de advocaat van Logic Chemie opgave te doen van alle (reclame of andersoortige) uitingen waarin één of meerdere producten van Logic Chemie, onder vermelding van het specifieke medium, de omvang en de aantallen waarin deze uitingen zijn gedaan;

III TRENDX te bevelen binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Logic Chemie onder overlegging van kopieën van facturen en/of bankafschriften en/of andere relevante documenten of bescheiden te doen toekomen een schriftelijk, door een accountant gecontroleerde en goedgekeurde naar type en aantal gespecificeerde opgave van:

 1. de verkochte aantallen van de inbreukmakende producten (waaronder in ieder geval begrepen zijn de producten met de naam LogiScept2 en de producten waarvoor reclame gemaakt is met de foto's van Logic Chemie) onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

 2. de naam- en adresgegevens van de afnemers van de producten, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen en bestellingen;

 3. de bij TRENDX aanwezige voorraad van de producten, alsmede de locatie(s) waar

die voorraad zich bevindt;

de met de verkoop van de producten behaalde netto winst, onder specificatie van de omzet, bruto winst en de kosten die daarop in mindering zijn gebracht voor zover die aantoonbaar (door middel van duidelijke, gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken) rechtstreeks verband houden met verkoop van de inbreukmakende producten;

IV TRENDX te veroordelen tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 2.000,00 per dag dat TRENDX in strijd handelt met het onder I en/of II en/of III gevorderde bevel (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend), met een maximum van € 500.000,00, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

V TRENDX te veroordelen Logic Chemie een voorschot ten bedrage van € 20.000,00 te betalen op de door Logic Chemie geleden schade, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

VI TRENDX te veroordelen in de volledige proceskosten van het geding overeenkomstig artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de beslagkosten, eveneens met uitvoerbaar bij voorraad verklaring specifiek ten aanzien van deze kosten, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2.

TRENDX voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen.

3.3.

Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.

in reconventie

3.4.

TRENDX vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I primair alle conservatoire beslagen die door of namens Logic Chemie zijn gelegd ten laste van TRENDX op te heffen, althans subsidiair op te heffen onder de voorwaarde dat TRENDX zekerheid stelt voor het (in het beslagverlof van 8 mei 2020 met rente en kosten begrootte) bedrag van € 20.000,00, dan wel uiterst subsidiair voor een door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag, terwijl hierbij wordt bepaald dat zekerheid in ieder geval kan worden gesteld door middel van een bankgarantie van een Nederlandse bank of door storting als waarborgsom van het tot zekerheid te stellen bedrag op de derdenrekening van een notaris of advocaat;

II Logic Chemie te veroordelen in de proceskosten, primair op grond van een volledige proceskostenvergoeding als bedoeld in artikel 1019h Rv en subsidiair op grond van de reguliere tarieven.

3.5.

Logic Chemie voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen.

3.6.

Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.

4 De beoordeling van het geschil

in conventie

4.1.

Logic Chemie vordert allereerst kort gezegd een verbod voor TRENDX om in strijd te handelen met de auteursrechten van Logic Chemie. Logic Chemie claimt een auteursrecht op het etiket van haar desinfectiemiddel LogicSept. Hoewel zij die stelling in het kader van dit kort geding niet nader heeft uitgewerkt of onderbouwd, is ter zitting gebleken dat tussen partijen niet in geschil is dat aan het etiket een zekere auteursrechtelijke bescherming toekomt. De advocaat van TRENDX is daarvan immers ter zitting zelf ook uitgegaan. Nu daarnaast vaststaat dat TRENDX in of omstreeks april 2020 gebruik heeft gemaakt van een nagenoeg identiek etiket voor een ander middel, waarop enkel de naam van het middel is gewijzigd van LogicSept naar LogiScept2, moet in beginsel worden aangenomen dat TRENDX daarmee inbreuk heeft gemaakt op een aan Logic Chemie toekomend auteursrecht. TRENDX is echter van mening dat tussen partijen op

23 maart 2020 een overeenkomst tot stand is gekomen, op grond waarvan zij tot het gebruik van het etiket was gerechtigd. Ter onderbouwing van die stelling heeft TRENDX een beroep gedaan op een aantal e-mailberichten daterende van 23 en 24 maart 2020. De voorzieningenrechter is van oordeel dat op basis van die berichten aannemelijk is dat namens Logic Chemie op 23 maart 2020 een aanbod is gedaan voor de (ver)koop van 2000 liter LogicSept voor een prijs van € 7,00 per liter. Anders dan Logic Chemie ter zitting heeft gesteld, kan uit de correspondentie en/of dat aanbod niet worden afgeleid dat daaraan beperkingen zijn gesteld wat betreft de (door)verkoop van het middel. Dit terwijl op grond van de inhoud van de berichten wel aannemelijk is dat TRENDX het middel wilde kopen met de bedoeling dat in kleinere hoeveelheden aan derden door te verkopen. Logic Chemie heeft in dat verband zelfs de gegevens van een bedrijf dat handelt in de daarvoor benodigde afvulmachines aan TRENDX ter beschikking gesteld. Dat Logic Chemie op enig moment de voorwaarde heeft gesteld dat het middel enkel op de eigen webshop van TRENDX mocht worden verkocht en niet op bol.com, heeft zij niet onderbouwd en is niet aannemelijk geworden. Dit leidt ertoe dat TRENDX er op basis van het aanbod van Logic Chemie vanuit mocht gaan dat zij het middel mocht kopen en doorverkopen en aldus (ook) aan een partij die het middel vervolgens via bol.com zou aanbieden. Gesteld noch gebleken is overigens dat TRENDX daar op enig moment (ook) zelf toe is overgegaan.

4.2.

Uit het daarna tussen partijen gevoerde e-mailcontact kan vervolgens worden afgeleid dat het aanbod van Logic Chemie namens TRENDX op 24 maart 2020 stilzwijgend is aanvaard. Aangenomen moet worden dat daarmee tussen partijen op die datum een overeenkomst tot stand is gekomen, op grond waarvan Logic Chemie 2000 liter LogicSept aan TRENDX heeft verkocht en zou leveren en TRENDX in ieder geval eenmalig de bevoegdheid heeft gekregen de LogicSept onder die naam en met gebruikmaking van het door Logic Chemie ter beschikking gestelde etiket te verhandelen. Dat voor dat gebruik daarnaast een afzonderlijke licentie nodig was, blijkt niet uit de gevoerde correspondentie en Logic Chemie heeft in het geheel niet onderbouwd en aannemelijk gemaakt dat en op grond waarvan TrendX dat wel zo heeft moeten begrijpen. Geconstateerd moet worden dat Logic Chemie haar verplichtingen op basis van de koopovereenkomst vervolgens niet is nagekomen, door te weigeren de overeengekomen 2000 liter LogicSept voor een prijs van

€ 7,00 per liter aan TRENDX te leveren. Op dat moment had TRENDX echter al een grote hoeveelheid van het middel verkocht aan D&D, welk bedrijf het middel op haar beurt al had aangeboden op bol.com, en had TRENDX het middel ook al in haar eigen webshop geplaatst. Gebleken is dat gedurende de (relatief korte) periode waarin D&D het middel op bol.com heeft aangeboden en TRENDX het middel in haar eigen webshop heeft aangeboden, diverse bestellingen van het middel zijn geplaatst. TRENDX heeft er vervolgens voor gekozen om in plaats van de LogicSept zelf een (desinfectie)middel samen te stellen en te leveren met gebruikmaking van het van Logic Chemie verkregen etiket. Dat stond TRENDX op basis van de op 24 maart 2020 tot stand gekomen overeenkomst met Logic Chemie echter niet vrij. TRENDX kon aan die overeenkomst niet het recht ontlenen om bij uitblijving van de levering van de LogicSept dan maar een ander (zelf samengesteld) middel te leveren in een verpakking met daarop wel het nauwelijks aangepaste etiket van de LogicSept. TRENDX had er naar aanleiding van de uitgebleven levering ook voor kunnen kiezen de daardoor te verwachten schade op een andere wijze te beperken en de daadwerkelijk door haar geleden schade op Logic Chemie te verhalen. Nu zij dat niet heeft gedaan en in plaats daarvan heeft gehandeld zoals hiervoor weergegeven, is voorshands aannemelijk dat TRENDX daarmee ondanks de overeenkomst met Logic Chemie inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Logic Chemie.

4.3.

Vaststaat dat namens TRENDX tot op heden geen onthoudingsverklaring is getekend waarin een sanctie is opgenomen bij overtreding daarvan. Dit terwijl uit de overgelegde stukken volgt dat TRENDX naast de (imitatie van) de LogicSept ook andere producten van Logic Chemie op haar website aanbiedt, althans heeft aangeboden, waarvan de authenticiteit valt te betwijfelen. Bij deze stand van zaken bestaat een reële dreiging van herhaling van het inbreukmakend handelen van TRENDX, zodat de vordering van Logic Chemie strekkende tot veroordeling van TRENDX iedere inbreuk op het auteursrecht van Logic Chemie op het etiket van de LogicSept en de overige producten van Logic Chemie binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden zal worden toegewezen. Nu uit de overgelegde stukken volgt dat Logic Chemie enkel actief is onder die handelsnaam en (daarnaast) niet (ook) onder de naam LogicSept, zal het onderdeel van de vordering dat ziet op veroordeling van TRENDX tot het staken van ieder inbreukmakend handelen op de handelsnaam LogicSept worden afgewezen. Hoewel (eerst) ter zitting is gesteld dat LogicSept als Europees merk is geregistreerd, is dat op geen enkele wijze onderbouwd en aannemelijk gemaakt. Nu Logic Chemie ook geen vordering heeft ingesteld die verband houdt met een gestelde merkinbreuk, zal dit onderwerp verder onbesproken blijven.

4.4.

Logic Chemie vordert verder veroordeling van TRENDX kopieën van facturen en/of bankafschriften en/of overige relevante documenten aan haar ter beschikking te stellen om zo meer zicht te krijgen op de omvang van de door haar eventueel geleden schade. Anders dan TRENDX meent, kan niet worden uitgesloten dat Logic Chemie werkelijk schade heeft geleden door het inbreukmakend handelen van TRENDX. Of dat zo is en zo ja, tot welk bedrag, ligt in dit kort geding niet voor en dient in een bodemprocedure te worden beoordeeld. Met het oog daarop, bestaat wel behoefte aan informatie over de schaal waarop het inbreukmakend handelen heeft plaatsgevonden. Daarom zullen de vorderingen die daarop betrekking hebben op een redelijke termijn van vier weken na betekening van dit vonnis worden toegewezen, met uitzondering van de vordering tot het ter beschikking stellen van de naam- en adresgegevens van de afnemers van de producten. Dit betreft (onder andere) consumenten. Logic Chemie stelt weliswaar dat zij belang heeft bij het verkrijgen van deze privacygevoelige informatie omdat het door TRENDX geleverde zelf gemaakte middel een samenstel zou zijn van water en azijn en bij (intensief) gebruik aldus een gevaar zou opleveren voor de volksgezondheid, maar dat dat werkelijk het geval is, heeft Logic Chemie niet onderbouwd en aannemelijk gemaakt. Nu de producten al enige maanden geleden zijn verkocht en op basis van hetgeen TRENDX daarover heeft aangevoerd voldoende aannemelijk is dat naar aanleiding daarvan geen gezondheidsklachten zijn gemeld, bestaat onvoldoende grond voor veroordeling van TRENDX ook die specifieke informatie over te leggen. De vordering strekkende daartoe zal dan ook worden afgewezen.

4.5.

De ten aanzien van bovenstaande veroordelingen gevorderde dwangsom zal op de voet van artikel 611a Rv worden toegewezen tot een bedrag van € 250,00 per dag met een maximum van € 50.000,00.

4.6.

Logic Chemie vordert voorts een voorschot van € 20.000,00 op de schade die zij door toedoen van TRENDX stelt te hebben geleden. Dit betreft een geldvordering. Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, is terughoudendheid op zijn plaats. De rechter zal daarbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser op de gedaagde voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de rechter in de afweging van de belangen van partijen mede zal hebben te betrekken de vraag naar - kort gezegd - het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening. In het onderhavige geval is op zichzelf denkbaar dat Logic Chemie door het inbreukmakend handelen van TRENDX enige schade heeft geleden. Gegevens omtrent de omvang van die schade ontbreken echter volledig en het is daarom op dit moment niet zonder meer aannemelijk dat de schade een bedrag van ten minste € 20.000,00 beslaat. Daarbij komt dat het aannemelijk is dat Logic Chemie zelf toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst van 23/24 maart 2020 en uit dien hoofde mogelijk aansprakelijk is voor schade die TRENDX kan hebben geleden en die zij eventueel kan verrekenen met de door Logic Chemie gepretendeerde vordering. Nu Logic Chemie voorts niet heeft onderbouwd waaruit haar (spoedeisend) belang bij toewijzing van het gevorderde voorschot in kort geding bestaat, zal deze vordering worden afgewezen. Zoals gezegd kan over het bestaan en de omvang van de gestelde schade in de reeds aanhangige bodemprocedure worden geprocedeerd.

4.7.

TRENDX zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Logic Chemie vordert op de voet van artikel 1019h Rv de werkelijk door haar gemaakte advocaatkosten. Artikel 1019h Rv bepaalt dat de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd wordt veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Uitgangspunt in IE-zaken is dat wordt aangehaakt bij de vastgestelde indicatietarieven voor rechtbanken in dat type zaken, tenzij aanleiding bestaat een hogere vergoeding toe te wijzen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit kort geding kwalificeert als een zeer eenvoudige en niet-bewerkelijke IE-zaak. Nu Logic Chemie niet heeft onderbouwd op grond waarvan een hogere vergoeding dan de voor dit type zaken voorgeschreven vergoeding zou moeten worden toegewezen, zal niet van de indicatietarieven worden afgeweken en zal voor deze zaak aldus het voorgeschreven reguliere liquidatietarief worden toegewezen. Met inachtneming daarvan, worden de kosten aan de zijde van Logic Chemie tot op heden begroot op:

 • -

  explootkosten € 83,38

 • -

  griffierecht € 2.040,00

 • -

  salaris advocaat € 980,00

Totaal € 3.103,38

4.8.

De wettelijke rente over deze kosten zal worden toegewezen als na te melden.

in reconventie

4.9.

TRENDX vordert opheffing van het namens Logic Chemie gelegde conservatoire derdenbeslag onder ING Bank, Rabobank en ABN AMRO Bank op haar bankrekeningen. Zoals reeds in conventie is geoordeeld, kan op zichzelf niet zonder meer worden aangenomen dat Logic Chemie geen enkele vordering tot schadevergoeding op TRENDX heeft. Aannemelijk is immers dat TRENDX met haar handelen inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Logic Chemie en niet kan worden uitgesloten dat dat nadelige (financiële) gevolgen voor Logic Chemie heeft (gehad). Dat leidt ertoe dat in dit kort geding niet van de summierlijke ondeugdelijkheid van de vordering waarvoor beslag is gelegd, is gebleken.

4.10.

Partijen hebben voorts geen feiten en omstandigheden gesteld die mogelijk maken dat hun belangen bij het al dan niet opheffen van het beslag tegen elkaar kunnen worden afgewogen, anders dan dat door het beslag een aanzienlijk hoger bedrag is getroffen dan de door Logic Chemie in haar beslagrekest begrote vordering. TRENDX heeft ter zitting voldoende aannemelijk gemaakt dat dat nadelige gevolgen heeft voor haar dagelijkse bedrijfsvoering. Daarom bestaat aanleiding tot opheffing van het conservatoire derdenbeslag over te gaan, onder de voorwaarde dat TRENDX vervangende zekerheid aan Logic Chemie stelt voor de door Logic Chemie begrote vordering van € 20.000,00. Op basis van hetgeen Logic Chemie verder heeft gesteld bestaat geen grond voor herbegroting van de gestelde schade, omdat Logic Chemie niet heeft onderbouwd en aannemelijk gemaakt dat zij schade heeft geleden tot boven een bedrag van € 20.000,00. De subsidiaire vordering van TRENDX strekkende daartoe zal dan ook worden toegewezen. Aan de voorwaarde voor opheffing zal in ieder geval zijn voldaan indien TRENDX een bankgarantie stelt van een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse kredietinstelling. Voor een (verdere) bepaling van de wijze waarop die zekerheid in ieder geval kan worden gesteld bestaat geen aanleiding.

4.11.

Logic Chemie zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten worden op basis van het reguliere liquidatietarief aan de zijde van TRENDX tot op heden begroot op (0,5 punt x tarief € 980,00 =) € 490,00 aan salaris advocaat.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

5.1.

veroordeelt TRENDX binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het auteursrecht van Logic Chemie ter zake van het etiket van de LogicSept en de andere producten van Logic Chemie te staken en gestaakt te houden,

5.2.

veroordeelt TRENDX binnen zes weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Logic Chemie opgave te doen van alle (reclame of andersoortige) uitingen waarin één of meerdere producten van Logic Chemie voorkomen, onder vermelding van het specifieke medium, de omvang en de aantallen waarin deze uitingen zijn gedaan,

5.3.

veroordeelt TRENDX binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Logic Chemie onder overlegging van kopieën van facturen en/of bankafschriften en/of andere relevante documenten of bescheiden te doen toekomen een schriftelijk, door een accountant gecontroleerde en goedgekeurde naar type en aantal gespecificeerde opgave van:

 • -

  i) de verkochte aantallen van de inbreukmakende producten (waaronder in ieder geval begrepen de producten met de naam LogiScept2 en de producten waarvoor reclame gemaakt is met de foto's van Logic Chemie) onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

 • -

  ii) de bij TRENDX aanwezige voorraad van de producten, alsmede de locatie(s) waar die voorraad zich bevindt;

 • -

  iii) de met de verkoop van de producten behaalde netto winst, onder specificatie van de omzet, bruto winst en de kosten die daarop in mindering zijn gebracht voor zover die aantoonbaar (door middel van duidelijke, gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken) rechtstreeks verband houden met verkoop van de inbreukmakende producten,

5.4.

veroordeelt TRENDX tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van

€ 250,00 per dag dat TRENDX in strijd handelt met de veroordelingen onder 5.1. tot en met 5.3. (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend), met een maximum van

€ 50.000,00,

5.5.

veroordeelt TRENDX tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Logic Chemie tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 3.103,38, waarin begrepen € 980,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van voldoening,

5.6.

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.8.

heft op de conservatoire derdenbeslagen die door of namens Logic Chemie zijn gelegd ten laste van TRENDX, onder de voorwaarde dat TRENX zekerheid stelt voor een bedrag van € 20.000,00,

5.9.

veroordeelt Logic Chemie tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van TRENDX tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 490,00 aan salaris advocaat,

5.10.

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

5.11.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.H.J. Krijnen op 27 juli 2020.