Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2020:2588

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
01-04-2020
Datum publicatie
27-05-2020
Zaaknummer
7677915 CV EXPL 19-1696
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenkoop tweedehands auto. Deskundigenbericht. Slijtage hogedrukpomp niet ongebruikelijk of abnormaal voor dit type auto van deze leeftijd. Geen sprake van non-conformiteit.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Apeldoorn

Zaakgegevens: 7677915 CV EXPL 19-1696

Grosse aan: J.A.M. Drinkenburg

Afschrift aan: mr. G.E. Hamer

Verzonden d.d.

vonnis d.d. 1 april 2020 van de kantonrechter

in de zaak van

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats] ,

eisende partij,

gemachtigde: mr. G.E. Hamer,

tegen

[gedaagde] , handelend onder de naam [Handelsonderneming X] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde partij,

gemachtigde: J.A.M. Drinkenburg,

Partijen worden hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd.

1 Het verdere procesverloop

1.1

Dit verloop blijkt uit:

- het tussenvonnis van 16 oktober 2019,

- het deskundigenbericht van Bert Pennock, ingekomen op 22 januari 2020,

- de conclusies na deskundigenbericht van beide partijen.

1.2

Vervolgens is vonnis bepaald.

2 De verdere beoordeling

2.1

Hetgeen in de vonnissen van 14 augustus 2019 en 16 oktober 2019 in deze procedure is overwogen wordt hier overgenomen.

2.2

Kort samengevat gaat het er om dat, voordat wordt toegekomen aan het bewijsvermoeden van artikel 7:18 lid 2 BW, eerst moet worden vastgesteld of sprake is van non-conformiteit. Het is dus aan [eiseres] om te bewijzen dat de verkochte auto niet in overeenstemming is met de overeenkomst doordat het bijvoorbeeld niet de in die overeenkomst vastgestelde eigenschappen bezit of ongeschikt is voor het doorgaans van dit soort goederen verwachtte gebruik. Zoals reeds in voornoemde vonnissen is opgemerkt moet daarvoor de vraag worden beantwoord wat de aard en omvang van de geconstateerde onvolkomenheden zijn en of deze onvolkomenheden te wijten zijn aan normale slijtage en/of gebruikelijke onderhoudsmankementen betreffen die normaal zijn voor een auto van deze leeftijd met het aantal gereden kilometers en de door [eiseres] bekende toestand van de auto die toe was aan een onderhoudsbeurt.

2.3

Voor de beantwoording van voornoemde vraag is een deskundigenbericht bevolen. De heer Bert Pennock, owner & partner van Tech|X is als deskundige benoemd, hetgeen heeft geresulteerd in een op 22 januari 2020 ter griffie ontvangen deskundigenrapport.

De deskundige heeft zijn onderzoek verricht met behulp van documenten, interviews en

e-mailverkeer. Voor de aan de deskundige gestelde vragen wordt verwezen naar de vragen zoals die zijn geformuleerd in rechtsoverweging 3.2 van het vonnis van 16 oktober 2019.

2.4

In het deskundigenbericht is, voor zover relevant, het volgende vermeld:

“(...)

Overwegingen en Conclusies

Voornoemde klachten, zoals door berijder werden ervaren, zijn een bekend fenomeen bij deze motoren en worden veroorzaakt door slijtage van hogedrukpomp (Hdi-pomp)

Hdi-pompen worden gesmeerd door de doorstromende brandstof ( dieselolie ) Slijtage van deze pompen is een gevolg van gebrekkige smering, hetgeen ontstaat door oa. het tanken van verkeerde brandstof, het verkeerd ontluchten van het systeem na bv een filterwissel en lekkage van brandstofleidingen waardoor lucht in het brandstofsysteem kan binnendringen. Allen brengen een gebrekkige smering van de pomp teweeg. Ten gevolge van de slijtage komt er metaalslijpsel los welke meegevoerd wordt in de brandstofstroom en zal zich met enige regelmaat, een weg banen naar verstuivers waardoor deze defect raken. Het overgrote deel van de vervuilde brandstof zal via de retourleidingen naar de brandstoftank worden gevoerd, waarna deze wederom wordt aangezogen en het gehele systeem vervuild raakt.

Opmerkelijk is dat geen van betrokken reparateurs, onderzoek heeft uitgevoerd naar de oorzaak van de falende verstuivers. Evenmin konden uit de ECU ( motor management computer ) uitgelezen foutcodes worden overhandigd. Deze worden doorgaans vermeld op de werkorder, echter werden deze niet bewaard. Bristol Street Motors meldt echter op diens factuur dat door AA ( Anwb ) een misfire werd gedetecteerd in de 1e cilinder. Een misfire is een ontbranding in een cilinder op een ongewenst tijdstip en van ongewenste omvang. Dit is kenmerkend voor bovenomschreven klachten. Misfires worden geregistreerd door de ECU, waarna de noodloopmodus van de motor wordt geactiveerd en het MIL wordt aangestuurd, hetgeen berijder diverse malen heeft ervaren.

Buitenhuis maakte reeds in aanvang, diverse malen melding van een vervuild brandstofsysteem en heeft een reinigend additief aan het systeem toegevoegd. Dit wordt eveneens door de fabrikant van de auto voorgeschreven. Echter bij herhalende klachten dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de al dan niet aanwezigheid van metaalslijpsel in het systeem, en dient het brandstofsysteem grotendeels vernieuwd te worden en de brandstoftank te worden gespoeld. Dit betreft een kostbare reparatie, op dealerniveau bedragen de kosten +/- € 4500.00 excl. btw, in het alternatieve circuit +/- € 2500,00 excl. bt

Tech|X stelt vast is dat de oorzaak van het falen reeds aanwezig was, voor de aanschaf van de auto door huidige eigenaar, echter omdat de klachten zich niet doorlopend manifesteren, worden deze niet constant waargenomen, hetgeen ook de berijder heeft ervaren. Derhalve is het goed mogelijk dat de klachten ook door [gedaagde] niet werden waargenomen. Technisch gezien stelt Tech|X vast dat geen goede opvolging is gegeven aan de behandeling van de klachten, met name door de 1e reparateur, Buitenhuis en de daaropvolgende reparateurs.”

2.5

De kantonrechter stelt vast dat de conclusies van de deskundige zijn onderbouwd en voortvloeien uit de in het rapport vermelde gegevens, alsmede dat partijen de juistheid van de zienswijze van de deskundige niet, althans onvoldoende gemotiveerd, hebben betwist. De kantonrechter neemt daarom de conclusies van de deskundige over en maakt deze tot de hare.

2.6

[eiseres] heeft zich naar aanleiding van het deskundigenbericht op het standpunt gesteld dat daaruit volgt dat er geen sprake is van normale slijtage dat tot het gebrek heeft geleid. Volgens [eiseres] kan het gebrek niet op eenvoudige wijze worden ontdekt en hersteld en kan het gebruik van de auto gevaar voor de verkeersveiligheid opleveren, nu de auto een aantal dagen na de reparatie er weer mee ophoudt. [eiseres] stelt voorts dat de reparatie € 4.500,00 kan bedragen en stelt zich op het standpunt dat hij ten tijde van de koop een dergelijk dure investering niet hoefde te verwachten.

2.7

Dit betoog van [eiseres] kan haar niet baten. Uit het deskundigenbericht volgt dat de klachten zoals [eiseres] die heeft ervaren een bekend fenomeen zijn bij deze motoren en worden veroorzaakt door slijtage van de hogedrukpomp. De kantonrechter begrijpt dat de deskundige hiermee bedoelt dat de door [eiseres] ervaren klachten vaker voorkomen bij dit soort auto’s (Skoda Fabia). Hoewel de deskundige zich niet heeft uitgelaten over de vraag welke levensduur injectoren en brandstofpompen, mede gelet op het merk en type van de auto, doorgaans hebben of worden geacht te hebben, kan uit de bewoordingen van het rapport niet worden afgeleid dat het gaat om abnormale slijtage die ongebruikelijk is voor dit type auto. Een auto is bij normaal gebruik immers aan slijtage onderhevig en in het algemeen geldt dat de kans dat mankementen gaan optreden groter wordt naarmate de auto ouder is. De kantonrechter acht het dan ook niet ongewoon of ongebruikelijk dat de hogedrukpomp van een auto van zeven jaar met een kilometerstand van 107.000 op een gegeven moment is versleten. Auto’s hebben nu eenmaal onderhoud nodig en het kan zijn dat de koper van een tweedehands auto de domme pech heeft dat hij enige tijd na aankoop een slijtageonderdeel moet vervangen. Daarbij is ook van belang dat [gedaagde] onweersproken heeft gesteld dat [eiseres] meer waarde hechtte aan een lagere koopprijs en daarom afzag van enige vorm van garantie. [eiseres] had verder onderzoek kunnen laten verrichten naar de technische staat van de auto alvorens tot aankoop over te gaan, zoals ook door [gedaagde] is aangeboden, maar [eiseres] heeft hiervan afgezien. Hiermee heeft [eiseres] de goede en de kwade kansen met betrekking tot de staat van de auto geaccepteerd en heeft de auto gekocht zoals gezien en bereden voor de aankoop. Het feit dat de auto na korte tijd gebreken vertoonde heeft [eiseres] dan ook voor haar risico genomen en dit kan niet op [gedaagde] worden afgewenteld. Voor een vergoeding van de opgetreden schade is dan ook geen plaats.

2.8

De stelling van [eiseres] dat het gebrek niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt en hersteld en het gebruik van de auto gevaar voor de verkeersveiligheid kan opleveren wordt gepasseerd. Uit het deskundigenrapport volgt dat bij herhalende klachten onderzoek dient te worden uitgevoerd naar de al dan niet aanwezigheid van metaalslijpsel in het systeem en dient het brandstofsysteem grotendeels vernieuwd te worden en dient de brandstoftank te worden gespoeld. Volgens de deskundige is er door de reparateurs van de auto geen goede opvolging gegeven aan de behandeling van de klachten. Kennelijk is de deskundige van oordeel dat het niet zo is dat het gebrek niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt, maar dat het niet ontdekken van het probleem te wijten aan de (onjuiste) behandeling van de klachten van de reparateurs. Bovendien levert de enkele omstandigheid dat de auto er een aantal dagen na de reparatie weer mee ophoudt geen gevaar op voor de verkeersveiligheid.

2.9

Gelet op de conclusies uit het deskundigenbericht is de kantonrechter van oordeel dat de onvolkomenheden aan de auto te wijten zijn aan (normale) slijtage en/of het gebruikelijke onderhoudsmankementen betreffen die normaal zijn voor een auto van deze leeftijd met het aantal gereden kilometers en de voor [eiseres] bekende toestand van de auto. Hetgeen door [eiseres] is aangevoerd vormt geen aanleiding om af te wijken van

dit oordeel. Dit betekent dat niet is komen vast te staan dat de auto niet aan de koopovereenkomst beantwoordt. De vordering van [eiseres] zal daarom worden afgewezen.

2.10

[eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1

wijst de vordering van [eiseres] af;

5.2

veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden vastgesteld op:

€ 1.080,00 aan salaris gemachtigde (3 x € 360,00);

€ 195,00 (inclusief btw) aan deskundigenkosten;

5.3

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.T.G. Roovers en uitgesproken op 1 april 2020 in tegenwoordigheid van de griffier.

(ldj)