Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2019:508

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
11-02-2019
Datum publicatie
11-02-2019
Zaaknummer
7480384 AZ VERZ 19-2
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoek handlichting. Toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

/

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Apeldoorn

Zaakgegevens: 7480384 AV VERZ 19-2

Afschrift aan: verzoeker

Verzonden d.d.

beschikking d.d. 11 februari 2019 van de kantonrechter

op verzoek van:

Dylan Marick Maria Bouwhuis

geboren op 31 maart 2002,

wonende te Apeldoorn,

verzoeker.

1 Het verloop van de procedure

Dit verloop blijkt uit:

- het verzoekschrift tot handlichting, ingekomen ter griffie op 18 januari 2019.

Hierna is uitspraak bepaald.

2 Het verzoek

Verzoeker wenst de bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige. De reden hiervoor is dat hij het voornemen heeft zelfstandig een bedrijf te gaan uitoefenen als YouTuber/influencer. Meer in het bijzonder wenst verzoeker over de navolgende bevoegdheden te beschikken: het verrichten van alle rechtshandelingen die nodig zijn om dit bedrijf uit te kunnen oefenen, waaronder het aangaan van overeenkomsten tot een bedrag van € 5.000,00 en het verrichten van betalingen tot € 500,00.

De beide ouders hebben ten blijke van instemming van het verzoek het verzoekschrift mede ondertekend.

3 De beoordeling

3.1

Verzoeker heeft de leeftijd van zestien jaar bereikt en zijn ouders hebben met het verzoek ingestemd. Gelet op de inhoud van het verzoekschrift en hetgeen is bepaald in artikel 1:235 BW is de kantonrechter daarom van oordeel dat het verzoek kan worden toegewezen.

De kantonrechter wijst voor de goede orde nog wel op het bepaalde in het derde lid van artikel 1:235 BW, waarin is bepaald dat de minderjarige door de handlichting niet bekwaam wordt tot het beschikken over registergoederen, effecten of door hypotheek gedekte vorderingen.

3.2

Met betrekking tot de publicatieplicht, zoals voorgeschreven in artikel 1:237 BW, oordeelt de kantonrechter als volgt. In dit artikel is bepaald dat de beschikking waarin de handlichting is verleend, bekend moet worden gemaakt in de Staatscourant en in twee bij de benoeming voorgeschreven nieuwsbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis konden nemen van deze handlichting. In de huidige samenleving is echter toegang tot internet voor een ieder beschikbaar en publicatie van de handlichting via internet heeft naar het oordeel van de kantonrechter eenzelfde, zo niet een praktisch gezien, ruimer bereik dan de nog bij wet voorgeschreven wijze van publicatie in de Staatcourant en twee dagbladen. Bovendien is de voorgeschreven wijze van bekendmaking kostbaar en omslachtig. De kantonrechter zal dan ook bepalen dat publicatie in de Staatscourant achterwege kan blijven en bepalen dat de (door de griffie geïnitieerde) publicatie op www.rechtspraak.nl daarvoor in de plaats komt. Verder zal één regionaal dagblad worden aangewezen waarin verzoeker de hem verleende handlichting dient te laten bekendmaken.

3.3

Verzoeker zal er overigens rekening mee moeten houden dat de verleende handlichting niet eerder geldt dan dat de publicatie een feit is.

4 De beslissing

De kantonrechter:

4.1.

verleent aan Dylan Marick Maria Bouwhuis, geboren op 31 maart 2002, handlichting tot het zelfstandig verrichten van rechtshandelingen die nodig zijn om zijn bedrijf als YouTuber/influencer uit te kunnen oefenen, waaronder het aangaan van overeenkomsten tot een bedrag van € 5.000,00 en het verrichten van betalingen tot € 500,00;

4.2.

bepaalt dat publicatie van de handlichting in de Staatscourant achterwege kan blijven en dat deze beschikking in plaats daarvan op de website www.rechtspraak.nl zal worden geplaatst;

4.3

bepaalt dat verzoeker de handlichting voor zijn eigen rekening bekend dient te maken in “De Gelderlander”.

Deze beschikking is gegeven door mr. I.C.J.I.M. van Dorp, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare zitting van 11 februari 2019 in aanwezigheid van de griffier.

sm