Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2019:3456

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
22-07-2019
Datum publicatie
30-07-2019
Zaaknummer
05/760146-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak van een 32-jarige ex-militair door de meervoudige militaire kamer te Arnhem na verdenking van kinderpornografie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/760146-17

Datum uitspraak : 22 juli 2019

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige militaire kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1987 te [geboorteplaats] ,

wonende te [adres] , [woonplaats] ,

raadsman: mr. F.J.M. Drykoningen, advocaat te Eindhoven.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 8 juli 2019.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is, na een door de rechtbank toegewezen vordering wijziging tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 14 januari 2008 tot en met 30 oktober 2017, te Dordrecht, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, telkens, een aantal afbeeldingen/multimediafiles (te weten 197 foto's en/of 100 filmfragmenten), en/of vier, althans een aantal, één of meerdere gegevensdragers te weten

- een mobiele telefoon (merk Samsung, type SM-J320FN) en/of

- een USB-stick/memorystick (KPN) en/of

- een computer/laptop (merk IBM, thinkpad) en/of

- een externe harddisk (merk Toshiba),

bevattende (voornoemde) afbeeldingen en/of multimediafiles

van (telkens) (een) seksuele gedraging(en) waarbij (een) persoon/personen is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, die (kennelijk) de leeftijd van 18 jaar nog niet had(den) bereikt, in zijn bezit heeft gehad en/of

één of meerdere van die afbeelding(en)/multimediafile(s) heeft vervaardigd en/of verspreid en/of verworven en/of aangeboden en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd,

en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

welke afgebeelde seksuele gedraging(en)- zakelijk weergegeven- onder meer bestonden uit:

het met de/een penis anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

[bestandsnaam]

en/of

het met de/een vinger(s)/hand(en) betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling [bestandsnaam]

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

[bestandsnaam]

en/of

het ejaculeren en/of het spuiten van en/of zichtbaar maken van sperma op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

[bestandsnaam]

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

2 De beslissing inzake het bewijs

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het ten laste gelegde feit, inclusief de strafverzwarende omstandigheid betreffende het maken van een gewoonte van het misdrijf.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft zich op het standpunt gesteld dat uit het dossier niet valt op te maken op welke gegevensdrager de vier afbeeldingen die in de tenlastelegging zijn opgenomen, zijn aangetroffen. Ook is uit het dossier niet op te maken wat de aanmaakdata van de afbeeldingen zijn geweest, wanneer de afbeeldingen door verdachte zijn ontvangen en/of bekeken en aldus in het bezit van verdachte zijn geweest. Dit is van belang nu het om verwijderde bestanden gaat. De raadsman van verdachte heeft naar voren gebracht dat er foto’s op de hardware zijn aangetroffen van een vakantie van verdachte in 2007. Dit was voor de ten laste gelegde periode. Daarom is het goed mogelijk dat de vier afbeeldingen ook voor de ten laste gelegde periode op de hardware zijn gekomen en weer zijn verwijderd. Nu niet bewezen kan worden dat verdachte deze afbeeldingen in de ten laste gelegde periode in zijn bezit heeft gehad, dient vrijspraak te volgen.

Beoordeling door de militaire kamer

De militaire kamer overweegt allereerst dat op 30 en 31 oktober en op 1 november 2017 telkens een hoeveelheid gegevensdragers in de woning van verdachte in beslag is genomen. Op een aantal van die gegevensdragers, te weten een telefoon Samsung, SM-J320FN, een USB-stick KPN, een Computer/laptop, IBM “thinkpad” en een Harddisk-Extern Toshiba, zijn afbeeldingen aangetroffen die volgens de gebruikelijke criteria kinderpornografisch van aard zijn.

Het gaat om 297 afbeeldingen, waarvan 197 foto’s en 100 films/video’s.

De vier in de tenlastelegging uitgeschreven afbeeldingen behoren hiertoe.

Verdachte heeft verklaard dat hij op internet, onder andere via Google, naar kinderpornografisch materiaal heeft gezocht en dat ook heeft gedownload. Hij was ongeveer 17/18 jaar oud, toen hij dat voor het eerst deed. De militaire kamer concludeert dat dit ongeveer in 2004/2005 moet zijn geweest. Hij zocht op de zoektermen ‘jong’ en ‘’kind’. Toen hij 22 jaar was zocht verdachte niet meer zo vaak; nog zo’n éénmaal per kwartaal. Hij vond het wel interessant als hij via ‘google’ aan het zoeken was en toch kinderpornografische afbeeldingen vond. Het was voor de kick dat hij naar kinderpornografisch materiaal zocht.

De militaire kamer concludeert op grond van het voorgaande dat verdachte vanaf 2004 of 2005 gedurende enkele jaren kinderpornografische afbeeldingen heeft gedownload en in zijn bezit heeft gehad.

De militaire kamer ziet zich echter voor de vraag gesteld of verdachte specifiek de in de tenlastelegging genoemde kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit heeft gehad en op welk moment dat is geweest. Voor het aannemen van bezit is nodig dat verdachte over de afbeeldingen beschikkingsmacht heeft gehad.

Van de aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen zijn er zeventien terug gevonden in de zogenaamde ’Temporary Internetfiles’. Alle overige afbeeldingen zijn teruggevonden in de ’Deleted files’. Ook de vier afbeeldingen die in de tenlastelegging zijn opgenomen stonden in de ‘deleted files’. Deleted files zijn bestanden die zonder speciaal daartoe bestemde software niet meer eenvoudig door de gebruiker zijn te benaderen. Volgens vaste jurisprudentie kan ten aanzien van bestanden met kinderporno die aangemerkt zijn als ‘deleted’ dan ook niet het “bezit” in de zin van artikel 240b van het Wetboek van strafrecht worden aangenomen.

Niet is gebleken dat verdachte beschikte over speciale software via welke de afbeeldingen voor hem toegankelijk waren.

Het voorgaande brengt mee dat verdachte ten tijde van de inbeslagname van de gegevensdragers niet in het bezit was van de vier in de tenlastelegging opgenomen afbeeldingen.

Wel heeft hij hierover op enig (eerder) moment de beschikkingsmacht gehad. De afbeeldingen zijn immers ooit op de gegevensdragers terecht gekomen en verdachte heeft verklaard dat deze gegevensdragers van hem waren en ook alleen door hem gebruikt werden. Ook heeft hij de afbeeldingen op enig (eerder) moment weer verwijderd. Uit de bewijsmiddelen kan echter niet worden herleid wanneer verdachte de afbeeldingen heeft gedownload, of wanneer hij deze heeft verwijderd. Van de kinderpornografische afbeeldingen die gevonden zijn in de ‘deleted files’, waaronder de vier ten laste gelegde afbeeldingen, kon bij onderzoek ook geen aanmaakdatum worden vastgesteld. Daarom valt niet uit te sluiten dat verdachte de in de tenlastelegging vermelde afbeeldingen heeft verkregen en/of in bezit gehad op enig moment dat was gelegen buiten de ten laste gelegde periode.

Dit leidt tot de conclusie dat niet bewezen kan worden dat verdachte de in de tenlastelegging genoemde afbeeldingen in de ten laste gelegde periode in zijn bezit heeft gehad.

De militaire kamer zal verdachte daarom vrijspreken van het ten laste gelegde bezit van kinderpornografische afbeeldingen in de ten laste gelegde periode.

De ten laste gelegde onderdelen “verspreiden” en het “zich … toegang verschaffen tot" kunnen om de voormelde reden evenmin bewezen worden. Ook daarvan dient verdachte te worden vrijgesproken.

Bij gebreke van nader bewijs dient tot slot ook vrijspraak te volgen van de overige ten laste gelegde onderdelen.

3 De beslissing

De meervoudige militaire kamer:

verklaart niet bewezen hetgeen verdachte is ten laste gelegd;

spreekt verdachte vrij van het ten laste gelegde feit.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.C. Quak (voorzitter) en mr. K.A.M. van Hoof, rechters, en

Kolonel mr. H.C.M. Snellen, militair lid, in tegenwoordigheid van mr. M.S. Verhagen, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 22 juli 2019.