Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2019:205

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
21-01-2019
Datum publicatie
22-01-2019
Zaaknummer
05/720260-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, heeft drie mannen veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Deze organisatie was verantwoordelijk voor diverse hennepkwekerijen in (met name) de Achterhoek. De rechtbank heeft de mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 8 of 10 maanden. Dit zijn deels hogere straffen dan geëist door de officier van justitie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer : 05/720260-16

Datum uitspraak : 21 januari 2019

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte] (hierna ook te noemen: verdachte of [verdachte] ),

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ), wonende aan de [woonplaats] .

raadsvrouw: mr. I.N. Güclü, advocaat te Amsterdam.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen

van 17 december 2018 en 7 januari 2019.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1. hij in of omstreeks de periode van 18 september 2015 tot en met 28 juni 2016 te 's-Heerenberg, gemeente Montferland en/of te Doetinchem en/of te Ulft en/of Zelhem en/of Terborg en/of Halle en/of Oss en/of op andere plaatsen in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, die bestond uit een samenwerkingsverband van hem, verdachte en/of andere natuurlijke personen, te weten (onder andere) medeverdachten [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 6] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van een of meer misdrijven als bedoeld in artikel 11, derde, en vijfde lid, of 11a, Opiumwet, te weten:

het al dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf (telkens) opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren, en/of (in elk geval) (telkens) opzettelijk aanwezig hebben van een (grote) hoeveelheid/hoeveelheden hennep(planten) en/of hennepstekken en/of delen daarvan, althans (telkens) (een) hoeveelheid/hoeveelheden meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde (telkens) (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet en/of een middel als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub d van de Opiumwet vermeld op de bij die wet behorende lijst II;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 09 december 2015 tot en met 28 juni 2016 te Doetinchem en/of 's-Heerenberg, gemeente Montferland en/of Oss en/of Ulft, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad:

-in een pand aan de [adres 1] (te Doetinchem) (zaak 1) een hoeveelheid van (in totaal) ongeveer 407 hennepplanten (net geknipt), althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan,

-in een pand aan de [adres 2] (te 's-Heerenberg) (zaak 3) een hoeveelheid van (in totaal) ongeveer 422 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan en/of

-in een pand aan de [adres 3] (te 's-Heerenberg) (zaak 4) een hoeveelheid van (in totaal) ongeveer 3562 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan en/of - in een pand aan de [adres 4] (te Oss) (zaak 5) een hoeveelheid van (in totaal) ongeveer 507 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan en/of

-in een pand aan de [adres 5] (te Ulft) (zaak 6) een hoeveelheid van (in totaal) ongeveer 1082 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan,

in elk geval (telkens) een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet;

meer subsidiair

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 6] en/of andere personen in of omstreeks de periode van 09 december 2015 tot en met 28 juni 2016 te Doetinchem en/of 's-Heerenberg, gemeente Montferland en/of Oss en/of Ulft, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk heeft/hebben geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft/hebben gehad:

-in een pand aan de [adres 1] (te Doetinchem) (zaak 1) een hoeveelheid van (in totaal) ongeveer 407 hennepplanten (net geknipt), althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan,

-in een pand aan de [adres 2] (te 's-Heerenberg) (zaak 3) een hoeveelheid van (in totaal) ongeveer 422 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan en/of

-in een pand aan de [adres 3] (te 's-Heerenberg) (zaak 4) een hoeveelheid van (in totaal) ongeveer 3562 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan en/of - in een pand aan de [adres 4] (te Oss) (zaak 5) een hoeveelheid van (in totaal) ongeveer 507 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan en/of

-in een pand aan de [adres 5] (te Ulft) (zaak 6) een hoeveelheid van (in totaal) ongeveer 1082 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval (telkens) een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet;

bij en/of tot het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte in of omstreeks de periode 09 december 2015 tot en met 28 juni 2016 te Doetinchem en/of 's-Heerenberg, gemeente Montferland en/of Oss en/of Ulft, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door:

- huurcontracten op te (laten) stellen voor één of meer panden ten behoeve van die hennepkwekerijen en/of

- de verzorging en voeding van de hennepplanten te monitoren en/of

- personen in te schakelen om werkzaamheden te verrichten in die hennepkwekerijen;

2. hij in of omstreeks de periode van 09 december 2015 tot en met 28 juni 2016 te Doetinchem en/of 's-Heerenberg, gemeente Montferland, en/of Ulft, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen in/uit/bij een pand aan de

- [adres 1] (te Doetinchem) (zaak 1) en/of

- [adres 2] (te 's-Heerenberg, gemeente Montferland) (zaak 3) en/of

- [adres 3] (te 's-Heerenberg, gemeente Montferland) (zaak 4) en/of

- [adres 5] (te Ulft) (zaak 6) (telkens) een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Liander N.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich (telkens) de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of dat weg te nemen goed onder zijn/haar/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak/verbreking en/of inklimming.

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het tenlastegelegde onder feit 1, primair. Met betrekking tot feit 2 heeft de officier van justitie gesteld dat verdachte een dusdanig grote mate van betrokkenheid had bij de kwekerij aan de [adres 1] te Doetinchem en die aan de [adres 5] te Ulft dat bewezen kan worden dat verdachte medepleger van de diefstal van stroom is geweest. Met betrekking tot de kwekerijen aan de [adres 2] en de [adres 3] te ’s-Heerenberg dient verdachte te worden vrijgesproken van feit 2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft voor integrale vrijspraak gepleit. Daartoe is, kort samengevat, het volgende aangevoerd. Voor zover al zou blijken van enige betrokkenheid van verdachte bij een criminele organisatie dan zijn er geen aanwijzingen dat hier al voor 4 mei 2016 sprake van zou zijn. Als al sprake is van een criminele organisatie, dan had verdachte hier geen wetenschap van en hij had geen opzet op enig misdrijf.

Met betrekking tot feit 2 kan de verdediging zich vinden in de officier van justitie voorgestelde vrijspraak.

Beoordeling door de rechtbank

Ten aanzien van het onder 1 en 2 ten laste gelegde

In het onderzoek Leto zijn meerdere personen als verdachte aangemerkt en vervolgd. Op grond van de hierna weergegeven bewijsmiddelen zal de rechtbank vaststellen dat bij hennepkwekerijen op de navolgende adressen (in wisselende samenstellingen) betrokken zijn geweest de volgende personen: [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] , [verdachte] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] (deze personen kunnen in het navolgende bij hun voor- dan wel achternaam worden aangeduid). Vervolgens zal de rechtbank concluderen dat tussen (onder andere) deze personen sprake was van een crimineel samenwerkingsverband welk verband (mede) tot doel had om hennep te telen. Verdachte [medeverdachte 1] stond aan het hoofd van deze organisatie.

[adres 6] te Terborg

Op 14 oktober 2013 is in de woning aan de [adres 6] te Terborg een hennepkwekerij aangetroffen. In drie ruimtes in de woning stonden hennepplanten.2 In totaal zijn 510 hennepplanten aangetroffen.3

Door een verbalisant is op 1 augustus 2013 gezien dat een bestelbus, voorzien van kenteken

[kenteken 1] , voor de woning aan de [adres 6] te Terborg stond. Verbalisant zag dat een aantal personen van vermoedelijk Turkse/Marokkaanse afkomst goederen aan het uitladen was en de woning inbracht. Het betrof een grote rol zwart plastic en een grote plaat die op een underlayment plaat leek. Toen verbalisant de bestelbus naderde, deed één van de personen de deur van de bestelbus dicht.4

Voormeld voertuig heeft in de periode van 19 november 2012 tot en met 27 januari 2014 op naam gestaan van [naam 1] ,5 de zoon van [medeverdachte 1] .6

Getuige [getuige 1] (zoon van de huurder van de woning aan de [adres 6] te Terborg) heeft het volgende verklaard. [getuige 1] heeft samen met [medeverdachte 1] de hennepkwekerij bedacht en deels opgezet. [medeverdachte 1] zorgde voor de spullen. De hennepkwekerij is door Turkse mensen opgebouwd. [getuige 1] kreeg elke maand 600 euro van [medeverdachte 1] om de huur van de woning te betalen. [getuige 1] zou na elke oogst 10.000 euro krijgen, de rest zou voor [medeverdachte 1] zijn. Op 1 augustus 2013 heeft [getuige 1] met [medeverdachte 1] spullen voor inrichting van de kwekerij vanuit de bestelbus van [medeverdachte 1] naar de woning gebracht.7

Aan [getuige 1] is een foto van [medeverdachte 1] getoond. [getuige 1] herkende de man op de foto als de [medeverdachte 1] waarmee hij de hennepkwekerij heeft opgezet.8

[adres 7] Halle

Op 23 december 2014 is in het bedrijfspand aan de [adres 7] Halle een hennepkwekerij aangetroffen. In twee ruimtes in het bedrijfspand stonden hennepplanten.9 In totaal zijn 1.517 hennepplanten aangetroffen.10

Getuige [getuige 2] heeft verklaard dat hij door [medeverdachte 5] benaderd was met de vraag of hij interesse had om een pand om op zijn naam te zetten voor geld. [getuige 2] heeft toen het bedrijfspand aan de [adres 7] Halle gehuurd.11 [getuige 2] heeft het huurcontract getekend bij [naam 2] , de eigenaar van het bedrijfspand, thuis. [medeverdachte 5] en [medeverdachte 1] waren hier ook bij aanwezig.12 [getuige 2] kreeg van de eigenaar van het bedrijfspand te horen dat de huur door [medeverdachte 1] zou worden betaald.13 Voor het huren van het bedrijfspand zou [getuige 2] 200 euro per maand krijgen. [getuige 2] had het vermoeden dat [medeverdachte 1] de baas was. Als hij wat zei, dan ging iedereen voor hem lopen.14

Door een verbalisant is ter hoogte van [adres 7] Halle op 4 november 2014 een witte Volkswagen Caddy, voorzien van kenteken [kenteken 2] , waargenomen. Dit voertuig staat op naam van [medeverdachte 1] .15

[medeverdachte 5] heeft verklaard dat [medeverdachte 1] het pand aan de [adres 7] Halle op naam van een vreemde heeft gezet en daar vervolgens een hennepkwekerij is begonnen.16

Getuige [getuige 3] heeft verklaard dat zijn huisbaas [naam 2] (de rechtbank begrijpt: [naam 2] ) gezegd heeft dat hij [medeverdachte 1] kende omdat hij een zaak in Halle aan [medeverdachte 1] heeft verhuurd.17

[adres 1] te Doetinchem

Op 31 mei 2016 is in de woning aan de [adres 1] te Doetinchem een hennepkwekerij aangetroffen.18 In drie ruimtes in de woning stonden hennepplanten. In totaal zijn 407 hennepplanten aangetroffen. In de ruimtes waren de planten afgeknipt. Op de afgeknipte delen was nog sap/plantvocht zichtbaar wat er, volgens de politie, op duidt dat deze recentelijk waren geknipt. Aan de steel en de restanten van de hennepstelen was, volgens de verbalisant, te zien dat de planten in de eindfase van de bloei hebben gezeten.19

De elektriciteit voor deze kwekerij werd buiten de elektriciteitsmeter van de woning om afgenomen. Het zegel van de hoofdaansluitkast was verbroken waardoor de kap van de aansluitkast kon worden verwijderd. Aan de onderzijde van de zekeringhouders was een illegale elektriciteitsaansluiting gemaakt. Het af te nemen vermogen van de getransporteerde elektriciteit was niet meer in overeenstemming met de installatie.20

In de woning zijn sigarettenpeuken aangetroffen. Van deze sigarettenpeuken zijn monsters veiliggesteld.21 Deze monsters zijn door het NFI onderworpen aan een DNA-onderzoek. Het NFI heeft naar aanleiding van dit onderzoek het volgende geconcludeerd.

Uit het DNA in de veiliggestelde bemonstering van de sigarettenpeuken ( [nummer 1] en [nummer 2] ) is een DNA-profiel verkregen. Dit DNA-profiel matcht met een referentiemonster, gekoppeld aan [medeverdachte 3] .22 Dit betekent dat de bemonstering van de sigarettenpeuken afkomstig kan zijn van [medeverdachte 3] . De kans dat het DNA-profiel van een willekeurig gekozen persoon matcht met dit DNA-profiel is kleiner dan één op één miljard. De rechtbank trekt hieruit de conclusie dat het DNA van [medeverdachte 3] in de woning is aangetroffen.

Door een buurtbewoonster zijn vanaf 1 januari 2016 diverse kentekens van auto’s genoteerd, waarvan zij heeft gezien dat die kwamen voor de woning aan de [adres 1] te Doetinchem. Het betreft onder meer de volgende kentekens: [kenteken 3] , [kenteken 4] en

[kenteken 5] .23

Het voertuig, voorzien van kenteken [kenteken 3] , staat op naam van garagebedrijf [naam 3] BV.24 [naam 3] heeft dit voertuig van 20 maart 2016 tot en met 28 april 2016 verhuurd aan [medeverdachte 2] .25 Volgens de GPS-gegevens van dit voertuig is het voertuig zestien keer op de [adres 1] te Doetinchem geweest.26

Het voertuig, voorzien van kenteken [kenteken 4] , heeft in de periode van 10 oktober 2016 tot en met 24 mei 2016 op naam gestaan van [naam 4] , de broer van [medeverdachte 1] .27 [medeverdachte 1] heeft verklaard dat hij deze auto bijna een jaar heeft gebruikt.28 Blijkens bakengegevens is dit voertuig in de periode van 27 januari 2016 tot en met 3 april 2016 meerdere malen op of in de directe nabijheid van de [adres 1] te Doetinchem geweest.29

Het voertuig, voorzien van kenteken [kenteken 5] , staat op naam van [medeverdachte 4] .30 Dit voertuig is voorts op 4 januari 2016 door een anonieme melder voor de woning aan de [adres 1] te Doetinchem gezien. De melder zag dat mensen van vermoedelijk Turkse afkomst meerdere stapels plastic bloembakken uit het voertuig de woning inbrachten.31

[medeverdachte 5] heeft verklaard dat hij betrokken is geweest bij de hennepkwekerij aan de [adres 1] te Doetinchem. [medeverdachte 5] is door [medeverdachte 2] (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 2] ) gevraagd om 2 à 3 uurtjes gaatjes dicht te smeren zodat de woning terug kon naar de woningbouw. [medeverdachte 3] heeft [medeverdachte 5] voor deze werkzaamheden 50 euro gegeven. [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] hebben de zaak opgeruimd en alles in een container gegooid. Dit was één of twee weken geleden (het verhoor vond plaats op 5 juli 2016).32

De aanwezigheid van een container bij de woning wordt door het volgende bevestigd:

Op 23 juni 2016 heeft tussen [medeverdachte 4] (5588) en [medeverdachte 1] (2717) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“(…) [medeverdachte 1] : Ja, man ik heb daar een container besteld. Er komt een container. (…) Bij [medeverdachte 3] daar. (…) Dat gaan ze morgen om 9 uur brengen. (…) Ze moeten maar gaan schoonmaken. (…)” 33

Naar aanleiding van dit tapgesprek is een verbalisant naar de [adres 1] te Doetinchem gegaan. Ter plaatse zag hij recht voor de woning een afvalcontainer staan. Deze container was van het containerbedrijf [naam 5] .34

[medeverdachte 2] heeft verklaard dat hij betrokken is geweest bij de hennepkwekerij aan de [adres 1] en dat hij daar schoonmaakwerkzaamheden heeft verricht.35

Voorts is uit tapgesprekken het volgende gebleken.

Op 1 juni 2016 – een dag nadat de hennepkwekerij door de politie is aangetroffen - heeft tussen [medeverdachte 3] (4042) en [medeverdachte 4] (5588) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“ [medeverdachte 3] : De politie is bij de *scheldwoord* plek naar binnen gegaan.

[medeverdachte 4] : Wat????!!!!

[medeverdachte 3] : De politie is naar binnen gegaan. (…)” 36

Eén minuut later heeft het volgende gesprek tussen [medeverdachte 2] (1823) en [medeverdachte 3] (4042) plaatsgevonden:

“ [medeverdachte 3] : Kom niet. Kom niet. De plek is gevallen, kom niet. (…) Kom niet, kom niet. De politie is al naar binnen gegaan. (…)” 37

Een half uur later heeft het volgende gesprek tussen [medeverdachte 4] (5588) en [medeverdachte 3] (4042) plaatsgevonden:

“ [medeverdachte 4] geeft aan dat daar dieven erin zijn geweest en dat het zo op internet staat. [medeverdachte 4] zegt dat leeggeroofde hennepplantage geschreven is. (…) [medeverdachte 4] vraagt [medeverdachte 3] om op internet te kijken (…) [medeverdachte 4] zegt dat hij net heeft gekeken. Als je hennepkwekerij Doetinchem [adres 1] opschrijft, dan komt het meteen in beeld. (…)” 38

Op 2 juni 2016 heeft tussen [medeverdachte 1] (3373) en [medeverdachte 3] (4042) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“(…) [medeverdachte 3] : ze zijn op de plek naar binnen gegaan:

[medeverdachte 1] : He?

[medeverdachte 3] : Is weg.

[medeverdachte 1] : Walla/echt? (…)

[medeverdachte 3] : Ik kwam bij de deur. Ik probeerde de sleutel. De sleutel paste niet. Ik keek zo, de overbuurman kwam naar mij toe. Die zei de politie is naar binnen geweest en heeft alles meegenomen en is weggegaan. En later heeft [medeverdachte 4] op internet gekeken. (…)

[medeverdachte 1] : Allah Allah/tjonge jonge. (…)” 39

[adres 2] te ’s-Heerenberg

Op 23 mei 2016 is in de kelder van de woning aan de [adres 2] te ’s-Heerenberg een hennepkwekerij aangetroffen.40 In twee ruimtes in de woning stonden hennepplanten. In totaal zijn er 422 hennepplanten aangetroffen.41

De elektriciteit voor deze kwekerij werd buiten de elektriciteitsmeter van de woning om afgenomen. Aan de onderzijde van de zekeringhouders was een illegale 3-fasen elektriciteitsaansluiting gemaakt. De hoofdbeveiligingen waren verzwaard van 1x25A naar 1x50A.42

In de woning is een sigarettenpeuk aangetroffen. Van de sigarettenpeuk is een monster veiliggesteld.43 Dit monster is door het NFI onderworpen aan een DNA-onderzoek. Het NFI heeft naar aanleiding van dit onderzoek het volgende geconcludeerd.

Uit het DNA in de veiliggestelde bemonstering van de sigarettenpeuk ( [nummer 3] ) is een DNA-profiel verkregen. Dit DNA-profiel matcht met een referentiemonster, gekoppeld aan [medeverdachte 3] .44 Dit betekent dat de bemonstering van de sigarettenpeuk afkomstig kan zijn van [medeverdachte 3] . De kans dat het DNA-profiel van een willekeurig gekozen persoon matcht met dit DNA-profiel is kleiner dan één op één miljard. De rechtbank trekt hieruit de conclusie dat het DNA van [medeverdachte 3] in de woning is aangetroffen.

Een voertuig, voorzien van kenteken [kenteken 5] , is door verbalisant [naam 6] op 4 mei 2016 waargenomen op de [adres 2] te ’s-Heerenberg. De bestuurder van het voertuig werd door de verbalisant herkend als [medeverdachte 4] . De passagier werd door de verbalisant herkend als [medeverdachte 1] .45 Dit voertuig staat op naam van [medeverdachte 4] .46

Blijkens bakengegevens is een voertuig, voorzien van kenteken [kenteken 4] , in de periode tussen 10 maart 2016 en 25 maart 2016 veelvuldig op de [adres 2] te ’s-Heerenberg en in de directe nabijheid daarvan geweest.47 Dit voertuig heeft in de periode van 10 oktober 2014 tot en met 24 mei 2016 op naam gestaan van [naam 4] , de broer van [medeverdachte 1] .48 [medeverdachte 1] heeft verklaard dat hij deze auto bijna een jaar heeft gebruikt.49

Voorts is uit tapgesprekken het volgende gebleken.

Op 23 mei 2016 - de dag waarop de hennepkwekerij door de politie is aangetroffen - heeft tussen [medeverdachte 3] (4042) en [medeverdachte 4] (5588) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“(…) [medeverdachte 4] zegt we zijn de klos. [medeverdachte 3] vraagt wat er is. [medeverdachte 4] zegt de kelder is ontploft. [medeverdachte 3] vloekt. [medeverdachte 4] zegt dat ze naar binnen zijn gegaan. (…)” 50

Op 24 mei 2016 heeft tussen [medeverdachte 4] (5588) en [medeverdachte 6] (8205) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“(…) [medeverdachte 4] : de kelder is weg.

[medeverdachte 6] : Wat!!!!

[medeverdachte 4] : De kelder is klaar, zeg is.

[medeverdachte 6] : Wat is er gebeurd?

[medeverdachte 4] : Ze zijn gisteren naar binnen gegaan.

[medeverdachte 6] : Wie is naar binnen gegaan?

[medeverdachte 4] : De politie. (…)” 51

[adres 3] te ’s-Heerenberg

Op 26 mei 2016 is in een bedrijfspand aan de [adres 3] te ’s-Heerenberg een hennepkwekerij aangetroffen.52 In veertien ruimtes in het bedrijfspand stonden hennepplanten. In totaal zijn 3.562 hennepplanten aangetroffen. Kennelijk was men (voor het ontdekken door de politie van de kwekerij) bezig de kwekerij te ontmantelen. De kweekruimtes boden plaats aan 4015 hennepplanten.53

De elektriciteit voor deze kwekerij werd buiten de elektriciteitsmeter om afgenomen. Aan de onderzijde van de zekeringhouders was een illegale elektriciteitsaansluiting gemaakt. De hoofdbeveiliging was verzwaard van 3x25A naar 3x224A.54

Getuige [getuige 4] (eigenaar van het pand aan de [adres 3] te ‘s-Heerenberg) heeft het volgende verklaard. [getuige 4] heeft het pand op 1 april 2016 verhuurd aan [medeverdachte 2] .55 Op 9 mei 2016 heeft [getuige 4] de hennepkwekerij in het pand ontdekt en de huurders gezegd dat zij eruit moesten. [medeverdachte 2] heeft [getuige 4] toen gesmeekt om nog twee maanden door te mogen gaan en heeft [getuige 4] daarvoor geld geboden. [medeverdachte 2] heeft [getuige 4] een paar dagen later nogmaals geld geboden om langer te mogen huren.56

In het dossier bevindt zich de huurovereenkomst tussen [getuige 4] en [medeverdachte 2]57 en een kopie van het paspoort dat door [medeverdachte 2] is overhandigd.58 De rechtbank trekt hieruit de conclusie dat het [medeverdachte 2] is geweest die het pand aan de [adres 3] gehuurd heeft.

[medeverdachte 2] heeft verklaard dat hij betrokken is geweest bij de hennepkwekerij aan de [adres 3] te ’s-Heerenberg en dat hij daar schoonmaakwerkzaamheden heeft verricht.59

In het pand is een oplegger, voorzien van kenteken [kenteken 6] , aangetroffen.60 Deze oplegger is door [naam 5] verhuurd aan [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] .61 [naam 5] heeft deze oplegger op 24 mei 2016 bij de [adres 3] te ’s-Heerenberg neergezet.62 In deze oplegger lagen meerdere grote underlayment platen. Ook lagen er zakken met tuinaarde en zwarte plastic bloempotten.63

Zoals hiervoor is vastgesteld, is een container van hetzelfde verhuurbedrijf aangetroffen bij de [adres 1] te Doetinchem.

[naam 5] heeft verklaard dat toen hij de container op 24 mei 2016 bij het pand neerzette, hij in het pand plantenpotten, buizen, platen en filters zag. Hij zag dat er heel veel planten stonden. [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] waren op dat moment ook daar aanwezig.64

Getuige [getuige 5] (werknemer van [getuige 4] ) heeft het volgende verklaard. [getuige 5] regelt het onderhoud en verhuur van het pand aan de [adres 3] te ’s-Heerenberg. Ongeveer drie maanden geleden kwam een man samen met een Bulgaarse man langs om het pand te huren. De Bulgaarse man heeft alles opgebouwd. [getuige 5] heeft gezien dat de Bulgaarse man een keer uit het pand kwam en onder het zaagsel zat.65 Aan [getuige 5] is een foto getoond van [medeverdachte 1] . [getuige 5] herkende de man op de foto als de Bulgaarse man.66

Voorts heeft getuige [getuige 5] verklaard dat de huurders van het pand onder meer gebruik maakten van het voertuig voorzien van kenteken [kenteken 4] en het voertuig voorzien van kenteken [kenteken 7] .67

Het voertuig, voorzien van kenteken [kenteken 4] , heeft in de periode van 10 oktober 2014 tot en met 24 mei 2016 op naam gestaan van [naam 4] , de broer van verdachte [medeverdachte 1] .68 [medeverdachte 1] heeft verklaard dat hij deze auto bijna een jaar heeft gebruikt.69 Blijkens bakengegevens is dit voertuig op 11 maart 2016, 16 maart 2016, 1 april 2016, 5 april 2016, 6 april 2016 en 10 april 2016 op de [adres 3] te ’s-Heerenberg of in de directe omgeving daarvan geweest.70

Het voertuig, voorzien van kenteken [kenteken 7] , staat op naam van Garagebedrijf [naam 3] BV.71 [naam 3] heeft dit voertuig van 13 mei 2016 tot en met 13 juni 2016 verhuurd aan [medeverdachte 2] .72 Volgens de GPS-gegevens van dit voertuig is het voertuig in deze periode 35 keer op de [adres 3] te ’s-Heerenberg geweest.73

[medeverdachte 1] is op meerdere dagen geobserveerd. Het volgende is onder meer waargenomen:

31 maart 2016

[medeverdachte 1] stapte omstreeks 11:36 uur in een Mercedes busje, voorzien van kenteken [kenteken 3] . In dit busje zaten twee andere personen.74 Het busje stopte bij het bedrijfspand aan de [adres 3] te ’s-Heerenberg. Het busje werd het pand ingereden en de roldeur werd gesloten.75 Omstreeks 13:11 uur stond het busje bij een bedrijfspand in Gendt. Te zien was dat [medeverdachte 1] aanwijzingen gaf aan een van de twee personen. De andere personen deden het meeste werk. [medeverdachte 1] hielp af en toe mee.76 Omstreeks 14:00 uur reed het busje weg en stopte bij het bedrijfspand aan de [adres 3] te ’s-Heerenberg. Nadat het busje het pand was ingereden, sloot [medeverdachte 1] de deur.77

1 april 2016

[medeverdachte 1] ging omstreeks 15:32 uur naar binnen bij het bedrijfspand aan de [adres 3] te ’s-Heerenberg. Omstreeks 15:40 uur gingen [medeverdachte 5] en nog een andere persoon ook naar binnen.78

21 april 2016

Het Mercedes busje, voorzien van kenteken [kenteken 3] , stopte omstreeks 12:39 uur bij het bedrijfspand aan de [adres 3] te ’s-Heerenberg. [medeverdachte 5] en [medeverdachte 3] stapten uit het busje. De roldeur van het bedrijfspand ging open en [medeverdachte 1] stond in het bedrijfspand. [medeverdachte 1] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 3] en een onbekende man gingen naar binnen.79

Het Mercedes busje, voorzien van kenteken [kenteken 3] , staat op naam van autoverhuurbedrijf [naam 3] BV. [naam 3] heeft dit voertuig van 29 maart 2016 tot 29 april 2016 verhuurd aan [medeverdachte 2] .80 Volgens de GPS-gegevens van dit voertuig is het voertuig in deze periode 54 keer op de [adres 3] te ’s-Heerenberg geweest.81

[medeverdachte 5] heeft verklaard dat hij het bedrijfspand aan de [adres 3] te ’s-Heerenberg voor [medeverdachte 1] heeft geregeld. [medeverdachte 1] heeft de plaats op internet gevonden. Vervolgens moest [medeverdachte 5] voor [medeverdachte 1] een afspraak met [getuige 4] maken.82 [medeverdachte 5] heeft van [medeverdachte 2] gehoord dat de hennepkwekerij aan de [adres 3] te ’s-Heerenberg door [getuige 4] was ontdekt. [getuige 4] wilde dat de hennepkwekerij opgeruimd zou worden. [medeverdachte 5] heeft samen met [medeverdachte 2] drie dagen geholpen met opruimen. [medeverdachte 5] heeft hier van [medeverdachte 2] 100 euro voor gekregen.83 Tijdens het opruimen is [medeverdachte 1] een keer langs geweest. [medeverdachte 1] zei toen dat hij [medeverdachte 5] dood moest schieten omdat de [adres 3] kapot was gegaan en dat hij daardoor een investering van 100.000 euro kwijt was.84

Getuige [getuige 6] heeft verklaard dat [medeverdachte 3] , ook wel [bijnaam] genoemd, bezig was met de hennepkwekerij aan de [adres 3] . [medeverdachte 3] was verantwoordelijk voor de verzorging van de planten.85 [getuige 6] heeft panden op zijn naam gezet. Hij is hiervoor benaderd door [medeverdachte 3] . Ook heeft hij voor het opruimen van de hennepkwekerij een container geplaatst bij de [adres 3] te ’s-Heerenberg.86

Voorts is uit tapgesprekken het volgende gebleken.

Op 11 mei 2016 heeft tussen [medeverdachte 3] (8392) en [medeverdachte 1] (8826) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“(…) [medeverdachte 1] zegt dat hij problemen met de eigenaar heeft. (…) [medeverdachte 1] zegt dat die man gezien heeft terwijl er gewerkt werd. Die man heeft er eerst niks van gezegd. Maar nu is de zoon van die man terug van vakantie en zegt dat het opgeruimd moet worden.

[medeverdachte 3] : Is het dinges, die je nieuw hebt gemaakt?

[medeverdachte 1] : De grote plek, ja. (…)” 87

Op 12 mei 2016 heeft tussen [medeverdachte 3] (4042) en [medeverdachte 1] (8826) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“(…) [medeverdachte 3] zegt dat ze het moeten gaan opruimen, dan zal [medeverdachte 1] op zijn minst nog de materialen behouden. (…) [medeverdachte 1] zegt te hopen dat de politie er nog niet geweest is. [bijnaam] hoopt het ook. (…)” 88

Op 12 mei heeft tussen [medeverdachte 1] (8826) en [medeverdachte 6] (8205) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“(…) [medeverdachte 1] zegt dat ze het zullen moeten opruimen. [medeverdachte 1] zegt dat hij zojuist is geweest en dat hij de kabel heeft losgemaakt. (…) en alle lampen heeft uitgezet. (…)” 89

Op 15 mei heeft tussen [betrokkene 1] (1379) en [betrokkene 2] (3069) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“(…) [betrokkene 2] : (…) Euuhh… er is die ene [getuige 4] , toch? (…) Die man heeft de plaats van [medeverdachte 1] ontdekt en heeft gezegd ruim het voor dinsdag op. (…)” 90

Op 21 mei 2016 heeft tussen [medeverdachte 3] (4042) en [medeverdachte 1] (3373) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“(…) [medeverdachte 3] : (…) Ik heb een van die containers compleet gevuld. (…) En toen heb ik alles er ingegooid. Er zijn alleen nog enkele lampen en zo. En er is nog aarde en dinges, de rest…

[medeverdachte 1] : De lampen (ntv) niet?

[medeverdachte 3] : Euhhh… De lampen, allemaal heb ik meegenomen en heb ik in de garage gezet. Er zijn alleen de hoeden, de hoeden heb ik op de latjes gelaten. Zo op de container gelegd.

[medeverdachte 1] : De trafo’s?

[medeverdachte 3] : Allemaal… ik heb allemaal er in gedaan: de motoren, de trafo’s, dinges, de filters, de kabels, ik heb ze allemaal er in gedaan.

[medeverdachte 1] : Oke. En haal ook een container voor de dinges euu.. voor aarde. (…)” 91

Op 26 mei 2016 - de dag waarop de hennepkwekerij door de politie aangetroffen is - heeft tussen [medeverdachte 4] (5588) en [medeverdachte 1] (3373) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“ [medeverdachte 4] : Ze zijn in de grote plek gedoken.

[medeverdachte 1] : Wie?

[medeverdachte 4] : De ooms/wouden. (…) Ik ben langs de grote plek geweest.

[medeverdachte 1] : In ’s-Heerenberg? (…)

[medeverdachte 4] : Echt, 4-5 politieauto’s. Ze zijn allemaal daar. (…)” 92

Op 28 mei 2016 heeft tussen [medeverdachte 1] (3373) en [verdachte] (6328) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“(…) [medeverdachte 1] : In ’s-Heerenberg, ruim 4.000 stuks van mij zijn weg.

[verdachte] : Waar?

[medeverdachte 1] : Hmm. Politie is naar binnen gegaan.

[verdachte] : In ’s-Heerenberg??

[medeverdachte 1] : Hmm. (...) We hadden de helft ervan opgeruimd. Er waren een paar dingen gebleven, de politie zou naar binnen gegaan zijn. (…)” 93

[adres 4] te Oss

Op 5 april 2016 is in de woning aan de [adres 4] te Oss een hennepkwekerij aangetroffen. In vier ruimtes in de woning stonden hennepplanten. In totaal zijn 507 hennepplanten aangetroffen, waarvan 105 hennepplanten volgroeid en 492 hennepplanten afgeknipt waren.94

Getuige [getuige 7] is de eigenaar van de woning aan de [adres 4] te Oss. [getuige 7] heeft verklaard dat hij schulden had en om die reden zijn woning ter beschikking heeft gesteld voor een hennepkwekerij. [getuige 7] is hiervoor benaderd door [medeverdachte 1] . Volgens [medeverdachte 1] was dit de enige manier voor [getuige 7] om van zijn schulden af te komen. [medeverdachte 1] heeft de hennepkwekerij opgebouwd en de spullen geregeld.95 [medeverdachte 4] verzorgde de hennepplanten.96

Aan [getuige 7] is een foto van [medeverdachte 1] getoond.97 [getuige 7] herkende de man op de foto als de man door wie hij is benaderd voor de hennepkwekerij.98

[medeverdachte 5] heeft verklaard dat [medeverdachte 1] een hennepkwekesrij in Oss heeft.99

[adres 5] te Ulft

Op 28 juni 2016 is op het perceel aan de [adres 5] een hennepkwekerij aangetroffen.100 Het gaat om een bedrijfspand waarvan een gedeelte aan de voorzijde in gebruik is als woning. Achter dat gedeelte was een bedrijfshal ingericht als kweekruimte, verdeeld in twee ruimtes. In die ruimtes stonden hennepplanten. In totaal zijn 1.082 hennepplanten aangetroffen.101

Op dit adres stond op dat moment [betrokkene 3] ingeschreven.102 [betrokkene 3] heeft verklaard dat hij eind vorig jaar benaderd is door een onbekende man. Hij heeft ‘die gasten’ hun gang laten gaan. Zij hadden de sleutel van zijn garage.103 [betrokkene 3] heeft wel eens gekeken naar de kweekruimtes en wist dat het illegaal was. [betrokkene 3] heeft wel eens gezien dat ‘die gasten’ spul in de waterbakken gooiden en daarna weer weg gingen.104

Voorts is uit tapgesprekken het volgende gebleken.

Op 13 mei 2016 heeft tussen [medeverdachte 1] (8826) en [medeverdachte 4] (5588) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“(…) [medeverdachte 1] vraagt of ze bij de gekke langs moeten gaan. [medeverdachte 4] zegt dat het kan. [medeverdachte 1] zegt dat ze dan langs moeten voor hij weg is. [medeverdachte 4] zegt dat [bijnaam] en [medeverdachte 2] naar hem toekomen om de sleutel (ntv). [medeverdachte 1] vraagt om welke sleutel het gaat.

[medeverdachte 4] : Die zijn nu uit Ulft vertrokken. Ze laten de sleutels bij mij achter. (…) [medeverdachte 1] vraagt of ze de sleutel van de gekke bij [medeverdachte 4] komen afleveren. [medeverdachte 4] zegt ja. (…)” 105

Op 15 mei 2016 heeft tussen [medeverdachte 4] (5588) en [verdachte] (6328) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“(…) [verdachte] zegt dat hij gisteren bij de gekke is geweest.

[verdachte] : Ze zijn allemaal droog. (…) Geen water. Hij heeft die geen water gegeven. (…) Je hebt het gezien of niet, de takken ervan zijn droog.

[medeverdachte 4] : Ik zag het, ik zag het. Ik heb het gezien. (…)" 106

Op 15 mei 2016 heeft tussen [medeverdachte 4] (5588) en [medeverdachte 1] (6406) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“(…) [medeverdachte 4] : (…) de bloemen zijn allemaal dood. (…) [medeverdachte 4] zegt dat hij ongeveer 60 stuks, die goed waren, heeft meegenomen naar de gekke. (…)” 107

Op 22 mei 2016 heeft tussen [medeverdachte 6] (8205) en [medeverdachte 4] (5588) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“(…) [medeverdachte 4] zegt dat hij nu bij die gekke is. (…)

[medeverdachte 4] : Ik heb de kelder verlaten en ben daar naar toe gegaan. [medeverdachte 6] vraagt of hoe ze zijn en of ze weer water nodig hebben. (…) [medeverdachte 4] zegt dat er vele van dood zijn. (…) [medeverdachte 4] zegt (…) Vorige week heb ik wat van de andere kant gebracht en geplant, ze groeien niet gelijk. (…)” 108

Op 26 mei 2016 heeft tussen [medeverdachte 6] (8205) en [naam 7] (4977) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“(…) [medeverdachte 6] zegt dat ze bij die gekke 1100 stekjes in een avond afkregen. (…) [medeverdachte 6] zegt dat bij hun van 1100 stekjes 150 of 160 kilo oogst krijgen. [naam 7] zegt bij die gekke waren 500 stekjes en de oogst daarvan was 42. (…)” 109

Op 30 juni 2016 heeft tussen [medeverdachte 4] (5588) en [medeverdachte 1] (3373) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“(…) [medeverdachte 1] vraagt wat de prijzen nu op de markt zijn. [medeverdachte 4] zegt dat de prijs nu 1.100 is. [medeverdachte 1] zegt dat hij het zal horen. [medeverdachte 4] zegt dat het niet nodig is om lang te wachten. Want nu is het heel mooi. [medeverdachte 4] zegt dat het bij de gekke ook goed is.” 110

Op 11 juni heeft tussen [medeverdachte 4] (5341) en [medeverdachte 1] (3373) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“(…) [medeverdachte 1] : Hoe is het bij de gekke?

[medeverdachte 4] : Mooi. Ik ga nu daar naar toe. Straks.

[medeverdachte 1] : Goed. Goed. Oke.

[medeverdachte 4] : Goed?

[medeverdachte 1] : Goed. Kom maar morgen.” 111

Op 13 juni 2016 heeft tussen [verdachte] (6328) en [medeverdachte 4] (5588) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“(…) [verdachte] zegt dat hij daar is geweest. [verdachte] zegt dat die allemaal verbrand zijn.

[medeverdachte 4] vraagt wat verbrand is. [verdachte] zegt dat alle bloemen verbrand zijn en dat [medeverdachte 4] zelf mag gaan kijken. [medeverdachte 4] zegt dat hij gisteren nog daar was. [verdachte] zegt dat de takken verbrand zijn. (…)

[verdachte] : Ik heb nu de lampen hoger gehaald. (…)
[medeverdachte 4] : Broer, ik was gisteren nog daar. Ik was gisteren nog daar, ik ben naar binnen gegaan. Gisteren nog. (…) Ik heb gisteren vier bidons gegeven. (…) Samen met [betrokkene 3] hebben we vier bidons gegeven. (…)” 112

Op 21 juni 2016 heeft tussen [naam 8] (8820) en [verdachte] (6328) het volgende gesprek plaatsgevonden:

“(…) [naam 8] excuseert zich omdat ze zo laat belt en vraagt of [verdachte] nog bij haar vader is geweest. [verdachte] zegt ja (…).” 113

Uit gegevens van het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) is gebleken dat het telefoonnummer van [naam 8] behoorde bij het adres [adres 8] te Doetinchem114. Uit GBA-gegevens is gebleken dat [naam 8] de dochter is van [betrokkene 3] , geboren op 11 juni 1951.115

[verdachte] heeft verklaard dat [betrokkene 3] ‘de gekke’ is.116

Criminele organisatie

Aan verdachte is onder 1 ten laste gelegd dat hij heeft deelgenomen aan een organisatie als bedoeld in artikel 11a van de Opiumwet.

Om van een dergelijke organisatie te kunnen spreken, is vereist dat sprake is van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad, dat tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Van deelname is sprake als de betrokkene behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in, dan wel ondersteuning biedt aan, gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het in dat artikel beoogde oogmerk. Voor strafbare deelname is voorts voldoende dat de betrokkene in zijn algemeenheid weet dat er een organisatie bestaat en dat die organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft. Wetenschap van een of meer concrete misdrijven die door de organisatie worden beoogd, is niet vereist, als de dader maar weet dat de organisatie het begaan van misdrijven beoogt. Evenmin is vereist dat de betrokkene daadwerkelijk heeft deelgenomen aan (alle) gepleegde misdrijven, noch dat hij heeft samengewerkt, althans bekend moet zijn geweest met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie.

Naar het oordeel van de rechtbank kan worden vastgesteld dat de beschreven hennepkwekerijen werden gedreven vanuit een samenwerkingsverband in de hiervoor bedoelde zin, welk samenwerkingsverband het plegen van hennepgerelateerde misdrijven als oogmerk had. Van dit samenwerkingsverband maakten naast [medeverdachte 1] nog verschillende andere personen deel uit. Zij vervulden elk verschillende taken binnen het samenwerkingsverband en hadden onderling veelvuldig contact. Zo hebben verschillende verdachten zich bezig gehouden met het verwerven van de panden voor de kwekerijen, de opbouw van de kwekerijen, het oogsten van de kwekerijen en/of het herstellen van de ruimten na het kweken. De rechtbank wijst daartoe op de navolgende verklaringen.

[medeverdachte 5] heeft verklaard dat [medeverdachte 1] de baas is van een organisatie met betrekking tot hennepteelt en hennep/wiethandel. [medeverdachte 1] is de hoofdrolspeler en zet alle kwekerijen op.117 [medeverdachte 5] moest ruimtes zoeken voor [medeverdachte 1] .118 [medeverdachte 3] zocht ook plekken en bracht oogsten weg. [medeverdachte 2] hielp met bouwen en sjouwen en deed klusjes voor [medeverdachte 1] . [medeverdachte 2] kreeg hier weinig geld voor. [medeverdachte 1] betaalde nooit veel geld.119 Volgens [medeverdachte 5] zijn [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] , [verdachte] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 6] 10 à 15 jaar betrokken bij hennepkwekerijen.120

Getuige [getuige 8] heeft verklaard dat hij van [medeverdachte 5] heeft gehoord dat [medeverdachte 5] woningen zocht voor [medeverdachte 1] en dat hij voor die woningen bewoners zocht. In die woningen werden vervolgens hennepkwekerijen gevestigd. [medeverdachte 5] hielp met de inrichting van de hennepkwekerijen. Daarnaast werkte [medeverdachte 1] samen met [medeverdachte 3] of [bijnaam] en [medeverdachte 2] .121

In de periode waarin [getuige 8] financiële problemen had en zijn woning was kwijtgeraakt, heeft [medeverdachte 1] voor hem een woning in Babberich geregeld. In deze woning is vervolgens een hennepkwekerij aangelegd.122 [medeverdachte 1] controleerde alles in de hennepkwekerij. Als er problemen met de lampen of de elektriciteit waren, dan deed [medeverdachte 1] dat zelf. [medeverdachte 1] was op de hoogte van alles en was de hoogste persoon.123

Getuige [getuige 3] heeft het volgende verklaard. [getuige 3] had financiële problemen. Halverwege het jaar 2011 is hij samen met [medeverdachte 1] een kringloopwinkel in Terborg begonnen. Deze kringloopwinkel stond op naam van [getuige 3] . Op enig moment kwam [getuige 3] erachter dat [medeverdachte 1] een hennepkwekerij in de kringloopwinkel had. [getuige 3] is toen onder druk gezet door [medeverdachte 1] . [medeverdachte 3] was betrokken bij de hennepteelt. Hij is de rechterhand van [medeverdachte 1] . [medeverdachte 3] reed voor [medeverdachte 1] en vervoerde hennepplanten. Ook bewaakte hij hennepkwekerijen, hij bleef dan ter plaatse slapen.124

Daarnaast was [medeverdachte 2] betrokken bij de hennepkwekerijen. [medeverdachte 2] reed voor [medeverdachte 1] en bracht spullen weg, waaronder lampen en filters.125 [medeverdachte 6] was ook betrokken bij de hennepkwekerijen. Zij had een grote rol. Zij bewaakte, knipte, gaf voeding en regelde mensen voor [medeverdachte 1] .126

[medeverdachte 1] heeft tegen [getuige 3] gezegd dat hij de elektriciteit zelf heeft aangesloten. Hij vertelde dat hij professioneel met elektriciteit was.127 Ook gaf [medeverdachte 1] voeding en controleerde de kwekerijen.128

[medeverdachte 1] is de hoofdfinancier.129

Later heeft [getuige 3] een woning in Beek gehuurd. [medeverdachte 1] betaalde de huur en de borg. [getuige 3] kreeg dit geld contant van [medeverdachte 1] en moest dit vervolgens naar de huurbaas brengen. Op enig moment kwam [getuige 3] erachter dat er in de woning een hennepkwekerij gevestigd was.130

Tot slot heeft [getuige 3] ook een woning in Didam gehuurd. Bij het tekenen van het huurcontract was [medeverdachte 1] aanwezig. [medeverdachte 1] betaalde de huur en de borg. [getuige 3] kreeg dit geld contact van [medeverdachte 1] en heeft dit toen via zijn eigen rekening gestort op het rekeningnummer van de huurbaas. [getuige 3] heeft dit ongeveer vijf keer gedaan. Toen de hennepkwekerij in de woning door de politie ontmanteld was, kreeg [getuige 3] instructies van [medeverdachte 1] . [getuige 3] moest tegen de politie verklaren dat de hennepkwekrij van hem was.131

Aan [getuige 3] is een foto van [medeverdachte 3] getoond. [getuige 3] herkende de man op de foto als de [medeverdachte 3] waarover hij heeft verklaard.132

Aan [getuige 3] is een foto van [medeverdachte 1] getoond. [getuige 3] herkende de man op de foto als de [medeverdachte 1] waarover hij heeft verklaard.133

Getuige [getuige 9] heeft het volgende verklaard. [getuige 9] had financiële problemen. Om die reden heeft hij 4.000 euro van [medeverdachte 1] geleend. [getuige 9] kon dit bedrag niet meer terugbetalen en moest de bovenverdieping van zijn woning ter beschikking stellen aan [medeverdachte 1] . Op enig moment kwam [getuige 9] erachter dat er een hennepkwekerij gevestigd was op de bovenverdieping en de zolder van zijn woning. [medeverdachte 1] kwam regelmatig langs, hij was dan met een vrouw genaamd [medeverdachte 6] .134 Ook is [medeverdachte 3] één keer langs geweest. [getuige 9] ziet hem als penningmeester van [medeverdachte 1] . Nadat de hennepkwekerij door de politie was aangetroffen, heeft [medeverdachte 1] het verschuldigde bedrag aan Liander betaald. Vervolgens is er nogmaals door [medeverdachte 1] een hennepkwekerij opgestart in de woning van [getuige 9] .135

Aan [getuige 9] is een foto van [medeverdachte 1] getoond. [getuige 9] herkende de man op foto 1 als de [medeverdachte 1] over wie hij verklaard heeft.136 Aan [getuige 9] is een foto van [medeverdachte 3] getoond. [getuige 9] herkende de man op foto 2 als de [medeverdachte 3] die hij als penningmeester van [medeverdachte 1] ziet.137

[verdachte] heeft verklaard dat hij een organisatie met betrekking tot hennepteelt is “ingetrokken”. [medeverdachte 1] zit achter de hennepkwekerijen. [verdachte] regelde vliegtickets voor personen die bij de organisatie waren betrokken.138

De rol van verdachte binnen het samenwerkingsverband

Over de rol van verdachte [verdachte] herhaalt de rechtbank allereerst dat [medeverdachte 5] heeft verklaard dat verdachte al 10 tot 15 jaar samen met anderen bij de hennepkwekerijen betrokken is en dat hij zelf heeft verklaard vliegtickets te hebben geregeld voor [medeverdachte 1] en andere personen die bij de organisatie waren betrokken. Verder acht de rechtbank de volgende tapgesprekken van belang.

Op 9 mei 2016 (de dag dat, zoals al gemeld, [getuige 4] de kwekerij had ontdekt) belde [verdachte] met een NNman, volgens de politie betrof deze NNman: [medeverdachte 1] :139

“NNman: Ik ben vandaag euuhh ergens gepakt/betrapt.

[verdachte] : Hmm..

NNman: Jij, dit contract..die man zegt: ga deze brief voor mij maken en brengen die en ga door met je zaken/wat je moet doen. Euhh..heeft het gem geel dinges gemaakt. Dus de huurbaas weet er niet van.

NNman: Abi/broer, (ntv) wat je wil, dat gaan we doen. Maar wanneer je hier komt, euhh.. mijn zwager en zo zal hier zijn. Dan ben je gekomen om ticket te kopen, Oke?

(…)

[verdachte] : De ticket…wat gaan we met de ticket doen? Zal ik die bevestigen?

NNman: Man, toen ik vandaag aan het werk was, is de huurbaas bij mij naar binnen gegaan.

[verdachte] : Echt?

NNman: Echt. Euhh… We hebben gepraat, ik heb er overeenstemming mee bereikt. Dat contrat…euh, dus bericht…hij zegt: “jij gaat mijn fabriek schade toe brengen.. (ntv) Dus ga een brief schrijven en onder tekenen dat we er niet van op de hoogte zijn. oke”

[verdachte] : oke

NNman: En dat zul jij waarschijnlijk doen.

[verdachte] : Ik zal eens kijken wat voor iets het is. We doen dat of laten dat doen. Is geen (nvt).

NNman: Die man heeft het met geel getekend. (…) Maar ‘we laten het doen’, dan wordt het adres nu duidelijk. (…) We kunnen dat niet door iedereen laten doen.

[verdachte] : We gaan alleen die plekken/stukken er van veranderen.

NNman: Dat, die stukken zullen moeten veranderen. Dus: ‘deze man is niet op de hoogte dat hier dit werk is’.

NNman: Maar abi/broer dat moet compleet opnieuw geschreven worden.

NNman: Nee, nee. Heee, als ik het kom brengen, dan ga je dat compleet op nieuw schrijven. (…)

[verdachte] : Kijk man, moment, moment. Wat ik ga doen, ik ga die stiekem kopiëren. Ga het adres er op wissen.”

Op 12 mei 2016 sprak [verdachte] met [medeverdachte 1] over het ontdekken van de kwekerij aan de [adres 3] te ’s-Heerenberg door de verhuurder van het pand:140

“ [medeverdachte 1] zegt dat die mensen zelf elektriciens zijn. Die man heeft zelf gezien dat er 9-10 stuks t.w.v. 600-700 staan. Die man heeft vandaag dus gezegd dat hij niet naar zijn ader zal luisteren en dat het perse ‘schoongemaakt’ moet worden.

[verdachte] zegt dat dat heel erg is.

[verdachte] : Abi men kan niet met [medeverdachte 5] op pad gaan/in zee gaan.

[medeverdachte 1] zegt dat het niks met ‘die’ te maken heeft. [medeverdachte 1] zegt dat [medeverdachte 5] nog had gezegd: dat gaat niet, doe het niet. [medeverdachte 1] zegt dat het zijn eigen ‘fout’ is geweest. Ik was degene die het leidde, man.

[verdachte] : Allah Allah, Tjonge jonge

[medeverdachte 1] : ik heb niet geluisterd man. Het is niet zijn dinges. Wat hem betreft werd het niet.

[verdachte] zegt dat dan beter ten halve gekeerd dan ten hele gewaald is.

[medeverdachte 1] vraagt of er lege ruimte voor de materialen is. [medeverdachte 1] heeft het over 50 of 100 meter. [verdachte] zegt dat ze morgen rond moeten vragen.”

Op 28 mei 2016 (drie dagen na het ontmantelen van de hennepkwekerij aan de [adres 3] te ’s-Heerenberg) sprak [verdachte] met [medeverdachte 1] :141

“ [medeverdachte 1] : man, moeilijkheden, ik heb op internet gezien.

[verdachte] : Hmmm.

[medeverdachte 1] : in ’s Heerenberg, ruim 4.000 van mij zijn weg.

[verdachte] : Waar?

[medeverdachte 1] : Hmmm,. Politie is binnen gegaan.

[verdachte] : In ’s Heerenberg?

[medeverdachte 1] : Hmm. Het heeft op internet gestaan. (…)

[verdachte] : Daar…daar was al vóór jou opgeruimd.

[medeverdachte 1] : nee, euuh..dinges, we hadden de helft er van opgeruimd. Er waren een paar dingen gebleven, de politie zou naar binnen gegaan zijn.

[verdachte] : Hmmm.

[medeverdachte 1] : Enfin, geen probleem, maar zorg goed voor die man van mij.

[verdachte] : Ik verstond je niet.. Natuurlijk, natuurlijk ik zorg voor die plek

[medeverdachte 1] : Mijn..zorg goed voor mijn man. Ga mijn man niet benadelen.

[verdachte] : Joh die..Ik heb die suiker gemaakt (…) Ik heb hem door honing gedaan. Het gaat goed. Goed. (…) Hij heeft alleen één voorwaarde, dat zal ik je zeggen. Zijn enige voorwaarde is, zegt hij; het kan voortaan niet voor minder dan 20.”

Op 29 mei 2016 sprak [verdachte] met [medeverdachte 4] :142

“ [verdachte] zegt dat hij op internet over ’s-Heerenberg heeft gelezen. Hij vraagt wat dat was.

[medeverdachte 4] zegt dat er zo veel gebeurd is.

[medeverdachte 4] : Wat jij gelezen had, was dus allemaal van ons.

[verdachte] : Oke, wat dan ook. Laat het niet merken, ze luisteren de telefoon af.

[medeverdachte 4] : Ik ga nu richting dat huis.

[verdachte] : Hmmm, oke.”

Op grond van voorgaande gesprekken stelt de rechtbank vast dat verdachte weet had van de kwekerij aan de [adres 3] te ’s-Heerenberg, van het opruimen aldaar en van de betrokkenheid van [medeverdachte 5] bij de (organisatie rondom de) kwekerij. Verder onderhield verdachte contact met bekenden (in dat verband) voor [medeverdachte 1] en regelde hij administratieve en organisatorische zaken.

Op 15 mei 2016 belde [verdachte] ( [verdachte] ) met [medeverdachte 4] (Kara)143:

“ [medeverdachte 4] vraagt wat er is. [verdachte] zegt dat hij gisteren bij ‘de gekke’ is geweest. [verdachte] zegt: ze zijn allemaal droog.

[verdachte] : Geen water. Hij heeft die geen water gegeven.

[medeverdachte 4] : Hmmm, had je maar water gegeven.

[verdachte] : Broer, ik kan met mijn voet er niet in gaan.

[medeverdachte 4] : Ik…ik ben nu daar weggegaan.

[verdachte] (is die) daar? Heb je het gezien?

(…)

[verdachte] : Je hebt het gezien of niet, de takken er van zijn droog.

[medeverdachte 4] : Ik zag het, ik zag het. Ik heb het gezien.

[verdachte] : Die zou het vrijdag zelf doen. Waarom is hij weggegaan zonder dat te doen?

[medeverdachte 4] : Wie?

[verdachte] : Hijzelf.

[medeverdachte 4] : Jaaa..broer, je kent hem toch. Die man is gestresst. (…)”

Op 13 juni 2016 spraken [verdachte] en [medeverdachte 4] wederom:144

“ [medeverdachte 4] : Ik was gisteren nog daar. Samen met [betrokkene 3] hebben we 4 bidons gegeven.”

Op 14 juni 2016 spraken [verdachte] en [medeverdachte 4] wederom:145

[medeverdachte 4] : ik heb het (water) zondag nog gegeven.

[verdachte] : oke dan ik nu euhh..oke dan…

[medeverdachte 4] : Heeft [betrokkene 3] het niet gezegd dan?

[verdachte] : Hij zei het wel, maar…”

Op 27 juni 2016 spraken [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 4] :146

“ [medeverdachte 4] : Die zegt ‘ik ga de meters vervangen’

[medeverdachte 1] : Wie?

[medeverdachte 4] : Wie kan het zijn?

[medeverdachte 1] : De Gekke?

[medeverdachte 4] : Hmmm.

[medeverdachte 1] : Waarom?(…)

[medeverdachte 4] : Hij zegt: “Die branden samen/tegelijk.”(…)
[medeverdachte 1] : Jij..Is de instelling er van correct?

[medeverdachte 4] : Broer, is correct. Er is telkens een (1) uur verschil er tussen.

[medeverdachte 1] : Ik was vannacht daar, ik heb er een beetje verschil ingezet.

[medeverdachte 4] : Dat weet ik. Hij zei dat.(…)

[medeverdachte 1] : Ik zal eens naar [verdachte] bellen. [verdachte] moet maar gaan.(…)

[medeverdachte 4] : Nee, niet van die. Hij heeft het mij laten zien. Een grote, van die oude, dat wil hij plaatsen.(…)

[medeverdachte 1] : Nou ja. ik zal [verdachte] bellen.”

Vervolgens (om 19.07.51 uur) belde [medeverdachte 1] met [verdachte] :147

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 4] is daar langs geweest. Bij hem. Die zou gezegd hebben: ‘Nee, ik ga de meters vervangen. Dit en dat’ (…)

[medeverdachte 1] : het is niet ‘breng het’, het is geen kinderspel. We laten het verbranden. Dat zal veel dinges houden. [medeverdachte 4] zegt: de meters werken wel. Hij zegt: er zit telkens één uur/meter tussen. De meters zijn niet gestopt. (…)

Die heeft het in zijn hoofd gezet. Die gaat toch een oude meter er tussen plaatsen. (…)

Als hij met de meter van die gaat spelen, dat zal problemen geven.

[verdachte] : Oke, ik zal even gaan en weer terug komen.”

Na ruim een uur belde [verdachte] met [medeverdachte 1] :148

“Ja, broer, hij heeft het in zijn hoofd gezet. Al houd je er een zwaard boven, het lukt je niet hem te veranderen. Die doet het ook nog met plezier. Maar er is geen probleem. Weet je waarom dat het er niet is? Euhmmm.. Na die meter, euhh…zijn er relais (fon.) die relais slaan om de buurt af: tik, tikt, tik. Die staat/zijn er nog. Er is dus geen probleem. Oke?

[medeverdachte 1] : Hij moet maar de meter plaatsen, als of ik dat niet geprobeerd heb, dat gaat ‘kut’/bam dan slaat de trafo afslaan/doorslaan.

[verdachte] : Nee, nee, gaat niet doorslaan. Er is een relais (fon.)

(…)

[verdachte] : Hij is meer dan jou en mij een duivel. Ik heb gekeken, ik heb het bestudeerd. Hij zei: “hier zijn de reilers.” zei hij. “Eerst gaat deze in werking en daarna gaat de relais werken”.

Op grond van voorgaande tapgesprekken stelt de rechtbank vast dat [verdachte] en [medeverdachte 4] spraken over medeverdachte [betrokkene 3] (gelet op de verwijzing naar ‘de gekke’ en naar [betrokkene 3] ), dat [verdachte] de contactpersoon tussen [medeverdachte 1] en [betrokkene 3] was en dat hij ook bij [betrokkene 3] en bij de kwekerij aan de [adres 5] te Ulft kwam.

Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat verdachte een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de criminele organisatie en daarin een belangrijke rol heeft gehad.

Hennepteelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

De rechtbank acht bewezen dat sprake was van beroeps- dan wel bedrijfsmatige hennepteelt. Het teeltproces geschiedde in afzonderlijke daartoe ingerichte ruimtes onder gecontroleerde condities en verliep in belangrijke mate geautomatiseerd met behulp van technische middelen, kennelijk ter optimalisering van het teeltproces en minimalisering van de daarvoor van de telers vereiste inspanning. Voorts kan, gelet op de aangetroffen potten in de ruimten, worden vastgesteld dat er geïnvesteerd is met de bedoeling hennepkwekerijen op te zetten waarmee verschillende keren kon worden geoogst. De aangetroffen hennepkwekerijen kunnen daarom als professioneel ingericht worden gekwalificeerd, en gelet op de aard en de inrichting niet anders worden beoordeeld dan als bestemd voor meerdere kweken en kennelijk gericht op het genereren van omzet.

De onder 2 ten laste gelegde diefstal elektriciteit

Op grond van bovenvermelde bewijsmiddelen is ten aanzien van (onder meer) de kwekerij aan de [adres 2] te ’s-Heerenberg vast komen te staan dat de afgenomen elektriciteit niet via de meter werd geregistreerd. Daarmee staat vast dat de elektriciteit werd weggenomen. Nu [verdachte] een belangrijke rol had bij deze kwekerij en nu hij zich heeft bezig gehouden met de elektriciteit, kan het niet anders dan dat hij wist dat de elektriciteit buiten de meters om werd afgenomen en dat hij nauw en bewust samen heeft gewerkt met betrekking tot de diefstal. De rechtbank acht dan ook bewezen dat [verdachte] samen met anderen de stroom/elektriciteit van Liander heeft weggenomen.

Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat het bij deze criminele organisatie gebruikelijk was om de stroom buiten de meter om af te nemen, waarvan [verdachte] had kunnen weten. Diefstal van stroom is evenwel niet als misdrijf van de criminele organisatie ten laste gelegd. De rechtbank kan uit het dossier met betrekking tot de overige hennepkwekerijen niet vaststellen dat [verdachte] ook als medepleger van de diefstal van stroom in die kwekerijen kan worden beschouwd. [verdachte] zal dan ook in zoverre worden vrijgesproken.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder feit 1, primair en feit 2 tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

1. hij in of omstreeks de periode van 18 september 2015 tot en met 28 juni 2016 te 's-Heerenberg, gemeente Montferland en/of te Doetinchem en/of te Ulft en/of Zelhem en/of Terborg en/of Halle en/of Oss en/of op andere plaatsen in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, die bestond uit een samenwerkingsverband van hem, verdachte en/of andere natuurlijke personen, te weten (onder andere) medeverdachten [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 6] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van een of meer misdrijven als bedoeld in artikel 11, derde, en vijfde lid, of 11a, Opiumwet, te weten:

het al dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf (telkens) opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren, en/of (in elk geval) (telkens) opzettelijk aanwezig hebben van een (grote) hoeveelheid/hoeveelheden hennep(planten) en/of hennepstekken en/of delen daarvan, althans (telkens) (een) hoeveelheid/hoeveelheden meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde (telkens) (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet en/of een middel als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub d van de Opiumwet vermeld op de bij die wet behorende lijst II en/of,

2. hij in of omstreeks de periode van 09 december 2015 tot en met 28 juni 2016 te Doetinchem en/of 's-Heerenberg, gemeente Montferland, en/of Ulft, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen in/uit/bij een pand aan de

- [adres 1] (te Doetinchem) (zaak 1) en/of

- [adres 2] (te 's-Heerenberg, gemeente Montferland) (zaak 3) en/of

- [adres 3] (te 's-Heerenberg, gemeente Montferland) (zaak 4) en/of

- [adres 5] (te Ulft) (zaak 6) (telkens) een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Liander N.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich (telkens) de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of dat weg te nemen goed onder zijn/haar/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak/verbreking en/of inklimming.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1, primair:

‘het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 11, derde en vijfde lid van de Opiumwet’

Ten aanzien van feit 2:

‘diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking, meermalen gepleegd’

5 De strafbaarheid van het feit

De feiten zijn strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 Overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden met aftrek van de periode van voorarrest.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht een geheel voorwaardelijke straf op te leggen. Daartoe is erop gewezen dat de gevolgen van deze strafzaak voor verdachte en zijn gezin heel ingrijpend zijn geweest. Tevens heeft de verdediging gewezen op de overschrijding van de redelijke termijn.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf rekening gehouden met de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard en met de omstandigheden waaronder dit is begaan. Ook is rekening gehouden met de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, waarbij onder meer is gelet op:

- het uittreksel justitiële documentatie, gedateerd 30 oktober 2018;

- een reclasseringsadvies, gedateerd 23 februari 2018.

De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft in ieder geval gedurende ruim negen maanden deelgenomen aan een organisatie die zich bezig hield met grootschalige hennepteelt. Verdachte heeft met zijn handelen bijgedragen aan de instandhouding van het illegale circuit van de handel in softdrugs. Het is een feit van algemene bekendheid dat niet alleen aan het gebruik van en de handel in drugs maatschappelijke bezwaren kleven, maar ook dat het illegale circuit kan leiden tot allerlei maatschappelijke problemen. Zo zorgt de teelt van hennep geregeld voor overlast en voor gevaarlijke situaties. De teelt vindt immers vaak plaats in of in de buurt van woonhuizen; zo ook hier. Ook zijn de voorzieningen vaak niet naar behoren geregeld waardoor brandgevaar ontstaat. Ook in deze zaak is gebleken dat in de elektriciteitsvoorziening is ingegrepen.

Uit het dossier komt verder naar voren dat met name (al dan niet financieel) zwakkere en kwetsbare personen, juist door gebruik te maken van hun zwakke en kwetsbare positie, er door verdachte en/of zijn medeverdachten toe zijn gebracht om mee te werken aan, of gelegenheid te verschaffen tot, het plaatsen van een hennepplantage door hen voor te spiegelen dat zij daarmee makkelijk geld konden verdienen. De rechtbank rekent dit verdachte aan.

De rechtbank houdt in het voordeel van verdachte rekening met overschrijding van de redelijke termijn.

De rechtbank is van oordeel dat voor afdoening van deze zaak geen andere straf in aanmerking komt dan een vrijheidsbenemende straf. Gelet op de rol van verdachte in het crimineel samenwerkingsverband acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van tien maanden passend en geboden.

Ten aanzien van het beslag overweegt de rechtbank als volgt.

De in beslag genomen en nog niet teruggegeven (twee) mobiele telefoons (merk Samsung), zijn vatbaar voor verbeurdverklaring, nu het voorwerpen zijn met behulp waarvan het onder 1 bewezenverklaarde is begaan.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 24, 27, 33, 33a, 47, 57, 91, 310 en 311 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 3, 11, 11b, en 13 van de Opiumwet

9 De beslissing

De rechtbank:

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 (tien) maanden;

 beveelt dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

verklaart verbeurd de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten: twee mobiele telefoons (merk Samsung).

Dit vonnis is gewezen door mr. C. Kleinrensink (voorzitter), mr. S.A. van Hoof en

mr. D.R. Sonneveldt, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C. Aalders, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 21 januari 2019.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisanten van de politie Oost Nederland, team Recherche Achterhoek, opgemaakte proces-verbaal, proces-verbaalnummer 2015456494, gesloten op 24 september 2016 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 96.

3 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 97.

4 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 132.

5 Kentekengegevens, p. 133.

6 Het proces-verbaal van verdenking, p. 87.

7 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 141.

8 Het proces-verbaal van verhoor getuige, p. 137.

9 Het proces-verbaal aantreffen hennepkwekerij, p. 180.

10 Het proces-verbaal aantreffen hennepkwekerij, p. 180 en 181.

11 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 189.

12 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 187.

13 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 185.

14 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 190.

15 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 201.

16 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 776 en p. 780.

17 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 350.

18 Het proces-verbaal aantreffen hennepkwekerij, p. 924.

19 Het proces-verbaal aantreffen hennepkwekerij, p. 925 en 926.

20 Aangifte Liander, p. 969.

21 Kennisgeving van inbeslagneming, p. 960.

22 Het NFI-rapport, p. 1149.

23 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 997.

24 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 999.

25 De huurovereenkomst, p. 1517.

26 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1535 en het Excelbestand, p. 1536.

27 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 999.

28 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 429.

29 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 912 en het Excelbestand bakengegevens [adres 1] Doetinchem, p. 923.

30 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 999.

31 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 913.

32 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 758.

33 Gesprek d.d. 23 juni 2016, p. 1007.

34 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1005.

35 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 572.

36 Gesprek d.d. 1 juni 2016, p. 1056.

37 Gesprek d.d. 1 juni 2016, p. 1057.

38 Gesprek d.d. 1 juni 2016, p. 1061.

39 Gesprek d.d. 2 juni 2016, p. 1065.

40 Het proces-verbaal aantreffen hennepkwekerij, p. 1222.

41 Het proces-verbaal aantreffen hennepkwekerij, p. 1223.

42 Aangifte Liander, p. 1278.

43 Het proces-verbaal van veiligstellen en overdracht DNA-sporendrager(s), p. 1263.

44 Het NFI-rapport, p. 1152.

45 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1218.

46 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 999.

47 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1214 en het Excelbestand bakengegevens [adres 2] ’s-Heerenberg, p. 1215.

48 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 999.

49 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 429.

50 Gesprek d.d. 23 mei 2016, p. 1334.

51 Gesprek d.d. 24 mei 2016, p. 1336.

52 Het proces-verbaal aantreffen hennepkwekerij, p. 1568.

53 Het proces-verbaal aantreffen hennepkwekerij, p. 1573.

54 Aangifte Liander, p. 1650.

55 Het proces-verbaal van verhoor getuige, p. 1620.

56 Het proces-verbaal van verhoor getuige, p. 1621.

57 De huurovereenkomst, p. 1635 t/m 1637.

58 Kopie paspoort, p. 1633.

59 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 572.

60 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1595.

61 Het proces-verbaal van verhoor getuige, p. 1641.

62 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1642.

63 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1690.

64 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1642.

65 Het proces-vervaal van verhoor getuige, p. 1644.

66 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1647.

67 Het proces-vervaal van verhoor getuige, p. 1644.

68 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 999.

69 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 429.

70 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1499.

71 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1646.

72 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1540 en de huurovereenkomst, p. 1541.

73 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1544 en het Excelbestand stoplocaties GPS [kenteken 7] , p. 1545.

74 Het proces-verbaal van observatie, p. 1411.

75 Het proces-verbaal van observatie, p. 1412.

76 Het proces-verbaal van observatie, p. 1416.

77 Het proces-verbaal van observatie, p. 1419.

78 Het proces-verbaal van observatie, p. 1457.

79 Het proces-verbaal van observatie, p. 1493.

80 Huurovereenkomst, p. 1515.

81 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1535 en het Excelbestand stoplocaties GPS [kenteken 3] , p. 1537.

82 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 772.

83 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 762.

84 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 766.

85 Het proces-verbaal van verhoor getuige, p. 1721.

86 Het proces-verbaal van verhoor getuige, p. 1722.

87 Gesprek d.d. 11 mei 2016, p. 1735.

88 Gesprek d.d. 12 mei 2016, p. 1741.

89 Gesprek d.d. 12 mei 2016, p. 1746.

90 Gesprek d.d. 15 mei 2016, p. 1766.

91 Gesprek d.d. 21 mei 2016, p. 1794.

92 Gesprek d.d. 26 mei 2016, p. 1826.

93 Gesprek d.d. 28 mei 2016, p. 1841.

94 Het proces-verbaal aantreffen hennepkwekerij, in de wettelijke vorm opgemaakt door verbalisanten van de politie Oost-Brabant, district ’s-Hertogenbosch, proces-verbaalnummer PL2100-2016076290-1 van 8 april 2016.

95 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 3205.

96 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 3206.

97 Bijlage bij het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 3215, in combinatie met het proces-verbaal van observatie, pp. 1447 en 1449.

98 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 3205.

99 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 762.

100 Het proces-verbaal aantreffen hennepkwekerij, p. 3248.

101 Het proces-verbaal aantreffen hennepkwekerij, p. 3249.

102 Het proces-verbaal aantreffen hennepkwekerij, p. 3248.

103 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 885.

104 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 886.

105 Gesprek d.d. 13 mei 2016, p. 3354.

106 Gesprek d.d. 15 mei 2016, p. 3241.

107 Gesprek d.d. 15 mei 2016, p. 3357.

108 Gesprek d.d. 22 mei 2016, p. 3364.

109 Gesprek d.d. 26 mei 2016, p. 3371.

110 Gesprek d.d. 30 mei 2016, p. 3380.

111 Gesprek d.d. 11 juni 2016, p. 3399.

112 Gesprek d.d. 13 juni 2016, p. 3243.

113 Gesprek d.d. 21 juni 2016, p. 3244.

114 Gesprek d.d. 21 juni 2016, p. 3244 en GBA-gegevens, p. 3245.

115 GBA-gegevens, p. 3247.

116 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 633.

117 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 766.

118 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 759.

119 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 767.

120 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 782.

121 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1899.

122 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 314.

123 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 317.

124 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 343.

125 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 345.

126 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 346.

127 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 348.

128 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 349.

129 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 353.

130 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 350.

131 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 351.

132 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 344 en foto bijlage 1, p. 354.

133 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 347 en foto bijlage 3, p. 356.

134 Het proces-verbaal van verhoor getuige, p. 307.

135 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 308.

136 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 309 en foto 1, p. 310.

137 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 309 en foto 2, p. 311.

138 Het proces-verbaal verhoor verdachte, p. 632 en 633.

139 Een tapgesprek, p.1728 en een proces-verbaal van bevindingen zaak 4, p. 1376.

140 Een tapgesprek, p. 1749.

141 Een tapgesprek, p. 1355.

142 Een tapgesprek, p. 1844.

143 Een tapgesprek, p. 3356.

144 Een tapgesprek, p. 3405.

145 Een tapgesprek, p. 3406.

146 Een tapgesprek, p. 3435.

147 Een tapgesprek, p. 3436.

148 Een tapgesprek, p. 3438.