Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2019:1126

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
15-03-2019
Datum publicatie
15-03-2019
Zaaknummer
05/881881-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

medeplegen diefstal toegang verschaffen met valse sleutel, meermalen gepleegd en criminele organisatie W+O Bewezen. Straf: 16 maanden GS. Overschrijding redelijke termijn. Vordering benadeelde partij niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/881881-15

Datum uitspraak : 15 maart 2019

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte 1]

geboren op [geboortedag] 1991 te [geboorteplaats] , wonende te [adres 1] , 6546 LA Nijmegen

raadsman: mr. R.A. van der Horst, advocaat te Amsterdam.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen

van 26 oktober 2018 en 15 februari 2019.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2016 tot en met 5 april 2016 te Molenhoek (gemeente Mook en Middelaar) en/of Rosmalen (gemeente 's-Hertogenbosch), althans in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen de hierna te noemen personenauto('s), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan de hierna te noemen eigenaar/benadeelden, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen personenauto('s) (telkens) onder zijn/haar/hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel, door het gebruikmaken van een nagemaakte/gekopieerde/duplicaat sleutel, te weten:

(- zaak nummer, - pagina dossier, - BVHnummer, - voertuig, - kenteken, - eigenaar/benadeelde): * zaak 40, P. 2047, PL0600-2016345736, [auto 1] , [kenteken 1] , [benadeelde 1] en/of

* zaak 41, P. 2161, PL0600-2016347347, [auto 2] , [kenteken 2] , [benadeelde 2] ;

2.

hij in of omstreeks de periode van 3 april 2016 tot en met 4 april 2016 te Elst, gemeente Overbetuwe, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een instrumentenpaneel van een personenauto ( [auto 3] , kenteken [kenteken 3] ), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen personenauto onder zijn/haar/hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel, door het gebruikmaken van een nagemaakte/gekopieerde/duplicaat sleutel;

(zaak 57, P. 2774, BVHnr: PL0600-2016163151)

3.

hij in of omstreeks 01 oktober 2015 tot en met 10 mei 2016 te Nijmegen, althans in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten o.a. [medeverdachte 1] en [verdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven (diefstal in

vereniging met een valse sleutel en/of opzetheling).

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de tenlastegelegde feiten. Hij heeft hiertoe, aan de hand van zijn op schrift gestelde requisitoir, de relevante bewijsmiddelen opgesomd.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte van alle ten laste gelegde feiten dient te worden vrijgesproken. Hiertoe is ten aanzien van feit 1 het volgende aangevoerd. Er kan op basis van het dossier niet wettig en overtuigend worden vastgesteld dat [verdachte 1] is meegereden naar de plaatsen van de tenlastegelegde delicten. Indien daar wel van wordt uitgegaan, kan er niet worden vastgesteld welk aandeel [verdachte 1] heeft gehad in de tenlastegelegde feiten. Het medeplegen kan dan ook niet worden bewezen.

Meer specifiek is ten aanzien van zaaksdossier 40 het volgende aangevoerd. [verdachte 1] is niet te zien op de camerabeelden van de [naam 1] van 4 april 2016. Er kan niet worden vastgesteld dat [verdachte 1] met [naam 2] is meegereden in de [auto 4] . Er kan voorts niet worden vastgesteld dat [verdachte 1] betrokken was bij de diefstal van de betreffende auto. Het volledige kenteken van de C1 is niet te zien tijdens de observatie van 5 april 2016. De herkenning van [verdachte 1] op 5 april 2016 door verbalisant GLZ05222 is volgens de verdediging onbetrouwbaar en onjuist.

Meer specifiek is ten aanzien van zaaksdossier 41 het volgende aangevoerd. Er kan niet worden vastgesteld dat [verdachte 1] met [naam 2] is meegereden in de [auto 4] . Als wordt vastgesteld dat dat wel zo is voor de eerste rit naar de plaats van het delict, dan kan dat nog niet worden vastgesteld voor de tweede rit naar de plaats van het delict. Er kan voorts niet worden vastgesteld dat [verdachte 1] betrokken was bij de diefstal van de betreffende auto.

Ten aanzien van feit 2 is aangevoerd dat nergens uit blijkt dat [verdachte 1] die betreffende nacht in de [auto 4] zat en dat hij op de plaats van het delict is geweest. Over de in de woning van [verdachte 1] aangetroffen teller, is in het dossier opgemerkt dat niet kon worden vastgesteld of dat deze teller uit het voertuig kwam, waarin is ingebroken. Het serienummer op de achterkant van de aangetroffen teller duidt op een teller die mijlen aangeeft, in plaats van kilometers. De aangetroffen teller kan volgens de verdediging dus niet de teller zijn die is gestolen uit het voertuig.

Ten aanzien van feit 3 merkt de verdediging op dat er niet kan worden vastgesteld dat er sprake is van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband tussen [verdachte 1] en één of meer van de in de tenlastelegging genoemde personen. Bovendien blijkt nergens uit dat [verdachte 1] heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, en als dat al zo is, dat hij zich daar bewust van was.

Over de bij [verdachte 1] aangetroffen goederen merkt de verdediging nog op dat zij niet enkel voor strafbare feiten kunnen worden gebruikt. Bovendien blijkt nergens uit dat zij ooit voor het plegen van een strafbaar feit zijn gebruikt of ooit zijn gebruikt voor het plegen van strafbare feiten met een of meer van de andere deelnemers van de zogenaamde criminele organisatie. Zou [verdachte 1] de goederen wel ooit hebben gebruikt bij een autodiefstal, dan is niet gebleken dat daar ook andere bij betrokken waren.

Beoordeling door de rechtbank

Aanleiding onderzoek

Op basis van binnengekomen TCI-informatie en onderzoek in de politiesystemen is de verdenking ontstaan dat [naam 2] , [verdachte 1] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 1] zich bezig hielden met het stelselmatig plegen van autodiefstallen. Naar aanleiding hiervan is op 1 oktober 2016 onderzoek Torenvalk opgestart waarbij gebruik gemaakt is van verschillende onderzoeksbevoegdheden waaronder het plaatsen van track- en tracesystemen (ook wel genoemd peilbaken, hierna: peilbaken), het plaatsen van observatiecamera’s, het observeren van verdachten en het volgen en opnemen van de bij verdachten in gebruik zijnde telefoonnummers.

Thans staan drie verdachten terecht voor een reeks autodiefstallen: [naam 2] , [medeverdachte 1] en [verdachte 1] .

Modus operandi

De rechtbank overweegt ten aanzien van de werkwijze bij de autodiefstallen het volgende.

Techniek en apparatuur

De autodiefstallen zijn gepleegd zonder dat daarbij noemenswaardige schade aan de auto’s is toegebracht. Met betrekking tot de techniek en apparatuur die hierbij komen kijken, blijkt uit het dossier het volgende.

Met behulp van een turbodecoder (type [naam 3] ) kan het portierslot worden geopend van voertuigen van de VAG-Groep (onder meer de automerken Volkswagen, Audi en [auto 3] ). De decoder toont dan de sleutelcode van die auto. Met behulp van apparatuur wordt aan de hand van de eerder verkregen sleutelcode vervolgens een blanco autosleutel ‘geslepen’. Met die duplicaatsleutel kan de deur van de auto worden geopend. Bij auto’s van de VAG-groep zit onder het dashboard aan de bestuurderszijde een aansluiting voor analyseapparatuur waarmee de systeemsoftware van de auto uitgelezen kan worden. Door een elektronische tool met OBDII-programmatuur (On-Board Diagnostics Systeem) aan te sluiten, kan de systeemsoftware worden uitgelezen en kunnen de alarm- en startonderbreker handmatig worden uitgeschakeld. Deze apparatuur wordt ook gebruikt om de nagemaakte sleutel te programmeren zodat de software denkt dat het een authentieke sleutel is.2

De feiten en omstandigheden die uit het dossier naar voren komen bevestigen dat van de bovengenoemde techniek gebruik is gemaakt. In de woning van [medeverdachte 1] is OBD2-apparatuur en een USB-stick met bestanden over OBD-apparatuur aangetroffen.3 In de woning van [verdachte 1] zijn blanco sleutels aangetroffen. In de laptoptas van [verdachte 1] worden zogeheten ‘chips’, handgeschreven briefjes die een handleiding vormen van de programmeer-tool om blanco chips te kunnen coderen, blanco autosleutels, een Key Cutter en een Key Reader aangetroffen. De Key Cutter kan gebruikt worden om sleutels op maat te knippen en de Key Reader om codes mee af te kunnen lezen.4

Werkwijze

Het beeld dat uit het dossier naar voren komt, is dat met behulp van de hiervoor genoemde techniek en apparatuur auto’s werden gestolen. Daarbij vond over het algemeen eerst een voorverkenning plaats waarbij de sleutelcode van het te stelen voertuig werd verkregen. Daarna werd teruggereden naar de [straat 1] (zaaksdossier 5, 25, 26, 28, 31, 40, 41 en 55) of de [straat 2] (zaaksdossier 8, 9, 10, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35 en 55) te Nijmegen waar een valse sleutel werd gemaakt. Vervolgens werd teruggereden naar de plaats delict en werd met behulp van de valse sleutel de auto daadwerkelijk weggenomen.

Voorafgaand aan de voorverkenning en/of het stelen van de auto werd een tankstation [naam 1] aan de [adres 2] (hierna: [naam 1] ) of [naam 4] aan de [straat 3] te Nijmegen (hierna: [naam 4] ) bezocht, waar werd getankt en/of een aankoop werd gedaan in de tankshop. Op de camerabeelden wordt/worden steeds een of twee van de verdachten herkend.5 Op de camerabeelden is voorts te zien dat de verdachten op meerdere dagen dezelfde kleding dragen.6 Tijdens de doorzoeking van de woning van de verdachten op 10 mei 2016 is de kleding gevonden die verdachten dragen op de beelden van het tankstation.7

Na de diefstal werd de auto ‘koud’ gezet, onder andere in de [straat 4] of de [straat 5] te Nijmegen.8 De volgende dag werd de auto door andere(n) opgehaald9 en naar een loods in [plaats 1] gereden. In de loods in [plaats 1] worden de gestolen auto’s gestript en de onderdelen gesorteerd door twee mannen die zijn herkend als [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] .10 De gedemonteerde onderdelen werden vervolgens in een [auto 5] geladen en vervoerd naar Polen.

Tijdens doorzoekingen zijn in de loodsen in [plaats 1] (Nederland) en [plaats 2] (Polen) enkele onderdelen van gestolen auto’s aangetroffen.11

Een en ander zal nader tot uiting komen bij de bespreking van de afzonderlijke zaaksdossiers.

Overwegingen ten aanzien van de verdachten

Bij de diefstallen zijn door verdachten enkele auto’s gebruikt. Hieronder zal worden besproken waarom aangenomen kan worden dat deze auto’s aan één van de verdachten toebehoorden. Hetzelfde geldt voor de telefoonnummers die zijn afgeluisterd en waarvan de zendmastgegevens zijn vastgelegd die worden gebruikt bij de bewijsvoering. Verder gaat de rechtbank in op de verblijfplaatsen, de doorzoekingen en de herkenningen van de verdachten.

[naam 2]

- Doorzoeking verblijfplaats [straat 6] en [auto 7] [kenteken 4]

[naam 2] verblijft veelal aan het [adres 3] .12 Op 8 november 2015 heeft naar aanleiding van een melding over een vuurwapen een doorzoeking plaatsgevonden van zijn verblijfplaats en van de [auto 7] met kenteken [kenteken 4] op naam van en in gebruik bij [naam 2] . Daarin worden 6 autosleutels aangetroffen in zogenaamde gripzakjes met daarop de teksten: “Golf6 Brakkenstijn uitlaat”, “Wedren pl.zw”, “Hasjkoning”, “d rotonde Arnhem” en “pl Arn”. In de periode daarop volgend zijn diverse Volkswagens gestolen, waarvan de gegevens lijken te sporen met deze teksten (dossierpagina 254-306).

- [auto 4]

De [auto 4] met kenteken [kenteken 5] (hierna: de [auto 4] ) staat op naam van en is in gebruik bij [naam 2] .13 Deze [auto 4] is door het opsporingsteam voorzien van een peilbaken.14 Uit de peilbakengegevens blijkt dat de [auto 4] op de plaats van het delict is rond de tijd van de diefstallen van de zaaksdossiers 5, 8, 9, 10, 14, 15, 18 t/m 31, 33, 40 en 41.

[telefoonnummer 1]

Het telefoonnummer [telefoonnummer 1] is bij [naam 2] in gebruik. Dit blijkt uit tapgesprekken van 2 oktober 2015 en 4 oktober 2015 waarin de gebruiker van het nummer zich “ [naam 2] ” noemt.15 In het navolgende zal naar het telefoonnummer [telefoonnummer 1] worden verwezen als ‘het telefoonnummer van [naam 2] ’.

[medeverdachte 1]

is woonachtig op de [adres 53] te Nijmegen.16 In diverse zaaksdossiers wordt er van en naar het adres van [medeverdachte 1] gereden voorafgaande aan de voorverkenning/de diefstal of na de diefstal, zie zaaksdossier 8, 9, 10, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35 en 55.

- Doorzoeking woning [adres 53] Nijmegen

Op 10 mei 2016 heeft een doorzoeking plaatsgevonden op dit adres. In de woning wordt onder andere OBD2-apparatuur, een USB-stick met bestanden over OBD-apparatuur en zakjes met gele pillen aangetroffen.17

[telefoonnummer 2]

Het telefoonnummer [telefoonnummer 2] is bij [medeverdachte 1] in gebruik. Dit blijkt uit het volgende. Op de Whatsapp-profielfoto van [telefoonnummer 2] staan drie mannen waarvan de linker man sterke gelijkenis vertoont met [medeverdachte 1] alsmede met de Facebook-profielfoto van [medeverdachte 1] . Dat [medeverdachte 1] de gebruiker van [telefoonnummer 2] is, wordt bevestigd door de tapgesprekken van 6 november 2015 en 14 november 2015 waarin de gebruiker [medeverdachte 1] wordt genoemd door de beller.18

De verdediging (inzake [medeverdachte 1] ) heeft aangevoerd dat [medeverdachte 1] op basis van onjuiste uitgangspunten aan [telefoonnummer 2] is gekoppeld en dat ‘ [naam 5] ’ makkelijk kan worden aangehoord voor ‘ [medeverdachte 1] ’. [naam 5] en [medeverdachte 1] zijn eeneiige tweelingbroers.

Tussen 10 maart 2016 en 20 maart 2016 waren [verdachte 1] en [medeverdachte 5] op vakantie naar [land] , zo blijkt onder andere uit een tapgesprek en uit de facebookpagina van [medeverdachte 5] .19 In het tapgesprek van 12 maart 2016 zegt de gebruiker van [telefoonnummer 2] tegen de beller: “Ja, jongens zijn gister weg gegaan (…) om half zeven kwam [verdachte 1] [naam 5] ophalen”.20 De rechtbank overweegt dat de gebruiker van [telefoonnummer 2] niet [naam 5] kan zijn, want die was op vakantie. Ook in het tapgesprek van 4 januari 2016 zegt de gebruiker van [telefoonnummer 2] tegen de beller dat hij ‘met [naam 5] komt’.21

De rechtbank overweegt voorts dat het telefoonnummer dat de politie heeft gekoppeld aan [medeverdachte 5] ten tijde van de diefstallen steeds een mastlocatie in Nijmegen aanstraalt.22

Naar het oordeel van de rechtbank bevestigt een en ander dat de koppeling van de stemherkenning aan [medeverdachte 1] juist is. Het telefoonnummer [telefoonnummer 2] wordt door [medeverdachte 1] gebruikt. In het navolgende zal naar het telefoonnummer [telefoonnummer 2] worden verwezen als ‘het telefoonnummer van [medeverdachte 1] ’.

- [auto 8]

De [auto 8] met kenteken [kenteken 6] (hierna: de [auto 8] ) staat op naam van [naam 6] , maar wordt voornamelijk door [medeverdachte 5] gebruikt omdat hij de [auto 8] mee naar zijn werk neemt.23 Uit het bovengenoemde is reeds gebleken dat [medeverdachte 5] op vakantie was van 11 maart 2016 tot en met 20 maart 2016. Uit de peilbakengegevens blijkt dat de [auto 8] op 11 en 14 maart 2016, rond de tijd van de diefstal (van respectievelijk zaaksdossiers 3524 en 3625), op de plaats van het delict is. Op camerabeelden van [naam 4] tankstation op 11 maart 2016 wordt [medeverdachte 1] herkend als de bestuurder van de [auto 8] .26

- Herkenning camerabeelden [naam 1] / [naam 4]

De verdediging (inzake [medeverdachte 1] ) heeft aangevoerd dat op de camerabeelden van [naam 1] en [naam 4] niet [medeverdachte 1] te zien is.

De rechtbank stelt vast dat in de avond/nacht dat [medeverdachte 1] wordt herkend op de camerabeelden van het tankstation, zijn telefoonnummer op hetzelfde tijdstip de mast aanstraalt als de [auto 4] of de [auto 8] bij de plaats van het delict is dan wel dat met zijn telefoonnummer masten worden aangestraald die liggen op de route die de [auto 4] (zaaksdossiers 527, 828, 929 en 1530) dan wel de [auto 8] (zaaksdossier 3631) heeft gereden.

Ook op de camerabeelden van [naam 4] tankstation op 11 maart 2016 wordt [medeverdachte 1] herkend.32 Zoals hierboven is gebleken, was [medeverdachte 5] op dat moment met vakantie.

Gelet hierop heeft de rechtbank dan ook geen reden om te twijfelen aan de herkenning van [medeverdachte 1] door de verbalisanten op de camerabeelden. Daar komt nog bij dat het opsporingsteam [medeverdachte 5] heeft uitgesloten als verdachte in dit onderzoek omdat hij ten tijde van de diefstallen kennelijk nachtdiensten aan het draaien was bij [naam 7] in Nijmegen (dossierpagina 670, 677).

[verdachte 1]

Op de [adres 1] is [verdachte 1] woonachtig. In diverse zaaksdossiers wordt er van en naar het adres van [verdachte 1] gereden voorafgaande aan de voorverkenning/de diefstal of na de diefstal, zie zaaksdossier 5, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 40, 41 en 55.

[telefoonnummer 3]

Het telefoonnummer [telefoonnummer 3] is bij [verdachte 1] in gebruik. Dit blijkt uit het volgende. In het tapgesprek van 14 februari 2016 van 17.26 uur noemt de gebruiker zich [verdachte 1] .33 In het tapgesprek 14 februari 2016 van 17.52 uur bevestigt de gebruiker een reservering in een restaurant onder de naam “ [naam 8] ”.34 De persoon die zich [verdachte 1] noemt in het eerste gesprek is dezelfde persoon/heeft dezelfde stem als de persoon die de naam “ [naam 8] ” bevestigt.35 In een tapgesprek van 13 februari 2016 belt de gebruiker met het Van der Valk hotel. Hij wil een kamer reserveren op naam van [verdachte 1] aan de [straat 1] in Nijmegen. De Whatsapp-profielfoto van het nummer [telefoonnummer 3] vertoont sterke gelijkenis met de foto van [verdachte 1] die zich in de politiesystemen bevindt.36 Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat [verdachte 1] de gebruiker is van het telefoonnummer [telefoonnummer 3] . In het navolgende zal naar het telefoonnummer [telefoonnummer 3] worden verwezen als ‘het telefoonnummer van [verdachte 1] ’.

- Herkenning [verdachte 1]

De verdediging (inzake [verdachte 1] ) heeft aangevoerd dat de herkenning van [verdachte 1] door de observant op 5 april 2016 (proces-verbaal observeren, p. 2082 en 2083) onbetrouwbaar en onjuist is. Ook de herkenning op de camerabeelden van 5 april 2016 van de [naam 1] (proces-verbaal bevindingen camerabeelden [naam 1] , p. 2185, 2186) is onjuist.

De rechtbank merkt hierover op dat zij geen enkele reden heeft om te twijfelen aan een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal. Er zijn geen redenen aangevoerd die dit anders maken. Daar komt bij dat de observant GLZ05222 bij de rechter-commissaris heeft verklaard dat tijdens de bewuste observatie de afstand tussen hem en de verdachte ongeveer 7 meter bedroeg en dat hij hem vol in het gezicht heeft gekeken.37 De rechtbank gaat in het navolgende dan ook ervan uit dat [verdachte 1] herkend is.

- [auto 9]

[verdachte 1] maakt gebruik van een (grijze) personenauto [auto 9] met kenteken [kenteken 7] (hierna: de [auto 9] ).38

- Doorzoeking [adres 1]

Op 10 mei 2016 heeft een doorzoeking plaatsgevonden aan de [adres 1] .

Daarbij worden onder meer blanco sleutels en een los compleet contactslot van een Volkswagen personenauto aangetroffen.39 Verder zijn in een laptoptas de volgende goederen aangetroffen: een gripzakje met daarin drie zogeheten chips; 10 handgeschreven briefjes, bij elkaar de handleiding vormende van de programmeertool om een blanco chip te kunnen coderen; een gripzakje met daarin een zwartgekleurde blanco autosleutelkast van het merk Volkswagen; een zwartgekleurde blanco autosleutel met daaraan getapet een losse metalen autosleutel, een losse metalen autosleutel voorzien van witte tape met de tekst: “1 A ARNH”, een in een wit handgeschreven briefje gewikkelde metalen autosleutel met de tekst: “GTI Water”; een oranje/metalen gekleurde zogeheten Key Cutter; een oranje/zwart metalen gekleurde kniptang; een metalen gekleurde zogeheten Key Reader; een gripzakje met daarin een zwart gekleurde blanco autosleutel en een handgeschreven briefje met daarop de tekst: “ [tekst 1] ”; een gripzakje met daarin een grote hoeveelheid blanco metalen sleutels; 15 losse blanco metalen smalle sleutels; drie losse blanco metalen brede sleutels; twee smalle metalen blanco sleutels vast getapet aan een brede metalen blanco sleutel; 11 aan elkaar getapete smalle metalen blanco sleutels; 8 brede metalen blanco sleutels gewikkeld in een doorzichtig folie; een zwart gekleurde all-in-one Card Reader van het merk Sitecom; een papieren handleiding voor bovengenoemde Card Reader; een zwartgekleurde CD-rom, zijnde een digitale handleiding voor bovengenoemde Car Reader; twee handgeschreven papiertjes met daarop een uitleg over de chips en de Card Reader; een gripzakje met daarin een kleine CD-rom en een handgeschreven papiertje met daarop de tekst: “Vieuw 12+”; een scart met gekleurde draadjes.40 Op de laptop zijn naast het besturingssysteem twee programma’s geïnstalleerd, namelijk “Abrites Commander Software”, te weten diagnostische hard- en software voor onder andere auto's, motoren en vrachtwagens, en “Revelprog-IS”, te weten een professioneel programma voor het programmeren van serieel geheugen. Dit wordt onder andere gebruikt bij auto elektronica en hiermee kunnen onder andere radiocodes, gps navigatie en afstandsteller-correcties worden uitgevoerd. Ook andere modules die beschikken over EEPROM en/of Flash geheugen kunnen hiermee worden geprogrammeerd of her geprogrammeerd.41

Op 18 februari 2016 is er een [auto 1] , type [type] gestolen vanaf de [adres 5] te Arnhem (zaaksdossier 24).42 De locatie waar bovengenoemde personenauto werd weggenomen is in de onmiddellijke nabijheid van water. Uit nader onderzoek blijkt dat deze zwarte [auto 1] [type] een GTI versie betreft. De tekst “GTI Water” op het witte handgeschreven briefje waarin een metalen autosleutel is gewikkeld, spoort met de gegevens van de gestolen [auto 1] [type] .43

Tussen 4 april 2016 en 5 april 2016 is een zwarte [auto 2] met kenteken [kenteken 2] gestolen vanaf de [straat 7] te Rosmalen (zaaksdossier 41).44 Uit onderzoek is gebleken dat de [straat 7] te Rosmalen in de onmiddellijke nabijheid van het BP tankstation aan de Hintham ligt. In Rosmalen werden nog twee [auto 2] ’s, waarvan één aan de Hintham, en een [auto 1] gestolen. Deze drie auto’s waren grijs/zilver van kleur. De tekst “ [tekst 1] ” op een handgeschreven briefje in een gripzakje samen met een zwart gekleurde blanco autosleutel, spoort met de gegevens van de zwarte [auto 2] (met kenteken [kenteken 2] ).45

De aangetroffen goederen passen bij de verdenking dat [verdachte 1] (mede) autodiefstallen pleegt. De verdediging (inzake [verdachte 1] ) heeft aangevoerd dat uit de bewijsmiddelen niet volgt dat deze goederen zijn gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, nu de goederen ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Naar het oordeel van de rechtbank kan het gelet op alle feiten en omstandigheden en in samenhang bezien, niet anders dan dat deze goederen zijn gebruikt voor het plegen van de autodiefstallen van de hierna te bespreken zaaksdossiers. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat [verdachte 1] geen (andere) verklaring heeft gegeven voor het feit dat hij deze goederen in zijn bezit heeft, zodat de rechtbank ook niet tot een ander oordeel komt.

[medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] verbleven in een woning aan de [adres 6] . Bij de doorzoeking van deze woning (gehuurd door [medeverdachte 4] ) zijn de telefoons van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] inbeslaggenomen en doorzocht. Het telefoonnummer [telefoonnummer 3] van [verdachte 1] (zie hierboven) is aangetroffen in de telefoon(s) van [medeverdachte 3] onder de naam “ [naam 9] ”. Ook werd in de telefoon van [medeverdachte 3] een verzonden bericht aangetroffen met de tekst “ [verdachte 1] [adres 1] ”. Ook werd in een van de telefoons een tekstbericht afkomstig van het nummer van [verdachte 1] aan het telefoonnummer dat volgens onderzoek in gebruik is bij [medeverdachte 2] met de tekst “ [tekst 2] ”.46 Zoals reeds in het voorgaande benoemd werden er onder andere in de [straat 8] gestolen auto’s koud gezet.

Medeplegen

De rechtbank overweegt ten aanzien van het medeplegen het volgende. Voor het stelen van de auto’s werd gebruik gemaakt van OBD2-apparatuur (aangetroffen bij [medeverdachte 1] ), blanco autosleutels, een ‘key reader’, een ‘key cutter’ en diagnostische hard- en software voor auto’s (aangetroffen bij [verdachte 1] ). Uit de modus operandi volgt dat gebruik werd gemaakt van een ‘werkauto’ (de [auto 4] van [naam 2] of de [auto 8] in gebruik bij [medeverdachte 1] ) om naar de plaats van het delict te rijden. Met de werkauto werd na het verkrijgen van de sleutelcode in de woning van [medeverdachte 1] of in de woning van [verdachte 1] een duplicaat sleutel gemaakt, waarmee de te stelen auto kon worden weggenomen.

De gestolen auto en de werkauto werden na de diefstal steeds teruggereden naar Nijmegen, waar de gestolen auto door een van de verdachten werd koud gezet. Het kan daarom niet anders dan dat er twee (of meer) personen in de werkauto naar de plaats van het delict reden. Waarbij een van de twee in de werkauto terug reed en de ander in de gestolen auto.

Een dag na de diefstal werd de gestolen auto door een van de verdachten aangewezen aan [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] . Om te laten weten dat er een auto klaar stond onderhield een van de verdachten contact met hen. Het telefoonnummer van [verdachte 1] staat in de telefoon van [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] .

Uit deze feiten en omstandigheden, uit de bewijsmiddelen met betrekking tot alle feiten in onderling verband en in samenhang beschouwd, oordeelt de rechtbank dat er sprake is geweest van een gezamenlijke uitvoering bij het plegen van de autodiefstallen.

Afsluitende overweging

De rechtbank merkt over de afzonderlijke feiten op dat bij het ene feit sprake is van sterker bewijs dan bij het andere feit. De rechtbank heeft daarbij de feiten en omstandigheden van het gehele dossier in onderling verband en in samenhang beschouwd gezien daar waar zij tot een bewezenverklaring is gekomen.

Zaaksdossiers

In het navolgende zal per zaaksdossier nader op de aan verdachte verweten gedragingen worden ingegaan. De rechtbank overweegt daarbij dat [verdachte 1] zich zowel bij de politie en de rechter-commissaris steeds heeft beroepen op zijn zwijgrecht. Hij heeft, ondanks de vele kansen daartoe, elke mogelijkheid onbenut gelaten een verklaring af te leggen over zijn reisbewegingen en over de in zijn woning aangetroffen goederen. Ter terechtzitting heeft hij zich hierover eveneens beroepen op zijn zwijgrecht. De rechtbank heeft dan ook, zonder een verklaring van [verdachte 1] daarbij te kunnen betrekken, de inhoud van het procesdossier gewogen. Daarbij heeft zij de feiten en omstandigheden zoals daarvan ten aanzien van de verschillende zaaksdossiers is gebleken, telkens uitdrukkelijk ook in onderling verband en samenhang bezien. Ten aanzien van de verschillende zaaksdossiers gaat de rechtbank, op grond van de wettige bewijsmiddelen van de volgende feiten en omstandigheden uit.

Zaaksdossier 5

- Tussen 6 december 2015 te 21.30 uur en 7 december 2015 te 05.30 uur is een aan [slachtoffer 2] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 8] gestolen vanaf de [adres 7] te Wijchen.47 In de auto lag een laserapparaat op een statief in een zwarte koffer.48 Aangever heeft de laser waterpas bij de [naam 10] aangeschaft.49

- Op 6 december 2015 om 23.19 uur rijdt de [auto 4] vanaf het [straat 9] in Nijmegen – nabij het [straat 6] – richting de [straat 2] en stopt ter hoogte van de nrs. [nummers 1] in Nijmegen. De [auto 4] rijdt naar de [naam 1] waar [naam 2] en [medeverdachte 1] op de camerabeelden worden herkend.50 De [auto 4] rijdt naar de [straat 10] te Wijchen en maakt een korte stop in de onmiddellijke omgeving van waar het betreffende voertuig is gestolen. De [auto 4] rijdt daarna naar de [straat 1] en blijft daar gedurende een half uur en rijdt dan weer richting Wijchen en maakt diverse stops op de Homburg te Wijchen tussen 01.23 uur en 01.28 uur op 7 december 2015. De [auto 4] rijdt vervolgens terug naar Nijmegen om via de wijken [straat 1] en [straat 2] naar het [straat 6] te Nijmegen te gaan.51

- Om 01.30/01.32 uur straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] de mastlocaties in Wijchen aan, daarna in Beuningen en enkele minuten later in Nijmegen.52

- Op 10 mei 2016 wordt tijdens de doorzoeking van de loods in [plaats 1] een zwart/gele laser waterpas van het merk [naam 11] (het huismerk van [naam 10] ) in een zwarte koffer aangetroffen en inbeslaggenomen.53

In de periode waarin deze diefstal heeft plaatsgevonden, straalde de telefoon van [medeverdachte 5] alleen zendmasten in Nijmegen aan.54

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] en [medeverdachte 1] in deze zaak zijn herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat [naam 2] en [medeverdachte 1] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 8

- In de periode van zondag 10 januari 2016 te 22.30 uur en maandag 11 januari 2016 te 06.15 uur is op de [adres 8] te Lent een aan [slachtoffer 3] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 9] gestolen.55

- Op 10 januari 2016 om 23.54 uur stopt de [auto 4] bij de [naam 4]56, waarbij [naam 2] en [medeverdachte 1] op camerabeelden zijn te zien.57

- Op 11 januari 2016 rond middernacht straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] de mast aan in de nabije omgeving van de [straat 11] te Lent.58 De [auto 4] stopt rond hetzelfde tijdstip nabij de [straat 11] en rijdt vervolgens naar de [straat 2] te Nijmegen en blijft daar gedurende een half uur. Daarna rijdt de [auto 4] weer naar Lent, stopt op een zijstraat van de [straat 11] en rijdt weer terug naar Nijmegen.59

- Het telefoonnummer van [medeverdachte 1] straalt om 01.54 uur de mast aan in de [straat 12] , een wijk in de buurt van [straat 13] .60 Om 01.55 uur rijdt de [auto 4] in de wijk [straat 13] . Daarna rijdt de [auto 4] , onder andere via de [straat 2] , terug naar het [straat 9] , nabij het verblijfadres van [naam 2] .61

- Om 10.25 uur wordt de [auto 2] [kenteken 9] door de politie aangetroffen op de [straat 13] en voorzien van cameraobservatie.62

- Op 12 januari 2016 om 07.32 uur stapt een man in de betreffende auto en rijdt weg.63 Het signalement van de man komt overeen met het signalement van [medeverdachte 3] ([bijnaam 1]).64 Het signalement komt eveneens overeen met de man die op 14 januari 2016 de gestolen auto met kenteken [kenteken 10] komt ophalen (zie zaaksdossier 965) . Uit de camerabeelden van de loods in [plaats 1] – zoals onder de algemene overwegingen is opgenomen – is gebleken dat [medeverdachte 3] samen met [medeverdachte 2] de gestolen auto’s demonteert.

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] en [medeverdachte 1] in deze zaak zijn herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat [naam 2] en [medeverdachte 1] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 9

- Op 13 januari 2016 tussen 01.45 uur en 03.20 uur is er een aan [slachtoffer 4] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 10] gestolen vanaf de [adres 9] te Lent.66

- Op 12 januari 2016 om 23.31 uur stopt de [auto 4] op de [straat 2] te Nijmegen en enkele minuten later is de [auto 4] bij de [naam 1]67 alwaar [naam 2] op de camerabeelden wordt herkend. In de auto zit een bijrijder.68 De [auto 4] rijdt naar Lent en stop gedurende 8 minuten op de [adres 10] . De [auto 4] rijdt terug naar Nijmegen en blijft gedurende 26 minuten op de [straat 2] en rijdt dan weer naar Lent.69

- Om 03.09 uur stopt de [auto 4] gedurende 3 minuten op een tussenstraat van de [straat 14] te Lent. Om 3.11 uur straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] de mast [straat 15] te Lent aan.70 Om 03.24 uur stopt de [auto 4] gedurende 9 minuten op de [straat 8] te Nijmegen. Om 03.27 uur straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] een mast in Nijmegen aan. Om 03.39 uur stopt [auto 4] nabij het verblijfadres van [naam 2] .71

- Om 09.00 uur wordt de [auto 2] met kenteken [kenteken 10] door de politie aangetroffen op de [straat 4] te Nijmegen. Het voertuig wordt voorzien van cameraobservatie en er wordt een peilbaken geplaatst.72

- Op 14 januari 2016 om 07.12 uur wordt het gestolen voertuig opgehaald door een man gelijkend aan het signalement van zaaksdossier 8 en dat van [medeverdachte 3] .73 Een half uur later rijdt de gestolen auto het perceel van de loods in [plaats 1] op.74

 • -

  Op 15 januari 2016 verplaatst het telefoonsignaal van het peilbaken aan de gestolen auto zich naar Duisburg (Duitsland) en straalt daar de mast [adres 6] aan.

 • -

  Op 16 januari 2016 stopt het gestolen voertuig op het adres [adres 11] te Polen.75

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het telefoonnummer van [medeverdachte 1] op het zelfde moment als de [auto 4] nabij de plaats delict is, acht de rechtbank bewezen dat [naam 2] en [medeverdachte 1] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 10

- Tussen 17 januari 2016 22.30 uur en 18 januari 2016 07.55 uur is een [auto 2] met kenteken [kenteken 11] , eigendom van [slachtoffer 5] , gestolen voor de woning aan de [adres 12] in Cuijk. In de auto lagen 4 rij/paardzwepen.76

- Op 17 januari 2016 om 23.29 uur is de [auto 4] bij de [straat 2] te Nijmegen en vervolgens om 23.35 uur bij de [naam 1] .77 Op camerabeelden is [naam 2] te zien.78

- Op 18 januari 2016 om 00.10 uur is de [auto 4] op de [straat 16] te Cuijk. Om 00.49 uur is de [auto 4] gedurende 20 minuten op de [straat 2] te Nijmegen. De [auto 4] rijdt daarna weer naar Cuijk en dan naar de [straat 13] en de [straat 8] te Nijmegen.79

- Tijdens de doorzoeking in de Loods te [plaats 1] werden twee paar rijzwepen in beslag genomen. Aangever herkende de rijzwepen als zijn eigendom.80

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] in deze zaak is herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat [naam 2] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 13

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat [medeverdachte 1] zich schuldig heeft gemaakt aan de diefstal van de [auto 3] met kenteken [kenteken 12] . Weliswaar is de [auto 8] volgens de peilbakengegevens die avond meerdere malen in de directe omgeving van de diefstal van de auto en straalt ook het telefoonnummer van [medeverdachte 1] een mast aan in de directe omgeving van de diefstal, maar de reisbewegingen van de [auto 8] passen niet binnen de modus operandi zoals die is vastgesteld op basis van het gehele dossier. De rechtbank overweegt verder dat er geen sprake is van herkenning van het kenteken van de binnengereden auto op de camerabeelden van de loods te [plaats 1] en dat enkel wordt aangegeven door de politie dat de auto voor wat betreft grootte en vorm overeenkomt met de gestolen [auto 3] . Tijdens de doorzoeking in de loodsen in [plaats 1] en [plaats 2] (Polen) worden ook geen aanwijzingen aangetroffen die kunnen bevestigen dat deze auto (mede) gestolen is door [medeverdachte 1] . De rechtbank spreekt [medeverdachte 1] dan ook vrij van dit feit.

Zaaksdossier 14

De rechtbank is van oordeel dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat [naam 2] de [auto 2] met kenteken [kenteken 13] (mede) heeft gestolen. Nu de gestolen auto na de diefstal is teruggegeven aan de eigenaar, kan deze diefstal niet gelinkt worden aan de Polen, de loods in [plaats 1] of de loods in [plaats 2] (Polen). De rechtbank kan daarom niet vaststellen dat deze diefstal past binnen de modus operandi en het aanstralen van de zendmast door het telefoonnummer van [naam 2] kan ook verband houden met de constateringen in zaaksdossier 15. De rechtbank zal [naam 2] daarom vrijspreken van dit feit.

Zaaksdossier 15

- Tussen 31 januari 2016 te 20.00 uur en 1 februari 2016 te 08.30 uur werd een aan [slachtoffer 6] toebehorende [auto 1] met kenteken [kenteken 14] gestolen vanaf de woning aan de [adres 13] te Malden. In de auto bevond zich een Prenatal kinderstoeltje.81

- De [auto 4] is op 1 februari 2016 om 01.46 uur op de [straat 17] te Malden en rijdt vervolgens terug naar Nijmegen en blijft gedurende 29 minuten op de [straat 2] . De [auto 4] is om 02.44 uur weer in Malden. Het telefoonnummer van [naam 2] straalt de mast Ambachtsweg te Malden aan om 02.42 uur en het telefoonnummer van [medeverdachte 1] straalt om 02.48 uur de mast Maldense vlak te Malden aan. Om 03.00 uur is de [auto 4] op de Malvert 50e straat in Nijmegen.82

- Op de camerabeelden van de loods in [plaats 1] is te zien dat de [auto 1] met kenteken [kenteken 14] de loods in rijdt.83

- Tijdens de doorzoeking van de loods in [plaats 1] is een autokinderstoeltje van het merk Prenatal inbeslaggenomen. Het kinderstoeltje is aan aangever teruggegeven.84

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat het telefoonnummer van [naam 2] en telefoonnummer van [medeverdachte 1] op het zelfde moment als de [auto 4] een mast nabij de plaats delict aanstralen en de constatering van de gestolen auto bij de loods in [plaats 1] , acht de rechtbank bewezen dat [naam 2] en [medeverdachte 1] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 17

De rechtbank is van oordeel dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat [naam 2] de [auto 10] met kenteken [kenteken 15] (mede) heeft gestolen. Weliswaar duiden de reisbewegingen van de [auto 4] er op dat hij diverse malen op de plaats van het delict is geweest en duiden de mastgegevens er op dat ook [naam 2] op de plaats van het delict is geweest, niet kan worden vastgesteld dat de weggenomen auto – volgens de modus operandi – de volgende dag is overgedragen aan de Polen en/of naar de Loods in [plaats 1] is gebracht om te worden gedemonteerd en/of vervoerd is naar Polen. De rechtbank zal [naam 2] daarom vrijspreken van dit feit.

Zaaksdossier 18

- Tussen 3 februari 2016 te 20.00 uur en 4 februari 2016 te 09.00 uur werd een aan [slachtoffer 7] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 16] weggenomen van de [adres 14] te Grave.85

- Op camerabeelden van de [naam 1] van 3 februari 2016 is te zien dat [naam 2] als bestuurder om 19.44 uur uit de [auto 4] stapt.86 Op 4 februari 2016 om 01.12 uur straalt de telefoon van [naam 2] de mast aan de [straat 18] te Grave aan. Om 1.27 uur tot en met 01.34 uur is de [auto 4] op [straat 19] te Grave, nabij de plaats van het delict.87

- Op de beelden van de loods in [plaats 1] is te zien dat een dag later, 5 februari 2016 om 07.37 uur, een [auto 2] , met het gedeeltelijk leesbare kenteken [kenteken 16] de loods binnen rijdt.88

Weliswaar wordt niet gezien dat de [auto 4] in deze zaak terug rijdt naar Nijmegen, de overige reisbewegingen passen binnen de modus operandi. Van de binnen gereden [auto 2] in de loods in [plaats 1] zijn op de beelden 4 tekens zichtbaar van het kenteken. Deze tekens komen overeen met de kentekenplaat van het gestolen voertuig. Naar het oordeel van de rechtbank kan het dan ook niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat dit voertuig het op 4 februari 2016 gestolen voertuig is dat in [plaats 1] komt aanrijden. Gelet hierop en gelet op het feit dat [naam 2] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het telefoonnummer van [naam 2] een mast aanstraalt op de route van de [auto 4] naar de plaats delict, acht de rechtbank bewezen dat [naam 2] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 19

- Tussen 7 februari 2016 te 19.00 uur en 8 februari 2016 te 06.00 uur is een aan [slachtoffer 8] toebehorende zwarte [auto 2] met kenteken [kenteken 17] gestolen vanaf de [adres 15] te Molenhoek.89

- Op 7 februari 2016 om 23.27 uur stopt de [auto 4] op de [straat 2] [nummer 1] te Nijmegen en om 23.37 uur bij de [naam 1] .90 [naam 2] is op de camerabeelden te zien.91

- Om 23.50 uur stopt de [auto 4] op [straat 20] te Molenhoek, de directe omgeving van de plaats delict. Om 00.06 uur (8 februari 2016) stopt de [auto 4] gedurende 25 minuten op de [straat 2] te Nijmegen. De [auto 4] rijdt dan weer naar de [straat 20] te Molenhoek en daarna naar de [straat 8] te Nijmegen.92

- Een dag later, op 9 februari 2016 om 06.30 uur, rijdt een witte bestelbus, waarschijnlijk een [naam 12] , het perceel in [plaats 1] op. Om 07.03 uur rijdt een donkerkleurige personenauto het perceel op, waarschijnlijk een [auto 2] met een letter ‘S’ in het kenteken.93

Van het binnen gereden voertuig in de loods in [plaats 1] , dat naar waarschijnlijkheid een [auto 2] is, is slechts één teken zichtbaar van het kenteken. Deze ‘S’ past in de tekens van de kentekenplaat van het gestolen voertuig. Naar het oordeel van de rechtbank kan het dan ook niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat dit voertuig het op 7 februari 2016 gestolen voertuig is dat in [plaats 1] komt aanrijden. Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] in deze zaak is herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat [naam 2] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 21

- Tussen 8 februari 2016 te 19.30 uur en 9 februari 2016 te 12.00 uur werd een aan [slachtoffer 9] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 18] gestolen ter hoogte van de [adres 16] te Arnhem.94

- Op 8 februari 2016 is de [auto 4] om 23.27 uur bij [straat 2] te Nijmegen en stopt om 23.36 uur bij de [naam 1] .95 Op de camerabeelden wordt [naam 2] herkend.96

- Op 9 februari 2016, om 00.46 uur stopt de [auto 4] gedurende 25 minuten bij [straat 2] [nummer 3] . Rond 1.30 uur is de [auto 4] bij de [adres 17] te Arnhem, nabij de plaats van het delict. Om 01.40 uur rijdt de [auto 4] terug naar Nijmegen.97

- Op 10 februari 2016 om 06.28 uur arriveert een witte bestelbus [auto 5] bij de loods in [plaats 1] . Om 06.33 uur arriveert een (vermoedelijk) [auto 11] bij de loods in [plaats 1] .98

Van het binnen gereden voertuig in de loods in [plaats 1] , dat naar waarschijnlijkheid een [auto 2] is, zijn vijf tekens van het kenteken zichtbaar. Deze tekens komen overeen met de tekens van de kentekenplaat van het gestolen voertuig. Naar het oordeel van de rechtbank kan het dan ook niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat dit voertuig het op 10 februari 2016 gestolen voertuig is dat in [plaats 1] komt aanrijden. Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] in deze zaak is herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat [naam 2] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 22

- Tussen 15 februari 2016 te 19.00 uur en 16 februari 2016 te 07.20 uur werd een personenauto met kenteken [kenteken 19] , eigendom van de [slachtoffer 10] , weggenomen vanaf de [straat 8] [nummer 2] te Nijmegen.99

- Op 15 februari 2016 om 23.29 uur stopt de [auto 4] bij de [straat 2] te Nijmegen. Om 23.50 uur stopt de [auto 4] bij de [naam 1] .100 [medeverdachte 1] en [naam 2] worden herkend op de camerabeelden.101

- Op 16 februari 2016 om 01.18 uur stopt de [auto 4] op de [straat 8] [nummers 2] te Nijmegen gedurende 28 minuten. Om 01.54 uur is de [auto 4] weer op de [straat 2] en blijft daar gedurende 24 minuten. Daarna rijdt de [auto 4] via de [straat 21] en de [naam 1] naar de [straat 8] en stopt daar gedurende 10 minuten in de directe omgeving van het gestolen voertuig. Via de [straat 21] rijdt de [auto 4] vervolgens terug naar de verblijfplaats van [naam 2] .102

- Op 17 februari 2016 om 07.41 uur rijdt de [auto 5] [nummer 4] het perceel in [plaats 1] op. Om 07.47 uur rijdt de [auto 1] [kenteken 20] het perceel in [plaats 1] op en vervolgens de loods in.103

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] en [medeverdachte 1] in deze zaak zijn herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat [naam 2] en [medeverdachte 1] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 23

- Tussen 16 februari 2016 te 11.30 uur en 17 februari 2016 te 10.50 uur werd de aan [slachtoffer 11] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 21] weggenomen ter hoogte van de [adres 18] te Arnhem.104

- Op 16 februari 2016 om 23.31 uur is de [auto 4] bij de [straat 2] [nummer 1] te Nijmegen en om 23.38 uur bij de [naam 1] .105 Op de camerabeelden wordt de bijrijder van de [auto 4] herkend als [medeverdachte 1] en de bestuurder als [naam 2] . Zij dragen op de camerabeelden dezelfde kleding als zij droegen op de camerabeelden van 15 februari 2016 (zaaksdossier 22).106

- Na de stop bij de [naam 1] rijdt de [auto 4] naar Arnhem en stopt om 00.11 uur (17 februari 2016) gedurende 9 minuten op [adres 19] . Daarna rijdt de [auto 4] terug naar Nijmegen en stopt om 00.35 uur gedurende 20 minuten op de [straat 2] .107 Daarna rijdt de [auto 4] weer naar de [straat 23] te Arnhem om vervolgens weer terug naar Nijmegen te rijden. Daar stopt de [auto 4] om 01.44 uur gedurende 2 minuten op de [straat 8] [nummer 5] te Nijmegen, waar eerder een gestolen auto is koud gezet.108

- Tijdens de doorzoeking van de loods in [plaats 2] te Polen – in eigendom van [medeverdachte 4] – zijn twee onderdelen van de [auto 2] met kenteken [kenteken 21] aangetroffen.109

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] en [medeverdachte 1] in deze zaak zijn herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat [naam 2] en [medeverdachte 1] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 24

- Tussen 18 februari 2016 te 00.00 uur en 06.45 uur werd een [auto 1] ( [type] ) met kenteken [kenteken 22] van [slachtoffer 12] weggenomen ter hoogte van de [adres 5] te Arnhem.110

- Op 17 februari 2016 rijdt de [auto 4] vanaf de verblijfadres van [naam 2] naar de [straat 2] voor een korte stop. Om 23.37 uur stopt de [auto 4] bij de [naam 1] ( [straat 22] te Nijmegen).111 Op de camerabeelden wordt [medeverdachte 1] als bijrijder herkend.112 De kleding die hij draagt, is gelijk aan de kleding die hij draagt op de beelden van 15 februari 2016 (zaaksdossier 22).113 Het telefoonnummer van [naam 2] straalt om 23.38 uur de mast [straat 22] te Nijmegen aan.114

- Om 00.11 uur en 00.28 uur (18 februari 2016) stopt de [auto 4] op de [adres 20] en de [adres 21] te Arnhem, de directe omgeving van de plaats van het delict. Daarna rijdt de [auto 4] weer naar Nijmegen en stopt gedurende 20 minuten op de [straat 2] . Vervolgens rijdt de [auto 4] weer naar Arnhem en stopt gedurende 7 minuten op de [straat 24] te Arnhem om vervolgens terug te rijden naar Nijmegen en gedurende 10 minuten op de [straat 2] te stoppen. Daarna rijdt de [auto 4] weer naar de [naam 1] .115 [naam 2] wordt op de beelden herkend (03.24 uur).116 De kleding die [naam 2] draagt, is gelijk aan de kleding die hij draagt op de beelden van 15 februari 2016 (zaaksdossier 22).117

- De [auto 4] rijdt hierna weer naar Arnhem en stopt weer op de [straat 24] om 03.49 uur. Daarna rijdt de [auto 4] terug naar Nijmegen via de [straat 4] – alwaar eerder een gestolen auto is koud gezet – en via de [straat 2] en stopt om 04.23 uur op het [straat 6] .118

- Op 19 februari 2016 om 06.31 uur rijdt een [auto 5] de loods in [plaats 1] in. Om 06.38 uur rijdt een [auto 1] met kenteken 94-ZSR-? de loods binnen.119

- Tijdens de doorzoeking van de loods in [plaats 2] te Polen – in eigendom van [medeverdachte 4] – is een onderdeel van de [auto 1] met kenteken [kenteken 22] aangetroffen.120

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] en [medeverdachte 1] in deze zaak zijn herkend op camerabeelden, en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats 1] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat [naam 2] en [medeverdachte 1] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 25 en 26

- Tussen 22 februari 2016 te 21.00 uur en 23 februari 2016 te 08.15 uur is een [auto 2] met kenteken [kenteken 23] van [slachtoffer 13] weggenomen aan de [adres 22] in Arnhem.121

- Tussen 22 februari 2016 te 22.30 uur en 23 februari 2016 te 08.10 uur is een [auto 2] met kenteken [kenteken 25] van [slachtoffer 14] weggenomen aan de [adres 23] , nabij de [adres 25] , te Driel in de gemeente Overbetuwe.122

- Op 23 februari 2016 om 00.09 uur is de [auto 4] op de [straat 25] in Driel, nabij de plaats van de gestolen [auto 2] met kenteken [kenteken 25] . De [auto 4] rijdt hierna naar Arnhem.123

- Om 00.23 uur stopt de [auto 4] op [adres 24] te Arnhem gedurende 7 minuten, nabij de plaats van de gestolen [auto 2] met kenteken [kenteken 23] . De [auto 4] rijdt daarna naar de [straat 2] te Nijmegen, blijft daar gedurende 18 minuten en rijdt dan weer terug naar de Martensbongerd te Arnhem (01.20 uur) en rijdt dan naar de [straat 1] om daar om 01.41 uur kort te stoppen.124

- Om 01.48 uur stopt de [auto 4] bij de [naam 1] . [naam 2] wordt op de camerabeelden herkend als de bestuurder van de [auto 4] .125

- De [auto 4] rijdt vervolgens via de A73 weer naar de [straat 25] te Driel en dan naar de [straat 8] te Nijmegen. Daarna rijdt de [auto 4] naar de [straat 2] en weer naar de [straat 25] te Driel. Vervolgens rijdt de [auto 4] via de [straat 8] en de [straat 2] naar de [straat 26] te Nijmegen (nabij de verblijfplaats van [naam 2] ).126

- Op 24 februari 2016 om 06.29 uur rijdt de [auto 5] [nummer 6] de loods in [plaats 1] in. Om 06.35 uur rijdt de [auto 2] met kenteken [kenteken 26] het perceel op (zaaksdossier 25). Om 06.45 uur rijdt de [auto 5] [nummer 6] het perceel weer af en om 7.44 uur weer op. Om 07.55 uur rijdt de [auto 2] met kenteken [kenteken 25] het perceel in [plaats 1] op (zaaksdossier 26).127

- Tijdens de doorzoeking van de loods in [plaats 2] te Polen – in eigendom van [medeverdachte 4] – zijn twee onderdelen van de [auto 2] met kenteken [kenteken 25] aangetroffen.128

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] op 23 februari 2016 is herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat [naam 2] zich op 23 februari 2016 schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels van de [auto 2] met kenteken [kenteken 26] en de [auto 2] met kenteken [kenteken 25] .

Zaaksdossier 27

- Tussen 23 februari 2016 te 21.30 uur en 24 februari 2016 te 07.30 uur werd een aan [slachtoffer 24] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 27] gestolen tegenover de woning aan de [straat 44] 25 te Arnhem.129

- Op 23 februari 2016 rijdt de [auto 4] om 23.35 uur van de [straat 2] naar de [naam 1] .130 Om 23.31 uur wordt de bijrijder van de [auto 4] op de camerabeelden van de [naam 1] herkend als [medeverdachte 1] .131 Tijdens de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 1] is kleding aangetroffen, gelijkend op de kleding die hij draagt op de camerabeelden van de [naam 1] op 23 februari 2016.132 Hij draagt dezelfde kleding op de camerabeelden van 15133 en 17134 februari 2016.

- Op 24 februari 2016 om 00.07 uur is de [auto 4] op [straat 44] te Arnhem. Daarna rijdt de [auto 4] terug naar Nijmegen en stopt om 01.03 uur gedurende 5 minuten op de [straat 2] . Daarna rijdt de [auto 4] weer naar Arnhem en stopt om 01.29 uur op [adres 71] , nabij de plaats van het delict. Om 01.50 uur rijdt de [auto 4] weer naar Nijmegen.135

- Op 25 februari 2016 om 07.41 uur arriveert de [auto 5] [kenteken 44] bij de loods in [plaats 1] . Om 07.57 uur arriveert de [auto 2] met kenteken [kenteken 27] bij de loods in [plaats 1] .136

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats 1] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Vrijspraak

Gelet op het feit dat [naam 2] niet op de camerabeelden wordt herkend en zijn telefoonnummer geen mast aanstraalt in de nabijheid van de plaats van het delict dan wel op de gereden route door de [auto 4] , kan de rechtbank [naam 2] niet aan deze diefstal linken. De rechtbank zal daarom [naam 2] van dit feit vrijspreken.

Zaaksdossier 28

- Tussen 24 februari 2016 te 15.00 uur en 25 februari 2016 te 13.00 uur werd een aan [slachtoffer 23] toebehorende zwarte [auto 2] met kenteken [kenteken 43] weggenomen vanaf het parkeerterrein bij de [adres 67] te Nijmegen.137

- Op 24 februari 2016 stopt de [auto 4] om 23.28 uur gedurende 2 minuten op de [adres 53] en om 23.35 uur bij de [naam 1] .138 Op de camerabeelden van de [naam 1] (23.34 uur) loopt een manspersoon naar de [auto 4] en gaat tanken.139 De jas die de manspersoon draagt wordt herkend als de jas van [medeverdachte 1] . De jas is gelijk aan de jas die [medeverdachte 1] draagt op de beelden van 15 februari 2016 (zaaksdossier 22)140 en 17 februari 2016 (zaaksdossier 24).141 [naam 2] wordt op de beelden herkend als hij de tankshop in loopt.142

- Tussen 24 februari 2016, 23.41 uur, en 25 februari 2016, 00.34 uur, stopt de [auto 4] diverse malen in de wijk Tolhuis ter hoogte van de nummers 1232, 2304, 2306 en bij de [adres 69] te Nijmegen. Daarna rijdt de [auto 4] naar de [adres 53] te Nijmegen en stopt daar gedurende 17 minuten.143 Om 01.10 uur stopt de [auto 4] wederom ter hoogte van het [adres 68] te Nijmegen. Om 01.20 uur stopt de [auto 4] gedurende 11 minuten bij de [straat 1] 3033 te Nijmegen.144 Daarna stopt de [auto 4] nog op het [straat 43] te Nijmegen en is om 01.54 uur bij de [straat 26] te Nijmegen, nabij de verblijfplaats van [naam 2] .145

- Op 26 februari 2016 om 06.32 uur arriveert een witte bestelbus bij de loods in [plaats 1] . Om 06.35 uur arriveert een donkere [auto 2] met een gedeeltelijk leesbaar kenteken ‘7-SB’ bij de loods in [plaats 1] .146

Van de te [plaats 1] gearriveerde donkere [auto 2] zijn drie tekens van het kenteken zichtbaar. Deze tekens komen overeen met het 2e t/m 4e teken van het kenteken van het gestolen voertuig. Naar het oordeel van de rechtbank kan het dan ook niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat dit voertuig het op 24 februari 2016 gestolen voertuig is dat in [plaats 1] komt aanrijden.

Naar het oordeel van de rechtbank kan het voorts niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat [medeverdachte 1] op de camerabeelden te zien is, nu de kleding die wordt gedragen dezelfde kleding is die door hem wordt gedragen op eerdere beelden.

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] en [medeverdachte 1] in deze zaak op camerabeelden te zien zijn en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats 1] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat [naam 2] en [medeverdachte 1] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 29 en 30

- Tussen 28 februari 2016 te 17.00 uur en 29 februari 2016 te 07.35 uur werd een aan [slachtoffer 21] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 39] weggenomen ter hoogte van de [adres 61] te Druten.147

- Tussen 28 februari 2016 te 22.00 uur en 29 februari 2016 te 18.00 uur werd een aan [slachtoffer 22] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 40] weggenomen vanaf de parkeerplaats aan de Van [adres 62] in Beneden-Leeuwen.148

- Op 28 februari 2016 rijdt de [auto 4] van de [straat 2] 2165 te Nijmegen naar de [naam 1] en stopt daar om 23.37 uur.149 Op de camerabeelden wordt [naam 2] herkend.150

- Hierna rijdt de [auto 4] naar Druten en komt onder andere op de [straten] , de directe omgeving van de plaats van de diefstal van de [auto 2] met kenteken [kenteken 39] .151

- Daarna rijdt op 29 februari 2016 tussen 00.15 uur en 0.22 uur de [auto 4] via de N322 naar Beneden-Leeuwen. Om 00.15 uur straalt het telefoonnummer van [naam 2] de mast aan de N322/Bredestraat Horssen aan. Om 00.27 uur stopt de [auto 4] op de [adres 63] te Beneden-Leeuwen in de buurt van de plaats van de diefstal van de [auto 2] met kenteken [kenteken 40] .152

- De [auto 4] is om 00.41 uur weer op de [straat 39] te Druten. Vervolgens stopt de [auto 4] van 00.46 uur tot 00.53 uur op de [adres 64] te Druten.153

- Om 00.56 uur straalt het telefoonnummer van [naam 2] de mast aan op de N322/Laarstraat te Afferden aan.154

- Om 01.00 uur rijdt de [auto 4] op de A73 richting Nijmegen en om 01.07 uur stopt de [auto 4] op de [adres 53] gedurende 14 minuten.155 Daarna rijdt de [auto 4] weer naar de [straat 39] in Druten en stopt op de [straat 40] , de directe omgeving van de plaats van het delict. Vervolgens rijdt de [auto 4] naar de [adres 65] te Nijmegen.156

- Om 02.10 uur is de [auto 4] weer in Beneden-Leeuwen, onder andere in de [straat 41] , de straat waar de [auto 2] met kenteken [kenteken 40] is gestolen.157

- Om 02.24 uur straalt het telefoonnummer van [naam 2] de mast aan de Industrieweg te Boven-Leeuwen aan.158 De [auto 4] rijdt naar Nijmegen en stopt om 02.41 uur bij de [adres 66] . Om 03.06 uur stopt de [auto 4] weer bij de [naam 1] .159 Op camerabeelden wordt [naam 2] herkend.160

- Om 03.18 uur straalt het telefoonnummer van [naam 2] de mast aan de Schoenmakersstraat te Boven-Leeuwen aan.161 Tussen 03.25 uur en 03.30 uur is de [auto 4] onder andere in de [straat 41] te Beneden-Leeuwen.162

- Om 03.36 uur straalt het telefoonnummer van [naam 2] de mast aan de N322/Laarstraat Afferden aan.163 Om 03.50 uur stopt de [auto 4] bij de [adres 37] en om 04.03 uur is de [auto 4] bij de [straat 26] 22 te Nijmegen, nabij het verblijfadres van [naam 2] .164

- Op 1 maart 2016 arriveert om 06.34 uur een [auto 5] bij de loods te [plaats 1] . Om 06.41 uur arriveert een [auto 2] met gedeeltelijk leesbaar kenteken [kenteken 42] .165

- Op 2 maart 2016 arriveert om 07.57 uur een [auto 2] met kenteken [kenteken 39] bij de loods te [plaats 1] . Om 08.01 uur arriveert de [auto 5] [nummer 6] .166

Van de op 1 maart 2016 in [plaats 1] gearriveerde [auto 2] zijn twee letters van het kenteken zichtbaar. Deze letters komen overeen met het 3e en 4e teken van het kenteken van het gestolen voertuig [auto 2] [kenteken 41] . Naar het oordeel van de rechtbank kan het niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat dit het tussen 28 en 29 februari 2016 in Beneden-Leeuwen gestolen voertuig is, dat in [plaats 1] arriveert op 1 maart 2016.

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] in deze zaken is herkend op camerabeelden en het feit dat het telefoonnummer masten aanstraalt die op de route ligt die de [auto 4] op dat moment rijdt, en gelet op het feit dat de gestolen auto’s in de loods in [plaats 1] zijn gezien, acht de rechtbank bewezen dat [naam 2] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal van de [auto 2] met kenteken [kenteken 39] en de [auto 2] met kenteken [kenteken 40] , in vereniging, door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 31

- Tussen 29 februari 2016 te 22.l5 uur en 1 maart 2016 te 07.45 uur werd een aan [slachtoffer 20] toebehorende zwarte [auto 2] met kenteken [kenteken 36] weggenomen voor de woning aan de [adres 50] te Nijmegen.167

- Op 29 februari 2016 om 23.29 uur vertrekt de [auto 4] vanaf de [straat 36] (nabij het verblijfadres van [naam 2] ) en stopt op de [adres 51] en daarna bij de [naam 1] .168 Op camerabeelden van de [naam 1] wordt [naam 2] herkend.169

- De [auto 4] rijdt naar de [adres 52] en vervolgens naar de [straat 2] 2160.170

- Op 1 maart 2016 is de [auto 4] tussen 00.47 uur en 01.02 uur bij de [adres 60] te Nijmegen, nabij de plaats van het delict.171 Daarna rijdt de [auto 4] naar de [adres 53] en stopt daar gedurende 6 minuten. De [auto 4] rijdt dan naar de [straat 37] , in de directe omgeving van de plaats van het delict en rijdt vervolgens naar de [adres 54] .172

- Om 02.04 uur stopt de [auto 4] op de [adres 59] gedurende 15 minuten. Dan rijdt de [auto 4] naar de [adres 55] en rijdt daarna naar de [straat 38] en stopt daar gedurende 7 minuten nabij de plaats van het delict. De [auto 4] rijdt daarna terug naar de [adres 37] , stopt dan gedurende 13 minuten en rijdt dan via de [adres 57] naar het [adres 58] te Nijmegen, nabij het verblijfadres van [naam 2] .173

- Op 2 maart 2016 om 06.40 uur arriveert een [auto 5] met kenteken [kenteken 37] . Om 06.42 uur arriveert een donkere [auto 2] met gedeeltelijk leesbaar kenteken [kenteken 38] .174

Van de in [plaats 1] gearriveerde donkere [auto 2] zijn vier tekens in de juiste volgorde van het kenteken zichtbaar. Deze tekens komen overeen met de tekens van het kenteken van het gestolen voertuig. Naar het oordeel van de rechtbank kan het niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat dit voertuig het tussen 29 februari 2016 en 1 maart 2016 gestolen voertuig is dat in [plaats 1] komt aanrijden.

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats 1] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat [naam 2] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 32

De rechtbank is van oordeel dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat [naam 2] de [auto 2] met kenteken [kenteken 35] (mede) heeft gestolen. Nu de gestolen auto na de diefstal is teruggegeven aan de eigenaar, kan deze diefstal niet gelinkt worden aan de Polen, de loods in [plaats 1] of de loods in [plaats 2] (Polen). De rechtbank kan daarom niet vaststellen dat deze diefstal past binnen de modus operandi. De rechtbank zal [naam 2] daarom vrijspreken van dit feit.

Zaaksdossier 33

- Tussen 8 maart 2016 te 20.30 uur en 9 maart 2016 te 08.00 uur werd een aan [slachtoffer 19] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 34] weggenomen vanaf het parkeerterrein bij het [adres 45] te Nijmegen.175

- Op 8 maart 2016 om 23.31 uur is de [auto 4] op de [adres 46] . Op 9 maart 2016 stopt de [auto 4] om 00.41 uur in de [straat 35] , nabij de plaats van het delict. Om 00.48 uur is de [auto 4] bij de [naam 1] .176 Op camerabeelden van de [naam 1] wordt [naam 2] herkend.177

- Om 00.54 uur stopt de [auto 4] bij het [adres 47] . De [auto 4] is om 01.02 uur bij het [adres 48] . Daarna rijdt de [auto 4] naar de [adres 53] en stopt daar gedurende 9 minuten. Om 01.30 uur is de [auto 4] weer bij het [adres 49] .178

- Daarna rijdt de [auto 4] via de [straat 1] 3025 en de [straat 2] 2191 naar het [straat 6] te Nijmegen om 01.45 uur.179

- Op 10 maart 2016 om 06.35 uur arriveert de [auto 5] [nummer 6] in [plaats 1] . Om 06.38 uur arriveert de [auto 2] met kenteken [kenteken 34] in [plaats 1] .180

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats 1] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat [naam 2] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 35

- Tussen 10 maart 2016 te 19.00 uur en 11 maart 2016 te 16.00 uur werd een aan [slachtoffer 17] toebehorende [auto 3] met kenteken [kenteken 33] gestolen vanaf de [straat 34] te Nijmegen.181

- Op 10 maart 2016 om 22.23 uur rijdt de [auto 8] weg bij de [adres 42] te Nijmegen.182 Op observatiecamera’s bij de woning van [medeverdachte 1] wordt hij herkend als degene die de [auto 8] bestuurt op 15, 16 en 17 maart 2016.183

- Op 11 maart 2016 om 00.37 uur is de [auto 8] bij [adres 43] , nabij de plaats van het delict. Om 02.39 uur stopt de [auto 8] bij de [straat 2] 1305 en om 02.52 uur bij de [naam 4] .184 Op de camerabeelden van de [naam 4] wordt [medeverdachte 1] herkend.185

- Om 02.85 uur is de [auto 8] bij de [straat 34] 32 en rijdt daarna naar de [adres 42] .186

- Op 15 maart 2016 rijdt om 05.29 uur de [auto 5] [nummer 6] bij de grensovergang A77 Nederland binnen.187 Om 05.56 uur vertrekt de [auto 8] bij de [adres 44] en is om 05.58 uur op de [straat 8] . Om 06.06 uur is de [auto 8] weer bij [straat 2] 2158.188

- Om 06.30 uur op 15 maart 2016 arriveert de [auto 5] [nummer 6] bij de loods in [plaats 1] . Om 06.37 uur arriveert de personenauto met kenteken [kenteken 33] bij de loods.189

- In de loods in [plaats 1] is tijdens een doorzoeking op 29 maart 2016 een kentekenplaat aangetroffen van het gestolen voertuig met kenteken [kenteken 33] .190

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats 1] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 36

- Tussen 14 maart 2016 te 21.00 uur en 15 maart 2016 te 06.30 uur, werd een aan [slachtoffer 16] toebehorende [auto 3] , met kenteken [kenteken 32] , gestolen voor de woning aan de [adres 39] te Nijmegen.191

- Op 14 maart 2016 rijdt de [auto 8] om 18.44 uur weg bij de [adres 44] .192

- Om 18.56 uur straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] de mast aan het Rentmeesterhof te Nijmegen aan, in de nabije omgeving van de plaats van het delict.193

 • -

  Om 18.58 uur is de [auto 8] bij de [straat 33] 204 en [adres 41] te Nijmegen, nabij de plaats van het delict.

 • -

  Dan rijdt de [auto 8] om 20.43 uur naar de [straat 2] , weer naar de [straat 33] en weer terug naar de [straat 2] om 21.10 uur.194

- Op 16 maart 2016 rijdt de [auto 5] [nummer 6] om 05.27 uur Nederland binnen bij de grensovergang A77.195 Om 05.27 uur vertrekt de [auto 8] bij de [adres 53] en is om 05.58 uur op de [straat 8] . Om 06.17 uur is de [auto 8] weer bij [adres 53] .196

- Om 06.29 uur op 16 maart 2016 arriveert de [auto 5] [nummer 6] bij de loods in [plaats 1] . Om 06.39 uur arriveert de personenauto met kenteken [kenteken 32] bij de loods.197

- In de loods in [plaats 1] is tijdens een doorzoeking op 29 maart 2016 een kentekenplaat aangetroffen van het gestolen voertuig met kenteken [kenteken 32] .198

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat het telefoonnummer van [medeverdachte 1] in deze zaak een mast in de nabijheid van de plaats van het delict aanstraalt en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats 1] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 40

- Tussen 4 april 2016 te 01.00 uur en 4 april 2016 te 07.00 uur is een aan [benadeelde 1] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 1] gestolen aan de [adres 34] in Molenhoek.199

- Op 4 april 2016 om 00.36 uur is de [auto 4] bij de [straat 26] 18, nabij de verblijfplaats van [naam 2] , vervolgens bij de [adres 35] te Nijmegen en om 00.59 uur stopt de [auto 4] bij de [naam 1] tankstation op de [straat 22] in Nijmegen.200 Op de camerabeelden wordt [naam 2] herkend.201

- Om 01.06 uur straalt de telefoon van [naam 2] de mast Malden/A73 aan. De [auto 4] is vervolgens om 01.13 uur aan de [adres 36] in Molenhoek, nabij de plaats delict. Daarna rijdt de [auto 4] naar Elst en vanuit Elst naar Nijmegen, waar de [auto 4] om 02.34 uur voor 39 minuten bij de [adres 37] stopt. Om 04.19 uur stopt hij weer aan de [straat 1] op de hoogte van nr. [nummer 10] . Om 04.41 uur is de [auto 4] bij de Mozartstraat 2 in Molenhoek en om 04.50 uur aan de [straat 8] [nummer 5] in Nijmegen. Om 04.55 uur is de [auto 4] bij de [straat 1] in Nijmegen en om 05.09 uur bij het [adres 38] in Nijmegen, nabij de verblijfplaats van [naam 2] .202

 • -

  Op 5 april 2016 rijdt om 05.58 uur een [auto 5] met kenteken [kenteken 31] [straat 8] [straat 28] in Nijmegen in en parkeert op de parkeerplaats bij supermarkt LIDL. Om 06.00 uur rijdt een (donkerkleurige) [auto 9] met kenteken [nummer 9] de [straat 8] [straat 28] in en stopt bij de [auto 5] . De bestuurder van de [auto 5] stapt uit en stapt bij de [auto 9] in. De [auto 9] rijdt de [straat 8] [straat 29] in en aan het einde de [straat 30] in.

 • -

  De bijrijder van de [auto 5] is om 06.03 uur uit de [auto 5] gestapt en aan de bestuurderskant weer in de [auto 5] gestapt en rijdt via [straat 8] [straat 28] de [straat 31] op.

 • -

  In de [straat 8] 13e straat wordt gezien dat een klein model auto komt aanrijden die achter geparkeerde auto’s stopt. Vervolgens wordt een persoon gezien die een van de geparkeerde auto’s opent en instapt. De [auto 9] rijdt vervolgens weg en daarna ook de geparkeerde auto. De [auto 9] en daarna het gestolen voertuig ( [auto 1] met kenteken [kenteken 1] ) rijden om 06.05 uur via de [straat 4] en slaan linksaf de [straat 8] [straat 30] in en rijden daarna linksaf de [straat 32] op, dezelfde weg als de [auto 5] .

 • -

  De bestuurder van de [auto 9] wordt herkend als [verdachte 1] .203

- Om 06.35 uur arriveren de [auto 5] met Pools kenteken [kenteken 31] en de [auto 1] met kenteken [kenteken 1] bij de loods in [plaats 1] .204

- Tijdens de doorzoeking in de loods [plaats 1] op 10 mei 2016 is een identiteitslabel aangetroffen dat voorzien is van een chassisnummer behorende bij het Nederlandse kenteken [kenteken 1] .205

Gelet op de algemene werkwijze, die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [naam 2] op 4 april 2016 is herkend op camerabeelden en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats 1] is gezien, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders zijn dan dat [naam 2] (mede) de auto heeft gestolen.

Naar het oordeel van de rechtbank kan het voorts niet anders dan dat [verdachte 1] mede de auto heeft gestolen. Gelet op bovengenoemde feiten en omstandigheden overweegt de rechtbank daarbij het volgende.

In de nacht van 4 april 2016 wordt er door de [auto 4] vanaf de [straat 1] via de [naam 1] naar de plaats van het delict gereden. Daarna wordt teruggereden naar de [straat 1] en weer naar de plaats van het delict om daarna via de [straat 8] 15e straat terug te rijden naar de [straat 1] . De rechtbank gaat er daarbij vanuit dat de gestolen auto is koud gezet in de [straat 8] en dat de [auto 4] de bestuurder van de gestolen auto heeft opgehaald op die plaats waar de auto is koud gezet en dat zij samen weer naar de [straat 1] zijn gereden.

In de ochtend van 6 april 2016 wordt de [auto 9] met kenteken [nummer 9] in de [straat 4] gezien. Even later vindt er door de observerende verbalisant een herkenning plaats van [verdachte 1] als bestuurder van de [auto 9] . De rechtbank heeft geen enkele reden om te twijfelen aan de ambtsedige herkenning van [verdachte 1] . Mede gelet daarop kan het niet anders dan dat de [auto 9] met het gedeeltelijk leesbare kenteken, de [auto 9] met kenteken [kenteken 7] is, die in gebruik is bij en op naam staat van [verdachte 1] .

Gelet op de waarnemingen van de verbalisanten op 5 april 2016 kan het voorts niet anders dan dat [verdachte 1] de bestuurder van de [auto 5] naar de plaats van de koud gezette auto heeft gebracht en aan hem de duplicaat sleutel heeft afgegeven, waarna die bestuurder met die gestolen auto is weggereden en een half uur later bij de loods in [plaats 1] arriveert.

Gezien het voorgaande gaat de rechtbank ervan uit dat [naam 2] en [verdachte 1] samen de auto hebben gestolen, dat de een is teruggereden naar Nijmegen in de [auto 4] en de ander in het gestolen voertuig. [verdachte 1] heeft een dag later het gestolen voertuig aangewezen aan een van de Poolse mannen en aan hem de duplicaat sleutel overhandigd. De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend dat [naam 2] en [verdachte 1] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 41

- Tussen 4 april 2016 te 19.00 uur en 5 april 2016 te 11.00 uur is een aan [benadeelde 2] toebehorende zwarte [auto 2] met kenteken [kenteken 2] gestolen vanaf de [straat 7] te Rosmalen.206

- Om 00.25 uur, op 5 april 2016, is de [auto 4] bij [adres 28] , Nijmegen, nabij de verblijfplaats [naam 2] . Om 00.31 uur stopt de [auto 4] 11 minuten aan [adres 29] en om 00.47 uur stopt de [auto 4] bij de [naam 1] .207 Op camerabeelden worden [naam 2] en [verdachte 1] door verbalisanten herkend.208

- Om 01.01 uur straalt de telefoon van [naam 2] de mast aan op de grens van de A59/A50 ter hoogte van de afslag Oss-oost. Om 01.22 uur stopt de [auto 4] 2 minuten op de [adres 30] in Rosmalen, nabij de plaats delict. Vervolgens is de [auto 4] om 01.54 uur bij [adres 31] waar hij voor 22 minuten stopt. De telefoon van [naam 2] straalt om 02.29 uur de mast aan op de grens van de A59/A50 ter hoogte van de afslag Oss-oost. Om 02.41 uur stopt de [auto 4] 3 minuten aan de [adres 32] in Rosmalen. Om 03.09 uur is de [auto 4] bij [adres 33] in Nijmegen; daarna om 03.12 uur stopt hij bij [straat 1] 2036 en om 03.18 uur is de [auto 4] bij de [straat 26] 24 in Nijmegen, nabij de verblijfplaats van [naam 2] .209

- Op de beelden van de camera bij de loods in [plaats 1] is te zien dat op 6 april 2016 om 06.34 uur de roldeur aan de zijkant van de loods werd geopend en een zwarte [auto 2] met kenteken [kenteken 2] rijdt op het perceel.210

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op en het feit dat [naam 2] en [verdachte 1] op 5 april 2016 op camerabeelden worden herkend en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats 1] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat [naam 2] en [verdachte 1] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 55

- Tussen 17 februari 2016 te 22.45 uur en 18 februari 2016 te 08.10 uur is een aan [slachtoffer 15] toebehorende [auto 2] met kenteken [kenteken 29] gestolen aan de [straat 23] te Arnhem. In de auto lag onder andere een doos met drukwerk van “ [naam 14] ”.211

- Op 17 februari 2016 om 22.49 uur is de [auto 4] bij de [straat 27] . Dat is nabij de woning van [naam 2] . Om 23.31 uur is de [auto 4] bij [adres 53] en daarna maakt hij bij het tankstation [naam 1] aan de [straat 22] om 23.37 uur een stop.212 Op camerabeelden van het tankstation wordt [medeverdachte 1] herkend.213

- Op 18 februari 2016 om 00.45 uur stopt de [auto 4] 4 minuten aan de [adres 26] te Arnhem, nabij de plaats van het delict. Om 01.14 uur stopt de [auto 4] voor 16 minuten aan de [adres 66] /2183 te Nijmegen en om 01.54 uur is hij weer bij de [straat 23] 129 te Arnhem, nabij de plaats van het delict.214 Vanuit daar rijdt de [auto 4] weer naar Nijmegen naar de [straat 1] ; dan weer naar Arnhem naar de [straat 24] en daarna weer terug naar Nijmegen waar de [auto 4] bij de [straat 2] 2160 om 03.03 uur een stop maakt van 18 minuten. Om 03.27 uur is de [auto 4] bij het tankstation [naam 1] aan de [straat 22] .215 Op camerabeelden van het tankstation wordt [naam 2] herkend.216

- Vanuit het tankstation rijdt de [auto 4] naar Arnhem. Om 03.49 uur is hij aan de [straat 24] in Arnhem en daarna rijdt hij weer terug naar Nijmegen. Om 04.17 uur is hij aan de [adres 27] in Nijmegen, om 04.18 uur bij [straat 2] 2168 en om 04.23 uur bij [straat 6] in Nijmegen.217

- Op de camerabeelden die gemaakt zijn bij de loods in [plaats 1] is te zien dat op 19 februari 2016 om 07.47 uur een [auto 5] met kenteken [kenteken 28] (PL) de loods in rijdt en om 07.52 uur rijdt een [auto 2] met kenteken [kenteken 29] naar de achterzijde van het perceel.218

- Naar aanleiding van de doorzoeking in de loods in [plaats 1] zijn drukwerken van “ [naam 13] ” in beslag genomen. Het betrof 4 gesealde pakketjes van naar schatting 100 folders/flyers per pakket. Op de achterzijde stond onder andere de naam [slachtoffer 15] . Aangever [slachtoffer 15] heeft verklaard dat hij eigenaar van de folders is.219

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op en het feit dat [naam 2] en [medeverdachte 1] op camerabeelden worden herkend en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats 1] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat [naam 2] en [medeverdachte 1] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels van de [auto 2] , waarbij de rechtbank in de tenlastelegging bij zaak 55 het kenteken leest als [kenteken 29] in plaats van [kenteken 30] nu hier kennelijk sprake is van een verschrijving.

Zaaksdossier 57

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat [naam 2] en [verdachte 1] zich schuldig hebben gemaakt aan de diefstal van het instrumentenpaneel van de [auto 3] met kenteken [kenteken 3] . Weliswaar duiden de reisbewegingen van de [auto 4] er op dat hij diverse malen op de plaats van het delict is geweest en duiden de mastgegevens er op dat ook [naam 2] op de plaats van het delict is geweest, niet kan worden vastgesteld dat de dashboardteller die tijdens de doorzoeking van de woning van [verdachte 1] op 10 mei 2016 in beslag is genomen onderdeel was van het gestolen instrumentenpaneel. Tijdens de doorzoeking in de loods in [plaats 1] en in [plaats 2] (Polen) worden ook geen aanwijzingen aangetroffen die kunnen bevestigen dat het instrumentenpaneel (mede) gestolen is door [naam 2] en/of [verdachte 1] . De rechtbank spreekt [naam 2] en [verdachte 1] dan ook vrij van dit feit.

Zaaksdossier 59

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat [medeverdachte 1] zich schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk aanwezig hebben van ongeveer 233 en/of 982 XTC/MDMA pillen, zijnde een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen in artikel 3a lid 5 Opiumwet. De pillen zijn aangetroffen tijdens de doorzoeking van de woning van de familie Halilovic op 10 mei 2016 in de slaapkamer van [medeverdachte 1] en in een jas die in de hal van het huis hing. Naast [medeverdachte 1] wonen diens moeder, diens broers [naam 5] en Armin in de woning. Ten tijde van de doorzoeking was [medeverdachte 1] met vakantie in Australië. De rechtbank kan niet uitsluiten dat de pillen van iemand anders dan van [medeverdachte 1] zijn. De rechtbank spreekt [medeverdachte 1] dan ook vrij van dit feit.

Criminele organisatie

Aan [naam 2] , [medeverdachte 1] en [verdachte 1] is deelname aan een criminele organisatie ten laste gelegd.

De rechtbank zal moeten vaststellen of bewezen kan worden dat sprake was van een organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. Hiervoor is vereist dat wordt vastgesteld dat twee of meer personen een samenwerkingsverband hadden, met een zekere duurzaamheid en structuur, welk samenwerkingsverband het oogmerk had bepaalde misdrijven te plegen.

Daarnaast zal de rechtbank de vraag moeten beantwoorden of bewezen kan worden dat [naam 2] , [medeverdachte 1] en [verdachte 1] hebben deelgenomen aan deze organisatie. Daartoe moet worden beoordeeld of zij zich ervan bewust zijn geweest dat zij met ten minste één ander persoon structureel, overeenkomstig een wederzijds bestaande verwachting, samenwerkten en of zij op de hoogte waren van het oogmerk van de organisatie om de in de tenlastelegging bedoelde misdrijven te plegen. Daarbij merkt de rechtbank op, dat niet vereist is dat verdachte zelf op een of andere manier heeft deelgenomen aan de misdrijven die door de organisatie werden gepleegd. Ook wanneer dit niet het geval is, kan er sprake zijn van deelneming door het verrichten van ondersteunende gedragingen die verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie.

Uit de hiervoor bewezen geachte feiten, de daar genoemde bewijsmiddelen, de overwegingen en de overige inhoud van het dossier blijkt naar het oordeel van de rechtbank van een organisatie met de volgende werkwijze.

Voorverkenning

In alle bewezenverklaarde autodiefstallen vindt een voorverkenning plaats, vermoedelijk om een geschikte auto te vinden en vervolgens het portierslot van die auto uit te lezen. De [auto 4] dan wel de [auto 8] is in alle bewezenverklaarde autodiefstallen naar de locatie gereden waar later een auto wordt weggenomen.

Vervaardigen en vervalsen sleutels

Na de voorverkenning(en) is de [auto 4] of de [auto 8] naar de woning van een van de verdachten gereden, waar een duplicaat van de sleutel werd gemaakt, waarmee het voertuig uiteindelijk kon worden weggenomen. Tijdens de doorzoeking van zowel de woning van [medeverdachte 1] als de woning van [verdachte 1] is de daarvoor benodigde apparatuur gevonden. Vervolgens is de [auto 4] weer terug naar de plaats gereden waar de beoogde auto geparkeerd stond en werd deze weggenomen. In alle gevallen moeten twee personen in de [auto 4] of de [auto 8] zitten zodat de een telkens de auto kan weg nemen en de ander de [auto 4] of de [auto 8] weer terug kan rijden naar Nijmegen.

Koud zetten van de auto

In een aantal gevallen is de gestolen auto ‘koud’ gezet op een vaste locatie, zoals [straat 8] [straat 29] of [straat 13] 50ste straat. Daar werd afgesproken met twee Polen, [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] . Een van hen heeft de gestolen auto naar de loods in [plaats 1] gereden.220 Op 5 april 2016 (zaaksdossier 40) heeft er een ontmoeting plaats gevonden tussen [verdachte 1] en de inzittenden van de [auto 5] met kenteken [kenteken 31] aan de [straat 8] [straat 28] , waar dan ook de in die zaak gestolen [auto 1] is aangekomen.221

Strippen auto

Tussen 12 januari 2016, 03.00 uur, en 13 januari 2016, 03.20 uur, is een [auto 2] met kenteken [kenteken 10] weggenomen in Lent (zaaksdossier 9). Door verbalisanten is dit voertuig op 13 januari 2016 omstreeks 09.00 uur aangetroffen aan de [straat 8] [straat 29] in Nijmegen en is het gestolen voertuig voorzien van een peilbaken.222 Op 14 januari 2016 om 07.13 uur kwam de gestolen auto in beweging en aan de [adres 72] te [plaats 1] kwam hij weer tot stilstand.223 Het perceel is vervolgens met behulp van camera’s geobserveerd.

Veel van de gestolen auto’s zijn terecht gekomen in de loods aan de [adres 72] te [plaats 1] (zaak 9, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 40, 41 en 55).

Getuige [getuige] was verhuurder van de loods in [plaats 1] en hij heeft verklaard dat hij vanaf begin 2016 de huurpenningen ontving van [medeverdachte 3] . Hij zag in de loods altijd twee mannen die hij na het tonen van foto’s herkende als [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] . Getuige kwam maandelijks in de loods en zag daar auto-onderdelen en gedeeltelijk gedemonteerde auto’s.224

Zowel buiten als binnen de loods zijn camera’s aangebracht. Bij het uitkijken van de beelden bij de loods bleek dat er met regelmaat bestelbussen met een buitenlands kenteken binnenreden kort voor of nadat er een gestolen auto de loods was binnen gereden. Het waren witte [auto 5] bestelbussen met de navolgende kentekens:

[kenteken 31] (Pools) o.n.g.v. [medeverdachte 4] , adres [adres 11] (Polen);

[nummer 4] (Duits) o.n.g.v. [medeverdachte 4] , adres [adres 73] (Duitsland).225

Op 22 maart 2016 om 07.28 uur werd bij de grensovergang A77 de [auto 5] met kenteken [kenteken 31] geregistreerd toen hij vanuit Duitsland Nederland binnen is gereden. Verbalisanten hebben de inzittenden gecontroleerd. Het betrof [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] . Om 14.06 uur heeft de [auto 5] Nederland bij dezelfde grensovergang weer verlaten.226 De [auto 5] stond op naam van [medeverdachte 4] .227

De verbalisanten die de [auto 5] en de inzittenden op 22 maart 2016 hebben gecontroleerd, hebben op 19 april 2016 de beelden bekeken die op 30 maart 2016 zijn gemaakt in de loods in [plaats 1] . Zij zagen twee personen in de loods lopen die zij herkenden als [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] , de twee inzittenden van de [auto 5] .228

De twee mannen hanteerden steeds dezelfde werkwijze voor het strippen (demonteren van alle bruikbare onderdelen) van de voertuigen.229 In eerste instantie kreeg een van de mannen de bijnaam ‘ [bijnaam 3] ’ omdat hij boven zijn jas een hoodie met capuchon droeg en de andere man de bijnaam ‘ [bijnaam 2] ’ omdat hij een houthakkersblouse droeg.230 ‘ [bijnaam 3] ’ bleek [medeverdachte 2] te zijn en ‘ [bijnaam 1] ’ bleek [medeverdachte 3] te zijn.231 Bij de doorzoeking van de loods in [plaats 1] zijn verschillende onderdelen van gestolen auto’s en goederen die in gestolen auto’s lagen, gevonden.232

Het peilbaken dat was aangebracht op de auto met kenteken [kenteken 10] heeft zich vervolgens verplaatst van de loods in [plaats 1] via [adres 73] , Duitsland, waar een stop van 30 minuten werd gemaakt, naar [adres 11] in Polen.233

Op 10 mei 2016 is de woning aan de [adres 73] , Duitsland doorzocht. Daar zijn [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] aangetroffen. Volgens de eigenaar werd de woning gehuurd door [medeverdachte 4] .234 Die naam stond ook op de brievenbus en bij de bel vermeld.235 Ook in Polen hebben doorzoekingen plaats gevonden. Zo zijn in een loods op de [adres 74] in [plaats 2] van 7 gestolen auto’s onderdelen teruggevonden. Bij 5 van deze zeven auto’s werd vastgesteld dat zij in Nijmegen of omstreken waren weggenomen en in de loods in [plaats 1] waren geweest. De eigenaar van de doorzochte loods in Polen was [medeverdachte 4] .236

Conclusie ten aanzien van de criminele organisatie en de deelname daaraan van [verdachte 1]

De rechtbank komt tot het oordeel dat er sprake is geweest van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband tussen [naam 2] , [medeverdachte 1] , [verdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] . De rechtbank baseert dit oordeel niet alleen op de aard en de omvang van de bewezen geachte feiten, maar ook op de mate waarin en de wijze waarop deze verdachten ten aanzien van de verschillende feiten hebben samengewerkt. Hierbij heeft de modus operandi: het voorverkennen, vervalsen van sleutels, wegnemen van auto’s, koud zetten van auto’s, strippen van auto’s en vervoeren van auto(onderdelen) naar Polen, én de grote aantallen gestolen auto’s binnen een kort tijdsbestek (soms twee auto’s per nacht) een aanzienlijke rol gespeeld. Dit houdt in dat de rechtbank het bestaan van een organisatie met het oogmerk tot diefstal in vereniging met een valse sleutel, strippen en uitvoeren van (onderdelen van) auto’s buiten Nederland, bewezen acht.

De rechtbank is voorts van oordeel dat [verdachte 1] welbewust aan deze organisatie heeft deelgenomen. Ook al zijn er maar twee autodiefstallen ten aanzien van [verdachte 1] bewezenverklaard; in de zaaksdossiers 5, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 40, 41 en 55 ligt zijn adres op de door de [auto 4] of [auto 8] gereden route en bij de doorzoeking van zijn woning worden essentiële onderdelen gevonden die nodig zijn om valse sleutels te maken. Op 5 april 2016 wordt hij herkend bij een ontmoeting met de inzittenden van de [auto 5] met Pools kenteken [kenteken 31] op een locatie waar op dat moment ook [auto 1] wordt gezien die de dag daarvoor is gestolen.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder feit 1 en 3 tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2016 tot en met 5 april 2016 te Molenhoek (gemeente Mook en Middelaar) en/of Rosmalen (gemeente 's-Hertogenbosch), althans in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen de hierna te noemen personenauto('s), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan de hierna te noemen eigenaar/benadeelden, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen personenauto('s) (telkens) onder zijn/haar/hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel, door het gebruikmaken van een nagemaakte/gekopieerde/duplicaat sleutel, te weten:

(- zaak nummer, - pagina dossier, - BVHnummer, - voertuig, - kenteken, - eigenaar/benadeelde): * zaak 40, P. 2047, PL0600-2016345736, [auto 1] , [kenteken 1] , [benadeelde 1] en/of

* zaak 41, P. 2161, PL0600-2016347347, [auto 2] , [kenteken 2] , [benadeelde 2] ;

3.

hij in of omstreeks de periode van 01 oktober 2015 tot en met 10 mei 2016 te Nijmegen, althans in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten o.a. [medeverdachte 1] en [verdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven (diefstal in vereniging met een valse sleutel en/of opzetheling).

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van feit 3:

Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

5 De strafbaarheid van het feit

De feiten zijn strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 Overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot het verrichten van 200 uren werkstraf, met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, en voorts een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht bij het opleggen van een straf rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waaronder het feit dat verdachte geen, of nauwelijks relevante, documentatie heeft. Verdachte is na zijn aanhouding niet meer met justitie in aanraking geweest. Er is voorts geen sprake van recidive.

De verdediging verzoekt bij een bewezenverklaring geen hogere straf op te leggen dan de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, waarbij onder meer is gelet op:

- het uittreksel justitiële documentatie, gedateerd 3 januari 2019;

- een voorlichtingsrapportage van Reclassering Nederland, gedateerd 24 september 2018;

- een voorlichtingsrapportage van Reclassering Nederland, gedateerd 29 juli 2016.

Verdachte heeft zich tezamen met anderen schuldig gemaakt aan diefstal van personenauto’s. Kennisneming van het volledige dossier maakt duidelijk dat in de desbetreffende periode sprake is geweest van diefstallen die niet alleen grootschalig waren, maar ook zeer goed georganiseerd en welhaast bedrijfsmatig werden uitgevoerd. Met technische hulpmiddelen werden autosloten ‘uitgelezen’ en sleutels nagemaakt. Met behulp van deze nagemaakte sleutels en een apparaat, waarmee de startonderbreking van de motor kon worden opgeheven, konden de auto’s snel en eenvoudig worden weggenomen. De gestolen auto’s werden in een loods volledig gestript en naar Polen vervoerd. Het handelen van de verdachte en zijn mededader(s) heeft de maatschappij en in het bijzonder de gedupeerden grote materiële schade berokkend en veel overlast bezorgd. Doordat de gestolen auto’s na de diefstallen volledig werden gestript en in losse onderdelen naar het buitenland vervoerd, waren deze niet meer herkenbaar als de oorspronkelijke gestolen auto. De auto’s werden dan ook aan het zicht van de opsporingsinstanties onttrokken en de eigenaar is zijn bezit voorgoed kwijt. Ook de verzekeraars, die de opgelopen schade aan de eigenaars uitkeren, zijn hierdoor gedupeerd. Ter terechtzitting heeft een van de benadeelde partijen haar vordering toegelicht waaruit blijkt dat de diefstal van haar auto veel psychisch leed heeft veroorzaakt. Zij kon niet meer slapen en durft geen nieuwe auto te kopen nadat twee van haar auto’s zijn gestolen. Om die reden maakt zij nu gebruik van private lease.

Verder heeft verdachte deel uitgemaakt van een criminele organisatie. Georganiseerde misdaad is ernstig en werkt ontwrichtend in de maatschappij. De rechtbank gaat ervan uit dat verdachte een substantiële rol heeft gehad binnen de criminele organisatie. Verdachte reed met een mededader samen naar de plaats van het delict, eerst op voorverkenning en vervolgens om met de gemaakte valse sleutel het voertuig mee te nemen. Na de voorverkenning werd steeds gereden naar de woning van verdachte of naar de woning van een mededader. Verdachte had onder andere blanco sleutels, een Key Reader en een Key Cutter in bezit om daarvan met de tijdens de voorverkenning verkregen sleutelcode een duplicaat sleutel te maken. De dag na het koud zetten van de gestolen auto zorgde verdachte of een mededader ervoor dat de gestolen auto werd overgedragen aan de Poolse mannen die de auto’s stripten en naar Polen vervoerden. Verdachte heeft daarbij nauw samengewerkt met de medeverdachten. Verdachte heeft door zijn handelen bijgedragen aan het verwezenlijken van de misdrijven die de organisatie beoogde en vormde daarmee een belangrijke schakel. Hij heeft er aldus toe bijgedragen dat de organisatie als geheel kon blijven voortbestaan en misdrijven kon blijven plegen. Verdachte heeft geen enkel respect getoond voor de eigendommen van anderen.

Uit de justitiële documentatie van verdachte blijkt dat hij in de vijf jaren voorafgaande aan de door hem begane feiten eerder met justitie in aanraking is geweest, maar niet eerder is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten.

Uit het voortgangsverslag van Reclassering Nederland van 24 september 2018 volgt dat verdachte tijdens zijn schorsing steeds meer vrijheden heeft gekregen. Volgens de reclassering heeft hij gedurende het toezicht positief gefunctioneerd en heeft hij zijn leefgebieden op orde. Reclasseringstoezicht is niet geïndiceerd.

De rechtbank overweegt met betrekking tot de aanvang van de redelijke termijn en het procesverloop in deze zaak ambtshalve het volgende. Verdachte is op 10 mei 2016 gehoord als verdachte, waarmee de redelijke termijn is aangevangen. De strafzaak is pas op 15 februari 2019 behandeld op de zitting en op 15 maart 2019 is vonnis gewezen. Dit is twee jaar, tien maanden en vijf dagen later. Daarmee is de redelijke termijn met tien maanden en vijf dagen overschreden. De rechtbank is van oordeel dat deze overschrijding matiging van de hierna te vermelden op te leggen straf tot gevolg moet hebben.

De rechtbank acht, alles afwegende en gelet op wat in vergelijkbare gevallen doorgaans wordt opgelegd, in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden passend en geboden, maar zal deze gelet op de geconstateerde overschrijding van de redelijke termijn matigen tot gevangenisstraf voor de duur van 16 maanden. De tijd die verdachte reeds in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht komt in mindering op deze gevangenisstraf. De rechtbank is tot een hogere straf gekomen dan dat de officier van justitie heeft geëist, omdat de rechtbank – anders dan de officier van justitie – de criminele organisatie en de rol van verdachte in het geheel zwaarder aan verdachte toerekent. Een voorwaardelijk strafdeel vindt de rechtbank gelet op de ernst van de feiten in dit geval niet passend.

Ook als er van wordt uitgegaan dat verdachte inmiddels zijn leven heeft gebeterd, is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf onvermijdelijk, gezien het grote aantal diefstallen en het bedrijfsmatige karakter daarvan.

7a. De beoordeling van de civiele vordering, alsmede de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partij [benadeelde 3] heeft zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van het onder 1 bewezenverklaarde feit (zaaksdossier 41). Gevorderd wordt een bedrag van € 4.439,95.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft verzocht de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3] toe te wijzen. Hij is van mening dat de vordering voldoende is onderbouwd. Hij verzoekt tevens de wettelijke rente toe te wijzen en de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht op te leggen.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft – gelet op de bepleite vrijspraak – primair verzocht de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren.

Subsidiair verzoekt de verdediging de vordering af te wijzen omdat deze onvoldoende onderbouwd is. Het is niet duidelijk waarom [benadeelde 3] benadeelde is en of er daadwerkelijk schade is geleden, nu de diefstal is verzekerd bij [naam 15] .

Beoordeling door de rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit de vordering van [benadeelde 3] niet waarom zij nadeel heeft geleden door het bewezenverklaarde feit waarvoor schadevergoeding is verzocht. De aangifte is door [aangever 1] namens [naam 16] . gedaan. Uit de aangifte volgt dat de auto met kenteken [kenteken 2] tegen diefstal is verzekerd bij verzekeringsmaatschappij [naam 15] . Het kenteken staat volgens de aangifte op naam van leasemaatschappij [naam 16] . In het schaderapport van Tracer wordt [benadeelde 2] als benadeelde genoemd. De factuur is eveneens aan [benadeelde 2] gericht. Bij de vordering tot schadevergoeding is een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel gevoegd van [benadeelde 3] Hieruit kan de rechtbank niet opmaken wat de relatie met [naam 16] . is. Het had op de weg van een –kennelijk- professionele partij als [benadeelde 3] gelegen om duidelijk te maken waarom zij, in een wirwar van met elkaar verbonden of samenwerkende vennootschappen, de rechthebbende is.

De benadeelde partij zal niet-ontvankelijk verklaard worden in haar vordering, nu de behandeling van de vordering naar het oordeel van de rechtbank een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. De benadeelde partij kan derhalve haar vordering slechts aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 36f, 47, 57, 140 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De rechtbank:

 spreekt verdachte vrij van het onder 2 tenlastegelegde feit.

 verklaart bewezen dat verdachte de overige tenlastegelegde feiten, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 16 (zestien) maanden;

 beveelt dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3]

 verklaart de benadeelde partij [benadeelde 3] niet-ontvankelijk in haar vordering.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.H. Hovens (voorzitter), mr. W. Bruins en mr. S. Boot, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J.M.P. van der Meulen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 15 maart 2019.

mr. F.J.H. Hovens is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisant [verbalisant] van de politie Eenheid Oost-Nederland, districtsrecherche Gelderland-Zuid opgemaakte proces-verbaal, Onderzoek ON5RO15230 SNM Torenvalk, gesloten op 22 november 2016 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 Werkwijze autodiefstallen, p. 267-275.

3 Proces-verbaal doorzoeking woning [adres 53] Nijmegen, p. 401-402; proces-verbaal bevindingen onderzoek inbeslaggenomen goederen [adres 53] Nijmegen, p. 309, 312 en 315; proces-verbaal bevindingen USB-stick [nummer 11] , p. 322-324.

4 Proces-verbaal bevindingen goederen laptoptas verdachte [verdachte 1] , p. 277.

5 Proces-verbaal PV [naam 2] en [medeverdachte 1] , p. 678-679; proces-verbaal uitkijken beelden [naam 1] , p. 800.

6 Proces-verbaal vergelijking kleding verdachten, p. 1407-1411.

7 Proces-verbaal uitkijken beelden [naam 1] , p. 1294-1295, 1297-299; proces-verbaal bevindingen camerabeelden [naam 1] , p. 1402-1406; proces-verbaal bevindingen uitkijken beelden [naam 1] , p. 1489-1492; proces-verbaal bevindingen vergelijking kleding verdachten, p. 1407-1411.

8 Proces-verbaal aantreffen [kenteken 10] [straat 4] , p. 876-879; proces-verbaal bevindingen baken/mast gegevens, p. 1395; proces-verbaal bevindingen baken gegevens, p. 1481; proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 45] , p. 1521; proces-verbaal aantreffen [kenteken 9] [adres 75] , p. 826.

9 Proces-verbaal uitkijken beelden observatiecamera [straat 13] , p. 828; proces-verbaal uitkijken beelden observatiecamera [straat 8] , p. 887-888; proces-verbaal van observatie 5 april 2016, p. 2082-2085.

10 Proces-verbaal beelden [plaats 1] in de loods, p. 198-218; Proces-verbaal bevindingen werkwijze loods icm aantreffen goederen in de loods, p. 213-250; Proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 mei 2016, p. 197.

11 Proces-verbaal zoeking Polen Poznan, p. 1535-1537.

12 Proces-verbaal algemeen dossier, onderzoek Torenvalk, p. 4.

13 Processen-verbaal van observatie, p. 58-91.

14 Proces-verbaal algemeen dossier onderzoek Torenvalk, p. 10.

15 Proces-verbaal tap naam genoemd [naam 2] , p. 2938; tapgesprek van 2 oktober 2015, p. 2939; tapgesprek van 4 oktober 2015, p. 2940.

16 Proces-verbaal algemeen dossier, onderzoek Torenvalk, p. 4.

17 Proces-verbaal doorzoeking woning [adres 53] Nijmegen, p. 401-402; proces-verbaal bevindingen onderzoek inbeslaggenomen goederen [adres 53] Nijmegen, p. 309, 311, 312, 315 en 318; proces-verbaal bevindingen USB-stick [nummer 11] , p. 322-324.

18 Proces-verbaal tap naam genoemd [medeverdachte 1] d.d. 13 april 2017, proces-verbaalnummer: 170413.1350.

19 Proces-verbaal bevindingen vakantie [verdachte 1] , p. 1883-1888.

20 Tapgesprek van 12 maart 2016, p. 3791.

21 Tapgesprek van 4 januari 2016, bijlage bij het requisitoir van de officier van justitie.

22 Proces-verbaal [auto 12] icm baken/tap [naam 2] , p. 670.

23 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 5] d.d. 13 juni 2016, p. 404.

24 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 54] , p. 1859-1861.

25 Proces-verbaal Dfst [auto 3] [kenteken 46] [adres 39] te Nijmegen, p. 1909; proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 46] , p. 1911.

26 Proces-verbaal uitkijken camerabeelden [naam 4] 11 maart 2016, p. 1862-1863.

27 Proces-verbaal [auto 12] icm baken/tap [naam 2] , p. 670; Bijlage 3, p. 676, bijlage 4, p. 677.

28 Proces-verbaal PV [naam 2] en [medeverdachte 1] , p. 678-679; Proces-verbaal [auto 12] icm baken/tap [naam 2] , p. 670.

29 Proces-verbaal aantreffen [kenteken 10] [straat 4] , p. 877-878; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 882.

30 Proces-verbaal van bevindingen [kenteken 14] weggenomen, p. 1080-1082; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 1083-1089.

31 Proces-verbaal Dfst [auto 3] [kenteken 46] [adres 39] te Nijmegen, p. 1909.

32 Proces-verbaal uitkijken camerabeelden [naam 4] 11 maart 2016, p. 1862-1863.

33 Tapgesprek van 14 februari 2016, p. 3424.

34 Tapgesprek van 14 februari 2016, p. 3425.

35 Proces-verbaal van bevindingen stemherkenning [verdachte 1] , p. 3422.

36 Proces-verbaal aantreffen profielfoto nummer 31618491140.

37 Proces-verbaal getuigenverhoor bij de rechter-commissaris op 27 februari 2018.

38 Proces-verbaal algemeen dossier onderzoek Torenvalk, p. 10.

39 Proces-verbaal bevindingen inbeslaggenomen goederen [adres 1] Nijmegen, p. 303-308.

40 Proces-verbaal bevindingen goederen laptoptas verdachte [verdachte 1] p. 276-299.

41 Proces-verbaal onderzoek gegevensdrager, p. 300-302.

42 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 12] , p. 1387-1390.

43 Proces-verbaal bevindingen goederen laptoptas verdachte [verdachte 1] , p. p. 276, 277 en 285.

44 Proces-verbaal aangifte van [aangever 1] , namens [benadeelde 2] , p. 2174-2177.

45 Proces-verbaal bevindingen goederen laptoptas verdachte [verdachte 1] , p. p. 276-278 en 288.

46 Proces-verbaal algemeen dossier, onderzoek Torenvalk, p. 23; proces-verbaal inbeslagname dossier onderzoek Torenvalk, p. 5438; proces-verbaal van bevindingen inbeslaggenomen goederen [adres 73] , p. 6221.

47 Proces-verbaal aangifte van [slachtoffer 2] , p. 662-665.

48 Proces-verbaal verhoor aangever [slachtoffer 2] d.d. 11 december 2015, p. 666-667.

49 Proces-verbaal aantreffen Laser Waterpas, [kenteken 8] , p. 689.

50 Proces-verbaal PV [naam 2] en [medeverdachte 1] , p. 678-679.

51 Proces-verbaal [auto 12] icm baken/tap [naam 2] , p. 669-671.

52 Proces-verbaal [auto 12] icm baken/tap [naam 2] , p. 670; bijlage 3, p. 676, bijlage 4, p. 677.

53 Proces-verbaal aantreffen Laser Waterpas, [kenteken 8] , p. 689.

54 Proces-verbaal [auto 12] icm baken/tap [naam 2] , p. 670.

55 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 3] , p. 794-796.

56 Proces-verbaal baken en mastgegevens m.b.t diefstal [kenteken 47] , p. 800; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 819.

57 Proces-verbaal baken en mastgegevens m.b.t diefstal [kenteken 47] , p. 800-801.

58 Proces-verbaal baken en mastgegevens m.b.t diefstal [kenteken 47] , p. 798.

59 Proces-verbaal baken en mastgegevens m.b.t diefstal [kenteken 47] , p. 802; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 818-823.

60 Proces-verbaal pv baken en mastgegevens m.b.t diefstal [kenteken 47] , p. 803; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 819.

61 Proces-verbaal pv baken en mastgegevens m.b.t diefstal [kenteken 47] , p. 803.

62 Proces-verbaal aantreffen [kenteken 9] [adres 75] , p. 826.

63 Proces-verbaal Uitkijken beelden observatiecamera [straat 13] , p. 828.

64 proces-verbaal bevindingen chauffeur [kenteken 9] lijkt op [bijnaam 1] , p. 831 en 832.

65 Proces-verbaal uitkijken beelden observatiecamera [straat 8] , p. 887-888.

66 Proces-verbaal aangifte [aangever 2] namens [slachtoffer 4] , p. 868-870; proces-verbaal verhoor aangever [aangever 2] d.d. 13 januari 2016, p. 872.

67 Proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 881.

68 Proces-verbaal uitkijken beelden [naam 1] , p. 874-875.

69 Proces-verbaal aantreffen [kenteken 10] [straat 4] , p. 876-879; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 881-882.

70 Proces-verbaal aantreffen [kenteken 10] [straat 4] , p. 877.

71 Proces-verbaal aantreffen [kenteken 10] [straat 4] , p. 878; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 882.

72 Proces-verbaal aantreffen [kenteken 10] [straat 4] , p. 878.

73 Proces-verbaal zaaksdossier [naam 19] , p. 857-867; proces-verbaal uitkijken beelden observatiecamera [straat 8] , p. 887-888.

74 Proces-verbaal pv bevindingen route [kenteken 48] , p. 889 en 890.

75 Proces-verbaal route [kenteken 48] naar Polen, p. 905-910.

76 Proces-verbaal aangifte [slachtoffer 5] , p. 927-930; proces-verbaal verhoor aangever d.d. 18 januari 2016, p. 931.

77 Proces-verbaal diefstal [auto 12] [kenteken 49] , p. 927-935; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 936-943.

78 Proces-verbaal uitkijken beelden [naam 1] 17 januari 2016, p. 944-945.

79 Proces-verbaal diefstal [auto 12] [kenteken 49] , p. 927-935; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 936-943.

80 Proces-verbaal goederenrecherche [kenteken 11] , p. 946.

81 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 6] , p. 1076-1077.

82 Proces-verbaal van bevindingen [kenteken 14] weggenomen, p. 1080-1082; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 1083-1089.

83 Proces-verbaal Beelden [plaats 1] , p. 1090-1091.

84 Proces-verbaal Beelden [plaats 1] , p. 1091.

85 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 7] , p. 1158-1161.

86 Proces-verbaal uitkijken beelden [naam 1] , p. 1187-1189.

87 Proces-verbaal bevindingen baken/mastgegevens weggenomen [auto 12] [kenteken 16] , p. 1165.

88 Proces-verbaal beelden [plaats 1] , p. 1190-1191.

89 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 8] , p. 1203-1206.

90 Proces-verbaal bevindingen mast/baken gegevens m.b.t. diefstal [kenteken 17] , p. 1207-1213.

91 Proces-verbaal uitkijken beelden [naam 1] , p. 1214-1215.

92 Proces-verbaal bevindingen mast/baken gegevens m.b.t. diefstal [kenteken 17] , p. 1207-1213.

93 Proces-verbaal bevindingen beelden [plaats 1] , p. 1217-1218.

94 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 9] , p. 1256-1259.

95 Proces-verbaal bevindingen mast/bakengegevens [auto 4] , p. 1261, 1263.

96 Proces-verbaal uitkijken beelden [naam 1] , p. 1267.

97 Proces-verbaal bevindingen mast/bakengegevens [auto 4] , p. 1261.

98 Proces-verbaal bevindingen beelden [plaats 1] , p. 1268-1269.

99 Proces-verbaal van aangifte [aangever 3] namens [slachtoffer 10] , p. 1283-1285.

100 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 57] , p. 1289.

101 Proces-verbaal uitkijken beelden [naam 1] , p. 1294-1295, 1297-1299.

102 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 57] , p. 1288-1289.

103 Proces-verbaal beelden [plaats 1] , p. 1302.

104 Proces-verbaal aangifte [slachtoffer 11] , p.1334-1337.

105 Proces-verbaal bevindingen bakengegevens, p. 1340.

106 Proces-verbaal bevindingen uitkijken camerabeelden [naam 1] , p. 1346-1347.

107 Proces-verbaal bevindingen bakengegevens, p. 1342-1343.

108 Proces-verbaal bevindingen bakengegevens, p. 1341.

109 Proces-verbaal zaaksdossier [naam 17] , p. 1331; Form G Information relating to a hit on an Alert, p. 1338; proces-verbaal Zoeking Polen Poznan, p. 1535-1536.

110 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 12] , p. 1387-1390.

111 Proces-verbaal bevindingen baken/mast gegevens, p. 1394.

112 Proces-verbaal bevindingen camerabeelden [naam 1] , p. 1403, 1405.

113 Proces-verbaal uitkijken beelden [naam 1] , p. 1294-1295, 1297-1299; proces-verbaal vergelijking kleding verdachten, p. 1407-1411.

114 Proces-verbaal bevindingen baken/mast gegevens, p. 1395.

115 Proces-verbaal bevindingen baken/mast gegevens, p. 1392-1394.

116 Proces-verbaal bevindingen camerabeelden [naam 1] , p. 1402-1406.

117 Proces-verbaal uitkijken beelden [naam 1] , p. 1294-1295, 1297-1299; proces-verbaal vergelijking kleding verdachten, p. 1407-1411.

118 Proces-verbaal bevindingen baken/mast gegevens, p. 1394-1395.

119 Proces-verbaal Beelden [plaats 1] , p. 1414.

120 Proces-verbaal zaaksdossier [naam 18] , p. 1383; Form G-Information relating to a hit on an Alert, p. 1391; Proces-verbaal Zoeking Polen Poznan, p. 1535-1536.

121 Proces-verbaal aangifte [aangever 4] namens [slachtoffer 13] , p. 1475-1478.

122 Proces-verbaal aangifte [slachtoffer 14] , p. 1512-1515.

123 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 45] , p. 1521.

124 Proces-verbaal bevindingen baken gegevens, p. 1481.

125 Proces-verbaal bevindingen baken gegevens, p. 1481; proces-verbaal bevindingen uitkijken beelden [naam 1] , p. 1489-1492.

126 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 45] , p. 1521-1522, 1527-1528.

127 Proces-verbaal beelden [plaats 1] , p. 1498-1499, 1533-1534.

128 Proces-verbaal Zoeking Polen Poznan, p. 1535-1536; Form G Information relating to a hit on an Alert, p. 1516.

129 Proces-verbaal van aangifte [aangever 5] , namens [slachtoffer 24] , p. 1548-1551.

130 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 56] , p. 1553.

131 Proces-verbaal uitkijken camerabeelden [naam 1] 23 februari 2016, p. 1560-1563.

132 Proces-verbaal vergelijking kleding verdachten, p. 1407-1408 en 1410.

133 Proces-verbaal uitkijken beelden [naam 1] , p. 1294-1295 en 1299.

134 Proces-verbaal bevindingen camerabeelden [naam 1] , p. 1402-1403 en 1405.

135 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 56] , p. 1554.

136 Proces-verbaal beelden [plaats 1] m.b.t diefstal [kenteken 27] , p. 1564.

137 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 23] , p. 1578-1580.

138 Proces-verbaal zaaksdossier [adres 76] , p. 1570; proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 50] , p. 1583.

139 Proces-verbaal bevindingen uitkijken camerabeelden [naam 1] 24 februari 2016, p. 1593-1595.

140 Proces-verbaal uitkijken beelden [naam 1] , p. 1294-1295, 1297-299; proces-verbaal vergelijking kleding verdachten, p. 1407-1411, 1596-1599.

141 Proces-verbaal bevindingen camerabeelden [naam 1] , p. 1403, 1405; proces-verbaal bevindingen vergelijking kleding verdachten, p. 1407-1411, 1596-1599.

142 Proces-verbaal bevindingen uitkijken camerabeelden [naam 1] 24 februari 2016, p. 1593-1595.

143 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 50] , p. 1581, 1583, 1585.

144 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 50] , p. 1585.

145 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 50] , p. 1583, 1592.

146 Proces-verbaal bevindingen beelden [plaats 1] , p. 1601-1602.

147 Proces-verbaal aangifte [slachtoffer 21] , p. 1651-1654.

148 Proces-verbaal aangifte [slachtoffer 22] , p. 1684-1687.

149 Proces-verbaal bevindingen mastgegevens mbt diefstal [kenteken 39] , p. 1657.

150 Proces-verbaal camerabeelden [naam 1] 28-02-2016, p. 1665-1666, 1668.

151 Proces-verbaal bevindingen mastgegevens mbt diefstal [kenteken 39] , p. 1655, 1660.

152 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 51] , p. 1690-1691.

153 Proces-verbaal bevindingen mastgegevens mbt diefstal [kenteken 39] , p. 1657, 1661.

154 Proces-verbaal bevindingen mastgegevens mbt diefstal [kenteken 39] , p. 1658.

155 Proces-verbaal bevindingen mastgegevens mbt diefstal [kenteken 39] , p. 1657.

156 Proces-verbaal bevindingen mastgegevens mbt diefstal [kenteken 39] , p. 1655, 1657, 1662 en 1663.

157 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 51] , p. 1690.

158 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 51] , p. 1691.

159 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 51] , p. 1690.

160 Proces-verbaal bevindingen camerabeelden [naam 1] 28 en 29 febr 2016, p. 1700-1701 en 1703.

161 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 51] , p. 1691.

162 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 51] , p. 1690.

163 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 51] , p. 1691.

164 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 51] , p. 1690.

165 Proces-verbaal beelden [plaats 1] , p. 1705.

166 Proces-verbaal bevindingen beelden loods [plaats 1] , p. 1671.

167 Proces-verbaal aangifte [slachtoffer 20] , p. 1716-1719.

168 Proces-verbaal zaak 32 (de rechtbank begrijpt zaak 31) [auto 12] [kenteken 52] , p. 1721.

169 Proces-verbaal bevindingen uitkijken camerabeelden [naam 1] 29 februari 2016, p. 1732-1733.

170 Proces-verbaal zaak 32 (de rechtbank begrijpt zaak 31) [auto 12] [kenteken 52] , p. 1721.

171 Proces-verbaal zaak 32 (de rechtbank begrijpt zaak 31) [auto 12] [kenteken 52] , p. 1722.

172 Proces-verbaal zaak 32 (de rechtbank begrijpt zaak 31) [auto 12] [kenteken 52] , p. 1723.

173 Proces-verbaal zaak 32 (de rechtbank begrijpt zaak 31) [auto 12] [kenteken 52] , p. 1723-1725.

174 Proces-verbaal beelden [plaats 1] , p. 1736.

175 Proces-verbaal aangifte [slachtoffer 19] , p.1782 -1784.

176 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 53] , p. 1785, 1787.

177 Proces-verbaal uitkijken camerabeelden [naam 1] 9 maart 2016, p. 1792.

178 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 53] , p. 1786-1787.

179 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 53] , p. 1787, 1791.

180 Proces-verbaal Beelden [plaats 1] , p. 1796.

181 Proces-verbaal aangifte [slachtoffer 17] , p. 1855-1858.

182 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 54] , p. 1861.

183 Proces verbaal camera auto [adres 53] , p. 1867-1868.

184 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 54] , p. 1859-1861.

185 Proces-verbaal uitkijken camerabeelden [naam 4] 11 maart 2016, p. 1862-1863.

186 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 54] , p. 1860-1861.

187 Rapportage grenspassage, p. 1872.

188 Proces-verbaal van bevindingen, p. 1889; proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 46] , p. 1911; proces-verbaal bevindingen bakengegevens, p. 1869.

189 Proces-verbaal bevindingen, p. 1889; proces-verbaal beelden [plaats 1] m.b.t. kenteken [kenteken 33] , p. 1891.

190 Proces-verbaal betreden besloten plaats, p. 1880.

191 Proces-verbaal aangifte [slachtoffer 16] , p. 1905-1907.

192 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 46] , p. 1911.

193 Proces-verbaal Dfst [auto 3] [kenteken 46] [adres 39] te Nijmegen, p. 1909.

194 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 46] , p. 1911.

195 Rapportage grensovergang A77, p. 1918.

196 Proces-verbaal van bevindingen, p. 1935; proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 46] , p. 1911; proces-verbaal bevindingen bakengegevens, p. 1915.

197 Proces-verbaal bevindingen, p. 1935; proces-verbaal beelden [plaats 1] m.b.t. kenteken [kenteken 32] , p. 1937.

198 Proces-verbaal betreden besloten plaats, p. 1880.

199 Proces-verbaal aangifte [benadeelde 1] , p. 2060-2063.

200 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 55] , p. 2065, 2066.

201 Proces-verbaal bevindingen uitkijken camerabeelden tankstation [naam 1] , p. 2073.

202 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 55] , p. 2066.

203 Proces-verbaal observeren, p. 2082 en 2083.

204 Proces-verbaal beelden [plaats 1] 6 april 2016, p. 2086.

205 Proces-verbaal aantreffen identiteitslabel [kenteken 1] , p. 2107.

206 Proces-verbaal aangifte van [aangever 1] , namens [benadeelde 2] , p. 2174-2177.

207 Proces-verbaal bevindingen mast/bakengegevens, p. 2179, 2180.

208 Proces-verbaal bevindingen camerabeelden [naam 1] , p. 2185, 2186.

209 Proces-verbaal bevindingen mast/bakengegevens, p. 2180.

210 Proces-verbaal beelden [plaats 1] 6 april 2016, p. 2196.

211 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 15] , p. 2722-2725.

212 Proces-verbaal bevindingen bakengegevens, p. 2728.

213 Proces-verbaal bevindingen camerabeelden [naam 1] , p. 2732.

214 Proces-verbaal bevindingen bakengegevens, p. 2728.

215 Proces-verbaal bevindingen baken/mastgegevens, p. 1394; proces-verbaal bevindingen bakengegevens, p. 2728.

216 Proces-verbaal bevindingen camerabeelden [naam 1] , p. 2733.

217 Proces-verbaal bevindingen bakengegevens, p. 2728.

218 Proces-verbaal uitkijken beelden 19 februari 2016, [auto 12] [kenteken 29] , p. 2741.

219 Proces-verbaal aantreffen folder/flyer in loods [plaats 1] , p. 2744.

220 Proces-verbaal uitkijken beelden observatiecamera [straat 8] , p. 887, 888.

221 Proces-verbaal observeren 5 april 2016, p. 2082, 2083.

222 Proces-verbaal aantreffen [kenteken 10] [straat 8] [straat 29] , p. 878.

223 Proces-verbaal pv bevindingen route [kenteken 10] , p. 889, 890.

224 Proces-verbaal verhoor getuige [getuige] , p. 352, 353.

225 Proces-verbaal zaaksdossier [naam 19] (zaaksdossier 9), p. 857-867.

226 Rapportage grenspassage, p. 119-122.

227 Proces-verbaal bevindingen, p. 110, 111.

228 Proces-verbaal van bevindingen, p. 197.

229 Proces-verbaal bevindingen werkwijze loods icm aantreffen goederen in loods, p. 214.

230 Proces-verbaal beelden [plaats 1] in de loods, p. 198-212.

231 Proces-verbaal bevindingen werkwijze loods icm aantreffen goederen in loods, p. 213.

232 Proces-verbaal betreden besloten plaats, p. 1880, 1881; proces-verbaal aantreffen identiteitslabel [kenteken 1] , p. 2107.

233 Proces-verbaal Route [kenteken 48] naar Polen, p. 905-910.

234 Proces-verbaal van inbeslagname, p. 6022.

235 Proces-verbaal van inbeslagname, p. 6031, 6032.

236 Proces- verbaal zaaksdossier 35, p. 1853.