Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2019:1120

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
15-03-2019
Datum publicatie
15-03-2019
Zaaknummer
05/881649-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

medeplegen diefstal toegang verschaffen met valse sleutel, meermalen gepleegd en criminele organisatie W+O Bewezen. Straf: 27 maanden GS. Overschrijding redelijke termijn. Vorderingen benadeelde partij deels toegewezen, deels niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/881649-15

Datum uitspraak : 15 maart 2019

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1990 te [geboorteplaats] , wonende aan de [adres 1]

raadsman: mr. F.E.J. Janzing, advocaat te Wijchen.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen

van 26 oktober 2018 en 15 februari 2019.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 6 december 2015 tot en met 5 april 2016 te Wijchen, Nijmegen, Lent (gemeente Nijmegen), Cuijk, Molenhoek (gemeente Mook en Middelaar), Malden (gemeente Heumen) Arnhem, Driel (gemeente Overbetuwe), Druten, Beneden Leeuwen (gemeente West Maas en Waal) en/of Rosmalen (gemeente 's-Hertogenbosch), althans in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen de hierna te noemen personenauto('s), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan de hierna te noemen eigenaar/benadeelden, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen personenauto('s) (telkens) onder zijn/haar/hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel, door het gebruikmaken van een nagemaakte/gekopieerde/duplicaat sleutel, te weten:

(- zaak nummer, - pagina dossier, - BVHnummer, - voertuig, - kenteken, - eigenaar/benadeelde):

* zaak 5, P. 654, PL0600-2015550267, Volkswagen Polo, [kenteken 14] , [slachtoffer 1] ,

* zaak 8, P. 783, PL0600-2016017485, Volkswagen Polo, [kenteken 15] , [slachtoffer 2] ,

* zaak 9, P. 857, PL0600-2016021165, Volkswagen Polo, [kenteken 2] , [slachtoffer 3] ,

* zaak 13, P. 1007, PL0600-2016048964, Seat Ibiza, [kenteken 3] , [slachtoffer 4] ,

* zaak 15, P. 1065, PL0600-2016053295, Volkswagen Golf, [kenteken 4] , [slachtoffer 5] ,

* zaak 22, P. 1269, PL0600-2016079311, Volkswagen Golf, [kenteken 5] , Regio Politie Gelderland-Midden,

* zaak 23, P. 1322, PL0600-2016081735, Volkswagen Polo, [kenteken 6] , [slachtoffer 6] ,

* zaak 24, P. 1371, PL0600-2016083270, Volkswagen Golf, [kenteken 7] , [slachtoffer 7] ,

* zaak 27, P. 1538, PL0600-2016093304, Volkswagen Polo, [kenteken 8] , [slachtoffer 8] ,

* zaak 28, P. 1566, PL0600-2016096026, Volkswagen Polo, [kenteken 9] , [slachtoffer 9] ,

* zaak 35, P. 1846, PL0600-2016122010, Seat Ibiza, [kenteken 10] , [slachtoffer 10] ,

* zaak 36, P. 1895, PL0600-2016127553, Seat Ibiza, [kenteken 11] , [slachtoffer 11] , en/of

* zaak 55, P. 2710, PL0600-2016196526, Volkswagen Polo, [kenteken 12] , [slachtoffer 12] ;

2.

hij in of omstreeks 01 oktober 2015 tot en met 10 mei 2016 te Nijmegen, althans in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten o.a. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven (diefstal in vereniging met een valse sleutel en/of opzetheling);

3.

hij op of omstreeks 10 mei 2016 te Nijmegen opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 233 en/of 982 (in totaal 1215) pillen/tabletten, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende XTC/MDMA(3,4-methyleendioxymethylamphetamine), zijnde XTC/MDMA (3,4-methyleendioxymethylamphetamine) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de tenlastegelegde feiten. Hij heeft hiertoe, aan de hand van zijn op schrift gestelde requisitoir, de relevante bewijsmiddelen opgesomd.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte van alle ten laste gelegde feiten dient te worden vrijgesproken. Ten aanzien van feit 1 is – kort gezegd – aangevoerd dat verdachte niet op de camerabeelden is te zien en dat het telefoonnummer, dat aan verdachte is gekoppeld in het onderzoek, niet van hem is. Meer specifiek is hiertoe het volgende aangevoerd:

 • -

  Er is geen overtuigend bewijs dat [verdachte] in en uit de auto stapt die toebehoort aan [medeverdachte 1] .

 • -

  Uit het feit dat de auto van [medeverdachte 1] steeds bij de woning van [verdachte] stopt, kan niet worden opgemaakt dat het [verdachte] is die van en naar de plaats van het delict wordt vervoerd, mede gelet op het feit dat [naam 1] eveneens op het adres woont.

 • -

  Op basis van het dossier kan niet worden vastgesteld dat [verdachte] op het moment van de feitelijke diefstal op de plek van de diefstal aanwezig is geweest.

 • -

  De enkele signalering van de Mercedes bij de plaats van het delict is onvoldoende om te concluderen dat [verdachte] bij de betreffende diefstal betrokken was, mede gelet op het feit dat de bus door [naam 1] als hoofdgebruiker werd gebruikt.

 • -

  De vaststelling van de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 1] is onvoldoende onderbouwd. De veronderstelling dat [verdachte] de gebruiker is wordt voorts niet nader onderzocht en geverifieerd.

 • -

  Er is onvoldoende bewijs dat [verdachte] heeft deelgenomen aan de getapte gesprekken. De naam [naam 1] , zijn eeneiige tweelingbroer, heeft een bijna identieke klank. Er zijn geen waarborgen in het onderzoek ingebouwd om te voorkomen dat de namen zouden worden verwisseld.

 • -

  De herkenning van [verdachte] op de camerabeelden van de tankstations is onbetrouwbaar. In de processen-verbaal van uitlezen camerabeelden van het tankstation wordt door verbalisant [verbalisant 2] geverbaliseerd dat zij [verdachte] ambtshalve herkent. Uit het verhoor bij de rechter-commissaris blijkt dat zij [verdachte] in het geheel niet kende. Zij herkende hem op basis van het onderzoek en heeft hem nooit in persoon ontmoet. Zij verklaart dat [naam 1] was uitgesloten op basis van uitgebreid onderzoek en dat het dus [verdachte] moest zijn op de camerabeelden. De mogelijkheid dat het toch [naam 1] was, is niet betrokken bij de herkenning.

Ten aanzien van feit 1 merkt de verdediging nog op dat indien de herkenning van [verdachte] , de koppeling van het telefoonnummer aan [verdachte] en het (vermeende) gebruik van de Mercedes door [verdachte] wel voor het bewijs wordt gebruikt, het kenteken [kenteken 12] (tenlastelegging zaak 55) niet bewezen kan worden.

Verder heeft de verdediging opgemerkt dat niet kan worden vastgesteld dat er zo bewust en nauw is samengewerkt bij het plegen van het strafbare feit dat van medeplegen kan worden gesproken, en in het bijzonder, dat en waarom de bijdrage van verdachte van voldoende gewicht zou zijn geweest.

Ten aanzien van feit 3 is het volgende aangevoerd. Nu de betrokkenheid bij de autodiefstallen niet kan worden bewezen, vervalt daarmee ook de basis voor een veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie. Daarnaast ontbreekt het bewijs voor betrokkenheid bij een gestructureerd samenwerkingsverband met een bepaalde organisatiegraad.

Ten aanzien van feit 2 is het volgende aangevoerd. De jas waarin de drugs is aangetroffen zou [verdachte] hebben gedragen op de camerabeelden. Nu de herkenning van [verdachte] onbetrouwbaar is, kan deze jas niet aan hem worden toegeschreven. Voorts kan geen sprake zijn van aanwezig hebben in de zin van artikel 2 van de Opiumwet, omdat de drugs zich niet in de machtssfeer van [verdachte] bevonden, nu hij zich op dat moment in Australië bevond.

Beoordeling door de rechtbank

Aanleiding onderzoek

Op basis van binnengekomen TCI-informatie en onderzoek in de politiesystemen is de verdenking ontstaan dat [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [naam 1] en [verdachte] zich bezig hielden met het stelselmatig plegen van autodiefstallen. Naar aanleiding hiervan is op 1 oktober 2016 onderzoek Torenvalk opgestart waarbij gebruik gemaakt is van verschillende onderzoeksbevoegdheden waaronder het plaatsen van track- en tracesystemen (ook wel genoemd peilbaken, hierna: peilbaken), het plaatsen van observatiecamera’s, het observeren van verdachten en het volgen en opnemen van de bij verdachten in gebruik zijnde telefoonnummers.

Thans staan drie verdachten terecht voor een reeks autodiefstallen: [medeverdachte 1] , [verdachte] en [medeverdachte 2] .

Modus operandi

De rechtbank overweegt ten aanzien van de werkwijze bij de autodiefstallen het volgende.

Techniek en apparatuur

De autodiefstallen zijn gepleegd zonder dat daarbij noemenswaardige schade aan de auto’s is toegebracht. Met betrekking tot de techniek en apparatuur die hierbij komen kijken, blijkt uit het dossier het volgende.

Met behulp van een turbodecoder (type HU66 Gen2) kan het portierslot worden geopend van voertuigen van de VAG-Groep (onder meer de automerken Volkswagen, Audi en Seat). De decoder toont dan de sleutelcode van die auto. Met behulp van apparatuur wordt aan de hand van de eerder verkregen sleutelcode vervolgens een blanco autosleutel ‘geslepen’. Met die duplicaatsleutel kan de deur van de auto worden geopend. Bij auto’s van de VAG-groep zit onder het dashboard aan de bestuurderszijde een aansluiting voor analyseapparatuur waarmee de systeemsoftware van de auto uitgelezen kan worden. Door een elektronische tool met OBDII-programmatuur (On-Board Diagnostics Systeem) aan te sluiten, kan de systeemsoftware worden uitgelezen en kunnen de alarm- en startonderbreker handmatig worden uitgeschakeld. Deze apparatuur wordt ook gebruikt om de nagemaakte sleutel te programmeren zodat de software denkt dat het een authentieke sleutel is.2

De feiten en omstandigheden die uit het dossier naar voren komen bevestigen dat van de bovengenoemde techniek gebruik is gemaakt. In de woning van [verdachte] is OBD2-apparatuur en een USB-stick met bestanden over OBD-apparatuur aangetroffen.3 In de woning van [medeverdachte 2] zijn blanco sleutels aangetroffen. In de laptoptas van [medeverdachte 2] worden zogeheten ‘chips’, handgeschreven briefjes die een handleiding vormen van de programmeer-tool om blanco chips te kunnen coderen, blanco autosleutels, een Key Cutter en een Key Reader aangetroffen. De Key Cutter kan gebruikt worden om sleutels op maat te knippen en de Key Reader om codes mee af te kunnen lezen.4

Werkwijze

Het beeld dat uit het dossier naar voren komt, is dat met behulp van de hiervoor genoemde techniek en apparatuur auto’s werden gestolen. Daarbij vond over het algemeen eerst een voorverkenning plaats waarbij de sleutelcode van het te stelen voertuig werd verkregen. Daarna werd teruggereden naar de [adres 88] (zaaksdossier 5, 25, 26, 28, 31, 40, 41 en 55) of de [adres 89] (zaaksdossier 8, 9, 10, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35 en 55) te Nijmegen waar een valse sleutel werd gemaakt. Vervolgens werd teruggereden naar de plaats delict en werd met behulp van de valse sleutel de auto daadwerkelijk weggenomen.

Voorafgaand aan de voorverkenning en/of het stelen van de auto werd een tankstation Texaco aan de Wijchenseweg 1 te Nijmegen (hierna: Texaco) of Esso aan de Sint Annastraat te Nijmegen (hierna: Esso) bezocht, waar werd getankt en/of een aankoop werd gedaan in de tankshop. Op de camerabeelden wordt/worden steeds een of twee van de verdachten herkend.5 Op de camerabeelden is voorts te zien dat de verdachten op meerdere dagen dezelfde kleding dragen.6 Tijdens de doorzoeking van de woning van de verdachten op 10 mei 2016 is de kleding gevonden die verdachten dragen op de beelden van het tankstation.7

Na de diefstal werd de auto ‘koud’ gezet, onder andere in de [adres 3] of de [adres 6] te Nijmegen.8 De volgende dag werd de auto door andere(n) opgehaald9 en naar een loods in [plaats] gereden. In de loods in [plaats] worden de gestolen auto’s gestript en de onderdelen gesorteerd door twee mannen die zijn herkend als [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] .10 De gedemonteerde onderdelen werden vervolgens in een Fiat Ducato geladen en vervoerd naar Polen.

Tijdens doorzoekingen zijn in de loodsen in [plaats] (Nederland) en Komorniki (Polen) enkele onderdelen van gestolen auto’s aangetroffen.11

Een en ander zal nader tot uiting komen bij de bespreking van de afzonderlijke zaaksdossiers.

Overwegingen ten aanzien van de verdachten

Bij de diefstallen zijn door verdachten enkele auto’s gebruikt. Hieronder zal worden besproken waarom aangenomen kan worden dat deze auto’s aan één van de verdachten toebehoorden. Hetzelfde geldt voor de telefoonnummers die zijn afgeluisterd en waarvan de zendmastgegevens zijn vastgelegd die worden gebruikt bij de bewijsvoering. Verder gaat de rechtbank in op de verblijfplaatsen, de doorzoekingen en de herkenningen van de verdachten.

[medeverdachte 1]

- Doorzoeking verblijfplaats Kapiteelpad en Fiat Punto [kenteken 27]

[medeverdachte 1] verblijft veelal aan het [adres 8] te Nijmegen.12 Op 8 november 2015 heeft naar aanleiding van een melding over een vuurwapen een doorzoeking plaatsgevonden van zijn verblijfplaats en van de Fiat Punto met kenteken [kenteken 27] op naam van en in gebruik bij [medeverdachte 1] . Daarin worden 6 autosleutels aangetroffen in zogenaamde gripzakjes met daarop de teksten: “Golf6 Brakkenstijn uitlaat”, “Wedren pl.zw”, “Hasjkoning”, “d rotonde Arnhem” en “pl Arn”. In de periode daarop volgend zijn diverse Volkswagens gestolen, waarvan de gegevens lijken te sporen met deze teksten (dossierpagina 254-306).

- Rover

De Rover met kenteken [kenteken 28] (hierna: de Rover) staat op naam van en is in gebruik bij [medeverdachte 1] .13 Deze Rover is door het opsporingsteam voorzien van een peilbaken.14 Uit de peilbakengegevens blijkt dat de Rover op de plaats van het delict is rond de tijd van de diefstallen van de zaaksdossiers 5, 8, 9, 10, 14, 15, 18 t/m 31, 33, 40 en 41.

[telefoonnummer 3]

Het telefoonnummer [telefoonnummer 3] is bij [medeverdachte 1] in gebruik. Dit blijkt uit tapgesprekken van 2 oktober 2015 en 4 oktober 2015 waarin de gebruiker van het nummer zich “ [medeverdachte 1] ” noemt.15 In het navolgende zal naar het telefoonnummer [telefoonnummer 3] worden verwezen als ‘het telefoonnummer van [medeverdachte 1] ’.

[verdachte]

is woonachtig op de [adres 2] te Nijmegen.16 In diverse zaaksdossiers wordt er van en naar het adres van [verdachte] gereden voorafgaande aan de voorverkenning/de diefstal of na de diefstal, zie zaaksdossier 8, 9, 10, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35 en 55.

- Doorzoeking woning [adres 2]

Op 10 mei 2016 heeft een doorzoeking plaatsgevonden op dit adres. In de woning wordt onder andere OBD2-apparatuur, een USB-stick met bestanden over OBD-apparatuur en zakjes met gele pillen aangetroffen.17

[telefoonnummer 2]

Het telefoonnummer [telefoonnummer 2] is bij [verdachte] in gebruik. Dit blijkt uit het volgende. Op de Whatsapp-profielfoto van [telefoonnummer 2] staan drie mannen waarvan de linker man sterke gelijkenis vertoont met [verdachte] alsmede met de Facebook-profielfoto van [verdachte] . Dat [verdachte] de gebruiker van [telefoonnummer 2] is, wordt bevestigd door de tapgesprekken van 6 november 2015 en 14 november 2015 waarin de gebruiker [verdachte] wordt genoemd door de beller.18

De verdediging (inzake [verdachte] ) heeft aangevoerd dat [verdachte] op basis van onjuiste uitgangspunten aan [telefoonnummer 2] is gekoppeld en dat ‘ [naam 1] ’ makkelijk kan worden aangehoord voor ‘ [verdachte] ’. [naam 1] en [verdachte] zijn eeneiige tweelingbroers.

Tussen 10 maart 2016 en 20 maart 2016 waren [medeverdachte 2] en [naam 1] op vakantie naar Curaçao, zo blijkt onder andere uit een tapgesprek en uit de facebookpagina van [naam 1] .19 In het tapgesprek van 12 maart 2016 zegt de gebruiker van [telefoonnummer 2] tegen de beller: “Ja, jongens zijn gister weg gegaan (…) om half zeven kwam [medeverdachte 2] [naam 1] ophalen”.20 De rechtbank overweegt dat de gebruiker van [telefoonnummer 2] niet [naam 1] kan zijn, want die was op vakantie. Ook in het tapgesprek van 4 januari 2016 zegt de gebruiker van [telefoonnummer 2] tegen de beller dat hij ‘met [naam 1] komt’.21

De rechtbank overweegt voorts dat het telefoonnummer dat de politie heeft gekoppeld aan [naam 1] ten tijde van de diefstallen steeds een mastlocatie in Nijmegen aanstraalt.22

Naar het oordeel van de rechtbank bevestigt een en ander dat de koppeling van de stemherkenning aan [verdachte] juist is. Het telefoonnummer [telefoonnummer 2] wordt door [verdachte] gebruikt. In het navolgende zal naar het telefoonnummer [telefoonnummer 2] worden verwezen als ‘het telefoonnummer van [verdachte] ’.

- Mercedes

De Mercedes met kenteken [kenteken 29] (hierna: de Mercedes) staat op naam van [naam 25] , maar wordt voornamelijk door [naam 1] gebruikt omdat hij de Mercedes mee naar zijn werk neemt.23 Uit het bovengenoemde is reeds gebleken dat [naam 1] op vakantie was van 11 maart 2016 tot en met 20 maart 2016. Uit de peilbakengegevens blijkt dat de Mercedes op 11 en 14 maart 2016, rond de tijd van de diefstal (van respectievelijk zaaksdossiers 3524 en 3625), op de plaats van het delict is. Op camerabeelden van Esso tankstation op 11 maart 2016 wordt [verdachte] herkend als de bestuurder van de Mercedes.26

- Herkenning camerabeelden Texaco/Esso

De verdediging (inzake [verdachte] ) heeft aangevoerd dat op de camerabeelden van Texaco en Esso niet [verdachte] te zien is.

De rechtbank stelt vast dat in de avond/nacht dat [verdachte] wordt herkend op de camerabeelden van het tankstation, zijn telefoonnummer op hetzelfde tijdstip de mast aanstraalt als de Rover of de Mercedes bij de plaats van het delict is dan wel dat met zijn telefoonnummer masten worden aangestraald die liggen op de route die de Rover (zaaksdossiers 527, 828, 929 en 1530) dan wel de Mercedes (zaaksdossier 3631) heeft gereden.

Ook op de camerabeelden van Esso tankstation op 11 maart 2016 wordt [verdachte] herkend.32 Zoals hierboven is gebleken, was [naam 1] op dat moment met vakantie.

Gelet hierop heeft de rechtbank dan ook geen reden om te twijfelen aan de herkenning van [verdachte] door de verbalisanten op de camerabeelden. Daar komt nog bij dat het opsporingsteam [naam 1] heeft uitgesloten als verdachte in dit onderzoek omdat hij ten tijde van de diefstallen kennelijk nachtdiensten aan het draaien was bij [naam 26] in Nijmegen (dossierpagina 670, 677).

[medeverdachte 2]

Op de [adres 5] is [medeverdachte 2] woonachtig. In diverse zaaksdossiers wordt er van en naar het adres van [medeverdachte 2] gereden voorafgaande aan de voorverkenning/de diefstal of na de diefstal, zie zaaksdossier 5, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 40, 41 en 55.

[telefoonnummer 4]

Het telefoonnummer [telefoonnummer 4] is bij [medeverdachte 2] in gebruik. Dit blijkt uit het volgende. In het tapgesprek van 14 februari 2016 van 17.26 uur noemt de gebruiker zich [medeverdachte 2] .33 In het tapgesprek 14 februari 2016 van 17.52 uur bevestigt de gebruiker een reservering in een restaurant onder de naam “ [medeverdachte 2] met dubbel s”.34 De persoon die zich [medeverdachte 2] noemt in het eerste gesprek is dezelfde persoon/heeft dezelfde stem als de persoon die de naam “ [medeverdachte 2] met dubbel s” bevestigt.35 In een tapgesprek van 13 februari 2016 belt de gebruiker met het Van der Valk hotel. Hij wil een kamer reserveren op naam van [medeverdachte 2] aan de [adres 5] . De Whatsapp-profielfoto van het nummer [telefoonnummer 4] vertoont sterke gelijkenis met de foto van [medeverdachte 2] die zich in de politiesystemen bevindt.36 Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat [medeverdachte 2] de gebruiker is van het telefoonnummer [telefoonnummer 4] . In het navolgende zal naar het telefoonnummer [telefoonnummer 4] worden verwezen als ‘het telefoonnummer van [medeverdachte 2] ’.

- Herkenning [medeverdachte 2]

De verdediging (inzake [medeverdachte 2] ) heeft aangevoerd dat de herkenning van [medeverdachte 2] door de observant op 5 april 2016 (proces-verbaal observeren, p. 2082 en 2083) onbetrouwbaar en onjuist is. Ook de herkenning op de camerabeelden van 5 april 2016 van de Texaco (proces-verbaal bevindingen camerabeelden Texaco, p. 2185, 2186) is onjuist.

De rechtbank merkt hierover op dat zij geen enkele reden heeft om te twijfelen aan een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal. Er zijn geen redenen aangevoerd die dit anders maken. De rechtbank gaat in het navolgende dan ook ervan uit dat [medeverdachte 2] herkend is.

- Citroën

[medeverdachte 2] maakt gebruik van een (grijze) personenauto Citroën C1 met kenteken [kenteken 30] (hierna: de Citroën C1).37

- Doorzoeking [adres 88] 2031

Op 10 mei 2016 heeft een doorzoeking plaatsgevonden aan de [adres 5] .

Daarbij worden onder meer blanco sleutels en een los compleet contactslot van een Volkswagen personenauto aangetroffen.38 Verder zijn in een laptoptas de volgende goederen aangetroffen: een gripzakje met daarin drie zogeheten chips; 10 handgeschreven briefjes, bij elkaar de handleiding vormende van de programmeertool om een blanco chip te kunnen coderen; een gripzakje met daarin een zwartgekleurde blanco autosleutelkast van het merk Volkswagen; een zwartgekleurde blanco autosleutel met daaraan getapet een losse metalen autosleutel, een losse metalen autosleutel voorzien van witte tape met de tekst: “1 A ARNH”, een in een wit handgeschreven briefje gewikkelde metalen autosleutel met de tekst: “GTI Water”; een oranje/metalen gekleurde zogeheten Key Cutter; een oranje/zwart metalen gekleurde kniptang; een metalen gekleurde zogeheten Key Reader; een gripzakje met daarin een zwart gekleurde blanco autosleutel en een handgeschreven briefje met daarop de tekst: “ [naam 27] ”; een gripzakje met daarin een grote hoeveelheid blanco metalen sleutels; 15 losse blanco metalen smalle sleutels; drie losse blanco metalen brede sleutels; twee smalle metalen blanco sleutels vast getapet aan een brede metalen blanco sleutel; 11 aan elkaar getapete smalle metalen blanco sleutels; 8 brede metalen blanco sleutels gewikkeld in een doorzichtig folie; een zwart gekleurde all-in-one Card Reader van het merk Sitecom; een papieren handleiding voor bovengenoemde Card Reader; een zwartgekleurde CD-rom, zijnde een digitale handleiding voor bovengenoemde Car Reader; twee handgeschreven papiertjes met daarop een uitleg over de chips en de Card Reader; een gripzakje met daarin een kleine CD-rom en een handgeschreven papiertje met daarop de tekst: “Vieuw 12+”; een scart met gekleurde draadjes.39 Op de laptop zijn naast het besturingssysteem twee programma’s geïnstalleerd, namelijk “Abrites Commander Software”, te weten diagnostische hard- en software voor onder andere auto's, motoren en vrachtwagens, en “Revelprog-IS”, te weten een professioneel programma voor het programmeren van serieel geheugen. Dit wordt onder andere gebruikt bij auto elektronica en hiermee kunnen onder andere radiocodes, gps navigatie en afstandsteller-correcties worden uitgevoerd. Ook andere modules die beschikken over EEPROM en/of Flash geheugen kunnen hiermee worden geprogrammeerd of her geprogrammeerd.40

Op 18 februari 2016 is er een Volkswagen Golf, type Alcantara gestolen vanaf de [adres 9] (zaaksdossier 24).41 De locatie waar bovengenoemde personenauto werd weggenomen is in de onmiddellijke nabijheid van water. Uit nader onderzoek blijkt dat deze zwarte Volkswagen Golf Alcantara een GTI versie betreft. De tekst “GTI Water” op het witte handgeschreven briefje waarin een metalen autosleutel is gewikkeld, spoort met de gegevens van de gestolen Volkswagen Golf Alcantara.42

Tussen 4 april 2016 en 5 april 2016 is een zwarte Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 31] gestolen vanaf de [adres 10] te Rosmalen (zaaksdossier 41).43 Uit onderzoek is gebleken dat de [adres 10] te Rosmalen in de onmiddellijke nabijheid van het BP tankstation aan de Hintham ligt. In Rosmalen werden nog twee Volkswagen Polo’s, waarvan één aan de Hintham, en een Volkswagen Golf gestolen. Deze drie auto’s waren grijs/zilver van kleur. De tekst “D PL ZW Rosmalen BP” op een handgeschreven briefje in een gripzakje samen met een zwart gekleurde blanco autosleutel, spoort met de gegevens van de zwarte Volkswagen Polo (met kenteken [kenteken 31] ).44

De aangetroffen goederen passen bij de verdenking dat [medeverdachte 2] (mede) autodiefstallen pleegt. De verdediging (inzake [medeverdachte 2] ) heeft aangevoerd dat uit de bewijsmiddelen niet volgt dat deze goederen zijn gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, nu de goederen ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Naar het oordeel van de rechtbank kan het gelet op alle feiten en omstandigheden en in samenhang bezien, niet anders dan dat deze goederen zijn gebruikt voor het plegen van de autodiefstallen van de hierna te bespreken zaaksdossiers. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat [medeverdachte 2] geen (andere) verklaring heeft gegeven voor het feit dat hij deze goederen in zijn bezit heeft, zodat de rechtbank ook niet tot een ander oordeel komt.

[medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] verbleven in een woning aan de [adres 7] . Bij de doorzoeking van deze woning (gehuurd door [medeverdachte 5] ) zijn de telefoons van [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] inbeslaggenomen en doorzocht. Het telefoonnummer [telefoonnummer 4] van [medeverdachte 2] (zie hierboven) is aangetroffen in de telefoon(s) van [medeverdachte 4] onder de naam “ [naam 28] ”. Ook werd in de telefoon van [medeverdachte 4] een verzonden bericht aangetroffen met de tekst “ [medeverdachte 2] [naam 28] ”. Ook werd in een van de telefoons een tekstbericht afkomstig van het nummer van [medeverdachte 2] aan het telefoonnummer dat volgens onderzoek in gebruik is bij [medeverdachte 3] met de tekst “ [adres 3] ”.45 Zoals reeds in het voorgaande benoemd werden er onder andere in de Horstacker gestolen auto’s koud gezet.

Medeplegen

De rechtbank overweegt ten aanzien van het medeplegen het volgende. Voor het stelen van de auto’s werd gebruik gemaakt van OBD2-apparatuur (aangetroffen bij [verdachte] ), blanco autosleutels, een ‘key reader’, een ‘key cutter’ en diagnostische hard- en software voor auto’s (aangetroffen bij [medeverdachte 2] ). Uit de modus operandi volgt dat gebruik werd gemaakt van een ‘werkauto’ (de Rover van [medeverdachte 1] of de Mercedes in gebruik bij [verdachte] ) om naar de plaats van het delict te rijden. Met de werkauto werd na het verkrijgen van de sleutelcode in de woning van [verdachte] of in de woning van [medeverdachte 2] een duplicaat sleutel gemaakt, waarmee de te stelen auto kon worden weggenomen.

De gestolen auto en de werkauto werden na de diefstal steeds teruggereden naar Nijmegen, waar de gestolen auto door een van de verdachten werd koud gezet. Het kan daarom niet anders dan dat er twee (of meer) personen in de werkauto naar de plaats van het delict reden. Waarbij een van de twee in de werkauto terug reed en de ander in de gestolen auto.

Een dag na de diefstal werd de gestolen auto door een van de verdachten aangewezen aan [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] . Om te laten weten dat er een auto klaar stond onderhield een van de verdachten contact met hen. Het telefoonnummer van [medeverdachte 2] staat in de telefoon van [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] .

Uit deze feiten en omstandigheden, uit de bewijsmiddelen met betrekking tot alle feiten in onderling verband en in samenhang beschouwd, oordeelt de rechtbank dat er sprake is geweest van een gezamenlijke uitvoering bij het plegen van de autodiefstallen.

Afsluitende overweging

De rechtbank merkt over de afzonderlijke feiten op dat bij het ene feit sprake is van sterker bewijs dan bij het andere feit. De rechtbank heeft daarbij de feiten en omstandigheden van het gehele dossier in onderling verband en in samenhang beschouwd gezien daar waar zij tot een bewezenverklaring is gekomen.

Zaaksdossiers

In het navolgende zal per zaaksdossier nader op de aan verdachte verweten gedragingen worden ingegaan. De rechtbank overweegt daarbij dat [verdachte] zich zowel bij de politie en de rechter-commissaris steeds heeft beroepen op zijn zwijgrecht. Hij heeft, ondanks de vele kansen daartoe, elke mogelijkheid onbenut gelaten een verklaring af te leggen over zijn reisbewegingen en over de in zijn woning aangetroffen goederen. Ter terechtzitting heeft hij zich hierover eveneens beroepen op zijn zwijgrecht. De rechtbank heeft dan ook, zonder een verklaring van [verdachte] daarbij te kunnen betrekken, de inhoud van het procesdossier gewogen. Daarbij heeft zij de feiten en omstandigheden zoals daarvan ten aanzien van de verschillende zaaksdossiers is gebleken, telkens uitdrukkelijk ook in onderling verband en samenhang bezien. Ten aanzien van de verschillende zaaksdossiers gaat de rechtbank, op grond van de wettige bewijsmiddelen van de volgende feiten en omstandigheden uit.

Zaaksdossier 5

- Tussen 6 december 2015 te 21.30 uur en 7 december 2015 te 05.30 uur is een aan [slachtoffer 1] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 14] gestolen vanaf de [adres 11] .46 In de auto lag een laserapparaat op een statief in een zwarte koffer.47 Aangever heeft de laser waterpas bij de Aldi aangeschaft.48

- Op 6 december 2015 om 23.19 uur rijdt de Rover vanaf het Pieter Postplein in Nijmegen – nabij het Kapiteelpad – richting de [adres 89] en stopt ter hoogte van de nrs. [nummers 1] in Nijmegen. De Rover rijdt naar de Texaco waar [medeverdachte 1] en [verdachte] op de camerabeelden worden herkend.49 De Rover rijdt naar de Homberg te Wijchen en maakt een korte stop in de onmiddellijke omgeving van waar het betreffende voertuig is gestolen. De Rover rijdt daarna naar de [adres 88] en blijft daar gedurende een half uur en rijdt dan weer richting Wijchen en maakt diverse stops op de Homburg te Wijchen tussen 01.23 uur en 01.28 uur op 7 december 2015. De Rover rijdt vervolgens terug naar Nijmegen om via de wijken [adres 88] en [adres 89] naar het Kapiteelpad te Nijmegen te gaan.50

- Om 1.30/1.32 uur straalt het telefoonnummer van [verdachte] de mastlocaties in Wijchen aan, daarna in Beuningen en enkele minuten later in Nijmegen.51

- Op 10 mei 2016 wordt tijdens de doorzoeking van de loods in [plaats] een zwart/gele laser waterpas van het merk Topcraft (het huismerk van Aldi) in een zwarte koffer aangetroffen en inbeslaggenomen.52

In de periode waarin deze diefstal heeft plaatsgevonden, straalde de telefoon van [naam 1] alleen zendmasten in Nijmegen aan.53

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] en [verdachte] in deze zaak zijn herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] en [verdachte] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 8

- In de periode van zondag 10 januari 2016 te 22.30 uur en maandag 11 januari 2016 te 06.15 uur is op de [adres 90] te Lent een aan [slachtoffer 2] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 15] gestolen.54

- Op 10 januari 2016 om 23.54 uur stopt de Rover bij de Esso55, waarbij [medeverdachte 1] en [verdachte] op camerabeelden zijn te zien.56

- Op 11 januari 2016 rond middernacht straalt het telefoonnummer van [verdachte] de mast aan in de nabije omgeving van de Cantabriestraat te Lent.57 De Rover stopt rond hetzelfde tijdstip nabij de Cantabriestraat en rijdt vervolgens naar de [adres 89] te Nijmegen en blijft daar gedurende een half uur. Daarna rijdt de Rover weer naar Lent, stopt op een zijstraat van de Cantabriestraat en rijdt weer terug naar Nijmegen.58

- Het telefoonnummer van [verdachte] straalt om 01.54 uur de mast aan in de Meijhorst 22e straat, een wijk in de buurt van Aldenhof.59 Om 01.55 uur rijdt de Rover in de wijk Aldenhof. Daarna rijdt de Rover, onder andere via de [adres 89] , terug naar het Pieter Postplein, nabij het verblijfadres van [medeverdachte 1] .60

- Om 10.25 uur wordt de Volkswagen Polo [kenteken 15] door de politie aangetroffen op de Aldenhof 84e straat en voorzien van cameraobservatie.61

- Op 12 januari 2016 om 007.32 uur stapt een man in de betreffende auto en rijdt weg.62 Het signalement van de man komt overeen met het signalement van [medeverdachte 4] ([alias 1]).63 Het signalement komt eveneens overeen met de man die op 14 januari 2016 de gestolen auto met kenteken [kenteken 2] komt ophalen (zie zaaksdossier 964) . Uit de camerabeelden van de loods in [plaats] – zoals onder de algemene overwegingen is opgenomen – is gebleken dat [medeverdachte 4] samen met [medeverdachte 3] de gestolen auto’s demonteert.

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] en [verdachte] in deze zaak zijn herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] en [verdachte] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 9

- Op 13 januari 2016 tussen 01.45 uur en 03.20 uur is er een aan [slachtoffer 3] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 2] gestolen vanaf de [adres 12] .65

- Op 12 januari 2016 om 23.31 uur stopt de Rover op de [adres 89] te Nijmegen en enkele minuten later is de Rover bij de Texaco66 alwaar [medeverdachte 1] op de camerabeelden wordt herkend. In de auto zit een bijrijder.67 De Rover rijdt naar Lent en stop gedurende 8 minuten op de [adres 13] . De Rover rijdt terug naar Nijmegen en blijft gedurende 26 minuten op de [adres 89] en rijdt dan weer naar Lent.68

- Om 3.09 uur stopt de Rover gedurende 3 minuten op een tussenstraat van de Queenstraat te Lent. Om 03.11 uur straalt het telefoonnummer van [verdachte] de mast Margaretha van Mechelenweg te Lent aan.69 Om 03.24 uur stopt de Rover gedurende 9 minuten op de Horstacker te Nijmegen. Om 03.27 uur straalt het telefoonnummer van [verdachte] een mast in Nijmegen aan. Om 03.39 uur stopt Rover nabij het verblijfadres van [medeverdachte 1] .70

- Om 09.00 uur wordt de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 2] door de politie aangetroffen op de [adres 3] te Nijmegen. Het voertuig wordt voorzien van cameraobservatie en er wordt een peilbaken geplaatst.71

- Op 14 januari 2016 om 07.12 uur wordt het gestolen voertuig opgehaald door een man gelijkend aan het signalement van zaaksdossier 8 en dat van [medeverdachte 4] .72 Een half uur later rijdt de gestolen auto het perceel van de loods in [plaats] op.73

 • -

  Op 15 januari 2016 verplaatst het telefoonsignaal van het peilbaken aan de gestolen auto zich naar Duisburg (Duitsland) en straalt daar de mast [adres 7] aan.

 • -

  Op 16 januari 2016 stopt het gestolen voertuig op het adres [adres 14] te Polen.74

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het telefoonnummer van [verdachte] op het zelfde moment als de Rover nabij de plaats delict is, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] en [verdachte] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 10

- Tussen 17 januari 2016 22.30 uur en 18 januari 2016 07.55 uur is een Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 17] , eigendom van [naam 19] , gestolen voor de woning aan de [adres 15] . In de auto lagen 4 rij/paardzwepen.75

- Op 17 januari 2016 om 23.29 uur is de Rover bij de [adres 89] te Nijmegen en vervolgens om 23.35 uur bij de Texaco.76 Op camerabeelden is [medeverdachte 1] te zien.77

- Op 18 januari 2016 om 00.10 uur is de Rover op de Wegedoorn te Cuijk. Om 00.49 uur is de Rover gedurende 20 minuten op de [adres 89] te Nijmegen. De Rover rijdt daarna weer naar Cuijk en dan naar de Aldenhof 84e straat en de Horstacker te Nijmegen.78

- Tijdens de doorzoeking in de Loods te [plaats] werden twee paar rijzwepen in beslag genomen. Aangever herkende de rijzwepen als zijn eigendom.79

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] in deze zaak is herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 13

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] zich schuldig heeft gemaakt aan de diefstal van de Seat Ibiza met kenteken [kenteken 3] . Weliswaar is de Mercedes volgens de peilbakengegevens die avond meerdere malen in de directe omgeving van de diefstal van de auto en straalt ook het telefoonnummer van [verdachte] een mast aan in de directe omgeving van de diefstal, maar de reisbewegingen van de Mercedes passen niet binnen de modus operandi zoals die is vastgesteld op basis van het gehele dossier. De rechtbank overweegt verder dat er geen sprake is van herkenning van het kenteken van de binnengereden auto op de camerabeelden van de loods te [plaats] en dat enkel wordt aangegeven door de politie dat de auto voor wat betreft grootte en vorm overeenkomt met de gestolen Seat. Tijdens de doorzoeking in de loodsen in [plaats] en Komorniki (Polen) worden ook geen aanwijzingen aangetroffen die kunnen bevestigen dat deze auto (mede) gestolen is door [verdachte] . De rechtbank spreekt [verdachte] dan ook vrij van dit feit.

Zaaksdossier 14

De rechtbank is van oordeel dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat [medeverdachte 1] de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 32] (mede) heeft gestolen. Nu de gestolen auto na de diefstal is teruggegeven aan de eigenaar, kan deze diefstal niet gelinkt worden aan de Polen, de loods in [plaats] of de loods in Komorniki (Polen). De rechtbank kan daarom niet vaststellen dat deze diefstal past binnen de modus operandi en het aanstralen van de zendmast door het telefoonnummer van [medeverdachte 1] kan ook verband houden met de constateringen in zaaksdossier 15. De rechtbank zal [medeverdachte 1] daarom vrijspreken van dit feit.

Zaaksdossier 15

- Tussen 31 januari 2016 te 20.00 uur en 1 februari 2016 te 08.30 uur werd een aan [slachtoffer 5] toebehorende Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 4] gestolen vanaf de woning aan de [adres 16] . In de auto bevond zich een Prenatal kinderstoeltje.80

- De Rover is op 1 februari 2016 om 01.46 uur op de Pitrus te Malden en rijdt vervolgens terug naar Nijmegen en blijft gedurende 29 minuten op de [adres 89] . De Rover is om 02.44 uur weer in Malden. Het telefoonnummer van [medeverdachte 1] straalt de mast Ambachtsweg te Malden aan om 02.42 uur en het telefoonnummer van [verdachte] straalt om 02.48 uur de mast Maldense vlak te Malden aan. Om 3.00 uur is de Rover op de Malvert 50e straat in Nijmegen.81

- Op de camerabeelden van de loods in [plaats] is te zien dat de Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 4] de loods in rijdt.82

- Tijdens de doorzoeking van de loods in [plaats] is een autokinderstoeltje van het merk Prenatal inbeslaggenomen. Het kinderstoeltje is aan aangever teruggegeven.83

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat het telefoonnummer van [medeverdachte 1] en telefoonnummer van [verdachte] op het zelfde moment als de Rover een mast nabij de plaats delict aanstralen en de constatering van de gestolen auto bij de loods in [plaats] , acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] en [verdachte] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 17

De rechtbank is van oordeel dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat [medeverdachte 1] de Renault Clio met kenteken [kenteken 33] (mede) heeft gestolen. Weliswaar duiden de reisbewegingen van de Rover er op dat hij diverse malen op de plaats van het delict is geweest en duiden de mastgegevens er op dat ook [medeverdachte 1] op de plaats van het delict is geweest, niet kan worden vastgesteld dat de weggenomen auto – volgens de modus operandi – de volgende dag is overgedragen aan de Polen en/of naar de Loods in [plaats] is gebracht om te worden gedemonteerd en/of vervoerd is naar Polen. De rechtbank zal [medeverdachte 1] daarom vrijspreken van dit feit.

Zaaksdossier 18

- Tussen 3 februari 2016 te 20.00 uur en 4 februari 2016 te 09.00 uur werd een aan [naam 20] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 18] weggenomen van de [adres 17] .84

- Op camerabeelden van de Texaco van 3 februari 2016 is te zien dat [medeverdachte 1] als bestuurder om 19.44 uur uit de Rover stapt.85 Op 4 februari 2016 om 01.12 uur straalt de telefoon van [medeverdachte 1] de mast aan de Stoofweg te Grave aan. Om 1.27 uur tot en met 01.34 uur is de Rover op de Hengel te Grave, nabij de plaats van het delict.86

- Op de beelden van de loods in [plaats] is te zien dat een dag later, 5 februari 2016 om 07.37 uur, een Volkswagen Polo, met het gedeeltelijk leesbare kenteken [kenteken 34] , de loods binnen rijdt.87

Weliswaar wordt niet gezien dat de Rover in deze zaak terug rijdt naar Nijmegen, de overige reisbewegingen passen binnen de modus operandi. Van de binnen gereden Volkswagen Polo in de loods in [plaats] zijn op de beelden 4 tekens zichtbaar van het kenteken. Deze tekens komen overeen met de kentekenplaat van het gestolen voertuig. Naar het oordeel van de rechtbank kan het dan ook niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat dit voertuig het op 4 februari 2016 gestolen voertuig is dat in [plaats] komt aanrijden. Gelet hierop en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het telefoonnummer van [medeverdachte 1] een mast aanstraalt op de route van de Rover naar de plaats delict, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 19

- Tussen 7 februari 2016 te 19.00 uur en 8 februari 2016 te 06.00 uur is een aan [naam 4] toebehorende zwarte Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 19] gestolen vanaf de [adres 18] .88

- Op 7 februari 2016 om 23.27 uur stopt de Rover op de [adres 2] te Nijmegen en om 23.37 uur bij de Texaco.89 [medeverdachte 1] is op de camerabeelden te zien.90

- Om 23.50 uur stopt de Rover op Middelweg te Molenhoek, de directe omgeving van de plaats delict. Om 00.06 uur (8 februari 2016) stopt de Rover gedurende 25 minuten op de [adres 89] te Nijmegen. De Rover rijdt dan weer naar de Middelweg te Molenhoek en daarna naar de Horstacker te Nijmegen.91

- Een dag later, op 9 februari 2016 om 06.30 uur, rijdt een witte bestelbus, waarschijnlijk een Ducato, het perceel in [plaats] op. Om 07.03 uur rijdt een donkerkleurige personenauto het perceel op, waarschijnlijk een Volkswagen Polo met een letter ‘S’ in het kenteken.92

Van het binnen gereden voertuig in de loods in [plaats] , dat naar waarschijnlijkheid een Volkswagen Polo is, is slechts één teken zichtbaar van het kenteken. Deze ‘S’ past in de tekens van de kentekenplaat van het gestolen voertuig. Naar het oordeel van de rechtbank kan het dan ook niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat dit voertuig het op 7 februari 2016 gestolen voertuig is dat in [plaats] komt aanrijden. Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] in deze zaak is herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 21

- Tussen 8 februari 2016 te 19.30 uur en 9 februari 2016 te 12.00 uur werd een aan [naam 5] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 35] gestolen ter hoogte van de [adres 19] .93

- Op 8 februari 2016 is de Rover om 23.27 uur bij [adres 89] te Nijmegen en stopt om 23.36 uur bij de Texaco.94 Op de camerabeelden wordt [medeverdachte 1] herkend.95

- Op 9 februari 2016, om 00.46 uur stopt de Rover gedurende 25 minuten bij [adres 20] . Rond 1.30 uur is de Rover bij de [adres 21] te Arnhem, nabij de plaats van het delict. Om 01.40 uur rijdt de Rover terug naar Nijmegen.96

- Op 10 februari 2016 om 06.28 uur arriveert een witte bestelbus Fiat Ducato bij de loods in [plaats] . Om 06.33 uur arriveert een (vermoedelijk) Volkswagenwagen Polo met kenteken [kenteken 36] bij de loods in [plaats] .97

Van het binnen gereden voertuig in de loods in [plaats] , dat naar waarschijnlijkheid een Volkswagen Polo is, zijn vijf tekens van het kenteken zichtbaar. Deze tekens komen overeen met de tekens van de kentekenplaat van het gestolen voertuig. Naar het oordeel van de rechtbank kan het dan ook niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat dit voertuig het op 10 februari 2016 gestolen voertuig is dat in [plaats] komt aanrijden. Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] in deze zaak is herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 22

- Tussen 15 februari 2016 te 19.00 uur en 16 februari 2016 te 07.20 uur werd een personenauto met kenteken [kenteken 5] , eigendom van de Regiopolitie Gelderland-Midden, weggenomen vanaf de [adres 22] .98

- Op 15 februari 2016 om 23.29 uur stopt de Rover bij de [adres 89] te Nijmegen. Om 23.50 uur stopt de Rover bij de Texaco.99 [verdachte] en [medeverdachte 1] worden herkend op de camerabeelden.100

- Op 16 februari 2016 om 01.18 uur stopt de Rover op de [adres 23] te Nijmegen gedurende 28 minuten. Om 01.54 uur is de Rover weer op de [adres 89] en blijft daar gedurende 24 minuten. Daarna rijdt de Rover via de Weezenhof en de Texaco naar de Horstacker en stopt daar gedurende 10 minuten in de directe omgeving van het gestolen voertuig. Via de Weezenhof rijdt de Rover vervolgens terug naar de verblijfplaats van [medeverdachte 1] .101

- Op 17 februari 2016 om 07.41 uur rijdt de Fiat Ducato [kenteken 37] het perceel in [plaats] op. Om 07.47 uur rijdt de Volkswagen Golf [kenteken 38] het perceel in [plaats] op en vervolgens de loods in.102

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] en [verdachte] in deze zaak zijn herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] en [verdachte] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 23

- Tussen 16 februari 2016 te 11.30 uur en 17 februari 2016 te 10.50 uur werd de aan [slachtoffer 6] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 6] weggenomen ter hoogte van de [adres 24] .103

- Op 16 februari 2016 om 23.31 uur is de Rover bij de [adres 2] te Nijmegen en om 23.38 uur bij de Texaco.104 Op de camerabeelden wordt de bijrijder van de Rover herkend als [verdachte] en de bestuurder als [medeverdachte 1] . Zij dragen op de camerabeelden dezelfde kleding als zij droegen op de camerabeelden van 15 februari 2016 (zaaksdossier 22).105

- Na de stop bij de Texaco rijdt de Rover naar Arnhem en stopt om 00.11 uur (17 februari 2016) gedurende 9 minuten op [adres 25] . Daarna rijdt de Rover terug naar Nijmegen en stopt om 00.35 uur gedurende 20 minuten op de [adres 89] .106 Daarna rijdt de Rover weer naar de Drentesingel te Arnhem om vervolgens weer terug naar Nijmegen te rijden. Daar stopt de Rover om 01.44 uur gedurende 2 minuten op de [adres 26] te Nijmegen, waar eerder een gestolen auto is koud gezet.107

- Tijdens de doorzoeking van de loods in Komorniki te Polen – in eigendom van [medeverdachte 5] – zijn twee onderdelen van de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 6] aangetroffen.108

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] en [verdachte] in deze zaak zijn herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] en [verdachte] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 24

- Tussen 18 februari 2016 te 00.00 uur en 06.45 uur werd een Volkswagen Golf (Alcantara) met kenteken [kenteken 7] van [slachtoffer 7] weggenomen ter hoogte van de [adres 9] .109

- Op 17 februari 2016 rijdt de Rover vanaf de verblijfadres van [medeverdachte 1] naar de [adres 89] voor een korte stop. Om 23.37 uur stopt de Rover bij de Texaco (Wijchenseweg te Nijmegen).110 Op de camerabeelden wordt [verdachte] als bijrijder herkend.111 De kleding die hij draagt, is gelijk aan de kleding die hij draagt op de beelden van 15 februari 2016 (zaaksdossier 22).112 Het telefoonnummer van [medeverdachte 1] straalt om 23.38 uur de mast Wijchenseweg te Nijmegen aan.113

- Om 00.11 uur en 00.28 uur (18 februari 2016) stopt de Rover op de [adres 27] en de [adres 28] te Arnhem, de directe omgeving van de plaats van het delict. Daarna rijdt de Rover weer naar Nijmegen en stopt gedurende 20 minuten op de [adres 89] . Vervolgens rijdt de Rover weer naar Arnhem en stopt gedurende 7 minuten op de Winterjan te Arnhem om vervolgens terug te rijden naar Nijmegen en gedurende 10 minuten op de [adres 89] te stoppen. Daarna rijdt de Rover weer naar de Texaco.114 [medeverdachte 1] wordt op de beelden herkend (03.24 uur).115 De kleding die [medeverdachte 1] draagt, is gelijk aan de kleding die hij draagt op de beelden van 15 februari 2016 (zaaksdossier 22).116

- De Rover rijdt hierna weer naar Arnhem en stopt weer op de Winterjan om 03.49 uur. Daarna rijdt de Rover terug naar Nijmegen via de [adres 3] – alwaar eerder een gestolen auto is koud gezet – en via de [adres 89] en stopt om 04.23 uur op het Kapiteelpad.117

- Op 19 februari 2016 om 06.31 uur rijdt een Fiat Ducato de loods in [plaats] in. Om 06.38 uur rijdt een Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 39] de loods binnen.118

- Tijdens de doorzoeking van de loods in Komorniki te Polen – in eigendom van [medeverdachte 5] – is een onderdeel van de Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 7] aangetroffen.119

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] en [verdachte] in deze zaak zijn herkend op camerabeelden, en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] en [verdachte] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 25 en 26

- Tussen 22 februari 2016 te 21.00 uur en 23 februari 2016 te 08.15 uur is een Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 40] van [naam 8] weggenomen aan de [adres 29] in Arnhem.120

- Tussen 22 februari 2016 te 22.30 uur en 23 februari 2016 te 08.10 uur is een Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 41] van [naam 9] weggenomen aan de [adres 30] , nabij de [adres 31] , te Driel in de gemeente Overbetuwe.121

- Op 23 februari 2016 om 00.09 uur is de Rover op de Paardenbloem in Driel, nabij de plaats van de gestolen Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 41] . De Rover rijdt hierna naar Arnhem.122

- Om 00.23 uur stopt de Rover op [adres 32] te Arnhem gedurende 7 minuten, nabij de plaats van de gestolen Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 40] . De Rover rijdt daarna naar de [adres 89] te Nijmegen, blijft daar gedurende 18 minuten en rijdt dan weer terug naar de Martensbongerd te Arnhem (01.20 uur) en rijdt dan naar de [adres 88] om daar om 01.41 uur kort te stoppen.123

- Om 01.48 uur stopt de Rover bij de Texaco. [medeverdachte 1] wordt op de camerabeelden herkend als de bestuurder van de Rover.124

- De Rover rijdt vervolgens via de A73 weer naar de Paardenbloem te Driel en dan naar de Horstacker te Nijmegen. Daarna rijdt de Rover naar de [adres 89] en weer naar de Paardenbloem te Driel. Vervolgens rijdt de Rover via de Horstacker en de [adres 89] naar de Vredeman de Vriesstraat te Nijmegen (nabij de verblijfplaats van [medeverdachte 1] ).125

- Op 24 februari 2016 om 06.29 uur rijdt de Fiat Ducato [kenteken 43] de loods in [plaats] in. Om 06.35 uur rijdt de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 42] het perceel op (zaaksdossier 25). Om 06.45 uur rijdt de Fiat Ducato [kenteken 43] het perceel weer af en om 7.44 uur weer op. Om 07.55 uur rijdt de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 41] het perceel in [plaats] op (zaaksdossier 26).126

- Tijdens de doorzoeking van de loods in Komorniki te Polen – in eigendom van [medeverdachte 5] – zijn twee onderdelen van de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 41] aangetroffen.127

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] op 23 februari 2016 is herkend op camerabeelden, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] zich op 23 februari 2016 schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels van de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 42] en de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 41] .

Zaaksdossier 27

- Tussen 23 februari 2016 te 21.30 uur en 24 februari 2016 te 07.30 uur werd een aan [slachtoffer 8] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 8] gestolen tegenover de woning aan de [adres 33] te Arnhem.128

- Op 23 februari 2016 rijdt de Rover om 23.35 uur van de [adres 89] naar de Texaco.129 Om 23.31 uur wordt de bijrijder van de Rover op de camerabeelden van de Texaco herkend als [verdachte] .130 Tijdens de doorzoeking van de woning van [verdachte] is kleding aangetroffen, gelijkend op de kleding die hij draagt op de camerabeelden van de Texaco op 23 februari 2016.131 Hij draagt dezelfde kleding op de camerabeelden van 15132 en 17133 februari 2016.

- Op 24 februari 2016 om 00.07 uur is de Rover op Tolgaarderwaard te Arnhem. Daarna rijdt de Rover terug naar Nijmegen en stopt om 01.03 uur gedurende 5 minuten op de [adres 89] . Daarna rijdt de Rover weer naar Arnhem en stopt om 01.29 uur op [adres 34] , nabij de plaats van het delict. Om 01.50 uur rijdt de Rover weer naar Nijmegen.134

- Op 25 februari 2016 om 07.41 uur arriveert de Fiat Ducato [kenteken 43] bij de loods in [plaats] . Om 07.57 uur arriveert de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 8] bij de loods in [plaats] .135

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [verdachte] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat [verdachte] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Vrijspraak

Gelet op het feit dat [medeverdachte 1] niet op de camerabeelden wordt herkend en zijn telefoonnummer geen mast aanstraalt in de nabijheid van de plaats van het delict dan wel op de gereden route door de Rover, kan de rechtbank [medeverdachte 1] niet aan deze diefstal linken. De rechtbank zal daarom [medeverdachte 1] van dit feit vrijspreken.

Zaaksdossier 28

- Tussen 24 februari 2016 te 15.00 uur en 25 februari 2016 te 13.00 uur werd een aan [slachtoffer 9] toebehorende zwarte Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 9] weggenomen vanaf het parkeerterrein bij de [adres 35] te Nijmegen.136

- Op 24 februari 2016 stopt de Rover om 23.28 uur gedurende 2 minuten op de [adres 2] en om 23.35 uur bij de Texaco.137 Op de camerabeelden van de Texaco (23.34 uur) loopt een manspersoon naar de Rover en gaat tanken.138 De jas die de manspersoon draagt wordt herkend als de jas van [verdachte] . De jas is gelijk aan de jas die [verdachte] draagt op de beelden van 15 februari 2016 (zaaksdossier 22)139 en 17 februari 2016 (zaaksdossier 24).140 [medeverdachte 1] wordt op de beelden herkend als hij de tankshop in loopt.141

- Tussen 24 februari 2016, 23.41 uur, en 25 februari 2016, 00.34 uur, stopt de Rover diverse malen in de wijk Tolhuis ter hoogte van de nummers [nummers 2] en bij de [adres 36] te Nijmegen. Daarna rijdt de Rover naar de [adres 2] te Nijmegen en stopt daar gedurende 17 minuten.142 Om 01.10 uur stopt de Rover wederom ter hoogte van het [adres 37] te Nijmegen. Om 01.20 uur stopt de Rover gedurende 11 minuten bij de [adres 38] te Nijmegen.143 Daarna stopt de Rover nog op het Gaziantepplein te Nijmegen en is om 01.54 uur bij de Vredeman de Vriesstraat te Nijmegen, nabij de verblijfplaats van [medeverdachte 1] .144

- Op 26 februari 2016 om 06.32 uur arriveert een witte bestelbus bij de loods in [plaats] . Om 06.35 uur arriveert een donkere Volkswagen Polo met een gedeeltelijk leesbaar kenteken ‘ [kenteken 44] bij de loods in [plaats] .145

Van de te [plaats] gearriveerde donkere Volkswagen Polo zijn drie tekens van het kenteken zichtbaar. Deze tekens komen overeen met het 2e t/m 4e teken van het kenteken van het gestolen voertuig. Naar het oordeel van de rechtbank kan het dan ook niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat dit voertuig het op 24 februari 2016 gestolen voertuig is dat in [plaats] komt aanrijden.

Naar het oordeel van de rechtbank kan het voorts niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat [verdachte] op de camerabeelden te zien is, nu de kleding die wordt gedragen dezelfde kleding is die door hem wordt gedragen op eerdere beelden.

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] en [verdachte] in deze zaak op camerabeelden te zien zijn en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] en [verdachte] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 29 en 30

- Tussen 28 februari 2016 te 17.00 uur en 29 februari 2016 te 07.35 uur werd een aan [naam 11] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 20] weggenomen ter hoogte van de [adres 39] te Druten.146

- Tussen 28 februari 2016 te 22.00 uur en 29 februari 2016 te 18.00 uur werd een aan [naam 12] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 45] weggenomen vanaf de parkeerplaats aan de [adres 40] in Beneden-Leeuwen.147

- Op 28 februari 2016 rijdt de Rover van de [adres 41] te Nijmegen naar de Texaco en stopt daar om 23.37 uur.148 Op de camerabeelden wordt [medeverdachte 1] herkend.149

- Hierna rijdt de Rover naar Druten en komt onder andere op de Heuvel en Heemradenstraat, de directe omgeving van de plaats van de diefstal van de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 20] .150

- Daarna rijdt op 29 februari 2016 tussen 00.15 uur en 0.22 uur de Rover via de N322 naar Beneden-Leeuwen. Om 00.15 uur straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] de mast aan de N322/Bredestraat Horssen aan. Om 00.27 uur stopt de Rover op de [adres 42] te Beneden-Leeuwen in de buurt van de plaats van de diefstal van de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 45] .151

- De Rover is om 00.41 uur weer op de Heuvel te Druten. Vervolgens stopt de Rover van 00.46 uur tot 00.53 uur op de [adres 43] te Druten.152

- Om 00.56 uur straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] de mast aan op de N322/Laarstraat te Afferden aan.153

- Om 01.00 uur rijdt de Rover op de A73 richting Nijmegen en om 01.07 uur stopt de Rover op de [adres 2] gedurende 14 minuten.154 Daarna rijdt de Rover weer naar de Heuvel in Druten en stopt op de Heemradenstraat, de directe omgeving van de plaats van het delict. Vervolgens rijdt de Rover naar de [adres 44] te Nijmegen.155

- Om 02.10 uur is de Rover weer in Beneden-Leeuwen, onder andere in de Van Haagenstraat, de straat waar de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 45] is gestolen.156

- Om 02.24 uur straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] de mast aan de Industrieweg te Boven-Leeuwen aan.157 De Rover rijdt naar Nijmegen en stopt om 02.41 uur bij de [adres 46] . Om 03.06 uur stopt de Rover weer bij de Texaco.158 Op camerabeelden wordt [medeverdachte 1] herkend.159

- Om 03.18 uur straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] de mast aan de Schoenmakersstraat te Boven-Leeuwen aan.160 Tussen 03.25 uur en 03.30 uur is de Rover onder andere in de Van Haagenstraat te Beneden-Leeuwen.161

- Om 03.36 uur straalt het telefoonnummer van [medeverdachte 1] de mast aan de N322/Laarstraat Afferden aan.162 Om 03.50 uur stopt de Rover bij de [adres 45] en om 04.03 uur is de Rover bij de [adres 91] te Nijmegen, nabij het verblijfadres van [medeverdachte 1] .163

- Op 1 maart 2016 arriveert om 06.34 uur een Fiat Ducato bij de loods te [plaats] . Om 06.41 uur arriveert een Volkswagen Polo met gedeeltelijk leesbaar kenteken [kenteken 46]164

- Op 2 maart 2016 arriveert om 07.57 uur een Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 20] bij de loods te [plaats] . Om 08.01 uur arriveert de Fiat Ducato [kenteken 43] .165

Van de op 1 maart 2016 in [plaats] gearriveerde Volkswagen Polo zijn twee letters van het kenteken zichtbaar. Deze letters komen overeen met het 3e en 4e teken van het kenteken van het gestolen voertuig Volkswagen Polo [kenteken 47] . Naar het oordeel van de rechtbank kan het niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat dit het tussen 28 en 29 februari 2016 in Beneden-Leeuwen gestolen voertuig is, dat in [plaats] arriveert op 1 maart 2016.

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] in deze zaken is herkend op camerabeelden en het feit dat het telefoonnummer masten aanstraalt die op de route ligt die de Rover op dat moment rijdt, en gelet op het feit dat de gestolen auto’s in de loods in [plaats] zijn gezien, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal van de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 20] en de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 45] , in vereniging, door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 31

- Tussen 29 februari 2016 te 22.l5 uur en 1 maart 2016 te 07.45 uur werd een aan [naam 13] toebehorende zwarte Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 48] weggenomen voor de woning aan de [adres 47] te Nijmegen.166

- Op 29 februari 2016 om 23.29 uur vertrekt de Rover vanaf de H. de Keijzerstraat (nabij het verblijfadres van [medeverdachte 1] ) en stopt op de [adres 48] en daarna bij de Texaco.167 Op camerabeelden van de Texaco wordt [medeverdachte 1] herkend.168

- De Rover rijdt naar de [adres 49] en vervolgens naar de [adres 50] .169

- Op 1 maart 2016 is de Rover tussen 00.47 uur en 01.02 uur bij de [adres 51] te Nijmegen, nabij de plaats van het delict.170 Daarna rijdt de Rover naar de [adres 2] en stopt daar gedurende 6 minuten. De Rover rijdt dan naar de Atjehstraat, in de directe omgeving van de plaats van het delict en rijdt vervolgens naar de [adres 54] .171

- Om 02.04 uur stopt de Rover op de [adres 52] gedurende 15 minuten. Dan rijdt de Rover naar de [adres 55] en rijdt daarna naar de Borneostraat en stopt daar gedurende 7 minuten nabij de plaats van het delict. De Rover rijdt daarna terug naar de [adres 45] , stopt dan gedurende 13 minuten en rijdt dan via de [adres 56] naar het [adres 53] te Nijmegen, nabij het verblijfadres van [medeverdachte 1] .172

- Op 2 maart 2016 om 06.40 uur arriveert een Fiat Ducato met kenteken [kenteken 49] . Om 06.42 uur arriveert een donkere Volkswagen Polo met gedeeltelijk leesbaar kenteken [kenteken 50] .173

Van de in [plaats] gearriveerde donkere Volkswagen Polo zijn vier tekens in de juiste volgorde van het kenteken zichtbaar. Deze tekens komen overeen met de tekens van het kenteken van het gestolen voertuig. Naar het oordeel van de rechtbank kan het niet anders – gelet op het geheel van feiten en omstandigheden – dat dit voertuig het tussen 29 februari 2016 en 1 maart 2016 gestolen voertuig is dat in [plaats] komt aanrijden.

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 32

De rechtbank is van oordeel dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat [medeverdachte 1] de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 51] (mede) heeft gestolen. Nu de gestolen auto na de diefstal is teruggegeven aan de eigenaar, kan deze diefstal niet gelinkt worden aan de Polen, de loods in [plaats] of de loods in Komorniki (Polen). De rechtbank kan daarom niet vaststellen dat deze diefstal past binnen de modus operandi. De rechtbank zal [medeverdachte 1] daarom vrijspreken van dit feit.

Zaaksdossier 33

- Tussen 8 maart 2016 te 20.30 uur en 9 maart 2016 te 08.00 uur werd een aan [naam 14] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 52] weggenomen vanaf het parkeerterrein bij het [adres 57] te Nijmegen.174

- Op 8 maart 2016 om 23.31 uur is de Rover op de [adres 89] 2170. Op 9 maart 2016 stopt de Rover om 00.41 uur in de Tolhuis 23e straat, nabij de plaats van het delict. Om 00.48 uur is de Rover bij de Texaco.175 Op camerabeelden van de Texaco wordt [medeverdachte 1] herkend.176

- Om 00.54 uur stopt de Rover bij het [adres 58] . De Rover is om 01.02 uur bij het [adres 59] . Daarna rijdt de Rover naar de [adres 2] en stopt daar gedurende 9 minuten. Om 01.30 uur is de Rover weer bij het Tolhuis (nrs. [nummers 3] ).177

- Daarna rijdt de Rover via de [adres 60] en de [adres 61] naar het Kapiteelpad te Nijmegen om 01.45 uur.178

- Op 10 maart 2016 om 06.35 uur arriveert de Fiat Ducato [kenteken 43] in [plaats] . Om 06.38 uur arriveert de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 52] in [plaats] .179

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 35

- Tussen 10 maart 2016 te 19.00 uur en 11 maart 2016 te 16.00 uur werd een aan [slachtoffer 10] toebehorende Seat Ibiza met kenteken [kenteken 10] gestolen vanaf de Beukstraat te Nijmegen.180

- Op 10 maart 2016 om 22.23 uur rijdt de Mercedes weg bij de [adres 62] te Nijmegen.181 Op observatiecamera’s bij de woning van [verdachte] wordt hij herkend als degene die de Mercedes bestuurt op 15, 16 en 17 maart 2016.182

- Op 11 maart 2016 om 00.37 uur is de Mercedes bij [adres 63] , nabij de plaats van het delict. Om 02.39 uur stopt de Mercedes bij de [adres 64] en om 02.52 uur bij de Esso.183 Op de camerabeelden van de Esso wordt [verdachte] herkend.184

- Om 02.85 uur is de Mercedes bij de [adres 92] en rijdt daarna naar de [adres 62] .185

- Op 15 maart 2016 rijdt om 05.29 uur de Fiat Ducato [kenteken 43] bij de grensovergang A77 Nederland binnen.186 Om 05.56 uur vertrekt de Mercedes bij de [adres 65] en is om 05.58 uur op de Horstacker. Om 06.06 uur is de Mercedes weer bij [adres 66] .187

- Om 06.30 uur op 15 maart 2016 arriveert de Fiat Ducato [kenteken 43] bij de loods in [plaats] . Om 06.37 uur arriveert de personenauto met kenteken [kenteken 10] bij de loods.188

- In de loods in [plaats] is tijdens een doorzoeking op 29 maart 2016 een kentekenplaat aangetroffen van het gestolen voertuig met kenteken [kenteken 10] .189

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [verdachte] in deze zaak is herkend op camerabeelden en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat [verdachte] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 36

- Tussen 14 maart 2016 te 21.00 uur en 15 maart 2016 te 06.30 uur, werd een aan [slachtoffer 11] toebehorende Seat Ibiza, met kenteken [kenteken 11] , gestolen voor de woning aan de [adres 4] .190

- Op 14 maart 2016 rijdt de Mercedes om 18.44 uur weg bij de [adres 65] .191

- Om 18.56 uur straalt het telefoonnummer van [verdachte] de mast aan het Rentmeesterhof te Nijmegen aan, in de nabije omgeving van de plaats van het delict.192

 • -

  Om 18.58 uur is de Mercedes bij de [adres 67] te Nijmegen, nabij de plaats van het delict.

 • -

  Dan rijdt de Mercedes om 20.43 uur naar de [adres 89] , weer naar de Heiweg en weer terug naar de [adres 89] om 21.10 uur.193

- Op 16 maart 2016 rijdt de Fiat Ducato [kenteken 43] om 05.27 uur Nederland binnen bij de grensovergang A77.194 Om 05.27 uur vertrekt de Mercedes bij de [adres 2] en is om 05.58 uur op de Horstacker. Om 06.17 uur is de Mercedes weer bij [adres 2] .195

- Om 06.29 uur op 16 maart 2016 arriveert de Fiat Ducato [kenteken 43] bij de loods in [plaats] . Om 06.39 uur arriveert de personenauto met kenteken [kenteken 11] bij de loods.196

- In de loods in [plaats] is tijdens een doorzoeking op 29 maart 2016 een kentekenplaat aangetroffen van het gestolen voertuig met kenteken [kenteken 11] .197

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat het telefoonnummer van [verdachte] in deze zaak een mast in de nabijheid van de plaats van het delict aanstraalt en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat [verdachte] zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 40

- Tussen 4 april 2016 te 01.00 uur en 4 april 2016 te 07.00 uur is een aan [naam 15] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 26] gestolen aan de [adres 68] in Molenhoek.198

- Op 4 april 2016 om 00.36 uur is de Rover bij de [adres 69] , nabij de verblijfplaats van [medeverdachte 1] , vervolgens bij de [adres 70] te Nijmegen en om 00.59 uur stopt de Rover bij de Texaco tankstation op de Wijchenseweg in Nijmegen.199 Op de camerabeelden wordt [medeverdachte 1] herkend.200

- Om 01.06 uur straalt de telefoon van [medeverdachte 1] de mast Malden/A73 aan. De Rover is vervolgens om 01.13 uur aan de [adres 71] in Molenhoek, nabij de plaats delict. Daarna rijdt de Rover naar Elst en vanuit Elst naar Nijmegen, waar de Rover om 02.34 uur voor 39 minuten bij de [adres 45] stopt. Om 04.19 uur stopt hij weer aan de [adres 88] op de hoogte van nr. [nummer 1] . Om 04.41 uur is de Rover bij de [adres 72] in Molenhoek en om 04.50 uur aan de [adres 26] in Nijmegen. Om 04.55 uur is de Rover bij de [adres 5] en om 05.09 uur bij het [adres 73] in Nijmegen, nabij de verblijfplaats van [medeverdachte 1] .201

 • -

  Op 5 april 2016 rijdt om 05.58 uur een Fiat Ducato met kenteken [kenteken 53] Horstacker 16de straat in Nijmegen in en parkeert op de parkeerplaats bij supermarkt LIDL. Om 06.00 uur rijdt een (donkerkleurige) Citroën C1 met kenteken [kenteken 54] de Horstacker 16de straat in en stopt bij de Fiat Ducato. De bestuurder van de Fiat Ducato stapt uit en stapt bij de Citroën C1 in. De Citroën C1 rijdt de [adres 3] in en aan het einde de 16e straat in.

 • -

  De bijrijder van de Fiat Ducato is om 06.03 uur uit de Fiat Ducato gestapt en aan de bestuurderskant weer in de Fiat Ducato gestapt en rijdt via Horstacker 16de straat de Broekstraat op.

 • -

  In de Horstacker 13e straat wordt gezien dat een klein model auto komt aanrijden die achter geparkeerde auto’s stopt. Vervolgens wordt een persoon gezien die een van de geparkeerde auto’s opent en instapt. De Citroën C1 rijdt vervolgens weg en daarna ook de geparkeerde auto. De Citroën C1 en daarna het gestolen voertuig (Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 26] ) rijden om 06.05 uur via de [adres 3] en slaan linksaf de Horstacker 16e straat in en rijden daarna linksaf de Broerstraat op, dezelfde weg als de Fiat Ducato.

 • -

  De bestuurder van de Citroën C1 wordt herkend als [medeverdachte 2] .202

- Om 06.35 uur arriveren de Fiat Ducato met Pools kenteken [kenteken 53] en de Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 26] bij de loods in [plaats] .203

- Tijdens de doorzoeking in de loods [plaats] op 10 mei 2016 is een identiteitslabel aangetroffen dat voorzien is van een chassisnummer behorende bij het Nederlandse kenteken [kenteken 26] .204

Gelet op de algemene werkwijze, die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op het feit dat [medeverdachte 1] op 4 april 2016 is herkend op camerabeelden en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats] is gezien, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders zijn dan dat [medeverdachte 1] (mede) de auto heeft gestolen.

Naar het oordeel van de rechtbank kan het voorts niet anders dan dat [medeverdachte 2] mede de auto heeft gestolen. Gelet op bovengenoemde feiten en omstandigheden overweegt de rechtbank daarbij het volgende.

In de nacht van 4 april 2016 wordt er door de Rover vanaf de [adres 88] via de Texaco naar de plaats van het delict gereden. Daarna wordt teruggereden naar de [adres 88] en weer naar de plaats van het delict om daarna via de Horstacker 15e straat terug te rijden naar de [adres 88] . De rechtbank gaat er daarbij vanuit dat de gestolen auto is koud gezet in de Horstacker en dat de Rover de bestuurder van de gestolen auto heeft opgehaald op die plaats waar de auto is koud gezet en dat zij samen weer naar de [adres 88] zijn gereden.

In de ochtend van 6 april 2016 wordt de Citroën C1 met kenteken [kenteken 54] in de [adres 3] gezien. Even later vindt er door de observerende verbalisant een herkenning plaats van [medeverdachte 2] als bestuurder van de Citroën C1. De rechtbank heeft geen enkele reden om te twijfelen aan de ambtsedige herkenning van [medeverdachte 2] . Mede gelet daarop kan het niet anders dan dat de Citroën C1 met het gedeeltelijk leesbare kenteken, de Citroën C1 met kenteken [kenteken 30] is, die in gebruik is bij en op naam staat van [medeverdachte 2] .

Gelet op de waarnemingen van de verbalisanten op 5 april 2016 kan het voorts niet anders dan dat [medeverdachte 2] de bestuurder van de Fiat Ducato naar de plaats van de koud gezette auto heeft gebracht en aan hem de duplicaat sleutel heeft afgegeven, waarna die bestuurder met die gestolen auto is weggereden en een half uur later bij de loods in [plaats] arriveert.

Gezien het voorgaande gaat de rechtbank ervan uit dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] samen de auto hebben gestolen, dat de een is teruggereden naar Nijmegen in de Rover en de ander in het gestolen voertuig. [medeverdachte 2] heeft een dag later het gestolen voertuig aangewezen aan een van de Poolse mannen en aan hem de duplicaat sleutel overhandigd. De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 41

- Tussen 4 april 2016 te 19.00 uur en 5 april 2016 te 11.00 uur is een aan [naam 17] toebehorende zwarte Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 31] gestolen vanaf de [adres 10] te Rosmalen.205

- Om 00.25 uur, op 5 april 2016, is de Rover bij [adres 74] , Nijmegen, nabij de verblijfplaats [medeverdachte 1] . Om 00.31 uur stopt de Rover 11 minuten aan [adres 75] en om 00.47 uur stopt de Rover bij de Texaco.206 Op camerabeelden worden [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] door verbalisanten herkend.207

- Om 01.01 uur straalt de telefoon van [medeverdachte 1] de mast aan op de grens van de A59/A50 ter hoogte van de afslag Oss-oost. Om 01.22 uur stopt de Rover 2 minuten op de [adres 10] 8/9 in Rosmalen, nabij de plaats delict. Vervolgens is de Rover om 01.54 uur bij [adres 76] waar hij voor 22 minuten stopt. De telefoon van [medeverdachte 1] straalt om 02.29 uur de mast aan op de grens van de A59/A50 ter hoogte van de afslag Oss-oost. Om 02.41 uur stopt de Rover 3 minuten aan de [adres 10] 9 in Rosmalen. Om 03.09 uur is de Rover bij [adres 77] in Nijmegen; daarna om 03.12 uur stopt hij bij [adres 78] en om 03.18 uur is de Rover bij de [adres 79] in Nijmegen, nabij de verblijfplaats van [medeverdachte 1] .208

- Op de beelden van de camera bij de loods in [plaats] is te zien dat op 6 april 2016 om 06.34 uur de roldeur aan de zijkant van de loods werd geopend en een zwarte Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 31] rijdt op het perceel.209

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op en het feit dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] op 5 april 2016 op camerabeelden worden herkend en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels.

Zaaksdossier 55

- Tussen 17 februari 2016 te 22.45 uur en 18 februari 2016 te 08.10 uur is een aan [slachtoffer 12] toebehorende Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 25] gestolen aan de Drentesingel te Arnhem. In de auto lag onder andere een doos met drukwerk van “Wijkconnect bv”.210

- Op 17 februari 2016 om 22.49 uur is de Rover bij de Vreedeman de Vriesstraat. Dat is nabij de woning van [medeverdachte 1] . Om 23.31 uur is de Rover bij [adres 2] en daarna maakt hij bij het tankstation Texaco aan de Wijchenseweg om 23.37 uur een stop.211 Op camerabeelden van het tankstation wordt [verdachte] herkend.212

- Op 18 februari 2016 om 00.45 uur stopt de Rover 4 minuten aan de [adres 80] te Arnhem, nabij de plaats van het delict. Om 01.14 uur stopt de Rover voor 16 minuten aan de [adres 46] / [nummer 2] te Nijmegen en om 01.54 uur is hij weer bij de [adres 81] te Arnhem, nabij de plaats van het delict.213 Vanuit daar rijdt de Rover weer naar Nijmegen naar de [adres 88] ; dan weer naar Arnhem naar de Winterjan en daarna weer terug naar Nijmegen waar de Rover bij de [adres 50] om 03.03 uur een stop maakt van 18 minuten. Om 03.27 uur is de Rover bij het tankstation Texaco aan de Wijchenseweg.214 Op camerabeelden van het tankstation wordt [medeverdachte 1] herkend.215

- Vanuit het tankstation rijdt de Rover naar Arnhem. Om 03.49 uur is hij aan de Winterjan in Arnhem en daarna rijdt hij weer terug naar Nijmegen. Om 04.17 uur is hij aan de [adres 82] in Nijmegen, om 04.18 uur bij [adres 89] [nummer 3] en om 04.23 uur bij Kapiteelpad in Nijmegen.216

- Op de camerabeelden die gemaakt zijn bij de loods in [plaats] is te zien dat op 19 februari 2016 om 07.47 uur een Fiat Ducato met kenteken [kenteken 55] (PL) de loods in rijdt en om 07.52 uur rijdt een Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 25] naar de achterzijde van het perceel.217

- Naar aanleiding van de doorzoeking in de loods in [plaats] zijn drukwerken van “ [naam 32] ” in beslag genomen. Het betrof 4 gesealde pakketjes van naar schatting 100 folders/flyers per pakket. Op de achterzijde stond onder andere de naam [naam 29] . Aangever [naam 29] heeft verklaard dat hij eigenaar van de folders is.218

Gelet op de algemene werkwijze die blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden en gelet op en het feit dat [medeverdachte 1] en [verdachte] op camerabeelden worden herkend en het feit dat de gestolen auto in de loods in [plaats] is gezien, acht de rechtbank bewezen dat [medeverdachte 1] en [verdachte] zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal in vereniging door middel van valse sleutels van de Volkswagen Polo, waarbij de rechtbank in de tenlastelegging bij zaak 55 het kenteken leest als [kenteken 25] in plaats van [kenteken 12] nu hier kennelijk sprake is van een verschrijving.

Zaaksdossier 57

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zich schuldig hebben gemaakt aan de diefstal van het instrumentenpaneel van de Seat Ibiza met kenteken [kenteken 56] . Weliswaar duiden de reisbewegingen van de Rover er op dat hij diverse malen op de plaats van het delict is geweest en duiden de mastgegevens er op dat ook [medeverdachte 1] op de plaats van het delict is geweest, niet kan worden vastgesteld dat de dashboardteller die tijdens de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 2] op 10 mei 2016 in beslag is genomen onderdeel was van het gestolen instrumentenpaneel. Tijdens de doorzoeking in de loods in [plaats] en in Komorniki (Polen) worden ook geen aanwijzingen aangetroffen die kunnen bevestigen dat het instrumentenpaneel (mede) gestolen is door [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] . De rechtbank spreekt [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] dan ook vrij van dit feit.

Zaaksdossier 59

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] zich schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk aanwezig hebben van ongeveer 233 en/of 982 XTC/MDMA pillen, zijnde een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen in artikel 3a lid 5 Opiumwet. De pillen zijn aangetroffen tijdens de doorzoeking van de woning van de familie [naam 30] op 10 mei 2016 in de slaapkamer van [verdachte] en in een jas die in de hal van het huis hing. Naast [verdachte] wonen diens moeder, diens broers [naam 1] en [naam 31] in de woning. Ten tijde van de doorzoeking was [verdachte] met vakantie in Australië. De rechtbank kan niet uitsluiten dat de pillen van iemand anders dan van [verdachte] zijn. De rechtbank spreekt [verdachte] dan ook vrij van dit feit.

Criminele organisatie

Aan [medeverdachte 1] , [verdachte] en [medeverdachte 2] is deelname aan een criminele organisatie ten laste gelegd.

De rechtbank zal moeten vaststellen of bewezen kan worden dat sprake was van een organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. Hiervoor is vereist dat wordt vastgesteld dat twee of meer personen een samenwerkingsverband hadden, met een zekere duurzaamheid en structuur, welk samenwerkingsverband het oogmerk had bepaalde misdrijven te plegen.

Daarnaast zal de rechtbank de vraag moeten beantwoorden of bewezen kan worden dat [medeverdachte 1] , [verdachte] en [medeverdachte 2] hebben deelgenomen aan deze organisatie. Daartoe moet worden beoordeeld of zij zich ervan bewust zijn geweest dat zij met ten minste één ander persoon structureel, overeenkomstig een wederzijds bestaande verwachting, samenwerkten en of zij op de hoogte waren van het oogmerk van de organisatie om de in de tenlastelegging bedoelde misdrijven te plegen. Daarbij merkt de rechtbank op, dat niet vereist is dat verdachte zelf op een of andere manier heeft deelgenomen aan de misdrijven die door de organisatie werden gepleegd. Ook wanneer dit niet het geval is, kan er sprake zijn van deelneming door het verrichten van ondersteunende gedragingen die verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie.

Uit de hiervoor bewezen geachte feiten, de daar genoemde bewijsmiddelen, de overwegingen en de overige inhoud van het dossier blijkt naar het oordeel van de rechtbank van een organisatie met de volgende werkwijze.

Voorverkenning

In alle bewezenverklaarde autodiefstallen vindt een voorverkenning plaats, vermoedelijk om een geschikte auto te vinden en vervolgens het portierslot van die auto uit te lezen. De Rover dan wel de Mercedes is in alle bewezenverklaarde autodiefstallen naar de locatie gereden waar later een auto wordt weggenomen.

Vervaardigen en vervalsen sleutels

Na de voorverkenning(en) is de Rover of de Mercedes naar de woning van een van de verdachten gereden, waar een duplicaat van de sleutel werd gemaakt, waarmee het voertuig uiteindelijk kon worden weggenomen. Tijdens de doorzoeking van zowel de woning van [verdachte] als de woning van [medeverdachte 2] is de daarvoor benodigde apparatuur gevonden. Vervolgens is de Rover weer terug naar de plaats gereden waar de beoogde auto geparkeerd stond en werd deze weggenomen. In alle gevallen moeten twee personen in de Rover of de Mercedes zitten zodat de een telkens de auto kan weg nemen en de ander de Rover of de Mercedes weer terug kan rijden naar Nijmegen.

Koud zetten van de auto

In een aantal gevallen is de gestolen auto ‘koud’ gezet op een vaste locatie, zoals [adres 3] of [adres 93] . Daar werd afgesproken met twee Polen, [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] . Een van hen heeft de gestolen auto naar de loods in [plaats] gereden.219 Op 5 april 2016 (zaaksdossier 40) heeft er een ontmoeting plaats gevonden tussen [medeverdachte 2] en de inzittenden van de Fiat Ducato met kenteken [kenteken 53] aan de Horstacker 16de straat, waar dan ook de in die zaak gestolen Volkswagen Golf is aangekomen.220

Strippen auto

Tussen 12 januari 2016, 03.00 uur en 13 januari 2016, 03.20 uur is een Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 2] weggenomen in Lent (zaaksdossier 9). Door verbalisanten is dit voertuig op 13 januari 2016 omstreeks 09.00 uur aangetroffen aan de [adres 3] in Nijmegen en is het gestolen voertuig voorzien van een peilbaken.221 Op 14 januari 2016 om 07.13 uur kwam de gestolen auto in beweging en aan de [adres 83] te [plaats] kwam hij weer tot stilstand.222 Het perceel is vervolgens met behulp van camera’s geobserveerd.

Veel van de gestolen auto’s zijn terecht gekomen in de loods aan de [adres 84] te [plaats] (zaak 9, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 40, 41 en 55).

Getuige [getuige] was verhuurder van de loods in [plaats] en hij heeft verklaard dat hij vanaf begin 2016 de huurpenningen ontving van [medeverdachte 4] . Hij zag in de loods altijd twee mannen die hij na het tonen van foto’s herkende als [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] . Getuige kwam maandelijks in de loods en zag daar auto-onderdelen en gedeeltelijk gedemonteerde auto’s.223

Zowel buiten als binnen de loods zijn camera’s aangebracht. Bij het uitkijken van de beelden bij de loods bleek dat er met regelmaat bestelbussen met een buitenlands kenteken binnenreden kort voor of nadat er een gestolen auto de loods was binnen gereden. Het waren witte Fiat Ducato bestelbussen met de navolgende kentekens:

[kenteken 53] (Pools) o.n.g.v. [medeverdachte 5] , adres [adres 14] (Polen);

[kenteken 37] (Duits) o.n.g.v. [medeverdachte 5] , adres [adres 85] , Duisburg (Duitsland).224

Op 22 maart 2016 om 07.28 uur werd bij de grensovergang A77 de Fiat Ducato met kenteken [kenteken 53] geregistreerd toen hij vanuit Duitsland Nederland binnen is gereden. Verbalisanten hebben de inzittenden gecontroleerd. Het betrof [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] . Om 14.06 uur heeft de Fiat Ducato Nederland bij dezelfde grensovergang weer verlaten.225 De Fiat Ducato stond op naam van [medeverdachte 5] .226

De verbalisanten die de Fiat Ducato en de inzittenden op 22 maart 2016 hebben gecontroleerd, hebben op 19 april 2016 de beelden bekeken die op 30 maart 2016 zijn gemaakt in de loods in [plaats] . Zij zagen twee personen in de loods lopen die zij herkenden als [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] , de twee inzittenden van de Fiat Ducato.227

De twee mannen hanteerden steeds dezelfde werkwijze voor het strippen (demonteren van alle bruikbare onderdelen) van de voertuigen.228 In eerste instantie kreeg een van de mannen de bijnaam ‘ [alias 2] ’ omdat hij boven zijn jas een hoodie met capuchon droeg en de andere man de bijnaam ‘ [alias 1] ’ omdat hij een houthakkersblouse droeg.229 ‘ [alias 2] ’ bleek [medeverdachte 3] te zijn en ‘ [alias 1] ’ bleek [medeverdachte 4] te zijn.230 Bij de doorzoeking van de loods in [plaats] zijn verschillende onderdelen van gestolen auto’s en goederen die in gestolen auto’s lagen, gevonden.231

Het peilbaken dat was aangebracht op de auto met kenteken [kenteken 2] heeft zich vervolgens verplaatst van de loods in [plaats] via [adres 86] in Duisburg, Duitsland, waar een stop van 30 minuten werd gemaakt, naar [adres 14] in Polen.232

Op 10 mei 2016 is de woning aan de [adres 86] in Duisburg, Duitsland doorzocht. Daar zijn [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] aangetroffen. Volgens de eigenaar werd de woning gehuurd door [medeverdachte 5] .233 Die naam stond ook op de brievenbus en bij de bel vermeld.234 Ook in Polen hebben doorzoekingen plaats gevonden. Zo zijn in een loods op de [adres 87] in Komorniki van 7 gestolen auto’s onderdelen teruggevonden. Bij 5 van deze zeven auto’s werd vastgesteld dat zij in Nijmegen of omstreken waren weggenomen en in de loods in [plaats] waren geweest. De eigenaar van de doorzochte loods in Polen was [medeverdachte 5] .235

Conclusie ten aanzien van de criminele organisatie en de deelname daaraan van [verdachte]

De rechtbank komt tot het oordeel dat er sprake is geweest van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband tussen [medeverdachte 1] , [verdachte] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] . De rechtbank baseert dit oordeel niet alleen op de aard en de omvang van de bewezen geachte feiten, maar ook op de mate waarin en de wijze waarop deze verdachten ten aanzien van de verschillende feiten hebben samengewerkt. Hierbij heeft de modus operandi, het voorverkennen, vervalsen van sleutels, wegnemen van auto’s, koud zetten van auto’s, strippen van auto’s en vervoeren van auto(onderdelen) naar Polen, én de grote aantallen gestolen auto’s binnen een kort tijdsbestek (soms twee auto’s per nacht) een aanzienlijke rol gespeeld. Dit houdt in dat de rechtbank het bestaan van een organisatie met het oogmerk tot diefstal in vereniging met een valse sleutel, strippen en uitvoeren van (onderdelen van) auto’s buiten Nederland, bewezen acht.

De rechtbank is voorts van oordeel dat [verdachte] welbewust aan deze organisatie heeft deelgenomen. Bij een groot aantal van de autodiefstallen ligt zijn woonadres op de route van de Rover. Soms gebruikt hij ook de Mercedes. In veel gevallen wordt hij op camera herkend of wordt zijn telefoonnummer geregistreerd in de buurt van de plaats delict. Bij de doorzoeking van zijn woning is een USB-stick met bestanden over OSB-apparatuur gevonden die wordt gebruikt om autosleutels te dupliceren en te programmeren.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder feit 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 6 december 2015 tot en met 5 april 2016 te Wijchen, Nijmegen, Lent (gemeente Nijmegen), Cuijk, Molenhoek (gemeente Mook en Middelaar), Malden (gemeente Heumen) Arnhem, Driel (gemeente Overbetuwe), Druten, Beneden Leeuwen (gemeente West Maas en Waal) en/of Rosmalen (gemeente 's-Hertogenbosch), althans in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen de hierna te noemen personenauto('s), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan de hierna te noemen eigenaar/benadeelden, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen personenauto('s) (telkens) onder zijn/haar/hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel, door het gebruikmaken van een nagemaakte/gekopieerde/duplicaat sleutel, te weten:

(- zaak nummer, - pagina dossier, - BVHnummer, - voertuig, - kenteken, - eigenaar/benadeelde):

* zaak 5, P. 654, PL0600-2015550267, Volkswagen Polo, [kenteken 14] , [slachtoffer 1] ,

* zaak 8, P. 783, PL0600-2016017485, Volkswagen Polo, [kenteken 15] , [slachtoffer 2] ,

* zaak 9, P. 857, PL0600-2016021165, Volkswagen Polo, [kenteken 2] , [slachtoffer 3] ,

* zaak 13, P. 1007, PL0600-2016048964, Seat Ibiza, [kenteken 3] , [slachtoffer 4] ,

* zaak 15, P. 1065, PL0600-2016053295, Volkswagen Golf, [kenteken 4] , [slachtoffer 5] ,

* zaak 22, P. 1269, PL0600-2016079311, Volkswagen Golf, [kenteken 5] , Regio Politie Gelderland-Midden,

* zaak 23, P. 1322, PL0600-2016081735, Volkswagen Polo, [kenteken 6] , [slachtoffer 6] ,

* zaak 24, P. 1371, PL0600-2016083270, Volkswagen Golf, [kenteken 7] , [slachtoffer 7] ,

* zaak 27, P. 1538, PL0600-2016093304, Volkswagen Polo, [kenteken 8] , [slachtoffer 8] ,

* zaak 28, P. 1566, PL0600-2016096026, Volkswagen Polo, [kenteken 9] , [slachtoffer 9] ,

* zaak 35, P. 1846, PL0600-2016122010, Seat Ibiza, [kenteken 10] , [slachtoffer 10] ,

* zaak 36, P. 1895, PL0600-2016127553, Seat Ibiza, [kenteken 11] , [slachtoffer 11] , en/of

* zaak 55, P. 2710, PL0600-2016196526, Volkswagen Polo, [kenteken 25] , [slachtoffer 12] ;

2.

hij in of omstreeks de periode van 01 oktober 2015 tot en met 10 mei 2016 te Nijmegen, althans in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten o.a. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven (diefstal in vereniging met een valse sleutel en/of opzetheling);

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van feit 2:

Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

5 De strafbaarheid van het feit

De feiten zijn strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 Overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren, met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht bij het opleggen van een straf rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waaronder het feit dat hij nu een eigen woning heeft en een vaste baan. De verdediging verzoekt bij een bewezenverklaring de oplegging van een taakstraf te overwegen.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, waarbij onder meer is gelet op:

- het uittreksel justitiële documentatie, gedateerd 3 januari 2019;

- een voorlichtingsrapportage van Reclassering Nederland, gedateerd 20 september 2018;

- een voorlichtingsrapportage van Reclassering Nederland, gedateerd 5 augustus 2016.

Verdachte heeft zich tezamen met anderen schuldig gemaakt aan diefstal van een grote hoeveelheid personenauto’s. Kennisneming van het volledige dossier maakt duidelijk dat in de desbetreffende periode sprake is geweest van diefstallen die niet alleen grootschalig waren, maar ook zeer goed georganiseerd en welhaast bedrijfsmatig werden uitgevoerd. Met technische hulpmiddelen werden autosloten ‘uitgelezen’ en sleutels nagemaakt. Met behulp van deze nagemaakte sleutels en een apparaat, waarmee de startonderbreking van de motor kon worden opgeheven, konden de auto’s snel en eenvoudig worden weggenomen. De gestolen auto’s werden in een loods volledig gestript en naar Polen vervoerd. Het handelen van de verdachte en zijn mededader(s) heeft de maatschappij en in het bijzonder de gedupeerden grote materiële schade berokkend en veel overlast bezorgd. Doordat de gestolen auto’s na de diefstallen volledig werden gestript en in losse onderdelen naar het buitenland vervoerd, waren deze niet meer herkenbaar als de oorspronkelijke gestolen auto. De auto’s werden dan ook aan het zicht van de opsporingsinstanties onttrokken en de eigenaar is zijn bezit voorgoed kwijt. Ook de verzekeraars, die de opgelopen schade aan de eigenaars uitkeren, zijn hierdoor gedupeerd. Ter terechtzitting heeft een van de benadeelde partijen haar vordering toegelicht waaruit blijkt dat de diefstal van haar auto veel psychisch leed heeft veroorzaakt. Zij kon niet meer slapen en durft geen nieuwe auto te kopen nadat twee van haar auto’s zijn gestolen. Om die reden maakt zij nu gebruik van private lease.

Verder heeft verdachte deel uitgemaakt van een criminele organisatie. Georganiseerde misdaad is ernstig en werkt ontwrichtend in de maatschappij. De rechtbank gaat ervan uit dat verdachte een substantiële rol heeft gehad binnen de criminele organisatie. Verdachte reed steeds met een mededader samen naar de plaats van het delict, eerst op voorverkenning en vervolgens om met de gemaakte valse sleutel het voertuig mee te nemen. Verdachte had OBD2-apparatuur (met handleiding) in bezit om de sleutelcodes van de te stelen auto’s uit te lezen. Na de voorverkenning werd gereden naar de woning van verdachte of naar de woning van een mededader. De dag na het koud zetten van de gestolen auto zorgde verdachte of een mededader ervoor dat de gestolen auto werd overgedragen aan de Poolse mannen die de auto’s stripten en naar Polen vervoerden. Verdachte heeft daarbij nauw samengewerkt met de medeverdachten. Verdachte heeft door zijn handelen bijgedragen aan het verwezenlijken van de misdrijven die de organisatie beoogde en vormde daarmee een belangrijke schakel. Hij heeft er aldus toe bijgedragen dat de organisatie als geheel kon blijven voortbestaan en misdrijven kon blijven plegen. Verdachte heeft geen enkel respect getoond voor de eigendommen van anderen.

Uit de justitiële documentatie van verdachte blijkt dat hij in de vijf jaren voorafgaande aan de door hem begane feiten eerder is veroordeeld voor het plegen van een vermogensdelict.

Uit het voortgangsverslag van Reclassering Nederland van 20 september 2018 volgt dat verdachte tijdens zijn schorsing steeds meer vrijheden heeft gekregen. Volgens de reclassering heeft hij gedurende het toezicht positief gefunctioneerd en heeft hij zijn leefgebieden op orde. Reclasseringstoezicht is niet geïndiceerd.

De rechtbank overweegt met betrekking tot de aanvang van de redelijke termijn en het procesverloop in deze zaak ambtshalve het volgende. Verdachte is op 1 juni 2016 gehoord als verdachte, waarmee de redelijke termijn is aangevangen. De strafzaak is pas op 15 februari 2019 behandeld op de zitting en op 15 maart 2019 is vonnis gewezen. Dit is twee jaar en negen en een halve maand later. Daarmee is de redelijke termijn met negen en een halve maand overschreden. De rechtbank is van oordeel dat deze overschrijding matiging van de hierna te vermelden op te leggen straf tot gevolg moet hebben.

De rechtbank acht, alles afwegende en gelet op wat in vergelijkbare gevallen doorgaans wordt opgelegd, in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden passend en geboden, maar zal deze gelet op de geconstateerde overschrijding van de redelijke termijn matigen tot gevangenisstraf voor de duur van 27 maanden. De tijd die verdachte reeds in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht komt in mindering op deze gevangenisstraf. De rechtbank is daarmee tot een lagere straf gekomen dan dat de officier van justitie heeft geëist, omdat de rechtbank – anders dan de officier van justitie – minder feiten bewezen acht.

Ook als er van wordt uitgegaan dat verdachte inmiddels zijn leven heeft gebeterd, is een onvoorwaardelijke substantiële gevangenisstraf onvermijdelijk, gezien het grote aantal diefstallen en het bedrijfsmatige karakter daarvan.

7a. De beoordeling van de civiele vorderingen, alsmede de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partijen Aon Risk Solutions, Politie Oost-Nederland, [slachtoffer 7] , Autolease Beheer B.V. en [slachtoffer 10] hebben zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van het onder 1 bewezenverklaarde feit.

 • -

  Aon Risk Solutions vordert een bedrag van € 5.165,29;

 • -

  Politie Oost-Nederland vordert een bedrag van € 5.700,-;

 • -

  [slachtoffer 7] vordert een bedrag van € 10.900,-;

 • -

  Autolease Beheer B.V. vordert een bedrag van € 7.252,96;

 • -

  [slachtoffer 10] vordert een bedrag van € 895,-, waarvan € 350,- aan immateriële schade.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft verzocht de vordering van de benadeelde partijen Aon Risk Solutions, Politie Oost-Nederland, Autolease Beheer B.V. en [slachtoffer 10] toe te wijzen. Hij is van mening dat de vorderingen voldoende zijn onderbouwd. Hij verzoekt tevens de wettelijke rente toe te wijzen en de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht op te leggen.

De officier van justitie heeft voorts gesteld dat de benadeelde partij [slachtoffer 7] niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vordering omdat het op basis van het dossier lijkt dat de schade reeds is vergoed.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft – gelet op de bepleite vrijspraak – primair verzocht de vorderingen van de benadeelde partijen niet-ontvankelijk te verklaren dan wel als ongegrond af te wijzen.

Subsidiair heeft de verdediging het volgende aangevoerd.

De benadeelde partij One Underwriting (zaaksdossier 13), en de benadeelde partij Autolease Beheer B.V. (zaaksdossier 27) hebben geen rechtstreekse schade geleden in de zin van artikel 51f wetboek van Strafvordering. De benadeelde partij [slachtoffer 7] (zaaksdossier 24) heeft zijn schade onvoldoende onderbouwd. Er is geen dagwaarde gevorderd. De benadeelde partij [slachtoffer 10] (zaaksdossier 35) heeft zijn schade onvoldoende onderbouwd. Er is geen sprake van schade in de zin van artikel 6:106 BW. Er kan daarom geen immateriële schade worden gevorderd.

Beoordeling door de rechtbank

Benadeelde partij Aon Risk Solutions (zaaksdossier 13)

De benadeelde partij zal niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vordering, nu verdachte is vrijgesproken van het onder 1 (zaaksdossier 13) tenlastegelegde. De benadeelde partij kan derhalve haar vordering slechts aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

Benadeelde partij Politie Oost-Nederland (zaaksdossier 22)

Naar het oordeel van de rechtbank is, op grond van de gebezigde bewijsmiddelen en hetgeen verder ter terechtzitting met betrekking tot de vordering is gebleken, komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1 (zaaksdossier 22) bewezen verklaarde handelen tot het gevorderde bedrag van € 5.700,- schade heeft geleden, waarvoor verdachte naar burgerlijk recht aansprakelijk is. De vordering is voor toewijzing vatbaar.

De gevorderde rente is toewijsbaar vanaf 16 februari 2016.

De verdachte is niet meer tot vergoeding gehouden indien en voor zover het gevorderde door zijn mededader(s) is of wordt voldaan.

Benadeelde partij [slachtoffer 7] (zaaksdossier 24)

De benadeelde partij heeft zijn vordering onderbouwd met verwijzing naar advertenties van auto’s van hetzelfde merk en dezelfde opties als de gestolen auto. De e-mail aan slachtofferhulp met daarin de verwijzingen naar de advertenties is van 15 juli 2016. Deze auto’s hebben een waarde van € 11.450,- tot € 12.750,-. De benadeelde partij heeft zijn auto aangeschaft op 21 juli 2015 voor € 10.150,-. Daarna heeft de benadeelde partij € 750,- aan nieuwe achterbanden uitgegeven. De benadeelde partij vordert totaal een bedrag van € 10.900,-. De rechtbank vindt dit bedrag aannemelijk. De rechtbank overweegt daarbij dat op een auto van 7 jaar oud niet veel meer wordt afgeschreven.

Naar het oordeel van de rechtbank is dan ook, op grond van de gebezigde bewijsmiddelen en hetgeen verder ter terechtzitting met betrekking tot de vordering is gebleken, komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1 (zaaksdossier 24) bewezen verklaarde handelen tot het gevorderde bedrag van € 10.900,- schade heeft geleden, waarvoor verdachte naar burgerlijk recht aansprakelijk is. De vordering is voor toewijzing vatbaar.

De gevorderde rente is toewijsbaar vanaf 18 februari 2016.

De verdachte is niet meer tot vergoeding gehouden indien en voor zover het gevorderde door zijn mededader(s) is of wordt voldaan.

Benadeelde partij Autolease Beheer B.V. (zaaksdossier 27)

Autolease Beheer B.V. heeft op 16 januari 2019 een vordering ingediend ter verkrijging van schadevergoeding voor de diefstal van het voertuig met kenmerk [kenteken 57] . De aangifte van diefstal van een personenauto met dit kenteken is gedaan door [naam 10] namens Mobility Partners B.V. Uit de bijlagen van de vordering blijkt het volgende. De factuur in bijlage 1 van Autohaas BV is gericht aan Mobility Partners B.V. Op de factuur van bijlage 2 van Autohaas Autoverhuur staat vermeldt dat Autolease Beheer B.V. handelt onder de naam Autohaas Autoverhuur en dat zij onderdeel is van de Autohaas Groep. Mobility Partners staat als partner vermeld. Uit openbare bronnen is gebleken dat Mobility Partners een handelsnaam is van Autolease Beheer B.V. (statutaire naam).236 Voorts is uit openbare bronnen gebleken dat Mobility Partners op 9 september 2016 als rechtspersoon is verdwenen en dat Autolease Beheer B.V. de verkrijgende rechtspersoon is.237 De rechtbank heeft dan ook geen enkele twijfel dat de benadeelde partij Autolease Beheer B.V. schade heeft geleden door het bewezenverklaarde feit.

Naar het oordeel van de rechtbank is dan ook, op grond van de gebezigde bewijsmiddelen en hetgeen verder ter terechtzitting met betrekking tot de vordering is gebleken, komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het onder feit 1 (zaaksdossier 27) bewezen verklaarde handelen tot het gevorderde bedrag van € 7.252,96 schade heeft geleden, waarvoor verdachte naar burgerlijk recht aansprakelijk is. De vordering is voor toewijzing vatbaar.

De gevorderde rente is toewijsbaar vanaf 24 februari 2016.

Benadeelde partij [slachtoffer 10] (zaaksdossier 35)

- Immateriële schade

Ten aanzien van het immateriële deel van de schadevergoeding overweegt de rechtbank als volgt.

De benadeelde partij heeft de immateriële schade omschreven als stress en de gevolgen door de diefstal van de auto. Er moesten – in verband met een aanstaande bevalling – snel nieuwe spullen worden aangeschaft en veel zaken geregeld worden. Verder is de benadeelde partij angstiger geworden voor het op straat parkeren van de nieuwe auto. De nieuwe auto wordt veel meer in de gaten gehouden en nooit meer in een zijstraat geparkeerd.

Artikel 6:106, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek geeft in de volgende gevallen grond voor een recht op schadevergoeding voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat:

 1. indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen;

 2. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;

 3. indien het nadeel gelegen is in aantasting van de nagedachtenis van een overledene en toegebracht is aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner of een bloedverwant tot in de tweede graad van de overledene, mits de aantasting plaatsvond op een wijze die de overledene, ware hij nog in leven geweest, recht zou hebben gegeven op schadevergoeding wegens het schaden van zijn eer of goede naam.

De rechtbank is van oordeel dat de gestelde immateriële schade van de benadeelde partijen niet kan worden aangemerkt als een van de voornoemde gevallen in artikel 6:106, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Niet blijkt uit het dossier dat verdachte het bewezenverklaarde handelen heeft verricht met het oogmerk om de benadeelde zodanig (immaterieel) nadeel toe te brengen. Ook is niet gebleken dat de benadeelde partij lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast ten gevolge van het bewezenverklaarde handelen van verdachte.

De grond ‘op andere wijze in zijn persoon aangetast zijn’ zoals voornoemd onder b omvat geestelijk letsel dat het meer of minder sterk psychisch onbehagen overstijgt.238 Over het algemeen vereist het voornoemd geestelijk letsel dat sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld.239 Voorts omvat deze grond – ook wanneer niet tevens sprake is van geestelijk letsel – immateriële schade in geval van bijzonder ernstige normschending en ernstige gevolgen240, zoals in geval van een zeer ernstige inbreuk op de integriteit van de persoon en de veiligheid van diens woning241 alsmede een ernstige inbreuk op het fundamenteel recht tot zelfbeschikking.242

De rechtbank is van oordeel dat de benadeelde partij in onderhavige zaak niet op dusdanige wijze in zijn persoon is aangetast dat hem op deze grond een recht op immateriële schadevergoeding toekomt.

De vordering tot vergoeding van de immateriële schade moet daarom worden afgewezen.

- Materiële schade

Ten aanzien van het materiële deel van de schadevergoeding overweegt de rechtbank als volgt.

De benadeelde partij heeft een bedrag van € 545,- aan materiële schade gevorderd. De schade bestaat uit kosten voor een nieuwe auto en de accessoires in de auto die niet reeds zijn vergoed door de verzekering. De rechtbank vindt dit bedrag aannemelijk.

- Conclusie

Naar het oordeel van de rechtbank is, op grond van de gebezigde bewijsmiddelen en hetgeen verder ter terechtzitting met betrekking tot de vordering is gebleken, komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1 (zaaksdossier 35) bewezen verklaarde handelen tot een bedrag van € 545,- schade heeft geleden, waarvoor verdachte naar burgerlijk recht aansprakelijk is. De vordering dient tot dit bedrag te worden toegewezen.

Wat betreft het meer of anders gevorderde moet de vordering, als in zoverre ongegrond worden afgewezen.

De gevorderde rente is toewijsbaar vanaf 11 maart 2016.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal aan verdachte op basis van het bepaalde in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van de toe te wijzen bedragen ten behoeve van genoemde benadeelde partijen. De proceskostenvergoeding valt hier niet onder.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 36f, 47, 57, 140 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De rechtbank:

 spreekt verdachte vrij van het onder 3 tenlastegelegde feit.

 verklaart bewezen dat verdachte de overige tenlastegelegde feiten, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 27 (zevenentwintig) maanden;

 beveelt dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht.

De beslissing op de vorderingen van de benadeelde partijen

 verklaart de benadeelde partij Aon Risk Solutions niet-ontvankelijk in haar vordering;

 veroordeelt verdachte ten aanzien van feit 1 (zaaksdossier 22) tot betaling van schadevergoeding aan de benadeelde partij Politie Oost-Nederland, van een bedrag van € 5.700,- (vijfduizend en zevenhonderd euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 februari 2016 tot aan de dag der algehele voldoening en met betaling van de kosten van het geding en de tenuitvoerlegging door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt aan veroordeelde de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van de benadeelde partij Politie Oost-Nederland, een bedrag te betalen van € 5.700,- (vijfduizend zevenhonderd euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 16 februari 2016 tot aan de dag der algehele voldoening, met bepaling dat bij gebreke van betaling en verhaal van de hoofdsom 63 dagen hechtenis zal kunnen worden toegepast zonder dat de betalingsverplichting vervalt;

 • -

  bepaalt dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen;

 • -

  verstaat dat indien en voor zover door de mededader en/of mededaders het betreffende schadebedrag is betaald, veroordeelde daarvan zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ten aanzien van feit 1 (zaaksdossier 24) tot betaling van schadevergoeding aan de benadeelde partij [slachtoffer 7], van een bedrag van € 10.900,- (tienduizend en negenhonderd euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 februari 2016 tot aan de dag der algehele voldoening en met betaling van de kosten van het geding en de tenuitvoerlegging door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt aan veroordeelde de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 7] , een bedrag te betalen van € 10.900,- (tienduizend en negenhonderd euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 februari 2016 tot aan de dag der algehele voldoening, met bepaling dat bij gebreke van betaling en verhaal van de hoofdsom 89 dagen hechtenis zal kunnen worden toegepast zonder dat de betalingsverplichting vervalt;

 • -

  bepaalt dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen;

 • -

  verstaat dat indien en voor zover door de mededader en/of mededaders het betreffende schadebedrag is betaald, veroordeelde daarvan zal zijn bevrijd;

 • -

  veroordeelt verdachte ten aanzien van feit 1 (zaaksdossier 27) tot betaling van schadevergoeding aan de benadeelde partij Autorelease Beheer B.V., van een bedrag van € 7.252,96 (zevenduizend en tweehonderd en tweeënvijftig euro en zesennegentig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 24 februari 2016 tot aan de dag der algehele voldoening en met betaling van de kosten van het geding en de tenuitvoerlegging door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt aan veroordeelde de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van de benadeelde partij Autorelease Beheer B.V., een bedrag te betalen van € 7.252,96 (zevenduizend en tweehonderd en tweeënvijftig euro en zesennegentig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 24 februari 2016 tot aan de dag der algehele voldoening, met bepaling dat bij gebreke van betaling en verhaal van de hoofdsom 89 dagen hechtenis zal kunnen worden toegepast zonder dat de betalingsverplichting vervalt;

 • -

  bepaalt dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen;

 • -

  veroordeelt verdachte ten aanzien van feit 1 (zaaksdossier 35) tot betaling van schadevergoeding aan de benadeelde partij [slachtoffer 10], van een bedrag van € 545,- (vijfhonderd en vijfenveertig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 11 maart 2016 tot aan de dag der algehele voldoening en met betaling van de kosten van het geding en de tenuitvoerlegging door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt aan veroordeelde de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 10] , een bedrag te betalen van € 545,- (vijfhonderd en vijfenveertig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 11 maart 2016 tot aan de dag der algehele voldoening, met bepaling dat bij gebreke van betaling en verhaal van de hoofdsom 89 dagen hechtenis zal kunnen worden toegepast zonder dat de betalingsverplichting vervalt;

 • -

  bepaalt dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen;

 • -

  wijst de vordering tot schadevergoeding, ingediend door de benadeelde partij [slachtoffer 10] voor het overige af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.H. Hovens (voorzitter), mr. W. Bruins en mr. S. Boot, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J.M.P. van der Meulen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 15 maart 2019.

mr. F.J.H. Hovens is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisant [verbalisant 1] van de politie Eenheid Oost-Nederland, districtsrecherche Gelderland-Zuid opgemaakte proces-verbaal, Onderzoek ON5RO15230 SNM Torenvalk, gesloten op 22 november 2016 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 Werkwijze autodiefstallen, p. 267-275.

3 Proces-verbaal doorzoeking woning [adres 2] , p. 401-402; proces-verbaal bevindingen onderzoek inbeslaggenomen goederen [adres 2] , p. 309, 312 en 315; proces-verbaal bevindingen USB-stick IBN-nr B-01-01-018, p. 322-324.

4 Proces-verbaal bevindingen goederen laptoptas verdachte [medeverdachte 2] , p. 277.

5 Proces-verbaal PV [medeverdachte 1] en [verdachte] , p. 678-679; proces-verbaal uitkijken beelden Texaco, p. 800.

6 Proces-verbaal vergelijking kleding verdachten, p. 1407-1411.

7 Proces-verbaal uitkijken beelden Texaco, p. 1294-1295, 1297-299; proces-verbaal bevindingen camerabeelden Texaco, p. 1402-1406; proces-verbaal bevindingen uitkijken beelden Texaco, p. 1489-1492; proces-verbaal bevindingen vergelijking kleding verdachten, p. 1407-1411.

8 Proces-verbaal aantreffen [kenteken 2] [adres 3] , p. 876-879; proces-verbaal bevindingen baken/mast gegevens, p. 1395; proces-verbaal bevindingen baken gegevens, p. 1481; proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 13] , p. 1521; proces-verbaal aantreffen [kenteken 15] [adres 6] , p. 826.

9 Proces-verbaal uitkijken beelden observatiecamera Aldenhof, p. 828; proces-verbaal uitkijken beelden observatiecamera Horstacker, p. 887-888; proces-verbaal van observatie 5 april 2016, p. 2082-2085.

10 Proces-verbaal beelden [plaats] in de loods, p. 198-218; Proces-verbaal bevindingen werkwijze loods icm aantreffen goederen in de loods, p. 213-250; Proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 mei 2016, p. 197.

11 Proces-verbaal zoeking Polen [naam 2] , p. 1535-1537.

12 Proces-verbaal algemeen dossier, onderzoek Torenvalk, p. 4.

13 Processen-verbaal van observatie, p. 58-91.

14 Proces-verbaal algemeen dossier onderzoek Torenvalk, p. 10.

15 Proces-verbaal tap naam genoemd [medeverdachte 1] , p. 2938; tapgesprek van 2 oktober 2015, p. 2939; tapgesprek van 4 oktober 2015, p. 2940.

16 Proces-verbaal algemeen dossier, onderzoek Torenvalk, p. 4.

17 Proces-verbaal doorzoeking woning [adres 2] , p. 401-402; proces-verbaal bevindingen onderzoek inbeslaggenomen goederen [adres 2] , p. 309, 311, 312, 315 en 318; proces-verbaal bevindingen USB-stick IBN-nr B-01-01-018, p. 322-324.

18 Proces-verbaal tap naam genoemd [verdachte] d.d. 13 april 2017, proces-verbaalnummer: 170413.1350.

19 Proces-verbaal bevindingen vakantie [medeverdachte 2] , p. 1883-1888.

20 Tapgesprek van 12 maart 2016, p. 3791.

21 Tapgesprek van 4 januari 2016, bijlage bij het requisitoir van de officier van justitie.

22 Proces-verbaal VW Polo icm baken/tap [medeverdachte 1] , p. 670.

23 Proces-verbaal verhoor verdachte [naam 1] d.d. 13 juni 2016, p. 404.

24 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 10] , p. 1859-1861.

25 Proces-verbaal Dfst Seat Ibiza [kenteken 11] [adres 4] , p. 1909; proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 11] , p. 1911.

26 Proces-verbaal uitkijken camerabeelden Esso 11 maart 2016, p. 1862-1863.

27 Proces-verbaal VW Polo icm baken/tap [medeverdachte 1] , p. 670; Bijlage 3, p. 676, bijlage 4, p. 677.

28 Proces-verbaal PV [medeverdachte 1] en [verdachte] , p. 678-679; Proces-verbaal VW Polo icm baken/tap [medeverdachte 1] , p. 670.

29 Proces-verbaal aantreffen [kenteken 2] [adres 3] , p. 877-878; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 882.

30 Proces-verbaal van bevindingen [kenteken 4] weggenomen, p. 1080-1082; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 1083-1089.

31 Proces-verbaal Dfst Seat Ibiza [kenteken 11] [adres 4] , p. 1909.

32 Proces-verbaal uitkijken camerabeelden Esso 11 maart 2016, p. 1862-1863.

33 Tapgesprek van 14 februari 2016, p. 3424.

34 Tapgesprek van 14 februari 2016, p. 3425.

35 Proces-verbaal van bevindingen stemherkenning [medeverdachte 2] , p. 3422.

36 Proces-verbaal aantreffen profielfoto nummer 31618491140.

37 Proces-verbaal algemeen dossier onderzoek Torenvalk, p. 10.

38 Proces-verbaal bevindingen inbeslaggenomen goederen [adres 5] , p. 303-308.

39 Proces-verbaal bevindingen goederen laptoptas verdachte [medeverdachte 2] p. 276-299.

40 Proces-verbaal onderzoek gegevensdrager, p. 300-302.

41 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 7] , p. 1387-1390.

42 Proces-verbaal bevindingen goederen laptoptas verdachte [medeverdachte 2] , p. p. 276, 277 en 285.

43 Proces-verbaal aangifte van [naam 18] , namens [naam 17] , p. 2174-2177.

44 Proces-verbaal bevindingen goederen laptoptas verdachte [medeverdachte 2] , p. p. 276-278 en 288.

45 Proces-verbaal algemeen dossier, onderzoek Torenvalk, p. 23; proces-verbaal inbeslagname dossier onderzoek Torenvalk, p. 5438; proces-verbaal van bevindingen inbeslaggenomen goederen [adres 7] , p. 6221.

46 Proces-verbaal aangifte van [slachtoffer 1] , p. 662-665.

47 Proces-verbaal verhoor aangever [slachtoffer 1] d.d. 11 december 2015, p. 666-667.

48 Proces-verbaal aantreffen Laser Waterpas, [kenteken 14] , p. 689.

49 Proces-verbaal PV [medeverdachte 1] en [verdachte] , p. 678-679.

50 Proces-verbaal VW Polo icm baken/tap [medeverdachte 1] , p. 669-671.

51 Proces-verbaal VW Polo icm baken/tap [medeverdachte 1] , p. 670; bijlage 3, p. 676, bijlage 4, p. 677.

52 Proces-verbaal aantreffen Laser Waterpas, [kenteken 14] , p. 689.

53 Proces-verbaal VW Polo icm baken/tap [medeverdachte 1] , p. 670.

54 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 2] , p. 794-796.

55 Proces-verbaal baken en mastgegevens m.b.t diefstal [kenteken 15] , p. 800; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 819.

56 Proces-verbaal baken en mastgegevens m.b.t diefstal [kenteken 15] , p. 800-801.

57 Proces-verbaal baken en mastgegevens m.b.t diefstal [kenteken 15] , p. 798.

58 Proces-verbaal baken en mastgegevens m.b.t diefstal [kenteken 15] , p. 802; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 818-823.

59 Proces-verbaal pv baken en mastgegevens m.b.t diefstal [kenteken 15] , p. 803; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 819.

60 Proces-verbaal pv baken en mastgegevens m.b.t diefstal [kenteken 15] , p. 803.

61 Proces-verbaal aantreffen [kenteken 15] [adres 6] , p. 826.

62 Proces-verbaal Uitkijken beelden observatiecamera Aldenhof, p. 828.

63 proces-verbaal bevindingen chauffeur [kenteken 15] lijkt op [alias 1] , p. 831 en 832.

64 Proces-verbaal uitkijken beelden observatiecamera Horstacker, p. 887-888.

65 Proces-verbaal aangifte [naam 3] namens [slachtoffer 3] , p. 868-870; proces-verbaal verhoor aangever [naam 3] d.d. 13 januari 2016, p. 872.

66 Proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 881.

67 Proces-verbaal uitkijken beelden Texaco, p. 874-875.

68 Proces-verbaal aantreffen [kenteken 2] [adres 3] , p. 876-879; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 881-882.

69 Proces-verbaal aantreffen [kenteken 2] [adres 3] , p. 877.

70 Proces-verbaal aantreffen [kenteken 2] [adres 3] , p. 878; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 882.

71 Proces-verbaal aantreffen [kenteken 2] [adres 3] , p. 878.

72 Proces-verbaal zaaksdossier [naam 22] , p. 857-867; proces-verbaal uitkijken beelden observatiecamera Horstacker, p. 887-888.

73 Proces-verbaal pv bevindingen route [kenteken 2] , p. 889 en 890.

74 Proces-verbaal route [kenteken 2] naar Polen, p. 905-910.

75 Proces-verbaal aangifte [naam 19] , p. 927-930; proces-verbaal verhoor aangever d.d. 18 januari 2016, p. 931.

76 Proces-verbaal diefstal VW Polo [kenteken 16] , p. 927-935; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 936-943.

77 Proces-verbaal uitkijken beelden Texaco 17 januari 2016, p. 944-945.

78 Proces-verbaal diefstal VW Polo [kenteken 16] , p. 927-935; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 936-943.

79 Proces-verbaal goederenrecherche [kenteken 17] , p. 946.

80 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 5] , p. 1076-1077.

81 Proces-verbaal van bevindingen [kenteken 4] weggenomen, p. 1080-1082; proces-verbaal bevindingen gereden route peilbaken, p. 1083-1089.

82 Proces-verbaal Beelden [plaats] , p. 1090-1091.

83 Proces-verbaal Beelden [plaats] , p. 1091.

84 Proces-verbaal van aangifte van [naam 20] , p. 1158-1161.

85 Proces-verbaal uitkijken beelden Texaco, p. 1187-1189.

86 Proces-verbaal bevindingen baken/mastgegevens weggenomen VW Polo [kenteken 18] , p. 1165.

87 Proces-verbaal beelden [plaats] , p. 1190-1191.

88 Proces-verbaal van aangifte [naam 4] , p. 1203-1206.

89 Proces-verbaal bevindingen mast/baken gegevens m.b.t. diefstal [kenteken 19] , p. 1207-1213.

90 Proces-verbaal uitkijken beelden Texaco, p. 1214-1215.

91 Proces-verbaal bevindingen mast/baken gegevens m.b.t. diefstal [kenteken 19] , p. 1207-1213.

92 Proces-verbaal bevindingen beelden [plaats] , p. 1217-1218.

93 Proces-verbaal van aangifte [naam 5] , p. 1256-1259.

94 Proces-verbaal bevindingen mast/bakengegevens Rover, p. 1261, 1263.

95 Proces-verbaal uitkijken beelden Texaco, p. 1267.

96 Proces-verbaal bevindingen mast/bakengegevens Rover, p. 1261.

97 Proces-verbaal bevindingen beelden [plaats] , p. 1268-1269.

98 Proces-verbaal van aangifte [naam 6] namens Regiopolitie Gelderland-Midden, p. 1283-1285.

99 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 5] , p. 1289.

100 Proces-verbaal uitkijken beelden Texaco, p. 1294-1295, 1297-1299.

101 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 5] , p. 1288-1289.

102 Proces-verbaal beelden [plaats] , p. 1302.

103 Proces-verbaal aangifte [slachtoffer 6] , p.1334-1337.

104 Proces-verbaal bevindingen bakengegevens, p. 1340.

105 Proces-verbaal bevindingen uitkijken camerabeelden Texaco, p. 1346-1347.

106 Proces-verbaal bevindingen bakengegevens, p. 1342-1343.

107 Proces-verbaal bevindingen bakengegevens, p. 1341.

108 Proces-verbaal zaaksdossier [naam 23] , p. 1331; Form G Information relating to a hit on an Alert, p. 1338; proces-verbaal Zoeking Polen [naam 2] , p. 1535-1536.

109 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 7] , p. 1387-1390.

110 Proces-verbaal bevindingen baken/mast gegevens, p. 1394.

111 Proces-verbaal bevindingen camerabeelden Texaco, p. 1403, 1405.

112 Proces-verbaal uitkijken beelden Texaco, p. 1294-1295, 1297-1299; proces-verbaal vergelijking kleding verdachten, p. 1407-1411.

113 Proces-verbaal bevindingen baken/mast gegevens, p. 1395.

114 Proces-verbaal bevindingen baken/mast gegevens, p. 1392-1394.

115 Proces-verbaal bevindingen camerabeelden Texaco, p. 1402-1406.

116 Proces-verbaal uitkijken beelden Texaco, p. 1294-1295, 1297-1299; proces-verbaal vergelijking kleding verdachten, p. 1407-1411.

117 Proces-verbaal bevindingen baken/mast gegevens, p. 1394-1395.

118 Proces-verbaal Beelden [plaats] , p. 1414.

119 Proces-verbaal zaaksdossier [naam 24] , p. 1383; Form G-Information relating to a hit on an Alert, p. 1391; Proces-verbaal Zoeking Polen [naam 2] , p. 1535-1536.

120 Proces-verbaal aangifte [naam 7] namens [naam 8] , p. 1475-1478.

121 Proces-verbaal aangifte [naam 9] , p. 1512-1515.

122 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 13] , p. 1521.

123 Proces-verbaal bevindingen baken gegevens, p. 1481.

124 Proces-verbaal bevindingen baken gegevens, p. 1481; proces-verbaal bevindingen uitkijken beelden Texaco, p. 1489-1492.

125 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 13] , p. 1521-1522, 1527-1528.

126 Proces-verbaal beelden [plaats] , p. 1498-1499, 1533-1534.

127 Proces-verbaal Zoeking Polen [naam 2] , p. 1535-1536; Form G Information relating to a hit on an Alert, p. 1516.

128 Proces-verbaal van aangifte [naam 10] , namens [slachtoffer 8] , p. 1548-1551.

129 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 8] , p. 1553.

130 Proces-verbaal uitkijken camerabeelden Texaco 23 februari 2016, p. 1560-1563.

131 Proces-verbaal vergelijking kleding verdachten, p. 1407-1408 en 1410.

132 Proces-verbaal uitkijken beelden Texaco, p. 1294-1295 en 1299.

133 Proces-verbaal bevindingen camerabeelden Texaco, p. 1402-1403 en 1405.

134 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 8] , p. 1554.

135 Proces-verbaal beelden [plaats] m.b.t diefstal [kenteken 8] , p. 1564.

136 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 9] , p. 1578-1580.

137 Proces-verbaal zaaksdossier [naam 21] , p. 1570; proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 9] , p. 1583.

138 Proces-verbaal bevindingen uitkijken camerabeelden Texaco 24 februari 2016, p. 1593-1595.

139 Proces-verbaal uitkijken beelden Texaco, p. 1294-1295, 1297-299; proces-verbaal vergelijking kleding verdachten, p. 1407-1411, 1596-1599.

140 Proces-verbaal bevindingen camerabeelden Texaco, p. 1403, 1405; proces-verbaal bevindingen vergelijking kleding verdachten, p. 1407-1411, 1596-1599.

141 Proces-verbaal bevindingen uitkijken camerabeelden Texaco 24 februari 2016, p. 1593-1595.

142 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 9] , p. 1581, 1583, 1585.

143 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 9] , p. 1585.

144 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 9] , p. 1583, 1592.

145 Proces-verbaal bevindingen beelden [plaats] , p. 1601-1602.

146 Proces-verbaal aangifte [naam 11] , p. 1651-1654.

147 Proces-verbaal aangifte [naam 12] , p. 1684-1687.

148 Proces-verbaal bevindingen mastgegevens mbt diefstal [kenteken 20] , p. 1657.

149 Proces-verbaal camerabeelden Texaco 28-02-2016, p. 1665-1666, 1668.

150 Proces-verbaal bevindingen mastgegevens mbt diefstal [kenteken 20] , p. 1655, 1660.

151 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 21] , p. 1690-1691.

152 Proces-verbaal bevindingen mastgegevens mbt diefstal [kenteken 20] , p. 1657, 1661.

153 Proces-verbaal bevindingen mastgegevens mbt diefstal [kenteken 20] , p. 1658.

154 Proces-verbaal bevindingen mastgegevens mbt diefstal [kenteken 20] , p. 1657.

155 Proces-verbaal bevindingen mastgegevens mbt diefstal [kenteken 20] , p. 1655, 1657, 1662 en 1663.

156 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 21] , p. 1690.

157 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 21] , p. 1691.

158 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 21] , p. 1690.

159 Proces-verbaal bevindingen camerabeelden Texaco 28 en 29 febr 2016, p. 1700-1701 en 1703.

160 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 21] , p. 1691.

161 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 21] , p. 1690.

162 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 21] , p. 1691.

163 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 21] , p. 1690.

164 Proces-verbaal beelden [plaats] , p. 1705.

165 Proces-verbaal bevindingen beelden loods [plaats] , p. 1671.

166 Proces-verbaal aangifte [naam 13] , p. 1716-1719.

167 Proces-verbaal zaak 32 (de rechtbank begrijpt zaak 31) VW Polo [kenteken 22] , p. 1721.

168 Proces-verbaal bevindingen uitkijken camerabeelden Texaco 29 februari 2016, p. 1732-1733.

169 Proces-verbaal zaak 32 (de rechtbank begrijpt zaak 31) VW Polo [kenteken 22] , p. 1721.

170 Proces-verbaal zaak 32 (de rechtbank begrijpt zaak 31) VW Polo [kenteken 22] , p. 1722.

171 Proces-verbaal zaak 32 (de rechtbank begrijpt zaak 31) VW Polo [kenteken 22] , p. 1723.

172 Proces-verbaal zaak 32 (de rechtbank begrijpt zaak 31) VW Polo [kenteken 22] , p. 1723-1725.

173 Proces-verbaal beelden [plaats] , p. 1736.

174 Proces-verbaal aangifte [naam 14] , p.1782 -1784.

175 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 23] , p. 1785, 1787.

176 Proces-verbaal uitkijken camerabeelden Texaco 9 maart 2016, p. 1792.

177 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 23] , p. 1786-1787.

178 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 23] , p. 1787, 1791.

179 Proces-verbaal Beelden [plaats] , p. 1796.

180 Proces-verbaal aangifte [slachtoffer 10] , p. 1855-1858.

181 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 10] , p. 1861.

182 Proces verbaal camera auto [adres 2] , p. 1867-1868.

183 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 10] , p. 1859-1861.

184 Proces-verbaal uitkijken camerabeelden Esso 11 maart 2016, p. 1862-1863.

185 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 10] , p. 1860-1861.

186 Rapportage grenspassage, p. 1872.

187 Proces-verbaal van bevindingen, p. 1889; proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 11] , p. 1911; proces-verbaal bevindingen bakengegevens, p. 1869.

188 Proces-verbaal bevindingen, p. 1889; proces-verbaal beelden [plaats] m.b.t. kenteken [kenteken 10] , p. 1891.

189 Proces-verbaal betreden besloten plaats, p. 1880.

190 Proces-verbaal aangifte [slachtoffer 11] , p. 1905-1907.

191 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 11] , p. 1911.

192 Proces-verbaal Dfst Seat Ibiza [kenteken 11] [adres 4] , p. 1909.

193 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 11] , p. 1911.

194 Rapportage grensovergang A77, p. 1918.

195 Proces-verbaal van bevindingen, p. 1935; proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 11] , p. 1911; proces-verbaal bevindingen bakengegevens, p. 1915.

196 Proces-verbaal bevindingen, p. 1935; proces-verbaal beelden [plaats] m.b.t. kenteken [kenteken 11] , p. 1937.

197 Proces-verbaal betreden besloten plaats, p. 1880.

198 Proces-verbaal aangifte [naam 15] , p. 2060-2063.

199 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 24] , p. 2065, 2066.

200 Proces-verbaal bevindingen uitkijken camerabeelden tankstation Texaco, p. 2073.

201 Proces-verbaal bevindingen weggenomen [kenteken 24] , p. 2066.

202 Proces-verbaal observeren, p. 2082 en 2083.

203 Proces-verbaal beelden [plaats] 6 april 2016, p. 2086.

204 Proces-verbaal aantreffen identiteitslabel [kenteken 26] , p. 2107.

205 Proces-verbaal aangifte van [naam 18] , namens [naam 17] , p. 2174-2177.

206 Proces-verbaal bevindingen mast/bakengegevens, p. 2179, 2180.

207 Proces-verbaal bevindingen camerabeelden Texaco, p. 2185, 2186.

208 Proces-verbaal bevindingen mast/bakengegevens, p. 2180.

209 Proces-verbaal beelden [plaats] 6 april 2016, p. 2196.

210 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 12] , p. 2722-2725.

211 Proces-verbaal bevindingen bakengegevens, p. 2728.

212 Proces-verbaal bevindingen camerabeelden Texaco, p. 2732.

213 Proces-verbaal bevindingen bakengegevens, p. 2728.

214 Proces-verbaal bevindingen baken/mastgegevens, p. 1394; proces-verbaal bevindingen bakengegevens, p. 2728.

215 Proces-verbaal bevindingen camerabeelden Texaco, p. 2733.

216 Proces-verbaal bevindingen bakengegevens, p. 2728.

217 Proces-verbaal uitkijken beelden 19 februari 2016, VW Polo [kenteken 25] , p. 2741.

218 Proces-verbaal aantreffen folder/flyer in loods [plaats] , p. 2744.

219 Proces-verbaal uitkijken beelden observatiecamera Horstacker, p. 887, 888.

220 Proces-verbaal observeren 5 april 2016, p. 2082, 2083.

221 Proces-verbaal aantreffen [kenteken 2] [adres 3] , p. 878.

222 Proces-verbaal pv bevindingen route [kenteken 2] , p. 889, 890.

223 Proces-verbaal verhoor getuige [getuige] , p. 352, 353.

224 Proces-verbaal zaaksdossier [naam 22] (zaaksdossier 9), p. 857-867.

225 Rapportage grenspassage, p. 119-122.

226 Proces-verbaal bevindingen, p. 110, 111.

227 Proces-verbaal van bevindingen, p. 197.

228 Proces-verbaal bevindingen werkwijze loods icm aantreffen goederen in loods, p. 214.

229 Proces-verbaal beelden [plaats] in de loods, p. 198-212.

230 Proces-verbaal bevindingen werkwijze loods icm aantreffen goederen in loods, p. 213.

231 Proces-verbaal betreden besloten plaats, p. 1880, 1881; proces-verbaal aantreffen identiteitslabel [kenteken 26] , p. 2107.

232 Proces-verbaal Route [kenteken 2] naar Polen, p. 905-910.

233 Proces-verbaal van inbeslagname, p. 6022.

234 Proces-verbaal van inbeslagname, p. 6031, 6032.

235 Proces- verbaal zaaksdossier 35, p. 1853.

236 https://www.kvk.nl/zoeken/?source=all&q=autolease beheer bv&start=0&site=kvk2014

237 https://drimble.nl/bedrijf/apeldoorn/17122694/mobility-partners-bv.html

238 Hoge Raad 21 februari 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2286.

239 Hoge Raad 22 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5356.

240 Hoge Raad 29 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW1519.

241 Hoge Raad, 9 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7721.

242 Hoge Raad, 18 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR5213.