Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2018:5045

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
20-11-2018
Datum publicatie
12-12-2018
Zaaknummer
AWB - 18 _ 4200
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Verzoeken om een voorlopige voorziening; Wet natuurbescherming; Programma Aanpak Stikstof (PAS). Toewijzing verzoeken met verwijzing naar de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling van 9 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:795.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Zittingsplaats Arnhem

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 18/4200

uitspraak van de voorzieningenrechter van

op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

[verzoeker] , te [woonplaats] ,

[verzoeker 2] , te [woonplaats] ,

verzoekers (gemachtigde: mr. V. Wösten),

en

het college van gedeputeerde staten van Gelderland, verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 7 maart 2017 heeft verweerder aan de [vergunninghouder] en [vergunninghouder] een vergunning verleend zoals bedoeld in artikel 2.7, tweede en derde lid, van de Wet Natuurbescherming (Wnb-vergunning).

Verzoekers hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Verzoekers hebben de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Bij brief van 13 augustus 2018 heeft verweerder toestemming gegeven om uitspraak te doen zonder zitting.

Bij brief van 15 augustus 2018 hebben verzoekers toestemming gegeven.

De [vergunninghouder] en [vergunninghouder] heeft zich niet als derde-partij gesteld.

Overwegingen

1. De voorzieningenrechter doet uitspraak zonder zitting.

2. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

3. In de uitspraak van 9 maart 2018, ECLI:NL:RVS:201 8:795, rechtsoverweging

8.4, heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uiteengezet in welke gevallen aanleiding bestaat tot het treffen van een voorlopige voorziening ten aanzien van Wnb-vergunningen die zijn verleend met toepassing van het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 en de daarbij behorende regelgeving die vanaf

1 juli 2015 van kracht is.

4. Verzoekers hebben onder verwijzing naar die uitspraak verzocht de Wnb-vergunning voor de melkvee- en kippenhouderij van de [vergunninghouder] en [vergunninghouder] aan de [locatie] in [woonplaats] te schorsen. Uit informatie van verweerder leiden verzoekers af dat de vergunde situatie leidt tot een toename van depositie op hexagonen waarvoor meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte in segment 2 is toegedeeld en dat de vergunde situatie niet is gerealiseerd.

5. Bij brief van 13 augustus 2018 heeft verweerder zich op het standpunt gesteld dat de vergunning voor schorsing in aanmerking komt.

6. De Wnb-vergunning voor de melkvee- en kippenhouderij aan de [locatie] in [woonplaats] voorziet in een uitbreiding van het bedrijf en een toename van de veestapel. Deze uitbreiding leidt tot een toename van depositie waarvoor bij de Wnb-vergunning ontwikkelingsruimte is toegedeeld. Uit informatie die het college heeft verstrekt volgt dat de depositietoename onder meer plaatsvindt op een aantal hexagonen waarvoor meer dan 60% van de beschikbare ontwikkelingsruimte in segment 2 is uitgegeven. De vergunde situatie is volgens het college nog niet volledig gerealiseerd. Er zijn 84 dieren aanwezig in de categorie “melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar”, waar de vergunning 173 stuks toestaat en er zijn 54 dieren aanwezig in de categorie “vrouwelijk jongvee tot 2 jaar”, waar de vergunning 107 dieren toestaat. De vergunning staat daarnaast 19.000 dieren in de categorie “legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen” toe. Hiervan zijn 15.000 dieren aanwezig. Gelet op het onder 8.4 van de uitspraak van 9 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:795 overwogene ziet de voorzieningenrechter aanleiding de vergunning te schorsen voor zover die een verdere uitbreiding van de hiervoor beschreven veestapel van 84 dieren in de categorie “melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar” en 54 dieren in de categorie “vrouwelijk jongvee tot 2 jaar” mogelijk maakt en voor zover die een verdere uitbreiding van het aantal van 15.000 dieren in de categorie “legkippen en (groot-)ouderdieren” mogelijk maakt.

7. Het verzoek dient als kennelijk gegrond te worden toegewezen. De voorzieningenrechter ziet aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

8. Omdat de voorzieningenrechter het verzoek toewijst, bepaalt de voorzieningenrechter dat verweerder aan verzoekers het door hen betaalde griffierecht vergoedt.

9. De voorzieningenrechter veroordeelt verweerder in de door verzoekers gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de voorzieningenrechter op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 501 (1 punt voor het indienen van het verzoekschrift, met een waarde per punt van € 501 en een wegingsfactor 1).

Beslissing

De voorzieningenrechter;

schorst het besluit van 7 maart 2017, voor zover de daarbij verleende vergunning een verdere uitbreiding van de hiervoor beschreven veestapel van 84 dieren in de categorie “melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar” en 54 dieren in de categorie “vrouwelijk jongvee tot 2 jaar” mogelijk maakt en voor zover die een verdere uitbreiding van het aantal van 15.000 dieren in de categorie “legkippen en (groot-)ouderdieren” mogelijk maakt;

veroordeelt verweerder in de proceskosten van verzoekers ten bedrage van € 501;

gelast dat verweerder het door verzoekers betaalde griffierecht van € 338 aan hen vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan door mr. L.M. Vogel, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. M.G.J. Litjens, griffier.

De beslissing is in het openbaar uitgesproken op:

griffier

voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.