Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2018:4780

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
01-10-2018
Datum publicatie
07-11-2018
Zaaknummer
C/05/342184 KG ZA 18-376
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Meewerken aan overdracht van domeinnaam. Niet gebleken is dat de domeinnaam met enig belang is geregistreerd, anders dan de domeinnaam voor de (buitenlandse) merkhouder te blokkeren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/342184 / KG ZA 18-376

Vonnis in kort geding van 1 oktober 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

COLOHOUSE B.V.,

gevestigd te Den Haag,

eiseres,

advocaat mr. S. Kroesbergen te Ede Gld,

tegen

[gedaagde] ,

zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland,

gedaagde,

bijgestaan door [E. Schreuder] te Maarssen,

waarin heeft gevorderd als tussenkomende partij te worden toegelaten:

[eiser 2]

wonende te [woonplaats] ,

eiser in het incident tot tussenkomst,

procederend in persoon.

Partijen zullen hierna Colohouse, [gedaagde] en [eiser 2] worden genoemd.

1 De procedure

in de hoofdzaak en in het incident tot tussenkomst van [eiser 2]

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties 1 tot en met 6

 • -

  de mondelinge behandeling van 24 september 2018

 • -

  de ter zitting overgelegde producties 1 en 2 van [eiser 2] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

in de hoofdzaak en in het incident tot tussenkomst van [eiser 2]

2.1.

Colohouse Holding LLC is een vennootschap die zich met name bezig houdt met het aanbieden van Datacenter diensten en daaraan verwante diensten en producten. Colohouse Holding LLC is sinds 2007 in de Verenigde Staten actief op de IT-markt.

2.2.

De vennootschap Ellada Projects B.V., mede handelende onder de naam Netrouting, is tot begin 2018 jarenlang klant van Colohouse Holding LLC geweest. Tussen deze ondernemingen bestond een nauwe samenwerking.

2.3.

[gedaagde] is werkzaam als zelfstandig ondernemer op de IT-markt. In die hoedanigheid heeft [gedaagde] (in ieder geval) tot begin 2016 met enige regelmaat werkzaamheden voor Netrouting uitgevoerd.

2.4.

[gedaagde] heeft op 4 februari 2016 de domeinnaam colohouse.nl geregistreerd bij Mijn Internetoplossing B.V.

2.5.

Colohouse Holding LLC heeft op 10 januari 2018 Netrouting en diens zustervennootschappen overgenomen. Vanaf deze overname worden de activiteiten van Netrouting onder de handelsnaam Colohouse Holding LLC uitgevoerd.

2.6.

Op 6 juli 2018 is Colohouse B.V. (eiser) opgericht. Deze vennootschap voert in Nederland de handelsnaam Colohouse. Enig aandeelhouder van Colohouse is Colohouse Holding LLC.

2.7.

De domeinnaam colohouse.nl wordt op dit moment niet (actief) gebruikt.

3 Het geschil

in de hoofdzaak

3.1.

Colohouse vordert, na vermeerdering van eis, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I veroordeling van [gedaagde] en [eiser 2] binnen 48 uur na betekening van dit vonnis aan de bij SIDN geregistreerde registrar voor colohouse.nl opdracht te geven de houder van de domeinnaam colohouse.nl te wijzigen in:

Colohouse BV

Moezel 5

2491 CV ’s-Gravenhage

Administratief contact: drs@netrouting.nl

Technisch adres: drs@netrouting.nl

Domeinnaamservers: ns1.netrouting.nl

ns2.netrouting.nl

en een afschrift van deze opdracht te verstrekken aan de deurwaarder die het vonnis betekent;

II te bepalen dat indien deze opdracht niet tijdig of volledig is verstrekt dit vonnis in plaats van de opdracht komt, zodat de registrar zoals die bij SIDN geregistreerd is voor de domeinnaam colohouse.nl de houder van de domeinnaam zal wijzigen in:

Colohouse BV

Moezel 5

2491 CV ’s-Gravenhage

Administratief contact: drs@netrouting.nl

Technisch adres: drs@netrouting.nl

Domeinnaamservers: ns1.netrouting.nl

ns2.netrouting.nl

III [gedaagde] en [eiser 2] te veroordelen in de proceskosten.

3.2.

[gedaagde] heeft ter zitting geen verweer gevoerd.

3.3.

[eiser 2] heeft verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen.

3.4.

Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.

in het incident tot tussenkomst van [eiser 2]

3.5.

[eiser 2] vordert dat hij als tussenkomende partij in de procedure tussen Colohouse en [gedaagde] wordt toegelaten. Als tussenkomende partij vordert [eiser 2] afwijzing van de vorderingen van Colohouse.

3.6.

Colohouse en [gedaagde] voeren geen verweer tegen de vordering tot tussenkomst. Colohouse voert wel verweer tegen de gevorderde afwijzing van haar vorderingen.

3.7.

Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.

4 De beoordeling van het geschil

in het incident tot tussenkomst van [eiser 2]

4.1.

Colohouse en [gedaagde] hebben geen verweer gevoerd tegen de tussenkomst van [eiser 2] en bovendien heeft [eiser 2] een rechtstreeks en in rechte te erkennen belang om als tussenkomende partij in het geding te komen, omdat [eiser 2] stelt houder van de domeinnaam colohouse.nl te zijn en in dit kort geding door Colohouse in feite overdracht van die domeinnaam wordt gevorderd. Daarom zal [eiser 2] worden toegelaten als tussenkomende partij. Colohouse en [gedaagde] zullen in de kosten van het incident worden veroordeeld, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil.

in de hoofdzaak

4.2.

Colohouse vordert in deze kort gedingprocedure kort gezegd medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam colohouse.nl aan haar. Colohouse legt aan deze vordering ten grondslag dat [gedaagde] meerdere jaren werkzaamheden heeft verricht voor Netrouting, met welke onderneming Colohouse ook in die tijd al nauw samenwerkte. Colohouse stelt dat [gedaagde] tijdens de uitvoering van die werkzaamheden op de hoogte is geraakt van de naam Colohouse en dat [gedaagde] vervolgens onrechtmatig heeft gehandeld door de domeinnaam colohouse.nl op zijn naam te registreren. Volgens Colohouse had en heeft [gedaagde] bij die registratie geen enkel belang, temeer omdat de website niet wordt gebruikt, zodat hij opdracht aan het SIDN moet geven om de houder van de betreffende domeinnaam te laten wijzigen in Colohouse. Vanwege het feit dat [eiser 2] ter zitting is verschenen en tijdens die zitting heeft aangevoerd dat niet [gedaagde] , maar hijzelf sinds 2017 houder van de domeinnaam colohouse.nl is, vordert Colohouse voor dat geval ook veroordeling van [eiser 2] tot het meewerken aan de overdracht van die naam.

4.3.

Ten aanzien van de vordering jegens [gedaagde] heeft het volgende te gelden. [gedaagde] heeft het bestaan sinds 2007 van het merkrecht Colohouse in de Verenigde Staten niet weersproken. Eveneens heeft hij niet weersproken dat hij in de jaren voorafgaand aan 2016 met enige regelmaat werkzaamheden heeft uitgevoerd voor Netrouting, een partij die actief is op de Europese IT-markt en met wie Colohouse reeds jarenlang nauw samenwerkte voordat zij Netrouting (en zustervennootschappen) in januari 2018 heeft overgenomen. Aangenomen moet worden dat [gedaagde] bij de uitvoering van zijn werkzaamheden op enig moment op de hoogte is geraakt van de Amerikaanse (handels)naam Colohouse en dat hij die naam vervolgens als domeinnaam in Nederland op zijn eigen naam heeft geregistreerd. Ter zitting heeft [gedaagde] niet duidelijk gemaakt welk belang hij daarbij had en heeft, anders dan dat hij met die registratie de betreffende domeinnaam voor Colohouse heeft geblokkeerd. Wat daarvan echter ook zij, [gedaagde] heeft ter zitting verder aangevoerd dat hij de domeinnaam colohouse.nl in 2017 heeft verkocht aan [eiser 2] . Daaruit kan worden geconcludeerd dat [gedaagde] geen belang (meer) heeft bij (het behoud van) de betreffende domeinnaam, zodat de vordering van Colohouse jegens [gedaagde] strekkende tot het verlenen van medewerking aan de overdracht van de domeinnaam colohouse.nl aan haar zal worden toegewezen.

4.4.

Ter zitting is naast [gedaagde] ook [eiser 2] verschenen. De tussenkomst van [eiser 2] is, zoals weergegeven in rechtsoverweging 4.1. van dit vonnis, toegestaan. [eiser 2] heeft ter zitting aangevoerd dat hij de domeinnaam colohouse.nl bij overeenkomst van 6 juni 2017 van [gedaagde] heeft gekocht voor een bedrag van € 500,00 exclusief btw en dat hij plannen heeft de domeinnaam voor een nog door hem in te schrijven onderneming te gebruiken als online doorverwijzing naar de website van die (toekomstige) onderneming, waarvan hij op dit moment (nog) geen handelsnaam kan noemen. Vaststaat echter dat [eiser 2] , ondanks de kennelijke koopovereenkomst met [gedaagde] , bij SIDN tot op heden niet officieel als houder van de domeinnaam colohouse.nl staat geregistreerd. Vanwege het feit dat Colohouse sinds juli 2018 de handelsnaam Colohouse in Nederland in het handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven, is in het kader van dit kort geding aannemelijk dat [eiser 2] na een officiële registratie bij SIDN als houder de domeinnaam colohouse.nl niet in gebruik zal kunnen nemen zonder dat daarbij in Nederland op de voet van artikel 5 Handelsnaam (Hnw) bij het publiek verwarring tussen Colohouse en de onderneming van [eiser 2] is te duchten. Gelet hierop is de voorzieningenrechter van oordeel dat enig belang bij het behoud van de domeinnaam door [eiser 2] op dit moment ontbreekt, terwijl Colohouse vanwege haar naar Nederland uitgebreide werkzaamheden wel belang heeft bij het verkrijgen van de domeinnaam colohouse.nl, die volledig overeenstemt met haar handelsnaam. Daarom zal ook de vordering van Colohouse tot het geven van opdracht aan SIDN om de houder van de betreffende domeinnaam te wijzigen in Colohouse, voor zover niet [gedaagde] maar [eiser 2] daartoe gemachtigd zou zijn, worden toegewezen.

4.5.

Nu de vorderingen van Colohouse zullen worden toegewezen, zal de vordering van [eiser 2] strekkende tot afwijzing van die vorderingen worden afgewezen.

4.6.

[gedaagde] en [eiser 2] zullen als de in het ongelijk gestelde partijen hoofdelijk in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten worden aan de zijde van Colohouse tot op heden begroot op:

 • -

  explootkosten € 91,00

 • -

  griffierecht € 626,00

 • -

  salaris advocaat € 980,00

Totaal € 1.697,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

in het incident tot tussenkomst van [eiser 2]

5.1.

laat [eiser 2] toe als tussenkomende partij in het kort geding van Colohouse tegen [gedaagde] ,

5.2.

veroordeelt Colohouse en [gedaagde] in de proceskosten in het incident tot tussenkomst, aan de zijde van [eiser 2] tot op heden begroot op nihil,

in de hoofdzaak

5.3.

veroordeelt [gedaagde] en [eiser 2] binnen 48 uur na betekening van dit vonnis aan de bij SIDN geregistreerde registrar voor colohouse.nl opdracht te geven de houder van de domeinnaam colohouse.nl te wijzigen in:

Colohouse BV

Moezel 5

2491 CV ’s-Gravenhage

Administratief contact: drs@netrouting.nl

Technisch adres: drs@netrouting.nl

Domeinnaamservers: ns1.netrouting.nl

ns2.netrouting.nl

5.4.

bepaalt dat indien de onder 5.3. bedoelde opdracht niet tijdig of volledig wordt verstrekt, dit vonnis in de plaats treedt van die opdracht, zodat de registrar zoals die bij SIDN geregistreerd is voor de domeinnaam colohouse.nl de houder van die domeinnaam zal wijzigen in:

Colohouse BV

Moezel 5

2491 CV ’s-Gravenhage

Administratief contact: drs@netrouting.nl

Technisch adres: drs@netrouting.nl

Domeinnaamservers: ns1.netrouting.nl

ns2.netrouting.nl

5.5.

verstaat het bepaalde onder 5.3. en 5.4. als afwijzing van de vordering van [eiser 2] ,

5.6.

veroordeelt [gedaagde] en [eiser 2] hoofdelijk tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Colohouse tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 1.697,00, waarin begrepen € 980,00 aan salaris advocaat,

5.7.

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

5.8.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.H.J. Krijnen op 1 oktober 2018.