Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2018:4680

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
29-11-2018
Datum publicatie
29-11-2018
Zaaknummer
05/036521-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Artikel 136 en 137 Wetboek Militair Strafrecht. De militaire kamer spreekt de verdachte vrij van het opzettelijk, dan wel in ernstige mate nalatig niet opvolgen van het dienstvoorschrift: Vaste Order Veiligheid Eskadron Hoog Risico Beveiliging (van 31 mei 2017). Het valt op basis van het voorhanden bewijs niet uit te sluiten dat de trekker is geactiveerd door een uitstekend deel van het OPS-vest dat verdachte op 31 oktober 2017 droeg. Gelet op dit alternatieve scenario kan de militaire kamer niet met zekerheid vaststellen dat verdachte bewust een fout heeft gemaakt en daadwerkelijk zonder enige operationele noodzaak een handeling aan het wapen heeft verricht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/036521-18

Datum uitspraak : 29 oktober 2018

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige militaire kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedag] 1996 te [geboorteplaats] ,

wonende te [adres] , [woonplaats] ,

raadsvrouw: mr. T.H. ten Wolde, advocaat te Arnhem.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 29 oktober 2018.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij als militair, op of omstreeks 31 oktober 2017, te of nabij Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, opzettelijk, althans in ernstige mate nalatig, het dienstvoorschrift Vaste Order Veiligheid Eskadron Hoog Risico Beveiliging (van 31 mei 2017), waarin (onder hoofdstuk 5.17) was voorgeschreven dat buiten de voorgeschreven procedures (de procedures die zien op het laden en ontladen van het wapen) het niet is toegestaan om zonder enige operationele noodzaak handelingen aan het wapen te verrichten, niet heeft opgevolgd, hierin bestaande dat hij, verdachte, aldaar opzettelijk, althans in ernstige mate nalatig, op de vertrekpassage 1 (ter hoogte van deur H), zonder enige operationele noodzaak de trekker van zijn (dienst)wapen (Heckler & Koch MP-5) heeft overgehaald, althans de trekker van dat wapen heeft beroerd, waardoor/waarbij/waarna door hem, verdachte, een (ongewild) schot werd gelost, althans uit dat wapen een schot werd gelost, terwijl daarvan/daardoor levensgevaar voor anderen en/of een ander, te weten de zich in de directe omgeving van verdachte bevindende heer [naam] , diens vrouw en diens kind, althans, gemeen gevaar voor de heer [naam] , diens vrouw en diens kind, in elk geval voor een of meer anderen en/of gemeen gevaar voor goederen, te weten de in de directe nabijheid van hem, verdachte, bevindende ramen en/of bebouwing en/of overige in de directe nabijheid van hem, verdachte, bevindende goederen is ontstaan, althans te duchten is geweest;

2 Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van het tenlastegelegde. Hiertoe heeft zij aangevoerd dat niet met zekerheid is vast te stellen dat de verdachte bewust de trekker van zijn dienstwapen heeft overgehaald.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft integraal vrijspraak bepleit. Hiertoe heeft de raadsvrouw aangevoerd dat geen sprake is van een dienstvoorschrift, dat verdachte geen ‘handelingen’ aan het wapen heeft verricht en er niet kan worden gesproken van opzet dan wel schuld op het schenden van het dienstvoorschrift.

Beoordeling door de militaire kamer

De militaire kamer is met de officier van justitie en de verdediging van oordeel dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het tenlastegelegde. De militaire kamer overweegt hiertoe het volgende.

De militaire kamer stelt voorop dat de Vaste Order Veiligheid Eskadron Hoog Risico Beveiliging (van 31 mei 2017) is aan te merken als een dienstvoorschrift in de zin van artikel 135 van het Wetboek van Militair Strafrecht. Voorts staat niet ter discussie dat er een schot is gelost met het dienstwapen van de verdachte, te weten een Heckler & Koch MP-5.

De militaire kamer dient de vraag te beantwoorden of de verdachte opzettelijk het dienstvoorschrift niet heeft opgevolgd, dan wel of dit aan zijn schuld te wijten is. De militaire kamer is van oordeel dat dit niet het geval is. Enige mate van bewustheid bij het overhalen van de trekker is hierbij namelijk essentieel. Niet is komen vast te staan dat verdachte bewust een fout heeft gemaakt door de trekker over te halen met zijn vinger. Het valt op basis van het voorhanden bewijs niet uit te sluiten dat de trekker is geactiveerd door een uitstekend deel van het OPS-vest dat verdachte op 31 oktober 2017 droeg. Gelet op dit alternatieve scenario kan de militaire kamer niet met zekerheid vaststellen dat verdachte bewust een fout heeft gemaakt en daadwerkelijk zonder enige operationele noodzaak een handeling aan het wapen heeft verricht.

De militaire kamer heeft, gelet op deze omstandigheden, niet de overtuiging bekomen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en zal de verdachte vrijspreken.

3 De beslissing

De militaire kamer spreekt verdachte vrij van het tenlastegelegde feit.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.W.B. Heijmans (voorzitter), mr. Y. van Wezel, rechters, en kolonel mr. H.C.M. Snellen, militair lid, in tegenwoordigheid van mr. S. de Rooij en S.A. van Hout, griffiers, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 29 oktober 2018.