Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2018:4382

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
18-09-2018
Datum publicatie
11-10-2018
Zaaknummer
C/05/341844 / KG RK 18-765
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wraking. Verzoek tot wraking van de wrakingskamer afgewezen. Dat na een half uur nog niet was beslist op een aanhoudingsverzoek in een spoedwraking is geen omstandigheid waaruit een vermoeden volgt dat de rechters van de wrakingskamer niet onpartijdig of onafhankelijk zouden zijn. Misbruik van wrakingsmogelijkheid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beslissing

RECHTBANK GELDERLAND

Wrakingskamer

zaaknummer / rolnummer: C/05/341844 / KG RK 18-765

Beslissing van 18 september 2018

van de meervoudige wrakingskamer van de rechtbank op het verzoek van

[verzoeker] ,

wonende te Lexmond,

hierna te noemen: verzoeker,

strekkende tot de wraking van

mrs. T.P.E.E. van Groeningen, S.J. Peerdeman en M.J.C. van Leeuwen,

leden van de wrakingskamer van deze rechtbank die het wrakingsverzoek van verzoeker van 22 augustus 2018 tegen mr. G.W. Brands-Bottema op 23 augustus 2018 zou behandelen,

hierna te noemen: de rechters.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het schriftelijke wrakingsverzoek van 23 augustus 2018

 • -

  de schriftelijke reactie van de rechters van 23 augustus 2018.

1.2.

Bij de mondelinge behandeling zijn verschenen:

 • -

  verzoeker en

 • -

  mr. T.P.E.E. van Groeningen namens de rechters.

2 Het wrakingsverzoek

2.1.

Het verzoek strekt tot wraking van de rechters als leden van de wrakingskamer in de zaak met zaaknummer/rolnummer C/05/341824 KG RK 18-764 tussen verzoeker en mr. G.W. Brands-Bottema.

2.2.

Verzoeker heeft volgens het schriftelijke verzoek en zijn toelichting tijdens de mondelinge behandeling, de indruk dat de rechters vooringenomen zijn omdat de rechters niet op zijn aanhoudingsverzoek van 23 augustus 2018 hebben beslist.

2.3.

De rechters hebben laten weten niet in de wraking te berusten en hebben verweer gevoerd. Die reactie wordt hierna voor zover nodig besproken.

3 De beoordeling

3.1.

Een rechter kan alleen gewraakt worden als zich omstandigheden voordoen waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Daarvan is sprake als de rechter tegenover een procesdeelnemer vooringenomen is of als de vrees daarvoor objectief gerechtvaardigd is. Daarbij is het uitgangspunt dat een rechter wordt vermoed onpartijdig te zijn omdat hij als rechter is aangesteld. Voor het oordeel dat de rechterlijke onpartijdigheid toch schade lijdt, bestaat alleen grond in geval van bijzondere omstandigheden die een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het aannemen van (de objectief gerechtvaardigde schijn van) partijdigheid. Uit de wet volgt dat de verzoeker die concrete omstandigheden moet aanvoeren en wel zodra deze aan hem bekend zijn geworden.

3.2.

Verzoeker voert de volgende omstandigheden aan. Op 22 augustus 2018 heeft hij mr. G.W. Brands-Bottema gewraakt. Vervolgens ontving hij een telefonische oproeping en een uitnodiging van 23 augustus 2018 om 10:42 uur voor de behandeling van zijn wraking op diezelfde dag om 14:30 uur. Door vergaderingen elders in het land was verzoeker niet in de gelegenheid op dat tijdstip met stukken (die hij elders zou moeten halen) en voorbereid bij de wrakingskamer in Arnhem te verschijnen. Verzoeker heeft dit in een emailbericht van 23 augustus 2018 om 12:46 uur aan de wrakingskamer meegedeeld en verzocht om de behandeling van zijn wrakingsverzoek op een ander moment te laten plaatsvinden zodat hij, net als mr. G.W. Brands-Bottema, in de gelegenheid zou zijn om zich voor te bereiden. Toen verzoeker op zijn emailbericht van 23 augustus 2018 van 12:46 uur niet direct een reactie kreeg, heeft verzoeker de wrakingskamer in een emailbericht van 23 augustus 2018 om 13:18 uur gewraakt. Verzoeker vreesde dat de wrakingskamer zijn oorspronkelijke wrakingsverzoek alsnog die middag zou behandelen zonder zijn aanwezigheid zodat mr. Brands-Bottema, die wel naar de wrakingszitting zou kunnen komen, in het voordeel zou zijn waardoor volgens verzoeker sprake is van een vorm van partijdigheid.

3.3.

De rechtbank is van oordeel dat uit de hiervoor beschreven omstandigheden niet de schijn kan volgen dat de rechters bij de behandeling van het wrakingsverzoek tegen mr. Brands-Bottema vooringenomen of partijdig zijn. Als een wrakingsverzoek wordt ingediend in een procedure waarin kennelijk een spoedbeslissing moet worden genomen - hetgeen hier het geval was nu het ging om de verlenging van de ondertoezichtstelling zoals verzoeker tijdens de mondelinge behandeling heeft verklaard - dient verzoeker er ingevolge artikel 39 Rv en het wrakingsprotocol van de rechtbank Gelderland rekening mee te houden dat zijn wrakingsverzoek zo spoedig mogelijk en dus op korte termijn zal worden behandeld. Nog voor de wrakingskamer op het aanhoudingsverzoek van verzoeker heeft kunnen beslissen, heeft verzoeker de rechters al een half uur na zijn aanhoudingsverzoek gewraakt. Verzoeker heeft daarom de beslissing op zijn aanhoudingsverzoek niet afgewacht. Dit terwijl verzoeker ook telefonisch contact had kunnen zoeken om te informeren naar de status van zijn aanhoudingsverzoek alvorens tot wraking over te gaan. De rechters werden immers met spoed bijeengeroepen voor de wraking. Het spreekt voor zich dat de wrakingskamer enige tijd moet worden gegund om te beslissen op het aanhoudingsverzoek. Gesteld noch gebleken is dat de wrakingskamer onwelwillend tegenover het aanhoudingsverzoek zou hebben gestaan. Kortom, het enkele feit dat verzoeker na een half uur nog niets had vernomen op zijn aanhoudingsverzoek is geen omstandigheid waaruit een vermoeden volgt dat de rechters niet onpartijdig of onafhankelijk zouden zijn. Omdat van enige (schijn van) partijdigheid niet is gebleken, zal de rechtbank het wrakingsverzoek afwijzen.

3.4.

Verder is de rechtbank van oordeel dat verzoeker misbruik heeft gemaakt van de wrakingsmogelijkheid. Door indiening van het wrakingsverzoek met als enige grond dat niet binnen een half uur op zijn aanhoudingsverzoek is beslist, en de daarmee gepaard gaande schorsing van de procedure, heeft verzoeker bewerkstelligd dat de behandeling van zijn wrakingsverzoek alsnog is uitgesteld. De rechtbank oordeelt daarom dat verzoeker het middel van wraking uitsluitend heeft gebruikt om de procedure te vertragen. Gelet op dit misbruik van het wrakingsinstrument bepaalt de rechtbank dat een volgend wrakingsverzoek van verzoeker in deze zaak niet in behandeling wordt genomen.

4 De beslissing

De rechtbank

 • -

  wijst het verzoek tot wraking af,

 • -

  bepaalt dat een volgend verzoek tot wraking van de leden van de wrakingskamer in deze zaak niet in behandeling zal worden genomen.

Deze beslissing is gegeven door de mrs. H.P.M. Kester-Bik, C. Kleinrensink en A.M.F. Geerling in tegenwoordigheid van de griffier mr. P.A.C. Modderman en in openbaar uitgesproken op 18 september 2018.

de griffier de voorzitter

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.