Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2018:4254

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
25-09-2018
Datum publicatie
04-10-2018
Zaaknummer
735570 / BH VERZ 18-29082
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ouders van minderjarige legatarissen verzoeken de kantonrechter hen machtiging te verlenen de legaten zoals door erflater opgenomen in zijn testament, namens hun kinderen te mogen verwerpen.

De kantonrechter heeft de machtiging verleend onder voorwaarden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2018-0187
JERF Actueel 2018/377
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zutphen

zaakgegevens 7035570 \ BH VERZ 18-29082 \ 722\ON\ma

uitspraak van 25 september 2018

beschikking

in de zaak van

1.

[verzoekende partij sub 1]

wonende te [woonplaats 1]

procederend in persoon

2.

[verzoekende partij sub 2]

wonende te [woonplaats 1]

procederend in persoon

verzoekende partijen

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties van 26 juni 2018;

- de aantekeningen van de griffier bijgehouden van de gehouden mondelinge behandeling van 4 september 2018.

2 De feiten

2.1.

Op 26 april 2018 is te [woonplaats 2] overleden [erflater] , hierna: erflater.

2.2.

Erflater heeft over zijn nalatenschap beschikt bij testament.

2.3.

Erflater heeft zijn vrouw en kinderen benoemd tot enige erfgenamen onder last van legaten ten behoeve van zijn kleinkinderen.

3 Het verzoek

3.1.

Verzoekers verzoeken de kantonrechter machtiging te verlenen de legaten zoals opgenomen in het testament van erflater te mogen verwerpen namens hun minderjarige kinderen.

3.2.

Verzoekers hebben hun verzoek schriftelijk onderbouwd en toegelicht tijdens de mondelinge behandeling.

4 De beoordeling

4.1.

Uit de stukken is gebleken dat het in het testament van erflater geen concreet en/of limitatief bedrag is opgenomen betreffende het legaat ten behoeve van de kleinkinderen.

Er wordt slechts verwezen naar de hoogte van de fiscale vrijstelling. Hierdoor bedraagt het legaat ongeveer € 20.371,= per kleinkind.

4.2.

Verzoekers hebben aangegeven dat dit bedrag te hoog is waardoor het erfdeel van de kinderen van erflater, waaronder verzoeker sub 1, laag uitvalt. Volgens verzoekers is dat niet de bedoeling geweest. Daarnaast zijn verzoekers van mening dat de kleinkinderen het geld zullen erven wanneer verzoekers zijn overleden omdat zij erfgenamen van verzoekers zullen zijn.

4.3.

De kantonrechter is van oordeel dat op grond van de stukken en het besprokene ter zitting is aannemelijk is geworden dat erflater de wens had uitgesproken een legaat ten bedrage van € 5.000,= uit te keren aan elk kleinkind. De weduwe van erflater heeft dat ook tegen haar kinderen (waaronder verzoeker sub 1) bevestigd. Tijdens het gesprek bij het opstellen van het testament is dat bedrag tegen de notaris gezegd, de formulering in het testament is een andere geworden. Onduidelijk is gebleven waarom dit is gebeurd.

4.4.

Gelet op het hiervoor overwogene is de kantonrechter oordeel dat verwerping van het legaat niet in het belang van de minderjarige is te achten wanneer zij daardoor geen legaat zouden krijgen. Aannemelijk is geworden dat erflater een bedrag van € 5.000,= per kleinkind in de vorm van een legaat wilde geven. De kantonrechter verleent daarom een machtiging tot verwerping van het legaat voor zover dit het bedrag van € 5.000,= per kleinkind te boven gaat. De € 5.000 per kleinkind dient bij afgifte te worden gestort op een bankrekening op naam van het desbetreffende kleinkind voorzien van een zogenaamde B.E.M. clausule waardoor gedurende de minderjarigheid van de kinderen slechts met toestemming van de kantonrechter over deze gelden kan worden beschikt.

5 De beslissing

De kantonrechter,

5.1.

verleent machtiging het legaat te verwerpen voor het bedrag dat het legaat meer dan € 5.000,= bedraagt, inclusief eventuele rente;

5.2.

bepaalt dat verzoekers na uitkering van het legaat, van de storting op de bankrekening van het bedrag per minderjarige legataris een bankafschrift verstrekt aan de kantonrechter;

5.3.

wijst het anders of meer verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. O. Nijhuis en in het openbaar uitgesproken op 25 september 2018.