Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2018:3598

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
20-08-2018
Datum publicatie
20-08-2018
Zaaknummer
C/05/340429 / KG ZA 18-310
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Uitlatingen op Marktplaats en Facebook over hondenfokker zijn onrechtmatig nu niet aannemelijk is dat de uitspraken op waarheid berusten. Contactverbod en publicatieverbod toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/340429 / KG ZA 18-310

Vonnis in kort geding van 20 augustus 2018

in de zaak van

1 [Eiser sub 1] ,

[woonplaats] ,

2. [Eiser sub 2],

[woonplaats] ,

eisers,

advocaat mr. B. van Treijen te Lent,

tegen

[Gedaagde] ,

[woonplaats] ,

gedaagde,

verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna [Eiser c.s.] en [Gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling van 13 augustus 2018

- de pleitnota van de zijde van [Eiser c.s.]

- de ter zitting overgelegde stukken van de zijde van [Gedaagde] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[Eiser c.s.] houdt zich beroepsmatig bezig met het fokken van verschillende hondenrassen. Nadat nieuwe nestjes zijn geboren biedt [Eiser c.s.] de puppy’s via advertenties op Marktplaats te koop aan.

2.2.

[Gedaagde] heeft vanaf 2009 in reactie op voornoemde advertenties op Marktplaats berichten geplaatst met, onder meer, de volgende inhoud:

[…]

STOP DE BROODFOKKER VAN HEIDEWACHTEL PUPS UIT [plaats]

STAAT ONDER [plaats] OP MARKTPLAATS MET HAAR TIGSTE NEST

SLUIT JE AAN BIJ DE GROEP GEDUPEERDE <DIE DAAR EEN PUP UIT GOED VERTROUWEN GEKOCHT

HEBBEN MAAR VAN DE KOUDE KERMIS THUISKOMEN MET ALLE LEED EN ELLENDE VAN DIEN

DEZE OUDERHONDEN ZIJN NIET HD GETEST !!!!!!!!!!

ZE ZIJN NIET GETEST OP OOGAFWIJKINGEN !!

ZE ZIJN NIET RASZUIVER ( DAT KAN NIET ZONDER STAMBOOM)

ZE ZIJN NIET AANGESLOTEN BIJ DE RASVERENIGING !!!

u bent gewaarschuwd!!

kijk voor meer klachten op google

en typ dan als zoekterm : heidewachtel [plaats] in

je krijg dan heel veel te lezen.

[…]

WAARSCHUWING:

Koop geen pup uit [plaats] of [plaats]. Dit blijkt een broodfokker te zijn. Je krijgt misleidende informatie, ieder nestje is een “gelegenheidsnestje”. Het is een “puppiefabriek”. Ze fokken al 20 jaar aan de lopende band. Bijna alle hondjes krijgen op latere leeftijd gedragsproblemen. Let op; check regelmatig Marktplaats op advertenties van heidewachtels, friese stabijs, bordercollies uit voorgenoemde plaatsen. Alle pups wonen op HETZELFDE adres. Zo kun je blijven volgen hoe ieder “gelegenheidsnestje” iedere week weer verschijnt op Marktplaats, wat genoeg bewijst.

[…]

2.3.

Op 20 december 2017 heeft [Gedaagde] de zoon [Eiser c.s.] een e-mail gestuurd die, voor zover thans van belang, als volgt luidt:

[…]

Zijn jullie familie van de bewuste broodfokker [Eiser sub 2] met de zieke pups verkoop? Of zijn jullie soms het bedrijf zelf en dan verdoezelen met een hoveniersbedrijf lukt dan ook niet meer.. Wat een dierenbeulen zeg. Te gruwelijk voor woorden. Diverse account ’s op marktplaats met onafgebroken advertentie ’s van zieke pups. Moederhonden die nooit daglicht zien. Schuur vol ziektes en dat al tig jaren!! Als je jullie naam op Google intypt kom je veel bagger tegen over zieke pups en dat deze pups allemaal lijden en vroeg overlijden maar toch gaan jullie maar door!!! Welk mens met enig gevoel van empathie is hier toe in staat??? Dan moet je echt een gruwelijk monster zijn.

[…]

2.4.

[Gedaagde] heeft op 26 juni 2018 een tweetal berichten op de openbaar toegankelijke Facebookpagina van ‘Koop Hier Nooit Een Pup’ geplaatst. Het eerste bericht bevat een link naar een Marktplaatsadvertentie van [Eiser c.s.] en luidt als volgt:

[…]

KOOP HIER NOOIT EEN PUP BIJ [Eiser sub 2] UIT [plaats] ,DEZE GRUWELIJKE BROODFOKKER STAAT VELE VELE ONAFGEBROKEN MET BROODFOKPUPS OP MARKTPLAATS ,SCHUREN VOL GIARDIA ZIEKE PUPS MOEDERDIEREN KOMEN NOOIT IN DAGLICHT ZITTEN IN DONKERE VIEZE SCHUREN.HEB DE POLITIE AL EENS GEBELD MAAR ZE DOEN ER NIKS AAN .

[…]

Het tweede bericht bevat naast een drietal foto’s, waaronder een foto van [Eiser c.s.] en een foto van hun kleindochter, de volgende tekst:

[…]

ZOVEEL MOGELIJK DELEN AUB !!!!KOOP HIER DUS NOOIT EEN PUP [Eiser sub 2] staat al veeeeeeele onafgebroken op marktplaats met hun vele soorten broodfokpups vanuit vieze donkere (gardia) schuren ,moederdieren ( zie de foto van de moederhond die niet meer kan zitten of wat dan ook ,gruwelijke praktijken vinden daar plaats! zieke pups fysiek en mentaal ,politie gebeld maar deze doen niks!!! ZOVEEL MOGELIJK DELEN ZODAT T STOPT!!!!!!!

[…]

2.5.

Na daartoe bij brief van 4 juli 2018 te zijn gesommeerd door de (voormalige) gemachtigde van [Eiser c.s.] heeft [Gedaagde] de familienaam van [Eiser c.s.] van de voornoemde Facebookpagina verwijderd maar wel nog een oproep gedaan om met zoveel mogelijk gedupeerden deze “GRUWELIJKE BROODFOKKER” uit [plaats] voor de rechter te slepen.

3 Het geschil

3.1.

[Eiser c.s.] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. [Gedaagde] te verbieden contact op te nemen met [Eiser c.s.] of zijn familie, onder verbeurte van een dwangsom ter hoogte van € 2.000,00 per keer dat zij het verbod overtreedt;

2. [Gedaagde] te verbieden uitlatingen te publiceren, bijvoorbeeld op het internet, zoals op webpagina’s met een forum, Marktplaats en Facebook, welke uitlatingen te herleiden zijn naar [Eiser c.s.] of zijn familie, daaronder begrepen maar niet uitputtend, het schrijven van een tekst met daarin de woorden of woordsamenstellingen bestaande uit één van de woorden: [woord A] , [B] , [C] , [D] , [E] , [F] , [G] , [H] , stabij, heidewachtel, bordercollie, kooiker, beagle, labrador, golden retriever, onder verbeurte van een dwangsom ter hoogte van € 1.000,00 per keer dat zij het verbod overtreedt;

met veroordeling van [Gedaagde] in de proceskosten.

3.2.

[Gedaagde] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De spoedeisendheid van de vorderingen vloeit voldoende uit de stellingen van [Eiser c.s.] en de aard van de zaak voort.

4.2.

Ten aanzien van het door [Gedaagde] stelselmatig belagen, beledigen en bedreigen van [Eiser c.s.] , geldt dat [Gedaagde] op de mondelinge behandeling heeft bevestigd dat zij (onder meer) de overgelegde reacties op Marktplaatsadvertenties van [Eiser c.s.] en de berichten op Facebookpagina van ‘Koop Hier Nooit Een Pup’ heeft geplaatst.

4.3.

De uitlatingen van [Gedaagde] komen er samengevat op neer dat [Eiser c.s.] een ‘broodfokker’ is, bedoeld als belediging voor een bedrijf dat zich bedrijfsmatig bezighoudt met fokken, puppy’s in ‘vieze donkere’ schuren houdt, dat de ‘moederdieren nooit in het daglicht komen’, en dat alle bij hen afkomstige puppy’s ziek zijn en besmet zijn met de Giardia-parasiet. Tegenover de gemotiveerde bestrijding van deze aantijgingen door [Eiser c.s.] , die stelt dat zijn schuren niet vies en donker zijn, dat de moederdieren regelmatig in het daglicht komen, dat hij ongeveer 400 puppy’s per jaar verkoopt en dat het bijna nooit voorkomt dat een pup bij de aflevering ziek is, heeft [Gedaagde] op de mondelinge behandeling aangegeven zelf nooit op het terrein van [Eiser c.s.] te zijn geweest en de schuren waarin de puppy’s worden gefokt nooit zelf te hebben gezien. Ook is gebleken dat [Gedaagde] zelf nooit een puppy bij [Eiser c.s.] heeft gekocht. [Gedaagde] baseert haar beschuldigingen op haar contacten in 2009 met twee eigenaren van 1,5 à 2 jaar oude honden die ziek waren en die als pup bij [Eiser c.s.] zouden zijn gekocht, op adhesiebetuigingen op internet en op de veronderstelling dat aan Giardia lijdende puppy’s uit vieze, donkere schuren moeten komen. [Gedaagde] heeft echter niet weersproken dat Giardia een zeer veelvoorkomende parasiet bij puppy’s betreft, waartegen alle puppy’s van [Eiser c.s.] behandeld zijn, dat de parasiet weliswaar na behandeling alsnog de kop op kan steken maar dat dit met een herhaalde kuur kan worden tegengegaan. Dat vele van [Eiser c.s.] afkomstige puppy’s zouden lijden aan aangeboren erfelijke ziektes of gedragsproblemen heeft [Gedaagde] verder ook niet kunnen onderbouwen met bijvoorbeeld een rapport van een dierenarts. [Gedaagde] blijft ook op dit punt steken op enkele oncontroleerbare uitlatingen op internet van niet traceerbare hondeneigenaren.

4.4.

[Gedaagde] heeft gelet op het voorgaande niet aannemelijk kunnen maken dat de door haar geuite aantijgingen op Marktplaats en Facebook op waarheid berusten, terwijl de ongefundeerde berichten, waarvan onder de feiten slechts een deel is opgenomen, direct dan wel indirect te herleiden zijn naar (de bedrijfsactiviteiten van) [Eiser c.s.] en daarmee (zeer) schadelijk kunnen zijn voor zijn onderneming. Aannemelijk is in dit verband immers dat potentiële kopers van puppy’s op Marktplaats zich in hun zoektocht naar informatie over fokkers (mede) laten beïnvloeden door negatieve, openbaar toegankelijke, berichtgeving op het internet. De door [Gedaagde] aan het adres van [Eiser c.s.] geuite beschuldigingen vallen daarmee naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet onder het recht op vrije meningsuiting van [Gedaagde] en zijn om die reden onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW.

4.5.

Door [Gedaagde] is op de mondelinge behandeling aangegeven dat zij geen contact meer zal zoeken met (de familie van) [Eiser c.s.] en dat zij zich zal onthouden van het publiceren van de voornoemde berichten op het internet. Gelet op het voorgaande en in aanmerking genomen dat het voor beide partijen beter is dat contact, al dan niet door middel van openbaar toegankelijke berichten op het internet, tussen hen wordt vermeden, zal zowel het gevorderde contactverbod als het verbod om op het internet op [Eiser c.s.] herleidbare uitlatingen te doen worden toegewezen.

4.6.

Zowel het contactverbod als het publicatieverbod zal in duur worden beperkt tot vierentwintig maanden, te rekenen vanaf de datum van betekening van dit vonnis.

4.7.

De gevorderde dwangsom ten aanzien van zowel het contactverbod als het publicatieverbod zal worden gemaximeerd als hierna weergegeven.

4.8.

De advocaat van [Eiser c.s.] heeft op de mondelinge behandeling, in afwijking van de gevorderde proceskostenveroordeling, om compensatie van de proceskosten verzocht. De proceskosten zullen daarom worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

verbiedt [Gedaagde] gedurende vierentwintig maanden na betekening van dit vonnis persoonlijk, schriftelijk, telefonisch of anderszins contact op te nemen met [Eiser c.s.] of familie van [Eiser c.s.] ,

5.2.

veroordeelt [Gedaagde] om aan [Eiser c.s.] een dwangsom te betalen van € 2.000,00 voor iedere keer dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van € 10.000,00 is bereikt,

5.3.

verbiedt [Gedaagde] gedurende vierentwintig maanden na betekening van dit vonnis uitlatingen te publiceren, bijvoorbeeld op het internet, zoals op webpagina’s met een forum, Marktplaats en Facebook, welke te herleiden zijn naar [Eiser c.s.] of hun familie, daaronder begrepen maar niet uitputtend, het schrijven van een tekst met daarin de woorden of woordsamenstellingen bestaande uit één van de woorden: [woord A] , [B] , [C] , [D] , [E] , [F] , [G] , [H] , stabij, heidewachtel, bordercollie, kooiker, beagle, labrador, golden retriever,

5.4.

veroordeelt [Gedaagde] om aan [Eiser c.s.] een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere keer dat zij niet aan de in 5.3. uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van € 10.000,00 is bereikt,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken op 20 augustus 2018.