Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2018:3530

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
13-08-2018
Datum publicatie
13-08-2018
Zaaknummer
05/881859-17
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2019:6411, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling van een 33-jarige man tot een gevangenisstraf van 7 jaren voor mensenhandel, gepleegd tegen drie vrouwen, wederrechtelijke vrijheidsberoving en overtreding van de Opiumwet.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PS-Updates.nl 2018-0646
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/881859-17 en 05/117136-16 (TUL)

Datum uitspraak : 13 augustus 2018

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte] (verdachte)

geboren op [geboortedag 1] 1984 te [geboorteplaats] ,

thans gedetineerd te P.I. HvB Grave (Unit A + B) te Grave

raadsvrouw: mr. N.D. Schraa, advocaat te Arnhem.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 15 januari 2018, [geboortedag 3] 2018, 2 juli 2018 en 30 juli 2018.

1 De inhoud van de tenlastelegging

De inhoud van de tenlastelegging is te vinden in de bijlage, gehecht aan dit vonnis.

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

Feiten 1 tot en met 4 (kort weergegeven: mensenhandel respectievelijk wederrechtelijke vrijheidsberoving ten aanzien van [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] )

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het tenlastegelegde onder 1 tot en met 4.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht verdachte vrij te spreken van het tenlastegelegde onder 1 tot en met 4. De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat aangeefsters [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] vrijwillig in de prostitutie werkten. Verdachte heeft daarvan niet geprofiteerd. Verdachte heeft derhalve de drie aangeefsters niet uitgebuit, zodat geen sprake is geweest van mensenhandel. Het bewijs daarvoor zou slechts kunnen worden gebaseerd op de verklaringen van aangeefsters. Maar hun verklaringen zijn onbetrouwbaar en dienen daarom van het bewijs te worden uitgesloten. De verklaringen zijn namelijk innerlijk en in samenhang met de verklaringen van de andere aangeefsters tegenstrijdig en daardoor ongeloofwaardig, aldus de verdediging. De verklaringen die de getuigen hebben afgelegd, bevatten geen informatie uit eigen waarneming van de vermeende uitbuiting; het is allemaal afkomstig uit dezelfde bronnen, namelijk de aangeefsters. Daarnaast zou sprake zijn van een complot van aangeefsters tegen verdachte: zij zouden allen jaloers zijn dat verdachte zijn relatie met hen heeft verbroken en dat hij nu een andere partner heeft. Ook de verklaring van getuige [getuige 1] is onbetrouwbaar. [getuige 1] zou namelijk verklaard hebben dat ze door handelingen van verdachte onterecht heeft vastgezeten, hetgeen haar een motief voor wraak geeft. Bovendien heeft ze een liefdesrelatie met [slachtoffer 3] gehad.

Beoordeling door de rechtbank

Algemeen met betrekking tot feiten 1, 2 en 3

A. De betrouwbaarheid van de verklaringen van aangeefsters en van [getuige 1]

De rechtbank onderkent dat de verklaringen van de drie aangeefster de belangrijkste basis vormen voor de ten laste gelegde feiten. Maar anders dan de verdediging, is de rechtbank van oordeel dat de verklaringen van [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] betrouwbaar zijn. Daartoe overweegt de rechtbank als volgt.

Alle drie aangeefsters zijn gedurende langere tijd meermalen uitgebreid gehoord, en hun verklaringen zijn in overwegende mate consistent gebleven. Allen hebben voorts – geruime tijd na hun eerste verhoren bij de politie – bij de rechter-commissaris onomwonden verklaard dat ze de waarheid hebben verklaard bij de politie, hun verklaringen bij de politie bevestigd en zelfs hun aanvankelijke verklaringen op details toegelicht. Daarnaast bevestigen hun verklaringen elkander onderling ten aanzien van de kern van de beschuldigingen jegens verdachte. Alle drie hebben ze immers hetzelfde verklaard over de manier van handelen door verdachte, te weten (a) dat hij hen van hem afhankelijk maakte doordat hij drugs aan de aangeefsters verstrekte, waarna (b) de aangeefsters door hun werk in de prostitutie geld voor hem moesten verdienen en (c) de verdachte geweld gebruikte tegen de aangeefsters als ze niet wilden werken dan wel hun geld niet wilden afdragen.

Dit kernverhaal wordt op onderdelen ook bevestigd door een aantal getuigen, namelijk door [getuige 5] (pagina 252-258 van het procesdossier), [getuige 3] (pagina 280-287), [getuige 4] (pagina 426-430), [getuige 11] (pagina 502) en [getuige 1] (pagina 521-525), alsmede door enkele WhatsApp- en tapgesprekken tussen verdachte en medeverdachte [medeverdachte] (pagina’s 544-548, 621-630 en 724). Anders dan de verdediging stelt, hebben deze getuigen niet alleen verklaard over wat ze hebben gehoord van aangeefsters, maar hebben zij ook verklaard over feiten en omstandigheden die hen uit eigen waarneming bekend waren. Dat aangeefsters over bepaalde details verschillend hebben verklaard, acht de rechtbank niet onbegrijpelijk, gelet op het tijdsverloop tussen de periode waarop de beschuldigingen zien en het moment waarop zij daarover verklaarden.

Ook weegt de rechtbank mee dat voor sommige details, waarover door één of meer aangeefsters wordt verklaard, bevestiging kan worden gevonden in objectieve bronnen. Dat geldt voor specifieke letsels, zoals op het lichaam uitgedrukte sigaretten, welke bevestiging kan worden gevonden in medische informatie (pagina 414-418). En dat geldt ook voor het door aangeefsters genoemde afpakken van bankpasjes en andere documenten door verdachte, hetgeen naar het oordeel van de rechtbank bevestiging vindt in het aantreffen van een bankpasje en een paspoort van [slachtoffer 2] in de woning aan de [adres 1] te Arnhem, welke woning volgens de politie en medeverdachte [medeverdachte] door verdachte werd gebruikt (pagina 198-199).

Voorts overweegt de rechtbank dat voor de complottheorie van verdachte geen aanwijzingen zijn gebleken. Op geen enkele wijze acht de rechtbank aannemelijk geworden dat de aangeefsters alle drie hun verhaal uit jaloezie zouden hebben verzonnen en dat zij hun verklaringen daarom op elkaar hebben afgestemd, zoals verdachte stelt.

Gelet op het vorenoverwogene komt de rechtbank tot het oordeel dat de verklaringen van aangeefsters niet als onbetrouwbaar kunnen worden aangemerkt. Hun verklaringen zullen dan ook niet van het bewijs worden uitgesloten.

Ook de verklaringen van getuige [getuige 1] (pagina 521-528) acht de rechtbank niet onbetrouwbaar en zullen daarom evenmin van het bewijs worden uitgesloten. De rechtbank overweegt daartoe dat de verklaringen van [getuige 1] onderling consistent zijn en - ook op details - overeenkomen met de verklaringen van aangeefsters. Het enkele feit, dat zij niet goed met verdachte overweg zou kunnen, wat daar ook van zij, maakt dit niet anders.

Tot slot is in het dossier geen enkele bevestiging gevonden voor de stelling van verdachte, dat [getuige 1] een leugenachtige verklaring heeft afgelegd vanwege de relatie die zij en [slachtoffer 3] hebben gehad.

Vaststaande feiten

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

[slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] hebben in de prostitutie gewerkt gedurende de periode zoals ten laste gelegd.2 Verdachte had in het begin een liefdesrelatie met elk van hen.3 Verdachte verstrekte hen drugs.4 Verdachte reed ook wel eens mee in de auto als één van de aangeefsters naar een seksafspraak ging.5

Schakelbewijs

Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting trekt de rechtbank de conclusie dat de werkwijze van verdachte jegens de aangeefsters telkens eenzelfde, vaste werkwijze is geweest, te weten:

 1. dat verdachte een relatie met aangeefsters aanging, nadat de aangeefsters aanvankelijk verliefd op hem waren geworden,

 2. dat verdachte hen vervolgens meer verslaafd aan drugs heeft gemaakt door hen de gewenste drugs te geven,

 3. dat ze vervolgens voor verdachte in de prostitutie moesten gaan werken om hun drugsschuld bij hem af te lossen,

 4. at zij het geld, dat ze hiermee verdienden, ook feitelijk aan hem af hebben moeten staan,

 5. dat zij dan drugs van hem zouden blijven krijgen.6

Bovendien hebben zij ook alle drie verklaard over het geweld en het bedreigen met geweld dat verdachte jegens hen gebruikte, hetgeen ook bevestiging vindt in waarnemingen van getuigen dan wel in medische informatie. De rechtbank zal hierop nader ingaan bij de hieronder in dit vonnis te bespreken bewijsmiddelen.

Bij de bewijsvoering zal de rechtbank deze vaste werkwijze gebruiken in de vorm van zogenoemd schakelbewijs.

In de prostitutie werken voor verdachte (uitbuiting)

[slachtoffer 1] heeft verklaard dat zij van verdachte elke dag verplicht in de prostitutie moest werken.7 Het geld dat ze met de prostitutiewerkzaamheden verdiende moest ze altijd aan hem afgeven.8 Soms was haar lichaam zo moe, maar dan moest ze toch werken.9 Het was van maandag tot zondag. Hij liet haar wel uitslapen, maar daarna moest zij gaan werken.10

[slachtoffer 2] heeft verklaard dat zij en [slachtoffer 1] voor verdachte in de prostitutie hebben gewerkt.11 Het geld dat zij ontvingen voor hun werk in de prostitutie moesten ze aan verdachte afgeven.12 [slachtoffer 2] werkte elke dag, geen vaste tijden. Ze werkte totdat ze moe was en dan sliep ze een paar uurtjes en daarna ging ze weer werken. Ze wilde liever niet in de ochtend, maar dat gebeurde wel. Niet werken betekende dat ze geen drugs meer kreeg.13

[slachtoffer 3] heeft verklaard dat zij onder dwang voor verdachte in de prostitutie werkte.14 [slachtoffer 1] werkte ook voor verdachte in de prostitutie. Het geld dat [slachtoffer 1] en zij ontvingen voor hun prostitutiewerkzaamheden gaven zij aan verdachte.15 [slachtoffer 2] zat in dezelfde positie als zij.16 [slachtoffer 3] moest zeven dagen per week de hele dag werken.17

Getuige [getuige 5] , de moeder van [slachtoffer 1] , heeft verklaard dat [slachtoffer 1] door verdachte gedwongen werd om zich te prostitueren in de woning aan de [adres 2] . In deze woning zou ook een vrouw genaamd ‘ [slachtoffer 3] ’ verblijven, die op dezelfde manier werd geëxploiteerd.18

Getuige [getuige 3] heeft verklaard dat ze van [slachtoffer 1] heeft gehoord dat ze van verdachte gedwongen in de prostitutie moest werken, en het verdiende geld aan hem moest afgeven.19 ‘ [slachtoffer 3] ’ en [slachtoffer 2] hebben ook voor verdachte moeten werken.20

Getuige [getuige 4] heeft verklaard dat ‘ [slachtoffer 3] ’ en [slachtoffer 1] het geld dat zij met de prostitutie verdienden af moesten staan aan verdachte.21

Getuige [getuige 1] heeft verklaard dat verdachte meiden heeft die voor hem in de prostitutie werken. Dit zijn onder andere [slachtoffer 1] en ‘ [slachtoffer 3] ’, alsmede het meisje dat onder de woning van verdachte woont (de rechtbank begrijpt: [slachtoffer 2]). Zij moeten het geld aan hem afgeven.22

De rechtbank begrijpt, gelet op de verklaringen van de aangeefsters dat deze getuigen met ‘ [slachtoffer 3] ’ doelen op de afkorting ‘ [slachtoffer 3] ’ van [slachtoffer 3] ( [slachtoffer 3] ).

Er is onderzoek gedaan naar de telefoon die is gevonden in een zwart tasje dat aan een bed hing in de kamer waar verdachte is aangehouden. Uit de telefoongegevens bleek dat gebruik werd gemaakt van het emailadres [naam 2] . Verdachte is geboren in 1984 en zijn roepnaam begint met een F.23 Gelet op deze omstandigheden heeft de rechtbank de overtuiging dat deze telefoon in gebruik was bij verdachte.

Op deze telefoon werden verschillende WhatsApp gesprekken aangetroffen die verdachte voerde met medeverdachte [medeverdachte] , waaruit het navolgende is gebleken:

 • -

  verdachte schreef over [slachtoffer 1] : “Jij bent een vrouw. Anders zeg ik hoer. Hoer en vrouw zijn verschillend. Zij is mijn hoer.”

 • -

  verdachte schreef dat hij geld maakt met [slachtoffer 1] .

 • -

  verdachte schreef dat hij niet van [slachtoffer 1] houdt maar haar gebruikt.24

De rechtbank overweegt dat uit de verklaring van medeverdachte [medeverdachte] op pagina 1121 volgt, dat met “ [slachtoffer 1] ” wordt gedoeld op [slachtoffer 1] , hetgeen ook wordt bevestigd door de context van de verklaringen van getuige [getuige 1] over “ [slachtoffer 1] ”.25

Op voornoemde telefoon is ook een gesprek aangetroffen waarin tegen verdachte werd gezegd dat een vriend een hoer nodig heeft, en verdachte werd gevraagd of hij dat soort hoertjes heeft. Verdachte antwoordde hierop bevestigend.26

Gelet op het vorenstaande heeft de rechtbank de overtuiging dat [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] in de prostitutie voor verdachte hebben gewerkt en dat zij het geld dat zij hiermee verdienden, aan verdachte hebben moeten afdragen.

De overige ten laste gelegde gedragingen van verdachte jegens aangeefsters

Feit 1 ( [slachtoffer 1] )

1. Middelen als bedoeld in artikel 273f lid 1 sub 1, Wetboek van Strafrecht

Geweld en bedreiging met geweld

[slachtoffer 1] heeft verklaard dat zij veelvuldig door verdachte is mishandeld. Verdachte heeft op 15 januari 2016 met een kleerhanger op haar gezicht en op haar been geslagen. Hier heeft ze aangifte van gedaan. Verbalisanten die de aangifte in haar woning opnamen, hebben een gebroken kleerhanger in de woonkamer aangetroffen.27 Door de mishandeling met de kleerhanger had [slachtoffer 1] een tand door haar lip en striemen op haar lichaam.

Op 1 augustus 2017 heeft [slachtoffer 1] verklaard dat ze een paar dagen eerder veel klappen van verdachte heeft gehad. Ook verklaarde ze dat verdachte haar meermalen in het gezicht heeft gestompt en in de buik geschopt. Verder heeft verdachte vaak de keel van [slachtoffer 1] dicht geknepen.28 [slachtoffer 1] heeft meerdere littekens op haar lichaam door de mishandelingen door verdachte. Verdachte had een ring aan zijn vinger waarmee hij haar tijdens het slaan verwond heeft. Hij heeft ook weleens sigaretten op haar lichaam uitgedrukt.29 In het begin sloeg verdachte haar met de platte hand, en trok hij aan haar haren. Later begon hij haar te slaan met een riem of met kabels. Hij heeft haar ook vaker van een trap afgegooid.30 Als ze geen zin had om te werken, dan gebruikte verdachte geweld tegen haar.31 Ook als ze drugs bij iemand anders probeerde te kopen kreeg ze klappen van verdachte.32

Verdachte heeft ook een keer een pistool op haar hoofd gehouden en gezegd dat hij haar kapot zou maken als ze bij hem weg zou gaan.33

[slachtoffer 2] heeft verklaard dat [slachtoffer 1] elke dag door verdachte werd geslagen.34 Ze heeft een aantal keren gezien dat [slachtoffer 1] klappen kreeg van verdachte.35 [slachtoffer 2] heeft regelmatig blauwe plekken bij [slachtoffer 1] gezien, met name op haar benen en rug.36

[slachtoffer 3] heeft verklaard dat zij vaak heeft gezien dat verdachte geweld tegen [slachtoffer 1] gebruikte. Hij sloeg haar met van alles; de kabel van de televisie, een riem en een vaas. Ook drukte hij haar keel dicht. Hij trok daarnaast veel aan haar haren, en hij trapte haar op het hoofd als ze lag.37 Als [slachtoffer 1] het huis uit wilde dan mocht dat niet, en uiteindelijk kreeg ze dan klappen op haar lichaam en in haar gezicht. Ook gebruikte verdachte geweld als [slachtoffer 1] niet in de prostitutie wilde werken, als ze te weinig geld had verdiend of als ze naar iemand anders ging om drugs te kopen. Verdachte sloeg haar soms met een stok of de achterkant van een pistool, en heeft haar een keer van de trap gegooid.

Hij riep ook meermalen “ik maak je dood” naar [slachtoffer 1] , en dreigde met de mishandelingen, die hij ook pleegde.38

Getuige [getuige 5] , de moeder van [slachtoffer 1] , heeft verklaard dat ze vaak blauwe plekken bij [slachtoffer 1] heeft gezien.39 [slachtoffer 1] en verdachte hebben een tijdje bij haar in huis gewoond. Ze heeft toen gehoord dat zij boven ruzie maakten, en als [slachtoffer 1] dan naar beneden kwam dan had ze blauwe plekken en rode vlekken in haar gezicht.40 Verdachte heeft [slachtoffer 1] ook een keer mishandeld met een kleerhanger. Getuige heeft daarna op de rug en de benen van [slachtoffer 1] striemen gezien. Ook heeft verdachte [slachtoffer 1] een keer geslagen en bij de keel gepakt. Getuige zag daarna bij [slachtoffer 1] een blauw oog en rode striemen ter hoogte van haar nek.41

Op 7 september 2017 meldde de begeleidster van [slachtoffer 1] vanuit Moviera dat [slachtoffer 1] in elkaar was geslagen door verdachte. Er was een tand uit haar mond geslagen, en ze had een gat in haar lip.42

Getuige [getuige 3] heeft verklaard dat zij [slachtoffer 1] een keer bij verdachte heeft opgehaald. Op het moment dat [slachtoffer 1] in haar auto stapte, riep verdachte “ik maak je kapot.”43

Getuige [getuige 11] heeft verklaard dat hij meermalen in het huis van [getuige 7] (de rechtbank begrijpt: de woning van [getuige 7] aan de [adres 2]) heeft gezien dat verdachte [slachtoffer 1] sloeg.44

Getuige [getuige 1] heeft verklaard dat ze meerdere keren heeft gezien dat [slachtoffer 1] klappen van verdachte kreeg, omdat ze niet al haar geld aan hem had afgegeven of niet voldoende had verdiend.45 Het geweld ging er heftig aan toe. Hij sloeg vaak met zijn vuisten op het lichaam, en getuige heeft ook gezien dat hij een pistool op het hoofd zette van een van de meiden.46

Getuige [getuige 6] heeft verklaard dat hij in juni 2017 op de [adres 2] een seksafspraak had en dat hij toen door een man met een pistool is bedreigd. De man die het pistool in zijn hand had, heeft [getuige 6] herkend op een foto als verdachte.47

Uit een onderzoek aan de telefoon van [medeverdachte] volgt dat verdachte aan [medeverdachte] op 29 mei 2017 een bericht heeft gestuurd waarin hij zegt dat [slachtoffer 1] bij hem in de buurt blijft komen, ook al slaat hij haar.48

De rechtbank heeft op grond van het vorenstaande de overtuiging dat verdachte [slachtoffer 1] stelselmatig heeft mishandeld op verschillende wijzen. Ook heeft hij haar bedreigd met de dood en met zware mishandeling. Dit deed hij op momenten dat [slachtoffer 1] niet wilde werken, niet genoeg geld verdiende, drugs bij een ander wilde kopen of bij hem weg wilde gaan. Naar het oordeel van de rechtbank hield verdachte [slachtoffer 1] in zijn greep door het gebruik van geweld en bedreiging met geweld. Hierdoor kon hij verzekeren dat [slachtoffer 1] voor verdachte in de prostitutie bleef werken en haar geld aan hem af bleef staan.

Dwang

[slachtoffer 1] heeft verklaard dat verdachte haar gevangen hield en dat ze niet naar de buitenwereld mocht. Ze werd door verdachte opgesloten in het kleine kamertje op de [adres 2] . Verdachte is de enige die de sleutel van deze slaapkamer heeft.49 Op deze kamer moest ze wachten op een klant en daarna zou ze pas drugs krijgen.50 Ook sloot verdachte haar op in de woning aan de [straat] . 51

Soms ging verdachte naar zijn vriendin en liet hij [slachtoffer 1] de hele nacht opgesloten zitten. Ze moest dan in een emmer plassen.52 Als verdachte weg was, dan werd ze door iemand anders in de gaten gehouden. Diegene hield dan bij hoeveel klanten ze had zodat verdachte wist hoeveel geld hij van haar moest krijgen.53

Op een gegeven moment is [slachtoffer 1] naar Dordrecht gevlucht. Toen ze daar was belde verdachte haar op en zei hij dat ze terug naar Arnhem moest komen omdat ze dan minder problemen zou hebben dan wanneer hij haar zou komen zoeken in Dordrecht.54

Verdachte heeft ook de bankpas van [slachtoffer 1] afgepakt. Hij pinde de Wajong uitkering, die ze ontving, en gebruikte dit geld voor zichzelf.55

[slachtoffer 3] heeft verklaard dat verdachte [slachtoffer 1] in de woningen aan de [adres 2] en de [straat] opsloot. Soms zat [slachtoffer 1] hier een dag. Er was dan wel iemand in de woning, maar alleen verdachte had de sleutel van de woning. Als verdachte er niet was, dan werd [slachtoffer 1] op de [adres 2] door [getuige 7] , en op de [straat] door [naam 3] in de gaten gehouden. Als er dan iets aan de hand was, dan was verdachte er binnen vijf minuten. Hij controleerde alles.56

Getuige [getuige 5] , de moeder van [slachtoffer 1] , heeft verklaard dat verdachte [slachtoffer 1] een keer heeft opgesloten in een kamertje. Ze moest haar behoefte hier dan doen. Ook had [slachtoffer 1] vier dagen geen eten gekregen.57

Getuige [getuige 3] heeft verklaard dat verdachte [slachtoffer 1] in een kamertje zette en de sleutel omdraaide. [slachtoffer 1] mocht dan niet weg. Als getuige haar belde om iets leuks te doen dan mocht ze niet mee. [slachtoffer 1] is een keer ontsnapt via het balkon en heeft toen getuige gebeld.58

Getuige [getuige 1] heeft verklaard dat [slachtoffer 1] aan de woning aan de [adres 2] verbleef. Als verdachte niet in de woning aan de [adres 2] was, was [getuige 7] er altijd. Als [getuige 7] er ook niet was, dan sloot verdachte [slachtoffer 1] op. Ze mocht er dan alleen uit als er klanten kwamen.59

De rechtbank heeft op grond van het vorenstaande de overtuiging dat verdachte [slachtoffer 1] meermalen heeft opgesloten in (een kamer van) de woningen aan de [adres 2] en aan de [straat] . Hij hield haar dan in de gaten of zorgde ervoor dat iemand anders haar in de gaten hield. Ook deed hij soms de deur van de woning en/of de kamer op slot. Als [slachtoffer 1] weg probeerde te gaan had dit direct gevolgen en zorgde verdachte ervoor dat ze weer terug zou komen. Voorts heeft verdachte de bankpas van [slachtoffer 1] afgepakt, en de Wajong uitkering die [slachtoffer 1] ontving van haar rekening gehaald en voor eigen doeleinden uitgegeven. Op deze manier werd het leven van [slachtoffer 1] volledig door verdachte gecontroleerd, en zorgde hij ervoor dat ze niet kon ontsnappen. Immers, hij zou haar wel vinden en terughalen, en daarnaast had ze zonder geld maar weinig mogelijkheden. Door deze omstandigheden te creëren heeft verdachte [slachtoffer 1] dan ook gedwongen om voor hem in de prostitutie te blijven werken.

Misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie

[slachtoffer 1] heeft verklaard dat ze pas in de prostitutie begon te werken toen ze verdachte leerde kennen.60 Toen ze hem ontmoette was hij heel beleefd en flirtend naar haar toe. De eerste maand was hij lief voor haar. Hij kon heel zorgzaam zijn, maar was ook agressief en manipulatief. Aan het begin was de relatie prima, en was ze helemaal verliefd op verdachte. Ook hoefde ze aan het begin niet zo hard voor hem te werken.61

[slachtoffer 1] was wel verslaafd aan drugs toen ze verdachte ontmoette, maar nog niet heel erg. Verdachte zei tegen haar dat ze een drugsschuld bij hem had, en door te werken kon ze deze schuld inlossen.62 Verdachte zorgde ervoor dat [slachtoffer 1] in de prostitutie bleef werken doordat ze drugs van verdachte gebruikte en zij deze drugs weer moest terug betalen.63 Door verdachte is ze steeds meer drugs gaan gebruiken. Hij gaf haar eerst goede drugs, maar vervolgens slechte drugs waardoor je bijna niets voelt en steeds meer moet gebruiken.64 Als [slachtoffer 1] alleen is gebruikt ze niet zoveel cocaïne en kan ze goed functioneren. Als ze echter in een omgeving komt waar de drugs in overvloed voorhanden zijn dan blijft ze drugs gebruiken. Dit is volgens haar ook de reden dat verdachte haar in het huis van [getuige 7] (de rechtbank begrijpt: [adres 2] , de woning van [getuige 7]) heeft geplaatst, waar veel drugs voorhanden was. Hierdoor bleef ze verslaafd waardoor ze in de prostitutie moest blijven werken zodat ze geld voor verdachte kon verdienen. Ze is verslaafd aan basecoke.65

[slachtoffer 1] moest van verdachte elke dag in de prostitutie werken, omdat ze volgens hem veel drugs gebruikte. Ze bleef werken in de prostitutie, want als ze dat niet deed dan kreeg ze ook geen drugs.66 Ze was verslaafd en voelde zich zeer afhankelijk van verdachte.67 Als ze drugs bij iemand anders kocht dan bij verdachte, dan gaf verdachte haar ook klappen.68

[slachtoffer 1] heeft vaker aangifte tegen verdachte gedaan die ze dan weer introk. Ze miste hem dan en ze miste de cocaïne die ze op een gemakkelijke manier van hem kon krijgen. Ook pushten zijn vrienden haar om de aangifte in te trekken.69

Toen verdachte een tijd in de gevangenis zat kreeg [slachtoffer 1] een relatie met iemand anders. Toen ze bij hem was, gebruikte ze maar weinig drugs. Toen verdachte echter weer vrij kwam heeft hij haar meegenomen en weer in het huis aan de [adres 2] gezet. Ze wilde daarna niet meer terug omdat ze heel verslaafd was.70

[slachtoffer 2] heeft verklaard dat [slachtoffer 1] voor verdachte in de prostitutie moest werken, en dat ze op deze manier drugs van hem kreeg.71 [slachtoffer 1] werkte in de prostitutie om haar drugs te kunnen betalen. Verdachte zette haar onder druk zodat ze geld kon verdienen, dat ze vervolgens aan hem af moest staan.72

[slachtoffer 3] heeft verklaard dat ze [slachtoffer 1] leerde kennen op de [straat] . [slachtoffer 1] was verslaafd en verliefd op verdachte. Het werken in de prostitutie was niet vrijwillig. Ze kon nergens heen en was afhankelijk van verdachte door haar drugsgebruik. Ze gebruikte drugs op de pof en betaalde met prostitutie.73 Verdachte maakte het wereldje van [slachtoffer 1] zo klein dat ze alleen hem had en de drugs. Soms moest [slachtoffer 1] eerst een klant hebben voordat ze drugs van verdachte kreeg.74 [slachtoffer 1] moest zeven dagen per week de hele dag werken.75

Getuige [getuige 5] , de moeder van [slachtoffer 1] , heeft verklaard dat [slachtoffer 1] altijd al een zorgenkindje was. Op school bleek dat ze een laag niveau had.76 [slachtoffer 1] werd door verdachte gedwongen om zich in de woning te prostitueren in ruil voor drugs.77

Getuige [getuige 3] heeft verklaard dat verdachte drugs aan [slachtoffer 1] gaf. Soms vluchtte [slachtoffer 1] bij verdachte weg, maar later werden er dan mooie praatjes door verdachte verteld en dan ging [slachtoffer 1] weer naar hem terug.78

Getuige [getuige 1] heeft verklaard dat [slachtoffer 1] drugs nodig had en dat verdachte daar misbruik van maakte. [slachtoffer 1] was ook verliefd op verdachte.79

Verdachte heeft verklaard dat hij een relatie met [slachtoffer 1] heeft gehad. Hij wist dat zij verslaafd aan drugs was.80

Uit het voorgaande leidt de rechtbank het navolgende af.

[slachtoffer 1] was al verslaafd aan cocaïne toen zij verdachte ontmoette. Verdachte is met haar een relatie begonnen en was in het begin heel lief voor haar. Hij zorgde er zo voor dat [slachtoffer 1] verliefd op hem werd, waardoor [slachtoffer 1] hem niet kwijt wilde raken. Hij heeft haar ook een tijd lang cocaïne gegeven, zodat [slachtoffer 1] steeds meer verslaafd en meer afhankelijk van de cocaïne werd. Vervolgens heeft verdachte tegen haar gezegd dat ze deze cocaïne moest terugbetalen. Hiervoor is ze in de prostitutie gaan werken, waarbij ze haar geld aan hem afstond om de drugs die ze telkens van hem bleef krijgen te betalen. Als [slachtoffer 1] niet genoeg verdiende of niet wilde werken, dan kreeg ze soms ook geen cocaïne van verdachte. Zoals hiervoor overwogen, sloot verdachte [slachtoffer 1] ook nog op, en zorgde hij ervoor dat er altijd iemand was die op haar lette. Hierdoor was het nog moeilijker voor [slachtoffer 1] om zich aan deze situatie te onttrekken. Doordat verdachte soms ook nog zorgzaam tegen [slachtoffer 1] was, en zij de drugs nodig had die hij haar gaf, wilde zij op de weinige momenten dat zij van verdachte weg wist te komen, uiteindelijk toch weer naar hem terug.

Een kwetsbare positie wordt onder meer gedefinieerd als ‘een situatie waarin een persoon geen andere werkelijke of aanvaardbare keuze heeft dan die situatie te ondergaan.’ De rechtbank is op grond van het vorenstaande van oordeel dat [slachtoffer 1] in een kwetsbare positie verkeerde en dat verdachte hier misbruik van heeft gemaakt. Doordat [slachtoffer 1] vanaf het moment dat verdachte haar ontmoette al verslaafd was, en hij haar alleen nog maar meer afhankelijk van drugs heeft gemaakt, had zij geen andere aanvaardbare keuze dan werken in de prostitutie. Als zij dat immers niet deed, kreeg ze geen drugs en kon zij niet in haar verslaving voorzien. Verder had zij zelf geen geld tot haar beschikking, nu ze dit allemaal aan verdachte moest afgeven. Hiermee was er voor [slachtoffer 1] een afhankelijkheidssituatie ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en waarbij zij geen weerstand heeft kunnen bieden aan verdachte. De rechtbank is van oordeel dat verdachte hiermee ook misbruik heeft gemaakt van een uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht omdat [slachtoffer 1] niet in een situatie verkeerde die gelijk is aan de omstandigheden waarin een mondige prostituee in Nederland pleegt te verkeren. Verdachte had overwicht op [slachtoffer 1] doordat hij haar drugs gaf waar zij zeer afhankelijk van was, en ook door haar hele leven te controleren zoals onder het kopje ‘dwang’ al eerder is vastgesteld.

2) Handelingen door verdachte als bedoeld in artikel 273f Wetboek van Strafrecht

Huisvesten

[slachtoffer 1] heeft verklaard dat verdachte de locaties regelde waar zij moest wonen.81 Zij heeft een tijdje verbleven aan de [straat] in Arnhem en daarnaast heeft zij gewoond aan de [adres 2] in Arnhem.82 [slachtoffer 2] heeft verklaard dat verdachte wilde dat zij en [slachtoffer 1] samen met hem verbleven op de [adres 2] , zodat zij en [slachtoffer 1] daar konden werken.83 [slachtoffer 3] heeft verklaard dat [slachtoffer 1] op de [adres 2] en op de [straat] verbleef. Daarnaast zou [slachtoffer 1] ook in een bungalowpark, een camping en in hotel [naam 4] in Arnhem hebben verbleven. Hier woonde en werkte ze dan. Verdachte regelde het als [slachtoffer 1] naar een andere plek moest gaan.84 Uit een onderzoek naar de reserveringen van het [naam 4] blijkt dat verdachte op 8 november 2015 en 1 juni 2017 een kamer heeft gereserveerd. [slachtoffer 1] heeft daar op 21 augustus 2017 een kamer gereserveerd.85

Gelet op het vorenstaande heeft de rechtbank de overtuiging dat [slachtoffer 1] aan de [straat] en de [adres 2] in Arnhem heeft gewoond en gewerkt, en dat verdachte deze plaatsen voor haar geregeld heeft. Ook heeft verdachte geregeld dat [slachtoffer 1] in het Van der Valk hotel, op een bungalowpark en op een camping woonde en dat zij daar ook als prostituee werkte. Hiermee heeft verdachte [slachtoffer 1] gehuisvest, en haar daarmee in een situatie geplaatst dat zij zich beschikbaar stelde tot het verrichten van prostitutiewerkzaamheden en werd uitgebuit.

Vervoeren/overbrengen

[slachtoffer 1] heeft verklaard dat verdachte altijd mee ging als zij naar een klant moest voor escortwerkzaamheden. Soms reed verdachte, en soms een andere jongen.86 [slachtoffer 3] heeft verklaard dat [slachtoffer 1] ook escortwerkzaamheden deed, en dat verdachte dan met haar mee ging.87 [getuige 7] heeft verklaard dat hij [slachtoffer 1] weleens naar een adres heeft gebracht, of naar een hotel, en dat verdachte, die zelf geen rijbewijs had, soms ook mee ging.88 Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij een aantal keren is meegereden met [slachtoffer 1] als zij naar een klant ging.89

Gelet op het vorenstaande heeft de rechtbank de overtuiging dat verdachte [slachtoffer 1] meermalen heeft vervoerd naar klanten en daarnaast vervoer naar klanten heeft geregeld zodat [slachtoffer 1] daar prostitutiewerkzaamheden kon verrichten. Hiermee heeft hij haar ook in een situatie gebracht dat zij zich beschikbaar stelde tot het verrichten van prostitutiewerkzaamheden en werd uitgebuit.

3) Dwingen of bewegen zich beschikbaar te stellen tot verrichten van diensten als bedoeld in artikel 273f lid 1 sub 4 Wetboek van Strafrecht

De rechtbank is van oordeel dat verdachte door middel van de hiervoor genoemde middelen, namelijk geweld, bedreiging met geweld, dwang, misbruik maken van een kwetsbare positie en misbruik maken van een uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, alsmede met de eerder omschreven werkwijze [slachtoffer 1] heeft bewogen en zelfs gedwongen om in de prostitutie te werken en hierin ook te blijven werken.

4) Dwingen of bewegen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van seksuele handelingen met een derde als bedoeld in artikel 273f lid 1 sub 9 Wetboek van Strafrecht

De rechtbank is van oordeel dat verdachte door middel van de hiervoor genoemde middelen, te weten geweld, bedreiging met geweld, dwang, misbruik maken van een kwetsbare positie en misbruik maken van een uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, [slachtoffer 1] heeft gedwongen het geld dat zij met haar prostitutiewerkzaamheden verdiende aan hem af te staan. Hij zorgde er immers voor dat ze geen drugs kreeg als ze niet in de prostitutie werkte, sloot haar op als ze geen klanten had, en gebruikte daarnaast geweld tegen haar als ze niet wilde werken. Verdachte heeft haar hiermee gedwongen om hem te bevoordelen uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met een derde.

5) Voordeel trekken uit uitbuiting als bedoeld in artikel 273f lid 1 sub 6 Wetboek van Strafrecht

Verdachte heeft ook daadwerkelijk voordeel getrokken uit de prostitutiewerkzaamheden van [slachtoffer 1] . Zoals eerder overwogen heeft [slachtoffer 1] verklaard dat zij al haar geld dat zij verdiende met haar prostitutiewerkzaamheden aan verdachte moest afgeven.90 Daarnaast heeft zij verklaard dat de hoeveelheid drugs die zij van verdachte kreeg, niet in verhouding stond tot het geld dat zij aan hem afdroeg.91 [slachtoffer 3] heeft verklaard dat zijzelf vaak het geld al aan verdachte gaf voordat ze de seksuele handelingen met haar klant verrichtte.92 Dat [slachtoffer 1] dit ook deed volgt uit de verklaring van getuige [getuige 6] . Hij had aan de [adres 2] een seksafspraak met een vrouw die hij op een foto herkent als [slachtoffer 1] . Toen hij haar in de slaapkamer het geld gaf, liep ze meteen met het geld de kamer uit en kwam ze later zonder geld terug.93 De rechtbank heeft uit deze bewijsmiddelen dan ook de overtuiging dat [slachtoffer 1] het geld dat zij verdiende met de prostitutiewerkzaamheden (vrijwel meteen) allemaal afgaf aan verdachte, en dat verdachte dit geld voor een groot deel voor eigen doeleinden weer spendeerde. Hij gaf [slachtoffer 1] wel drugs, maar dit was minder waard dan het geld dat hij van haar kreeg. Daarbij komt dat door [slachtoffer 1] telkens drugs te ‘geven’, verdachte een vaste afzetmarkt voor zijn drugs creëerde. Dit brengt de rechtbank tot de overtuiging dat verdachte voordeel heeft getrokken uit de prostitutiewerkzaamheden van [slachtoffer 1] .

Periode

[slachtoffer 1] heeft op 1 augustus 2017 verklaard dat zij met verdachte in contact is gekomen toen zij 21 jaar oud was.94 Zij is geboren op [geboortedag 4] 1992.95 Op 11 augustus 2017 heeft zij verklaard dat zij ongeveer vier jaar voor verdachte in de prostitutie heeft gewerkt.96 Verdachte heeft verklaard dat hij in 2013 of 2014 een relatie kreeg met [slachtoffer 1] .97 Verdachte is aangehouden op 23 oktober 2017.98 Gelet op deze verklaringen acht de rechtbank bewezen dat [slachtoffer 1] in de periode van [geboortedag 4] 2013 tot 19 oktober 2016, en 5 april 2017 tot en met 22 oktober 2017 voor verdachte in de prostitutie heeft gewerkt.

Feit 2 ( [slachtoffer 2] )

1. Middelen als bedoeld in artikel 273f lid 1 sub 1, Wetboek van Strafrecht

Geweld

[slachtoffer 2] heeft verklaard dat ze elke dag door verdachte werd geslagen.99 Als ze niet genoeg geld verdiende, sloeg verdachte haar in elkaar.100 Verdachte was erg agressief en kon om iets kleins al doorslaan.101 Verdachte heeft haar een keer op de wang gestompt toen zij een ontsteking daar bij haar kies had. Ook heeft hij haar een aantal keren bij haar haren gepakt en haar op het hoofd gestompt. Door zo’n vuistslag is ze een keer op de grond gevallen, waarna hij haar in de zij en haar ribben trapte. Verdachte was erg dominant en duldde geen tegenspraak.102 [slachtoffer 2] verklaarde dat ze bang was dat verdachte haar weer zou gaan slaan.103

[slachtoffer 1] heeft verklaard dat ze heeft gezien dat [slachtoffer 2] klappen kreeg van verdachte.104

Uit onderzoek van de telefoon van [slachtoffer 2] volgt dat zij op 24 juni 2016 naar ‘ [verdachte] ’ een bericht heeft gestuurd inhoudende dat ze alleen komt als hij haar niet meer slaat. Daarna berichtte ze hem dat ze hem niet meer vertrouwt, dat zij alles geeft en klappen krijgt. Een ander telefoonnummer staat ook in haar telefoon als ‘Schattie’ en daarnaast als ‘ [verdachte] ’.105 De rechtbank heeft daarom de overtuiging dat ‘ [verdachte] ’ de naam is die [slachtoffer 2] aan eerst bedoeld telefoonnummer van verdachte heeft gegeven en dat deze berichtjes aan verdachte waren gericht.

Gelet op het vorenstaande en uit het feit dat verdachte dezelfde werkwijze bij [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] had, en ook tegen hen geweld gebruikte, heeft de rechtbank de overtuiging dat verdachte [slachtoffer 2] stelselmatig op verschillende wijzen heeft mishandeld. Dit deed hij onder andere als [slachtoffer 2] niet genoeg geld verdiende. De rechtbank is van oordeel dat verdachte door gebruik van geweld en door het dreigen met geweld [slachtoffer 2] in zijn greep hield en dat hij haar in een situatie hield waarin zij voor hem in de prostitutie bleef werken en haar verdiende geld aan hem af bleef staan.

Dwang

[slachtoffer 2] heeft verklaard dat, toen zij in de woning aan de [adres 1] verbleef, verdachte soms wegging en zij dan opgesloten zat in de woning. Verdachte deed de voordeur dan op slot en nam de sleutel mee. De woning was op de eerste verdieping.106

Als ze aan de [adres 2] verbleef en verdachte ging weg, dan zette hij iemand anders in de woning, die haar in de gaten hield en die haar drugs gaf, waarvoor zij geld aan diegene moest geven. Die persoon vertelde alles wat er gebeurde aan verdachte.107

Verdachte heeft het paspoort van [slachtoffer 2] afgepakt. Ook heeft hij haar bankpas gepakt en daarmee telkens haar uitkering van de bank gehaald.108 Zij heeft hem de pincode van haar bankpas gegeven omdat ze anders klappen van hem zou krijgen.109

[slachtoffer 1] heeft op 13 juni 2016 verklaard dat een meisje genaamd ‘ [slachtoffer 2] ’ voor verdachte werkt. Verdachte sloot haar soms ook op. Verder heeft ze verklaard dat verdachte ‘ [slachtoffer 2] ’ heeft gedwongen haar huis onder te verhuren aan Roemenen. Nu [slachtoffer 2] heeft verklaard dat verdachte haar heeft gedwongen om haar woning te verhuren aan Roemenen110 en dit eveneens door getuige [getuige 3] is verklaard111, heeft de rechtbank de overtuiging dat [slachtoffer 1] met ‘ [slachtoffer 2] ’ op [slachtoffer 2] doelde als het meisje dat ook werd opgesloten.

Op 24 oktober 2016 heeft de politie in de woning aan de [adres 1] te Arnhem een bankpasje en een paspoort van [slachtoffer 2] aangetroffen. Deze woning was in gebruik bij verdachte.112

[slachtoffer 3] heeft verklaard dat verdachte de inkomsten van [slachtoffer 2] van haar bankrekening haalde.113

De rechtbank heeft op basis van het vorenstaande, en het feit dat verdachte dezelfde werkwijze bij [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] toepaste en ook hen opsloot, de overtuiging dat verdachte [slachtoffer 2] meermalen heeft opgesloten in de woning aan de [adres 1] en de woning aan de [adres 2] . Hij hield haar dan in de gaten of zorgde ervoor dat iemand anders haar in de gaten hield. Ook deed hij soms de deur van de woning op slot. Voorts heeft verdachte het paspoort en de bankpas van [slachtoffer 2] afgepakt, haar uitkering van haar rekening gehaald en deze voor eigen doeleinden uitgegeven. Op deze manier werd het leven van [slachtoffer 2] volledig door verdachte gecontroleerd en zorgde hij ervoor dat ze niet kon ontsnappen, ook omdat ze op een gegeven moment geen woning meer tot haar beschikking had, noch kon beschikken over haar geld.

Door deze omstandigheden te creëren heeft verdachte [slachtoffer 2] dan ook in een situatie gebracht en gehouden waardoor zij gedwongen was om voor hem in de prostitutie te blijven werken.

Misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie

[slachtoffer 2] heeft verklaard dat zij verdachte leuk vond toen ze hem ontmoette, en dat ze dacht dat hij haar ook leuk vond.114 Toen verdachte haar leerde kennen wist hij dat ze in de prostitutie werkte, drugs gebruikte en dat ze een zoontje had.115 [slachtoffer 2] is samen met haar ex-vriend bij verdachte drugs gaan halen. Ze kreeg toen ruzie met haar ex-vriend, die haar sloeg, en bleef daarom bij verdachte en [slachtoffer 1] .116 Na twee weken is zij weer terug gegaan naar haar woning aan de [adres 2] . Verdachte heeft toen verschillende mannetjes in haar huis gezet. Zij gaven haar drugs. Daarnaast werkte [slachtoffer 2] toen al in de prostitutie, en moest zij het geld dat zij hiermee verdiende aan de mannen afstaan om de drugs te betalen.117 Uiteindelijk is verdachte zelf bij haar in huis gekomen.118 Zij en verdachte hebben een tijdje samengewoond in haar woning aan de [adres 2] , en toen hadden ze ook een relatie.119

[slachtoffer 2] gebruikte cocaïne.120 Ze moest voor verdachte in de prostitutie werken, en ze kreeg op deze manier drugs van hem.121 Omdat ze steeds meer drugs ging gebruiken en de schulden die zij bij verdachte had steeds verder opliepen, werd ze door verdachte uitgebuit. Het geld dat zij verdiende met de prostitutie moest zij aan verdachte afdragen voor de drugs die ze van hem kreeg.122 Ze mocht van verdachte niet naar een andere dealer.123 Ze moest elke dag werken van verdachte. Ze werkte totdat ze moe was. Als zij haar telefoon iets te laat oppakte, werd verdachte al boos. Als ze ongesteld was, werkte ze ook gewoon door. Niet werken betekende namelijk dat je geen drugs kreeg. [slachtoffer 2] had zelf geen geld op zak. Alles wat ze nodig had, moest ze dus aan verdachte vragen. Haar woning aan de [adres 2] had verdachte onderverhuurd aan Roemenen. Het hiermee verdiende geld hield hij zelf.124

[slachtoffer 1] heeft verklaard dat [slachtoffer 2] verslaafd is125 en dat verdachte haar heeft gedwongen om haar woning te verhuren aan Roemenen. 126

Getuige [getuige 1] heeft verklaard dat het meisje dat beneden de woning van verdachte aan de [adres 2] woonde in hetzelfde schuitje zat als [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] . Verdachte maakte er misbruik van dat zij drugs nodig had.127 Zoals hiervoor reeds overwogen, begrijpt de rechtbank dat getuige [getuige 1] hiermee heeft gedoeld op [slachtoffer 2] , omdat zij degene was die beneden op het adres [adres 2] woonde.

Getuige Oostrom heeft verklaard dat [slachtoffer 2] verslaafd is en dat verdachte met zijn ‘spul’ invloed op haar heeft.128

Verdachte heeft verklaard dat hij een relatie met [slachtoffer 2] heeft gehad. Hij wist dat ze drugsverslaafd was.129

Gelet op het vorenstaande en uit het feit dat verdachte eenzelfde werkwijze bij [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] had, waarbij de rechtbank van oordeel is dat de bij [slachtoffer 1] omschreven omstandigheden van overeenkomstige toepassing zijn op [slachtoffer 2] , heeft de rechtbank allereerst de overtuiging dat verdachte misbruik heeft gemaakt van de kwetsbare positie waarin [slachtoffer 2] zich bevond.

Toen verdachte [slachtoffer 2] ontmoette was ze verslaafd aan drugs, werkte ze in de prostitutie en had ze een zoontje, waar ze goed voor wilde zorgen. Ook had ze een vriend die haar sloeg. De rechtbank heeft de overtuiging dat verdachte van deze omstandigheden wist en daarvan misbruik heeft gemaakt.

Doordat verdachte haar veel drugs heeft gegeven, waarvoor zij hem vervolgens moest betalen, heeft hij haar nog afhankelijker van (zijn) drugs gemaakt waardoor zij geen andere keuze had dan in de prostitutie te blijven werken en het hiermee verdiende geld aan hem af te staan. Daarnaast had [slachtoffer 2] zelf geen geld tot haar beschikking omdat zij al haar verdiende geld moest afdragen, en had verdachte haar eigen woning onderverhuurd zodat ze ook geen huis had waar ze naar toe kon gaan. Onder al deze omstandigheden was er voor [slachtoffer 2] een afhankelijkheids-situatie ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en waarbij zij geen weerstand heeft kunnen bieden aan verdachte.

Voorts heeft de rechtbank de overtuiging dat verdachte hiermee ook misbruik heeft gemaakt van een uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht omdat [slachtoffer 2] niet in een situatie verkeerde die gelijk is aan de omstandigheden waarin een mondige prostituée in Nederland pleegt te verkeren. Verdachte had overwicht op [slachtoffer 2] doordat hij haar drugs gaf waar zij zeer afhankelijk van was. Hij heeft aldus haar hele leven gecontroleerd. Hierdoor was het ook vrijwel onmogelijk voor [slachtoffer 2] om zich aan de situatie te onttrekken. De brandstichting in haar eigen woning en vervolgens de aanhouding van [slachtoffer 2] door de politie, beschouwt zij uiteindelijk zelfs als haar redding.130

2) Handelingen door verdachte als bedoeld in artikel 273f Wetboek van Strafrecht

Huisvesten

[slachtoffer 2] heeft verklaard dat haar gedwongen prostitutie is begonnen op de [straat] in Arnhem, zijnde het adres van [naam 3] die door verdachte werd beschouwd als zijn vader, en waar verdachte ook verbleef.131

Zij heeft ook gewerkt vanaf de [adres 1] in Arnhem. Verdachte was hier ook vaak.132 [slachtoffer 2] verbleef daarnaast ook met [slachtoffer 1] in de woning aan de [adres 2] samen met verdachte, zodat zij daar konden werken.133 Verdachte heeft verklaard dat hij met [slachtoffer 2] aan de [adres 1] heeft gewoond.134 Uit onderzoek naar de reserveringen van het [naam 4] blijkt dat [slachtoffer 2] van 27 tot 29 mei 2016 daar een kamer heeft gereserveerd.135

Gelet op het vorenstaande heeft de rechtbank de overtuiging dat [slachtoffer 2] aan de [straat] , de [adres 2] en de [adres 1] , alle gelegen in Arnhem, zowel woonde als werkte. Hierbij hecht de rechtbank ook waarde aan het feit dat zowel [slachtoffer 1]136 als [slachtoffer 3]137 over zichzelf hebben verklaard dat zij ook verbleven aan de [adres 2] en de [straat] om daar prostitutiewerkzaamheden te verrichten. Zij hebben ook verklaard dat verdachte deze plaatsen voor hen regelde.138 De rechtbank heeft dan ook de overtuiging dat verdachte ook voor [slachtoffer 2] telkens deze verblijfplaatsen heeft geregeld. Daarnaast hecht de rechtbank waarde aan de verklaring van [slachtoffer 3] dat zij ook een aantal keren vanuit het [naam 4] heeft gewerkt.139 Hieruit en uit de gegevens van dit hotel, heeft de rechtbank de overtuiging dat verdachte ook heeft geregeld dat [slachtoffer 2] vanuit dit hotel moest werken. Hiermee heeft verdachte [slachtoffer 2] telkens gehuisvest en haar daarmee in een situatie gebracht dat zij zich beschikbaar stelde tot het verrichten van prostitutiewerkzaamheden en werd uitgebuit.

Vervoeren

[slachtoffer 2] heeft verklaard dat verdachte haar een aantal keer naar klanten van haar prostitutiewerkzaamheden heeft gereden. Hij liet voor het vervoer naar de klanten ook auto’s huren door anderen, omdat hij geen rijbewijs had.140 Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij een aantal keer is meegereden met [slachtoffer 2] als zij naar een klant ging, waarbij [getuige 7] als chauffeur fungeerde.141

Gelet op het vorenstaande heeft de rechtbank de overtuiging dat verdachte [slachtoffer 2] meermalen heeft vervoerd en vervoer heeft geregeld, zodat [slachtoffer 2] prostitutiewerkzaamheden uit kon voeren. Hiermee heeft hij haar in een situatie gebracht dat zij zich beschikbaar stelde tot het verrichten van prostitutiewerkzaamheden en werd uitgebuit.

3) Dwingen of bewegen zich beschikbaar te stellen tot verrichten van diensten als bedoeld in artikel 273f lid 1 sub 4 Wetboek van Strafrecht

[slachtoffer 2] heeft verklaard dat ze op een gegeven moment minder klanten kreeg, en dat verdachte toen tegen haar zei dat ze een nieuwe seksadvertentie moest maken.142 Ook heeft hij een keer tegen haar gezegd dat ze haar advertenties weer omhoog moest plaatsen, om zo haar drugsschuld die ze bij hem had af te betalen.143 Het feit dat [slachtoffer 2] seksadvertenties heeft aangemaakt wordt bevestigd door het onderzoek aan de Packard Bell laptop die volgens [slachtoffer 3] werd gebruikt voor prostitutiewerkzaamheden. Verdachte heeft verklaard dat hij deze laptop aan [slachtoffer 3] had gegeven, en dat hij er zelf ook gebruik van maakte.144 Met deze laptop werden de websites www.speurders.nl, www.seksjobs.nl, www.kinky.nl, www.eromarkt.nl, www.marktnet.nl, en www.seksadvertentieplaatsen.nl bezocht. Op de websites www.speurders.nl, www.eromarkt.nl en www.marktnet.nl zijn seksadvertenties aangemaakt en bewerkt. Uit de computergegevens volgt dat [slachtoffer 2] ook gebruik heeft gemaakt van deze laptop.145

Daarbij hecht de rechtbank waarde aan de verklaring van [slachtoffer 3] , waaruit volgt dat verdachte zich bemoeide met het maken van seksadvertenties en het omhoog bellen van de advertenties.146 Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank bewezen dat verdachte seksadvertenties heeft laten maken en advertenties omhoog heeft laten plaatsen door [slachtoffer 2] , welke handelingen [slachtoffer 2] er onder meer toe hebben bewogen om in de prostitutie te gaan en te blijven werken.

Dit alles leidt de rechtbank tot het oordeel dat verdachte door middel van de beschreven middelen, namelijk geweld, dwang, misbruik maken van een kwetsbare positie en misbruik maken van een uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, en met de eerder omschreven werkwijze [slachtoffer 2] heeft gedwongen of bewogen om in de prostitutie te werken en hierin ook te blijven werken (sub 4).

4) Dwingen of bewegen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van seksuele handelingen met een derde als bedoeld in artikel 273f lid 1 sub 9 Wetboek van Strafrecht

Onder druk van de hiervoor beschreven middelen (geweld, dwang, misbruik maken van een kwetsbare positie en misbruik maken van een uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht), heeft verdachte [slachtoffer 2] gedwongen het geld dat zij met haar prostitutie-werkzaamheden verdiend had, aan hem af te staan. Hij zorgde er immers voor dat ze geen drugs kreeg als ze niet in de prostitutie werkte, sloot haar op als ze geen klanten had, en gebruikte daarnaast geweld tegen haar als ze niet wilde werken. Verdachte heeft haar aldus gedwongen hem te bevoordelen uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met een derde.

5) Voordeel trekken uit uitbuiting als bedoeld in artikel 273f lid 1 sub 6 Wetboek van Strafrecht

Verdachte heeft ook daadwerkelijk voordeel getrokken uit de prostitutiewerkzaamheden van [slachtoffer 2] . Zoals eerder overwogen heeft [slachtoffer 2] verklaard dat zij al het geld dat zij verdiende met haar prostitutiewerkzaamheden aan verdachte moest afgeven.147 [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] hebben verklaard dat de hoeveelheid drugs die zij van verdachte kregen, niet in verhouding stond tot het geld dat zij aan hem afdroegen.148 Gelet op deze omstandigheden en het feit dat verdachte dezelfde werkwijze bij [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] toepaste, heeft de rechtbank de overtuiging dat [slachtoffer 2] het geld dat zij verdiende met de prostitutiewerkzaamheden allemaal afgaf aan verdachte, en dat verdachte dit geld voor een groot deel voor eigen doeleinden spendeerde. Hij gaf [slachtoffer 2] wel drugs, maar dit was minder waard dan het geld dat hij van haar kreeg. Daarbij komt dat verdachte, door [slachtoffer 2] telkens drugs te ‘geven’, een vaste afzetmarkt voor zijn drugs creëerde. Dit alles brengt de rechtbank tot de overtuiging dat verdachte voordeel heeft getrokken uit de prostitutiewerkzaamheden van [slachtoffer 2] .

Periode

[slachtoffer 2] is geboren op [geboortedag 2] 1989.149 Zij heeft verklaard dat zij vanaf januari 2016 voor verdachte in de prostitutie heeft gewerkt.150 De laatste keer dat ze in de prostitutie heeft gewerkt was in augustus 2016.151 Zij werd als verdachte gehoord voor brandstichting op 29 augustus 2016.152 Gelet hierop acht de rechtbank bewezen dat [slachtoffer 2] voor verdachte in de prostitutie heeft gewerkt van 1 januari 2016 tot 29 augustus 2016.

Feit 3 ( [slachtoffer 3] )

1. Middelen als bedoeld in artikel 273f lid 1 sub 1, Wetboek van Strafrecht

Geweld en bedreiging met geweld

[slachtoffer 3] heeft verklaard dat verdachte haar bedreigde, onder andere met een pistool. Hij richtte dat pistool dan op haar en zei dat ze naar hem moest luisteren, anders zou hij haar doodschieten. Hij sloeg haar ook met dit pistool. Ze werd ook door verdachte mishandeld als hij vond dat ze een fout had gemaakt. Verdachte brandde haar met sigarettenpeuken en stak haar met een schroevendraaier en met jointjes. Hij sloeg haar ook met stoelen, balken en een riem op haar hoofd. Ze werd door hem tegen haar hoofd en in haar buik getrapt.153

Verdachte heeft haar ook geslagen met een fles en met een stuk kozijn. Hij heeft haar geprikt met een vork en overal op haar lichaam en gezicht hard getrapt en geslagen. Soms kreeg ze hiervan geen adem meer. Dit heeft verdachte een keer drie dagen lang gedaan. Daarna is ze weer teruggegaan naar haar ex-vriend en die heeft haar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze geopereerd omdat haar darmen beschadigd waren.154

Verdachte dwong haar ook om seks met hem te hebben, ook al dat wilde ze niet. Hij moest ook met [slachtoffer 1] en hem een trio doen. Als ze dat niet deed, dan kreeg ze klappen van hem.155

[slachtoffer 3] gaf het geld dat zij verdiende aan verdachte, omdat ze bang voor hem was en vreesde voor haar leven. Ze had geen keus.156

[slachtoffer 1] heeft verklaard dat ze heeft gezien dat [slachtoffer 3] klappen kreeg van verdachte.157

[naam 5] heeft verklaard dat hij een relatie met [slachtoffer 3] heeft gehad. Op een gegeven moment kwam hij haar na lange tijd tegen. Ze was erg afgevallen en was er slecht aan toe. Hij heeft haar toen naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis gebracht. Daar is vastgesteld dat ze een darmbreuk had. [slachtoffer 3] had hem verteld dat ze in elkaar was geslagen door een ex-vriend van haar, een neger.158

Uit medische gegevens die zijn opgevraagd bij het ziekenhuis Rijnstate te Arnhem, volgt dat [slachtoffer 3] zich op 18 januari 2014 heeft gemeld bij de spoedeisende hulp met buikklachten die ze al vier dagen zei te hebben. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat er sprake was van een beklemmende buikwandbreuk net boven de navel met uitstulping van de dunne darm, die vervolgens door chirurgie is verholpen.159

Op basis van foto’s die van [slachtoffer 3] zijn gemaakt, is medisch onderzoek verricht naar de bij haar zichtbare letsels. Zij had meerdere huidonderbrekingen op haar armen, handen en benen, waarbij de datering van de littekens verschillend is. De littekens zijn ontstaan door een thermische verbranding van de huid, en de verklaring van [slachtoffer 3] dat sprake was van het (stelselmatig) uitdrukken van brandende peuken op haar lichaam is volgens de arts zeker aannemelijk.

[slachtoffer 3] had daarnaast dieper gelegen littekens op haar rechter bovenarm en rechter knie. Deze zijn toegebracht door het inbrengen van een stekend scherp voorwerp. De verklaring van [slachtoffer 3] dat dit het gevolg is geweest van steken met een schroevendraaier is volgens de arts zeker aannemelijk. Op haar neusrug is ook een snijwond of scheurwond geconstateerd. Dit is gebeurd door een scherp snijdend voorwerp of stomp geweld.160

[getuige 4] heeft verklaard dat [slachtoffer 3] in elkaar geslagen was en onder de blauwe plekken zat toen hij haar ontmoette. Ze werd door verdachte in elkaar geslagen als ze niet genoeg geld verdiende.161

Getuige [getuige 8] heeft verklaard dat hij weleens brandwonden bij [slachtoffer 3] op de handen en armen heeft gezien. Dit waren littekens. [slachtoffer 3] heeft getuige ook weleens verteld dat verdachte haar geslagen had. Ze kreeg dan geen drugs of ze had geen geld en dan sloeg verdachte haar.162

Getuige [getuige 11] heeft verklaard dat hij meermalen in het huis van [getuige 7] (rechtbank: [adres 2]) heeft gezien dat verdachte [slachtoffer 3] sloeg.163

Getuige [getuige 1] heeft verklaard dat ze meermalen heeft gezien dat [slachtoffer 3] klappen van verdachte kreeg, omdat ze niet al haar geld aan hem had afgegeven of niet voldoende had verdiend.164 Het geweld ging er heftig aan toe. Hij sloeg vaak met zijn vuisten op het lichaam, en getuige heeft ook gezien dat hij een pistool op het hoofd zette van een van de meiden.165

Getuige [getuige 6] heeft verklaard dat hij in juni 2017 op de [adres 2] een seksafspraak had en dat hij toen door een man met een pistool is bedreigd. De man die het pistool in zijn hand had, heeft [getuige 6] herkend op een foto als verdachte.166

De rechtbank heeft gelet op het vorenstaande de overtuiging dat verdachte [slachtoffer 3] stelselmatig heeft mishandeld op verschillende wijzen. Dit volgt uit de verklaring van [slachtoffer 3] zelf, de getuigenverklaringen, en daarnaast uit de letselverklaring. Ook volgt hier uit dat verdachte [slachtoffer 3] heeft bedreigd met de dood en dat hij haar dwong seks met hem te hebben. Door middel van dit geweld zorgde verdachte ervoor dat [slachtoffer 3] bang voor hem was. Daardoor bleef ze in de prostitutie werken en haar verdiende geld aan hem afstaan.

Dwang

[slachtoffer 3] heeft verklaard dat verdachte haar opsloot in een kamertje aan de [adres 2] in Arnhem.167 Dat deed hij met een sleutel. Soms plaste ze in haar broek doordat ze nergens heen kon. Ze werd dan drie tot vier uur opgesloten, en verdachte kwam pas weer terug als er een klant kwam. Toen ze bij [naam 3] verbleef, heeft verdachte haar een keer een hele dag opgesloten.168 Verdachte hield aan de [straat] controle over haar doordat [naam 3] er altijd was en daarnaast waren er loopjongens van verdachte. Zij mocht niet van haar kamer af omdat niemand haar mocht zien. Ze kon niet ongezien bij de voordeur komen. Verdachte deed de deur van buiten op slot en [naam 3] van binnen.169 Toen ze een keer probeerde te vluchten, belde verdachte haar al toen ze pas net buiten was. Hij zei dat hij er aan zou komen en haar in elkaar zou slaan.170

Verdachte heeft ook haar identiteitskaart, paspoort en haar bankpas van haar afgepakt. Hij haalde haar Wajong uitkering van de rekening af.171 Verdachte wist ook haar pincode. Zij had geen zeggenschap meer over haar rekening. Verdachte maakte het geld op aan bijvoorbeeld auto’s.172

[getuige 4] heeft verklaard dat [slachtoffer 3] in de woning aan de [straat] in Arnhem opgesloten werd, omdat ze klanten moest ontvangen voor verdachte. Dit heeft hij van [slachtoffer 3] en een aantal andere meiden gehoord. [slachtoffer 3] werd ook aan de [adres 2] opgesloten door verdachte. Daarnaast haalde verdachte de Wajong uitkering van [slachtoffer 3] met haar bankpas van haar rekening. Dit gebruikte hij om de drugsschulden die zij bij hem had te verrekenen.173

Getuige [getuige 1] heeft verklaard dat als verdachte niet in de woning aan de [adres 2] was, [getuige 7] er altijd was. Als [getuige 7] er ook niet was, dan sloot verdachte [slachtoffer 3] op. Ze mocht er dan alleen uit als er klanten kwamen.174

De rechtbank heeft gelet op het vorenstaande, alsmede de vergelijkbare werkwijze van verdachte ten aanzien van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , de overtuiging dat verdachte [slachtoffer 3] meermalen heeft opgesloten in (een kamer van) de woningen aan de [adres 2] en aan de [straat] . Hij hield haar dan in de gaten of zorgde ervoor dat iemand anders haar in de gaten hield. Ook deed hij soms de deur van de woning en/of de kamer op slot. Als [slachtoffer 3] weg probeerde te gaan, had dit direct gevolgen en zorgde verdachte dat ze weer terug kwam.

Voorts heeft verdachte - eveneens vergelijkbaar met zijn handelwijze betreffende [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] - de identiteitskaart, het paspoort en de bankpas van [slachtoffer 3] afgepakt, en de Wajong uitkering die [slachtoffer 3] ontving van haar rekening gehaald en voor eigen doeleinden uitgegeven. Op deze manier werd het leven van [slachtoffer 3] volledig door verdachte gecontroleerd en zorgde hij ervoor dat ze niet kon ontsnappen. Immers, hij zou haar wel vinden en terughalen, en daarnaast had ze zonder geld maar weinig mogelijkheden. Door deze omstandigheden te creëren heeft verdachte [slachtoffer 3] dan ook gedwongen om voor hem in de prostitutie te blijven werken.

Misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie

[slachtoffer 3] heeft verklaard dat zij een borderline stoornis heeft.175 Toen ze verdachte ontmoette was ze al verslaafd aan drugs. Ze werd geslagen door haar toenmalige vriend. Verdachte wist dit, en kwam voor haar op tegenover die vriend. Verdachte gaf haar ook drugs. Aan het begin waren zij en verdachte verliefd. [slachtoffer 3] zag dit als een relatie. Vanaf het moment dat ze verdachte leerde kennen is ze meer drugs gaan gebruiken.176 Verdachte was eerst heel goed voor haar. Hij gaf haar van alles, waaronder drugs. Na drie maanden sloot hij haar op in de flat van [naam 3] aan de [straat] en liet hij haar een papiertje zien waarop stond hoeveel schuld ze aan hem had, namelijk (ongeveer) € 8.000,-. Hij werd agressief en zei dat ze alles terug moest betalen.

[slachtoffer 3] kreeg alleen drugs van verdachte als ze klanten had. Verdachte gaf haar van tevoren een beetje drugs zodat de drang naar meer groter werd.177 Vanaf 2013 heeft [slachtoffer 3] bij verdachte heroïne gebruikt.178 Als ze geen geld verdiende, dan werd ze naar een kamer gestuurd en kreeg ze geen drugs.179 Als ze weinig geld binnen bracht, kreeg ze van verdachte drugs met slechte kwaliteit, waardoor ze meer drugs wilde gebruiken en nog afhankelijker werd. [slachtoffer 3] gebruikte elke dag de hele dag door drugs.180

Het is haar een keer gelukt om te vluchten toen verdachte haar boodschappen liet doen. Uiteindelijk is ze toen toch weer terug naar verdachte gegaan, omdat ze geen stabiliteit qua drugs had.181

[slachtoffer 2] heeft verklaard dat [slachtoffer 3] verslaafd was aan heroïne en cocaïne.182

[getuige 9] heeft verklaard dat verdachte weleens drugs aan [slachtoffer 3] gaf, en dat zij daar dan niks voor hoefde te betalen.183

Getuige [getuige 10] heeft verklaard dat [slachtoffer 3] in het begin drugs kreeg van verdachte, maar het naderhand moest betalen. Hiervoor moest ze dan in de prostitutie werken of stelen.184

Getuige [getuige 1] heeft verklaard dat [slachtoffer 3] drugs nodig had en dat verdachte daar misbruik van maakte. [slachtoffer 3] was ook verliefd op verdachte.185

Uit medische informatie over [slachtoffer 3] volgt dat zij op 9 januari 2015 door haar huisarts naar de GGZ is verwezen in verband met een borderline persoonlijkheidsstoornis en verschillende verslavingen.186

Verdachte heeft verklaard dat hij een relatie van twee tot drie jaar heeft gehad met [slachtoffer 3] , vanaf ongeveer 2010. Hij heeft het voor haar opgenomen toen ze geslagen werd door haar toenmalige vriend. Hij wist tijdens hun relatie dat [slachtoffer 3] een borderline stoornis had. Ook wist hij dat ze verslaafd was aan drugs.187 Ze gebruikte cocaïne en heroïne.188

Gelet op het vorenstaande en uit het feit dat verdachte eenzelfde werkwijze bij [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] hanteerde, waarbij de rechtbank van oordeel is dat de bij [slachtoffer 1] omschreven omstandigheden van overeenkomstige toepassing zijn op [slachtoffer 3] , heeft de rechtbank allereerst de overtuiging dat verdachte misbruik heeft gemaakt van de kwetsbare positie waarin [slachtoffer 3] zich bevond. [slachtoffer 3] had immers een borderline stoornis en toen verdachte haar ontmoette was ze verslaafd aan drugs en werd ze mishandeld door haar toenmalige vriend. Verdachte kwam voor haar op tegenover die vriend, en mede daardoor is [slachtoffer 3] verliefd op hem geworden. Doordat verdachte haar vervolgens veel drugs heeft gegeven, waarvoor [slachtoffer 3] hem vervolgens moest betalen, heeft hij haar nog afhankelijker van (zijn) drugs gemaakt waardoor zij geen andere keuze had dan in de prostitutie te werken en het hiermee verdiende geld aan hem af te staan. Verder had zij zelf geen geld tot haar beschikking, nu ze dit allemaal aan verdachte moest afgeven. Aldus was er voor [slachtoffer 3] een afhankelijkheidssituatie ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en waarbij zij geen weerstand heeft kunnen bieden aan verdachte. Daarnaast heeft de rechtbank de overtuiging dat verdachte hiermee ook misbruik heeft gemaakt van een uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht omdat [slachtoffer 3] niet in een situatie verkeerde die gelijk is aan de omstandigheden waarin een mondige prostituee in Nederland pleegt te verkeren. Verdachte had overwicht op [slachtoffer 3] , doordat hij haar drugs gaf waar zij zeer afhankelijk van was, en haar hele leven gecontroleerd zoals hiervóór onder het kopje ‘dwang’ al is geconcludeerd. Hierdoor was het ook vrijwel onmogelijk voor [slachtoffer 3] om zich aan de situatie te onttrekken.

2) Handelingen door verdachte als bedoeld in artikel 273f Wetboek van Strafrecht

Huisvesten

[slachtoffer 3] heeft verklaard dat ze heeft gewerkt aan de [adres 2] te Arnhem, de [straat] en bij [naam 6] in Malburgen West (gemeente Arnhem).189 Daarnaast heeft ze ook in een bungalowpark en op een camping verbleven. Hier woonde en werkte ze dan. Verdachte besliste en regelde het als zij naar een andere plek moest gaan.190

[slachtoffer 1] heeft verklaard dat ze samen met [slachtoffer 3] op de [adres 2] in Arnhem heeft verbleven.191

Getuige [getuige 1] heeft verklaard dat [slachtoffer 3] op de [adres 2] in Arnhem woonde en werkte.192

Uit een door [getuige 11] afgelegde verklaring volgt dat [slachtoffer 3] ook op een camping heeft gewerkt.193

Gelet op het vorenstaande heeft de rechtbank de overtuiging dat [slachtoffer 3] aan de [straat] en de [adres 2] in Arnhem heeft gewoond en gewerkt, en dat verdachte deze plaatsen voor haar geregeld heeft. Ook heeft verdachte geregeld dat [slachtoffer 3] op een bungalowpark en op een camping woonde en werkte. Hiermee heeft verdachte [slachtoffer 3] gehuisvest, en haar daarmee in een situatie gebracht dat zij zich beschikbaar stelde tot het verrichten van prostitutie-werkzaamheden en door verdachte werd uitgebuit.

Vervoeren

[slachtoffer 3] heeft verklaard dat ze ook escortwerkzaamheden verrichtte.194 Verdachte huurde auto’s als zij op escort moest. Iemand anders reed haar dan naar het adres waar ze heen moest, maar verdachte ging altijd mee.195 Verdachte heeft verklaard dat hij een aantal keren is meegereden met [slachtoffer 3] als zij naar een klant ging.196

Gelet op het vorenstaande heeft de rechtbank de overtuiging dat verdachte [slachtoffer 3] heeft vervoerd naar klanten, en daarnaast vervoer heeft geregeld, zodat [slachtoffer 3] prostitutie-werkzaamheden kon uitvoeren. Hiermee heeft hij haar in een situatie gebracht dat zij zich beschikbaar stelde tot het verrichten van prostitutiewerkzaamheden en door verdachte werd uitgebuit.

3) Dwingen of bewegen zich beschikbaar te stellen tot verrichten van diensten als bedoeld in artikel 273f lid 1 sub 4 Wetboek van Strafrecht

[slachtoffer 3] heeft verklaard dat verdachte advertenties voor haar liet maken op kinky.nl, seksjobs.nl en speurders.nl.197 Verdachte belde regelmatig de seksadvertenties omhoog. Ook maakte hij foto’s voor deze advertenties. Bij het maken van de advertenties vinkte verdachte alle vakjes aan, waardoor [slachtoffer 3] de meest vieze mannen kreeg. De tekst van de advertentie werd onder meer door verdachte bepaald.198 Verdachte haalde mannen van straat waarmee ze seks moest hebben. Ze wilde geen seks hebben met de mannen die verdachte uitkoos, maar dat moest van hem.199 Deze verklaring van [slachtoffer 3] wordt bevestigd door het onderzoek naar de Packard Bell laptop die volgens [slachtoffer 3] werd gebruikt voor prostitutiewerkzaamheden. Op deze laptop werden de websites www.speurders.nl, www.seksjobs.nl, www.kinky.nl, www.eromarkt.nl, www.marktnet.nl, en www.seksadvertentieplaatsen.nl bezocht. Op de websites www.speurders.nl, www.eromarkt.nl en www.marktnet.nl zijn seksadvertenties aangemaakt en bewerkt.200 Verdachte heeft verklaard dat hij deze laptop aan [slachtoffer 3] had gegeven, en dat hij er zelf ook gebruik van maakte.201

Dat verdachte zich zelf heeft bezig gehouden met het plaatsen, bewerken en omhoog bellen van seksadvertenties, wordt naar het oordeel van de rechtbank bevestigd door opgevraagde gegevens bij seksjobs.nl, waaruit blijkt dat er telefoonnummers van verdachte zijn gebruikt voor het opwaarderen van seksadvertenties. In deze advertenties werden de postcodes gebruikt van de [adres 2] te Arnhem.202

De rechtbank heeft op grond van het voorgaande de overtuiging dat verdachte seksadvertenties en foto’s voor deze advertenties heeft gemaakt en laten maken, en daarnaast heeft bepaald dat [slachtoffer 3] elke dag in de prostitutie moest werken en voor een deel ook welke klanten zij dan moest ontvangen. Deze handelingen hebben [slachtoffer 3] er onder meer toe gebracht om in de prostitutie te gaan werken en te blijven werken.

Voorts is de rechtbank van oordeel dat verdachte door middel van de hiervoor genoemde dwangmiddelen, namelijk geweld, bedreiging met geweld, dwang, misbruik maken van een kwetsbare positie en misbruik maken van een uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, en met de eerder omschreven werkwijze [slachtoffer 3] heeft gedwongen of bewogen om in de prostitutie te werken en hierin ook te blijven werken.

4) Dwingen of bewegen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van seksuele handelingen met een derde als bedoeld in artikel 273f lid 1 sub 9 Wetboek van Strafrecht

Onder druk van de hiervoor beschreven middelen (geweld, bedreiging met geweld, dwang, misbruik maken van een kwetsbare positie en misbruik maken van een uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht), heeft verdachte [slachtoffer 3] gedwongen het geld dat zij met haar prostitutie-werkzaamheden verdiende aan hem af te staan. Hij zorgde er immers voor dat ze geen drugs kreeg als ze niet in de prostitutie werkte, hij sloot haar op als ze geen klanten had en daarnaast gebruikte hij geweld tegen haar als ze niet wilde werken. Verdachte heeft haar aldus gedwongen om hem te bevoordelen uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met een derde.

5) Voordeel trekken uit uitbuiting als bedoeld in artikel 273f lid 1 sub 6 Wetboek van Strafrecht

Verdachte heeft ook daadwerkelijk voordeel getrokken uit de prostitutiewerkzaamheden van [slachtoffer 3] . Zoals eerder overwogen heeft [slachtoffer 3] verklaard dat zij al haar geld dat zij verdiende met haar prostitutiewerkzaamheden aan verdachte moest afgeven. Ook heeft ze verklaard dat verdachte veel meer geld afpakte, dan hij haar aan drugs gaf.203 Als ze escortwerkzaamheden deed, gaf ze het geld dat ze daarmee verdiende direct aan verdachte af.204 Ze vroeg soms om geld aan verdachte, maar dat kreeg ze nooit.205 Ze heeft een keer geld achtergehouden voor haarzelf. Toen verdachte hier achter kwam werd hij heel kwaad en moest ze het afgeven.206

Getuige [getuige 4] heeft verklaard dat [slachtoffer 3] door verdachte werd uitgemolken.207

De rechtbank heeft op basis van het voorgaande, en op grond van het feit dat verdachte eenzelfde werkwijze bij [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] toepaste, de overtuiging dat [slachtoffer 3] het geld dat zij verdiende met de prostitutiewerkzaamheden (vrijwel meteen) allemaal afgaf aan verdachte, en dat verdachte dit geld voor een groot deel voor eigen doeleinden weer spendeerde. Hij gaf [slachtoffer 3] wel drugs, maar dit was minder waard dan het geld dat hij van haar kreeg. Daarbij komt dat door [slachtoffer 3] telkens drugs te ‘geven’, verdachte een vaste afzetmarkt voor zijn drugs creëerde. Dit brengt de rechtbank tot de overtuiging dat verdachte voordeel heeft getrokken uit de prostitutiewerkzaamheden van [slachtoffer 1] .

Periode

[slachtoffer 3] is geboren op [geboortedag 3] 1982.208 Zij heeft verklaard dat ze van 4 april 2013 tot 23 maart 2016 en van eind april 2016 tot juni 2017 voor verdachte in de prostitutie heeft gewerkt.209 Gelet hierop en op de ten laste gelegde periode, acht de rechtbank bewezen dat [slachtoffer 3] in de periode van 4 april 2013 tot 19 oktober 2016, en 5 april 2017 tot 1 juli 2017 voor verdachte in de prostitutie heeft gewerkt.

Oogmerk van uitbuiting met betrekking tot feiten 1, 2 en 3

Uit al hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen en geoordeeld, volgt dat verdachte drie kwetsbare vrouwen, namelijk [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] , door het geven van drugs afhankelijk van hem heeft gemaakt en vervolgens ook een angstcultuur heeft gecreëerd door geweld tegen hen te gebruiken of daarmee te dreigen en hen op te sluiten. Door deze omstandigheden konden de vrouwen niet anders dan voor hem in de prostitutie te (blijven) werken en het geld dat zij hiermee verdienden aan hem af te geven. Deden zij dat niet, dan kregen zij immers geen drugs en werden ze het slachtoffer van opsluiting en mishandeling. Volgens de verklaring van deze vrouwen hebben zij veel meer geld aan verdachte afgegeven dan zij van hem terugkregen in de vorm van drugs, condooms, kleding, onderdak en eten. Gelet op deze omstandigheden heeft de rechtbank de overtuiging dat verdachte ten aanzien van alle vrouwen heeft gehandeld met het oogmerk van seksuele uitbuiting.

Alles overziend acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan hetgeen is ten laste gelegd in de feiten 1 tot en met 3.

Met betrekking tot feit 4 (wederrechtelijke vrijheidsberoving)

Bij de beoordeling van de feiten 1 tot en met 3 heeft de rechtbank reeds uitvoerig aandacht besteed aan de inhoud van wettige bewijsmiddelen waaruit volgt dat verdachte alle drie aangeefsters van hun vrijheid heeft beroofd en tijdelijk beroofd heeft gehouden. De rechtbank zal dit voor het tenlastegelegde onder 4, de wederrechtelijke vrijheidsberoving, kort herhalen.

[slachtoffer 1] heeft verklaard dat zij in de periode, dat zij voor verdachte in de prostitutie werkte, namelijk [geboortedag 4] 2013 tot 19 oktober 2016, en 5 april 2017 tot en met 22 oktober 2017, meermalen door hem is opgesloten. Dit was in een slaapkamer aan de [adres 2] (de rechtbank begrijpt, zoals hiervoor overwogen: [adres 2]) waar hij de deur op slot deed210 en aan de [straat] , beide in Arnhem. Ze heeft een keer een hele nacht opgesloten gezeten, en moest dan in een emmer plassen.211 Ze werd altijd door iemand in de gaten gehouden.212 Dat [slachtoffer 1] door verdachte werd opgesloten, wordt ook bevestigd door verschillende, hiervoor genoemde getuigen.213

Op 27 juli 2017 traden verbalisanten van politie binnen in de woning aan de [adres 2] te Arnhem. De verbalisanten hebben verklaard dat zij een afgesloten kamer aantroffen. Er zat een cilinderslot op de deur. Verbalisanten braken de deur van de kamer open en troffen daar aan een matras op de grond, een condoomverpakking, een nachtkastje met daarop een kaars, een schoteltje met eten en drinken, en een foto met daarop [slachtoffer 1] . Op de muren van de slaapkamer was getekend, onder andere de letter C.214

[slachtoffer 2] heeft ook verklaard dat ze in de periode dat zij voor verdachte in de prostitutie werkte, namelijk van 1 januari 2016 tot 29 augustus 2016, soms door verdachte werd opgesloten. In de woning aan de [adres 1] in Arnhem deed verdachte dan de deur op slot215 en in de woning aan de [adres 2] (de rechtbank begrijpt, zoals hiervoor overwogen: [adres 2]) in Arnhem was er altijd een persoon die ervoor zorgde dat ze de woning niet verliet.216 Dat zij werd opgesloten, wordt bevestigd door [slachtoffer 1] .217

[slachtoffer 3] heeft verklaard dat ze in de periode dat ze voor verdachte werkte, namelijk van 4 april 2013 tot 19 oktober 2016, en 5 april 2017 tot 1 juli 2017, soms door verdachte werd opgesloten. In een kamer in de woning aan de [adres 2] (de rechtbank begrijpt, zoals hiervoor overwogen: [adres 2]) in Arnhem deed hij de deur op slot. Ze werd drie tot vier uur opgesloten, en plaste soms in haar broek omdat ze nergens heen kon.218 Aan de [straat] in Arnhem is ze een keer een hele dag opgesloten.219 In deze woning was er ook altijd iemand aanwezig die ervoor zorgde dat ze de woning niet verliet.220

Dat [slachtoffer 3] werd opgesloten, wordt ook bevestigd door verschillende, hiervoor genoemde getuigen.221

Op basis van de inhoud van de hiervoor aangehaalde wettige bewijsmiddelen heeft de rechtbank de overtuiging dat [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] in de ten laste gelegde periode meermalen door verdachte zijn opgesloten op verschillende adressen in Arnhem. Dit gebeurde soms doordat verdachte hen in een kamertje in de woning zette en de deur vervolgens op slot deed, waarbij ze geen toegang hadden tot normale sanitaire voorzieningen. Soms gebeurde dit ook doordat verdachte de voordeur van de woning op slot deed of mensen in de woning de opdracht gaf de aangeefsters de woning niet te laten verlaten. Dit gebeurde allemaal tegen de wil van de aangeefsters in. Behalve de getuigen, die de verklaringen van de aangeefsters op dit punt ondersteunen, hecht de rechtbank hier ook waarde aan het feit dat verdachte bij de drie aangeefsters telkens dezelfde werkwijze hanteerde.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat overtuigend kan worden bewezen dat verdachte [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] wederrechtelijk van hun vrijheid heeft beroofd en beroofd gehouden.

Met betrekking tot feit 5 (artikel 2 Opiumwet)

De feiten

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

In de periode van 1 december 2013 tot 19 oktober 2016 heeft verdachte meermalen cocaïne verstrekt aan [getuige 2] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] .222 Op 23 oktober 2017 heeft verdachte zes pillen bevattende de stof MDMA en daarnaast 0,72 gram MDMA te Arnhem voorhanden gehad.223Verdachte heeft in de periode van mei 2017 tot en met 23 oktober 2017 cocaïne verkocht aan anderen.224

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het tenlastegelegde wettig en overtuigend kan worden bewezen.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat slechts een deel van het tenlastegelegde bewezen kan worden verklaard. Slechts bewezen kan worden dat verdachte na zijn vrijlating, vanaf half april 2017, drugs heeft verkocht. Voor die tijd heeft hij slechts zelf drugs gebruikt en cocaïne aan [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] gegeven, waardoor niet meer dan het voorhanden hebben van drugs in die periode kan worden bewezen. Voorts kan volgens de verdediging niet van alle namen in de tenlastelegging worden bewezen dat verdachte drugs aan hen heeft verkocht of verstrekt.

Beoordeling door de rechtbank

In de tenlastelegging staan meerdere personen genoemd aan wie verdachte drugs zou hebben verstrekt. De verstrekking van cocaïne aan [getuige 2] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] is zoals hierboven al vermeld, erkend door verdachte.

De rechtbank zal hieronder nader ingaan op de vraag of verdachte ook aan andere personen verdovende middelen heeft verkocht of verstrekt.

[getuige 1] heeft verklaard dat zij heel vaak cocaïne en heroïne bij verdachte kocht. Op 17 november 2017 heeft zij verklaard dat zij dit al drie tot vier jaar doet. In het begin kocht ze dagelijks drugs, maar later werd dit één keer per week.225 De rechtbank acht de verklaring van [getuige 1] , bezien in samenhang met de verklaringen van [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en van verdachte dat hij in de periode vanaf december 2013 cocaïne verstrekte aan [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] , geloofwaardig. Derhalve komt de rechtbank tot de overtuiging dat verdachte meermalen cocaïne en heroïne aan [getuige 1] heeft verkocht.

[getuige 10] heeft verklaard dat hij één keer drugs van verdachte heeft gekocht. Hij gebruikt zelf zowel bruin als wit. Met wit bedoelt hij cocaïne.226 Het is een feit van algemene bekendheid dat in het drugsmilieu met ‘bruin’ heroïne wordt bedoeld, en met ‘wit’ cocaïne.

De rechtbank heeft op basis van deze verklaring, bezien in samenhang met de verklaringen van [getuige 1] , [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] , de overtuiging dat verdachte cocaïne en/of heroïne aan [getuige 10] heeft verkocht.

Op 18 oktober 2017 heeft er een telefonisch gesprek plaatsgevonden tussen verdachte en [naam 1] waarin [naam 1] aan verdachte vroeg om twintig licht en een tientje donker. Verdachte antwoordde hierop dat het goed is.227 [naam 1] heeft later verklaard dat hij met ‘licht’ coke bedoelde, en met ‘donker’ heroïne. Hij heeft een aantal keren bij verdachte cocaïne en heroïne gekocht.228 De rechtbank heeft op basis hiervan de overtuiging dat verdachte meermalen cocaïne en heroïne aan [naam 1] heeft verkocht.

[slachtoffer 1] heeft verklaard dat zij drugs van verdachte heeft gekocht toen ze hem voor het eerst ontmoette.229 Uit de verklaring van [slachtoffer 1] concludeert de rechtbank dat zij verdachte heeft ontmoet in 2013 230, terwijl verdachte heeft erkend dat hij vanaf 1 december 2013 cocaïne heeft verstrekt aan onder meer [slachtoffer 1] . Gelet op deze verklaringen en de verklaring van [getuige 1] heeft de rechtbank de overtuiging dat verdachte ook ruimschoots vóór mei 2017 al cocaïne en heroïne verkocht en verstrekte.

Concluderend acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode tussen 1 december 2013 en 23 oktober 2017 cocaïne en heroïne heeft verkocht en verstrekt aan verschillende personen.

Daarnaast acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte MDMA voorhanden heeft gehad. De rechtbank kan onvoldoende overtuigend uit het dossier afleiden dat verdachte een van de ten laste gelegde verdovende middelen heeft verstrekt aan [naam 1] , [naam 7] , [naam 8] , [naam 9] , [naam 10] , [naam 11] en [naam 12] . Van dit deel van de tenlastelegging zal de rechtbank verdachte dan ook vrijspreken. Ook heeft de rechtbank niet de overtuiging dat verdachte drugs heeft verstrekt aan anderen dan de hierboven genoemde personen.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, te weten:

Feit 1.

dat hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 9 december 2013 tot 19 oktober 2016 en/of 5 april 2017 tot en met 22 oktober 2017 in de gemeente(n) Arnhem en/of Deventer en/of elders in Nederland, een ander, te weten [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedag 4] 1992

A)

(sub 1)

(telkens) door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, (telkens) met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1] , en/of

(sub 4)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten

(mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) en/of

(sub 9)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van

haar seksuele handelingen met en/of voor een derde en/of

B)

(sub 6)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele en/of criminele uitbuiting van die [slachtoffer 1]

immers heeft verdachte

- die [slachtoffer 1] opgedragen om zichzelf te prostitueren, 7 dagen in de week, (bijna) alle uren van de dag en/of

- bepaald welke klanten die [slachtoffer 1] moest ontvangen en/of bezoeken en/of

- het (grootste deel van het) door die [slachtoffer 1] in de prostitutie verdiende geld ingenomen en/of door die [slachtoffer 1] aan hem, verdachte, laten afstaan en/of

- haar bankpas met pincode door van die [slachtoffer 1] aan hem, verdachte, laten afstaan en/of gebruik gemaakt van haar bankpas

waarbij verdachte

- (een) foto('s) heeft gemaakt of laten maken van die [slachtoffer 1] voor (een) seksadvertentie(s) en/of

- (een) seksadvertentie(s) heeft gemaakt of laten maken van die [slachtoffer 1] (onder diverse werknamen) en/of die seksadvertentie(s) op www.kinky.nl en/of www.sexjobs.nl en/of www. speurders.nl en/of www.eromarkt.nl en/of www.seksadvertentieplaatsen.nl en/of www.marktnet.nl, althans op diverse (seks)sites of andere (social) media heeft geplaatst en/of laten plaatsen en/of

- die (seks)advertentie(s)zogenaamd omhoog heeft gebeld en/of

- woon-/werkruimte(n) waar die [slachtoffer 1] klanten moest ontvangen heeft gearrangeerd en/of

- die [slachtoffer 1] heeft gehuisvest en/of

- het vervoer van die [slachtoffer 1] naar en van klanten heeft geregeld

terwijl verdachte,

- een (seksuele) relatie met die [slachtoffer 1] is aangegaan en/of

- aan die [slachtoffer 1] (telkens) cocaïne en/of andere harddrugs ter beschikking heeft gesteld en/of heeft aangeboden en/of heeft laten gebruiken, waardoor deze (weer) (meer) verslaafd is geraakt en/of

- aan die [slachtoffer 1] gezegd dat zij (nu) een (drugs)schuld bij hem, verdachte, had en dat zij die moest terugbetalen en/of

- tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd dat zij in de prostitutie moest gaan werken om haar (drugs) schuld terug te betalen en/of

- tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd dat zij in de prostitutie moest werken / klanten moest ontvangen en dan pas weer (meer) cocaïne/harddrugs van hem, verdachte, kreeg en/of

- die [slachtoffer 1] stelselmatig, althans veelvuldig fysiek heeft mishandeld (onder andere brandende sigarettenpeuken op haar lichaam uitgedrukt, (een) tand(en) uit haar mond geslagen, haar keel langdurig dichtgeknepen, haar aan haar hoofdharen (mee)getrokken, haar meermalen geslagen met onder andere tv kabel(s) en/of een riem(en) en/of een kleerhanger en/of een vaas en/of glaswerk en/of andere voorwerpen en/of haar meermalen van een trap geduwd, haar meermalen in het gezicht en/of tegen het hoofd en/of elders op/tegen haar lichaam geslagen, gestompt en/of geschopt) en/of

- die [slachtoffer 1] stelselmatig, althans veelvuldig heeft bedreigd (gezegd dat hij haar vaker en ernstiger zou mishandelen als zij niet in de prostitutie wilde (blijven) werken) en/of een vuurwapen op haar hoofd/lichaam heeft gezet en/of gericht en/of (daarbij) heeft gezegd dat zij naar hem, verdachte, moest luisteren en hij haar anders dood zou schieten, althans gezegd dat zij afgemaakt zou worden, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of

- die [slachtoffer 1] stelselmatig, althans veelvuldig psychisch heeft mishandeld en/of

- die [slachtoffer 1] heeft geïntimideerd en/of

- die [slachtoffer 1] heeft geïsoleerd van haar moeder en haar kind en/of

- die [slachtoffer 1] heeft gecontroleerd door haar altijd in de gaten te (laten) houden en/of veelvuldig en/of langdurig op te sluiten in een kamertje zonder (voldoende) drinken/voedsel en/of zonder normale sanitaire voorzieningen en/of zonder communicatiemiddelen/- mogelijkheden en/of

- de werktijden van die [slachtoffer 1] heeft bepaald en/of

- die [slachtoffer 1] heeft gedwongen althans heeft bewogen om vele uren per dag en/of veel dagen achter elkaar te werken, ook als die [slachtoffer 1] ongesteld of ziek was en/of

- het paspoort en/of het ID bewijs en/of de bankpas van die [slachtoffer 1] heeft ingenomen en/of dit paspoort en/of dit ID bewijs en/of die bankpas door die [slachtoffer 1] aan hem, verdachte, heeft laten afdragen en/of

- (meermalen) geld van de rekening van die Van de Vreede heeft gehaald en/of

- die [slachtoffer 1] telkens heeft gemanipuleerd door haar telkens aan te trekken en af te stoten,

door welke feiten en omstandigheden voor die [slachtoffer 1] een (afhankelijkheids)situatie is ontstaan, waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand heeft kunnen bieden aan verdachte

( lid 3 sub 2)

terwijl die [slachtoffer 1] een kwetsbare persoon in een kwetsbare positie was, omdat die [slachtoffer 1]

- verliefd was op en/of (emotioneel ) afhankelijk was van verdachte en/of

- ( wederom) verslaafd was gemaakt/geraakt aan harddrugs en/of

- geen andere middelen van bestaan (meer) had,

waardoor zij bang was om hem kwijt te raken en/of waardoor zij alles deed wat hij van haar wilde

(lid 3 sub 3)

welke feiten werden voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld;

Feit 2.

dat hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2016 tot 29 augustus 2016 en/of 24 augustus 2017 tot en met 22 oktober 2017 in de gemeente Arnhem en/of elders in Nederland, een ander, te weten [slachtoffer 2] ( [slachtoffer 2] ), geboren op [geboortedag 2] 1989

A.

(sub 1)

(telkens) door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, (telkens) met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 2] en/of

(sub 4)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

die [slachtoffer 2] heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met en/of voor een derde tegen betaling)

(telkens) onder de onder sub 1 genoemde omstandigheden, te weten door dwang

en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) en/of

(sub 9)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

die [slachtoffer 2] heeft gedwongen dan wel bewogen hem te bevoordelen uit de

opbrengst van haar seksuele handelingen met of voor een derde en/of

B.

(sub 6)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 2]

immers heeft verdachte

- die [slachtoffer 2] opgedragen om zichzelf te prostitueren, 7 dagen in de week, (bijna) alle uren van de dag en/of

- bepaald welke klanten die [slachtoffer 2] moest ontvangen en/of bezoeken en/of

- het (grootste deel van het) door die [slachtoffer 2] in de prostitutie verdiende geld ingenomen en/of door die [slachtoffer 2] aan hem, verdachte, laten afstaan en/of

- haar bankpas met pincode door die [slachtoffer 2] aan hem, verdachte, laten afstaan en/of gebruik gemaakt van die bankpas

waarbij verdachte

- (een) foto('s) heeft gemaakt of laten maken van die [slachtoffer 2] voor (een) seksadvertentie(s) en/of

- ( een) seksadvertentie(s) heeft gemaakt of laten maken van die [slachtoffer 2] (onder diverse werknamen) en/of die seksadvertentie(s) op www.kinky.nl en/of www.sexjobs.nl en/of www.speurders.nl en/of www.eromarkt.nl en/of www.seksadvertentieplaatsen.nl en/of www.marktnet.nl, althans op diverse (seks)sites of andere (sociale) media heeft geplaatst en/of laten plaatsen en/of

- die (seks)advertentie(s) zogenaamd omhoog heeft gebeld en/of

- werkruimte(n) waar die [slachtoffer 2] klanten moest ontvangen heeft gearrangeerd en/of

- huisvesting voor die [slachtoffer 2] heeft geregeld en/of

- het vervoer van die [slachtoffer 2] naar en van klanten heeft geregeld

terwijl verdachte,

- een (seksuele) relatie met die [slachtoffer 2] is aangegaan en/of

- die [slachtoffer 2] (telkens) alcohol en/of cocaïne en/of heroïne, althans harddrugs heeft aangeboden en/of laten gebruiken, waardoor zij (weer) (meer) verslaafd is geraakt en/of

- tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd dat zij (nu) een (drugs)schuld bij hem had en dat zij die moest terugbetalen en/of

- tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd dat zij in de prostitutie moest werken om haar schuld terug te betalen en/of

- tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd dat zij in de prostitutie moest werken / klanten moest ontvangen en dan pas weer (meer) alcohol/cocaïne/heroïne/ harddrugs van hem, verdachte, kreeg en/of

- die [slachtoffer 2] stelselmatig, althans veelvuldig fysiek heeft mishandeld (onder andere brandende sigarettenpeuken op haar lichaam uitgedrukt, meermalen in gezicht, hoofd en/of elders op/tegen haar lichaam geslagen, gestompt en/of geschopt) en/of

- die [slachtoffer 2] stelselmatig, althans veelvuldig heeft verkracht en/of

- die [slachtoffer 2] veelvuldig heeft bedreigd (gezegd dat hij haar vaker en ernstiger zou mishandelen als zij niet in de prostitutie wilde (blijven) werken) en/of een vuurwapen op haar hoofd /tegen haar lichaam heeft gezet en/of gericht en/of (daarbij) gezegd dat zij naar hem moest luisteren en hij haar anders dood zou schieten, althans gezegd dat zij afgemaakt zou worden of woorden van soortgelijke dreigende aard of strekking, en/of

- die [slachtoffer 2] stelselmatig, althans veelvuldig psychisch heeft mishandeld en/of

- die [slachtoffer 2] heeft geïntimideerd en/of

- de sleutel van de eigen woning van die [slachtoffer 2] heeft afgenomen en/ofin die/haar woning een of meer andere personen heeft gehuisvest en/of

- die [slachtoffer 2] heeft geïsoleerd van haar familie en/of vrienden en/of

- die [slachtoffer 2] heeft gecontroleerd door haar altijd in de gaten te (laten) houden en/of veelvuldig en/of langdurig op te sluiten in een kamertje zonder (voldoende) drinken/voedsel en/of zonder normale sanitaire voorzieningen en/of zonder communicatiemiddelen/- mogelijkheden en/of

- de werktijden van die [slachtoffer 2] heeft bepaald en/of

- die [slachtoffer 2] heeft gedwongen althans heeft bewogen om vele uren per dag en/of veel dagen achter elkaar te werken, ook als die [slachtoffer 2] ongesteld of ziek was en/of

- het paspoort en/of het ID bewijs en/of de bankpas van die [slachtoffer 2] heeft ingenomen en/of dit paspoort en/of dit ID bewijs en/of die bankpas door die [slachtoffer 2] aan hem, verdachte, heeft laten afdragen en/of

- die [slachtoffer 2] heeft gemanipuleerd door haar telkens aan te trekken en af te stoten,

door welke feiten en omstandigheden voor die [slachtoffer 2] een (afhankelijkheids)situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand heeft kunnen bieden aan verdachte;

(lid 3 sub 2)

terwijl die [slachtoffer 2] een kwetsbare persoon in een kwetsbare positie was, omdat die [slachtoffer 2]

- verliefd was op en/of (emotioneel ) afhankelijk was van verdachte en/of

- ( wederom) verslaafd was gemaakt/geraakt aan alcohol en/of cocaïne en/of

- heroïne, althans harddrugs, en/of

- dakloos was (geworden) en/of

- geen andere middelen van bestaan (meer) had,

waardoor zij bang was om hem kwijt te raken en/of waardoor zij alles deed wat hij van haar wilde en hij haar totaal in zijn macht had en/of

(lid 3 sub 3)

welke feiten werden voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld;

Feit 3.

dat hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 4 april 2013 tot 19 oktober 2016 en/of 5 april 2017 tot 1 juli 2017 in de gemeente Arnhem en/of elders in Nederland, een ander, te weten [slachtoffer 3] , geboren op [geboortedag 3] 1982

A.

(sub 1)

(telkens) door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, (telkens) met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 3] en/of

(sub 4)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

die [slachtoffer 3] heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling)

(telkens) onder de onder sub 1 genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 3] zich beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) en/of

(sub 9)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 3] heeft gedwongen dan wel bewogen hem te bevoordelen uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met of voor een derde en/of

B.

(sub 6)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 3]

immers heeft verdachte

- die [slachtoffer 3] opgedragen om zichzelf te prostitueren, 7 dagen in de week en/of

- bepaald of en hoeveel klanten die [slachtoffer 3] moest ontvangen en/of

- het (grootste deel van het) door die [slachtoffer 3] in de prostitutie verdiende geld ingenomen en/of door die [slachtoffer 3] aan hem, verdachte, laten afdragen en/of

- haar bankpas met pincode door [slachtoffer 3] aan hem, verdachte, laten afstaan,

waarbij verdachte

- ( een) foto('s) heeft gemaakt en/of heeft laten maken van die [slachtoffer 3] voor (een) seksadvertentie(s) en/of

- ( een) seksadvertentie(s) heeft gemaakt en/of heeft laten maken van die [slachtoffer 3] en/of die seksadvertentie(s) op www.kinky.nl en/of www.sexjobs.nl en/of www.speurders.nl en/of www.eromarkt.nl en/of www.seksadvertentieplaatsen.nl en/of www.marktnet.nl, althans op diverse (seks)sites of andere (social) media heeft geplaatst en/of laten plaatsen en/of

- heeft bepaald welke klanten die [slachtoffer 3] moest ontvangen en/of

- het vervoer van die [slachtoffer 3] naar klanten heeft geregeld en/of

- woon-werkruimten waar die [slachtoffer 3] klanten moest ontvangen heeft gearrangeerd

terwijl verdachte,

- die [slachtoffer 3] (telkens) cocaïne en/of heroïne , althans harddrugs heeft aangeboden en/of laten gebruiken, waardoor zij (weer) verslaafd is geraakt en/of

- tegen die [slachtoffer 3] heeft gezegd dat zij (nu) een (drugs)schuld bij hem had en dat zij die moest terugbetalen en/of

- tegen die [slachtoffer 3] heeft gezegd dat zij in de prostitutie moest werken om haar schuld terug te betalen en/of

- tegen die [slachtoffer 3] heeft gezegd dat zij in de prostitutie moest werken en/of klanten moest ontvangen en dan pas weer (meer) cocaïne en/of heroïne, althans harddrugs van hem, verdachte, kreeg en/of

- die [slachtoffer 3] stelselmatig, althans veelvuldig fysiek heeft mishandeld (heeft onder andere brandende sigarettenpeuken op haar lichaam uitgedrukt, haar meermalen in het gezicht en/of tegen het hoofd en/of elders op/tegen haar lichaam geslagen en/of gestompt en/of geschopt, terwijl ze zwanger was, haar met zodanige kracht in haar buikstreek gestompt, geslagen en/of geschopt dat zij een miskraam kreeg en/of haar keel langdurig dichtgeknepen en/of haar gestoken met een schroevendraaier/puntig voorwerp en/of haar geslagen met een fles en/of haar geprikt met een vork/puntig voorwerp en/of haar geslagen met een stuk hout en/of een riem en/of een stoel, en/of een stuk hout en/of een stoel tegen haar lichaam gegooid) en/of

- die [slachtoffer 3] stelselmatig, althans veelvuldig heeft verkracht en/of

- die [slachtoffer 3] veelvuldig heeft bedreigd (gezegd dat hij haar vaker en ernstiger zou mishandelen als zij niet in de prostitutie wilde (blijven) werken) en/of een vuurwapen op haar hoofd/lichaam heeft gezet en/of gericht en/of (daarbij) heeft gezegd dat zij naar hem moest luisteren en hij haar anders dood zou schieten, althans gezegd dat zij afgemaakt zou worden, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking) en/of

- die [slachtoffer 3] stelselmatig, althans veelvuldig psychisch heeft mishandeld en/of

- die [slachtoffer 3] heeft geïntimideerd en/of

- die [slachtoffer 3] heeft gecontroleerd door haar altijd in de gaten te (laten) houden en/of veelvuldig en/of langdurig op te sluiten in een kamertje zonder (voldoende) drinken/voedsel en/of zonder normale sanitaire voorzieningen en/of zonder communicatiemiddelen/-mogelijkheden en/of

- de werktijden van die [slachtoffer 3] heeft bepaald en/of

- die [slachtoffer 3] heeft gedwongen althans heeft bewogen om vele uren per dag en/of veel dagen achter elkaar te werken, ook als die [slachtoffer 3] ongesteld of ziek was en/of

- het paspoort en/of het ID bewijs en/of de bankpas van die [slachtoffer 3] heeft ingenomen en/of door [slachtoffer 3] aan hem, verdachte, heeft laten afdragen en/of

- (meermalen) de (Wajong)uitkering van die [slachtoffer 3] van haar bankrekening heeft afgehaald en/of gehouden en/of

- die [slachtoffer 3] telkens heeft gemanipuleerd door haar telkens aan te trekken en af te stoten,

door welke feiten en omstandigheden voor die [slachtoffer 3] een (afhankelijkheids)situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand heeft kunnen bieden aan verdachte;

(lid 3 sub 2)

terwijl die [slachtoffer 3] een kwetsbare persoon in een kwetsbare positie was, omdat die [slachtoffer 3]

- verliefd was op en/of (emotioneel ) afhankelijk was van verdachte en/of

- ( wederom) verslaafd was gemaakt/geraakt aan cocaïne en/of heroïne, althans harddrugs, en/of

- dakloos was (geworden) en/of

- geen andere middelen van bestaan (meer) had,

waardoor zij bang was om hem kwijt te raken en/of waardoor zij alles deed wat hij van haar wilde en hij haar totaal in zijn macht had en/of

( lid 3 sub 3)

welke feiten werden voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld;

Feit 4.

dat hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 december 2013

tot 19 oktober 2016 en/of 5 april 2017 tot en met 22 oktober 2017 in de gemeente Arnhem, althans in Nederland (telkens) opzettelijk [getuige 2] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, door die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3] (telkens) tegen hun/haar wil

- te vervoeren naar een woning en/of

- ( meermalen) dagenlang/ langdurig en/of zonder (voldoende) drinken/voedsel en/of zonder normale sanitaire voorzieningen en/of zonder communicatiemiddelen/-mogelijkheden in een kamertje in een woning op te sluiten;

Feit 5.

dat hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 december 2013 tot 19 oktober 2016 en/of 5 april 2017 tot en met 23 oktober 2017 in de gemeente Arnhem, althans in Nederland

(telkens) opzettelijk heeft bewerkt en/of verwerkt en/of vervoerd en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt ( onder andere aan [slachtoffer 3] en/of aan [slachtoffer 1] en/of aan [slachtoffer 2] en/of aan [getuige 1] en/of aan [getuige 10] en/of aan S. [naam 1] en/of aan [naam 7] en/of aan [naam 8] en/of aan [naam 1] en/of aan [naam 9] en/of aan [naam 10] en/of aan [naam 11] en/of aan [naam 12] )

(een) hoeveelhe(i)d (en) van een materiaal bevattende cocaïne en/of heroïne en/of MDMA (3,4-methyleen-dioxy-methyl-amfetamine), en/of MDA(3,4-methyleendioxyamfetamine) en/of MDEA (N-ethyl-MDA) en/of metamfetamine en/of amfetamine,

zijnde cocaïne en/of heroïne en/of MDMA (3,4 -methyleen-dioxy-methyl-amfetamine) en/of MDA (3,4-methyleendioxyamfetamine) en/of MDEA (N-ethyl-MDA) en/of metamfetamine en/of amfetamine (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

en

dat hij op één of meer tijdstip in of omstreeks de periode van 1 december 2013 tot 19 oktober 2016 en/of 5 april 2017 tot en met 23 oktober 2017 in de gemeente Arnhem, althans in Nederland

opzettelijk aanwezig heeft gehad,

(een) hoeveelhe(i)d (en) van een materiaal bevattende cocaïne en/of heroïne en/of MDMA (3,4-methyleen-dioxy-methyl-amfetamine), en/of MDA(3,4-methyleendioxyamfetamine) en/of MDEA (N-ethyl-MDA) en/of metamfetamine en/of amfetamine,

zijnde cocaïne en/of heroïne en/of MDMA (3,4 -methyleen-dioxy-methyl-amfetamine) en/of MDA (3,4-methyleendioxyamfetamine) en/of MDEA (N-ethyl-MDA) en/of metamfetamine en/of amfetamine (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van de feiten 1, 2, 3, telkens :

Mensenhandel, terwijl degene ten aanzien van wie de feiten als bedoeld in het eerste lid van artikel 273f Wetboek van Strafrecht worden gepleegd een persoon is bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt, en terwijl de feiten als bedoeld in het eerste lid van artikel 273f Wetboek van Strafrecht zijn voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld.

Ten aanzien van feit 4:

Opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven of beroofd houden, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van feit 5:

Opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd

en

Opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod.

5 De strafbaarheid van de feiten

De feiten zijn strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Verdachte is klinisch geobserveerd in het Pieter Baan Centrum, maar wilde niet meewerken aan het psychologisch en psychiatrisch onderzoek. Daardoor hebben de psycholoog en de psychiater geen uitspraak gedaan over de mate van toerekeningsvatbaarheid van verdachte.

7 Overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het onder 1 tot en met 5 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren, met aftrek van de tijd in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht voor het tenlastegelegde onder 5 te volstaan met een gevangenisstraf gelijk aan de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht. Voor de overige feiten heeft de verdediging, wegens de bepleite vrijspraak, geen strafmaatverweer gevoerd.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, waarbij onder meer is gelet op:

- het uittreksel uit het algemeen documentatieregister, gedateerd 10 juli 2018;

- een voorlichtingsrapportage van Leger des Heils, gedateerd 14 november 2017;

- een monodisciplinaire rapportage Pro Justitia van drs. [naam 13] , GZ-psycholoog, gedateerd 8 december 2017;

- een multidisciplinaire rapportage van klinische observatie door het Pieter Baan Centrum, gedateerd 18 juli 2018;

- een voorlichtingsrapportage van Leger des Heils, gedateerd 18 juli 2018.

De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de seksuele uitbuiting van drie vrouwen gedurende een lange tijd en waarbij hij grof geweld niet heeft geschuwd.

Hij heeft de vrouwen voor hem in de prostitutie laten werken, waarbij ze het geld dat ze hiermee verdienden aan hem af moesten staan. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan wederrechtelijke vrijheidsberoving van deze vrouwen. Tot slot heeft verdachte over een langere periode diverse harddrugs voorhanden gehad, verkocht en verstrekt.

Dit zijn zeer ernstige feiten en de rechtbank neemt het verdachte in het bijzonder kwalijk dat hij ernstig misbruik heeft gemaakt van drie kwetsbare, zwaar verslaafde vrouwen. Hij heeft de vrouwen meermalen drugs gegeven, om hen zo meer afhankelijk van hem te maken. Vervolgens heeft verdachte tegen hen gezegd dat ze een grote drugsschuld bij hem hadden, en geëist dat ze dit aan hem terugbetaalden. Om die ‘schuld’ terug te betalen zijn de vrouwen in de prostitutie gaan of blijven werken op een wijze en in een omvang die door verdachte werd bepaald. Als ze niet werkten kregen ze ook geen drugs, en door hun verslaving hadden ze deze drugs wel nodig.

Verdachte heeft de vrouwen daarbij stelselmatig en soms ook op gruwelijke en sadistische wijzen mishandeld. Hij heeft hen onder andere getrapt, hun keel dichtgeknepen, brandende sigarettenpeuken op hun lichaam uitgedrukt en met verschillende voorwerpen geslagen. Ook heeft hij hen bedreigd met een pistool. Op deze manier heeft verdachte een angstcultuur gecreëerd waardoor de vrouwen niet anders konden dan zijn bevelen op te volgen en te blijven opvolgen. Hij heeft de vrouwen daarnaast van hun vrijheid beroofd, hun leven gecontroleerd en hun wereld klein gemaakt. Hij heeft hen daartoe ook meermalen in verschillende woningen opgesloten, hetgeen overigens als eendaadse samenloop met feit 4 moet worden aangemerkt. Doordat verdachte het verdiende geld van de vrouwen afpakte, en ook nog hun pinpas en paspoort had ingenomen, konden de vrouwen geen kant op, en hadden ze feitelijk geen andere keuze dan voor verdachte te blijven werken. Verdachte had de drie vrouwen in zijn macht en daar maakte hij misbruik van om gemakkelijk aan geld te komen. Daarbij heeft hij geen rekening gehouden met de gevolgen die dit voor hun gezondheid had. Behalve dat hij hen heeft mishandeld, heeft hij bij het aanmaken van seksadvertenties alle hokjes aangevinkt zodat de vrouwen ook vieze mannen als klanten moesten accepteren, zoals verklaard door [slachtoffer 3] .

Dit alles wijst erop dat verdachte zich slechts met zijn eigen belangen bezig heeft gehouden, slechts heeft nagedacht over de vraag op welke manier hij het meeste geld kon vergaren, en zich onverschillig heeft getoond over het leven van deze vrouwen en de gevolgen die zijn handelen op hun levens heeft gehad. Alle drie slachtoffers hebben immers een onthutsende inbreuk op hun vrijheid en langdurige vernederingen moeten doorstaan.

De rechtbank overweegt dat, met uitzondering van toepassing van artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht, niet gebleken is van strafverminderende omstandigheden.

De officier van justitie heeft een gevangenisstraf geëist van 5 jaren. De rechtbank is van oordeel dat deze straf geen recht doet aan de ernst van de feiten en aan het door verdachte toegebrachte leed.

De rechtbank houdt er in de bepaling van de straf nadrukkelijk rekening mee dat verdachte doelbewust misbruik heeft gemaakt van de verslaving van de vrouwen, hen doelbewust afhankelijk van de drugs heeft gemaakt of gehouden en dat verdachte de vrouwen financieel heeft geëxploiteerd.

Al deze omstandigheden in aanmerking genomen, zal de rechtbank een gevangenisstraf opleggen die aanmerkelijk hoger is dan gevorderd door de officier van justitie.

7a. De beoordeling van de civiele vorderingen, alsmede de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partij [getuige 2] heeft zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van immateriële schadevergoeding ter zake van het onder 1 bewezen verklaarde feit. Gevorderd wordt een bedrag van € 7.500.

De benadeelde partij [slachtoffer 2] heeft zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van het onder 2 bewezen verklaarde feit. Gevorderd wordt een bedrag van € 32.000, bestaande uit € 7.500 aan immateriële en € 24.500 aan materiële schade.

De benadeelde partij [slachtoffer 3] heeft zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van het onder 3 bewezen verklaarde feit. Gevorderd wordt een bedrag van € 361.550, subsidiair € 143.300, bestaande uit € 7.500 aan immateriële schade en € 345.050, subsidiair € 135.800 aan materiële schade.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft verzocht de vorderingen van de benadeelde partijen [getuige 2] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] toe te wijzen, onder vordering van de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht tot dezelfde bedragen. Tevens is verzocht de gevorderde wettelijke rente toe te wijzen.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft primair verzocht de vorderingen van de benadeelde partijen in hun geheel niet-ontvankelijk te verklaren, vanwege de bepleite vrijspraak voor de feiten 1 tot en met 4. Subsidiair heeft de verdediging verzocht de bedragen aanzienlijk te matigen, nu er veel onbetrouwbaarheden in de verklaringen van [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] zitten, waardoor niet van hun verklaringen over het met de prostitutie verdiende geld kan worden uitgegaan.

Beoordeling door de rechtbank

Immateriële schade

De benadeelde partijen [getuige 2] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] hebben elk een vergoeding van de door hen geleden immateriële schade gevorderd van € 7.500,00.

De rechtbank is van oordeel dat zij door de bewezen verklaarde strafbare feiten onder 1, 2 en 3 ook immateriële schade hebben geleden, zoals bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek. Zoals hiervoor ten aanzien van de oplegging van de straf al is overwogen hebben de benadeelde partijen gedurende langere perioden aanzienlijk leed moeten ondergaan ten gevolge van de seksuele uitbuiting door verdachte. De benadeelde partijen zijn aldus door verdachte in hun persoon aangetast. Dit levert schade op waarvoor verdachte naar burgerlijk recht aansprakelijk is. De rechtbank zal overeenkomstig artikel 6:106 Burgerlijk Wetboek de schadevergoeding aan ieder van hen naar billijkheid vaststellen op het gevorderde bedrag van € 7.500, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de laatste dag van de bewezen verklaarde periode.

Materiële schade

[slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] hebben ook een vordering tot schadevergoeding ingediend voor materiële schade bestaande uit gederfde inkomsten uit hun prostitutiewerk. Zij hadden geld verdiend met hun prostitutiewerkzaamheden, maar verdachte heeft dit geld voor zichzelf gehouden. De rechtbank heeft eerder in het vonnis al geoordeeld dat bewezen kan worden dat verdachte voordeel heeft genoten uit de prostitutiewerkzaamheden van beide benadeelde partijen doordat de benadeelde partijen hun verdiensten hebben moeten afstaan aan verdachte. Moeilijk is echter vast te stellen hoe groot deze verdiensten waren.

De hoogte van de gevorderde schadebedragen is gebaseerd op uitsluitend de verklaringen van hen zelf, terwijl deze verklaringen en de vorderingen door de verdachte worden betwist. Ook artikel 6:104 Burgerlijk Wetboek biedt geen uitkomst, omdat onbekend is in hoeverre verdachte door zijn handelen winst heeft genoten.

Omdat de rechtbank wel van oordeel is dat [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] aan verdachte toe te rekenen schade hebben geleden wegens gederfde inkomsten, en omdat redelijkerwijs een onderbouwing door middel van een deugdelijke boekhouding - gezien de omstandigheden van het geval - niet van de benadeelde partijen gevergd kan worden, zal de rechtbank overeenkomstig artikel 6:97 Burgerlijk Wetboek de omvang van de te vergoeden schade schatten. Om te voorkomen dat daarbij een onevenredige belasting van het strafproces ontstaat, zal de rechtbank bij deze schatting uitgaan van gemiddelde bedragen die een conform de desbetreffende regelgeving handelende sekswerker netto pleegt te verdienen, één en ander voor zover daarvan blijkt uit eenvoudig te benaderen openbare bronnen. De civiele vorderingen zullen voor het overige niet-ontvankelijk worden verklaard.

Vanzelfsprekend zal daarbij ook rekening moeten worden gehouden met gebruikelijk te maken beroepskosten, zoals uitgaven wegens huur van een werkruimte, reizen, hygiëne, bedrijfskleding en preventiemaatregelen. Indien sprake is van feitelijke verstrekking van dergelijke voorzieningen, zoals in het onderhavige geval, zal de rechtbank deze aanmerken als besparingen en deze verrekenen overeenkomstig artikel 6:100 Burgerlijk Wetboek. Nu bij vergoeding van gederfde inkomsten pleegt te worden uitgegaan van een netto vergoeding, zal de rechtbank voorts rekening dienen te houden met af te dragen belastingen.

De rechtbank heeft ten behoeve van een billijke inschatting van de gemiddelde inkomsten en beroepskosten van sekswerkers kennis genomen van een openbare bron op het internet, te weten “www.sekswerkererfgoed.nl/verdiensten-van-sekswerkers”.

Uit voornoemde bron volgt dat sekswerkers op een goede dag, bij twaalf uur werken, € 350 per werkdag kunnen verdienen. Volgens diezelfde bron wordt voor raamhuur gemiddeld

€ 220 per werkdag in rekening gebracht. Nu [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] zelf geen kosten wegens raamhuur en dergelijke hebben gemaakt, zal de rechtbank een en ander als ‘besparingen’ verrekenen. De rechtbank zal derhalve uitgaan van een besparing per werkdag van € 220 wegens huur van bedrijfsruimte. De overige door de benadeelde partijen bespaarde kosten schat de rechtbank op € 30 per werkdag. Dit betekent dat de rechtbank als uitgangspunt neemt dat per werkdag € 350 -/- € 220 -/- € 30 = € 100 is verdiend. De rechtbank neemt voorts als uitgangspunt dat [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] , gelet op de verklaringen in het dossier dat er dagen waren zonder enige klant, gemiddeld twee dagen in de week geen inkomsten hadden.

De rechtbank zal derhalve uitgaan van een gemiddelde winst ad 5 x € 100 = € 500 per week, hetgeen neerkomt op een belastbare winst per jaar van € 24.000, uitgaande van 48 werkweken per jaar. Hierop dienen nog belastingen in mindering te worden gebracht, waarbij de rechtbank uitgaat van de belastingtarieven en heffingskortingen in 2016. De rechtbank schat de aldus per jaar af te dragen inkomstenbelasting op € 7.500, zodat de rechtbank zal uitgaan van een netto inkomen ad € 16.500 per jaar. Omgerekend rondt de rechtbank dit af op € 340,00 netto per week.

Benadeelde partij [slachtoffer 2] heeft in de periode van 1 januari 2016 tot en met 29 augustus 2016 voor verdachte in de prostitutie gewerkt. Dit zijn 34 weken. Voor haar moet de materiële schade daarom worden geschat op 34 x € 340 = € 11.560. De rechtbank zal dit bedrag als vergoeding wegens materiële schade toewijzen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 29 augustus 2016.

Benadeelde partij [slachtoffer 3] heeft in de periode van 4 april 2013 tot 19 oktober 2016 en 5 april 2017 tot 1 juli 2017 voor verdachte in de prostitutie gewerkt. Dit zijn in totaal 194 weken. Voor haar moet de materiële schade daarom worden geschat op 194 x € 340 = € 65.960.

De rechtbank zal dit bedrag als vergoeding wegens materiële schade toewijzen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 juli 2017.

De rechtbank zal, naast gehele of gedeeltelijke toewijzing van de civiele vorderingen, telkens een schadevergoedingsmaatregel opleggen. Ingevolge artikel 60a van het Wetboek van Strafrecht mag de vervangende hechtenis voor de schadevergoedingsmaatregel maximaal een jaar zijn. De rechtbank heeft de vervangende hechtenis daarom gezamenlijk op een jaar bepaald, en de vervangende hechtenis berekend naar rato van het opgelegde bedrag per slachtoffer.

7b. De beoordeling van de vordering na voorwaardelijke veroordeling

Nu is bewezen dat verdachte zich binnen de proeftijd opnieuw heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten en hij daarmee de algemene voorwaarde verbonden aan de voorwaardelijk opgelegde straf heeft overtreden, dient de bij vonnis van de politierechter in de rechtbank Gelderland van 13 september 2016 (parketnummer 05/117136-16) voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 120 uren ten uitvoer gelegd te worden.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 14g, 36f, 55, 57, 60a, 63, 273f en 282 van het Wetboek van Strafrecht, en de artikelen 2 en 10 van de Opiumwet.

9 De beslissing

De rechtbank:

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 (zeven) jaren;

 beveelt dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [getuige 2] .

 • -

  veroordeelt verdachte ten aanzien van feit 1 tot betaling van schadevergoeding aan de benadeelde partij [getuige 2], van een bedrag van € 7.500,- (zevenduizend vijfhonderd euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 22 oktober 2017 tot aan de dag der algehele voldoening en met betaling van de kosten van het geding en de tenuitvoerlegging door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt aan veroordeelde de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van de benadeelde partij [getuige 2] , een bedrag te betalen van € 7.500,- (zevenduizend vijfhonderd euro), met bepaling dat bij gebreke van betaling en verhaal 27 dagen hechtenis zal kunnen worden toegepast zonder dat de betalingsverplichting vervalt;

 • -

  bepaalt dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen;

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2]

 • -

  veroordeelt verdachte ten aanzien van feit 2 tot betaling van schadevergoeding aan de benadeelde partij [slachtoffer 2], van een bedrag van € 19.060,- (negentienduizend en zestig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 augustus 2016 tot aan de dag der algehele voldoening en met betaling van de kosten van het geding en de tenuitvoerlegging door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 2] voor het overige niet-ontvankelijk in haar vordering;

 • -

  legt aan veroordeelde de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 2] , een bedrag te betalen van € 19.060,- (negentienduizend en zestig euro), met bepaling dat bij gebreke van betaling en verhaal van de hoofdsom 70 dagen hechtenis zal kunnen worden toegepast zonder dat de betalingsverplichting vervalt;

 • -

  bepaalt dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen;

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3]

 • -

  veroordeelt verdachte ten aanzien van feit 3 tot betaling van schadevergoeding aan de benadeelde partij [slachtoffer 3], van een bedrag van € 73.460,- (drieënzeventigduizend vierhonderdzestig euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 juli 2017 tot aan de dag der algehele voldoening en met betaling van de kosten van het geding en de tenuitvoerlegging door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 3] voor het overige niet-ontvankelijk in haar vordering;

 • -

  legt aan veroordeelde de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 3] , een bedrag te betalen van € 73.460,- (drieënzeventig-duizend vierhonderdzestig euro), met bepaling dat bij gebreke van betaling en verhaal van de hoofdsom 268 dagen hechtenis zal kunnen worden toegepast zonder dat de betalingsverplichting vervalt;

 • -

  bepaalt dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen;

De beslissing op de vordering na voorwaardelijke veroordeling

gelast de tenuitvoerlegging van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van rechtbank te Arnhem van 13 september 2016, te weten van: 120 uren werkstraf.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.C. Quak (voorzitter), mr. J.B.J. Driessen en mr. J.M.C. Schuurman-Kleijberg, rechters, in tegenwoordigheid van mr. L. Ruizendaal-van der Veen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 13 augustus 2018.

Bijlage tenlastelegging

Aan verdachte is, na een toegewezen vordering nadere omschrijving tenlastelegging en een toegewezen vordering wijziging tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2013 tot 19 oktober 2016 en/of 5 april 2017 tot en met 22 oktober 2017 in de gemeente(n) Arnhem en/of Deventer en/of elders in Nederland, een ander, te weten [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedag 4] 1992

A)

(sub 1)

(telkens) door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen,(telkens) met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1] , en/of

(sub 4)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten

(mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) en/of

(sub 9)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van

haar seksuele handelingen met en/of voor een derde en/of

B)

(sub 6)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele en/of criminele uitbuiting van die [slachtoffer 1]

immers heeft verdachte

- die [slachtoffer 1] opgedragen om zichzelf te prostitueren, 7 dagen in de week, (bijna) alle uren van de dag en/of

- bepaald welke klanten die [slachtoffer 1] moest ontvangen en/of bezoeken en/of

- het (grootste deel van het) door die [slachtoffer 1] in de prostitutie verdiende geld ingenomen en/of door die [slachtoffer 1] aan hem, verdachte, laten afstaan en/of

- haar bankpas met pincode door van die [slachtoffer 1] aan hem, verdachte, laten afstaan en/of gebruik gemaakt van haar bankpas

waarbij verdachte

- ( een) foto('s) heeft gemaakt of laten maken van die [slachtoffer 1] voor (een) seksadvertentie(s) en/of

- ( een) seksadvertentie(s) heeft gemaakt of laten maken van die [slachtoffer 1] (onder diverse werknamen) en/of die seksadvertentie(s) op www.kinky.nl en/of www.sexjobs.nl en/of www. speurders.nl en/of www.eromarkt.nl en/of www.seksadvertentieplaatsen.nl en/of www.marktnet.nl, althans op diverse (seks)sites of andere (social) media heeft geplaatst en/of laten plaatsen en/of

- die (seks)advertentie(s) zogenaamd omhoog heeft gebeld en/of

- woon-/werkruimte(n) waar die [slachtoffer 1] klanten moest ontvangen heeft gearrangeerd en/of

- die [slachtoffer 1] heeft gehuisvest en/of

- het vervoer van die [slachtoffer 1] naar en van klanten heeft geregeld

terwijl verdachte,

- een (seksuele) relatie met die [slachtoffer 1] is aangegaan en/of

- aan die [slachtoffer 1] ( telkens) cocaïne en/of andere harddrugs ter beschikking heeft gesteld en/of heeft aangeboden en/of heeft laten gebruiken, waardoor deze (weer) (meer) verslaafd is geraakt en/of

- aan die [slachtoffer 1] gezegd dat zij (nu) een (drugs)schuld bij hem, verdachte, had en dat zij die moest terugbetalen en/of

- tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd dat zij in de prostitutie moest gaan werken om haar (drugs) schuld terug te betalen en/of

- tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd dat zij in de prostitutie moest werken / klanten moest ontvangen en dan pas weer (meer) cocaïne/harddrugs van hem, verdachte, kreeg en/of

- die [slachtoffer 1] stelselmatig, althans veelvuldig fysiek heeft mishandeld (onder andere brandende sigarettenpeuken op haar lichaam uitgedrukt, (een) tand(en) uit haar mond geslagen, haar keel langdurig dichtgeknepen, haar aan haar hoofdharen (mee)getrokken, haar meermalen geslagen met onder andere tv kabel(s) en/of riem(en) en/of een kleerhanger en/of een vaas en/of glaswerk en/of andere voorwerpen en/of haar meermalen van een trap geduwd haar meermalen in het gezicht en/of tegen het hoofd en/of elders op/tegen haar lichaam geslagen, gestompt en/of geschopt) en/of

- die [slachtoffer 1] stelselmatig, althans veelvuldig heeft bedreigd (gezegd dat hij haar vaker en ernstiger zou mishandelen als zij niet in de prostitutie wilde (blijven) werken) en/of een vuurwapen op haar hoofd/lichaam heeft gezet en/of gericht en/of (daarbij) heeft gezegd dat zij naar hem, verdachte, moest luisteren en hij haar anders dood zou schieten, althans gezegd dat zij afgemaakt zou worden, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of

- die [slachtoffer 1] stelselmatig, althans veelvuldig psychisch heeft mishandeld en/of

- die [slachtoffer 1] heeft geïntimideerd en/of

- die [slachtoffer 1] heeft geïsoleerd van haar moeder en haar kind en/of

- die [slachtoffer 1] heeft gecontroleerd door haar altijd in de gaten te (laten) houden en/of veelvuldig en/of langdurig op te sluiten in een kamertje zonder (voldoende) drinken/voedsel en/of zonder normale sanitaire voorzieningen en/of zonder communicatiemiddelen/- mogelijkheden en/of

- de werktijden van die [slachtoffer 1] heeft bepaald en/of

- die [slachtoffer 1] heeft gedwongen althans heeft bewogen om vele uren per dag en/of veel dagen achter elkaar te werken, ook als die [slachtoffer 1] ongesteld of ziek was en/of

- het paspoort en/of het ID bewijs en/of de bankpas van die [slachtoffer 1] heeft ingenomen en/of dit paspoort en/of dit ID bewijs en/of die bankpas door die [slachtoffer 1] aan hem, verdachte, heeft laten afdragen en/of

- ( meermalen) geld van de rekening van die Van de Vreede heeft gehaald en/of

- die [slachtoffer 1] telkens heeft gemanipuleerd door haar telkens aan te trekken en af te stoten,

door welke feiten en omstandigheden voor die [slachtoffer 1] een (afhankelijkheids) situatie is ontstaan, waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand heeft kunnen bieden aan verdachte

( lid 3 sub 2)

terwijl die [slachtoffer 1] een kwetsbare persoon in een kwetsbare positie was, omdat die [slachtoffer 1]

- verliefd was op en/of (emotioneel ) afhankelijk was van verdachte en/of

- ( wederom) verslaafd was gemaakt/geraakt aan harddrugs en/of

- geen andere middelen van bestaan (meer) had,

waardoor zij bang was om hem kwijt te raken en/of waardoor zij alles deed wat hij van haar wilde

(lid 3 sub 3)

welke feiten werden voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld;

2.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2016 tot 29 augustus 2016 en/of 24 augustus 2017 tot en met 22 oktober 2017 in de gemeente Arnhem en/of elders in Nederland, een ander, te weten [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedag 2] 1989

A.

(sub 1)

(telkens) door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen,(telkens) met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 2] en/of

(sub 4)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

die [slachtoffer 2] heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met en/of voor een derde tegen betaling)

(telkens) onder de onder sub 1 genoemde omstandigheden, te weten door dwang

en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) en/of

(sub 9)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 2] heeft gedwongen dan wel bewogen hem te bevoordelen uit de

opbrengst van haar seksuele handelingen met of voor een derde en/of

B.

(sub 6)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 2]

immers heeft verdachte

- die [slachtoffer 2] opgedragen om zichzelf te prostitueren, 7 dagen in de week , (bijna) alle uren van de dag en/of

- bepaald welke klanten die [slachtoffer 2] moest ontvangen en/of bezoeken en/of

- het(grootste deel van het) door die [slachtoffer 2] in de prostitutie verdiende geld ingenomen en/of door die [slachtoffer 2] aan hem, verdachte, laten afstaan en/of

- haar bankpas met pincode door die [slachtoffer 2] aan hem, verdachte, laten afstaan en/of gebruik gemaakt van die bankpas

waarbij verdachte

- ( een) foto('s) heeft gemaakt of laten maken van die [slachtoffer 2] voor (een) seksadvertentie(s) en/of

- ( een) seksadvertentie(s) heeft gemaakt of laten maken van die [slachtoffer 2] (onder diverse werknamen) en/of die seksadvertentie(s) op www.kinky.nl en/of www.sexjobs.nl en/of www.speurders.nl en/of www.eromarkt.nl en/of www.seksadvertentieplaatsen.nl en/of www.marktnet.nl, althans op diverse (seks)sites of andere (sociale) media heeft geplaatst en/of laten plaatsen en/of

- die (seks)advertentie(s) zogenaamd omhoog heeft gebeld en/of

- werkruimte(n) waar die [slachtoffer 2] klanten moest ontvangen heeft gearrangeerd en/of

- huisvesting voor die [slachtoffer 2] heeft geregeld en/of

- het vervoer van die [slachtoffer 2] naar en van klanten heeft geregeld

terwijl verdachte,

- een (seksuele) relatie met die [slachtoffer 2] is aangegaan en/of

- die [slachtoffer 2] (telkens) alcohol en/of cocaïne en/of heroïne, althans harddrugs heeft aangeboden en/of laten gebruiken, waardoor zij (weer) (meer) verslaafd is geraakt en/of

- tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd dat zij (nu) een (drugs)schuld bij hem had en dat zij die moest terugbetalen en/of

- tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd dat zij in de prostitutie moest werken om haar schuld terug te betalen en/of

- tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd dat zij in de prostitutie moest werken / klanten moest ontvangen en dan pas weer(meer) alcohol/cocaïne/heroïne/ harddrugs van hem, verdachte, kreeg en/of

- die [slachtoffer 2] stelselmatig, althans veelvuldig fysiek heeft mishandeld (onder andere brandende sigarettenpeuken op haar lichaam uitgedrukt, meermalen in gezicht, hoofd en/of elders op/tegen haar lichaam geslagen, gestompt en/of geschopt) en/of

- die [slachtoffer 2] stelselmatig, althans veelvuldig heeft verkracht en/of

- die [slachtoffer 2] veelvuldig heeft bedreigd (gezegd dat hij haar vaker en ernstiger zou mishandelen als zij niet in de prostitutie wilde (blijven) werken) en/of een vuurwapen op haar hoofd /tegen haar lichaam heeft gezet en/of gericht en/of (daarbij) gezegd dat zij naar hem moest luisteren en hij haar anders dood zou schieten, althans gezegd dat zij afgemaakt zou worden of woorden van soortgelijke dreigende aard of strekking, en/of

- die [slachtoffer 2] stelselmatig, althans veelvuldig psychisch heeft mishandeld en/of

- die [slachtoffer 2] heeft geïntimideerd en/of

- de sleutel van de eigen woning van die [slachtoffer 2] heeft afgenomen en/of in die/haar woning een of meer andere personen heeft gehuisvest en/of

- die [slachtoffer 2] heeft geïsoleerd van haar familie en/of vrienden en/of

- die [slachtoffer 2] heeft gecontroleerd door haar altijd in de gaten te (laten) houden en/of veelvuldig en/of langdurig op te sluiten in een kamertje zonder (voldoende) drinken/voedsel en/of zonder normale sanitaire voorzieningen en/of zonder communicatiemiddelen/- mogelijkheden en/of

- de werktijden van die [slachtoffer 2] heeft bepaald en/of

- die [slachtoffer 2] heeft gedwongen althans heeft bewogen om vele uren per dag en/of veel dagen achter elkaar te werken, ook als die [slachtoffer 2] ongesteld of ziek was en/of

- het paspoort en/of het ID bewijs en/of de bankpas van die [slachtoffer 2] heeft ingenomen en/of dit paspoort en/of dit ID bewijs en/of die bankpas door die [slachtoffer 2] aan hem, verdachte, heeft laten afdragen en/of

- die [slachtoffer 2] heeft gemanipuleerd door haar telkens aan te trekken en af te stoten,

door welke feiten en omstandigheden voor die [slachtoffer 2] een (afhankelijkheids)situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand heeft kunnen bieden aan verdachte;

(lid 3 sub 2)

terwijl die [slachtoffer 2] een kwetsbare persoon in een kwetsbare positie was, omdat die [slachtoffer 2]

- verliefd was op en/of (emotioneel ) afhankelijk was van verdachte en/of

- ( wederom) verslaafd was gemaakt/geraakt aan alcohol en/of cocaïne en/of

- heroïne, althans harddrugs, en/of

- dakloos was (geworden) en/of

- geen andere middelen van bestaan (meer) had,

waardoor zij bang was om hem kwijt te raken en/of waardoor zij alles deed wat hij van haar wilde en hij haar totaal in zijn macht had en/of

(lid 3 sub 3)

welke feiten werden voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld;

3.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 4 april 2013 tot 19 oktober 2016 en/of 5 april 2017 tot 1 juli 2017 in de gemeente Arnhem en/of elders in Nederland, een ander, te weten [slachtoffer 3] , geboren op [geboortedag 3] 1982

A.

(sub 1)

(telkens) door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, (telkens) met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 3] en/of

(sub 4)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie,

die [slachtoffer 3] heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling)

(telkens) onder de onder sub 1 genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 3] zich beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (mede bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) en/of

(sub 9)

(telkens) met een of meerdere van de onder sub 1 genoemde middelen, te weten door dwang en/of door geweld of een andere feitelijkheid en/of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 3] heeft gedwongen dan wel bewogen hem te bevoordelen uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met of voor een derde en/of

B.

(sub 6)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 3]

immers heeft verdachte

- die [slachtoffer 3] opgedragen om zichzelf te prostitueren, 7 dagen in de week en/of

- bepaald of en hoeveel klanten die [slachtoffer 3] moest ontvangen en/of

- het (grootste deel van het) door die [slachtoffer 3] in de prostitutie verdiende geld ingenomen en/of door die [slachtoffer 3] aan hem, verdachte, laten afdragen en/of

- haar bankpas met pincode door [slachtoffer 3] aan hem, verdachte, laten afstaan,

waarbij verdachte

- ( een) foto('s) heeft gemaakt en/of heeft laten maken van die [slachtoffer 3] voor (een) seksadvertentie(s) en/of

- ( een) seksadvertentie(s) heeft gemaakt en/of heeft laten maken van die [slachtoffer 3] en/of die seksadvertentie(s) op www.kinky.nl en/of www.sexjobs.nl en/of www.speurders.nl en/of www.eromarkt.nl en/of www.seksadvertentieplaatsen.nl en/of www.marktnet.nl, althans op diverse (seks)sites of andere (social) media heeft geplaatst en/of laten plaatsen en/of

- heeft bepaald welke klanten die [slachtoffer 3] moest ontvangen en/of

- het vervoer van die [slachtoffer 3] naar klanten heeft geregeld en/of

- woon-werkruimten waar die [slachtoffer 3] klanten moest ontvangen heeft gearrangeerd

terwijl verdachte,

- die [slachtoffer 3] (telkens) cocaïne en/of heroïne , althans harddrugs heeft aangeboden en/of laten gebruiken, waardoor zij (weer) verslaafd is geraakt en/of

- tegen die [slachtoffer 3] heeft gezegd dat zij (nu) een (drugs)schuld bij hem had en dat zij die moest terugbetalen en/of

- tegen die [slachtoffer 3] heeft gezegd dat zij in de prostitutie moest werken om haar schuld terug te betalen en/of

- tegen die [slachtoffer 3] heeft gezegd dat zij in de prostitutie moest werken en/of klanten moest ontvangen en dan pas weer (meer) cocaïne en/of heroïne, althans harddrugs van hem, verdachte, kreeg en/of

- die [slachtoffer 3] stelselmatig, althans veelvuldig fysiek heeft mishandeld (heeft onder andere brandende sigarettenpeuken op haar lichaam uitgedrukt, haar meermalen in het gezicht en/of tegen het hoofd en/of elders op/tegen haar lichaam geslagen en/of gestompt en/of geschopt, terwijl ze zwanger was, haar met zodanige kracht in haar buikstreek gestompt, geslagen en/of geschopt dat zij een miskraam kreeg en/of haar keel langdurig dichtgeknepen en/of haar gestoken met een schroevendraaier/puntig voorwerp en/of haar geslagen met een fles en/of haar geprikt met een vork/puntig voorwerp en/of haar geslagen met een stuk hout en/of een riem en/of een stoel en/of een stuk hout en/of een stoel tegen haar lichaam gegooid) en/of

- die [slachtoffer 3] stelselmatig, althans veelvuldig heeft verkracht en/of

- die [slachtoffer 3] veelvuldig heeft bedreigd (gezegd dat hij haar vaker en ernstiger zou mishandelen als zij niet in de prostitutie wilde (blijven) werken) en/of een vuurwapen op haar hoofd/lichaam heeft gezet en/of gericht en/of (daarbij) heeft gezegd dat zij naar hem moest luisteren en hij haar anders dood zou schieten, althans gezegd dat zij afgemaakt zou worden, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking) en/of

- die [slachtoffer 3] stelselmatig, althans veelvuldig psychisch heeft mishandeld en/of

- die [slachtoffer 3] heeft geïntimideerd en/of

- die [slachtoffer 3] heeft gecontroleerd door haar altijd in de gaten te (laten) houden en/of veelvuldig en/of langdurig op te sluiten in een kamertje zonder (voldoende) drinken/voedsel en/of zonder normale sanitaire voorzieningen en/of zonder communicatiemiddelen/-mogelijkheden en/of

- de werktijden van die [slachtoffer 3] heeft bepaald en/of

- die [slachtoffer 3] heeft gedwongen althans heeft bewogen om vele uren per dag en/of veel dagen achter elkaar te werken, ook als die [slachtoffer 3] ongesteld of ziek was en/of

- het paspoort en/of het ID bewijs en/of de bankpas van die [slachtoffer 3] heeft ingenomen en/of door [slachtoffer 3] aan hem, verdachte, heeft laten afdragen en/of

- ( meermalen) de (Wajong)uitkering van die [slachtoffer 3] van haar bankrekening heeft afgehaald en/of gehouden en/of

- die [slachtoffer 3] telkens heeft gemanipuleerd door haar telkens aan te trekken en af te stoten,

door welke feiten en omstandigheden voor die [slachtoffer 3] een (afhankelijkheids)situatie is ontstaan waaraan zij zich niet heeft kunnen onttrekken en/of ten gevolge waarvan zij geen weerstand heeft kunnen bieden aan verdachte;

(lid 3 sub 2)

terwijl die [slachtoffer 3] een kwetsbare persoon in een kwetsbare positie was, omdat die [slachtoffer 3]

- verliefd was op en/of (emotioneel ) afhankelijk was van verdachte en/of

- ( wederom) verslaafd was gemaakt/geraakt aan cocaïne en/of heroïne, althans harddrugs, en/of

- dakloos was (geworden) en/of

- geen andere middelen van bestaan (meer) had,

waardoor zij bang was om hem kwijt te raken en/of waardoor zij alles deed wat hij van haar wilde en hij haar totaal in zijn macht had en/of

( lid 3 sub 3)

welke feiten werden voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld;

4.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 december 2013

tot 19 oktober 2016 en/of 5 april 2017 tot en met 22 oktober 2017 in de gemeente Arnhem, althans in Nederland (telkens) opzettelijk [getuige 2] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, door die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3] (telkens) tegen hun/haar wil

- te vervoeren naar een woning en/of

- ( meermalen) dagenlang/ langdurig en/of zonder (voldoende) drinken/voedsel en/of zonder normale sanitaire voorzieningen en/of zonder communicatiemiddelen/-mogelijkheden in een kamertje in die woning op te sluiten;

5.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 december 2013 tot 19 oktober 2016 en/of 5 april 2017 tot en met 23 oktober 2017 in de gemeente Arnhem, althans in Nederland

(telkens) opzettelijk heeft bewerkt en/of verwerkt en/of vervoerd en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt ( onder andere aan [slachtoffer 3] en/of aan [slachtoffer 1] en/of aan [slachtoffer 2] en/of aan [getuige 1] en/of aan [getuige 10] en/of aan S. [naam 1] en/of aan [naam 7] en/of aan [naam 8] en/of aan [naam 1] en/of aan [naam 9] en/of aan [naam 10] en/of aan [naam 11] en/of aan [naam 12] ) in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad,

(een) hoeveelhe(i)d (en) van een materiaal bevattende cocaïne en/of heroïne en/of MDMA (3,4-methyleen-dioxy-methyl-amfetamine), en/of MDA(3,4-methyleendioxyamfetamine) en/of MDEA (N-ethyl-MDA) en/of metamfetamine en/of amfetamine,

zijnde cocaïne en/of heroïne en/of MDMA (3,4 -methyleen-dioxy-methyl-amfetamine) en/of MDA (3,4-methyleendioxyamfetamine) en/of MDEA (N-ethyl-MDA) en/of metamfetamine en/of amfetamine (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisant van de politie Oost Nederland, dienst regionale recherche, afdeling vreemdelingenpolitie, identificatie en mensenhandel, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer PL0600-2016425419, onderzoek ONRCC16038 Klok, gesloten op 4 april 2018 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , p.219, proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , p.239, proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] , p.96, proces-verbaal kabinet RC verhoor [slachtoffer 2] d.d. 19 april 2018 en proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.325.

3 Verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 juli 2018, proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.243, proces-verbaal van bevindingen, p.64, proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.312 en proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.307.

4 Verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 juli 2018, proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.246, proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.478.

5 Verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 juli 2018, proces-verbaal Kabinet RC verhoor [getuige 2] , d.d. 7 mei 2018, proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.1849 en proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.322.

6 Proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.243-245, proces-verbaal Kabinet RC verhoor [getuige 2] , d.d. 7 mei 2018, proces-verbaal van bevindingen, p.64, proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.478, proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 2] , p.465, proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.312 en proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.307.

7 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , p.246.

8 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , p.244.

9 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , p.246.

10 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , p.248.

11 Proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] , p.93.

12 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.480.

13 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.481.

14 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.307.

15 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.269 en proces-verbaal kabinet RC, verhoor [slachtoffer 3] d.d. 7 mei 2018.

16 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.307.

17 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.269, en proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.325.

18 Proces-verbaal van bevindingen, p.200.

19 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 3] , p.284.

20 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 3] , p.287.

21 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 4] , p.429.

22 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , p.523-524.

23 Proces-verbaal van bevindingen, p.544.

24 Proces-verbaal van bevindingen, p.548.

25 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , p. 523 en 524, alsmede proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , p. 527 en 528.

26 Proces-verbaal van bevindingen, p.550.

27 Proces-verbaal 20170829.1500, p.278.

28 Proces-verbaal van getuige [getuige 2] , p.218-219.

29 Proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.238.

30 Proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.245.

31 Proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.246.

32 Proces-verbaal Kabinet RC verhoor [getuige 2] , d.d. 7 mei 2018.

33 Proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.247.

34 Proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] , p.96.

35 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 2] p.465.

36 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.478.

37 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.269.

38 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.272.

39 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 5] , p.257.

40 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 5] , p.255.

41 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 5] , p.257.

42 Proces-verbaal van bevindingen, p.261.

43 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 3] , p.285.

44 Proces-verbaal van bevindingen, p.502.

45 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , p.523.

46 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , p.527.

47 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 6] , p.290, p.291, een schriftelijk bescheid, zijnde fotoboek ONRCC16038 Klok, p.1277 en 1283.

48 Proces-verbaal van bevindingen, p.611.

49 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] p.218.

50 Proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.246.

51 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] p.219.

52 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , p.219.

53 Proces-verbaal Kabinet RC verhoor [getuige 2] , d.d. 7 mei 2018.

54 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] p.218.

55 Proces-verbaal Kabinet RC verhoor [getuige 2] , d.d. 7 mei 2018.

56 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.273.

57 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 5] , p.256.

58 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 3] , p.285-286.

59 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , p.522-523.

60 Proces-verbaal Kabinet RC verhoor [getuige 2] , d.d. 7 mei 2018.

61 Proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.243.

62 Proces-verbaal Kabinet RC verhoor [getuige 2] , d.d. 7 mei 2018.

63 Proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.245.

64 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] p.219.

65 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , p.239.

66 Proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.246.

67 Proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.248.

68 Proces-verbaal Kabinet RC verhoor [getuige 2] , d.d. 7 mei 2018.

69 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , p.238.

70 Proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.244.

71 Proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] , p.93-94.

72 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 2] , p.1854.

73 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.269.

74 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.272.

75 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.269.

76 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 5] , p.252.

77 Proces-verbaal van bevindingen, p.200.

78 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 3] , p.285-286.

79 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , p.523.

80 Verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 juli 2018.

81 Proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.244.

82 Proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.243-244.

83 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.481.

84 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.273.

85 Proces-verbaal van bevindingen, p.954-955.

86 Proces-verbaal Kabinet RC verhoor [getuige 2] , d.d. 7 mei 2018.

87 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.269.

88 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 7] , p.516-517.

89 Verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 juli 2018.

90 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , p.244.

91 Proces-verbaal Kabinet RC verhoor [getuige 2] , d.d. 7 mei 2018.

92 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.322.

93 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 6] , p.290-291.

94 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , p.219.

95 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , p.217.

96 Proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.239.

97 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] , p.1025.

98 Proces-verbaal aanhouding [verdachte] , p.1003.

99 Proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] , p.96.

100 Proces-verbaal van bevindingen, p.64.

101 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.479.

102 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.1847-1848.

103 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.476.

104 Proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.247.

105 Proces-verbaal van bevindingen, p.107-109.

106 Proces-verbaal van bevindingen, p.64 en proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] , p.96.

107 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.481-482.

108 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.484.

109 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.485.

110 Proces-verbaal van bevindingen, p.61.

111 Proces-verbaal van verhoor [getuige 3] , p.287.

112 Proces-verbaal van bevindingen, p.198 en 199.

113 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.339.

114 Proces-verbaal van bevindingen, p.64.

115 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.479.

116 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.477-478.

117 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.478.

118 Proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] , p.95.

119 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 2] , p.466.

120 Proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] , p.70.

121 Proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] , p.93-94.

122 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 2] , p.465.

123 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.479.

124 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.481.

125 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , p.229.

126 Proces-verbaal van bevindingen, p.61.

127 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , p.523-524.

128 Proces-verbaal van bevindingen, p.740.

129 Verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 juli 2018.

130 Een schriftelijk bescheid, zijnde de slachtofferverklaring van [slachtoffer 2] , voorgelezen ter zitting van 30 juli 2018.

131 Proces-verbaal van verhoor [slachtoffer 2] , p.94.

132 Proces-verbaal van bevindingen, p.64.

133 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.481.

134 Verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 juli 2018.

135 Proces-verbaal van bevindingen, p.954-955.

136 Proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.243-244.

137 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.273 en proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.273.

138 Proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.244.

139 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.273.

140 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.1849.

141 Verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 juli 2018.

142 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.480.

143 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.1846.

144 Verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 juli 2018.

145 Proces-verbaal van bevindingen, p.636-637.

146 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.316 en proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.321.

147 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.480.

148 Proces-verbaal Kabinet RC verhoor [getuige 2] , d.d. 7 mei 2018 en Proces-verbaal kabinet RC, verhoor [slachtoffer 3] d.d. 7 mei 2018.

149 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 2] , p.463.

150 Proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] , p.96.

151 Proces-verbaal kabinet RC verhoor [slachtoffer 2] d.d. 19 april 2018.

152 Proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] , p.67.

153 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.307.

154 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.316.

155 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.325.

156 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.322.

157 Proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.247.

158 Proces-verbaal van bevindingen, p.419-420.

159 Proces-verbaal van bevindingen, p.343.

160 Schriftelijk bescheid in de vorm van een letselverklaring, p.416.

161 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 4] , p.427-428.

162 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 8] , p.446.

163 Proces-verbaal van bevindingen, p.502.

164 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , p.523.

165 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , p.527.

166 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 6] , p.290, p.291. Een schriftelijk bescheid, zijnde fotoboek ONRCC16038 Klok, p.1277 en 1283.

167 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.307.

168 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.326.

169 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.317.

170 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.326.

171 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.317.

172 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.318.

173 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 4] , p.428-430.

174 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , p.523.

175 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.311.

176 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.312.

177 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.307.

178 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.311.

179 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.312.

180 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.313.

181 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.316.

182 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 2] , p.1855.

183 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 9] , p.435.

184 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 10] , p.440.

185 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , p.523.

186 Schriftelijk bescheid in de vorm van een letselverklaring, p.415.

187 Verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 juli 2018.

188 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] , p.1030.

189 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.321.

190 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.273 en proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.339.

191 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 2] , p.228-229.

192 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , p.522.

193 Proces-verbaal van bevindingen, p. 502

194 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.269.

195 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.322.

196 Verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 juli 2018.

197 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.316.

198 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.321.

199 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.307.

200 Proces-verbaal van bevindingen, p.636-637.

201 Verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 juli 2018.

202 Proces-verbaal van bevindingen, p.566-567.

203 Proces-verbaal kabinet RC, verhoor [slachtoffer 3] d.d. 7 mei 2018.

204 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.322.

205 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.339.

206 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.313.

207 Proces-verbaal van getuigenverhoor [getuige 4] , p. 426.

208 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.324.

209 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.325.

210 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] p.218.

211 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] , p.219.

212 Proces-verbaal Kabinet RC verhoor [getuige 2] , d.d. 7 mei 2018.

213 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.273, proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 5] , p.256, proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 3] , p.285-286 en proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , p.522-523.

214 Proces-verbaal van bevindingen, p.208-209.

215 Proces-verbaal van bevindingen, p.64 en proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] , p.96.

216 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.481-482.

217 Proces-verbaal van bevindingen, p.61.

218 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 3] , p.307 en proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.326.

219 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.326.

220 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.317.

221 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 4] , p.428, proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , p.523.

222 Verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 juli 2018, proces-verbaal Kabinet RC verhoor [getuige 2] , d.d. 7 mei 2018, proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.480 en proces-verbaal kabinet RC, verhoor [slachtoffer 3] d.d. 7 mei 2018.

223 Proces-verbaal onderzoek verdovende middelen, 831-833, proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming p.1724, schriftelijk bescheid in de vorm van bijlage inbeslaggenomen goederen p.1720 en verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 juli 2018.

224 Verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 30 juli 2018, proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 2] , p.1846 en proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 3] , p.327.

225 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , p.527.

226 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 10] , p.439-440.

227 Schriftelijk bescheid in de vorm van een tapgesprek, p.811.

228 Proces-verbaal van verhoor verdachte [naam 1] , p.859-860.

229 Proces-verbaal van getuige verhoor [getuige 2] , p.243.

230 Proces-verbaal van getuigenverhoor [getuige 2] , pag. 237.