Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2018:3214

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
19-07-2018
Datum publicatie
19-07-2018
Zaaknummer
05/860665-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Gelderland veroordeelt 3 mannen voor hun rol bij een drugslab dat in augustus 2017 in Neede werd ontdekt. Er werd MDMA (werkzame stof in XTC) en metamfetamine geproduceerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer : 05/860665-17

Datum uitspraak : 19 juli 2018

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1988 te [geboorteplaats] , wonende te [adres 1] ,

raadsman: mr. M. van Diest, advocaat te Groningen.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van
10 april 2018 en 5 juli 2018.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is, na door de rechtbank toegewezen vorderingen wijziging tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

A.
[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of (een) ander(en) in of omstreeks de periode van 16 juni 2017 tot en met 12 augustus 2017 te Neede, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft vervaardigd, althans opzettelijk heeft bereid, en/of bewerkt, en/of verwerkt, althans opzettelijk aanwezig heeft gehad:
(een) hoeveelhe(i)d(en)van (een) stof(fen) bevattende MDMA en/of tenamfetamine (MDA) en/of N-ethyl-MDA (MDEA) en/of metamfetamine en/of amfetamine, te weten XTC en/of MDMA, zijnde MDMA en/of tenamfetamine (MDA) en/of N-ethyl-MDA (MDEA) en/of metamfetamine en/of amfetamine een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

tot en/of bij het plegen van voornoemd misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 16 juni 2017 tot en met 12 augustus 2017 te Neede, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door de woning en/of de schuren ter beschikking te stellen;

en/of


B.
[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of (een) ander(en) in of omstreeks 16 juni 2017 tot en met 12 augustus 2017 te Neede, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten:
het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of vervaardigen van een of meerdere hoeveelhe(i)d(en) van (een) stof(fen) bevattende MDMA en/of tenamfetamine (MDA) en/of N-ethyl-MDA (MDEA) en/of metamfetamine en/of amfetamine, te weten XTC en/of MDMA, zijnde MDMA en/of tenamfetamine (MDA) en/of N-ethyl-MDA (MDEA) en/of metamfetamine en/of amfetamine zijnde, (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende

lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen door toen en aldaar
- een of meer anderen trachten te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of
- zich of een ander gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) te verschaffen en/of
- voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden te hebben, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat/die feit(en), immers heeft/hebben die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3]

-één of meerdere schu(u)r(en) en/of garage('s) gehuurd en/of geregeld en/of ter beschikking gesteld en/of;
-een vervoermiddel gehuurd en/of geregeld en/of ter beschikking gesteld en/of
-chemicaliën waaronder BenzylmethylKeton (BMK), en/of PiperonylMethylKeton (PMK) en/of PMK methyl glycidaat en/of een (grote) hoeveelhe(i)d(en) zwavelzuur (ongeveer 3120 liter) en/of een (grote) hoeveelhe(i)d(en) zoutzuur (ongeveer 350 liter) en/of een (grote) hoeveelhe(i)d(en) methanol (ongeveer 80 liter) en/of een (grote) hoeveelhe(i)d(en) aceton (ongeveer 75 liter) en/of methalamine en/of een (grote) hoeveelhe(i)d(en) mierenzuur (ongeveer ongeveer 60 liter) en/of één of meerdere zakken caustic soda (natriumhydroxide) (ongeveer 375 kilo) vervoerd en/of opgeslagen en/of voorhanden gehad en/of;
- een ventilatiekast met daaraan gekoppeld een mengketel en/of een mengketel met mengmechanisme en buitenmantel en/of een vacuümdestillatieopstelling met gasbrander met daarop een rondbodemkolf met daarop aangesloten een spiraalkoeler aangesloten op een vacuumpomp en een koelmachine en/of één of meerdere kolf(ven) en/of een kookketel en/of één of meerdere gasfles(sen) en/of een of meerdere grote glazen fles(sen) en/of één of meerdere gasafvoerbuis(zen) en/of één of meerdere volgelaatsmaskers en/of één of meerdere gelaatsmaskers en/of één of meerdere rondbodemkolf(ven) en/of één of meerdere vacuümpompen en/of één of meerdere rlenmeyer(s) en/of een zoutzuur gascilinder en/of een elektromotor met roerstang en/of andere apparatuur ten behoeve van de productie van synthetische drugs besteld en/of laten maken en/of gekocht en/of ter beschikking gesteld en/of voorhanden gehad

tot en/of bij het plegen van voornoemd misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 16 juni 2017 tot en met 12 augustus 2017 te Neede, in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door de woning en/of de schuren ter beschikking te stellen.

2 Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat verdachte moet worden vrijgesproken van de onder A en B ten laste gelegde feiten.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het tenlastegelegde onder A. Ten aanzien van het tenlastegelegde onder B heeft de verdediging primair aangevoerd dat de dagvaarding nietig is, aangezien de dagvaarding innerlijk tegenstrijdig en daarmee onbegrijpelijk is. Subsidiair heeft de verdediging vrijspraak bepleit van het tenlastegelegde onder B.

Beoordeling door de rechtbank

Dagvaarding nietig?

Verdachte en medeverdachte [medeverdachte 2] huurden samen de woning aan de [adres 2] in Neede per 8 maart 2017. Zij hebben beiden de huurovereenkomst ondertekend. Zowel verdachte als medeverdachte kon derhalve zeggenschap hebben over de woning, en de schuren die daarbij hoorden, en zowel verdachte als medeverdachte kon vanuit de positie van huurder de woning, dan wel de schuren, ter beschikking stellen aan anderen.

Gelet op het voorgaande en de gerezen verdenking is de dagvaarding naar het oordeel van de rechtbank niet innerlijk tegenstrijdig en derhalve niet onbegrijpelijk. De dagvaarding is daarmee geldig.

Vrijspraak?

De vraag die de rechtbank vervolgens dient te beantwoorden, is of bewezen kan worden verklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan medeplichtigheid aan de productie van harddrugs en/of medeplichtigheid aan de voorbereidingshandelingen van deze productie, door het ter beschikking stellen van de woning en/of de schuren.

Verdachte heeft ontkend en gesteld niets te weten van een drugslaboratorium.

Volgens medeverdachte [medeverdachte 3] en getuige [getuige] werd er openlijk gesproken over harddrugs, ook in het bijzijn van verdachte. Medeverdachte [medeverdachte 3] heeft verder verklaard dat hij op verzoek van verdachte een keer jerrycans gevuld met zoutzuur heeft verplaatst op het perceel. Dat verdachte minstgenomen wetenschap had van de productie van harddrugs op het tevens door haar gehuurde perceel staat daarmee vast.

Uit het procesdossier blijkt echter niet van een actieve rol van verdachte in het geheel. Zo valt onvoldoende vast te stellen of verdachte reeds bij aanvang van het huurcontract wetenschap had van het doel van de huur van de woning aan de [adres 2] in Neede, namelijk de productie van harddrugs. Ook is niet gebleken dat verdachte invloed kon uitoefenen op de productie van harddrugs op het perceel en dat zij actief betrokken is geweest bij het ter beschikking stellen van een of meerdere schuren en delen van het woongedeelte terwijl zij wist dat dit voor dat doel gebeurde.

De rechtbank is gelet op het vorenstaande van oordeel dat niet vastgesteld kan worden dat verdachte de woning en/of de schuren ter beschikking heeft gesteld met het doel om in die woning of schuren harddrugs te produceren. Daarmee wordt niet voldaan aan het voor medeplichtigheid vereiste dubbele opzet. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van de onder A en B ten laste gelegde feiten.

3 De beslissing

De rechtbank:

 spreekt verdachte vrij van de onder A en B ten laste gelegde feiten.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. van der Mei (voorzitter), mr. C.J.M. van Apeldoorn en
mr. S.A. van Hoof, rechters, in tegenwoordigheid van mr. L.R. van Damme, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 19 juli 2018.