Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2018:1817

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
18-04-2018
Datum publicatie
19-04-2018
Zaaknummer
05/880222-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak van ontvoering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer : 05/880222-17 en VI 99-0013046

Datum uitspraak : 18 april 2018

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1949 te [geboorteplaats] ,

wonende te [adres] .

Raadsvrouw: mr. M.J.R. Roethof, advocaat te Arnhem.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen 1 juni 2017, 17 augustus 2017, 24 augustus 2017, 4 oktober 2017, 14 maart 2018, 21 maart 2018 en 4 april 2018.

1. De inhoud van de tenlastelegging 1

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

samen met anderen aangever [slachtoffer] (hierna: [slachtoffer] ) op 2 december 2016 in Nunspeet heeft ontvoerd of gegijzeld of dat hij medeplichtig is geweest aan die ontvoering of gijzeling.

2 Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Aanleiding onderzoek

Op 2 december 2016 kreeg de politie melding dat er een ontvoering gaande was ter hoogte van de Oenenburgweg 23 in Nunspeet. Op die weg was een auto klem gereden. De bestuurder van de auto was vervolgens door drie gemaskerde mannen uit zijn auto getrokken en meegenomen. Uit onderzoek bleek dat het zou gaan om [slachtoffer] (hierna: [slachtoffer] ). [slachtoffer] heeft de muts, die hij tijdens de ontvoering opgezet had gekregen, aan de politie overhandigd. Aan de muts zaten stukken tape. Op de tape is een DNA-profiel aangetroffen dat matcht met het DNA-profiel van verdachte.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie vindt dat er geen wettig en overtuigend bewijs is dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan hetgeen hem ten laste is gelegd. Er is weliswaar DNA van verdachte aangetroffen op een stuk tape, maar dat is onvoldoende om wettig en overtuigend bewijs op te baseren. De officier van justitie heeft gevorderd de verdachte vrij te spreken en de vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling af te wijzen.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw is eveneens van mening dat er algehele vrijspraak dient te volgen. Zij heeft dit toegelicht aan de hand van in de pleitnotitie opgesomde feiten en omstandigheden. Ook verzoekt zij de vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling af te wijzen.

Beoordeling door de rechtbank

Er is onderzoek verricht naar de muts en de stukken tape. Op één van de stukken tape is een DNA-mengprofiel aangetroffen. Hieruit is een DNA-hoofdprofiel afgeleid, dat matcht met het DNA-profiel van verdachte. De matchkans daarvan is kleiner dan één op één miljard.

Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI) blijkt verder dat er aanwijzingen zijn dat het DNA-materiaal van verdachte is aangetroffen op de beginzijde van stuk van de tape.

De rechtbank stelt vast dat verdachte, gelet op het aantreffen van diens DNA op het stuk tape, op enig moment in aanraking moet zijn geweest met het stuk tape. Op grond van het dossier kan echter niet worden vastgesteld dat dit op 2 december 2016, de dag van de ontvoering dan wel gijzeling van [slachtoffer] , is gebeurd. Bovendien blijkt uit voormeld onderzoek van het NFI dat er aanwijzingen zijn dat het DNA van verdachte is gevonden aan de beginzijde van de tape. Dit is de zijde waar de voorlaatste gebruiker is gestopt en de laatste gebruiker is begonnen met het afwikkelen van de tape van de rol. Dit betekent naar het oordeel van de rechtbank dat niet uitgesloten kan worden dat verdachte de voorlaatste gebruiker van de tape is geweest en niet de laatste, zijnde de dader die [slachtoffer] op 2 december 2016 heeft ingetaped. In het dossier bevinden zich ook overigens geen bewijsmiddelen waaruit verdachtes betrokkenheid bij de gijzeling dan wel ontvoering zou kunnen blijken.

Naar het oordeel van de rechtbank is er geen bewijs dat verdachte het ten laste gelegde (mede) heeft gepleegd dan wel dat hij hieraan medeplichtig is. Verdachte zal daarom worden vrijgesproken.

Nu zich geen strafvorderlijk belang daartegen verzet, zal de teruggave worden gelast van een zwarte telefoon van het merk Samsung aan de verdachte.

De geschorste voorlopige hechtenis zal worden opgeheven.

3. De beoordeling van de civiele vordering, alsmede de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partij [slachtoffer] heeft zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van het ten laste gelegde feit. Gevorderd wordt een bedrag van

€ 18.310,-- (€ 3.310,-- materiële schade en € 15.000,-- immateriële schade).

De benadeelde partij [benadeelde] (hierna [benadeelde] ) heeft zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding. Gevorderd wordt een bedrag van € 10.000,-- immateriële schade en een bedrag van € 4.997,30 voor de kosten van rechtsbijstand.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich niet uitgelaten over de vorderingen van de benadeelde partijen.

Het standpunt van de benadeelde partij [slachtoffer]

Mr. Sijmons persisteert bij de door hem namens de benadeelde partij [slachtoffer] ingediende vordering.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw verzoekt, gelet op de bepleite vrijspraak, de vorderingen van de benadeelden partij niet-ontvankelijk te verklaren dan wel af te wijzen.

Beoordeling door de rechtbank

Vordering benadeelde partij [slachtoffer]

Nu verdachte van het ten laste gelegde zal worden vrijgesproken is niet voldaan aan de wettelijke vereisten zoals bedoeld in artikel 361, tweede lid, aanhef en sub b, van het Wetboek van Strafvordering. Dat betekent dat de benadeelde partij [slachtoffer] niet in haar vordering kan worden ontvangen.

Vordering benadeelde partij [benadeelde]

De vordering van de benadeelde partij [benadeelde] ziet op een niet aan verdachte ten laste gelegd feit, zodat niet wordt voldaan aan de wettelijke vereisten zoals bedoeld in artikel 361, tweede lid aanhef en sub b, van het Wetboek van Strafvordering. Dat betekent dat benadeelde partij [benadeelde] niet in haar vordering kan worden ontvangen.

4 Vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling

De rechtbank is van oordeel dat, nu verdachte in de onderhavige strafzaak vrijgesproken zal worden, de vordering van de officier van justitie van 8 maart 2017 tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling met het nummer VI 99-000130-46 afgewezen dient te worden.

5 De beslissing

De rechtbank:

 verklaart niet bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij;

 gelast de teruggave van een zwarte telefoon van het merk Samsung aan de verdachte;

 verklaart de benadeelde partij [slachtoffer] niet-ontvankelijk in haar vordering;

 verklaart de benadeelde partij [benadeelde] niet-ontvankelijk in haar vordering;

 wijst af de vordering van de officier van justitie van 8 maart 2017 tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling met het nummer VI 99-000130-46;

 heft op het (geschorste) bevel voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.S.M. Bak (voorzitter), mr. Y.M.J.I. Baauw en mr. T.C. Henniphof, rechters, in tegenwoordigheid van A.B.M. Jansen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 18 april 2018.

Bijlage 1

hij op of omstreeks 2 december 2016 in de gemeente Nunspeet en/of elders in Nederland en/of in België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen opzettelijk

[slachtoffer] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en beroofd gehouden, met het oogmerk die [slachtoffer] en/of die [benadeelde] (de zakenpartner van die [slachtoffer] ) en/of een of meer anderen te dwingen iets te doen, te weten (onder meer) - zakelijk weergegeven- het betalen van een aanzienlijk geldbedrag en/of afgifte van 2000 "blokken"(cocaïne/harddrugs) aan hem,

verdachte en/of zijn mededader(s) en/of het rechtstreeks onder de marktprijs verkopen van hoeveelheden (hard)drugs aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s) althans tot een of meer (soortgelijke) transactie(s)/ handeling(en),

immers heeft/hebben en/of is/zijn hij, verdachte en/of zijn mededaders

- op de openbare weg (in de gemeente Nunspeet) de auto, waarin die [slachtoffer]

reed, met een of meer auto's/voertuigen klemgereden en/of gehuld in

bivakmutsen op die [slachtoffer] toegelopen en/of die [slachtoffer] onder bedreiging

van een of meer (vuur)wapen(s), althans op (een) wapen(s) gelijkende

voorwerpen, gedwongen uit diens auto te stappen en/of deze uit diens auto

getrokken en/of die [slachtoffer] geblinddoekt en/of geboeid en/of gekneveld

en/of gedwongen mee te lopen naar - en/of in te stappen in een voertuig van

hem, verdachte, en/of zijn mededaders en/of

- die [slachtoffer] tegen diens wil vervoerd naar - en/of gedurende meerdere uren,

althans gedurende lange tijd, ondergebracht in een (voor die [slachtoffer]

onbekende ) loods en/of een soortgelijke afgesloten ruimte en/of

- die [slachtoffer] vastgebonden en/of geslagen/gestompt en/of bedreigd met (een)

vuurwapen(s), althans daarop gelijkende voorwerp(en) en/of

- de benen en/of het bovenlichaam van die [slachtoffer] met cellofaan omwikkeld

en/of

- die [slachtoffer] besproeid/overgoten met een vloeistof en/of het hoofd van die

[slachtoffer] ingetaped en/of daarbij aan deze toegevoegd dat die [slachtoffer] dan

minder geluid zou maken als deze in de brand stond en/of deze gevraagd

hoeveel kinderen die [slachtoffer] had en/of waar diens dochter woonde en/of dat,

als die [slachtoffer] zou liegen, de brand erin zou gaan en/of

- aangegeven dat verdachte en/of zijn mededaders die [slachtoffer] zouden

vrijlaten, maar dat als deze naar de politie ging, zij eerst diens dochter

en/of die [slachtoffer] zelf zouden vermoorden,

althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking toegevoegd en/of

- die [slachtoffer] anderszins bedreigd en/of

- die [slachtoffer] gedurende lange tijd belet om die loods/ruimte te verlaten;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

hij op of omstreeks 2 december 2016 in de gemeente Nunspeet en/of elders in

Nederland en/of in België tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer] van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft/hebben en/of is/zijn hij, verdachte en/of zijn mededader(s)

- op de openbare weg (in de gemeente Nunspeet) de auto, waarin die [slachtoffer]

reed, met een of meer auto's/voertuigen klemgereden en/of gehuld in

bivakmutsen op die [slachtoffer] toegelopen en/of die [slachtoffer] onder bedreiging van

een of meer (vuur)wapen(s), althans op (een) wapen(s) gelijkende voorwerpen,

gedwongen uit diens auto te stappen en/of deze uit diens auto getrokken

en/of die [slachtoffer] geblinddoekt en/of geboeid en/of gekneveld en/of gedwongen

mee te lopen naar - en/of in te stappen in een voertuig van hem, verdachte,

en/of zijn mededaders en/of

- die [slachtoffer] tegen diens wil vervoerd naar - en/of gedurende meerdere uren,

althans gedurende lange tijd ondergebracht in een(voor die [slachtoffer]

onbekende) loods en/of een soortgelijke afgesloten ruimte en/of

- die [slachtoffer] vastgebonden en/of geslagen/gestompt en/of bedreigd met (een)

vuurwapen(s), althans daarop gelijkende voorwerp(en) en/of de benen en/of

het bovenlichaam van die [slachtoffer] met cellofaan omwikkeld en/of

- die [slachtoffer] besproeid/overgoten met een vloeistof en/of het hoofd van die

[slachtoffer] ingetaped en/of daarbij aan deze toegevoegd dat die [slachtoffer] dan

minder geluid zou maken als deze in de brand stond en/of deze gevraagd

hoeveel kinderen die [slachtoffer] had en/of waar diens dochter woonde en/of dat,

als die [slachtoffer] zou liegen, de brand erin zou gaan en/of

- aangegeven dat verdachte en/of zijn mededaders die [slachtoffer] zouden vrijlaten,

maar dat als deze naar de politie ging, zij eerst diens dochter en/of die

[slachtoffer] zelf zouden vermoorden,

althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking toegevoegd en/of

- die [slachtoffer] anderszins bedreigd en/of

- die [slachtoffer] gedurende lange tijd belet om die loods/ruimte te verlaten en/of

- die [slachtoffer] achtergelaten in een voor die [slachtoffer] onbekende plaats;

meer subsidiair:

[medeverdachte] , althans een persoon op of omstreeks 2 december 2016 in de gemeente Nunspeet en/of elders in Nederland en/of in België ,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen opzettelijk

[slachtoffer] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en beroofd

gehouden, met het oogmerk die [slachtoffer] en/of die [benadeelde]

(de zakenpartner van die [slachtoffer] ) en/of een of meer anderen te dwingen iets te

doen,

te weten (onder meer) - zakelijk weergegeven- het betalen van een aanzienlijk

geldbedrag en/of afgifte van 2000 "blokken"(cocaïne/harddrugs) aan die [medeverdachte]

en/of aan die persoon en/of aan diens mededader(s) en/of

het rechtstreeks onder de marktprijs verkopen van hoeveelheden (hard)drugs aan

die [medeverdachte] en/of aan die persoon en/of aan diens mededader(s),

althans tot een of meer (soortgelijke) transactie(s)/ handeling(en),

immers heeft/hebben en/of is/zijn die [medeverdachte] en/of die persoon en/of diens mededader(s)

- op de openbare weg (in de gemeente Nunspeet) de auto, waarin die [slachtoffer]

reed, met een of meer auto's/voertuigen klemgereden en/of gehuld in

bivakmutsen op die [slachtoffer] toegelopen en/of die [slachtoffer] onder bedreiging van

een of meer (vuur)wapen(s), althans op (een) wapen(s) gelijkende voorwerpen,

gedwongen uit diens auto te stappen en/of deze uit diens auto getrokken

en/of die [slachtoffer] geblinddoekt en/of geboeid en/of gekneveld en/of

gedwongen mee te lopen naar - en/of in te stappen in een voertuig van die

[medeverdachte] en/of die persoon en/of diens mededader(s) en/of

- die [slachtoffer] tegen diens wil vervoerd naar - en/of gedurende meerdere uren,

althans gedurende lange tijd, ondergebracht in een (voor die [slachtoffer]

onbekende) loods en/of een soortgelijke afgesloten ruimte en/of

- die [slachtoffer] vastgebonden en/of geslagen/gestompt en/of bedreigd met (een)

vuurwapen(s), althans met daarop gelijkende voorwerp(en) en/of

- de benen en/of het bovenlichaam van die [slachtoffer] met cellofaan omwikkeld

en/of

- die [slachtoffer] besproeid/overgoten met een vloeistof en/of het hoofd van die

[slachtoffer] ingetaped en/of daarbij aan deze toegevoegd dat die [slachtoffer] dan

minder geluid zou maken als deze in de brand stond en/of deze gevraagd

hoeveel kinderen die [slachtoffer] had en/of waar diens dochter woonde en/of dat,

als die [slachtoffer] zou liegen, de brand erin zou gaan en/of

- aangegeven dat die [medeverdachte] en/of die persoon en/of diens mededader(s) die

[slachtoffer] zouden vrijlaten, maar dat als deze naar de politie ging, zij eerst

diens dochter en/of die [slachtoffer] zelf zouden vermoorden,

althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking toegevoegd en/of

- die [slachtoffer] anderszins bedreigd en/of

- die [slachtoffer] gedurende lange tijd belet om die loods/ruimte te verlaten,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 10 oktober 2016 tot en met 2 december 2016 in de gemeente(n) Rotterdam en/of Alphen aan den Rijn en/of Nunspeet en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/of alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft

verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door (telkens) opzettelijk

- een voertuig (Mercedes Sprinter) naar Nunspeet te vervoeren en/of deze

aldaar (in de omgeving van de plaats waar voornoemde gijzeling/

wederrechtelijke vrijheidsberoving van voornoemde [slachtoffer] plaats zou vinden)

te parkeren en/of dat voertuig ter beschikking te stellen aan die [medeverdachte]

en/of aan die persoon en/of aan diens mededader(s) en/of

- in dat voertuig een walkie- talkie en/of afplakfolie en/of een valse

kentekenplaat( [kenteken] ) en/of een of meer (vuur)wapen(s) en/of

patroonhouder(s) voor gebruik door die [medeverdachte] en/of die persoon en/of diens

mededader(s) klaar te leggen en/of achter te laten en/of

- een of meer bivakmuts(en) en/of skibril(len) en/of ander gezichtsbedekkend

materiaal en/of tape en/of een of meer (andere) dreig- en/of hulpmiddelen

aan te schaffen en/of deze aan die [medeverdachte] en/of aan die persoon en/of aan

diens mededader(s) beschikbaar te stellen en/of over te dragen;

meest subsidiair:

[medeverdachte] , althans een persoon op of omstreeks 2 december 2016 in de gemeente Nunspeet en/of elders in Nederland en/of in België tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer] van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden,

immers heeft/hebben en/of is/zijn die [medeverdachte] en/of die persoon en/of diens mededader(s)

- op de openbare weg (in de gemeente Nunspeet) de auto, waarin die van

[slachtoffer] reed, met een of meer auto's/voertuigen klemgereden en/of gehuld in

bivakmutsen op die [slachtoffer] toegelopen en/of die [slachtoffer] onder bedreiging van

een of meer (vuur)wapen(s), althans op (een) wapen(s) gelijkende voorwerpen,

gedwongen uit diens auto te stappen en/of deze uit diens auto getrokken en/of

die [slachtoffer] geblinddoekt en/of geboeid en/of gekneveld en/of gedwongen mee te

lopen naar - en/of in te stappen in een voertuig van die [medeverdachte] en/of diens

mededader(s) en/of

- die [slachtoffer] tegen diens wil vervoerd naar - en/of gedurende meerdere uren,

althans gedurende lange tijd ondergebracht in een( voor die [slachtoffer]

onbekende) loods en/of een soortgelijke afgesloten ruimte en/of

- die [slachtoffer] vastgebonden en/of geslagen/gestompt en/of bedreigd met (een)

vuurwapen(s), althans daarop gelijkende voorwerp(en) en/of

- de benen en/of het bovenlichaam van die [slachtoffer] met cellofaan omwikkeld

en/of

- die [slachtoffer] besproeid/overgoten met een vloeistof en/of het hoofd van die

[slachtoffer] ingetaped en/of daarbij aan deze toegevoegd dat die [slachtoffer] dan

minder geluid zou maken als deze in de brand stond en/of deze gevraagd

hoeveel kinderen die [slachtoffer] had en/of waar diens dochter woonde en/of dat,

als die [slachtoffer] zou liegen, de brand erin zou gaan en/of

- aangegeven dat die [medeverdachte] en/of die persoon en/of diens mededaders die

[slachtoffer] zouden vrijlaten, maar dat als deze naar de politie ging, zij eerst

diens dochter en/of die [slachtoffer] zelf zouden vermoorden,

althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking toegevoegd en/of

- die [slachtoffer] anderszins bedreigd en/of

- die [slachtoffer] gedurende lange tijd belet om die loods/ruimte te verlaten en/of

- die [slachtoffer] achtergelaten in een voor die [slachtoffer] onbekende plaats,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 10 oktober 2016 tot en met 2 december 2016 in de gemeente(n) Rotterdam en/of Alphen aan den Rijn en/of Nunspeet en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/of alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft

verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door (telkens) opzettelijk

- een voertuig (Mercedes Sprinter) naar Nunspeet te vervoeren en/of deze

aldaar (in de omgeving van de plaats waar voornoemde gijzeling/

wederrechtelijke vrijheidsberoving van voornoemde [slachtoffer] plaats zou vinden)

te parkeren en/of dat voertuig ter beschikking te stellen aan die [medeverdachte]

en/of aan die persoon en/of aan diens mededader(s) en/of

- in dat voertuig een walkie-talkie en/of afplakfolie en/of een valse

kentekenplaat( [kenteken] ) en/of een of meer (vuur)wapen(s) en/of

patroonhouder(s) voor gebruik door die [medeverdachte] en/of die persoon en/of diens

mededader(s) klaar te leggen en/of achter te laten en/of

- een of meer bivakmuts(en) en/of skibril(len) en/of ander gezichtsbedekkend

materiaal en/of tape en/of een of meer (andere) dreig- en/of hulpmiddelen

aan te schaffen en/of deze aan die [medeverdachte] en/of aan die persoon en/of aan

diens mededader(s) beschikbaar te stellen en/of over te dragen.

1 De volledige tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.