Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2018:1764

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
18-04-2018
Datum publicatie
18-04-2018
Zaaknummer
05/780019-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

vrijspraak voor poging afpersing

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer : 05/780019-17

Datum uitspraak : 18 april 2018

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1987 te [geboorteplaats] ,

wonende te [adres] .

Raadsman: mr. E.M.J Thomas, advocaat te Breda.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen 1 juni 2017, 17 augustus 2017, 24 augustus 2017, 4 oktober 2017, 14 maart 2018, 21 maart 2018 en 4 april 2018.

1. De inhoud van de tenlastelegging 1

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

samen met anderen heeft geprobeerd [slachtoffer 1] (hierna: [slachtoffer 1] ) en aangever [slachtoffer 2] (hierna: [slachtoffer 2] ) in de periode van 20 januari 2017 tot en met 20 februari 2017 af te persen dan wel dat hij in de periode van 2 december 2016 tot en met 20 februari 2017 daaraan hulp heeft verleend.

2 Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie vindt niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het primair ten laste gelegde medeplegen van de poging afpersing van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] . Hij vindt de bijdrage die verdachte heeft geleverd meer passen bij de rol van een medeplichtige, zoals subsidiair aan verdachte ten laste is gelegd. De officier van justitie heeft de bewijsmiddelen opgesomd en toegelicht. Hij vordert dat verdachte hiervoor zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman is van mening dat er algehele vrijspraak dient te volgen. De raadsman concludeert dat niet bewezen kan worden dat verdachte betrokken is geweest bij de aanschaf van de set versleutelde telefoons. Ook kan niet bewezen worden dat verdachte een van de telefoons van die set, met het IMSI-nummer dat eindigt op 24902, in gebruik heeft gehad. Verder blijkt uit het dossier niet dat door middel van die telefoon meegeluisterd en -gelezen kan worden met de andere telefoons van de set, op het moment dat die andere telefoons met elkaar communiceren.

Er is dus geen bewijs dat verdachte heeft deelgenomen aan de communicatie die met [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] is gevoerd of dat hij daar kennis van heeft genomen.

Beoordeling door de rechtbank

In de periode van 20 januari 2017 tot 20 februari 2017 is een poging gedaan om [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] af te persen. Bij deze afpersing is gebruikt gemaakt van een aantal versleutelde telefoons. Een van die telefoons (met IMSI-nummer eindigend op 24902) is tijdens een doorzoeking in de woning van verdachte aangetroffen.

De rechtbank is van oordeel dat in het midden kan blijven of verdachte betrokken is geweest bij de aanschaf van de versleutelde telefoons. Uit het dossier blijkt niet dat verdachte wist van de plannen om af te persen. Ook andere aanwijzingen over een eventuele rol van verdachte voorafgaand aan of tijdens de afpersing, ontbreken. Dat één van de versleutelde telefoons bij verdachte is aangetroffen maakt dit niet anders, nu niet uit het dossier blijkt dat deze telefoon is gebruikt om af te persen en/of om mee te luisteren en/of lezen met de andere versleutelde telefoons.

Verdachte zal gelet op voorgaande vrijgesproken worden voor het primair en subsidiair ten laste gelegde.

Er zijn diverse goederen onder verdachte in beslag genomen, namelijk:

 • -

  een ploertendoder;

 • -

  een sleutelbos, bestaande uit vier sleutels en een sleutelhanger van een vrachtwagen;

 • -

  een sleutelbos, bestaande uit drie sleutels en een sleutelhanger (met foto van Bertus);

 • -

  een elektronische sleutel, Abrites.

De ploertendoder dient te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien het van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang, en deze bij gelegenheid van onderzoek naar het feit waarvan verdachte werd verdacht bij hem is aangetroffen.

Nu zich geen strafvorderlijk belang daartegen verzet, zal de teruggave worden gelast van de overige goederen aan verdachte.

3 De beoordeling van de civiele vorderingen.

De benadeelde partij [slachtoffer 1] heeft zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van het primair en/of subsidiair ten laste gelegde. Gevorderd wordt een bedrag van € 18.310,-- (€ 3.310,-- materiële schade en € 15.000,-- immateriële schade).

De benadeelde [slachtoffer 2] heeft zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van het primair en/of subsidiair ten laste gelegde. Gevorderd wordt een bedrag van € 10.000,-- immateriële schade en een bedrag van € 4.997,30 voor de kosten van rechtsbijstand.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie verzoekt de vorderingen van de benadeelde partijen toe te wijzen met tevens de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman voert aan dat, gelet op door hem gevorderde algehele vrijspraak, de vorderingen benadeelde partij niet ontvankelijk verklaard dienen te worden. Subsidiair voert de raadsman aan dat er geen causaal verband is tussen de vorderingen van de benadeelde partijen en hetgeen aan verdachte ten laste is gelegd.

Beoordeling door de rechtbank

Nu verdachte zal worden vrijgesproken is niet voldaan aan de wettelijke vereisten zoals bedoeld in artikel 361, tweede lid, aanhef en sub b, van het Wetboek van Strafvordering.

Dat betekent dat benadeelde partijen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] niet in hun vorderingen kunnen worden ontvangen.

4 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 36b en 36d van het Wetboek van Strafrecht.

5 De beslissing

De rechtbank:

 spreekt verdachte vrij van het primair en subsidiair tenlastegelegde;

 beveelt de onttrekking aan het verkeer van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

- een ploertendoder;

 gelast de teruggave van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen aan verdachte, te weten:

 • -

  een sleutelbos, bestaande uit vier sleutels en een sleutelhanger van een vrachtwagen;

 • -

  een sleutelbos, bestaande uit drie sleutels en een sleutelhanger (met foto van Bertus);

 • -

  een elektronische sleutel, Abrites.

De beslissing op de vorderingen van de benadeelde partijen.

 verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 1] niet-ontvankelijk in haar vordering;

 verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 2] niet-ontvankelijk in haar vordering.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.S.M. Bak (voorzitter), mr. Y.M.J.I. Baauw en mr. T.C. Henniphof, rechters, in tegenwoordigheid van A.B.M. Jansen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 18 april 2018.

Bijlage 1

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

hij in of omstreeks de periode van 2 december 2016 tot en met 20 februari

2017 in de gemeente(n) Nunspeet en/of Ridderkerk en/of Utrecht en/of Breda

en/of elders in Nederland en/of in België en/of in Duitsland,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en)

wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld

[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] te dwingen tot

de afgifte van 10 miljoen Euro, althans een aanzienlijk geldbedrag en/of een

hoeveelheid (hard)drugs en/of een of meer andere goederen, geheel of ten dele

toebehorende aan die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] , in elk geval aan een

ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

het tenietdoen van een inschuld, te weten het aan verdachte en/of zijn

mededader(s) verkopen van (hard)drugs onder de marktprijs ,

- ( op 2 december 2016) op de openbare weg (in de gemeente Nunspeet) de auto,

waarin die van [slachtoffer 1] reed, met een of meer auto's/voertuigen heeft/hebben

klemgereden en/of gehuld in bivakmutsen op die [slachtoffer 1] is/zijn toegelopen

en/of die [slachtoffer 1] onder bedreiging van een of meer (vuur)wapen(s), althans op

(een) wapen(s) gelijkende voorwerpen, heeft/hebben gedwongen uit diens auto te

stappen en/of deze uit diens auto heeft/hebben getrokken en/of die [slachtoffer 1]

heeft/hebben geblinddoekt en/of geboeid en/of gekneveld en/of gedwongen mee te

lopen naar - en/of in te stappen in een voertuig van hem, verdachte, en/of

zijn mededaders en/of

- die [slachtoffer 1] tegen diens wil heeft/hebben vervoerd naar - en/of gedurende

meerdere uren, althans gedurende lange tijd, ondergebracht in een (voor die

[slachtoffer 1] onbekende ) loods en/of een soortgelijke afgesloten ruimte en/of

- die [slachtoffer 1] heeft/hebben vastgebonden en/of geslagen/gestompt en bedreigd

met (een) vuurwapen(s), althans daarop gelijkende voorwerp(en) en/of

heeft/hebben gezegd dat er 2000 "blokken" moesten komen of geld en/of de

benen en/of het bovenlichaam van die [slachtoffer 1] met cellofaan heeft/hebben

omwikkeld en/of die [slachtoffer 1] heeft/hebben besproeid/overgoten met een

vloeistof en/of het hoofd van die [slachtoffer 1] ingetaped en/of daarbij aan deze

heeft/hebben toegevoegd dat die [slachtoffer 1] dan minder geluid zou maken als deze

in de brand stond en/of deze heeft/hebben gevraagd hoeveel kinderen die

[slachtoffer 1] had en/of waar diens dochter woonde en/of dat, als die [slachtoffer 1] zou

liegen, de brand erin zou gaan en/of heeft/hebben aangegeven dat verdachte

en/of zijn mededaders die [slachtoffer 1] zouden vrijlaten, maar dat als deze naar de

politie ging, zij eerst diens dochter en/of die [slachtoffer 1] zelf zouden

vermoorden, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking

heeft/hebben toegevoegd en/of deze anderszins heeft/hebben bedreigd en/of deze

gedurende lange tijd heeft/hebben belet om die loods/ruimte te verlaten

en/of

- in of omstreeks de periode van 10 januari 2017 tot en met 20 februari 2017

een aantal/serie telefoontoestellen (Samsung J2), die geschikt (te maken)

zijn/is voor vertrouwelijke onderlinge communicatie en/of communicatie met die

[slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] , (voor dat doel) heeft/hebben gekocht en/of

heeft/hebben geprepareerd en/of in gebruik heeft/hebben genomen en/of

- ( in of omstreeks de periode van 20 januari 2017 tot en met 20 februari 2017)

een of meer brieven naar die [slachtoffer 1] (te Nunspeet) en/of naar die [slachtoffer 2]

(te Ridderkerk) heeft/hebben verzonden en/of die brieven/brief op het adres

van die [slachtoffer 1] en/of het adres van die [slachtoffer 2] heeft/hebben

bezorgd/afgeleverd , in welke brieven/brief - zakelijk weergegeven- wordt

aangegeven dat die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] op het werkterrein van

verdachte en/of zijn mededaders opereren en/of dat die [slachtoffer 1] en/of die

[slachtoffer 2] (om die reden) tien miljoen Euro moet(en) betalen en/of hun drugs

onder de marktprijs moeten verkopen en/of dat, indien die [slachtoffer 1] en/of die

[slachtoffer 2] hier niet mee accoord gaan/gaat, het niet goed komt en niet wordt

geaccepteerd, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking

heeft/hebben toegevoegd , en/of daarbij de (exacte) personalia en/of

identiteitsgegevens van een of meer familieleden van die [slachtoffer 2] en/of die

[slachtoffer 1] heeft/hebben vermeld en/of dat hij, verdachte, en/of zijn mededaders

willen dat die [slachtoffer 1] (op 23 januari 2017 om 1400 uur) naar het adres van die

[slachtoffer 2] komt en dat die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 1] dan meer informatie

krijgen en/of

- aan die [slachtoffer 1] en/of aan die [slachtoffer 2] aangegeven dat deze zich

beschikbaar moest(en) houden voor contact met hem, verdachte, en/of zijn

mededaders, en/of

- een (geprepareerd) mobiel telefoontoestel (uit de voornoemde gekochte serie

toestellen Samsung J 2), bestemd voor communicatie door verdachte en/of zijn

mededaders met die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] , op het adres van die

[slachtoffer 2] heeft/hebben bezorgd/afgeleverd en/of

- ( naar voornoemd telefoontoestel) meermalen, althans eenmaal een of meer

berichten bestemd voor die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] heeft/hebben verzonden

met daarin verdere instructies met betrekking tot door die [slachtoffer 1] en/of door

die [slachtoffer 2] te verrichten handelingen (die zouden moeten leiden tot (onder

meer) de voornoemde afgifte van geld en/of (hard)drugs en/of voornoemde verkoop,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

[medeverdachte] en/of een of meer andere perso(o)n(en) in of omstreeks de

periode van 2 december 2016 tot en met 20 februari 2017 in de gemeente(n)

Nunspeet en/of Ridderkerk en/of elders in Nederland en/of in België en/of in

Duitsland,

ter uitvoering van het door die [medeverdachte] /die persoon voorgenomen misdrijf om

tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en/of (een)

ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met

geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] te dwingen tot

de afgifte van 10 miljoen Euro, althans een aanzienlijk geldbedrag en/of een

hoeveelheid (hard)drugs en/of een of meer andere goederen, geheel of ten dele

toebehorende aan die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] , in elk geval aan een

ander of anderen dan aan die [medeverdachte] /persoon en/of diens mededader(s), en/of

het tenietdoen van een inschuld, te weten het aan die [medeverdachte] /persoon en/of

diens mededader(s) verkopen van (hard)drugs onder de marktprijs ,

- ( op 2 december 2016) op de openbare weg (in de gemeente Nunspeet) de auto,

waarin die van [slachtoffer 1] reed, met een of meer auto's/voertuigen heeft/hebben

klemgereden en/of gehuld in bivakmutsen op die [slachtoffer 1] is/zijn toegelopen

en/of die [slachtoffer 1] onder bedreiging van een of meer (vuur)wapen(s), althans op

(een) wapen(s) gelijkende voorwerpen, heeft/hebben gedwongen uit diens auto te

stappen en/of deze uit diens auto heeft/hebben getrokken en/of die [slachtoffer 1]

heeft/hebben geblinddoekt en/of geboeid en/of gekneveld en/of gedwongen mee te

lopen naar - en/of in te stappen in een voertuig van die [medeverdachte] /persoon en/of

diens mededaders en/of

- die [slachtoffer 1] tegen diens wil heeft/hebben vervoerd naar - en/of gedurende

meerdere uren, althans gedurende lange tijd, ondergebracht in een (voor die

[slachtoffer 1] onbekende ) loods en/of een soortgelijke afgesloten ruimte en/of

- die [slachtoffer 1] heeft/hebben vastgebonden en/of geslagen/gestompt en bedreigd

met (een) vuurwapen(s), althans daarop gelijkende voorwerp(en) en/of

heeft/hebben gezegd dat er 2000 "blokken" moesten komen of geld en/of de

benen en/of het bovenlichaam van die [slachtoffer 1] met cellofaan heeft/hebben

omwikkeld en/of die [slachtoffer 1] heeft/hebben besproeid/overgoten met een

vloeistof en/of het hoofd van die [slachtoffer 1] ingetaped en/of daarbij aan deze

heeft/hebben toegevoegd dat die [slachtoffer 1] dan minder geluid zou maken als deze

in de brand stond en/of aan die [slachtoffer 1] heeft/hebben gevraagd hoeveel kinderen

die [slachtoffer 1] had en/of waar diens dochter woonde en/of dat, als die [slachtoffer 1] zou

liegen, de brand erin zou gaan en/of heeft/hebben aangegeven dat die

[medeverdachte] /persoon en/of diens mededaders die [slachtoffer 1] zouden vrijlaten, maar dat

als die [slachtoffer 1] naar de politie ging, zij eerst diens dochter en/of die

[slachtoffer 1] zelf zouden vermoorden, althans woorden van gelijke dreigende aard of

strekking heeft/hebben toegevoegd en/of deze anderszins heeft/hebben bedreigd

en/of deze gedurende lange tijd heeft/hebben belet om die loods/ruimte te

verlaten, en/of

- ( in of omstreeks de periode van 20 januari 2017 tot en met 20 februari 2017)

een of meer brieven naar die [slachtoffer 1] (te Nunspeet) en/of naar die [slachtoffer 2]

(te Ridderkerk) heeft/hebben verzonden en/of die brieven/brief op het adres

van die [slachtoffer 1] en/of het adres van die [slachtoffer 2] heeft/hebben

bezorgd/afgeleverd , in welke brieven/brief - zakelijk weergegeven- wordt

aangegeven dat die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] op het werkterrein van [medeverdachte]

en/of diens mededaders opereren en/of dat die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] (om

die reden) tien miljoen Euro moet(en) betalen en/of hun drugs onder de

marktprijs moeten verkopen en/of dat, indien die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2]

hier niet mee accoord gaan/gaat, het niet goed komt en niet wordt

geaccepteerd, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking

heeft/hebben toegevoegd , en/of daarbij de (exacte) personalia en/of

identiteitsgegevens van een of meer familieleden van die [slachtoffer 2] en/of die

[slachtoffer 1] heeft/hebben vermeld en/of dat die [medeverdachte] /persoon en/of diens

mededaders willen dat die [slachtoffer 1] (op 23 januari 2017 om 1400 uur) naar het

adres van die [slachtoffer 2] komt en dat die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 1] dan meer

informatie krijgen en/of

- aan die [slachtoffer 1] en/of aan die [slachtoffer 2] aangegeven dat deze zich

beschikbaar moest(en) houden voor contact met die [medeverdachte] /persoon en/of diens

mededaders en/of

- een (geprepareerd) mobiel telefoontoestel (Samsung J 2), bestemd voor

communicatie door die [medeverdachte] /persoon en/of diens mededaders met die [slachtoffer 1]

en/of die [slachtoffer 2] , op het adres van die [slachtoffer 2] heeft/hebben

bezorgd/afgeleverd en/of

- ( naar voornoemd telefoontoestel) meermalen, althans eenmaal een of meer

berichten bestemd voor die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] heeft/hebben verzonden

met daarin verdere instructies met betrekking tot door die [slachtoffer 1] en/of door

die [slachtoffer 2] te verrichten handelingen (die zouden moeten leiden tot (onder

meer) de voornoemde afgifte van geld en/of (hard)drugs en/of voornoemde

verkoop,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf hij, verdachte, in of omstreeks de

periode van 10 januari 2017 tot en met 20 februari 2017 in de gemeente(n)

Breda en/of Utrecht en/of elders in Nederland

opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen

en/of inlichtingen heeft verschaft, door een (aantal/serie) mobiele

telefoontoestel(len) (Samsung J2), die geschikt (te maken) zijn/is voor

vertrouwelijke onderlinge communicatie en/of communicatie met die [slachtoffer 1]

en/of die [slachtoffer 2] , te zoeken en/of te kopen voor die [medeverdachte] /die persoon

en/of diens mededader(s) en/of te (laten) prepareren en/of beschikbaar te

houden voor- en/of af te geven aan die [medeverdachte] /persoon en/of diens mededader(s).

1 De volledige tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.