Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2018:1759

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
18-04-2018
Datum publicatie
18-04-2018
Zaaknummer
05/780022-17
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2019:11251, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak ontvoering.3 maanden gevangenisstraf voor wapenbezit

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer : 05/780022-17

Datum uitspraak : 18 april 2018

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1980 te [geboorteplaats] ,

wonende [adres] .

Raadsman: mr. M.A.W. Nillesen, advocaat te 's-Hertogenbosch.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 1 juni 2017, 17 augustus 2017, 24 augustus 2017, 4 oktober 2017, 14 maart 2018, 16 maart 2018 en 4 april 2018.

1. De inhoud van de tenlastelegging 1

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat:

 1. anderen aangever [slachtoffer] (hierna [slachtoffer] ) op 2 december 2016 in Nunspeet hebben ontvoerd dan wel gegijzeld en dat verdachte daaraan hulp heeft verleend;

 2. verdachte samen met anderen van 1 juli 2016 tot en met 20 februari 2017 een misdrijf heeft voorbereid dan wel dat zij in die periode samen met anderen de beschikking heeft gehad over een verboden wapen, een patroonhouder en munitie;

 3. verdachte van 1 juli 2016 tot en met 2 december 2016 samen met anderen de beschikking heeft gehad over een verboden wapen, een patroonhouder en munitie;

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie vindt dat er geen wettig en overtuigend bewijs is dat verdachte:

- betrokken is geweest bij de gijzeling en de vrijheidsberoving van [slachtoffer] ;

- samen met anderen het plegen van een misdrijf zou hebben voorbereid;

- samen met anderen een pistool van het merk Zastava en een bijbehorende patroonhouder met munitie tot haar beschikking heeft gehad. De officier van justitie verzoekt daarom verdachte vrij te spreken van het onder 1 primair, 1 subsidiair, 2 primair en 3 ten laste gelegde feit. De officier van justitie vindt wel bewezen dat verdachte in haar woning te Oss een vuurwapen en een bijbehorende patroonhouder met munitie tot haar beschikking heeft gehad, zoals onder 2 subsidiair ten laste is gelegd.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman is van mening dat er algehele vrijspraak dient te volgen. Hij heeft dit toegelicht aan de hand van in de pleitnotitie opgesomde feiten en omstandigheden. Met betrekking tot het in de woning van verdachte aangetroffen wapen, het feit waarvan de officier van justitie vindt dat dit wel bewezen kan worden, stelt de raadsman dat niet concreet is aangegeven waar het wapen is aangetroffen en dat verdachte niet wist dat het wapen daar lag. Zij heeft in 2016 enkele maanden niet in haar woning verbleven. Er hebben toen andere mensen in haar woning verbleven.

Beoordeling door de rechtbank

Feit 1

De rechtbank stelt met de officier van justitie en de raadsman vast dat er in het dossier geen bewijsmiddelen aanwezig zijn waaruit zou kunnen blijken dat verdachte op enigerlei wijze betrokken was bij de ontvoering en/of de gijzeling van [slachtoffer] . Verdachte zal daarom vrijgesproken worden van het onder 1 primair en het onder 1 subsidiair ten laste gelegde feit.

Feit 2

Op 20 februari 2017 heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van verdachte op het adres [adres] . Daarbij zijn de in de tenlastelegging onder feit 2 primair genoemde goederen in beslag genomen.3 Het vuurwapen werd aangetroffen in een kast die stond tussen de woonkamer en de keuken.4 Daarin zat een patroonhouder met zes patronen. Het wapen was doorgeladen. Er zat één patroon in de kamer en zes patronen in de houder.5 Uit onderzoek is gebleken dat het wapen een pistool is van het merk/type Star 25 met het kaliber 6.35mm en dat het een vuurwapen is in de zin van categorie III van de Wet wapens en munitie (hierna: WWM).

De rechtbank is van oordeel dat niet kan worden vastgesteld dat verdachte de in de tenlastelegging onder feit 2 primair genoemde goederen heeft verworven, vervaardigd, ingevoerd, doorgevoerd of uitgevoerd om deze te gebruiken voor het plegen of medeplegen van de beoogde misdrijven die in de tenlastelegging zijn omschreven. Verdachte zal daarom vrijgesproken worden van het onder 2 primair ten laste gelegde feit.

Door en namens verdachte is aangevoerd dat verdachte niet op de hoogte is geweest van de aanwezigheid van het wapen, zoals onder 2 subsidiair ten laste is gelegd.

De rechtbank hecht echter geen geloof aan deze verklaring van verdachte. Het wapen is aangetroffen in een kast die stond tussen de woonkamer en de keuken. Dit is een voor de bewoners algemeen toegankelijke locatie om spullen te bewaren die regelmatig gebruikt worden. Uit het proces-verbaal van bevindingen6 blijkt dat er onder andere sleutels en een sleutelhanger lagen, en op de bij dat proces-verbaal gevoegde foto7 is te zien dat het wapen vooraan op een plank, vrij in het zicht ligt. Bovendien lag er naast het wapen onder andere een bankpas op naam van [naam] en lag op een lager gelegen schap een tube mayonaise. Dit zijn goederen die met regelmaat worden gebruikt. Ten aanzien van op een dergelijke locatie in een woning aangetroffen voorwerpen heeft als uitgangspunt te gelden dat een bewoner van die woning van die aanwezigheid op de hoogte is en over die voorwerpen kan beschikken. De enkele verklaring van verdachte dat zij niet op de hoogte was van de aanwezigheid van het wapen is gelet hierop ongeloofwaardig.

Op basis van de verklaring van verdachte8 dat een ander het wapen heeft neergelegd in combinatie met het aantreffen van de bankpas van een ander naast het wapen9, vindt de rechtbank voldoende wettig en overtuigend bewijs dat verdachte het wapen samen met een ander voorhanden had.

De rechtbank acht het onder 2 subsidiair ten laste gelegde feit wettig en overtuigend bewezen.

Feit 3

Op de carpoolplaats te Nunspeet is op 2 december 2016 een vuurwapen van het merk Zastava aangetroffen. Daarin zat een patroonhouder met acht patronen. Op één van de patronen is een DNA-profiel aangetroffen dat matcht met het DNA-profiel van verdachte.

Verdachte heeft tijdens het verhoor bij de rechter-commissaris op 24 februari 2017 verklaard dat er in juli 2016 een schietpartij is geweest waarvan werd gedacht dat zij het beoogd slachtoffer was. Na deze schietpartij heeft zij veertien dagen bij iemand verbleven. In die periode is haar een wapen aangeboden met losse munitie. Zij heeft die allebei in de handen gehad, maar niet geaccepteerd. Ter terechtzitting van 1 juni 2017 heeft verdachte een vergelijkbare verklaring afgelegd.

Uit de casuïstiek van de Hoge Raad kan worden afgeleid dat bewustheid van de aanwezigheid van een wapen zonder daarover feitelijk te kunnen beschikken, onvoldoende is voor een bewezenverklaring van voorhanden hebben. Een wapen overhandigd krijgen van een ander en vervolgens korte tijd het wapen vasthouden, betekent niet zonder meer dat daarmee ook de beschikkingsmacht over het wapen is verkregen. De verdachte is zich in dat geval weliswaar van de aanwezigheid van een wapen bewust, maar die bewustheid levert geen (medeplegen van) voorhanden hebben op (HR 23 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN7725), tenzij de verdachte met het wapen een daad van beschikking heeft verricht.

Uit de verklaring van verdachte blijkt dat zij het pistool en de patronen in de handen heeft gehad, maar dat zij deze niet heeft geaccepteerd. Het dossier biedt ook overigens geen aanknopingspunten dat verdachte een daad van beschikking met betrekking tot dit wapen heeft verricht. Hieruit volgt dat weliswaar sprake is geweest van bewustheid van de aanwezigheid van het wapen. Echter, omdat niet kan worden vastgesteld dat verdachte feitelijk beschikkingsmacht heeft gehad en/of dat zij met het wapen een daad van beschikking heeft verricht dient zij te worden vrijgesproken van het onder 3 ten laste gelegde feit.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

zij in of omstreeks de periode van 1 juli 2016 tot en met 20 februari 2017 in de gemeente Oss, althans in Nederland tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen

een vuurwapen, te weten een pistool (merk Star 25, kaliber 6.35 mm browning) zijnde/althans een wapen van categorie III, en/of

een patroonhouder, bestemd en passend in voornoemd vuurwapen, zijnde althans

een wapen van categorie III en/of

zeven, althans een aantal voor dat (vuur)wapen geschikte patronen,

zijnde/althans munitie van categorie III , voorhanden heeft gehad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen en munitie van categorie III.

5 De strafbaarheid van het feit

Het feit is strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 Overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie vordert dat verdachte ter zake van feit 2 subsidiair zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden, met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht. Ter toelichting voert de officier van justitie aan dat verdachte een doorgeladen - en dus schietklaar - wapen onder bedenkelijke omstandigheden voorhanden heeft gehad.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft naast de bepleite algehele vrijspraak geen strafmaatverweer gevoerd.

Beoordeling door de rechtbank

Verdachte heeft een doorgeladen vuurwapen binnen handbereik in een kastje tussen de kamer en de keuken van haar woning bewaard. Kennelijk verkeert verdachte in een leefomgeving waarin niet wordt geschuwd om geweld te gebruiken. Het voorhanden hebben van een wapen zonder vergunning levert een onaanvaardbaar risico op voor de veiligheid in het algemeen en voor de veiligheid van personen in de directe omgeving van verdachte in het bijzonder.

De rechtbank acht daarom de oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend. Zij neemt daarbij als uitgangspunt de oriëntatiepunten van de LOVS, namelijk een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden. De rechtbank ziet geen aanleiding een hogere of lagere gevangenisstraf aan verdachte op te leggen.

In beslag genomen goederen:

Nu zich geen strafvorderlijk belang daartegen verzet, zal de teruggave aan de verdachte worden gelast van:

 • -

  twee handschoenen en een Audi sleutel;

 • -

  twee bivakmutsen;

 • -

  een gps-tracker.

7a. De beoordeling van de civiele vordering.

De benadeelde partij [benadeelde] (hierna [benadeelde] ) heeft zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding. Gevorderd wordt een bedrag van € 10.000,-- immateriële schade en een bedrag van € 4.997,30 voor de kosten van rechtsbijstand.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie verzoekt de vordering van de benadeelde partij [benadeelde] af te wijzen.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich niet over de vordering van [benadeelde] uitgelaten.

Beoordeling door de rechtbank

De vordering van de benadeelde partij [benadeelde] ziet op een niet aan verdachte ten laste gelegd feit, zodat niet wordt voldaan aan de wettelijke vereisten zoals bedoeld in artikel 361, tweede lid aanhef en sub b, van het Wetboek van Strafvordering.

Dat betekent dat benadeelde partij [benadeelde] niet in haar vordering kan worden ontvangen.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 47 van het Wetboek van Strafrecht en 26, 55 en 56 van de Wet wapens en munitie.

9 De beslissing

De rechtbank:

 spreekt verdachte vrij van de onder 1 primair, 1 subsidiair, 2 primair en 3 tenlastegelegde feiten.

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde feit, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) maanden;

 beveelt dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

 gelast de teruggave aan veroordeelde van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven goederen, te weten:

 • -

  twee handschoenen en een Audi sleutel;

 • -

  twee bivakmutsen;

 • -

  een gps tracker.

De beslissing op de vorderingen van de benadeelde partijen.

 verklaart de benadeelde partij [benadeelde] niet-ontvankelijk in diens vordering.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.S.M. Bak (voorzitter), mr. Y.M.J.I. Baauw en mr. T.C. Henniphof, rechters, in tegenwoordigheid van A.B.M. Jansen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 18 april 2017.

Bijlage 1

1.

[medeverdachte] , althans een persoon op of omstreeks 2 december 2016 in de gemeente Nunspeet en/of elders in Nederland en/of in België,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen opzettelijk [slachtoffer] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en beroofd gehouden, met het oogmerk die [slachtoffer] en/of die [benadeelde] (de zakenpartner van die [slachtoffer] ) en/of een of meer anderen te dwingen iets te doen,

te weten (onder meer) - zakelijk weergegeven- het betalen van een aanzienlijk geldbedrag en/of afgifte van 2000 "blokken"(cocaïne/harddrugs) aan die [medeverdachte] en/of aan die persoon en/of aan diens mededader(s) en/of het rechtstreeks onder de marktprijs verkopen van hoeveelheden (hard)drugs aan die [medeverdachte] en/of aan die persoon en/of aan diens mededader(s),

althans tot een of meer (soortgelijke) transactie(s)/ handeling(en),

immers heeft/hebben en/of is/zijn die [medeverdachte] en/of die persoon en/of diens mededader(s)

- op de openbare weg (in de gemeente Nunspeet) de auto, waarin die [slachtoffer]

reed, met een of meer auto's/voertuigen klemgereden en/of gehuld in

bivakmutsen op die [slachtoffer] toegelopen en/of die [slachtoffer] onder bedreiging van

een of meer (vuur)wapen(s), althans op (een) wapen(s) gelijkende voorwerpen,

gedwongen uit diens auto te stappen en/of deze uit diens auto getrokken

en/of die [slachtoffer] geblinddoekt en/of geboeid en/of gekneveld en/of

gedwongen mee te lopen naar - en/of in te stappen in een voertuig van die

[medeverdachte] en/of die persoon en/of diens mededader(s) en/of

- die [slachtoffer] tegen diens wil vervoerd naar - en/of gedurende meerdere uren,

althans gedurende lange tijd, ondergebracht in een (voor die [slachtoffer]

onbekende) loods en/of een soortgelijke afgesloten ruimte en/of

- die [slachtoffer] vastgebonden en/of geslagen/gestompt en/of bedreigd met (een)

vuurwapen(s), althans met daarop gelijkende voorwerp(en) en/of

- de benen en/of het bovenlichaam van die [slachtoffer] met cellofaan omwikkeld

en/of

- die [slachtoffer] besproeid/overgoten met een vloeistof en/of het hoofd van die

[slachtoffer] ingetaped en/of daarbij aan deze toegevoegd dat die [slachtoffer] dan

minder geluid zou maken als deze in de brand stond en/of deze gevraagd

hoeveel kinderen die [slachtoffer] had en/of waar diens dochter woonde en/of dat,

als die [slachtoffer] zou liegen, de brand erin zou gaan en/of

- aangegeven dat die [medeverdachte] en/of die persoon en/of diens mededader(s) die

[slachtoffer] zouden vrijlaten, maar dat als deze naar de politie ging, zij eerst

diens dochter en/of die [slachtoffer] zelf zouden vermoorden,

althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking toegevoegd en/of

- die [slachtoffer] anderszins bedreigd en/of

- die [slachtoffer] gedurende lange tijd belet om die loods/ruimte te verlaten,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf zij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 juli 2016 tot en met 2 december 2016 in de gemeente Oss en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/of alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door (telkens) opzettelijk een of meer (vuur)wapen(s) en/of een hoeveelheid (voor die/dat

(vuur)wapen(s) geschikte) munitie en/of een of meer andere voor het plegen van voornoemd misdrijf geschikte dreig- en/of hulpmiddelen aan te schaffen en/of deze aan die [medeverdachte] en/of aan die persoon en/of aan diens mededader(s) beschikbaar te stellen en/of over te dragen;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

[medeverdachte] , althans een persoon op of omstreeks 2 december 2016 in de gemeente Nunspeet en/of elders in Nederland en/of in België tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer] van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft/hebben en/of is/zijn die [medeverdachte] en/of die persoon en/of diens

mededader(s)

- op de openbare weg (in de gemeente Nunspeet) de auto, waarin die van

[slachtoffer] reed, met een of meer auto's/voertuigen klemgereden en/of gehuld in

bivakmutsen op die [slachtoffer] toegelopen en/of die [slachtoffer] onder bedreiging van

een of meer (vuur)wapen(s), althans op (een) wapen(s) gelijkende voorwerpen,

gedwongen uit diens auto te stappen en/of deze uit diens auto getrokken en/of

die [slachtoffer] geblinddoekt en/of geboeid en/of gekneveld en/of gedwongen mee te

lopen naar - en/of in te stappen in een voertuig van die [medeverdachte] en/of diens

mededader(s) en/of

- die [slachtoffer] tegen diens wil vervoerd naar - en/of gedurende meerdere uren,

althans gedurende lange tijd ondergebracht in een( voor die [slachtoffer]

onbekende) loods en/of een soortgelijke afgesloten ruimte en/of

- die [slachtoffer] vastgebonden en/of geslagen/gestompt en/of bedreigd met (een)

vuurwapen(s), althans daarop gelijkende voorwerp(en) en/of

- de benen en/of het bovenlichaam van die [slachtoffer] met cellofaan omwikkeld

en/of

- die [slachtoffer] besproeid/overgoten met een vloeistof en/of het hoofd van die

[slachtoffer] ingetaped en/of daarbij aan deze toegevoegd dat die [slachtoffer] dan

minder geluid zou maken als deze in de brand stond en/of deze gevraagd

hoeveel kinderen die [slachtoffer] had en/of waar diens dochter woonde en/of dat,

als die [slachtoffer] zou liegen, de brand erin zou gaan en/of

- aangegeven dat die [medeverdachte] en/of die persoon en/of diens mededaders die

[slachtoffer] zouden vrijlaten, maar dat als deze naar de politie ging, zij eerst

diens dochter en/of die [slachtoffer] zelf zouden vermoorden,

althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking toegevoegd en/of

- die [slachtoffer] anderszins bedreigd en/of

- die [slachtoffer] gedurende lange tijd belet om die loods/ruimte te verlaten en/of

- die [slachtoffer] achtergelaten in een voor die [slachtoffer] onbekende plaats,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf zij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 juli 2016 tot en met 2 december 2016 in de gemeente Oss en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/of alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door (telkens) opzettelijk een of meer (vuur)wapen(s) en/of een hoeveelheid (voor die/dat

(vuur)wapen(s) geschikte) munitie en/of een of meer andere voor het plegen van voornoemd misdrijf geschikte dreig- en/of hulpmiddelen aan te schaffen en/of deze aan die [medeverdachte] en/of aan die persoon en/of aan diens mededader(s) beschikbaar te stellen en/of over te dragen;

2.

zij in of omstreeks de periode van 1 juli 2016 tot en met 20 februari 2017 in de gemeente Oss en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

ter voorbereiding van een of meer misdrijven , waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenis van acht jaren of meer is gesteld, te weten (medeplegen van ) gijzeling en/of opzettelijke vrijheidsberoving en/of afpersing en/of diefstal met geweld opzettelijk

- een vuurwapen, te weten een pistool (merk Star 25, kaliber 6.35 mm browning)

en/of een aantal voor dat (vuur)wapen geschikte patronen en/of

- een paar handschoenen en/of

- een autosleutel (van een Audi) en/of

-(een) bivakmut(sen) en/of

-(een) GPS tracker(s) en/of

-(een) Black Berry('s) en/of

-(een) I-phone(s) en/of

-(een) GSM('s) en/of

-(een) navigatiesyste(e)m(en) en/of

-(een) rol(len) tape en/of

- een I-mac en/of

- een tablet en/of

- een aantal USB stick(s) en/of

- een I-pad en/of

- een fotocamera en/of

-(een)laptop(s)

bestemd tot het begaan van die misdrijven/dat misdrijf, heeft verworven, vervaardigd, ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd en/of voorhanden heeft gehad;

althans, indien het vorenstaande onder 2 niet tot een veroordeling leidt:

zij in of omstreeks de periode van 1 juli 2016 tot en met 20 februari 2017 in de gemeente Oss, althans in Nederland tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen

een vuurwapen, te weten een pistool (merk Star 25, kaliber 6.35 mm browning) zijnde/althans een wapen van categorie III, en/of

een patroonhouder, bestemd en passend in voornoemd vuurwapen, zijnde althans

een wapen van categorie III en/of

zeven, althans een aantal voor dat (vuur)wapen geschikte patronen,

zijnde/althans munitie van categorie III , voorhanden heeft gehad;

3.

zij in of omstreeks de periode van 1 juli 2016 tot en met 2 december 2016 in de gemeente Oss en/of Nunspeet, althans in Nederland tezamen en in vereniging met (een)ander(en), althans alleen

een vuurwapen, te weten een pistool (Zastava M57, kaliber 7.62 Tokarev),

zijnde/althans een wapen van categorie III (onder 1),

en/of een patroonhouder, bestemd en passend in voornoemd vuurwapen,

zijnde/althans een wapen van categorie III en/of

acht, althans een aantal voor dat (vuur)wapen geschikte patronen ,

zijnde/althans munitie van categorie III,

voorhanden heeft gehad;

1 De volledige tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

2 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door de politie Oost Nederland, team Grootschalige Optreden, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer 2016589196, gesloten op 3 juli 2017 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

3 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming met bijlage, p. 2895-2898

4 Proces-verbaal met een foto als bijlage, p. 1590-1592

5 Proces-verbaal van bevindingen, p. 2908

6 Proces-verbaal bevindingen, p. 1590

7 Foto p. 1592

8 Verklaring van verdachte ter terechtzitting.

9 Proces-verbaal bevindingen, p 1590