Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2018:1680

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
10-04-2018
Datum publicatie
13-04-2018
Zaaknummer
05/740206-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een man is veroordeeld voor het verspreiden, aanbieden, verwerven en in bezit hebben van kinderporno en voor het verspreiden en in bezit hebben van dierenporno over een periode van 10 maanden. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. Als bijzondere voorwaarden zijn aan de man opgelegd: een meldplicht, een behandelverplichting en de verplichting om zich te onthouden van gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin kinder- en dierenpornografisch materiaal kan worden verkregen. De man moet ten behoeve daarvan meewerken aan controle van digitale gegevensdragers. Ook moet de man gedurende de proeftijd een bedrag van € 50,- per maand storten op de donatierekening van de hulplijn “Stop It Now.”

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer : 05/740206-17

Datum uitspraak : 10 april 2018

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1979 te [geboorteplaats] , wonende te [adres] .

Raadsvrouw: mr. T.S.S. Overes, advocaat te Leiden.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 27 maart 2018.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 08 januari 2016 tot 10 november 2016 in de gemeente Doetinchem, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal telkens 457 afbeeldingen, - en/of 2 gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten 383 foto's en/of 74 video's/films en/of een smartphone, merk [merk 1] en/of een computerkast, merk [merk 1]

- van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verspreid, aangeboden, openlijk tentoongesteld, verworven, in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis oraal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het met de/een mond/tong en/of vinger(s)/hand(en) oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (bestandnaam: [naam 1] , foto nummer 1 in de toonmap, omschrijving pagina 109) en/of

het met de/een mond/tong en/of vinger(s)/hand(en) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het met de/een de/een mond/tong en/of vinger(s)/hand(en) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (bestandnaam: [naam 2] , foto nummer 2 in de toonmap, omschrijving pagina 109) en/of het door een dier oraal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt likken, in de mond nemen, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een dier (bestandnaam: [naam 3] , foto nummer 3 in de toonmap, omschrijving pagina 109)

en/of het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (bestandnaam: [naam 4] , foto nummer 4 in de toonmap, omschrijving pagina 109)

en/of het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is, (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (bestandnaam: [naam 5] , foto nummer 5 in de toonmap, omschrijving pagina 109)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 8 januari 2016 tot 10 november 2016 in de gemeente Doetinchem, in elk geval in Nederland, (telkens) 672 afbeelding(en), te weten 422 foto's en 250 films/video's en/of (een) gegevensdrager(s), te weten een smartphone, merk [merk 1] en/of een computerkast, merk [merk 1] en/of een computerkast, merk [merk 2] , heeft verspreid en/of in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) ontuchtige handeling(en) zichtbaar is/zijn waarbij een mens en een dier is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, welke ontuchtige handeling(en) bestond(en) uit (onder meer) -zakelijk weergegeven-

- Naakte blonde blanke vrouw steunt met haar knieën en linkerhand op de grond. Met de rechterhand heeft ze het stijve geslachtsdeel vast van een grote hond. De hond staat met alle vier de poten op de grond. (DP afbeelding 1 in toonmap, omschrijving pagina 111)

- Naakte donkerblonde vrouw zit op een stoel en heeft de benen gespreid. De vrouw leunt achterover en steunt met beide handen op de stoel. Een middelgrote hond likt aan haar vagina. (DP afbeelding 2 in de toonmap, omschrijving pagina 111).

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan beide ten laste gelegde feiten.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft naar voren gebracht dat de gegevensdragers van verdachte in beslag zijn genomen op 9 november 2016 en dat om die reden een eventuele bewezenverklaring beperkt dient te worden tot die datum.

Beoordeling door de rechtbank

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal van bevindingen, p. 52 - 54;

- het proces-verbaal van bevindingen beschrijving kinderpornografisch materiaal,

p. 106 - 111;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 27 maart 2018.

Periode

De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsvrouw omtrent de tenlastegelegde periode. Op 8 januari 2016 heeft de Swiss Cybercrime Coordination Unit een account overgenomen en contact gelegd met [naam 10] -gebruiker ‘ [naam 6] ’. Hierbij werd kinderpornografisch beeldmateriaal gezien. Vast staat dat verdachte opereerde onder de naam ‘ [naam 6] ’.2 Gelet hierop kan naar het oordeel van de rechtbank 8 januari 2016 als begindatum van de beide ten laste gelegde feiten worden vastgesteld. Op 9 november 2016 is de politie binnengetreden in de woning van verdachte en zijn de aldaar aanwezige gegevensdragers in beslag genomen. Deze datum kan als einddatum van de ten laste gelegde feiten worden vastgesteld.

Hoeveelheid

Naar het oordeel van de rechtbank kan niet de gehele hoeveelheid van de onder feit 1 en 2 tenlastegelegde foto’s en video’s, bewezen worden nu het openbaar ministerie ten onrechte de verwijderde foto’s en video’s (bij feit 1: 73 en bij feit 2: 12) en de tijdelijke internet-bestanden (bij feit 1: 22 en bij feit 2: 64) bij de telling heeft meegenomen.

Gewoonte

Met betrekking tot feit 1 is de rechtbank van oordeel dat, gelet op de periode en het aantal afbeeldingen (316) en video’s (45), wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van de gedragingen zoals bewezen is verklaard onder feit 1. Hierbij speelt mee dat verdachte heeft verklaard dat hij een veel langere periode dan ten laste gelegd grote hoeveelheden afbeeldingen heeft gedownload en dat hij steeds alleen de nieuwe, bijzondere afbeeldingen bewaarde en overige afbeeldingen verwijderde.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder feit 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 8 januari 2016 tot 10 november 2016 in de gemeente Doetinchem, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal telkens 457 afbeeldingen, - en/of 2 gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten 383 foto's en/of 74 video's/films en/of een smartphone, merk [merk 1] en/of een computerkast, merk [merk 1]

- van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verspreid, aangeboden, openlijk tentoongesteld, verworven, in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de/een penis oraal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het met de/een mond/tong en/of vinger(s)/hand(en) oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(bestandnaam: [naam 1] , foto nummer 1 in de toonmap, omschrijving pagina 109) en/of

het met de/een mond/tong en/of vinger(s)/hand(en) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het met de/een de/een mond/tong en/of vinger(s)/hand(en) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(bestandnaam: [naam 2] , foto nummer 2 in de toonmap, omschrijving pagina 109) en/of

het door een dier oraal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt likken, in de mond nemen, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel van een dier

(bestandnaam: [naam 3] , foto nummer 3 in de toonmap, omschrijving pagina 109) en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandnaam: [naam 4] , foto nummer 4 in de toonmap, omschrijving pagina 109) en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is, (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (bestandnaam: [naam 5] , foto nummer 5 in de toonmap, omschrijving pagina 109)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 8 januari 2016 tot 10 november 2016 in de gemeente Doetinchem, in elk geval in Nederland, (telkens) 672 afbeelding(en), te weten 422 foto's en 250 films/video's en/of (een) gegevensdrager(s), bevattende afbeeldingen te weten een smartphone, merk [merk 1] en/of een computerkast, merk [merk 1] en/of een computerkast, merk [merk 2] , heeft verspreid en/of in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) ontuchtige handeling(en) zichtbaar is/zijn waarbij een mens en een dier is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, welke ontuchtige handeling(en) bestond(en) uit (onder meer) -zakelijk weergegeven-

- Naakte blonde blanke vrouw steunt met haar knieën en linkerhand op de grond. Met de rechterhand heeft ze het stijve geslachtsdeel vast van een grote hond. De hond staat met alle vier de poten op de grond.

(DP afbeelding 1 in toonmap, omschrijving pagina 111)

- Naakte donkerblonde vrouw zit op een stoel en heeft de benen gespreid. De vrouw leunt achterover en steunt met beide handen op de stoel. Een middelgrote hond likt aan haar vagina. (DP afbeelding 2 in de toonmap, omschrijving pagina 111).

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken verspreiden, aanbieden, verwerven en in bezit hebben, terwijl van dit plegen van het misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt

en

een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken in bezit hebben, terwijl van dit plegen van het misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt

Ten aanzien van feit 2:

een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken verspreiden en in bezit hebben, meermalen gepleegd en

een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken in bezit hebben, meermalen gepleegd

5 De strafbaarheid van de feiten

De feiten zijn strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 Overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Tevens heeft de officier van justitie verzocht om aan het voorwaardelijk deel enkele bijzondere voorwaarden te verbinden, te weten een meldplicht, een behandelverplichting en controle van digitale gegevensdragers.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft ervoor gepleit geen gevangenisstraf op te leggen voor de duur van langer dan 1 dag aangezien een eventuele gevangenisstraf de door verdachte zelf gezochte behandeling zal doorkruisen en tevens zijn privéleven ernstig zal verstoren. De vrouw van verdachte heeft namelijk de ziekte Multiple Sclerose en is voor haar zorg afhankelijk van verdachte. Een werkstraf of een voorwaardelijke straf behoort wel tot de mogelijkheden. Tevens heeft de raadsvrouw naar voren gebracht dat verdachte bereid is om een geldbedrag te betalen aan de donatierekening van de hulplijn “Stop It Now.”

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, waaronder een rapport van Reclassering Nederland van 28 februari 2018.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verspreiden, aanbieden, verwerven en in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen. Verdachte heeft hiervan een gewoonte gemaakt. Ook heeft hij dierenpornografische afbeeldingen in bezit gehad en verspreid.

Bij de vervaardiging van kinderpornografisch materiaal worden kinderen seksueel misbruikt. Het is algemeen bekend dat kinderen daarvan grote psychische (en lichamelijke) schade kunnen ondervinden en dat zij geruime tijd lijden onder de psychische en/of lichamelijke gevolgen van hetgeen hen is aangedaan. Kinderen dienen tegen dergelijk misbruik te allen tijde beschermd te worden. Door het in bezit hebben en verspreiden van kinderpornografisch beeldmateriaal wordt de industrie die deze kinderen exploiteert in stand gehouden. Door zijn handelen heeft verdachte bijgedragen aan het leed dat aan de betrokken kinderen is toegebracht.

Bij haar beslissing over de strafsoort en de hoogte van de straf heeft de rechtbank als uitgangspunt genomen de binnen de rechtspraak ontwikkelde oriëntatiepunten. De oriëntatiepunten dienen als vertrekpunt bij het bepalen van de straf. Voor het gewoontematig bezitten en verspreiden van kinderporno luidt het oriëntatiepunt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee jaar.

De rechtbank weegt in het voordeel van verdachte mee dat hij na inbeslagname van de gegevensdragers direct hulp heeft gezocht bij een therapeut. Ook weegt de rechtbank mee dat de vrouw van verdachte de ziekte Multiple Sclerose heeft en afhankelijk is van de zorg van verdachte. Gelet hierop bestaat er naar het oordeel van de rechtbank aanleiding om af te wijken van voormelde oriëntatiepunten en verdachte niet te veroordelen tot langdurige detentie.

De rechtbank zal aan verdachte opleggen een gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. Een gevangenisstraf van slechts 1 dag, zoals door de verdediging is bepleit, doet naar het oordeel van de rechtbank geen recht aan de ernst van het bewezenverklaarde. De rechtbank heeft hierbij meegewogen dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden, het door de verdachte reeds in gang gezette behandeltraject niet onaanvaardbaar zal hoeven doorkruisen. Verdachte kan de behandeling gedurende de detentie voortzetten. De rechtbank zal aan het voorwaardelijk deel, zoals geadviseerd door Reclassering Nederland, de volgende bijzondere voorwaarden verbinden: een meldplicht, een behandelverplichting in de zin van het afmaken van het behandelprogramma bij [naam 7] en de verplichting om zich te onthouden van gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin kinder- en dierenpornografisch materiaal kan worden verkregen. Verdachte moet ten behoeve daarvan meewerken aan controle van digitale gegevensdragers. Ten slotte wordt verdachte verplicht om gedurende de proeftijd een geldbedrag van € 50,- per maand te storten op de donatierekening van de hulplijn “Stop It Now.”

Gelet op de ernst van de bewezenverklaarde feiten zal de rechtbank naast voormelde straf een taakstraf opleggen voor de duur van 240 uren.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 14a,14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 57, 240b en 254a van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De rechtbank:

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 (tien) maanden;

 bepaalt dat een gedeelte van de werkstraf, groot 6 (zes) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, wegens niet nakoming van na te melden algemene- en bijzondere voorwaarden voor het einde van de proeftijd die op 3 (drie) jaren wordt bepaald;

stelt als algemene voorwaarden dat verdachte:

- zich voor het einde van de proeftijd niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit zijn medewerking zal verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 Wet op de identificatieplicht ter inzage zal aanbieden;

- zijn medewerking zal verlenen aan het door de Reclassering Nederland te houden toezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte:

- zich binnen een week na het onherroepelijk worden van het vonnis zal melden bij Reclassering Nederland via het hem bekende telefoonnummer;

- gedurende de proeftijd het aangeboden behandelprogramma bij Forensische poli- en dagkliniek [naam 7] zal afmaken;

- gedurende de proeftijd maandelijks een bedrag van € 50,- stort op de donatierekening van de hulplijn “Stop It Now” en het bewijs hiervan aan de reclassering ter controle te geven;

- wordt verplicht zich te onthouden van gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin kinder- dierenpornografisch materiaal kan worden verkregen.

Ten behoeve van de naleving van deze verplichting is verdachte verder verplicht zijn medewerking te verlenen aan het steekproefsgewijs laten controleren van zijn digitale gegevensdragers. De reclassering bepaalt in welke gevallen, op welke manier, door wie en wanneer de feitelijke controle plaatsvindt. Die medewerking dient uit het volgende te bestaan:

- verdachte moet maximaal tweemaal per jaar in het kader van die controle aan de reclassering en eventueel door de reclassering uitgenodigde politiemedewerkers de toegang verschaffen tot zijn woning;

- verdachte moet dan op verzoek van de reclassering al zijn digitale gegevensdragers ter beschikking stellen dan wel overhandigen aan de reclassering- of politiemedewerkers;

- verdachte moet de reclassering dan wel de door hen uitgenodigde politiemedewerkers de toegang verschaffen tot alle aanwezige digitale gegevensdragers, bijvoorbeeld door het geven van de benodigde wachtwoorden.

geeft opdracht aan Reclassering Nederland om toezicht te houden op naleving van de voorwaarden en veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

 legt op een taakstraf gedurende 240 (tweehonderdenveertig) uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 (honderdentwintig) dagen.

Dit vonnis is gewezen door mr. mr. S.A. van Hoof (voorzitter), C.J.M. van Apeldoorn en mr. T.C. Henniphof (rechters) in tegenwoordigheid van mr. E. Bruinsma-Visscher (griffier) en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 10 april 2018.

mr. Henniphof is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door inspecteur van politie, [naam 8] van de politie Oost Nederland, team bestrijding kinderpornografie en kindersekstoerisme Oost Nederland, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer ONRBD16027 ( [naam 9] ), gesloten op 13 april 2017 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 Proces-verbaal van bevindingen, p. 52 en 53.