Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2018:1204

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
19-03-2018
Datum publicatie
19-03-2018
Zaaknummer
05/760057-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De militaire kamer heeft een ex-militair veroordeeld voor het verwerven en in bezit hebben van kinderpornografische en dierenpornografische afbeeldingen. Nu in de tenlastelegging 9 afbeeldingen/films zijn beschreven en de overige aangetroffen afbeeldingen en films niet zijn beschreven (ook niet in het onderliggende dossier), kan niet worden bewezen dat de ex-militair een groot aantal afbeeldingen in zijn bezit heeft gehad en heeft verworven. De ex-militair is vrijgesproken van het aanbieden en verspreiden van de afbeeldingen en films, omdat er geen bewijs is dat hij de ten laste gelegde afbeeldingen en films heeft aangeboden en verspreid. Gelet op de hoeveelheid die aangetroffen is en de periode dat de ex-militair op internet naar porno heeft gekeken, is er sprake van een gewoonte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/760057-17

Datum uitspraak : 19 maart 2018

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige militaire kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedag 1] 1979 te [geboorteplaats] ,

wonende te [adres] ,

raadsvrouw: mr. E.I.E. Heuvelman, advocaat te Veenendaal.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 6 november 2017 en 5 maart 2018.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is, na een door de militaire kamer toegewezen vordering wijziging tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1.

hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2016 tot en met 2 november 2016, in ieder geval op 2 november 2016, te Coevorden, in elk geval in Nederland,

(in totaal) circa 414, althans een (groot) aantal, afbeeldingen/multimediafiles (te weten foto's en/of filmfragmenten),

danwel één of meerdere gegevensdragers (te weten een [naam 1] laptop (met Hitachi HD) en/of een [naam 2] smartphone (inclusief Sandisk SD-kaartje) en/of een [naam 4] usb-stick en/of een [naam 3] laptop (2 HD's (Sandisk & HGST)), bevattende die afbeeldingen/multimediafiles,

van (telkens) (een) seksuele gedraging(en) waarbij (een) persoon/personen is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, die (kennelijk) de leeftijd van 18 jaar nog niet had(den) bereikt,

in zijn bezit heeft gehad en/of één of meerdere van die afbeelding(en)/multimediafile(s) heeft verworven en/of aangeboden en/of verspreid,

welke afgebeelde seksuele gedraging(en) in algemene zin (telkens) bestaat/bestaan uit (een) geheel en/of (een) gedeeltelijk ontkle(e)d(e) minderjarige(n), en waarbij de voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

A.

het door een persoon oraal en/of vaginaal penetreren (met een penis en/of een voorwerp en/of een vinger) van een minderjarige,

(waaronder een video genaamd ' [naam 5] ' (pagina's 1 en 2 in de toonmap) en een video genaamd ' [naam 6] ' (pagina 3 in de toonmap), en/of

B.

het door een persoon betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een minderjarige (met een vinger/hand), en/of het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon door een minderjarige (met een vinger/hand en/of de mond/tong) (waaronder een foto genaamd ' [naam 7] ', pagina 6 in de toonmap), en/of

C.

het door een dier met de penis oraal penetreren van een minderjarige, en/of het door een minderjarige likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een dier (waaronder een foto genaamd ' [naam 8] ', pagina 5 in de toonmap en een video genaamd ' [naam 9] ', pagina 8 in de toonmap), en/of

D.

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren door/van één of meer minderjarigen,

 waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) en/of (op een wijze) die niet bij zijn/haar/hun leeftijd past/passen en/of

 waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van kleding ontdoet/ontdoen en/of

 waarbij door het gekozen camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden,

waarbij de afbeelding (aldus) telkens een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling, (waaronder een foto genaamd ' [naam 10] ', pagina 4 in de toonmap) en een foto genaamd ' [naam 11] ', pagina 4 in de toonmap) en een foto genaamd' en een foto genaamd ' [naam 12] ', pagina 5 in de toonmap en een foto genaamd ' [naam 13] ', pagina 7 in de toonmap),

terwijl verdachte van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2016 tot en met 2 november 2016, in ieder geval op 2 november 2016, te Coevorden, in ieder geval in Nederland,

(in totaal) 1726, althans een (groot) aantal, afbeeldingen/multimediafiles (te weten foto's en/of filmfragmenten),

danwel één of meerdere gegevensdragers (te weten een [naam 1] laptop (met Hitachi HD) en/of een [naam 2] smartphone (inclusief Sandisk SD-kaartje) en/of een [naam 3] laptop (2 HD's (Sandisk & HGST)) en/of een merkloze desktop (met 2 Maxtor HD's)) bevattende die afbeeldingen/multimediafiles,

van (telkens) (een) seksuele gedraging(en) waarbij één of meerdere personen en één of meerdere dieren zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken,

in zijn bezit heeft gehad en/of één of meerdere van die afbeelding(en)/multimediafile(s) heeft verworven en/of ingevoerd en/of verspreid;

welke afgebeelde seksuele gedraging(en) in algemene zin (telkens) bestaat/bestaan uit één of meer dieren en één of meer personen die ontuchtige handelingen bij/met elkaar verrichten,

waaronder -telkens zakelijk weergegeven- onder meer een video genaamd ' [naam 9] ' (waarin een meisje een hond oraal bevredigt) en een foto genaamd ' [naam 14] ' (waarop een vrouw een hond, althans een dier, oraal bevredigt) en een foto genaamd ' [naam 15] ' (waarop de neus van een hond tegen de vagina van een vrouw zichtbaar is) en een foto genaamd ' [naam 16] ' (waarop een vrouw een paard oraal bevredigd) en een foto genaamd ' [naam 17] ' (waarop een vrouw door een hond vaginaal of anaal wordt gepenetreerd), (zie de pagina's 5, 8, 9 en 10 van de toonmap).

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

Ten aanzien van feit 1

De feiten

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

Onder verdachte zijn op 2 november 2016 te Darp en Coevorden een [naam 1] laptop, een [naam 18] telefoon, een [naam 4] memorystick, een merkloze computer desktop en een [naam 3] laptop in beslag genomen.2 Deze gegevensdragers zijn onderzocht door verbalisanten van het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme eenheid Den Haag. Op voornoemde gegevensdragers zijn 414 afbeeldingen van kinderpornografische aard, bestaande uit 412 foto’s en 2 films/video’s. Daarvan zijn:

 op de [naam 18] zijn 138 “accessible” afbeeldingen gevonden;

 op de SSD 128 GB van de [naam 3] laptop zijn 2 “accessible” afbeeldingen en 1 “accessible” video gevonden;

 op de HGST 1 TB van de [naam 3] laptop zijn 103 “accessible” afbeeldingen en 1 “accessible” video gevonden.3

Deze gegevensdragers behoorden toe aan en waren in gebruik bij verdachte.4

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het onder 1 ten laste gelegde. De officier van justitie heeft hierbij betoogd dat bewezen kan worden dat verdachte een groot aantal afbeeldingen/multimediafiles in zijn bezit heeft gehad.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft primair betoogd dat slechts 9 kinderpornografische afbeeldingen zijn beschreven, zodat verdachte dient te worden vrijgesproken van de niet nader omschreven afbeeldingen. Subsidiair heeft de verdediging betoogd dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het onderdeel “circa 414 afbeeldingen”, omdat slechts 245 afbeeldingen direct benaderbaar zijn. Daarnaast heeft zij gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken van de ten laste gelegde film “ [naam 19] ”, nu dit bestand in de map “temporary internetfiles” is geplaatst. Er kan niet bewezen worden dat dit filmpje enige tijd op de computer van verdachte heeft gestaan. Ook kan niet bewezen worden dat verdachte de ten laste gelegde afbeeldingen en film heeft aangeboden en/of verspreid, zodat hij ook hiervan dient te worden vrijgesproken. Er dient ook vrijspraak te volgen voor het bezit van gegevensdragers met kinderporno voor zover het gaat om de [naam 1] laptop (KVI-1) en de [naam 4] USB-stick (KVI-3). Er zijn immers geen toegankelijke afbeeldingen van kinderporno op deze gegevensdragers aangetroffen.

Ten slotte heeft de verdediging betoogd dat er niet kan worden gesproken van een gewoonte bij kinderporno in de zin der wet. Hiertoe is aangevoerd dat de kinderporno een klein deel vormt van de aangetroffen hoeveelheid pornografische afbeeldingen. Bovendien was verdachte niet specifiek op zoek naar kinderporno en is hij voor het eerst in 2016 in het bezit gekomen van kinderporno.

Beoordeling door de militaire kamer

Hoeveelheid afbeeldingen en films

Met betrekking tot hetgeen de officier van justitie heeft aangevoerd ten aanzien van het onderdeel “een (groot) aantal”, overweegt de militaire kamer het volgende. De Hoge Raad heeft in een aantal arresten (HR 20 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BS1739, HR 24 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1497 en HR 12 december 2017, ECLI:NL:HR: 2017:3124) enkele uitgangspunten geformuleerd met het oog op de strafrechtelijke beoordeling van het op grote(re) schaal voorhanden hebben van kinderporno. Die uitgangspunten komen hierop neer dat de steller van de tenlastelegging zich bij voorkeur zou moeten beperken tot het beschrijven van een selectie van een gering aantal (representatieve) afbeeldingen – zo mogelijk ten hoogste vijf – zonder in de tenlastelegging zelf enige aanduiding van of verwijzing op te nemen naar een wellicht grotere hoeveelheid waarvan die afbeeldingen deel uitmaken. In geval van bewezenverklaring van het handelen van de verdachte met betrekking tot een of meer van die in de tenlastelegging omschreven afbeeldingen kan vervolgens bij de straftoemeting rekening worden gehouden met het grootschalige karakter van het delict, bijvoorbeeld op grond van de erkenning door de verdachte van het grootschalige karakter, hetgeen betekent dat de concrete afbeeldingen of de exacte hoeveelheid kinderporno niet behoeven te worden besproken, of op grond van de uitkomst van een in het voorbereidend onderzoek uitgevoerde steekproef uit het aangetroffen materiaal, mits de verdachte in de gelegenheid is gesteld de bij de steekproef gehanteerde methode aan de orde te stellen. Op grond hiervan zal de militaire kamer het woord “groot” in de tenlastelegging strepen.

Daarnaast kan niet worden bewezen dat verdachte de in de tenlastelegging beschreven afbeeldingen en films heeft aangeboden en verspreid. In het dossier is immers niet beschreven welke afbeeldingen en films verdachte heeft geruild met anderen. De militaire kamer acht dan ook alleen bewezen dat verdachte deze afbeeldingen en films heeft verworven en in zijn bezit heeft gehad.

Temporary files

De verdediging heeft betoogd dat niet bewezen kan worden dat verdachte de film “ [naam 19] ” in zijn bezit heeft gehad, omdat deze film in de map ”temporary internetfiles” stond. De militaire kamer overweegt hieromtrent het volgende. In de rij “Temporary files” staan de bestanden die zijn aangetroffen op de locatie waar de tijdelijke internetbestanden worden opgeslagen. Deze bestanden zijn zonder speciale software door de gebruiker te benaderen. Derhalve kan ook bewezen worden dat verdachte deze film in zijn bezit heeft gehad.

Gewoonte

Verdachte heeft verklaard dat hij tot aan 2 november 2016, zo’n 2 tot 3 keer per week naar porno keek. Gemiddeld was dit 4 uur per keer. Verdachte keek ook naar porno op zijn telefoon. Dit gebeurde bijna dagelijks en duurde gemiddeld een half uur tot 45 minuten per dag.5 Verdachte had een dwangmatige behoefte om te verzamelen en te ruilen.6

De militaire kamer is van oordeel dat verdachte, gelet op de pleegperiode, te weten bijna 1 jaar, alsmede de hoeveelheid aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen en films een gewoonte heeft gemaakt van de ten laste gelegde misdrijven. Anders dan de verdediging is de militaire kamer van oordeel dat meer afbeeldingen/multimediafiles kunnen worden bewezen, dan de 9 die in de tenlastelegging zijn beschreven. Verdachte heeft immers zowel bij Koninklijke Marechaussee als ter terechtzitting toegegeven dat hij de op zijn laptop en telefoon aangetroffen hoeveelheid kinderporno in zijn bezit heeft gehad. Hieraan doet niet af dat verdachte heeft verklaard niet op zoek te zijn geweest naar kinderporno, hij wist immers dat hij bij het verzamelen van porno ook regelmatig kinderpornografische afbeeldingen ontving en heeft deze files ook in mappen opgeslagen.

Ten aanzien van feit 2

Er is – met uitzondering van het invoeren en verspreiden – sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal Beschrijving kinderpornografisch materiaal, p. 70, 71, en 74;

- de collectiescan, p. 76;

- het proces-verbaal van bevindingen, p. 95;

- de omschrijving dierenpornografische afbeeldingen, p. 96 en 97;

- het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 139;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 5 maart 2018.

Ten aanzien van het invoeren en verspreiden van dierenpornografische afbeeldingen en films overweegt de rechtbank het volgende. In het dossier is niet beschreven welke afbeeldingen en films verdachte heeft geruild met anderen. Ook bevat het dossier geen informatie omtrent de invoer van de in de tenlastelegging beschreven afbeeldingen en films. De militaire kamer zal de verdachte dan ook vrijspreken van die onderdelen van de tenlastelegging.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de militaire kamer is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan, te weten dat:

1.

hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2016 tot en met 2 november 2016, in ieder geval op 2 november 2016, te Coevorden, in elk geval in Nederland,

(in totaal) circa 414, althans een (groot) aantal, afbeeldingen/multimediafiles (te weten foto's en/of filmfragmenten),

dan wel één of meerdere gegevensdragers (te weten een [naam 1] laptop (met Hitachi HD) en/of een [naam 2] smartphone (inclusief Sandisk SD-kaartje) en/of een [naam 4] usb-stick en/of een [naam 3] laptop (2 HD's (Sandisk & HGST)), bevattende die afbeeldingen/multimediafiles,

van (telkens) (een) seksuele gedraging(en) waarbij (een) persoon/personen is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, die (kennelijk) de leeftijd van 18 jaar nog niet had(den) bereikt,

in zijn bezit heeft gehad en/of één of meerdere van die afbeelding(en)/multimediafile(s) heeft verworven en/of aangeboden en/of verspreid,

welke afgebeelde seksuele gedraging(en) in algemene zin (telkens) bestaat/bestaan uit (een) geheel en/of (een) gedeeltelijk ontkle(e)d(e) minderjarige(n), en waarbij de voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

A.

het door een persoon oraal en/of vaginaal penetreren (met een penis en/of een voorwerp en/of een vinger) van een minderjarige,

(waaronder een video genaamd ' [naam 5] ' (pagina's 1 en 2 in de toonmap) en een video genaamd ' [naam 20] ' (pagina 3 in de toonmap), en/of

B.

het door een persoon betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een minderjarige (met een vinger/hand), en/of het betasten en/of aanraken van de/het geslachtsde(e)l(en) en/of de billen en/of de borsten van een persoon door een minderjarige (met een vinger/hand en/of de mond/tong) (waaronder een foto genaamd ' [naam 7] ', pagina 6 in de toonmap), en/of

C.

het door een dier met de penis oraal penetreren van een minderjarige, en/of het door een minderjarige likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een dier (waaronder een foto genaamd ' [naam 8] ', pagina 5 in de toonmap en een video genaamd ' [naam 9] ', pagina 8 in de toonmap), en/of

D.

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren door/van één of meer minderjarigen,

 waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) en/of (op een wijze) die niet bij zijn/haar/hun leeftijd past/passen en/of

waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van kleding ontdoet/ontdoen en/of

 waarbij door het gekozen camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden,

waarbij de afbeelding (aldus) telkens een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling, (waaronder een foto genaamd ' [naam 10] ', pagina 4 in de toonmap) en een foto genaamd ' [naam 11] ', pagina 4 in de toonmap) en een foto genaamd' en een foto genaamd ' [naam 21] ', pagina 5 in de toonmap en een foto genaamd ' [naam 13] ', pagina 7 in de toonmap),

terwijl verdachte van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2016 tot en met 2 november 2016, in ieder geval op 2 november 2016, te Coevorden, in ieder geval in Nederland,

(in totaal) 1726, althans een (groot) aantal, afbeeldingen/multimediafiles (te weten foto's en/of een filmfragmenten),

dan wel één of meerdere gegevensdragers (te weten een [naam 1] laptop (met Hitachi HD) en/of een [naam 2] smartphone (inclusief Sandisk SD-kaartje) en/of een [naam 3] laptop (2 HD's (Sandisk & HGST)) en/of een merkloze desktop (met 2 Maxtor HD's)) bevattende die afbeeldingen/multimediafiles,

van (telkens) (een) seksuele gedraging(en) waarbij één of meerdere personen en één of meerdere dieren zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken,

in zijn bezit heeft gehad en/of één of meerdere van die afbeelding(en)/multimediafile(s) heeft verworven en/of ingevoerd en/of verspreid;

welke afgebeelde seksuele gedraging(en) in algemene zin (telkens) bestaat/bestaan uit één of meer dieren en één of meer personen die ontuchtige handelingen bij/met elkaar verrichten,

waaronder – telkens zakelijk weergegeven – onder meer een video genaamd ' [naam 9] ' (waarin een meisje een hond oraal bevredigt) en een foto genaamd ' [naam 14] ' (waarop een vrouw een hond, althans een dier, oraal bevredigt) en een foto genaamd ' [naam 15] ' (waarop de neus van een hond tegen de vagina van een vrouw zichtbaar is) en een foto genaamd ' [naam 16] ' (waarop een vrouw een paard oraal bevredigd) en een foto genaamd ' [naam 17] ' (waarop een vrouw door een hond vaginaal of anaal wordt gepenetreerd), (zie de pagina's 5, 8, 9 en 10 van de toonmap).

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven en in bezit hebben, terwijl de schuldige van het plegen van het verwerven en in bezit hebben een gewoonte heeft gemaakt

en

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, terwijl de schuldige van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

Ten aanzien van feit 2:

een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, in bezit hebben en verwerven, meermalen gepleegd.

5 De strafbaarheid van het feit

De feiten zijn strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 Overwegingen ten aanzien van de straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. De officier van justitie heeft bij het stellen van deze eis rekening gehouden met de omstandigheden dat verdachte vanaf november 2016 vrijwillig hulp heeft gezocht, thuis openheid van zaken heeft gegeven, er niet het zwaarste materiaal is aangetroffen, hij niet bewust op zoek is geweest naar kinderporno en dat hij ontslagen is door defensie.

Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat de onder verdachte in beslag genomen goederen, te weten een [naam 1] laptop, een [naam 18] telefoon, een [naam 4] memory-stick, een [naam 3] en een computer desktop aan het verkeer onttrokken moeten worden.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft een strafmaatverweer gevoerd. Verzocht is om oplegging van een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaren. Hiertoe is gewezen op de omstandigheden dat verdachte sinds december 2016 onder behandeling is van een psycholoog, dat zijn echtgenote deelneemt aan deze gesprekken, dat hij zijn baan bij defensie is kwijt geraakt en het tijdsverloop. Voorts is gewezen op de omstandigheid dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf direct consequenties zal hebben voor de kinderen van verdachte en dat dit het reeds ingezette begeleidingstraject zal doorkruisen en zal leiden tot baanverlies.

Ten aanzien van het beslag heeft de verdediging verzocht om een kopie van de familiefoto’s die op het account van de echtgenote van verdachte op de [naam 3] laptop staan. Daarbij is verwezen naar 2 uitspraken van de rechtbank Rotterdam van 25 januari 2017 en 20 oktober 2016. Voor het overige heeft de verdediging zich gerefereerd aan het oordeel van de militaire kamer.

Beoordeling door de militaire kamer

De militaire kamer heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, waarbij onder meer is gelet op:

- het uittreksel uit het algemeen documentatieregister, gedateerd 16 januari 2018;

- een (beknopt) reclasseringsadvies van Reclassering Nederland, opgemaakt door [naam 22] , reclasseringswerker, gedateerd 2 maart 2018;

- een brief van [naam 23] , GZ-psychoog en behandelaar van verdachte bij Novae, gedateerd 26 oktober 2017.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bezit van kinderpornografisch en dierenpornografisch materiaal, waarbij het gaat om aanzienlijke hoeveelheden afbeeldingen en filmfragmenten. De militaire kamer neemt daarbij ook de periode gedurende welke verdachte deze heeft verzameld in aanmerking. Dat verdachte ook kinderpornografische afbeeldingen aan anderen heeft verstrekt toen hij afbeeldingen met hen ruilde, neemt de militaire kamer hem bijzonder kwalijk.

Bij productie van kinderpornografische afbeeldingen en filmpjes worden kinderen op aangrijpende wijze seksueel misbruikt door volwassenen, soms zelfs door volwassenen die hen juist tegen dit soort handelen in bescherming behoren te nemen. Het behoeft geen betoog dat dit misbruik zeer nadelige gevolgen kan hebben (in de zin van psychische, emotionele en lichamelijke schade) voor deze kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun verdere ontwikkeling. Verdachte heeft door het downloaden en bewaren van dit kinderpornografische materiaal bijgedragen aan het in stand houden van het systeem waardoor dit misbruik wordt geëxploiteerd. Dit rechtvaardigt in beginsel de oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

De militaire kamer heeft bij de bepaling van de straf echter ook rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

In het reclasseringsadvies is overwogen dat verdachte tijdens het gesprek met de reclassering heeft verklaard dat hij destijds niet stil stond bij de slachtoffers. Dit verwijt hij zichzelf achteraf, vooral nu zijn eigen kinderen ouder worden. Als hij in het nieuws hoort dat er weer iemand opgepakt is, doet het hem pijn dat hij onderdeel is geweest van deze keten. Hij heeft een pornoverslaving ontwikkeld, nadat hij geen volledige seksuele voldoening kreeg binnen zijn eigen relatie en geen voldoening haalde uit zijn werk bij defensie. Het “handelen” in pornografische materialen gaf hem zowel seksuele voldoening alsmede aanzien bij anderen in deze pornografische wereld. De seks-/pornoverslaving wordt gezien als een criminogene factor. Een beschermende factor is dat hij hiervoor op eigen initiatief hulp heeft gezocht bij verslavingszorg. Verdachte wordt gesteund door zijn echtgenote en hij betrekt haar bij de behandeling. Dit is eveneens een beschermende factor. Op andere leefgebieden zijn geen problemen geconstateerd, zodat geadviseerd wordt de strafzaak af te doen zonder reclasseringsbemoeienis. Het recidiverisico wordt ingeschat als matig.

De behandelend psycholoog van verdachte heeft geschreven dat zijn seksverslavingsklachten in remissie zijn en dat de behandeling goed verloopt. Verdachte is al maanden niet meer bezig met chatten en het verzamelen van pornoplaatjes. Verdachte en zijn vrouw zijn dichter naar elkaar gegroeid en het contact en de opvoeding van de kinderen gaat goed. Er zijn geen signalen dat de kinderen van verdachte betrokken zijn geweest bij zijn seksverslaving. Besloten is om de behandeling van verdachte te verlengen, onder andere vanwege terugvalpreventie.

De militaire kamer neemt in het voordeel van verdachte mee dat hij direct hulp heeft gezocht na de inbeslagname. Deze hulp is aangeslagen en het is van belang dat de hulpverlening aan verdachte gecontinueerd wordt. Daarnaast neemt de militaire kamer in aanmerking dat verdachte ten gevolge van de door hem gepleegde strafbare feiten is ontslagen en dat hij blijkens het uittreksel justitiële documentatie niet eerder is veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit. Ter terechtzitting heeft verdachte laten blijken in te zien dat hij fout is geweest en dat hij hierover verantwoording moet afleggen. Voor de militaire kamer is tevens van belang dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zal leiden tot vergaande consequenties voor het gezin van verdachte. Niet uitgesloten kan worden dat de vrouw en kinderen van verdachte dan in een sociaal isolement komen te verkeren, hetgeen de militaire kamer onder de omstandigheden waarin het gezin thans verkeert onwenselijk acht.

Gelet op het voorgaande acht de militaire kamer oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 365 dagen, waarvan 364 voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren en een maximale taakstraf voor de duur van 240 uren, te vervangen door 120 dagen hechtenis, passend en geboden. Deze straf is lager dan door de officier van justitie is geëist, omdat de militaire kamer tot een mindere bewezenverklaring komt dan de officier van justitie.

Beslag

De na te melden in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien zij van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.

Naar het oordeel van de militaire kamer levert het geven van een opdracht tot verstrekking van een kopie van de familiefoto’s aan verdachte een te grote belasting op voor de politie. Het is niet gezegd dat dit in een kort tijdbestek bewerkstelligd kan worden, terwijl de politie al te kampen heeft met onderbezetting en het hier niet gaat om een opsporingsactiviteit, maar om een dienst aan verdachte.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36b en 36c, 57, 240b en 254a van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De militaire kamer:

 verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 365 (driehonderdvijfenzestig) dagen;

 bepaalt, dat een gedeelte van de gevangenisstraf groot 364 (driehonderdvierenzestig dagen, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, wegens niet nakoming van na te melden voorwaarde voor het einde van de proeftijd die op drie jaren wordt bepaald;

 dat de veroordeelde zich voor het einde daarvan niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

 een werkstraf gedurende 240 (tweehonderdveertig) uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 (honderdtwintig) dagen;

 beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

o [naam 1] laptop, goednummer PL2700-16-067289-1;

o [naam 18] telefoon, goednummer PL2700-16-067289-2;

o [naam 4] memorystick, goednummer PL2700-16-067289-3;

o [naam 3] laptop, goednummer PL2700-16-067289-4;

o Computer, goednummer PL2700-16-067289-5.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.B.J. Driessen (voorzitter), mr. I.D. Jacobs (rechter) en kolonel mr. H.C.M. Snellen, militair lid, in tegenwoordigheid van mr. A. Bril, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 19 maart 2018.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door een verbalisant van de Koninklijke Marechaussee, Brigade Recherche, Afdeling Specialistische Opsporing, Sectie Jeugd en Zeden, opgemaakte proces-verbaal, proces-verbaalnummer 17030607007329, onderzoek PL27QR/16-067289, gesloten op 6 april 2017 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 Kennisgevingen van inbeslagneming, p. 43 t/m 56.

3 Proces-verbaal Beschrijving kinderpornografisch materiaal, p. 70 t/m 94.

4 Proces-verbaal van verhoor, p. 128 en 129.

5 Proces-verbaal van verhoor, p. 130 t/m 132.

6 Verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting d.d. 5 maart 2018.