Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2017:6936

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
17-11-2017
Datum publicatie
21-06-2018
Zaaknummer
328492 FZ RK 17-2724
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Mondelinge uitspraak
Proces-verbaal
Inhoudsindicatie

Proces-verbaal van mondelinge uitspraak, artikel 30p derde lid Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

BOPZ. Machtiging tot voortgezet verblijf.

Wetsverwijzingen
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 15
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

proces-verbaal van mondelinge uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team familie- en jeugdrecht

Zittingsplaats: Zutphen

Zaaknummer: 328492 FZ RK 17-2724

Datum uitspraak: 17 november 2017

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak ingevolge artikel 30p, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

in de zaak van

De officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland,

betreffende

naam: [betrokkene] ,

geboren op: [geboortedatum] 1998 te [geboorteplaats] ,

wonende te: [adres] te [woonplaats] ,

verblijvende in: het psychiatrisch ziekenhuis

[…] te Apeldoorn,

hierna te noemen de betrokkene.

Het procesverloop


Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoekschrift met bijlagen van de officier van justitie, ingekomen bij de griffie op 1 november 2017.

Op 17 november 2017 heeft de rechter de zaak ter zitting behandeld.

Gehoord zijn:

- betrokkene, bijgestaan door mr. M.A.D. Kok, advocaat te Ermelo;

- mw. [naam] mentor van betrokkene, die telefonisch is gehoord;

- mw. [naam] , mw. [naam] en dhr. [naam] respectievelijk als arts voor verstandelijk gehandicapten, orthopedagoog en begeleider verbonden aan voormelde instelling.

De beoordeling

De officier van justitie heeft een verzoek ingediend strekkende tot het verlenen van een machtiging tot voortgezet verblijf van betrokkene in voormelde instelling.

De rechtbank is op grond van de overgelegde stukken en de door haar gehouden verhoren en verkregen inlichtingen tot de overtuiging gekomen dat de stoornis van de geestvermogens van betrokkene ook na verloop van de geldigheidsduur van de lopende machtiging aanwezig zal zijn. Deze stoornis zal betrokkene ook dan gevaar doen veroorzaken. Dit gevaar kan niet door tussenkomst van personen en instellingen buiten het ziekenhuis worden afgewend.

Uit de overgelegde stukken en de behandeling ter zitting is het de rechtbank gebleken dat bij betrokkene sprake is van een verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en forse hechtingsproblematiek. Ten gevolge van voormelde stoornissen kan betrokkene niet voor zichzelf zorgen en geen beslissingen over zichzelf nemen. Zij heeft begeleiding nodig bij alles wat zij doet. Er is sprake van forse automutilatie en betrokkene functioneert sociaal-emotioneel op peuterniveau.

Indien de machtiging tot voortgezet verblijf niet wordt verleend, moet gevreesd worden dat betrokkene zich aan de behandeling zal onttrekken en de instelling zal verlaten. Alsdan bestaat het gevaar dat betrokkene zich van het leven zal beroven of zichzelf ernstig letsel zal toebrengen. Tevens bestaat in dat geval het gevaar dat betrokkene maatschappelijk ten onder zal gaan en het gevaar dat betrokkene zichzelf ernstig zal verwaarlozen.

De rechtbank stelt vast dat er onvoldoende draagvlak is om de behandeling op vrijwillige basis voort te zetten.

Anders dan de raadsman van betrokkene heeft verzocht, ziet de rechtbank geen aanleiding om de duur van de te verlenen machtiging te bekorten. Daarin heeft de rechtbank meegewogen dat de zittingen bij betrokkene spanning opleveren en dat er geen reële verwachting bestaat dat het toestandsbeeld van betrokkene wezenlijk zal veranderen.

De beslissing


De rechtbank:

verleent machtiging tot voortgezet verblijf van betrokkene in het psychiatrisch ziekenhuis
[…] te Apeldoorn, dan wel enig ander psychiatrisch ziekenhuis in Nederland, ingaande op 18 november 2017, eindigend op 17 november 2018.

De rechter deelt mede dat een afschrift van het bovenstaande volgt binnen 14 dagen en sluit de zitting.

Deze mondelinge uitspraak is gedaan door mr. L.J.P. Lambooij, rechter, in tegenwoordigheid van mr. C.D.G. van IJzendoorn als griffier op 17 november 2017 en vastgelegd in dit proces-verbaal.