Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2017:6925

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
18-09-2017
Datum publicatie
09-02-2018
Zaaknummer
318765 FZ RK 17-967
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoekers hebben gekozen voor een draagmoederschapstraject. Adoptie naar Nederlands recht op grond van artikel 1:227 BW en 1:228 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team familie- en jeugdrecht

Zittingsplaats Zutphen

Zaaknummer: 318765 FZ RK 17-967

beschikking van de enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken d.d. 18 september 2017

op het verzoek van:

[verzoeker 1] en [verzoeker 2] ,

echtgenoten, verder te noemen verzoekers,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat: mr. H.J.M. van Arkel-van Gasselt te Nijmegen.

Het procesverloop

Dit verloop blijkt uit:

 het verzoekschrift met bijlagen, ingekomen op 13 april 2017;

 de brief met bijlagen van mr. Van Arkel-Van Gasselt, ingekomen op 13 april 2017;

 het journaalbericht met bijlagen van mr. Van Arkel-Van Gasselt van 5 mei 2017;

 het journaalbericht met bijlagen van mr. Van Arkel-Van Gasselt van 23 mei 2017;

 het journaalbericht met bijlagen van mr. Van Arkel-Van Gasselt van 29 mei 2017;

 het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Gelderland, Locatie Arnhem, van 25 juli 2017.

De feiten

Verzoekers zijn op [datum huwelijk] 2008 te Winterswijk met elkaar gehuwd.

Op [geboortedatum] 2016 is te [geboorteplaats] geboren de minderjarige:

[naam dochter] ,

als dochter van [draagouder 1] en [draagouder 2] , verder te noemen de draagouders.

De minderjarige heeft de Nederlandse nationaliteit.

De minderjarige verblijft sinds haar geboorte in het gezin van verzoekers.

Bij beschikking van deze rechtbank van 26 oktober 2016 is het ouderlijk gezag van draagouders beëindigd en zijn verzoekers benoemd tot voogden over de minderjarige.

Het verzoek

Verzoekers verzoeken dat de rechtbank:

 • -

  de adoptie van de minderjarige door verzoekers zal uitspreken, en

 • -

  de achternaam van de minderjarige zal wijzigen in [geslachtsnaam] .

De beoordeling

De Raad voor de Kinderbescherming heeft blijkens zijn rapport van 25 juli 2017 een positief advies uitgebracht met betrekking tot het onderhavige verzoek.

Adoptie

Ingevolge artikel 1:227 lid 3 BW kan een verzoek tot adoptie enkel worden toegewezen, indien:

 • -

  de adoptie in het kennelijk belang van het kind is;

 • -

  op het tijdstip van het verzoek tot adoptie vaststaat en voor de toekomst redelijkerwijs te voorzien is dat het kind niets meer van zijn ouder of ouders in de hoedanigheid van ouder te verwachten heeft, en

 • -

  aan de voorwaarden, genoemd in artikel 1:228 BW wordt voldaan.

Kennelijk belang

Naar het oordeel van de rechtbank is de adoptie in het kennelijk belang van de minderjarige. De minderjarige is verwekt middels hoogtechnologisch draagmoederschap en zij is een biologisch kind van verzoekers. De minderjarige maakt sinds haar geboorte deel uit van het gezin van verzoekers en verzoekers dragen de zorg voor de minderjarige. De minderjarige heeft zich gehecht aan verzoekers. Door de adoptie ontstaat een formele familierechtelijke betrekking tussen de minderjarige en verzoekers. Daarbij komt dat de Raad voor de Kinderbescherming een positief advies heeft uitgebracht over de adoptie van de minderjarige. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het in het kennelijk belang van de minderjarige is dat de juridische situatie in overeenstemming wordt gebracht met de feitelijke ontstane familieband tussen de minderjarige en verzoekers en dat het in haar belang is dat zij door verzoekers wordt geadopteerd.

Niets meer van ouder(s) in hoedanigheid van ouder te verwachten

Zoals hiervoor reeds overwogen is er in casu sprake geweest van een hoogtechnologisch draagmoederschap en is het de bedoeling van verzoekers en draagouders dat de minderjarige door verzoekers wordt geadopteerd. Gelet op het vorengaande concludeert de rechtbank dat het nu en voor de toekomst redelijkerwijs te voorzien is dat de minderjarige niets meer te verwachten heeft van draagouders.

Voorwaarden 1:228 BW

Op grond van artikel 1:228 lid 1 BW dient aan de navolgende voorwaarden voor adoptie te worden voldaan:

a. dat het kind op de dag van het eerste verzoek minderjarig is, en dat het kind, indien het op de dag van het verzoek twaalf jaar of ouder is, ter gelegenheid van zijn verhoor niet van bezwaren tegen toewijzing van het verzoek heeft doen blijken;

b. dat het kind niet een kleinkind van een adoptant is;

c. dat de adoptant of ieder der adoptanten ten minste achttien jaren ouder dan het kind is;

d. dat geen der ouders het verzoek tegenspreekt;

e. dat de minderjarige moeder van het kind op de dag van het verzoek de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt;

f. dat de adoptant of de adoptanten het kind gedurende ten minste een jaar heeft of hebben verzorgd en opgevoed;

g. dat de ouder of ouders niet of niet langer het gezag over het kind hebben.

De minderjarige is geen kleinkind van verzoekers, verzoekers zijn minimaal 18 jaren ouder dan de minderjarige en de draagmoeder had ten tijde van indiening van het verzoek tot adoptie de leeftijd van zestien jaren bereikt.

Blijkens de verklaring van draagouders van 2 mei 2017 stemmen zij in het met het onderhavige verzoek.

De minderjarige verblijft sinds haar geboorte bij verzoekers, derhalve is aan de verzorgingstermijn voldaan.

Blijkens de beschikking van deze rechtbank van 26 oktober 2016 is het gezag van draagouders over de minderjarige beëindigd.

Naar het oordeel van de rechtbank is voldaan aan de (overige) voorwaarden van de artikelen 1:227 en 1:228 van het Burgerlijk Wetboek, zodat het verzoek tot adoptie kan worden toegewezen.

Geslachtsnaam

Verzoekers hebben verzocht te verstaan dat de minderjarige de geslachtsnaam [geslachtsnaam] zal dragen. Gelet op het bepaalde in artikel 1:5 lid 3 BW kan een beslissing ter zake achterwege blijven. Niettemin zal de rechtbank hieronder verstaan dat de minderjarige de geslachtsnaam [geslachtsnaam] zal hebben.

De beslissing

De rechtbank:

spreekt uit de adoptie van:

[naam dochter] ,

geboren op [geboortedatum] 2016 te [geboorteplaats] ,

door

[verzoeker 1] en [verzoeker 2],

wonende te ( [postcode] ) [woonplaats] , [adres] ;

gelast de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Winterswijk een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte toe te voegen;

bepaalt dat de griffier van deze rechtbank daartoe een afschrift van deze beschikking aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Winterswijk zal zenden, zodra deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan;

verstaat dat de minderjarige de geslachtsnaam [geslachtsnaam] zal hebben.

Deze beschikking is gegeven door mr. S. Kuypers, kinderrechter, in tegenwoordigheid van

A. de Wijse-Hageman als griffier en in het openbaar uitgesproken op 18 september 2017.

Indien hoger beroep tegen deze beschikking mogelijk is, kan dat worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.