Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2017:6643

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
22-12-2017
Datum publicatie
22-12-2017
Zaaknummer
05/194242-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Voetbalgeweld Vitesse-Southampton. Zeven supporters van Vitesse zijn veroordeeld voor hun aandeel in het openlijk geweld voorafgaand aan de wedstrijd. Zij hebben een voldoende significante of wezenlijke bijdrage geleverd door op te dringen, armgebaren te maken, te gooien met bier of met stoelen, te slaan of te schoppen. Bij de strafoplegging is onder meer rekening gehouden met tijdsverloop.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/194242-16

Datum uitspraak : 22 december 2017

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1991 te [geboorteplaats] ,

wonende te [adres] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 6 maart 2017 (politierechter) en van 8 december 2017.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 6 augustus 2015, in de gemeente Arnhem, op of aan de openbare weg, de "Korenmarkt", althans in het centrum van Arnhem (voorafgaand aan de wedstrijd Vitesse - Southampton), in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen één (of meer) lid/leden van de Mobiele Eenheid en/of tegen een (of meer) supporters van voetbalclub Southampton, welk geweld bestond uit het meermalen, althans

eenmaal,

 maken van een (of meer) armgeba(a)r(en) in de richting van een (of meer) lid/leden van de mobiele eenheid en/of een (of meer) supporters van Southampton en/of

 aanvallen/uitdagen van en/of indringen op/tegen een (of meer) lid/leden van die mobiele eenheid (die in linie stonden) en/of de supporters van Southampton (die achter die linie stonden) en/of

 (met kracht) slaan en/of stompen tegen een onbekend gebleven man en/of een (of meer) supporters van Southampton en/of een (of meer) omstander(s).

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

De feiten

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

Op 6 augustus 2015, voorafgaand aan de voetbalwedstrijd Vitesse tegen Southampton, heeft een massale vechtpartij op de Korenmarkt te Arnhem plaatsgevonden. Hierbij waren supporters van Vitesse en Southampton betrokken. Voorafgaand aan de vechtpartij liep een groep van ruim 50 Vitesse supporters van de Jansplaats naar de Korenmarkt. De eerste 10 tot 15 personen van de Vitesse supporters zochten direct de confrontatie met Southampton supporters die bij Aspen Valley op de Korenmarkt stonden. Er ontstond een vechtpartij waarbij diverse Vitesse supporters vuistslagen uitdeelden. Ook sloegen zij met barkrukken en stoelen.2 Over en weer werd geslagen, aan elkaar getrokken en geduwd.3 Daarnaast werden er tijdens de onregelmatigheden armgebaren gemaakt door diverse Vitesse supporters.4

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het ten laste gelegde feit.

Beoordeling door de rechtbank

Van openlijke geweldpleging is sprake bij geweld, gepleegd in vereniging, dat voor derden zichtbaar was of had kunnen zijn en waardoor de openbare orde is verstoord. Geweld wordt in vereniging gepleegd als de dader nauw en bewust samenwerkt met één of meer anderen en daarbij zelf een significante of wezenlijke bijdrage aan de openlijke geweldpleging levert. Deze bijdrage kan onder andere bestaan uit het verrichten van één of meer gewelddadige handelingen.

Uit hetgeen ten aanzien van de feiten is overwogen stelt de rechtbank vast dat op 6 augustus 2015 op de Korenmarkt te Arnhem geweld heeft plaatsgevonden, dat kan worden gekwalificeerd als openlijke geweldpleging.

De vraag die de rechtbank vervolgens dient te beantwoorden is of verdachte een voldoende significante of wezenlijke bijdrage heeft geleverd, zij het, dat deze bijdrage niet zelf van gewelddadige aard behoeft te zijn. Daarna moet beoordeeld worden of de overige gebeurtenissen met de bijdrage van verdachte bijeen genomen ook een samenhangende geweldpleging opleveren.

De politie heeft de beelden bekeken die gemaakt zijn tijdens het ten laste gelegde en hiervan een beschrijving gegeven. Hieruit blijkt het volgende. Te zien is dat verdachte in gevecht was met een oudere man voor Aspen Valley. Verdachte had daarbij de man met zijn linkerhand vast en sloeg de man kennelijk opzettelijk en met kracht met zijn rechtervuist. Even later kwam de politie te paard de Korenmarkt op galopperen. Daarop stak verdachte met anderen de armen in de lucht en begonnen zij kennelijk te zingen.5

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij geslagen heeft en dat hij stompen heeft uitgedeeld.

De rechtbank is op grond van de vaststaande feiten en het voorgaande van oordeel dat verdachte deel uitmaakte van een groep Vitesse supporters die de confrontatie met Southampton supporters heeft gezocht. De provocerende en gewelddadige handelingen die hierbij door diverse Vitesse supporters verricht zijn, kunnen ook aan verdachte worden toegerekend. Verdachte heeft daar immers een significante bijdrage aan geleverd door te slaan en te stompen en door armgebaren te maken. Uit de beschrijving van de camerabeelden volgt immers niet dat verdachte zich heeft verwijderd uit de groep Vitesse supporters die op dat moment in gevecht was met supporters van Southampton of dat hij dat geprobeerd heeft. De rechtbank is dan ook van oordeel dat bewezen is dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het ten laste gelegde feit.

De rechtbank is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat het openlijk geweld tegen de Mobiele Eenheid gericht was. De Mobiele Eenheid heeft wel supporters uit elkaar gejaagd, maar enige vorm van verzet tegen politiemensen heeft de rechtbank, noch in de beschrijvingen van de beelden, noch in de ter zitting getoonde beelden met betrekking tot de individuele verdachten kunnen bespeuren.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

hij op of omstreeks 6 augustus 2015, in de gemeente Arnhem, op of aan de openbare weg, de "Korenmarkt", althans te het centrum van Arnhem (voorafgaand aan de wedstrijd Vitesse - Southampton), in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen één (of meer) lid/leden van de Mobiele Eenheid en/of tegen een (of meer) supporters van voetbalclub Southampton, welk geweld bestond uit het meermalen, althans

eenmaal,:

 maken van een (of meer) armgeba(a)r(en) in de richting van een (of meer) lid/leden van de mobiele eenheid en/of een (of meer) supporters van Southampton en/of;

 aanvallen/uitdagen van en/of indringen op/tegen een (of meer) lid/leden van die mobiele eenheid (die in linie stonden) en/of de supporters van Southampton (die achter die linie stonden) en/of;

 (met kracht) slaan en/of stompen tegen een onbekend gebleven man en/of een (of meer) supporters van Southampton en/of een (of meer) omstander(s).

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

het openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen.

5 De strafbaarheid van het feit

Het feit is strafbaar. De rechtbank merkt daarbij nog op dat voor zover de verdachte heeft bedoeld dat hij heeft geslagen ter noodzakelijke verdediging van zichzelf of van een ander, dit verweer niet opgaat. Hij kon de geweldssituatie immers verlaten, hetgeen hij niet gedaan heeft. Zodoende is er geen sprake geweest van een noodweersituatie.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 Overwegingen ten aanzien van de straf

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot het verrichten van 100 uren werkstraf, bij niet-uitvoeren te vervangen door 50 dagen hechtenis. De officier van justitie heeft dit gemotiveerd aan de hand van de al afgeronde strafzaken tegen andere verdachten, waarbij de ondergrens een vordering tot 40 uren werkstraf was en de bovengrens werd gevormd door een veroordeling tot 140 uren werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden.

Het standpunt van verdachte.

Verdachte heeft verklaard de eis van de officier van justitie vrij hoog te vinden. Hij heeft lang in spanning moeten wachten voordat zijn zaak inhoudelijk werd behandeld en heeft spijt van wat er gebeurd is. Het was niet zijn bedoeling om te gaan vechten. Bovendien had hij vernomen dat hij voor september bericht zou krijgen. Hij dacht dat de zaak geseponeerd was, omdat hij niets hoorde.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, waarbij onder meer is gelet op het uittreksel uit het algemeen documentatieregister, gedateerd 17 oktober 2017.

De rechtbank neemt bij de straftoemeting in het bijzonder het volgende in aanmerking. Verdachte heeft zich samen met anderen op klaarlichte dag op de Korenmarkt te Arnhem schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging. Op dat moment zaten de terrassen op de Korenmarkt vol met mensen die van het mooie weer aan het genieten waren. Zij hadden door het geweld gewond kunnen raken. Het geweld dat zich heeft voorgedaan leidt niet alleen tot gevoelens van angst en onveiligheid bij hen. Het zorgt ook voor gevoelens van onrust in de samenleving. Door dit soort geweld ontstaat een gespannen en soms grimmige sfeer in de stad en is de inzet van heel veel politiemensen nodig terwijl diezelfde politiemensen elders moeten worden gemist. Bovendien zorgt het ervoor voor dat de stad Arnhem als uitgaansstad, voetbalfans in het algemeen en die van Vitesse in het bijzonder, een slechte naam en reputatie wordt bezorgd. De daders van dit geweld bewijzen hun eigen club, die ze toch zeggen te steunen, zo juist een hele slechte dienst. Verdachte is hier mede verantwoordelijk voor.

Uit het uittreksel justitiële documentatie dat betrekking heeft op verdachte volgt dat hij niet eerder is veroordeeld ter zake van een strafbaar feit.

De rechtbank neemt in het voordeel van verdachte mee het tijdsverloop in deze zaak en de onzekerheid waarin verdachte is gebracht. Verder overweegt de rechtbank dat de aard van het feit waarvoor verdachte veroordeeld wordt, op zich zelf niet van bijzondere zwaarte is. De totale omvang en aspecten van het dossier (waaronder de camerabeelden) en het onderlinge verband tussen de zaken van verdachte en zijn medeverdachten rechtvaardigt weliswaar dat de zaak van verdachte bij de meervoudige strafkamer is behandeld, maar de rechtbank is zich bewust van het feit dat dit een voor verdachte verzwarende omstandigheid is en zal hier rekening mee houden in de strafoplegging.

Gelet op het voorgaande en op de bijdrage van verdachte, acht de rechtbank een werkstraf voor de duur van 80 uren, te vervangen door 40 dagen hechtenis, passend en geboden.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 22c, 22d en 141 van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De rechtbank:

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een werkstraf gedurende 80 (tachtig) uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 40 (veertig) dagen.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.C. Leemreize (voorzitter), mr. W.L.F. Prisse en mr. A. Tegelaar, rechters, in tegenwoordigheid van mr. A. Bril, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 22 december 2017.

Mr. H.C. Leemreize en mr. A. Tegelaar zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door een verbalisant van de politie Oost Nederland, district Gelderland-Midden, districtsrecherche, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer PL2016008001, onderzoek Wesp2, gesloten op 3 oktober 2016 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 Proces-verbaal van bevindingen, p. 93-95.

3 Proces-verbaal van bevindingen, p. 120.

4 Processen-verbaal van bevindingen, p. 512 en 699; processen-verbaal van verhoor meerderjarige verdachte, p. 474 en 709.

5 Proces-verbaal van bevindingen, p. 511 en 512.