Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2017:6641

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
22-12-2017
Datum publicatie
22-12-2017
Zaaknummer
05/194043-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Voetbalgeweld Vitesse-Southampton. Zeven supporters van Vitesse zijn veroordeeld voor hun aandeel in het openlijk geweld voorafgaand aan de wedstrijd. Zij hebben een voldoende significante of wezenlijke bijdrage geleverd door op te dringen, armgebaren te maken, te gooien met bier of met stoelen, te slaan of te schoppen. Bij de strafoplegging is onder meer rekening gehouden met tijdsverloop.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/194043-16

Datum uitspraak : 22 december 2017

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1993 te [geboorteplaats] ,

wonende te [adres] ,

raadsvrouw: mr. S. van Laar, advocaat te Arnhem.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 6 maart 2017 (politierechter) en van 8 december 2017.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 6 augustus 2015, in de gemeente Arnhem, op of aan de openbare weg, de "Korenmarkt", althans in het centrum van Arnhem (voorafgaand aan de wedstrijd Vitesse - Southampton), in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen één (of meer) lid/leden van de Mobiele Eenheid en/of tegen een (of meer) supporters van voetbalclub Southampton, welk geweld bestond uit het meermalen, althans

eenmaal,

 maken van een (of meer) armgeba(a)r(en) in de richting van een (of meer) lid/leden van de mobiele eenheid en/of een (of meer) supporters van Southampton en/of

 aanvallen/uitdagen van en/of indringen op/tegen een (of meer) lid/leden van die mobiele eenheid (die in linie stonden) en/of de supporters van Southampton (die achter die linie stonden) en/of

 duwen/slaan en/of stompen tegen een (of meer) supporters van Southampton en/of een (of meer) omstander(s) en/of

 schoppen/trappen tegen een (of meer) supporters van Southampton en/of een (of meer) omstander(s).

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

De feiten

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

Op 6 augustus 2015, voorafgaand aan de voetbalwedstrijd Vitesse tegen Southampton, heeft een massale vechtpartij op de Korenmarkt te Arnhem plaatsgevonden. Hierbij waren supporters van Vitesse en Southampton betrokken. Voorafgaand aan de vechtpartij liep een groep van ruim 50 Vitesse supporters van de Jansplaats naar de Korenmarkt. De eerste 10 tot 15 personen van de Vitesse supporters zochten direct de confrontatie met Southampton supporters die bij Aspen Valley op de Korenmarkt stonden. Er ontstond een vechtpartij waarbij diverse Vitesse supporters vuistslagen uitdeelden. Ook sloegen zij met barkrukken en stoelen.2 Over en weer werd geslagen, aan elkaar getrokken en geduwd.3 Daarnaast werden er tijdens de onregelmatigheden armgebaren gemaakt door diverse Vitesse supporters.4

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het ten laste gelegde feit.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw van verdachte heeft verzocht om een gedeeltelijke bewezenverklaring. Volgens haar heeft verdachte weliswaar een schoppende beweging gemaakt, hij heeft niemand geraakt. Hij heeft niet geduwd, geslagen of gestompt zoals in de tenlastelegging is omschreven. Daarnaast heeft de verdachte geen openlijk geweld ten aanzien van de mobiele eenheid gepleegd. Hiervan dient verdachte volgens de raadsvrouw te worden vrijgesproken.

Beoordeling door de rechtbank

Van openlijke geweldpleging is sprake bij geweld, gepleegd in vereniging, dat voor derden zichtbaar was of had kunnen zijn en waardoor de openbare orde is verstoord. Geweld wordt in vereniging gepleegd als de dader nauw en bewust samenwerkt met één of meer anderen en daarbij zelf een significante of wezenlijke bijdrage aan de openlijke geweldpleging levert. Deze bijdrage kan onder andere bestaan uit het verrichten van één of meer gewelddadige handelingen.

Uit hetgeen ten aanzien van de feite is overwogen stelt de rechtbank vast dat op 6 augustus 2015 op de Korenmarkt te Arnhem geweld heeft plaatsgevonden, dat kan worden gekwalificeerd als openlijke geweldpleging.

De vraag die de rechtbank vervolgens dient te beantwoorden is of verdachte daaraan een voldoende significante of wezenlijke bijdrage heeft geleverd, zij het, dat deze bijdrage niet zelf van gewelddadige aard behoeft te zijn. Daarna moet beoordeeld worden of de overige gebeurtenissen met de bijdrage van verdachte bijeen genomen ook een samenhangende geweldpleging opleveren.

De politie heeft de beelden bekeken die gemaakt zijn tijdens het ten laste gelegde en hiervan een beschrijving gegeven. Hieruit blijkt het volgende. Te zien is dat verdachte een gevechtshouding aannam en dat hij in een kluwen mensen slaande bewegingen maakte richting vermoedelijk Southampton supporters. Even later is te zien dat hij wat met zijn handen richting andere supporters duwde en dat hij keek in de richting van Aspen Valley. Vervolgens liep hij rustig weg naar het midden van de Korenmarkt.5

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij met zijn armen heeft gezwaaid en dat hij geschopt heeft.6

De rechtbank is op grond van de vaststaande feiten en het voorgaande van oordeel dat verdachte deel uitmaakte van een groep Vitesse supporters die de confrontatie met Southampton supporters heeft gezocht. De provocerende en gewelddadige handelingen die hierbij door diverse Vitesse supporters verricht zijn, kunnen ook aan verdachte worden toegerekend. Verdachte heeft daar immers een significante bijdrage aan geleverd door te duwen en door te schoppen tegen Southampton supporters. Dat hij hen niet geraakt heeft, maakt dit niet anders. Dat verdachte wel moest duwen om bij de menigte vandaan te komen, zoals door de raadsvrouw van verdachte is betoogd, acht de rechtbank niet aannemelijk. Uit de beschrijving van de camerabeelden volgt immers niet dat verdachte zich heeft verwijderd uit de groep Vitesse supporters die op dat moment in gevecht was met supporters van Southampton of dat hij dat geprobeerd heeft. De rechtbank is dan ook van oordeel dat bewezen is dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het ten laste gelegde feit.

De rechtbank is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat het openlijk geweld tegen de Mobiele Eenheid gericht was. De Mobiele Eenheid heeft wel supporters uit elkaar gejaagd, maar enige vorm van verzet tegen politiemensen heeft de rechtbank, noch in de beschrijvingen van de beelden, noch in de ter zitting getoonde beelden met betrekking tot de individuele verdachten kunnen bespeuren.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

hij op of omstreeks 6 augustus 2015, in de gemeente Arnhem, op of aan de openbare weg, de "Korenmarkt", althans te het centrum van Arnhem (voorafgaand aan de wedstrijd Vitesse - Southampton), in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen één (of meer) lid/leden van de Mobiele Eenheid en/of tegen een (of meer) supporters van voetbalclub Southampton, welk geweld bestond uit het meermalen, althans

eenmaal,:

 maken van een (of meer) armgeba(a)r(en) in de richting van een (of meer) lid/leden van de mobiele eenheid en/of een (of meer) supporters van Southampton en/of;

 aanvallen/uitdagen van en/of indringen op/tegen een (of meer) lid/leden van die mobiele eenheid (die in linie stonden) en/of de supporters van Southampton (die achter die linie stonden) en/of;

 duwen/slaan en/of stompen tegen een (of meer) supporters van Southampton en/of een (of meer) omstander(s) en/of;

 schoppen/trappen tegen een (of meer) supporters van Southampton en/of een (of meer) omstander(s).

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

het openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen.

5 De strafbaarheid van het feit

Het feit is strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 Overwegingen ten aanzien van de straf

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het onder tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot het verrichten van 80 uren werkstraf, bij niet-uitvoeren te vervangen door 40 dagen hechtenis. De officier van justitie heeft dit gemotiveerd aan de hand van de al afgeronde strafzaken tegen andere verdachten, waarbij de ondergrens een vordering tot 40 uren werkstraf was en de bovengrens werd gevormd door een veroordeling tot 140 uren werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft een strafmaatverweer gevoerd en heeft gewezen op de mogelijkheid van een voorwaardelijke straf. De raadsvrouw heeft in dit kader aandacht gevraagd voor het tijdsverloop in deze zaak, waardoor de verdachte lange tijd in onzekerheid heeft verkeerd. Verdachte heeft ook een geringe bijdrage geleverd door alleen te schoppen. Daarnaast is gewezen op de omstandigheden dat verdachte meer dan 40 uren in de week werkt, open is geweest en spijt heeft van zijn deelname aan de openlijke geweldpleging.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, waarbij onder meer is gelet op het uittreksel uit het algemeen documentatieregister, gedateerd 17 oktober 2017.

De rechtbank neemt bij de straftoemeting in het bijzonder het volgende in aanmerking. Verdachte heeft zich samen met anderen op klaarlichte dag op de Korenmarkt te Arnhem schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging. Op dat moment zaten de terrassen op de Korenmarkt vol met mensen die van het mooie weer aan het genieten waren. Zij hadden door het geweld gewond kunnen raken. Het geweld dat zich heeft voorgedaan leidt niet alleen tot gevoelens van angst en onveiligheid bij hen. Het zorgt ook voor gevoelens van onrust in de samenleving. Door dit soort geweld ontstaat een gespannen en soms grimmige sfeer in de stad en is de inzet van heel veel politiemensen nodig terwijl diezelfde politiemensen elders moeten worden gemist. Bovendien zorgt het ervoor voor dat de stad Arnhem als uitgaansstad, voetbalfans in het algemeen en die van Vitesse in het bijzonder, een slechte naam en reputatie wordt bezorgd. De daders van dit geweld bewijzen hun eigen club, die ze toch zeggen te steunen, zo juist een hele slechte dienst. Verdachte is hier mede verantwoordelijk voor.

Uit het uittreksel justitiële documentatie dat betrekking heeft op verdachte volgt dat hij eerder te maken had gehad met voetbalgeweld. Hij heeft zich hierdoor kennelijk niet laten weerhouden zich opnieuw schuldig te maken aan voetbalgeweld.

De rechtbank neemt in het voordeel van verdachte het tijdsverloop in deze zaak mee. Verder overweegt de rechtbank dat de aard van het feit waarvoor verdachte veroordeeld wordt, op zich zelf niet van bijzondere zwaarte is. De totale omvang en aspecten van het dossier (waaronder de camerabeelden) en het onderlinge verband tussen de zaken van verdachte en zijn medeverdachten rechtvaardigen weliswaar dat de zaak van verdachte bij de meervoudige strafkamer is behandeld, maar de rechtbank is zich bewust van het feit dat dit een voor verdachte verzwarende omstandigheid is en zal hier rekening mee houden in de strafoplegging. Anders dan de raadsvrouw ziet de rechtbank geen toegevoegde waarde in de oplegging van een voorwaardelijke straf. Er is niet gebleken dat verdachte deze stok achter de deur nodig heeft, terwijl de oplegging van een geheel voorwaardelijke straf geen recht doet aan de ernst van de gedragingen van verdachte.

Gelet op het voorgaande en op de bijdrage van verdachte, acht de rechtbank een werkstraf voor de duur van 60 uren, te vervangen door 30 dagen hechtenis, passend en geboden.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 22c, 22d, 63 en 141 van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De rechtbank:

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een werkstraf gedurende 60 (zestig) uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 30 (dertig) dagen.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.L.F. Prisse (voorzitter), mr. A. Tegelaar en mr. H.C. Leemreize, rechters, in tegenwoordigheid van mr. A. Bril, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 22 december 2017.

Mr. A. Tegelaar en mr. H.C. Leemreize zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door een verbalisant van de politie Oost Nederland, district Gelderland-Midden, districtsrecherche, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer PL2016008001, onderzoek Wesp2, gesloten op 3 oktober 2016 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 Proces-verbaal van bevindingen, p. 93-95.

3 Proces-verbaal van bevindingen, p. 120.

4 Processen-verbaal van bevindingen, p. 512 en 699; processen-verbaal van verhoor meerderjarige verdachte, p. 474 en 709.

5 Proces-verbaal van bevindingen, p. 421 en 422.

6 Verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting d.d. 8 december 2017.