Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2017:6443

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
13-12-2017
Datum publicatie
14-12-2017
Zaaknummer
6473866 / AZ VERZ 17-67
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kanton. Handlichting. Artikel 1:235 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 6473866 \ AZ VERZ 17-67 \ 474 \ 28195

uitspraak van 13 december 2017

beschikking

in de zaak van

Arnaud Eduard Spoor

wonende te Oosterbeek

verzoekende partij

procederend in persoon

Verzoekende partij wordt hierna Spoor genoemd.

1 De procedure

Spoor heeft een verzoekschrift ingediend, ingekomen ter griffie op 15 november 2017. Het verzoekschrift strekt tot het verkrijgen van handlichting als bedoeld in artikel 1:235 BW. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 11 december 2017. Ter zitting is Spoor, samen met zijn ouders, voor de kantonrechter verschenen. Hij heeft de kantonrechter de nodige inlichtingen verstrekt. Verwezen wordt naar de aantekeningen die de griffier van de mondelinge behandeling heeft gemaakt. De beschikking is bepaald op heden.

2 Het verzoek

Spoor, geboren op 23 maart 2000, wenst de bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige. De reden hiervoor is dat Spoor het voornemen heeft zelfstandig een bedrijf te gaan uitoefenen. Spoor wenst over de navolgende bevoegdheden beschikken: het oprichten van een eenmanszaak, de inschrijving hiervan bij de Kamer van Koophandel, het importeren en exporteren van goederen en het leveren van entertainment diensten in de artiestenbranche. Hij wenst voorts overeenkomsten aan te kunnen gaan tot een bedrag van € 100.000,00. Ter zitting heeft Spoor zijn verzoek gewijzigd, in die zin dat voornoemd bedrag is verminderd tot € 50.000,00. De wettelijke vertegenwoordigers van Spoor stemmen in met zijn verzoek.

3 De beoordeling

3.1.

De kantonrechter stelt vast dat Spoor de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt (inmiddels is hij 17 jaar oud) en dat zijn ouders instemmen met het verzoek van Spoor. Gelet op het bepaalde in artikel 1:235 BW, mede in aanmerking nemende dat Spoor over een klein aantal maanden meerderjarig wordt, is de kantonrechter van oordeel dat het verzoek kan worden ingewilligd.

3.2.

Met betrekking tot de publicatieplicht van de te verlenen handlichting oordeelt de kantonrechter als volgt.

Artikel 1:237 BW bepaalt dat de beschikking waarin handlichting is verleend, bekend moet worden gemaakt in de Staatscourant en in twee in de beschikking aan te wijzen dagbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis kunnen nemen van de handlichting. Door de komst van het - voor een ieder toegankelijke - internet, heeft publicatie van de handlichting op internet naar het oordeel van de kantonrechter eenzelfde, zo niet een praktisch gezien, ruimer bereik dan de nog bij wet voorgeschreven publicatie in de Staatscourant. Bovendien is de voorgeschreven wijze van bekendmaking kostbaar en kan gezegd worden dat met het volgen die wijze geen redelijk belang is gediend. De kantonrechter bepaalt dan ook dat publicatie in de Staatscourant achterwege kan blijven en dat de (door de griffier te initiëren) publicatie van deze beschikking op www.rechtspraak.nl daarvoor in de plaats komt. Mede gelet op het voorgaande zal één dagblad worden aangewezen waarin Spoor de hem verleende handlichting dient te laten bekendmaken.

4 De beslissing

De kantonrechter:

4.1.

verleent aan Arnaud Eduard Spoor, geboren op 23 maart 2000, handlichting tot het zelfstandig uitoefenen van een bedrijf, voor zover het betreft het oprichten van een eenmanszaak, de inschrijving hiervan bij de Kamer van Koophandel, het importeren en exporteren van goederen alsmede het leveren van entertainment diensten in de artiestenbranche en hiervoor overeenkomsten aan te gaan tot een bedrag van maximaal € 50.000,00;

4.2.

bepaalt dat onderhavige beschikking (door de griffier) zal worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl;

4.3.

bepaalt dat deze handlichting voor rekening van Arnaud Eduard Spoor bekend dient te worden gemaakt in het dagblad “De Gelderlander”.

Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. W.H. van Empel en in het openbaar uitgesproken op 13 december 2017.