Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2017:6264

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
04-12-2017
Datum publicatie
08-12-2017
Zaaknummer
05/982758-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Overtreding van artikel 18.18 van de Wet Milieubeheer, begaan door een rechtspersoon. De vennootschap heeft gedurende anderhalf jaar structureel niet vergunde afvalstoffen binnen de inrichting gebracht. De rechtbank heeft de vennootschap veroordeeld tot een geldboete van € 10.000,--.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
M en R 2018/15 met annotatie van H.J.A. van Ham
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer : 05/982758-14

Datum uitspraak : 4 december 2017

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige economische kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1969 te [geboorteplaats] ,

wonende [adres 1] , [woonplaats] .

Raadsman: mr. C.A. Boeve, advocaat te Putten .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 31 mei 2016, 6 november 2017, 7 november 2017 en 20 november 2017.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging ter zitting, ten laste gelegd dat:

1.

[bedrijf 1] (met kvk nr: [nummer] ) op één of meer tijdstippen in de periode van 6 februari 2012 tot en met 25 juni 2014, in de gemeente Putten , tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, opzettelijk, heeft gehandeld in strijd met een of meer voorschrift(en) van de omgevingsvergunning van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland d.d. 30 juni 2005, welk(e) voorschrift(en) betrekking had(den) op activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, te weten het oprichten, veranderen of veranderen van de werking en/of het in werking hebben van een inrichting, gevestigd aan of nabij de [adres 2] te [plaats 11] , aangezien [bedrijf 1] en/of haar mededader(s):

- niet vergunde afvalstoffen, te weten:

- slib (geclassificeerd als euralcode 190811* of 190812) en/of

- proceswater (geclassificeerd als euralcode 161001* of 161002) en/of

- zuurwater (geclassificeerd als euralcode 161001* of 161002),

heeft op- en/of overgeslagen en/of be- en/of verwerkt (i.s.m. vergunningsvoorschrift 9.5.1)

en/of

- in de opslagtanks O.1 en/of O.2 en/of O.3 en/of O.4 en/of O.5 en/of O.6 (organische) afvalproducten heeft bewerkt, door (organische) afvalproducten te mengen (i.s.m. vergunningsvoorschrift 3.2.9) en/of

- niet direct voorafgaand aan het verpompen van een batch uit de stortkelder naar een opslagtank de pH en/of de temperatuur van het te verpompen materiaal heeft gemeten en/of de verkregen waarden niet op een rapportageformulier heeft geregistreerd (i.s.m. vergunningsvoorschrift 3.2.3) en/of

- niet te allen tijde heeft gehandeld conform de in rapport 2 van de aanvraag bedoelde procedures (Acceptatie- en verwerkingsbeleid, AV-beleid en/of Administratieve organisatie en interne controle, AO/IC d.d. 31 oktober 2006 (zie bijlagendossier, map 1, blz 4000144 e.v.)) en/of daar genoemde richtlijnen, immers heeft [bedrijf 1] en/of haar mededader(s), toen aldaar:

- niet de benodigde gegevens over een product opgevraagd middels een AV-Formulier (Acceptatie-Vragenformulier), als bedoeld in bijlage 3 behorende bij het Acceptatie- en verwerkingsbeleid, AV-beleid en/of Administratieve organisatie en interne controle, AO/IC d.d. 31 oktober 2006, bij de ontdoener, te weten:

- [bedrijf 2] te [plaats 1] en/of

- [bedrijf 3] te [plaats 2] ,

en/of

- bij (een) kritisch(e) product(en) niet eens per 6 maanden een analyse beoordeeld en herhaald, te weten het slib van [bedrijf 2] (i.s.m.vergunningsvoorschrift 9.1.1),

zulks terwijl hij, verdachte, toen en daar tot het hiervoor omschreven strafbare feit opdracht heeft gegeven en/of aan die verboden gedraging feitelijk leiding heeft gegeven;

2.

[bedrijf 1] (met kvk nr: [nummer] ) op één of meer tijdstippen in de periode van 6 februari 2012 tot en met 25 juni 2014, in de gemeente Putten en/of gemeente Apeldoorn en/of gemeente Horst aan de Maas en/of gemeente Tiel en/of gemeente Súdwest-Fryslân en/of gemeente Schagen en/of gemeente Venray en/of gemeente Hoogeveen en/of gemeente Tietjerksteradeel althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, zich opzettelijk heeft ontdaan van bedrijfsafvalstoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen, te weten een afvalmengsel, door afgifte aan:

- " [bedrijf 4] te [plaats 3] " en/of

- " [bedrijf 5] " en/of

- " [bedrijf 6] " en/of

- " [bedrijf 7] " en/of

- " [bedrijf 8] " en/of

- " [bedrijf 9] "en/of

- " [bedrijf 10] en/of

- " [bedrijf 11] " en/of

- " [bedrijf 12] " en/of

- " [bedrijf 13] ,

terwijl die/dit bedrij(f)(ven) niet bevoegd was die afvalstof(fen) in te zamelen en/of te verwerken en/of nuttig toe te passen en/of te verwijderen,

zulks terwijl hij, verdachte, toen en daar tot het hiervoor omschreven strafbare feit opdracht heeft gegeven en/of aan die verboden gedraging feitelijk leiding heeft gegeven;

3.

[bedrijf 1] (met kvk nr: [nummer] ) op één of meer tijdstippen in de periode van 4 februari 2012 tot en met 25 juni 2014, in de gemeente Putten en/of Rotterdam en/of Amsterdam en/of Heerhugowaard, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen,

(zaaksdossier [bedrijf 3] )

(A1) - een begeleidingsbrief, nummer AB21523092 (bijlagendossier map 2 blz 4000641) en/of

(B1) - een begeleidingsbrief, nummer AB17333357 (bijlagendossier map 1 blz 4000383) en/of

(C1) - een begeleidingsbrief, nummer AB21523213 (bijlagendossier map 2 blz 4000635) en/of

(D1) - een begeleidingsbrief, nummer AB17333911 (bijlagendossier map 1 blz 4000402) en/of

(E1) - een begeleidingsbrief, nummer AB21523381 (bijlagendossier map 2 blz 4000631) en/of

(F1) - een begeleidingsbrief, nummer AB17756870 (bijlagendossier map 1 blz 4000416) en/of

(G1) - een begeleidingsbrief, nummer AB21522743 (bijlagendossier map 2 blz 4000627) en/of

(H1) - een begeleidingsbrief, nummer AB01817048 (bijlagendossier map 2 blz 4000597) en/of

(I1) - een begeleidingsbrief, nummer AB21823018 (bijlagendossier map 2 blz 4000623) en/of

(J1) - een begeleidingsbrief, nummer AB18187959 (bijlagendossier map 2 blz 4000606) en/of

(K1) - een begeleidingsbrief, nummer AB21823255 (bijlagendossier map 2 blz 4000620) en/of

(L1) - een begeleidingsbrief, nummer AB18189104 (bijlagendossier map 2 blz 4000865) en/of

(M1) - een begeleidingsbrief, nummer AB33961633 (bijlagendossier map 1 blz 4000009) en/of

(N1) - een begeleidingsbrief, nummer AB37362186 (bijlagendossier map 2 blz 4000880) en/of

(O1) - een begeleidingsbrief, nummer AB33961754 (bijlagendossier map 1 blz 4000039) en/of

(P1) - een begeleidingsbrief, nummer AB38158855 (bijlagendossier map 1 blz 4000016),

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte en/of zijn medeverdachte(n) valselijk op die begeleidingsbrie(f)(ven):

(Zaaksdossier [bedrijf 3] )

(A1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(B1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(C1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(D1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(E1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(F1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(G1) - in het veld 4B als locatie van bestemming " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 12] , [adres 3] , [plaats 5] , moest zijn en/of

(H1) - in het veld 3A en/of 3B als ontdoener en/of locatie van herkomst " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 3] , [adres 4] , [plaats 2] ", moest zijn en/of

(I1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(J1) - als Euralcode 020399 en/of 020304 en/of 020305 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(K1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(L1) - als Euralcode 020399 en/of 020304 en/of 020305 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(M1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(N1) - als Euralcode 020399 en/of 020304 en/of 020305 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(O1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(P1) - als Euralcode 020399 en/of 020304 en/of 020305 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was,

zulks met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

zulks terwijl hij, verdachte, toen en daar tot het hiervoor omschreven strafbare feit opdracht heeft gegeven en/of aan die verboden gedraging feitelijk leiding heeft gegeven;

4.

[bedrijf 1] (met kvk nr: [nummer] ) op één of meer tijdstippen in de periode van 4 februari 2012 tot en met 25 juni 2014, in de gemeente Putten en/of Rotterdam en/of Amsterdam en/of Heerhugowaard, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen,

(Zaaksdossier [bedrijf 2] )

(A2) - een begeleidingsbrief, nummer AB04050844 (bijlagendossier map 2 blz 4000810) en/of

(B2) - een begeleidingsbrief, nummer AB05367679 (bijlagendossier map 2 blz 4000807) en/of

(C2) - een begeleidingsbrief, nummer AB05367676 (bijlagendossier map 2 blz 4000804) en/of

(D2) - een begeleidingsbrief, nummer AB17758528 (bijlagendossier map 1 blz 4000323) en/of

(E2) - een begeleidingsbrief, nummer AB18188365 (bijlagendossier map 2 blz 4000593) en/of

(F2) - een begeleidingsbrief, nummer AB17757574 (bijlagendossier map 2 blz 4000602) en/of

(G2) - een begeleidingsbrief, nummer AB18188645 (bijlagendossier map 2 blz 4000774) en/of

(H2) - een begeleidingsbrief, nummer AB18188708 (bijlagendossier map 2 blz 4000573) en/of

(I2) - een begeleidingsbrief, nummer AB37359419 (bijlagendossier map 2 blz 4000777) en/of

(J2) - een begeleidingsbrief, nummer AB37361420 (bijlagendossier map 1 blz 4000106) en/of

(K2) - een begeleidingsbrief, nummer AB37358874 (bijlagendossier map 2 blz 4000584) en/of

(L2) - een begeleidingsbrief, nummer AB37357533 (bijlagendossier map 2 blz 4000581) en/of

(M2) - een begeleidingsbrief, nummer AB37361473 (bijlagendossier map 2 blz 4000587) en/of

(N2) - een begeleidingsbrief, nummer AB37362029 (bijlagendossier map 1 blz 4000075) en/of

(O2) - een begeleidingsbrief, nummer AB37362150 (bijlagendossier map 2 blz 4000792) en/of

(P2) - een begeleidingsbrief, nummer AB38100939 (bijlagendossier map 1 blz 4000073) en/of

(Q2) - een begeleidingsbrief, nummer AB38100909 (bijlagendossier map 1 blz 4000060) en/of

(R2) - een begeleidingsbrief, nummer AB37362153 (bijlagendossier map 2 blz 4000789) en/of

(S2) - een begeleidingsbrief, nummer AB38158079 (bijlagendossier map 1 blz 4000128) en/of

(T2) - een begeleidingsbrief, nummer AB38158081 (bijlagendossier map 1 blz 4000142) en/of

(U2) - een begeleidingsbrief, nummer AB38158122 (bijlagendossier map 1 blz 4000140) en/of

(V2) - een begeleidingsbrief, nummer AB38158278 (bijlagendossier map 1 blz 4000135) en/of

(W2) - een begeleidingsbrief, nummer AB38102622 (bijlagendossier map 1 blz 4000067) en/of

(X2) - een begeleidingsbrief, nummer AB38100576 (bijlagendossier map 1 blz 4000132),

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte en/of zijn medeverdachte(n) valselijk op die begeleidingsbrie(f)(ven):

(Zaaksdossier [bedrijf 2] )

(A2) - als Euralcode 020204 ingevuld, terwijl de euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 190811* of 190812 was en/of

(B2) - als Euralcode 020204 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 190811* of 190812 was en/of

(C2) - als Euralcode 020204 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 190811* of 190812 was en/of

(D2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(E2) - als Euralcode 020204 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 190811* of 190812 was en/of

(F2) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(G2) - als Euralcode 020204 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 190811* of 190812 was en/of

(H2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(I2) - als Euralcode 020204 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 190811* of 190812 was en/of

(J2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(K2) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(L2) - als Euralcode 020304 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(M2) - als Euralcode 020304 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(N2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(O2) - als Euralcode 020204 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 190811* of 190812 was en/of

(P2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(Q2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(R2) - als Euralcode 020204 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 190811* of 190812 was en/of

(S2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(T2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(U2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(V2) - als Euralcode 020204 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(W2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(X2) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was,

zulks met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

zulks terwijl hij, verdachte, toen en daar tot het hiervoor omschreven strafbare feit opdracht heeft gegeven en/of aan die verboden gedraging feitelijk leiding heeft gegeven;

5.

[bedrijf 1] (met kvk nr: [nummer] ) op één of meer tijdstippen in de periode van 4 februari 2012 tot en met 25 juni 2014, in de gemeente Putten en/of Rotterdam en/of Amsterdam en/of Heerhugowaard, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen,

(Zaaksdossier [bedrijf 14] , vetresidu)

(A3) - een begeleidingsbrief, nummer AB17017271 (bijlagendossier map 1 blz 4000366) en/of

(B3) - een begeleidingsbrief, nummer AB05367516 (bijlagendossier map 2 blz 4000745) en/of

(C3) - een begeleidingsbrief, nummer AB17016842 (bijlagendossier map 2 blz 4000875) en/of

(D3) - een begeleidingsbrief, nummer AB17758755 (bijlagendossier map 2 blz 4000761) en/of

(E3) - een begeleidingsbrief, nummer AB17756933 (bijlagendossier map 2 blz 4000840) en/of

(F3) - een begeleidingsbrief, nummer AB18189117 (bijlagendossier map 2 blz 4000843) en/of

(G3) - een begeleidingsbrief, nummer AB01812481 (bijlagendossier map 2 blz 4000737) en/of

(H3) - een begeleidingsbrief, nummer AB37359261 (bijlagendossier map 2 blz 4000869) en/of

(I3) - een begeleidingsbrief, nummer AB37360890 (bijlagendossier map 2 blz 4000719) en/of

(J3) - een begeleidingsbrief, nummer AB05374091 (bijlagendossier map 2 blz 4000849) en/of

(K3) - een begeleidingsbrief, nummer AB37360888 (bijlagendossier map 2 blz 4000716) en/of

(L3) - een begeleidingsbrief, nummer AB37360572 (bijlagendossier map 2 blz 4000889) en/of

(M3) - een begeleidingsbrief, nummer AB37362398 (bijlagendossier map 2 blz 4000873) en/of

(N3) - een begeleidingsbrief, nummer AB38100992 (bijlagendossier map 2 blz 4000815) en/of

(Zaaksdossier [bedrijf 14] , zuurwater)

(A4) - een begeleidingsbrief, nummer AB05368594 (bijlagendossier map 2 blz 4000748) en/of

(B4) - een begeleidingsbrief, nummer AB17016993 (bijlagendossier map 1 blz 4000363) en/of

(C4) - een begeleidingsbrief, nummer AB01816988 (bijlagendossier map 2 blz 4000758) en/of

(D4) - een begeleidingsbrief, nummer AB17756562 (bijlagendossier map 1 blz 4000415) en/of

(E4) - een begeleidingsbrief, nummer AB17334838 (bijlagendossier map 2 blz 4000755) en/of

(F4) - een begeleidingsbrief, nummer AB17758679 (bijlagendossier map 2 blz 4000837) en/of

(G4) - een begeleidingsbrief, nummer AB18187413 (bijlagendossier map 2 blz 4000608) en/of

(H4) - een begeleidingsbrief, nummer AB18189282 (bijlagendossier map 2 blz 4000612) en/of

(I4) - een begeleidingsbrief, nummer AB18187417 (bijlagendossier map 2 blz 4000588) en/of

(J4) - een begeleidingsbrief, nummer AB37359930 (bijlagendossier map 2 blz 4000851) en/of

(K4) - een begeleidingsbrief, nummer AB37361191 (bijlagendossier map 2 blz 4000732) en/of

(L4) - een begeleidingsbrief, nummer AB37358920 (bijlagendossier map 2 blz 4000567) en/of

(M4) - een begeleidingsbrief, nummer AB37361934 (bijlagendossier map 1 blz 4000046) en/of

(N4) - een begeleidingsbrief, nummer AB37357926 (bijlagendossier map 2 blz 4000821) en/of

(O4) - een begeleidingsbrief, nummer AB37361933 (bijlagendossier map 1 blz 4000036) en/of

(P4) - een begeleidingsbrief, nummer AB38158547 (bijlagendossier map 2 blz 4000861) en/of

(Q4) - een begeleidingsbrief, nummer AB38158311 (bijlagendossier map 1 blz 4000205) en/of

(R4) - een begeleidingsbrief, nummer AB38158116 (bijlagendossier map 1 blz 4000071),

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte en/of zijn medeverdachte(n) valselijk op die begeleidingsbrie(f)(ven):

(Zaaksdossier [bedrijf 14] , vetresidu)

(A3) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(B3) - in het veld 4B als locatie van bestemming " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 12] , [adres 3] , [plaats 5] , moest zijn en/of

(C3) - in het veld 3A als ontdoener " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 14] , [adres 5] , [plaats 7] " en/of [bedrijf 15] , [adres 6] , [plaats 8] ,

(D3) - in het veld 4B als locatie van bestemming " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 11] , [adres 7] , [plaats 9] ,

moest zijn en/of

(E3) - in het veld 3A als ontdoener " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 14] , [adres 5] , [plaats 7] " en/of " [bedrijf 16] , [adres 8] , [plaats 10] ", moest zijn en/of

(F3) - als Euralcode 020399 en/of 020304 en/of 020305 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of moest zijn en/of

(G3) - in het veld 4B als locatie van bestemming " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 5] , [adres 9] , [plaats 11] ", moest zijn en/of

(H3) - in het veld 3A en/of 3B als ontdoener en/of locatie van herkomst " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 14] , [adres 5] , [plaats 7] " en/of " [bedrijf 14] , [adres 10] , [plaats 12] ", moest zijn en/of

(I3) - in het veld 4B als locatie van bestemming " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 11] , [adres 7] , [plaats 9] ", moest zijn en/of

(J3) - in het veld 3A als ontdoener " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 14] , [adres 5] , [plaats 7] " en/of " [bedrijf 17] , [adres 11] , [plaats 13] ", moest zijn en/of

(K3) - in het veld 4B als locatie van bestemming " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 12] , [adres 3] , [plaats 5] , moest zijn en/of

(L3) - in het veld 3A en/of 3B als ontdoener en/of locatie van herkomst " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 14] , [adres 5] , [plaats 7] " en/of " [bedrijf 14] , [adres 10] , [plaats 12] ", moest zijn en/of

(M3) - als Euralcode 020399 en/of 020304 en/of 020305 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(N3) - als Euralcode 020399 en/of 020304 en/of 020305 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(Zaaksdossier [bedrijf 14] , zuurwater)

(A4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(B4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(C4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(D4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(E4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(F4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(G4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(H4) - als Euralcode 020399 en/of 020305 en/of 020304 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(I4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(J4) - als Euralcode 020399 en/of 020305 en/of 020304 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(K4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(L4) - als Euralcode 020399 en/of 020305 en/of 020304 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(M4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(N4) - als Euralcode 020399 en/of 020305 en/of 020304 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(O4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(P4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(Q4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(R4) - als Euralcode 020399 en/of 020305 en/of 020304 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was,

zulks met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

zulks terwijl hij, verdachte, toen en daar tot het hiervoor omschreven strafbare feit opdracht heeft gegeven en/of aan die verboden gedraging feitelijk leiding heeft gegeven.

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

Aanleiding onderzoek

Naar aanleiding van het aantreffen van verontreinigde stoffen in oppervlaktewater is onderzoek gedaan door het Waterschap Veluwe en de politie. Bij dit onderzoek is het bedrijf [bedrijf 18] in beeld gekomen. Na nader onderzoek (onder de naam Work) is de verdenking ontstaan dat [bedrijf 1] (hierna: [bedrijf 1] ) in strijd met wet- en regelgeving afvalstoffen aan [bedrijf 18] zou hebben geleverd en afvalstoffen in de eigen inrichting zou hebben ontvangen.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan alle ten laste gelegde feiten, met uitzondering van feit 2 voor zover dat ziet op afgifte aan [bedrijf 7] . Voor dat onderdeel heeft zij vrijspraak gevorderd.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat er mogelijk administratieve fouten zijn gemaakt, maar dat geen sprake is geweest van strafbaar handelen. Verdachte dient dan ook te worden vrijgesproken.

Over feit 1 heeft de raadsman het volgende naar voren gebracht. [bedrijf 1] / [bedrijf 19] (hierna: [bedrijf 19] ) waren gerechtigd om stoffen met euralcode 020399 op te slaan. Ook mocht er op grond van de vergunning wel degelijk gemengd worden. Bovendien werden alleen afvalstromen van dezelfde doelgroep bij elkaar gevoegd. De temperatuur en pH-waarden werden wel degelijk bepaald en geregistreerd.

De bedrijven [bedrijf 2] en [bedrijf 3] waren al vele jaren klant van [bedrijf 1] / [bedrijf 19] . Als er al een fout is gemaakt bij het opvragen van informatie bij deze bedrijven, dan heeft dat voor de ten laste gelegde periode plaatsgevonden.

Het product dat [bedrijf 2] leverde, was geen kritisch product. Daarom was het niet nodig om iedere zes maanden een nieuwe analyse te maken.

De raadsman heeft ten slotte naar voren gebracht dat bij controles nooit is aangegeven dat werd gehandeld in strijd met de omgevingsvergunning.

Over feit 2 heeft de raadsman aangevoerd dat het product dat door [bedrijf 1] / [bedrijf 19] werd verkocht, wel degelijk waterig lecithine olie-mengsel (hierna: wlom) was. Verder was van een gevaarlijke afvalstof geen sprake.

Over de feiten 3, 4 en 5 heeft de raadsman aangevoerd dat het gebruik van euralcode 020399 juist was en daarnaast zeer gebruikelijk in de branche. Deze code werd ook gebruikt met toestemming van controleurs. Bovendien zijn het de ontdoeners die de euralcode bepalen. Een en ander volgt ook uit de verhoren van getuigen die bij de rechter-commissaris hebben plaatsgevonden.

De codes waren ook al vastgesteld voordat verdachte bij [bedrijf 1] ging werken. De raadsman heeft verder aangevoerd dat ook het NFI niet duidelijk is over wat de juiste code moet zijn voor het zuurwater.

Ten aanzien van de bestemmingen die in de begeleidingsbrieven onjuist werden opgenomen, heeft de raadsman naar voren gebracht dat dit in enkele gevallen is gebeurd, maar dat dit geen strafbaar feit oplevert. De twee begeleidingsbrieven werden aan elkaar geniet en in de administratie gedaan. De afvalstroom was dus voor een ieder te traceren. Deze werkwijze was bovendien gebruikelijk in de branche.

De begeleidingsbrieven werden dus niet opzettelijk vals ingevuld.

Met betrekking tot het feitelijk leiding geven door verdachte heeft de raadsman aangevoerd dat verdachte mogelijk als feitelijk leidinggevende kan worden gezien als het gaat om het invullen van begeleidingsbrieven en de afgifte van afvalstromen. Op het gebied van de omgevingsvergunning bemoeide verdachte zich niet of nauwelijks met de bedrijfsvoering. Op dat vlak kan hem geen verwijt worden gemaakt.

Beoordeling door de rechtbank

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is, met ingang van 30 oktober 2008, onder nummer [nummer] ingeschreven de besloten vennootschap [bedrijf 1] , gevestigd aan de [adres 2] , [plaats 6] .2

Bij beschikking van 30 juni 2005 is door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een milieuvergunning verleend aan Fouragehandel [getuige 8] B.V. , [adres 2] in [plaats 6] , voor het op- en overslaan van organische afvalstoffen, het (voor)bewerken van organische afvalstoffen en ondersteunende activiteiten binnen de inrichting.3

Op 22 juni 2009 is bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een aanvraag om een veranderingsvergunning ingediend door [bedrijf 1] met kvk-nummer [nummer] , die ziet op de inrichting aan de [adres 2] in [plaats 6] .4 Vanaf dat moment wordt [bedrijf 1] met kvk-nummer [nummer] door het bevoegd gezag als exploitant van de inrichting aangemerkt.5

In de periode van 10 december 2009 tot en met 24 december 2013 stond de rechtspersoon [bedrijf 21] bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als bestuurder van [bedrijf 1] .6 Verdachte is alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van [bedrijf 21]7

Vanaf 24 december 2013 staat [bedrijf 22] bij de Kamer van Koophandel als bestuurder van [bedrijf 1] vermeld.8 Verdachte is met ingang van 1 juli 2005 alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van [bedrijf 22]9

Op 26 september 2012 is [bedrijf 19] , gevestigd aan de [adres 2] te [plaats 6] , opgericht. Verdachte is alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder. De activiteiten van de vennootschap betreffen onder meer de inzameling van onschadelijk afval en de inzameling en/of handel in organische rest- en afvalstoffen.10

De hoofdactiviteit binnen de inrichting [bedrijf 1] is de op-/overslag en (voor-)bewerking van niet gevaarlijke organische rest- en afvalstoffen. Voor zover de afvalstoffen een bewerking dienen te ondergaan is deze mechanisch en bestaat deze uit het uitpakken (indien verpakt), opschonen (verwijderen van grove zichtbare verontreinigingen), verkleinen (shredderen), vermengen en vermalen (vermoesen) van de afvalstoffen tot een verpompbaar product.

Een korte beschrijving van de handling en routing van de rest- en afvalstoffen (hierna ook genoemd producten) binnen de inrichting is als volgt.

In bulk aangevoerde producten worden gelost in de stortkelder of (bij vloeibare

producten) eventueel rechtstreeks in de opslagtanks O.1 t/m O.6. Afvalstoffen die zijn gelost in de stortkelder worden na bewerking tot een vloeibare massa verpompt naar de opslagtanks O.1, O.2, O.3, O.5, O.6. Hieruit worden ze geladen in tankwagens voor afvoer naar erkende eindverwerkers/-gebruikers (inrichtingen voor biovergisting of compostering). Feitelijk betreft de inrichting een overlaadstation voor organische rest- en afvalstoffen waarbij de producten worden bewerkt tot - en afgevoerd als - een verpompbare massa.11

De rechtbank overweegt dat aan [bedrijf 1] - kort gezegd - wordt verweten dat zij zich niet aan enkele vergunningvoorschriften heeft gehouden (feit 1), dat zij producten heeft geleverd aan afnemers die die producten niet mochten ontvangen (feit 2) en dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift ten aanzien van een groot aantal zogenoemde begeleidingsbrieven (feiten 3, 4 en 5). Verdachte zou feitelijk leiding hebben gegeven aan deze gedragingen.

Er zijn in het dossier vier voor de beoordeling van de tenlastelegging relevante zaaksdossiers opgenomen, te weten de dossiers “ [bedrijf 3] ”, “ [bedrijf 2] ”, “ [bedrijf 14] – vetresidu” en “ [bedrijf 14] – zuurwater”. In ieder zaaksdossier zijn, naast een algemeen deel over de van het betreffende bedrijf ( [bedrijf 3] , [bedrijf 2] en [bedrijf 14] ) door [bedrijf 1] ontvangen afvalstoffen, negen selectiedossiers opgenomen. In ieder selectiedossier wordt een door [bedrijf 1] ontvangen en vervolgens aan een biovergister geleverde afvalstroom beschreven. De in de tenlastelegging onder feit 3 ( [bedrijf 3] ), feit 4 ( [bedrijf 2] ) en feit 5 ( [bedrijf 14] ) genoemde begeleidingsbrieven behoren bij de in de selectiedossiers beschreven afvalstromen.

De rechtbank zal hieronder eerst de afzonderlijke zaaksdossiers en selectiedossiers bespreken en zich vervolgens uitlaten over de verwijten die verdachte worden gemaakt.

De rechtbank zal per selectiedossier aangegeven welke documenten, zoals vermeld in de tenlastelegging onder feit 3, 4 en 5, daarin voorkomen.

Zaaksdossier [bedrijf 3]

(hierna te noemen: [bedrijf 3] ) is een inrichting waar afvalstoffen worden verwerkt. De werklocatie is gevestigd aan de [adres 4] te [plaats 2] . Er worden afvalstoffen als soapstocks, gums, vetten en oliën uit de agro-voedingsindustrie ingenomen met de bedoeling daaruit vetzuren/oliën terug te winnen. Door [bedrijf 3] wordt het proceswater uit het recyclingproces van plantaardige oliën en vetten, waaraan natronloog is toegevoegd om de pH waarde omhoog te brengen, afgegeven aan [bedrijf 1] onder de benaming proceswater en/of proceswater van de bewerking oliën en vetten.12

Selectiedossier 1 (18 juni 2012, documenten A1 en B1)

Op 18 juni 2012 is 33.980 kilo proceswater vervoerd van [bedrijf 3] naar [bedrijf 1] . Het proceswater is daar gelost in tank 4. Daarna wordt nog 8.280 kilo ander afval gelost in die tank.13 Op 20 juni 2012 is een hoeveelheid van 6.880 kilo afval uit tank 4 vervoerd naar [bedrijf 11] te [plaats 9] (hierna: [bedrijf 11] ).14 In de vrachtwagen die voor dat vervoer wordt gebruikt zit al ander afval.15

Selectiedossier 2 (7 augustus 2012, documenten C1 en D1)

Op 7 augustus 2012 is 35.400 kilo proceswater van [bedrijf 3] afgegeven aan [bedrijf 1] . Het proceswater is gelost in tank 5.16 In tank 5 is op 9 augustus 2012 35.208 kilo ander afval bijgestort. Op 9 augustus 2012 is 19.080 kilo afval uit deze tank vervoerd naar [bedrijf 11] .17

De dagstaat van de chauffeur vermeldt dat er voor laden bij [bedrijf 1] eerst ander afval is opgehaald. Bij [bedrijf 23] is afval, ongeschikt voor consumptie, opgehaald en bij [bedrijf 24] vetresidu.18 Chauffeur [getuige 1] heeft verklaard dat hij de totale vracht bij [bedrijf 1] heeft gelost in tank 5 en dat hij daarna opnieuw heeft geladen uit die tank.19 Daarna heeft het vervoer naar [bedrijf 11] plaatsgevonden.20

Selectiedossier 3 (25 september 2012, documenten E1 en F1)

Op 25 september 2012 is 35.260 kilo proceswater van [bedrijf 3] vervoerd naar [bedrijf 1] .21 Op de tanklijst van tank 4 is vermeld dat deze partij in die tank is gelost. In tank 4 zit al afval van andere bedrijven.22 Volgens de chauffeur ( [getuige 2] ) en volgens diens dagstaat is dit proceswater van [bedrijf 3] echter in tank 5 gelost. Gelet hierop is onduidelijk of het afval dat op 25 september 2012 uit tank 4 is geladen en op 26 september 2012 is vervoerd naar [bedrijf 12] te [plaats 5] (hierna: [bedrijf 12] ) onder meer uit proceswater van [bedrijf 3] bestond.23

Selectiedossier 4 (5 februari 2013, documenten G1 en H1)

Op 5 februari 2013 is 31.840 kilo proceswater opgehaald bij [bedrijf 3] . Uit de tanklijst rechtstreekse vrachten van die dag volgt dat de 31.840 kilo afval die bij [bedrijf 3] is opgehaald, rechtstreeks naar [bedrijf 12] is gebracht.24 Dit volgt ook uit de dagstaat van de chauffeur, waarop de volgende ritten zijn vermeld: “ [bedrijf 12] - [bedrijf 3] laden” en vervolgens “ [bedrijf 3] -- [bedrijf 12] lossen + spoelen” en vervolgens “ [bedrijf 12] - [bedrijf 14] ”.25

Selectiedossier 5 (25 april 2013, documenten I1 en J1)

Op 25 april 2013 wordt 34.520 kilo proceswater van [bedrijf 3] vervoerd naar [bedrijf 1] .26 De partij wordt gelost in tank 5. In die tank zit op dat moment al ander afval. Op 25 en 26 april wordt er nog meer afval in tank 5 gelost.27

De tankstaat van tank 5 vermeldt dat er op 28 april 2013 5.840 kilo afval uit deze tank naar [bedrijf 11] zou zijn vervoerd in de vrachtwagen met kenteken [kenteken 1] .28 De rechtbank overweegt dat deze datum vermoedelijk niet juist is. De tanklijst van tank 4 vermeldt namelijk dat er op 27 april 2013 30.540 kilo afval uit die tank naar [bedrijf 11] is vervoerd, waarbij ook het kenteken ‘ [kenteken 1] ’ is vermeld.29 In een begeleidingsbrief eveneens van 27 april 2013 is opgenomen dat op die datum in totaal 36.380 kilo afval van [bedrijf 1] naar [bedrijf 11] is vervoerd door de auto met kenteken [kenteken 1] .30 Gelet hierop gaat de rechtbank er vanuit dat op 27 april 2013 in totaal 36.380 kilo afval is geladen, te weten 30.540 kilo uit tank 4 en 5.840 kilo uit tank 5, en dat deze lading op 27 april 2013 naar [bedrijf 11] is gebracht.

Selectiedossier 6 (2 juli 2013, documenten K1 en L1)

Op 2 juli 2013 is 34.100 kilo proceswater van [bedrijf 3] afgegeven aan [bedrijf 1]31. De partij is gelost in tank 6. In die tank zit dan al 33.560 kilo ander afval.32 Op 8 juli 2013 is 30.120 kilo afval uit deze tank, samen met 8.380 kilo afval uit tank 4, vervoerd naar [bedrijf 18] .33

Selectiedossier 7 (3 maart 2014, documenten M1 en N1)

Op 3 maart 2014 is 34.360 kilo proceswater van [bedrijf 3] afgegeven aan [bedrijf 1] . Daar is het gelost in tank 4.34 Uit tank 4 is dan op 4 maart 32.760 kilo gelost en naar elders vervoerd en vervolgens is op 5 maart 2014 nog meer afval in tank 4 gelost. Op 5 maart 2014 is 35.580 kilo afval uit deze tank vervoerd naar [bedrijf 12] .35

Selectiedossier 8 (4 april 2014, documenten O1 en P1)

Op 4 april 2014 is 32.480 kilo proceswater van [bedrijf 3] vervoerd naar [bedrijf 1] . Deze partij is gelost in tank 4.36 In tank 4 is op zowel 4, 5 als 7 april 2014 nog meer afval gelost. Op 8 april 2014 is 32.800 kilo afval uit deze tank vervoerd naar [bedrijf 11] .37

Selectiedossier 9 (28 mei 2014)

Op 28 mei 2014 is 33.800 kilo proceswater van [bedrijf 3] bij [bedrijf 1] gelost in tank 4. Diezelfde dag is er nog 13.100 kilo ander afval bijgestort, waarna 20.700 kilo afval uit deze tank is overgebracht naar [bedrijf 13] .38

Zaaksdossier [bedrijf 2]

(in dit vonnis genoemd: [bedrijf 2] ) is een bedrijf dat is gevestigd in Rotterdam waar tankauto’s en tankcontainers worden gereinigd die chemische, of inerte producten of levensmiddelen hebben vervoerd. De te reinigen tankauto’s en tankcontainers bevatten een grote diversiteit aan (gevaarlijke) stoffen. Bij het reinigen ontstaan twee afvalstromen. Een deel van het verontreinigde waswater gaat naar de bij [bedrijf 2] aanwezige afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het biologische slib uit deze afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt ontwaterd en als afval afgevoerd. Dit slib wordt aan [bedrijf 1] afgegeven.39

Selectiedossier 1 (8 februari 2012, document A2)

Op 8 februari 2012 is een geschatte hoeveelheid van 10.000 kilo afval vervoerd van [bedrijf 2] naar [bedrijf 1] .40 Na weging blijkt het om 12.480 kilo te gaan.41 Deze hoeveelheid afval is op 8 februari 2012 gestort in de stortput. Op dat moment is al 30.280 kilo ander afval in de stortput aanwezig.42 Vervolgens is, ook nog op 8 februari 2012, in totaal 50.000 kilo afval uit de stortput overgepompt naar tank 1. In die tank is dan al 30.840 kilo afval aanwezig.43

Op 8 februari 2012 is 33.320 kilo afval uit tank 1 vervoerd naar de [bedrijf 4] in [plaats 3] .44

Op diezelfde datum is ook 32.960 kilo afval uit tank 1 vervoerd naar [bedrijf 25] .45

Selectiedossier 2 (8 augustus 2012, document B2)

Op 8 augustus 2012 is 11.060 kilo afval van [bedrijf 2] naar [bedrijf 1] vervoerd en gestort in de stortput.46 Nadat er nog ander afval in de stortput is gelost, is er op 8 augustus 2012 40.000 kilo afval uit de stortput overgepompt naar tank 2. In die tank is dan al 660 kilo afval aanwezig.47

Selectiedossier 3 (9 oktober 2012, documenten C2 en D2)

Op 9 oktober 2012 is 13.860 kilo slib van [bedrijf 2] naar [bedrijf 1] vervoerd.48 Het slib is gelost in de stortput. In de put is dan al 37.920 kilo afval aanwezig.49 Op 9 oktober 2012 is 60.000 kilo afval uit de stortput overgepompt naar tank 1.50

Op 9 oktober 2012 is 35.800 kilo afval uit tank 1 vervoerd naar de [bedrijf 4] in [plaats 3] .51

Selectiedossier 4 (23 januari 2013, documenten E2 en F2)

Op 23 januari 2013 wordt door [bedrijf 1] 32.500 kilo slib van afvalwater behandeling van [bedrijf 2] ontvangen.52 Het slib is gestort in tank 5. In die tank is op dat moment al 33.960 kilo ander afval aanwezig.53 Op 30 januari 2013 is 33.220 kilo afval uit tank 5 vervoerd naar [bedrijf 18] .54

Selectiedossier 5 (17 juli 2013, documenten G2 en H2)

Op 17 juli 2013 wordt 11.480 kilo slib van [bedrijf 2] naar [bedrijf 1] vervoerd.55 Het afval is op die dag gelost in de stortput van [bedrijf 1] . In de stortput is dan al 54.200 kilo afval aanwezig. Na het lossen van het afval van [bedrijf 2] is op 17 juli 2013 ook nog 12.320 kilo ander afval gelost in de stortput. Daarna is in totaal 60.000 kilo afval uit de stortput doorgepompt naar tank 2.56

Op 18 juli 2013 is 29.900 kilo afval uit tank 2 vervoerd naar [bedrijf 6] .57

Selectiedossier 6 (10 december 2013, documenten I2, J2, K2, L2 en M2)

Op 10 december 2013 is 13.390 kilo slib van [bedrijf 2] naar [bedrijf 1] vervoerd.58 Het slib is gelost in de stortput. Daarin bevindt zich op dat moment 22.860 kilo afval. Nadat nog ander afval is gestort, wordt 40.000 kilo afval uit de stortput doorgepompt naar tank 1.59

Na het storten van de 40.000 kilo afval in tank 1 is 3.720 kilo afval uit die tank, samen met 29.720 kilo uit tank 2, vervoerd van [bedrijf 1] naar de [bedrijf 4] in [plaats 3] .60

Op 11 december 2013 is 32.600 kilo afval uit tank 1 vervoerd naar [bedrijf 7] .61

Op 13 december 2013 is 36.180 kilo afval uit tank 1 vervoerd van [bedrijf 1] naar [bedrijf 8] .62

Op 13 december 2013 is ook 27.500 kilo afval uit tank 1, samen met 5.400 kilo afval uit de opslag, vervoerd van [bedrijf 1] naar [bedrijf 9] .63

Selectiedossier 7 (26 februari 2014, document N2)

Op 26 februari 2014 is 14.140 kilo afval van [bedrijf 2] naar [bedrijf 1] vervoerd.64 Het afval is gelost in de stortput. In de put zit dan al 19.860 kilo afval. Hierna is 30.000 kilo uit de stortput overgepompt naar tank 1.65

Op 28 februari 2014 is 26.400 kilo afval uit tank 1, samen met 8.340 kilo afval uit tank 2, vervoerd van [bedrijf 1] naar de [bedrijf 4] in [plaats 3] .66

Selectiedossier 8 (18 april 2014, documenten O2, P2 en Q2)

Op 18 april 2014 is 12.700 kilo afval van [bedrijf 2] naar [bedrijf 1] vervoerd.67 Het slib is gelost in de stortput, waar dan al 4.480 kilo afval in zit.68

Op 18, 19 en 22 april 2014 is ook ander afval in de stortput gelost. Op 22 april 2014 is vervolgens 50.000 kilo afval doorgepompt naar tank 2. Die hele hoeveelheid is op diezelfde dag vervoerd naar de [bedrijf 4] (32.680 kilo)69 en [bedrijf 6] (17.320 kilo).70

Selectiedossier 9 (4 juni 2014, documenten R2, S2, T2, U2, V2, W2 en X2)

Op 4 juni 2014 is 14.980 kilo slib van [bedrijf 2] naar [bedrijf 1] vervoerd.71 Het slib is in de stortput gelost. In de stortput zit dan al 36.340 kilo afval. Daarna, maar nog wel op 4 juni 2014, wordt 60.000 kilo afval uit de stortput overgepompt naar tank 2.72

Op 5 juni 2014 is in totaal 34.140 kilo afval uit tank 2 vervoerd naar de [bedrijf 4] in [plaats 3] .73

Op 5 juni 2014 is ook 32.700 kilo afval uit tank 2 vervoerd naar [bedrijf 6] .74

Op 10 juni 2014 is 17.740 kilo afval uit tank 2, samen met 3.580 kilo afval uit tank 3, vervoerd naar de [bedrijf 4] in [plaats 3] .75

Op 11 juni 2014 is 36.540 kilo afval uit tank 2, samen met 320 kilo afval uit tank 5, vervoerd naar [bedrijf 10] .76

Op 12 juni 2014 is eerst ander afval opgehaald bij een bedrijf in [plaats 15] . Dit is niet gelost bij [bedrijf 1] , wel is er 17.120 kilo afval uit tank 2 bijgeladen.77 Deze lading is vervolgens vervoerd naar de [bedrijf 4] in [plaats 3] .78

Op 13 juni 2014 is afval opgehaald bij een bedrijf in [plaats 15] . Dit afval is, samen met afval uit tank 2 bij [bedrijf 1] in dezelfde vrachtwagen, vervoerd naar de [bedrijf 4] in [plaats 3] .79

Zaaksdossier [bedrijf 14] - vetresidu

[bedrijf 14] (in dit vonnis genoemd: [bedrijf 14] ) heeft twee productielocaties in [plaats 7] , aan de [adres 5] (postcode [plaats 7] ) en aan de [adres 10] (postcode [plaats 12] ). Binnen de vestiging aan de [adres 5] wordt uit zonnebloemzaden geperste olie in een raffinageproces geschikt gemaakt voor toepassing als levensmiddel of ten behoeve van verwerking in levensmiddelen.80 Door [bedrijf 14] wordt vetresidu (ook wel DAFslib of slib genoemd) aan [bedrijf 1] afgegeven. Het bestaat uit een mengsel van DAFslib, afgewerkte bleekaarde en afgewerkt actief kool.81

Selectiedossier 1 (4 februari 2012, document A3)

Op 4 februari 2012 is 15.620 kilo vetresidu van [bedrijf 14] vervoerd naar [bedrijf 1] . Deze partij is gelost in tank 6. Op 6 februari 2012 is ook ander afval gelost in tank 6.82

Op 6 februari 2012 is 32.060 kilo afval uit tank 6 van [bedrijf 1] naar [bedrijf 11] overgebracht.83

Selectiedossier 2 (17 april 2012, documenten B3 en C3)

Op 17 april 2012 is een partij vetresidu bij [bedrijf 14] aan de [adres 5] opgehaald. Daarna is er bij een ander bedrijf ( [bedrijf 15] , [adres 6] , [plaats 8]84) geladen en vervolgens zijn deze twee ladingen naar [bedrijf 12] gebracht.85

Chauffeur [getuige 3] heeft verklaard dat het materiaal dat bij [bedrijf 14] en [bedrijf 15] is geladen rechtstreeks naar [bedrijf 12] zal zijn gegaan.86

Selectiedossier 3 (19 oktober 2012, documenten D3 en E3)

Op 19 oktober 2012 is vetresidu opgehaald bij [bedrijf 14] . Hierna is door dezelfde chauffeur afval opgehaald bij [bedrijf 16] ( [adres 8] , [plaats 10]87). Daarna is er gelost bij [bedrijf 11] .88

Selectiedossier 4 (24 mei 2013, document F3)

Op 24 mei 2013 is 23.320 kilo vetresidu van [bedrijf 14] vervoerd naar [bedrijf 1] . Vervolgens is in [plaats 10] kennelijk 16.860 kilo afval bijgeladen en is de volledige lading gelost in tank 4.89

Op 25 mei 2013 is 36.580 kilo afval uit deze tank overgebracht naar [bedrijf 11] .90

Selectiedossier 5 (11 oktober 2013, documenten G3 en H3)

Op 11 oktober 2012 heeft de chauffeur van de vrachtwagen met kenteken [kenteken 2] bij [bedrijf 14] FSC slib en plantse opgehaald. Daarna heeft hij bij [bedrijf 14] aan de [adres 5] 9.960 kilo vetresidu bijgeladen. Hierna is de chauffeur weliswaar naar [plaats 11] gereden, maar daar heeft hij niet gelost.91 Op 12 oktober 2013 is de chauffeur van deze vrachtwagen vanaf huis naar [bedrijf 18] gereden en daar heeft hij gelost.92 Ook in de tanklijst is vermeld dat de beide vrachten van [bedrijf 14] naar [bedrijf 18] zijn vervoerd.93

Selectiedossier 6 (20 december 2013, documenten I3 en J3)

Op 20 december 2013 heeft de chauffeur van de vrachtwagen met kenteken [kenteken 3] eerst afval geladen bij bedrijf [bedrijf 17] ( [adres 11] , [plaats 13]94), waarna 17.480 kilo afval is bijgeladen bij [bedrijf 14] aan de [adres 5] . Daarna is er gelost bij [bedrijf 11] .95 Ook in de tanklijst is vermeld dat het afval van [bedrijf 17] en [bedrijf 14] rechtstreeks naar [bedrijf 11] is gegaan.96

Selectiedossier 7 (12 februari 2014, documenten K3 en L3)

De chauffeur met de vrachtwagen met kenteken [kenteken 4] heeft op 12 februari 2014 slib opgehaald bij [bedrijf 14] FSC. Daarna is slib geladen bij [bedrijf 14] . Vervolgens is er gelost bij [bedrijf 12] .97 Ook de tanklijst vermeldt dat afval van [bedrijf 14] en [bedrijf 14] FSC rechtstreeks naar [bedrijf 12] is vervoerd.98 Chauffeur [getuige 3] heeft verklaard dat wat op de dagstaat staat, is hoe het werkelijk is gegaan.99

Selectiedossier 8 (31 maart 2014, document M3)

Op 31 maart 2014 is 11.220 kilo vetresidu van [bedrijf 14] vervoerd naar [bedrijf 1] .100 Voordat die partij is geladen bij [bedrijf 14] , is er afval geladen bij een bedrijf in Utrecht, te weten [bedrijf 26] .101 Bij [bedrijf 1] is het afval gestort in tank 4. In die tank zat op dat moment al ander afval en ook is er op 31 maart 2014 nog ander afval bijgestort.102

Op 1 april 2014 is 19.240 kilo afval uit tank 4, samen met 14.480 kilo afval uit tank 5, naar [bedrijf 13] vervoerd.103

Selectiedossier 9 (23 april 2014, document N3)

Op 23 april 2014 is slib geladen bij [bedrijf 14] en daarna ook bij [bedrijf 14] FSC. Die beide partijen zijn vervoerd naar [bedrijf 1] en daar gelost in tank 4.104 Op 24 april 2014 is afval uit tank 4, samen met afval uit tank 5, vervoerd naar [bedrijf 11] .105

Zaaksdossier [bedrijf 14] - zuurwater

Door [bedrijf 14] wordt ook proceswater/zuurwater aan [bedrijf 1] afgegeven. Deze afvalstof bestaat uit een waterige vloeistof met een lage pH die vrijkomt bij de raffinage van zonnebloemolie.106

Selectiedossier 1 (16 maart 2012, documenten A4 en B4)

Op 16 maart 2012 is 29.680 kilo proceswater van [bedrijf 14] vervoerd naar [bedrijf 1] . Daar is het gelost in tank 3.107 Op 22 en 23 maart 2012 is er ander afval in deze tank gelost. Op 26 maart 2012 is 15.520 kilo afval uit tank 3, samen met 17.720 kilo afval uit tank 4 naar [bedrijf 12] vervoerd.108

Selectiedossier 2 (14 augustus 2012, documenten C4 en D4)

Op 14 augustus 2012 is 34.680 kilo proceswater van [bedrijf 14] naar [bedrijf 1] vervoerd. Daar is het gelost in tank 3.109 Op 15 en 17 augustus 2012 is ook ander afval in deze tank gelost. Op 20 augustus 2012 is in totaal 37.180 kilo afval uit deze tank vervoerd naar [bedrijf 12] .110

Selectiedossier 3 (22 oktober 2012, documenten E4 en F4)

Op 22 oktober 2012 is 20.920 kilo proceswater van [bedrijf 14] vervoerd naar [bedrijf 1] en daar gelost in tank 4.111 In die tank zit dan al ander afval en diezelfde dag is er nog meer ander afval gelost in tank 4. Op 23 oktober 2012 is 29.180 kilo afval uit tank 4 vervoerd naar [bedrijf 11] .112

Selectiedossier 4 (13 april 2013, documenten G4 en H4)

Op 13 april 2013 is 34.120 kilo proceswater (met afvalstroomnummer 05wu30000230) vervoerd van [bedrijf 14] naar [bedrijf 1] . Daar is het gelost in tank 4.113 In die tank is op 13 en 14 april 2013 nog meer afval van [bedrijf 14] gelost, maar dat betreft afval met een afvalstroomnummer dat eindigt op 229.114 Op 16 april 2013 is 33.500 kilo afval uit deze tank vervoerd naar [bedrijf 12] .115

Selectiedossier 5 (30 september 2013, documenten I4 en J4)

Op 30 september 2013 is 33.340 kilo proceswater van [bedrijf 14] naar [bedrijf 1] vervoerd, waar het is gelost in tank 5.116 Op 1 oktober 2013 is ander afval in deze tank gelost, waarna er op 7 oktober 2013 afval uit deze tank naar [bedrijf 11] is vervoerd.117

Selectiedossier 6 (29 december 2013, documenten K4 en L4)

Op 29 december 2013 is 34.460 kilo proceswater van [bedrijf 14] vervoerd naar [bedrijf 1] . Daar is het gelost in tank 5.118 Op 30 december 2013 is ander afval in tank 5 bijgestort en op 31 december 2013 is 17.380 kilo afval uit tank 5, samen met 14.880 kilo afval uit tank 4, vervoerd naar [bedrijf 13] .119

Selectiedossier 7 (3 maart 2014, documenten M4 en N4)

Op 3 maart 2014 is 31.560 kilo proceswater van [bedrijf 14] naar [bedrijf 1] vervoerd, waar het is gelost in tank 4.120 Op 3 en 5 maart 2014 is er ander afval bijgestort in die tank en vervolgens is (ook nog op 5 maart 2014) 33.760 kilo afval uit tank 4 vervoerd naar [bedrijf 11] .121

Selectiedossier 8 (17 mei 2014, documenten O4 en P4)

Op 17 mei 2014 is 31.180 kilo proceswater van [bedrijf 14] vervoerd naar [bedrijf 1] . Daar is het gelost in tank 4.122 In tank 4 was toen al 19.740 kilo ander afval aanwezig. Op 19 mei 2014 is 32.300 kilo afval uit tank 4 vervoerd naar [bedrijf 18] (volgens de tanklijst) dan wel [bedrijf 13] (volgens begeleidingsbrief).123

Selectiedossier 9 (13 juni 2014, documenten Q4 en R4)

Op 13 juni 2014 is 33.880 kilo proceswater van [bedrijf 14] naar [bedrijf 1] vervoerd en daar gelost in tank 4.124 Op 16 juni 2014 is 22.020 kilo afval uit tank 4, samen met 9.400 kilo afval uit tank 6, waarin meerdere soorten afval zat, vervoerd naar [bedrijf 12] .125

Feit 1 (vergunning en AV-beleid)

De rechtbank overweegt dat [bedrijf 1] onder feit 1 wordt verweten zich niet aan een aantal voorschriften van de vergunning van 30 juni 2005 te hebben gehouden. De rechtbank zal de in de tenlastelegging opgenomen gedragingen en nalatigheden in het navolgende bespreken.

Niet vergunde afvalstoffen heeft op- en/of overgeslagen en/of be- en/of verwerkt

Als voorschrift 9.5.1 is in de vergunning opgenomen dat de vergunning uitsluitend betrekking heeft op het op- en overslaan, be- en verwerken van de afvalstoffen met euralcodes126 020203, 020204, 020301, 020302, 020304, 020305, 020399, 020403, 020499, 020501, 020502, 020599, 020601, 020602, 020603, 020699, 020701, 020702, 020704, 020705, 020799, 200108 en 200125.127

Gelet op de bewijsmiddelen die de rechtbank heeft opgenomen bij de behandeling van de afzonderlijke selectiedossiers acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat [bedrijf 3] , [bedrijf 2] en [bedrijf 14] in de ten laste gelegde periode afvalstoffen aan [bedrijf 1] hebben geleverd, die ook daadwerkelijk op het terrein van [bedrijf 1] in [plaats 11] zijn op- en overgeslagen. Ook zijn verschillende soorten afvalstoffen, te weten afvalstoffen van verschillende herkomst, met verschillende euralcodes en/of met verschillende benamingen (zoals blijkt uit de tanklijsten, waarvan de relevante delen zijn opgenomen in de selectiedossiers), met elkaar vermengd door ze samen te brengen in dezelfde tank, hetgeen als het bewerken van de afvalstoffen moet worden beschouwd.128

Het NFI heeft onderzoek gedaan naar deze van [bedrijf 3] , [bedrijf 2] en [bedrijf 14] ontvangen afvalstoffen.

In het NFI-rapport van 21 oktober 2014 is geconcludeerd dat het proceswater van [bedrijf 3] zou moeten vallen onder paragraaf 16.10 (waterig vloeibaar afval dat bestemd is om elders te worden verwerkt) en meer specifiek onder de euralcodes 16.10.01* of 16.10.02, afhankelijk van of het proceswater al dan niet gevaarlijke stoffen bevat.129

In het NFI-rapport van 30 oktober 2014 is geconcludeerd dat de afvalstoffen van [bedrijf 2] , te weten slib van een biologische afvalwaterzuivering, vallen onder subhoofdstuk 19.08 (niet elders genoemd afval van alvalwaterzuivering) van de Eural en specifiek onder de codes 19.08.11* of 19.08.12, afhankelijk van de vraag of het slib wel of niet gevaarlijke stoffen bevat.130

In het NFI-rapport van 11 september 2014 is over het zuurwater van [bedrijf 14] geconcludeerd dat euralcode 02.03.99 niet de juiste euralcode is en dat de euralcodes 16.10.01* of 16.10.02, afhankelijk van of het water wel of niet als bijtend is aan te merken, vallend onder hoofdstuk 16.10 (‘waterig vloeibaar afval dat bestemd is om elders te worden verwerkt’), voor het zuurwater meer voor de hand liggen.131

De rechtbank stelt vast dat de door het NFI genoemde euralcodes niet staan vermeld in de vergunning van [bedrijf 1] . Dit betekent dat [bedrijf 1] afvalstoffen op haar terrein heeft op- en overgeslagen en bewerkt die niet waren vergund.

In de opslagtanks O.1 en/of O.2 en/of O.3 en/of O.4 en/of O.5 en/of O.6 (organische) afvalproducten heeft bewerkt, door (organische) afvalproducten te mengen

In voorschrift 3.2.9 is opgenomen dat de opslagtanks O.1 t/m O.6 alleen voor opslag van organische afvalproducten mogen worden gebruikt. In de opslagtanks O.1 t/m O.6 mogen geen organische afvalproducten worden verwarmd of bewerkt.132

Zoals hierboven al is overwogen dient ‘mengen’ van verschillende soorten afvalstoffen onder ‘bewerken’ te worden geschaard.

Uit de bij de bespreking van de selectiedossiers opgenomen bewijsmiddelen volgt dat er veelvuldig afval is gemengd in de opslagtanks. De rechtbank zal hieronder voor iedere in de tenlastelegging genoemde tank één relevant selectiedossier vermelden en verder volstaan met verwijzen naar de eerder opgenomen bewijsmiddelen.

- tank 1: selectiedossier 1 van zaaksdossier [bedrijf 2] ;

- tank 2: selectiedossier 2 van zaaksdossier [bedrijf 2] ;

- tank 3: selectiedossier 1 van zaaksdossier [bedrijf 14] – zuurwater;

- tank 4: selectiedossier 1 van zaaksdossier [bedrijf 3] ;

- tank 5: selectiedossier 2 van zaaksdossier [bedrijf 3] ;

- tank 6: selectiedossier 6 van zaaksdossier [bedrijf 3] .

Niet direct voorafgaand aan het verpompen van een batch uit de stortkelder naar een opslagtank de pH en/of de temperatuur van het te verpompen materiaal heeft gemeten en/of de verkregen waarden niet op een rapportageformulier heeft geregistreerd

Vergunningvoorschrift 3.2.3 bepaalt dat direct voorafgaand aan het verpompen van een batch uit de stortkelder naar een opslagtank de pH en de temperatuur van het te verpompen materiaal dienen te worden gemeten. De verkregen waarden dienen op een rapportageformulier geregistreerd te worden.

De rechtbank komt niet tot een bewezenverklaring van dit onderdeel van de tenlastelegging. Daarbij is het volgende van belang. Er zitten in het dossier verschillende verklaringen met betrekking tot het al dan niet verrichten van pH-metingen. Chauffeur [getuige 4] heeft verklaard dat hij zelf geen monsters heeft genomen en dat hij ook niet heeft gezien dat dit wel gebeurde, maar dit antwoord volgde op de vraag of er voor dan wel tijdens het lossen werd bemonsterd. [getuige 4] heeft verder verklaard dat het slib gewoon in de put werd gestort zonder verdere behandeling of meting. Hieruit volgt dat zijn verklaring dus niet ziet op de procedure voorafgaand/tijdens het verpompen van materiaal van de stortkelder naar een opslagtank. Medewerkster van [bedrijf 1] [getuige 5] heeft verklaard dat er op de tankstaten zomaar wat werd ingevuld. Daarna is haar gevraagd naar het meten van de pH van de inkomende vrachten. Over wat er gebeurde voor/tijdens het verpompen van een batch van de stortkelder naar een opslagtank heeft zij niet verklaard. De rechtbank heeft in het dossier verder ook geen verklaringen of schriftelijke bescheiden aangetroffen die duidelijk maken of er binnen [bedrijf 1] al dan niet werd voldaan aan vergunningvoorschrift 3.2.3. De rechtbank komt, vanwege het ontbreken van bewijs, dan ook tot een vrijspraak voor dit onderdeel van de tenlastelegging.

Niet te allen tijde heeft gehandeld conform het AV-beleid en/of AO/IC door van [bedrijf 2] en [bedrijf 3] niet de benodigde gegevens over een product op te vragen middels een AV-Formulier en door het slib van [bedrijf 2] niet eens per zes maanden te analyseren en beoordelen

In voorschrift 9.1.1 van de vergunning is vermeld dat de vergunninghouder te allen tijde dient te handelen conform de in rapport 2 van de aanvraag bedoelde procedures (Acceptatie- en verwerkingsbeleid en Administratieve organisatie en Interne controle, AO/IC) en de daar genoemde richtlijnen.133

De rechtbank overweegt dat bij de vergunningaanvraag voor de inrichting aan de [adres 2] in [plaats 11] het AV-beleid van de aanvrager, te weten Fouragehandel [getuige 8] B.V. , van juni 2004 was gevoegd. Het beleid van [bedrijf 1] is uitvoerig beschreven in een rapport van [bedrijf 27] van 31 oktober 2006. Dit beleid is inhoudelijk niet anders dan dat van juni 2004.134

In het Acceptatie- en verwerkingsbeleid, Administratieve Organisatie en Interne Controle van [bedrijf 1] , zoals beschreven in het rapport van [bedrijf 27] van 31 oktober 2006, is onder meer opgenomen dat wanneer een ontdoener bij [bedrijf 1] informeert of een product verwerkt mag worden, [bedrijf 1] de benodigde gegevens zal opvragen door middel van het als bijlage 3 opgenomen AV-formulier (Acceptatie-Vragenformulier). Verder is in het AV-beleid opgenomen dat voor kritische producten geldt dat bij een eenmaal goedgekeurd product dat over langere tijd/periode wordt aangeleverd, analyses eens per zes maanden worden herhaald en beoordeeld.135

Uit onderzoek is gebleken dat de AV-formulieren van de afvalstromen van [bedrijf 2] en [bedrijf 3] in de administratie van [bedrijf 1] ontbreken.136

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat de afvalstromen van [bedrijf 2] en [bedrijf 3] naar [bedrijf 1] al bestonden voor de aanvangsdatum van de in de tenlastelegging opgenomen pleegperiode. Als er al iets niet goed is gegaan, is dat voor 6 februari 2012 geweest.

De rechtbank volgt verdachte niet in dit betoog. Daarbij is het volgende van belang.

Over de vooracceptatie is in het AV-beleid vermeld dat het door de ontdoener/aanbieder ingevulde AV-formulier door de KAM-manager moet worden getoetst. Als eerste moet beoordeeld worden of de aanbieder het aangeboden product al eens eerder aan [bedrijf 1] heeft geleverd conform het acceptatiebeleid. Als dat niet het geval is, moet de procedure ‘acceptatie nieuw product’ worden gevolgd. Doel van die procedure is het verkrijgen van voldoende informatie om te kunnen beoordelen of het aangeboden product mag worden geaccepteerd binnen de inrichting van [bedrijf 1] . Als het aangeboden product al wel eerder aan [bedrijf 1] is geleverd conform het acceptatiebeleid, kan de procedure ‘acceptatie bij een vervolgafgifte’ worden gevolgd. Deze procedure ziet op producten die door een bestaande relatie (ontdoener) opnieuw worden aangeboden als eenmalige levering of als serie van leveringen, en die al eerder akkoord zijn bevonden door de procedure ‘acceptatie nieuwe afvalstroom’. De periode tussen de ‘laatste levering’ en de ‘nieuwe levering’ mag echter niet langer zijn dan zes opeenvolgende kalendermaanden.137

Uit informatie van het Landelijk Meldpunt Afval (hierna: LMA) volgt dat de afvalstroom van [bedrijf 3] naar [bedrijf 1] voor het eerst is gemeld op 7 januari 2008.138 De afvalstroom van [bedrijf 2] naar [bedrijf 1] is op 5 februari 2009 voor het eerst gemeld bij het LMA.139 De rechtbank stelt vast dat het AV-beleid van [bedrijf 1] toen ook van toepassing was.

Met name uit de beschrijving van de procedure ‘acceptatie bij een vervolgafgifte’ leidt de rechtbank af dat bij íedere levering, en dus ook van een product dat al eerder is geleverd door een bestaande klant, een acceptatieprocedure moet plaatsvinden op basis van een door de ontdoener in te vullen AV-formulier. Op basis van dat formulier wordt, zoals beschreven in het AV-beleid van [bedrijf 1] , beoordeeld of de uitgebreidere procedure ‘acceptatie nieuw product’ moet worden gevolgd of dat kan worden volstaan met de procedure ‘acceptatie bij een vervolgafgifte’.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft [bedrijf 1] in strijd met haar eigen AV-beleid gehandeld door bij [bedrijf 2] en [bedrijf 3] niet telkens (dus per aangeboden partij) door middel van AV-formulieren de informatie op te vragen die nodig is om te kunnen beoordelen of een product binnen de inrichting mag worden gebracht. Gelet op hetgeen hierboven is beschreven, is ook wettig en overtuigend bewezen dat [bedrijf 1] dit in de ten laste gelegde periode heeft nagelaten.

In het AV-beleid is beschreven wat ‘kritische producten’ in het kader van de acceptatieprocedure zijn. Als eerste is genoemd “slib inclusief floculaat van afval-/proceswaterbehandelingsinstallaties ter plaatse (op de inrichting van de ontdoener)”.140

Gelet op het eerder beschreven proces zoals dat bij [bedrijf 2] plaatsvindt, is het van dat bedrijf afkomstige slib aan te merken als een kritisch product. In de administratie van [bedrijf 1] is één analyserapport aangetroffen.141

[getuige 6] , sinds 1 januari 2013 bij [bedrijf 2] verantwoordelijk voor veiligheid, milieu, gezondheid, beveiliging en kwaliteit, heeft verklaard dat het slib niet is bemonsterd zolang hij bij [bedrijf 2] werkt.142

Door het niet opnieuw herhalen en beoordelen van een analyse van het slib van [bedrijf 2] , heeft [bedrijf 1] gehandeld in strijd met het eigen AV-beleid.

Opzettelijk handelen

Bij de invulling van opzet dient uitgegaan te worden van kleurloos opzet. De opzet hoeft dus niet mede gericht te zijn op de wederrechtelijkheid van het handelen.

Verdachte was bekend met het feit dat [bedrijf 1] een omgevingsvergunning had en was ook bekend met de inhoud daarvan, zoals volgt uit de verklaring van milieu inspecteur [getuige 7] , die een keer met verdachte om de tafel heeft gezeten om een dieptecontrole te doen op de vergunning. Ze hebben de vergunning compleet doorgeakkerd, voorschrift voor voorschrift.143

Zoals bewezen is verklaard zijn er door [bedrijf 1] afvalstoffen ontvangen die niet waren vergund. Verdachte was bekend met de systematiek van de euralcodes. Volgens [getuige 8] was het verdachte die bij een nieuwe klant besliste over de benamingen en de euralcode.144 Ook [getuige 9] heeft verklaard dat de provincie aan [bedrijf 1] heeft medegedeeld dat er verkeerde euralcodes werden gebruikt. Dat was in de tijd dat verdachte de leiding had. Er is tot in den treuren besproken hoe moest worden omgegaan met de euralcodes, aldus [getuige 9] .145

Door te handelen in strijd met het AV-beleid van [bedrijf 1] , heeft verdachte niet de verantwoordelijkheid genomen die [bedrijf 1] en daarmee ook verdachte als directeur en feitelijk leidinggevende wel op zich had geladen gelet op de - op aanvraag van [bedrijf 1] - verleende vergunning. Het NFI heeft vastgesteld dat de euralcodes van een aantal door [bedrijf 1] ontvangen afvalstoffen onjuist waren. Voor zover verdachte dit niet al wist, zou dit verdachte, als zij zou hebben gehandeld in overeenstemming met het AV-beleid van [bedrijf 1] , ook duidelijk zijn geweest. Door niet te handelen in overeenstemming met het (verdachte bekende) AV-beleid van [bedrijf 1] heeft verdachte minstgenomen voor lief genomen en het risico aanvaard dat [bedrijf 1] niet vergunde afvalstoffen ontving.

[getuige 8] heeft verder verklaard dat er binnen het bedrijf afvalstoffen werden gemengd en dat verdachte bepaalde waar dit plaatsvond.146 In de stortput werd alles gemengd en vervolgens doorgepompt naar tank 1 en 2. In de andere tanks werden twee producten gemengd. Ook werden in de tanks meerdere producten van dezelfde alsmede van andere ontdoeners gemengd, zo heeft [getuige 8] verklaard.147

De rechtbank gaat, zoals hiervoor reeds overwogen, uit van het mengen en dus bewerken van verschillende soorten afvalstoffen nu de stoffen van verschillende bedrijven afkomstig zijn, veelal van elkaar afwijkende benamingen hebben en/of ook verschillende euralcodes hebben. Dit mengen is, zoals ook uit de verklaring van [getuige 8] volgt, bewust (in opdracht van verdachte) en dus opzettelijk gebeurd.

Het verweer van verdachte dat geen sprake was van het mengen (en dus ook niet van het bewerken) van afvalstoffen omdat sprake zou zijn van aan elkaar gelijke/gelijksoortige afvalstoffen is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende concreet onderbouwd, terwijl deze gelijkheid zonder concreet onderbouwde toelichting en concrete informatie naar het oordeel van de rechtbank (gelet op de verschillende herkomsten, benamingen en/of euralcodes) niet voor de hand ligt en dus niet aannemelijk is.

Feit 2 (afgifte aan niet-bevoegde bedrijven)

Uit artikel 10.37 van de Wet milieubeheer volgt dat het verboden is zich door afgifte aan een ander van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen te ontdoen, tenzij het gaat om afgifte aan een persoon die bevoegd is die afvalstoffen in te zamelen, ze nuttig toe te passen of te verwijderen.

De rechtbank overweegt dat uit de bewijsmiddelen zoals die bij het bespreken van de afzonderlijke selectiedossiers zijn opgenomen, volgt dat [bedrijf 1] afval heeft geleverd aan een aantal andere bedrijven. Dit zijn de [bedrijf 4] in [plaats 3]148, [bedrijf 18] , later overgegaan in [bedrijf 13] , (beiden gevestigd aan de [adres 9] , [plaats 11]149), [bedrijf 6] (gevestigd in [plaats 16]150[plaats 16] ), [bedrijf 7] (gevestigd in [plaats 17] )151, [bedrijf 8] (gevestigd in [plaats 18]152[plaats 18] ), [bedrijf 9] (gevestigd in [plaats 19]153[plaats 19] ), [bedrijf 10] (gevestigd in [plaats 20]154[plaats 20] ), [bedrijf 11] (gevestigd [adres 7] , [plaats 9]155, gemeente [gemeente 1] ) en [bedrijf 12] (gevestigd [adres 3] , [plaats 5]156, gemeente [gemeente 2] ).

Over [bedrijf 7] is in het proces-verbaal beschreven dat niet is onderzocht of het bedrijf stoffen met euralcodes 19.12.11* en 19.12.12 mag ontvangen. Ook zou [bedrijf 7] alleen handelen in co-producten, maar niet zelf vergisten. Daarom komt de rechtbank tot een vrijspraak voor zover het gaat om afgifte van afvalstoffen aan [bedrijf 7] .

Euralcode 19.12.11*/19.12.12

Het NFI heeft onderzoek gedaan naar de door [bedrijf 1] aan vergistingsinstallaties afgegeven afvalstoffen. Geconcludeerd is dat afvalstoffen die bij [bedrijf 1] een bewerking hebben ondergaan en/of worden gemengd, onder Euralcode 19.12.11* (overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat) of 19.12.12 (overig, niet onder 19.12.11* vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking) vallen, afhankelijk van de vraag of de afvalstoffen al dan niet gevaarlijke stoffen bevatten.157

Met betrekking tot de [bedrijf 4] en [bedrijf 10] overweegt de rechtbank dat (zoals beschreven in selectiedossier 1 van zaaksdossier [bedrijf 2] ) op 8 februari 2012 afval uit de stortput is overgepompt naar tank 1, waar dan al ander afval in aanwezig is. Naar het oordeel van de rechtbank betekent dit dat bij [bedrijf 1] is gemengd. Daarna valt dit mengsel onder euralcode 19.12.11* dan wel 19.12.12. Op 8 februari 2012 is afval uit deze tank vervoerd naar de [bedrijf 4] . Op dezelfde datum is ook materiaal uit tank 1 vervoerd naar [bedrijf 25] .

Afvalstoffen met de euralcodes 19.12.11* en 19.12.12 mogen niet worden geaccepteerd door [bedrijf 10] (voorheen [bedrijf 25] ).158 Hetzelfde geldt voor [bedrijf 4] in [plaats 3] .159

Bijlage Aa bij de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

[bedrijf 1] zet een deel van de door haar ontvangen afvalstoffen af naar zogenoemde co-vergistingsinstallaties. Deze installaties produceren biogas uit dierlijke mest, waaraan co-materialen zijn toegevoegd. Als men het digestaat (het restant dat na vergisting overblijft) als meststof wil toepassen of verhandelen, dan dienen de gebruikte co-materialen te zijn vermeld in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Uit onderzoek naar de aard en samenstelling van de mengsels die uit de tanks 1, 2, 3, 4, 5 en 6 dan wel rechtstreeks naar de inzamelaars/eindverwerkers zijn gegaan, volgt dat de afvalstoffen die vanuit de tanks 3, 4, 5 en 6 en rechtstreeks door [bedrijf 1] worden geleverd, niet zijn opgenomen in onderdeel IV van bijlage Aa.160

De rechtbank overweegt dat ook afval uit de tanks 1 en 2 is geleverd aan enkele in de tenlastelegging genoemde bedrijven. Dit afval bestond (onder meer) uit slib van [bedrijf 2] . Het slib van [bedrijf 2] is een afvalstof die niet voorkomt op de bijlage Aa van artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Daarom mag het niet worden verwerkt in (co)vergisters.161

De rechtbank overweegt het volgende met betrekking tot concrete leveringen.

Op 26 maart 2012 is een afvalmengsel uit tank 3, met daarin onder andere proceswater van [bedrijf 14] , samen met afval uit tank 4, vervoerd naar [bedrijf 12] . De rechtbank verwijst naar de bewijsmiddelen zoals die zijn opgenomen bij de bespreking van selectiedossier 1 van zaaksdossier [bedrijf 14] – zuurwater. [getuige 10] , verantwoordelijk voor de vergistingsinstallatie bij [bedrijf 12] , heeft verklaard dat alleen de stoffen genoemd in de bijlage Aa in de installatie mogen.162 Dit volgt ook uit de vergunningvoorschriften.163

Op 30 januari 2013 is afval uit tank 5, met daarin onder andere slib van [bedrijf 2] , vervoerd naar [bedrijf 18] . De rechtbank verwijst naar de bewijsmiddelen zoals die zijn opgenomen bij de bespreking van selectiedossier 4 van zaaksdossier [bedrijf 2] . Uit de vergunningvoorschriften volgt dat binnen de inrichting co-substraten zoals genoemd in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet worden verwerkt.164 Ook [getuige 11] heeft verklaard dat in de vergistingsinstallatie stoffen van de positieve lijst, de Aa-lijst mogen.165

Op 7 oktober 2013 is afval uit tank 5 naar [bedrijf 11] vervoerd. Die partij bestond uit proceswater van [bedrijf 14] en ander afval. De rechtbank verwijst naar de bewijsmiddelen zoals die zijn opgenomen bij de bespreking van selectiedossier 5 van zaaksdossier [bedrijf 14] – zuurwater. [bedrijf 11] heeft verklaard dat stoffen van de Aa-lijst in de vergistingsinstallatie mogen. Stoffen die niet op die lijst staan, mogen niet in de vergistingsinstallatie.166

Op 13 december 2013 is afval uit tank 1, onder andere bestaand uit slib van [bedrijf 2] , vervoerd naar [bedrijf 8] . Uit diezelfde tank is op 13 december 2013 nog meer afval geladen. Samen met afval uit de opslag is dit op 13 december 2013 vervoerd naar [bedrijf 9] . De rechtbank verwijst naar de bewijsmiddelen zoals die zijn opgenomen bij de bespreking van selectiedossier 6 van zaaksdossier [bedrijf 2] . [bedrijf 8] en [bedrijf 9] zijn erkend als co-vergister. Dit betekent dat onderdeel IV van bijlage Aa geldt.167

Op 1 april 2014 is afval uit tank 4, samen met afval uit tank 5, vervoerd naar [bedrijf 13] . De rechtbank verwijst naar de bewijsmiddelen zoals die zijn opgenomen bij de bespreking van selectiedossier 8 van zaaksdossier [bedrijf 14] - vetresidu. [bedrijf 13] heeft met ingang van 1 oktober 2013 de activiteiten van [bedrijf 18] overgenomen.168

Op 5 juni 2014 is afval vervoerd naar [bedrijf 6] . Dit afval bestond onder andere uit slib van [bedrijf 2] . De rechtbank verwijst naar de bewijsmiddelen zoals die zijn opgenomen bij de bespreking van selectiedossier 9 van zaaksdossier [bedrijf 2] . [bedrijf 6] is erkend als co-vergister. Dit betekent dat onderdeel IV van bijlage Aa geldt.169

Op grond van het bovenstaande komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat [bedrijf 1] afvalstoffen (een afvalmengsel) heeft afgegeven aan bedrijven die niet bevoegd waren die afvalstoffen in te zamelen, nuttig toe te passen en/of te verwijderen.

Medeplegen

Naar het oordeel van de rechtbank dient ten aanzien van het medeplegen een onderscheid te worden gemaakt tussen de periode voor en de periode na 1 juli 2013. Hierbij is het volgende van belang.

Op 26 september 2012 is [bedrijf 19] opgericht. Het bedrijf wordt bestuurd door verdachte. Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten van [bedrijf 19] uit inzameling van onschadelijk afval, groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen en inzameling en/of handel in organische rest- en afvalstoffen. Uit onderzoek is gebleken dat de inhoud van de websites van [bedrijf 1] en [bedrijf 19] identiek is. Beide bedrijven maken gebruik van hetzelfde ip-adres. Dit betekent dat er een onderlinge verhouding bestaat tussen domeinnaamhouders.170

In de brief van [bedrijf 1] van 26 juni 2013 aan haar relaties, met als onderwerp: ‘Overname van activiteiten’, wordt verzocht om het correspondentieadres te veranderen van [bedrijf 1] in [bedrijf 19] . De verwerkingslocatie blijft [bedrijf 1] .171 De reden van oprichting van [bedrijf 19] was gelegen in het feit dat er een aantal B.V.’s onder één B.V. zouden worden gehangen. Maar omdat de vergunning van [bedrijf 1] niet mee kon naar [bedrijf 19] , is het niet gelukt om alles onder [bedrijf 19] te laten vallen, zo heeft [getuige 8] verklaard. Alle klanthandelingen waren al wel omgezet172 en als het gaat om leidinggeven en bestuursfuncties is alles overgegaan van [bedrijf 1] naar [bedrijf 19] .173 Ook verdachte heeft verklaard dat [bedrijf 1] de vergunning had en dat [bedrijf 19] er administratief boven hing. Het personeel is overgenomen door [bedrijf 19] . De locatie was van [bedrijf 1] , maar op de facturen werd [bedrijf 19] vermeld.174

Naar het oordeel van de rechtbank geldt voor de periode na 1 juli 2013 dat sprake is geweest van medeplegen. Uit het bovenstaande volgt dat er een zeer nauwe en bewuste samenwerking bestond tussen [bedrijf 1] en [bedrijf 19] .

De rechtbank stelt vast dat in de periode na 1 juli 2013 afval is afgegeven aan de [bedrijf 4] te Apeldoorn, [bedrijf 18] , [bedrijf 6] , [bedrijf 8] , [bedrijf 9] , [bedrijf 10] , [bedrijf 11] , [bedrijf 12] en [bedrijf 13] .

Zij verwijst naar de bewijsmiddelen zoals die zijn opgenomen in de volgende dossiers:

- zaaksdossier [bedrijf 3] : selectiedossiers 6, 7, 8 en 9;

- zaaksdossier [bedrijf 2] : selectiedossiers 5, 6, 7, 8 en 9;

- zaaksdossier [bedrijf 14] -vetresidu: selectiedossiers 5, 6, 7, 8 en 9;

- zaaksdossier [bedrijf 14] -zuurwater: selectiedossiers 5, 6, 7, 8 en 9.

Opzettelijk handelen

De rechtbank stelt vast dat afvalstoffen zijn afgegeven aan andere bedrijven met vermelding van de benamingen ‘c.1.12 waterig lecithine-oliemensel’175 (hierna: ‘wlom’) dan wel ‘c.2.3 uitgepakte voedingsmiddelen’176. Dit zijn stoffen die voorkomen op de bijlage Aa-lijst en dus mogen worden ontvangen door de co-vergisters.

Zoals bewezen is verklaard heeft [bedrijf 1] feitelijk afvalstoffen afgegeven die niet mochten worden ontvangen door de bedrijven waaraan [bedrijf 1] leverde. Naar het oordeel van de rechtbank volgt de opzet van [bedrijf 1] uit het gebruik van onjuiste benamingen op de begeleidingsbrieven. [getuige 8] heeft verklaard dat verdachte vaststelde of een bedrijf waaraan afvalstoffen werden geleverd die stoffen mocht ontvangen.177 Verdachte bepaalde ook dat de benaming ‘wlom’ moest worden gebruikt.178 [getuige 8] heeft verder verklaard dat [bedrijf 1] het afval zelf niet ontving onder de naam ‘wlom’, zodat [bedrijf 1] het ook niet onder die naam kon wegzetten. Het ging op deze manier weg omdat het voor het verkrijgen van de prijs beter was. Wlom is een goed product voor de vergister en dan wordt er beter voor betaald.179 Over het gebruik van de benaming ‘uitgepakte voedingsmiddelen’ heeft [getuige 8] verklaard dat dit gebeurde om een betere prijs te krijgen bij de afnemer en om de afnemers te laten geloven dat men afvalstoffen kreeg die men mocht ontvangen.180

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat het klopt dat het afval van [bedrijf 2] geen ‘wlom’ mocht heten.181

Feit 3 (documenten uit zaaksdossier [bedrijf 3] )

Het NFI heeft onderzoek gedaan naar de afvalstoffen die door [bedrijf 3] aan [bedrijf 1] zijn afgegeven. In het rapport van 21 oktober 2014 is geconcludeerd dat het proceswater van [bedrijf 3] zou moeten vallen onder paragraaf 16.10 (waterig vloeibaar afval dat bestemd is om elders te worden verwerkt) en meer specifiek onder de euralcodes 16.10.01* of 16.10.02, afhankelijk van of het proceswater al dan niet gevaarlijke stoffen bevat.182

De rechtbank stelt vast dat op de zeven begeleidingsbrieven die horen bij het vervoer van proceswater van [bedrijf 3] naar [bedrijf 1] 020399 als euralcode is vermeld. Dit betreft de

begeleidingsbrieven met de nummers AB21523092183, AB21523213184, AB21523381185, AB21823018186, AB21823255187, AB33961633188 en AB33961754189. Dit zijn de documenten die op de tenlastelegging zijn vermeld onder A1, C1, E1, I1, K1, M1 en O1.

Het NFI heeft ook onderzoek gedaan naar de door [bedrijf 1] aan vergistingsinstallaties afgegeven afvalstoffen. Geconcludeerd is dat afvalstoffen die bij [bedrijf 1] een bewerking hebben ondergaan en/of worden gemengd, onder Euralcode 19.12.11* (overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat) of 19.12.12 (overig, niet onder 19.12.11* vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking) vallen, afhankelijk van de vraag of de afvalstoffen al dan niet gevaarlijke stoffen bevatten.190

De rechtbank stelt vast dat op twee begeleidingsbrieven van het vervoer van afval naar [bedrijf 11] als euralcode 020399 staat vermeld. Dit zijn de begeleidingsbrieven met de nummers AB17333357 en AB17333911.191 Deze documenten zijn op de tenlastelegging aangeduid met B1 en D1. Op twee andere begeleidingsbrieven van vervoer van afval naar [bedrijf 11] staan de euralcodes 020399/020304/020305 vermeld. Dit ziet op de begeleidingsbrieven met de nummers AB18187959 en AB38158855.192 Dit betreft de documenten J1 en P1, zoals opgenomen in de tenlastelegging. Dezelfde codes staan ook op de begeleidingsbrieven die horen bij het vervoer naar [bedrijf 18] (begeleidingsbrief nummer AB18189104)193 en [bedrijf 12] (begeleidingsbrief nummer AB37362186).194 Dit zijn documenten L1 en N1, zoals genoemd in de tenlastelegging.

Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat ten aanzien van alle hierboven benoemde documenten wettig en overtuigend bewezen is dat daarin onjuiste euralcodes zijn opgenomen.

Met betrekking tot de begeleidingsbrief van 5 februari 2013 (document G1 zoals omschreven in de tenlastelegging) stelt de rechtbank vast dat daarop is vermeld dat [bedrijf 1] de ontvanger is.195

Ook is een begeleidingsbrief opgesteld voor het vervoer van 31.840 kilo proceswater naar [bedrijf 12] (document H1 op de tenlastelegging). Daarop is [bedrijf 1] vermeld als ontdoener en locatie van herkomst.196 Uit de bewijsmiddelen zoals die zijn opgenomen bij de bespreking van zaaksdossier 4 volgt echter dat sprake is geweest van een rechtstreekse vracht van [bedrijf 3] naar [bedrijf 12] . Dit betekent dat wettig en overtuigend bewezen is dat in de begeleidingsbrief met nummer AB21522743 ten onrechte is vermeld dat [bedrijf 1] de ontvanger is. Dit had [bedrijf 12] moeten zijn. Ook is wettig en overtuigend bewezen dat in begeleidingsbrief met nummer AB01817048 ten onrechte is vermeld dat [bedrijf 1] de ontdoener is. Dit had [bedrijf 3] moeten zijn.

De rechtbank is van oordeel dat begeleidingsbrieven bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen. In artikel 10.44 van de Wet milieubeheer is vermeld dat degene die bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen vervoert, verplicht is een begeleidingsbrief als bedoeld in artikel 10.39 bij die afvalstoffen aanwezig te hebben zolang hij die afvalstoffen onder zich heeft. Bij controle dient een begeleidingsbrief te worden getoond zodat gecontroleerd kan worden welke stof wordt vervoerd. Bij vermelding van een onjuiste code wordt verhuld wat er wordt vervoerd en wordt ontvangen door de afnemers. En bij vermelding van de onjuiste ontdoener/ontvanger wordt de werkelijke ontdoener of de werkelijke ontvanger verhuld. Hieruit en uit de aard van dit document vloeit naar het oordeel van de rechtbank het oogmerk van misleiding voort.

Medeplegen

Ten aanzien van de vraag of sprake is van medeplegen verwijst de rechtbank naar haar overwegingen bij feit 2.

Voor dit feit komt de rechtbank tot medeplegen ten aanzien van de documenten zoals die zijn opgenomen in selectiedossiers 6, 7, 8 en 9 (documenten K1, L1, M1, N1, O1 en P1).

Opzettelijk handelen

Gelet op de artikelen 10.38 en 10.39 Wet milieubeheer in onderling verband en samenhang bezien, is degene die zich van de afvalstoffen ontdoet degene die verantwoordelijk is voor de (juiste/volledige) invulling van de begeleidingsbrief. Op die begeleidingsbrief moet op grond van artikel 10 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen ook de euralcode worden vermeld.

Uit de verklaring van een medewerker van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (hierna: LMA) volgt dat de ontdoener van het afval de euralcode moet verstrekken, maar dat het in de praktijk vaak de ontvanger is die de euralcode bepaalt.197

Met betrekking tot de euralcodes zoals die zijn vermeld op de begeleidingsbrieven van het vervoer van afval van [bedrijf 3] naar [bedrijf 1] overweegt de rechtbank het volgende. [getuige 12] , managing director bij [bedrijf 3] , heeft verklaard dat hij verantwoordelijk is voor het toekennen van de euralcode aan het proceswater.198 Ook chauffeur [getuige 13] heeft verklaard dat [bedrijf 3] de euralcode heeft ingevuld op de begeleidingsbrieven.199

De rechtbank overweegt dat uit deze verklaringen volgt dat [bedrijf 3] zelf de euralcode van het door hen geleverde afval bepaalde. Dit maakt echter niet dat er van opzet bij [bedrijf 1] geen sprake is geweest. Daarbij is het volgende van belang.

In het AV-beleid van [bedrijf 1] is opgenomen dat alleen producten die kunnen worden ondergebracht onder de in bijlage I vermelde codes kunnen worden geaccepteerd binnen de inrichting. De acceptatieprocedure is bedoeld om voldoende informatie te ontvangen om te kunnen beoordelen of het aangeboden product mag worden geaccepteerd binnen de inrichting.200 Zoals onder feit 1 bewezen is verklaard, heeft [bedrijf 1] zich, ook ten aanzien van de afvalstoffen van [bedrijf 3] , niet aan dit beleid gehouden. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [bedrijf 1] , door niet te controleren of de door [bedrijf 3] gehanteerde euralcode juist was, bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat die code niet zou kloppen. De rechtbank is van oordeel dat deze verantwoordelijkheid zeker op [bedrijf 1] rustte, omdat [bedrijf 1] zelf ook weer afval afzette bij andere bedrijven. [bedrijf 1] was dus ook een ontdoener en daarmee had [bedrijf 1] de wettelijke plicht om de euralcode voor dat afval te bepalen. De rechtbank overweegt dat die verantwoordelijkheid ook betekent dat gecontroleerd moet worden wat er op de inrichting wordt ontvangen. Dan volstaat het niet te vertrouwen op de door de ontdoener verstrekte informatie.

Naar het oordeel van de rechtbank was de kans dat de door [bedrijf 3] genoemde euralcode, te weten 02.03.99, niet zou kloppen, aanmerkelijk. Euralcodes beginnend met 02 zien op afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht, visserij en de voedingsbereidings- en verwerkingsindustrie. Codes beginnend met 02.03 zien op afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao, koffie, thee en tabak, de productie van conserven, de productie van gist en gistextracten en de bereiding en fermentatie van melasse. Gelet op het proces van herkomst kón een code beginnend met 02.03 niet juist zijn. De rechtbank vindt in dit verband ook de verklaring van verdachte ter zitting, dat hij op de hoogte was van het proces bij [bedrijf 3] en wist dat er natronloog en zwavelzuur werd toegevoegd, van belang.201

De rechtbank overweegt dat [bedrijf 1] zich ook van afval heeft ontdaan. Dan ligt wettelijk de verantwoordelijkheid voor het hanteren van de juiste euralcode bij [bedrijf 1] .

[getuige 8] heeft verklaard dat het bepalen van de euralcode voor de afgifte vanaf [bedrijf 1] in overleg tussen verdachte, [getuige 8] zelf en [bedrijf 27] is gegaan, maar dat het uiteindelijk verdachte is geweest die het heeft bepaald.202 De vervoersdocumenten werden door [getuige 8] of een andere collega ingevuld, maar deze werden alleen opgesteld als verdachte ze had goedgekeurd.203

Over de rechtstreekse ritten overweegt de rechtbank het volgende.

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat het klopt dat er rechtstreekse ritten zijn geweest. Dat ging uit commercieel belang zo. De begeleidingsbrieven bleven bij elkaar. In de computer werd wel aangegeven dat het een rechtstreekse rit was geweest.204

Chauffeur [getuige 1] heeft over een specifiek begeleidingsdocument verklaard dat hij die brief in opdracht van verdachte heeft gebruikt. Er is wel eens tegen hem gezegd dat de locatie van herkomst afgeschermd werd ter bescherming van de markt.205

[getuige 8] heeft verklaard dat de vrachten die op het tabblad ‘rechtstreeks’ op de tankstaten staan, ook rechtstreeks zijn gegaan.206

Feit 4 (documenten uit zaaksdossier [bedrijf 2] )

Het NFI heeft onderzoek gedaan naar de afvalstoffen die door [bedrijf 2] aan [bedrijf 1] zijn afgegeven. In het rapport van 30 oktober 2014 is geconcludeerd dat de afvalstoffen, te weten slib van een biologische afvalwaterzuivering, vallen onder subhoofdstuk 19.08 (niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering) van de Eural en specifiek onder de codes 19.08.11* of 19.08.12, afhankelijk van de vraag of het slib wel of niet gevaarlijke stoffen bevat.207

De rechtbank stelt vast dat op de acht begeleidingsbrieven die behoren bij het vervoer van stoffen van [bedrijf 2] naar [bedrijf 1] als euralcode 020204 is ingevuld. Dit betreft de begeleidingsbrieven met de nummers AB04050844208, AB05367679209, AB05367676210, AB18188365211, AB18188645212, AB37359419213, AB37362150214 en AB37362153215. Dit zijn de documenten die in de tenlastelegging zijn aangeduid met A2, B2, C2, E2, G2, I2, O2 en R2.

Het NFI heeft ook onderzoek gedaan naar de door [bedrijf 1] aan vergistingsinstallaties afgegeven afvalstoffen. Geconcludeerd is dat afvalstoffen die bij [bedrijf 1] een bewerking hebben ondergaan en/of worden gemengd, onder Euralcode 19.12.11* (overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat) of 19.12.12 (overig, niet onder 19.12.11* vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking) vallen, afhankelijk van de vraag of de afvalstoffen al dan niet gevaarlijke stoffen bevatten.216

De rechtbank stelt vast dat op de acht begeleidingsbrieven die horen bij het vervoer van afval van [bedrijf 1] naar de [bedrijf 4] euralcode 020299 vermeld staat. Dit zijn de begeleidingsbrieven met de nummers AB17758528217, AB37361420218, AB37362029219, AB38100939220, AB38158079221, AB38158081222, AB38158122223 en AB38158278224. Dit betreft de documenten die in de tenlastelegging worden aangeduid met D2, J2, N2, P2, S2, T2, U2 en V2.

Dezelfde euralcode is vermeld op de begeleidingsbrieven die horen bij het vervoer van afval van [bedrijf 1] naar [bedrijf 6] . Dit betreft de begeleidingsbrieven met de nummers AB18188708225, AB38100909226 en AB38102622227. Deze stukken zijn in de tenlastelegging aangeduid als H2, Q2 en W2.

Euralcode 020399 is vermeld op de begeleidingsbrieven die horen bij het vervoer van afval van [bedrijf 1] naar [bedrijf 18] (nummer AB17757574228, document F2), [bedrijf 7] (nummer AB37358874229, document K2) en [bedrijf 10] (nummer AB38100576230, document X2). Op de begeleidingsbrieven die horen bij het vervoer van afval van [bedrijf 1] naar [bedrijf 8] (nummer AB37357533231, document L2) en [bedrijf 9] (nummer AB37361473232, document M2) staat euralcode 020304 vermeld.

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat op alle in de tenlastelegging opgenomen documenten een onjuiste euralcode is vermeld.

De rechtbank verwijst naar haar overwegingen bij feit 3 ten aanzien van het gebruik van begeleidingsbrieven.

Medeplegen

Ten aanzien van de vraag of sprake is van medeplegen verwijst de rechtbank naar haar overwegingen bij feit 2.

Voor dit feit komt de rechtbank tot medeplegen ten aanzien van de documenten zoals die zijn opgenomen in selectiedossiers 5, 6, 7, 8 en 9 (documenten G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2, N2, O2, P2, Q2, R2, S2, T2, U2, V2, W2 en X2).

Opzettelijk handelen

[getuige 14] , van [bedrijf 2] , heeft verklaard dat de begeleidingsbrieven voor het vervoer naar [bedrijf 1] al gedeeltelijk waren voorgedrukt. De datum en de tijd van het transport werden door [bedrijf 2] ingevuld. [getuige 14] heeft geen idee welke euralcode er op de begeleidingsbrief stond.233

Chauffeur [getuige 13] heeft verklaard dat de begeleidingsbrief bij [bedrijf 2] altijd werd meegenomen vanaf [bedrijf 1] .234

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij naar een klant ging om het productieproces te bekijken. Hij nam de code over die de concurrent gebruikte. Hij dacht daar wel over na.235

Naar het oordeel van de rechtbank had [bedrijf 1] niet mogen volstaan met het overnemen van de door een concurrent gebruikte euralcode. Zoals ook ten aanzien van feit 3 is overwogen, had [bedrijf 1] een eigen verantwoordelijkheid om de juiste euralcode te bepalen.

Ten aanzien van het bepalen van de euralcodes voor het vervoer van [bedrijf 1] naar de afnemers, verwijst de rechtbank naar hetgeen zij hierover bij feit 3 heeft overwogen.

Feit 5 (documenten uit zaaksdossiers [bedrijf 14] )

Zaaksdossier [bedrijf 14] - vetresidu

Het NFI heeft onderzoek gedaan naar de door [bedrijf 1] aan vergistingsinstallaties afgegeven afvalstoffen. Geconcludeerd is dat afvalstoffen die bij [bedrijf 1] een bewerking hebben ondergaan en/of worden gemengd, onder Euralcode 19.12.11* (overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat) of 19.12.12 (overig, niet onder 19.12.11* vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking) vallen, afhankelijk van de vraag of de afvalstoffen al dan niet gevaarlijke stoffen bevatten.236

De rechtbank stelt vast dat op begeleidingsbrieven van vervoer van afval van [bedrijf 1] naar [bedrijf 11] als euralcode 020399 (nummer AB17017271237, document A3) dan wel 020399/020304/020305 (nummers AB18189117238 en AB38100992239, documenten F3 en N3) vermeld staat. Op een begeleidingsbrief van vervoer van afval van [bedrijf 1] naar [bedrijf 13] staat ook 020399/020304/020305 vermeld (nummer AB37362398240, document M3).

Hiermee is wettig en overtuigend bewezen dat op deze begeleidingsbrieven onjuiste euralcodes staan vermeld.

De rechtbank overweegt dat met betrekking tot een aantal begeleidingsbrieven ten laste is gelegd dat een onjuiste ontvanger dan wel een onjuiste ontdoener is vermeld.

De rechtbank stelt vast dat de locatie van [bedrijf 1] in een aantal gevallen als locatie van bestemming is opgenomen in het vak ‘4B’, terwijl uit de bewijsmiddelen die bij de bespreking van de selectiedossiers zijn opgenomen volgt dat sprake is geweest van een rechtstreekse rit, zodat de locatie van [bedrijf 1] niet de bestemming van die rit is geweest.

De juiste locatie van bestemming op begeleidingsbrieven met nummers AB05367516241 en AB37360888242 (documenten B3 en K3) had [bedrijf 12] moeten zijn. [bedrijf 11] had de bestemming moeten zijn op de begeleidingsbrieven met nummers AB17758755243 en AB37360890244 (documenten D3 en I3). [bedrijf 18] [plaats 11] had de bestemming moeten zijn op begeleidingsbrief met nummer AB01812481245 (document G3).

De rechtbank stelt verder vast dat [bedrijf 1] ook een aantal malen in het vak ‘3A’ en/of ‘3B’ is vermeld als ontdoener, terwijl uit de eerder opgenomen bewijsmiddelen volgt dat sprake is geweest van een rechtstreekse rit, zodat [bedrijf 1] niet de ontdoener is geweest.

Op de begeleidingsbrief met nummer AB17016842246 (document C3) had als ontdoener [bedrijf 14] en/of [bedrijf 15] moeten zijn opgenomen.

Op de begeleidingsbrief met nummer AB17756933247 (document E3) had als ontdoener [bedrijf 14] ( [adres 5] ) en/of Vetveredeling [plaats 10] moeten zijn opgenomen.

[bedrijf 14] ( [adres 5] en/of Coenhavenweg) had als ontdoener moeten zijn opgenomen op de begeleidingsbrieven met nummers AB37359261248 en AB37360572249 (documenten H3 en L3).

Op de begeleidingsbrief met nummer AB05374091250 (document J3) had als ontdoener [bedrijf 14] ( [adres 5] ) en/of [bedrijf 17] moeten zijn opgenomen.

De rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat op de in de tenlastelegging vermelde documenten een onjuiste euralcode dan wel een onjuiste ontvanger of ontdoener is vermeld.

Voor wat betreft het gebruik van de begeleidingsbrieven verwijst de rechtbank naar hetgeen zij bij feit 3 heeft overwogen.

Medeplegen

Ten aanzien van de vraag of sprake is van medeplegen verwijst de rechtbank naar haar overwegingen bij feit 2.

Voor dit feit komt de rechtbank tot medeplegen ten aanzien van de documenten zoals die zijn opgenomen in selectiedossiers 5, 6, 7, 8 en 9 (documenten G3, H3, I3, J3, K3, L3, M3 en N3).

Opzettelijk handelen

Met betrekking tot de opzet verwijst de rechtbank naar hetgeen zij hierover bij feit 3 heeft overwogen.

Zaaksdossier [bedrijf 14] - zuurwater

In het NFI-rapport van 11 september 2014 is over het zuurwater van [bedrijf 14] geconcludeerd dat bijvoorbeeld euralcode 02.03.99 niet de juiste euralcode is en dat de euralcodes 16.10.01* of 16.10.02, afhankelijk van of het water wel of niet als bijtend is aan te merken, vallend onder hoofdstuk 16.10 (‘waterig vloeibaar afval dat bestemd is om elders te worden verwerkt’), voor het zuurwater meer voor de hand liggen.251

De rechtbank stelt vast dat op de negen begeleidingsbrieven behorend bij het vervoer van afval van [bedrijf 14] naar [bedrijf 1] als euralcode 020399 vermeld staat. Dit zijn de brieven met de nummers AB05368594252, AB01816988253, AB17334838254, AB18187413255, AB18187417256, AB37361191257, AB37361934258, AB37361933259 en AB38158311260.

Dit betreft de documenten die op de tenlastelegging zijn aangeduid met A4, C4, E4, G4, I4, K4, M4, O4 en Q4.

Het NFI heeft ook onderzoek gedaan naar de door [bedrijf 1] aan vergistingsinstallaties afgegeven afvalstoffen. Geconcludeerd is dat afvalstoffen die bij [bedrijf 1] een bewerking hebben ondergaan en/of worden gemengd, onder Euralcode 19.12.11* (overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat) of 19.12.12 (overig, niet onder 19.12.11* vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking) vallen, afhankelijk van de vraag of de afvalstoffen al dan niet gevaarlijke stoffen bevatten.261

De rechtbank stelt vast dat euralcode 020399 vermeld staat op begeleidingsbrieven die horen van vervoer van [bedrijf 1] naar [bedrijf 12] (nummer AB17756562262, document D4), [bedrijf 11] (nummer AB17758679263, document F4) en [bedrijf 13] / [bedrijf 18] (nummer AB38158547264, document P4). De euralcodes 020399/020305/020304 staan vermeld op begeleidingsbrieven die horen bij het vervoer van afval van [bedrijf 1] naar [bedrijf 12] (nummers AB18189282265 en AB38158116266, documenten H4 en R4), [bedrijf 11] (nummers AB38100992267, AB37359930268 en AB37357926269, documenten B4, J4 en N4) en [bedrijf 13] (nummer AB37358920270, document L4).

De rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat op alle in de tenlastelegging genoemde documenten onjuiste euralcodes zijn vermeld.

Met betrekking tot het gebruik van begeleidingsbrieven verwijst de rechtbank naar haar overwegingen bij feit 3.

Medeplegen

Ten aanzien van de vraag of sprake is van medeplegen verwijst de rechtbank naar haar overwegingen bij feit 2.

Voor dit feit komt de rechtbank tot medeplegen ten aanzien van de documenten zoals die zijn opgenomen in selectiedossiers 5, 6, 7, 8 en 9 (documenten I4, J4, K4, L4, M4, N4, O4, P4, Q4 en R4).

Opzettelijk handelen

[getuige 15] van [bedrijf 14] heeft verklaard dat de euralcode normaliter in overleg met de afnemer werd gedaan, zo ook met [bedrijf 1] . De benodigde vervoersdocumenten werden ingevuld door de transporteur (de afnemer). Die zorgde ervoor dat er een pakketje lag met ingevulde formulieren, met uitzondering van datum, gewicht en handtekening.271

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij zelf niet bij [bedrijf 14] is geweest, maar dat hij de code één op één heeft overgenomen van [getuige 8] . Hij heeft er verder niet actief naar gekeken.272

Zoals al is overwogen bij feit 3 had [bedrijf 1] een eigen, zelfstandige, verantwoordelijkheid om de juiste euralcode te hanteren. Er kon niet worden volstaan met het overnemen van de code van de voorganger van het bedrijf.

Ten aanzien van het bepalen van de euralcodes voor het vervoer van [bedrijf 1] naar de afnemers, verwijst de rechtbank naar hetgeen zij hierover bij feit 3 heeft overwogen.

Toerekenen van gedragingen aan [bedrijf 1] (feiten 1, 2, 3, 4 en 5)

Naar het oordeel van de rechtbank dienen de gedragingen van verdachte te worden toegerekend aan [bedrijf 1] . Het handelen en nalaten van verdachte vielen in de sfeer van [bedrijf 1] . Zijn beslissingen pasten in de normale bedrijfsvoering.

Tussenconclusie

Dit betekent dat wettig en overtuigend bewezen is dat [bedrijf 1] zich schuldig heeft gemaakt aan alle ten laste gelegde feiten, met uitzondering van feit 2 voor zover dat ziet op afgifte aan [bedrijf 7] .

Feitelijk leidinggeven door verdachte (feiten 1, 2, 3, 4 en 5)

Verdachte was in de periode zoals genoemd in de tenlastelegging aandeelhouder en directeur van [bedrijf 1] , via [bedrijf 21]273

Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit hetgeen in het voorgaande is opgenomen, dat het verdachte was die de lijnen binnen [bedrijf 1] uitzette. Hij was niet alleen op papier de directeur, maar speelde een hele grote rol bij de dagelijkse gang van zaken. Dit was zowel intern als extern het geval. Met betrekking tot dit laatste wijst de rechtbank op een aantal verklaringen. Komen ( [bedrijf 3] ) heeft verklaard dat het verdachte was die langs is geweest om gesprekken te voeren over het proceswater.274 [getuige 15] ( [bedrijf 14] ), heeft verklaard alleen verdachte persoonlijk te hebben ontmoet toen verdachte een bezoek bracht aan [bedrijf 14] .275 Ook verdachte zelf heeft verklaard dat hij naar klanten ging om het productieproces te bekijken.276 Toezichthouder [getuige 16] heeft verklaard dat verdachte het eerste aanspreekpunt was voor de Omgevingsdienst Noord-Veluwe.277 Zoals al eerder is opgenomen, heeft [getuige 7] een keer de hele omgevingsvergunning met verdachte doorgelopen. Uit deze verklaringen en omstandigheden volgt naar het oordeel van de rechtbank dat het verdachte was die [bedrijf 1] naar buiten toe vertegenwoordigde.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte zich ten aanzien van de vergunningvoorschriften niet kan verschuilen achter zijn KAM-functionaris. Verdachte was als directeur/enig aandeelhouder van zowel [bedrijf 1] als [bedrijf 19] bevoegd en redelijkerwijs gehouden te voorkomen dat werd gehandeld in strijd met de vergunning. Ook heeft hij bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat werd gehandeld in strijd met de vergunning. Verdachte was op de hoogte van de vergunde euralcodes en de hele vergunning is met hem besproken. Ook is door de provincie aangegeven dat [bedrijf 1] onjuiste euralcodes gebruikte. Verdachte had er dan ook zorg voor moeten dragen dat door [bedrijf 1] geen onvergunde afvalstoffen werden ontvangen en dat ook overigens werd voldaan aan de voorschriften.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, te weten dat:

1.

[bedrijf 1] (met kvk nr: [nummer] ) op één of meer tijdstippen in de periode van 6 februari 2012 tot en met 25 juni 2014, in de gemeente Putten , tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, opzettelijk, heeft gehandeld in strijd met een of meer voorschrift(en) van de omgevingsvergunning van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland d.d. 30 juni 2005, welk(e) voorschrift(en) betrekking had(den) op activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, te weten het oprichten, veranderen of veranderen van de werking en/of het in werking hebben van een inrichting, gevestigd aan of nabij de [adres 2] te [plaats 11] , aangezien [bedrijf 1] en/of haar mededader(s):

- niet vergunde afvalstoffen, te weten:

- slib (geclassificeerd als euralcode 190811* of 190812) en/of

- proceswater (geclassificeerd als euralcode 161001* of 161002) en/of

- zuurwater (geclassificeerd als euralcode 161001* of 161002),

heeft op- en/of overgeslagen en/of be- en/of verwerkt (i.s.m. vergunningsvoorschrift 9.5.1)

en/of

- in de opslagtanks O.1 en/of O.2 en/of O.3 en/of O.4 en/of O.5 en/of O.6 (organische) afvalproducten heeft bewerkt, door (organische) afvalproducten te mengen (i.s.m. vergunningsvoorschrift 3.2.9) en/of

- niet direct voorafgaand aan het verpompen van een batch uit de stortkelder naar een opslagtank de pH en/of de temperatuur van het te verpompen materiaal heeft gemeten en/of de verkregen waarden niet op een rapportageformulier heeft geregistreerd (i.s.m. vergunningsvoorschrift 3.2.3) en/of

- niet te allen tijde heeft gehandeld conform de in rapport 2 van de aanvraag bedoelde procedures (Acceptatie- en verwerkingsbeleid, AV-beleid en/of Administratieve organisatie en interne controle, AO/IC d.d. 31 oktober 2006 (zie bijlagendossier, map 1, blz 4000144 e.v.)) en/of daar genoemde richtlijnen, immers heeft [bedrijf 1] en/of haar mededader(s), toen aldaar:

- niet de benodigde gegevens over een product opgevraagd middels een AV-Formulier (Acceptatie-Vragenformulier), als bedoeld in bijlage 3 behorende bij het Acceptatie- en verwerkingsbeleid, AV-beleid en/of Administratieve organisatie en interne controle, AO/IC d.d. 31 oktober 2006, bij de ontdoener, te weten:

- [bedrijf 2] te [plaats 1] en/of

- [bedrijf 3] te [plaats 2] ,

en/of

- bij (een) kritisch(e) product(en) niet eens per 6 maanden een analyse beoordeeld en herhaald, te weten het slib van [bedrijf 2] (i.s.m.vergunningsvoorschrift 9.1.1),

zulks terwijl hij, verdachte, toen en daar tot het hiervoor omschreven strafbare feit opdracht heeft gegeven en/of aan die verboden gedraging feitelijk leiding heeft gegeven;

2.

[bedrijf 1] (met kvk nr: [nummer] ) op één of meer tijdstippen in de periode van 6 februari 2012 tot en met 25 juni 2014, in de gemeente Putten en/of gemeente Apeldoorn en/of gemeente Horst aan de Maas en/of gemeente Tiel en/of gemeente Súdwest-Fryslân en/of gemeente Schagen en/of gemeente Venray en/of gemeente Hoogeveen en/of gemeente Tietjerksteradeel althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, zich opzettelijk heeft ontdaan van bedrijfsafvalstoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen, te weten een afvalmengsel, door afgifte aan:

- " [bedrijf 4] te Apeldoorn" en/of

- " [bedrijf 5] " en/of

- " [bedrijf 6] " en/of

- " [bedrijf 7] " en/of

- " [bedrijf 8] " en/of

- " [bedrijf 9] "en/of

- " [bedrijf 10] en/of

- " [bedrijf 11] " en/of

- " [bedrijf 12] " en/of

- " [bedrijf 13] ,

terwijl die/dit bedrij(f)(ven) niet bevoegd waren die afvalstof(fen) in te zamelen en/of te verwerken en/of nuttig toe te passen en/of te verwijderen,

zulks terwijl hij, verdachte, toen en daar tot het hiervoor omschreven strafbare feit opdracht heeft gegeven en/of aan die verboden gedraging feitelijk leiding heeft gegeven;

en

[bedrijf 1] (met kvk nr: [nummer] ) op één of meer tijdstippen in de periode van 6 februari 2012 tot en met 25 juni 2014, in de gemeente [plaats 11] en/of gemeente Apeldoorn en/of gemeente Horst aan de Maas en/of gemeente Tiel en/of gemeente Súdwest-Fryslân en/of gemeente Schagen en/of gemeente Venray en/of gemeente Hoogeveen en/of gemeente [gemeente 2] althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen, zich opzettelijk heeft ontdaan van bedrijfsafvalstoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen, te weten een afvalmengsel, door afgifte aan:

- " [bedrijf 4] te [plaats 3] " en/of

- " [bedrijf 5] " en/of

- " [bedrijf 6] " en/of

- " [bedrijf 7] " en/of

- " [bedrijf 8] " en/of

- " [bedrijf 9] "en/of

- " [bedrijf 10] en/of

- " [bedrijf 11] " en/of

- " [bedrijf 12] " en/of

- " [bedrijf 13] ,

terwijl die/dit bedrij(f)(ven) niet bevoegd waren die afvalstof(fen) in te zamelen en/of te verwerken en/of nuttig toe te passen en/of te verwijderen,

zulks terwijl hij, verdachte, toen en daar tot het hiervoor omschreven strafbare feit opdracht heeft gegeven en/of aan die verboden gedraging feitelijk leiding heeft gegeven;

3.

[bedrijf 1] (met kvk nr: [nummer] ) op één of meer tijdstippen in de periode van 4 februari 2012 tot en met 25 juni 2014, in de gemeente Putten en/of Rotterdam en/of Amsterdam en/of Heerhugowaard, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen,

(zaaksdossier [bedrijf 3] )

(A1) - een begeleidingsbrief, nummer AB21523092 (bijlagendossier map 2 blz 4000641) en/of

(B1) - een begeleidingsbrief, nummer AB17333357 (bijlagendossier map 1 blz 4000383) en/of

(C1) - een begeleidingsbrief, nummer AB21523213 (bijlagendossier map 2 blz 4000635) en/of

(D1) - een begeleidingsbrief, nummer AB17333911 (bijlagendossier map 1 blz 4000402) en/of

(E1) - een begeleidingsbrief, nummer AB21523381 (bijlagendossier map 2 blz 4000631) en/of

(F1) - een begeleidingsbrief, nummer AB17756870 (bijlagendossier map 1 blz 4000416) en/of

(G1) - een begeleidingsbrief, nummer AB21522743 (bijlagendossier map 2 blz 4000627) en/of

(H1) - een begeleidingsbrief, nummer AB01817048 (bijlagendossier map 2 blz 4000597) en/of

(I1) - een begeleidingsbrief, nummer AB21823018 (bijlagendossier map 2 blz 4000623) en/of

(J1) - een begeleidingsbrief, nummer AB18187959 (bijlagendossier map 2 blz 4000606) en/of

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, immers heeft [bedrijf 1] en/of zijn medeverdachte(n) valselijk op die begeleidingsbrie(f)(ven):

(Zaaksdossier [bedrijf 3] )

(A1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(B1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(C1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(D1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(E1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(F1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(G1) - in het veld 4B als locatie van bestemming " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 12] , [adres 3] , [plaats 5] ”, moest zijn en/of

(H1) - in het veld 3A en/of 3B als ontdoener en/of locatie van herkomst " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 3] , [adres 4] , [plaats 2] ", moest zijn en/of

(I1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(J1) - als Euralcode 020399 en/of 020304 en/of 020305 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was;

zulks met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

zulks terwijl hij, verdachte, toen en daar tot het hiervoor omschreven strafbare feit opdracht heeft gegeven en/of aan die verboden gedraging feitelijk leiding heeft gegeven;

en

[bedrijf 1] (met kvk nr: [nummer] ) op één of meer tijdstippen in de periode van 4 februari 2012 tot en met 25 juni 2014, in de gemeente Putten en/of Rotterdam en/of Amsterdam en/of Heerhugowaard, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander

(Zaaksdossier [bedrijf 3] )

(K1) - een begeleidingsbrief, nummer AB21823255 (bijlagendossier map 2 blz 4000620) en/of

(L1) - een begeleidingsbrief, nummer AB18189104 (bijlagendossier map 2 blz 4000865) en/of

(M1) - een begeleidingsbrief, nummer AB33961633 (bijlagendossier map 1 blz 4000009) en/of

(N1) - een begeleidingsbrief, nummer AB37362186 (bijlagendossier map 2 blz 4000880) en/of

(O1) - een begeleidingsbrief, nummer AB33961754 (bijlagendossier map 1 blz 4000039) en/of

(P1) - een begeleidingsbrief, nummer AB38158855 (bijlagendossier map 1 blz 4000016),

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, immers hebben [bedrijf 1] en/of haar medeverdachte(n) valselijk op die begeleidingsbrie(f)(ven):

(Zaaksdossier [bedrijf 3] )

(K1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(L1) - als Euralcode 020399 en/of 020304 en/of 020305 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(M1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(N1) - als Euralcode 020399 en/of 020304 en/of 020305 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(O1) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(P1) - als Euralcode 020399 en/of 020304 en/of 020305 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was,

zulks met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

zulks terwijl hij, verdachte, toen en daar tot het hiervoor omschreven strafbare feit opdracht heeft gegeven en/of aan die verboden gedraging feitelijk leiding heeft gegeven;

4.

[bedrijf 1] (met kvk nr: [nummer] ) op één of meer tijdstippen in de periode van 4 februari 2012 tot en met 25 juni 2014, in de gemeente Putten en/of Rotterdam en/of Amsterdam en/of Heerhugowaard, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen,

(Zaaksdossier [bedrijf 2] )

(A2) - een begeleidingsbrief, nummer AB04050844 (bijlagendossier map 2 blz 4000810) en/of

(B2) - een begeleidingsbrief, nummer AB05367679 (bijlagendossier map 2 blz 4000807) en/of

(C2) - een begeleidingsbrief, nummer AB05367676 (bijlagendossier map 2 blz 4000804) en/of

(D2) - een begeleidingsbrief, nummer AB17758528 (bijlagendossier map 1 blz 4000323) en/of

(E2) - een begeleidingsbrief, nummer AB18188365 (bijlagendossier map 2 blz 4000593) en/of

(F2) - een begeleidingsbrief, nummer AB17757574 (bijlagendossier map 2 blz 4000602) en/of

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, immers heeft [bedrijf 1] en/of zijn medeverdachte(n) valselijk op die begeleidingsbrie(f)(ven):

(Zaaksdossier [bedrijf 2] )

(A2) - als Euralcode 020204 ingevuld, terwijl de euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 190811* of 190812 was en/of

(B2) - als Euralcode 020204 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 190811* of 190812 was en/of

(C2) - als Euralcode 020204 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 190811* of 190812 was en/of

(D2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(E2) - als Euralcode 020204 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 190811* of 190812 was en/of

(F2) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

zulks met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

zulks terwijl hij, verdachte, toen en daar tot het hiervoor omschreven strafbare feit opdracht heeft gegeven en/of aan die verboden gedraging feitelijk leiding heeft gegeven;

en

[bedrijf 1] (met kvk nr: [nummer] ) op één of meer tijdstippen in de periode van 4 februari 2012 tot en met 25 juni 2014, in de gemeente Putten en/of Rotterdam en/of Amsterdam en/of Heerhugowaard, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen,

(Zaaksdossier [bedrijf 2] )

(G2) - een begeleidingsbrief, nummer AB18188645 (bijlagendossier map 2 blz 4000774) en/of

(H2) - een begeleidingsbrief, nummer AB18188708 (bijlagendossier map 2 blz 4000573) en/of

(I2) - een begeleidingsbrief, nummer AB37359419 (bijlagendossier map 2 blz 4000777) en/of

(J2) - een begeleidingsbrief, nummer AB37361420 (bijlagendossier map 1 blz 4000106) en/of

(K2) - een begeleidingsbrief, nummer AB37358874 (bijlagendossier map 2 blz 4000584) en/of

(L2) - een begeleidingsbrief, nummer AB37357533 (bijlagendossier map 2 blz 4000581) en/of

(M2) - een begeleidingsbrief, nummer AB37361473 (bijlagendossier map 2 blz 4000587) en/of

(N2) - een begeleidingsbrief, nummer AB37362029 (bijlagendossier map 1 blz 4000075) en/of

(O2) - een begeleidingsbrief, nummer AB37362150 (bijlagendossier map 2 blz 4000792) en/of

(P2) - een begeleidingsbrief, nummer AB38100939 (bijlagendossier map 1 blz 4000073) en/of

(Q2) - een begeleidingsbrief, nummer AB38100909 (bijlagendossier map 1 blz 4000060) en/of

(R2) - een begeleidingsbrief, nummer AB37362153 (bijlagendossier map 2 blz 4000789) en/of

(S2) - een begeleidingsbrief, nummer AB38158079 (bijlagendossier map 1 blz 4000128) en/of

(T2) - een begeleidingsbrief, nummer AB38158081 (bijlagendossier map 1 blz 4000142) en/of

(U2) - een begeleidingsbrief, nummer AB38158122 (bijlagendossier map 1 blz 4000140) en/of

(V2) - een begeleidingsbrief, nummer AB38158278 (bijlagendossier map 1 blz 4000135) en/of

(W2) - een begeleidingsbrief, nummer AB38102622 (bijlagendossier map 1 blz 4000067) en/of

(X2) - een begeleidingsbrief, nummer AB38100576 (bijlagendossier map 1 blz 4000132),

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, immers hebben [bedrijf 1] en/of haar medeverdachte(n) valselijk op die begeleidingsbrie(f)(ven):

(Zaaksdossier [bedrijf 2] )

(G2) - als Euralcode 020204 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 190811* of 190812 was en/of

(H2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(I2) - als Euralcode 020204 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 190811* of 190812 was en/of

(J2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(K2) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(L2) - als Euralcode 020304 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(M2) - als Euralcode 020304 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(N2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(O2) - als Euralcode 020204 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 190811* of 190812 was en/of

(P2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(Q2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(R2) - als Euralcode 020204 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 190811* of 190812 was en/of

(S2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(T2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(U2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(V2) - als Euralcode 020204 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(W2) - als Euralcode 020299 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(X2) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was,

zulks met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

zulks terwijl hij, verdachte, toen en daar tot het hiervoor omschreven strafbare feit opdracht heeft gegeven en/of aan die verboden gedraging feitelijk leiding heeft gegeven;

5.

[bedrijf 1] (met kvk nr: [nummer] ) op één of meer tijdstippen in de periode van 4 februari 2012 tot en met 25 juni 2014, in de gemeente Putten en/of Rotterdam en/of Amsterdam en/of Heerhugowaard, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen,

(Zaaksdossier [bedrijf 14] , vetresidu)

(A3) - een begeleidingsbrief, nummer AB17017271 (bijlagendossier map 1 blz 4000366) en/of

(B3) - een begeleidingsbrief, nummer AB05367516 (bijlagendossier map 2 blz 4000745) en/of

(C3) - een begeleidingsbrief, nummer AB17016842 (bijlagendossier map 2 blz 4000875) en/of

(D3) - een begeleidingsbrief, nummer AB17758755 (bijlagendossier map 2 blz 4000761) en/of

(E3) - een begeleidingsbrief, nummer AB17756933 (bijlagendossier map 2 blz 4000840) en/of

(F3) - een begeleidingsbrief, nummer AB18189117 (bijlagendossier map 2 blz 4000843) en/of

(Zaaksdossier [bedrijf 14] , zuurwater)

(A4) - een begeleidingsbrief, nummer AB05368594 (bijlagendossier map 2 blz 4000748) en/of

(B4) - een begeleidingsbrief, nummer AB17016993 (bijlagendossier map 1 blz 4000363) en/of

(C4) - een begeleidingsbrief, nummer AB01816988 (bijlagendossier map 2 blz 4000758) en/of

(D4) - een begeleidingsbrief, nummer AB17756562 (bijlagendossier map 1 blz 4000415) en/of

(E4) - een begeleidingsbrief, nummer AB17334838 (bijlagendossier map 2 blz 4000755) en/of

(F4) - een begeleidingsbrief, nummer AB17758679 (bijlagendossier map 2 blz 4000837) en/of

(G4) - een begeleidingsbrief, nummer AB18187413 (bijlagendossier map 2 blz 4000608) en/of

(H4) - een begeleidingsbrief, nummer AB18189282 (bijlagendossier map 2 blz 4000612) en/of

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, immers heeft [bedrijf 1] en/of zijn medeverdachte(n) valselijk op die begeleidingsbrie(f)(ven):

(Zaaksdossier [bedrijf 14] , vetresidu)

(A3) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(B3) - in het veld 4B als locatie van bestemming " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 12] , [adres 3] , [plaats 5] , moest zijn en/of

(C3) - in het veld 3A als ontdoener " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 14] , [adres 5] , [plaats 7] " en/of [bedrijf 15] , [adres 6] , [plaats 8] , en

(D3) - in het veld 4B als locatie van bestemming " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 11] , [adres 7] , [plaats 9] , moest zijn en/of

(E3) - in het veld 3A als ontdoener " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 14] , [adres 5] , [plaats 7] " en/of " [bedrijf 16] , [adres 8] , [plaats 10] ", moest zijn en/of

(F3) - als Euralcode 020399 en/of 020304 en/of 020305 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of moest zijn en/of

(Zaaksdossier [bedrijf 14] , zuurwater)

(A4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(B4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(C4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(D4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(E4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(F4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(G4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(H4) - als Euralcode 020399 en/of 020305 en/of 020304 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

zulks met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

zulks terwijl hij, verdachte, toen en daar tot het hiervoor omschreven strafbare feit opdracht heeft gegeven en/of aan die verboden gedraging feitelijk leiding heeft gegeven.

en

[bedrijf 1] (met kvk nr: [nummer] ) op één of meer tijdstippen in de periode van 4 februari 2012 tot en met 25 juni 2014, in de gemeente Putten en/of Rotterdam en/of Amsterdam en/of Heerhugowaard, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen,

(Zaaksdossier [bedrijf 14] , vetresidu)

(G3) - een begeleidingsbrief, nummer AB01812481 (bijlagendossier map 2 blz 4000737) en/of

(H3) - een begeleidingsbrief, nummer AB37359261 (bijlagendossier map 2 blz 4000869) en/of

(I3) - een begeleidingsbrief, nummer AB37360890 (bijlagendossier map 2 blz 4000719) en/of

(J3) - een begeleidingsbrief, nummer AB05374091 (bijlagendossier map 2 blz 4000849) en/of

(K3) - een begeleidingsbrief, nummer AB37360888 (bijlagendossier map 2 blz 4000716) en/of

(L3) - een begeleidingsbrief, nummer AB37360572 (bijlagendossier map 2 blz 4000889) en/of

(M3) - een begeleidingsbrief, nummer AB37362398 (bijlagendossier map 2 blz 4000873) en/of

(N3) - een begeleidingsbrief, nummer AB38100992 (bijlagendossier map 2 blz 4000815) en/of

(Zaaksdossier [bedrijf 14] , zuurwater)

(I4) - een begeleidingsbrief, nummer AB18187417 (bijlagendossier map 2 blz 4000588) en/of

(J4) - een begeleidingsbrief, nummer AB37359930 (bijlagendossier map 2 blz 4000851) en/of

(K4) - een begeleidingsbrief, nummer AB37361191 (bijlagendossier map 2 blz 4000732) en/of

(L4) - een begeleidingsbrief, nummer AB37358920 (bijlagendossier map 2 blz 4000567) en/of

(M4) - een begeleidingsbrief, nummer AB37361934 (bijlagendossier map 1 blz 4000046) en/of

(N4) - een begeleidingsbrief, nummer AB37357926 (bijlagendossier map 2 blz 4000821) en/of

(O4) - een begeleidingsbrief, nummer AB37361933 (bijlagendossier map 1 blz 4000036) en/of

(P4) - een begeleidingsbrief, nummer AB38158547 (bijlagendossier map 2 blz 4000861) en/of

(Q4) - een begeleidingsbrief, nummer AB38158311 (bijlagendossier map 1 blz 4000205) en/of

(R4) - een begeleidingsbrief, nummer AB38158116 (bijlagendossier map 1 blz 4000071),

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, immers hebben [bedrijf 1] en/of haar medeverdachte(n) valselijk op die begeleidingsbrie(f)(ven):

(Zaaksdossier [bedrijf 14] , vetresidu)

(G3) - in het veld 4B als locatie van bestemming " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 5] , [adres 9] , [plaats 11] ", moest zijn en/of

(H3) - in het veld 3A en/of 3B als ontdoener en/of locatie van herkomst " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 14] , [adres 5] , [plaats 7] " en/of " [bedrijf 14] , [adres 10] , [plaats 12] ", moest zijn en/of

(I3) - in het veld 4B als locatie van bestemming " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 11] , [adres 7] , [plaats 9] ", moest zijn en/of

(J3) - in het veld 3A als ontdoener " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 14] , [adres 5] , [plaats 7] " en/of " [bedrijf 17] , [adres 11] , [plaats 13] ", moest zijn en/of

(K3) - in het veld 4B als locatie van bestemming " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 12] , [adres 3] , [plaats 5] ”, moest zijn en/of

(L3) - in het veld 3A en/of 3B als ontdoener en/of locatie van herkomst " [bedrijf 1] , [adres 2] , [plaats 6] " aangegeven terwijl dit " [bedrijf 14] , [adres 5] , [plaats 7] " en/of " [bedrijf 14] , [adres 10] , [plaats 12] ", moest zijn en/of

(M3) - als Euralcode 020399 en/of 020304 en/of 020305 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(N3) - als Euralcode 020399 en/of 020304 en/of 020305 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(Zaaksdossier [bedrijf 14] , zuurwater)

(I4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(J4) - als Euralcode 020399 en/of 020305 en/of 020304 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(K4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(L4) - als Euralcode 020399 en/of 020305 en/of 020304 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(M4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(N4) - als Euralcode 020399 en/of 020305 en/of 020304 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(O4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(P4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was en/of

(Q4) - als Euralcode 020399 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 161001* of 161002 was en/of

(R4) - als Euralcode 020399 en/of 020305 en/of 020304 ingevuld, terwijl de Euralcode van de afvalstof die vervoerd werd 191211* of 191212 was,

zulks met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

zulks terwijl hij, verdachte, toen en daar tot het hiervoor omschreven strafbare feit opdracht heeft gegeven en/of aan die verboden gedraging feitelijk leiding heeft gegeven.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

Feitelijke leiding geven aan overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd;

Ten aanzien van feit 2:

Feitelijke leiding geven aan overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 10.37 van de Wet milieubeheer, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd

en

feitelijke leiding geven aan medeplegen van overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 10.37 van de Wet milieubeheer, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd;

Ten aanzien van feit 3, feit 4 en feit 5, telkens:

Feitelijke leiding geven aan valsheid in geschrift, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd

en

feitelijke leiding geven aan medeplegen van valsheid in geschrift, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd.

5 De strafbaarheid van de feiten

De feiten zijn strafbaar.

6 De strafbaarheid van verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 Overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden en een geldboete van € 34.015,70. Daarnaast heeft zij een beroepsverbod gevorderd, inhoudende dat verdachte het beroep van (middellijk) bestuurder en/of directeur in een afvalbemiddelings- en/of verwerkingsbedrijf niet langer mag uitoefenen en hij evenmin een beleidsbepalende functie binnen een dergelijk bedrijf mag hebben.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft naar voren gebracht dat de gevolgen van de strafzaak voor verdachte dramatisch zijn. Verdachte heeft enkele dagen vast gezeten en zijn gezin heeft flink geleden onder het onderzoek. Verdachte verricht inmiddels werkzaamheden vanuit een ander bedrijf en het is van belang dat hij dit kan continueren. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf kan daarom niet aan de orde zijn. Een werkstraf is meer passend. De raadsman heeft verder aangevoerd dat verdachte schulden is aangegaan en dat deze nog moeten worden betaald. Daarom ligt een geldboete niet in de rede. Het gevorderde beroepsverbod gaat veel te ver.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank overweegt dat verdachte gedurende meerdere jaren leiding heeft gegeven aan bedrijven die hebben gehandeld in strijd met de eisen die aan een bonafide afvalverwerkingsbedrijf gesteld worden.

Er is bij [bedrijf 1] structureel afval ontvangen dat niet was vergund en dat afval is in strijd met de vergunningvoorschriften gemengd. Ook op andere onderdelen zijn de vergunningvoorschriften niet in acht genomen.

[bedrijf 1] en [bedrijf 19] hebben zich verder schuldig gemaakt aan het afvoeren van grote hoeveelheden afvalstoffen, die alleen door verbranding verwerkt hadden mogen worden, als een afvalstof die geschikt zou zijn voor gebruik in een biovergister. Door de betreffende afvalstof een verkeerde benaming te geven, is de stof terechtgekomen in een biovergister, verwerkt als meststof en vervolgens uitgereden over landbouwgrond.

Commerciële belangen en financieel gewin hebben geprevaleerd boven veiligheid. De rechtbank doelt hier niet alleen op risico’s voor de volksgezondheid en op forse milieuschade, maar ook op de fysieke veiligheid van medewerkers van zowel [bedrijf 1] en [bedrijf 19] als andere bedrijven. De rechtbank overweegt verder dat ook sprake is van oneerlijke concurrentie. Afnemers betaalden immers voor een afvalstof die zij mochten ontvangen, namelijk voor producten van de bijlage Aa-lijst, maar ontvingen in werkelijkheid een product waarvoor de prijzen veel lager lagen.

Ten slotte hebben [bedrijf 1] en [bedrijf 19] zich veelvuldig schuldig gemaakt aan het (mede)plegen van valsheid in geschrift door op de formulieren een onjuiste naam en/of code van de afvalstof te vermelden of een onjuiste ontdoener of ontvanger te vermelden.

Verdachte heeft een grote, zo niet doorslaggevende, rol in het geheel gespeeld.

De rechtbank weegt mee dat verdachte eerder is veroordeeld voor overtreding van de Wet milieubeheer. De rechtbank vindt in dit verband verder van belang dat eerder onderzoek is gedaan naar afvalverwerkingsbedrijven waar verdachte bij betrokken was en hij er ook toen mee is geconfronteerd dat in strijd met de wet zou zijn gehandeld.

De rechtbank is van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden passend en geboden is. Verdachte heeft zich immers herhaaldelijk en gedurende meerdere jaren schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Een geldboete naast een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, zoals door de officier van justitie geëist, acht de rechtbank niet passend en zal de rechtbank daarom niet opleggen. Wel zal zij verdachte als bijkomende straf een onvoorwaardelijk beroepsverbod voor de duur van drie jaar opleggen. De rechtbank acht hierbij van belang dat de tenlastegelegde en bewezenverklaarde feiten geen incidenten betreffen, maar veeleer de vaste bedrijfsvoering van [bedrijf 1] en [bedrijf 19] lijken te representeren. Een laakbare bedrijfsvoering die onder leiding van verdachte werd gevoerd, ondanks frequent toezicht waarbij [bedrijf 1] op haar verantwoordelijkheden en (deels ook) op tekortkomingen is gewezen en ondanks een eerder strafrechtelijk onderzoek. De rechtbank is van oordeel dat dit beroepsverbod mede nodig is om te voorkomen dat verdachte zich weer bezig zal gaan houden met strafbare feiten die te maken hebben met afval(verwerking). Met het vorenstaande drukt de rechtbank ook de ernst van de gepleegde strafbare feiten uit en hierdoor wordt verdachte ervan weerhouden weer zulke feiten te plegen.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 27, 28, 31, 51, 57, 91 en 225 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 1a, 2, 6 en 7 van de Wet op de economische delicten, artikel 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 10.37 van de Wet milieubeheer.

9 De beslissing

De rechtbank:

 verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden;

 beveelt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

 veroordeelt verdachte tot een bijkomende straf, inhoudende dat verdachte gedurende drie jaren het beroep van (middellijk) bestuurder en/of directeur in een afvalbemiddelings- en/of verwerkingsbedrijf niet mag uitoefenen en hij evenmin een beleidsbepalende functie binnen een dergelijk bedrijf mag hebben.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M.L. Tomassen (voorzitter), mr. G. Noordraven en

mr. J.B.J. Driessen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.C. Korevaar, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 4 december 2017.

mr. Noordraven is buiten staat

dit vonnis mede te ondertekenen.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door [verbalisant] van de politie Oost Nederland opgemaakte proces-verbaal, nummer 2013082962, onderzoek 06EXO13008 Work, gesloten op 18 mei 2015 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 Uittreksels Kamer van Koophandel, p. 4002280-4002285.

3 Beschikking van 30 juni 2005 van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, p. 40002523.

4 Aanvraagformulier met begeleidende brief, p. 40003747-40003750.

5 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 17] , p. 40003735-40003737.

6 Handelsregisterhistorie, p. 4002284-4002285.

7 Uittreksel Kamer van Koophandel, p. 40002477.

8 Handelsregisterhistorie, p. 4002284-40002285.

9 Uittreksel Kamer van Koophandel, p. 4002269.

10 Uittreksel Kamer van Koophandel, p. 4002466.

11 Aanvraag vergunning juni 2004, onderdeel 4.4.1. en onderdeel 4.4.4, p. 40003070 en 40003073.

12 Proces-verbaal zaaksdossier [bedrijf 3] , p. 3100006, proces-verbaal van bevindingen basis pv [bedrijf 3] p. 4002034-4002035.

13 Weergave tanklijst lijst 4 in selectiedossier 1, p. 3100038 en document A1, begeleidingsbrief nummer AB21523092, p. 4000641.

14 Weergave tanklijst lijst 4 in selectiedossier 1, p. 3100038 en document B1, begeleidingsbrief nummer AB17333357, p. 4000383.

15 Weergave tanklijst ‘rechtstreekse vrachten’ in selectiedossier 1, p. 3100039-3100040.

16 Weergave tanklijst tank 5 in selectiedossier 2, p. 3100054 en document C1, begeleidingsbrief nummer AB21523213, p. 4000635.

17 Weergave tanklijst tank 5 in selectiedossier 2, p. 3100054.

18 Dagstaat chauffeur 9 augustus 2012, p. 4000288.

19 Proces-verbaal van verhoor [getuige 1] , p. 40004229.

20 Document D1, begeleidingsbrief nummer AB17333911, p. 4000402.

21 Document E1, begeleidingsbrief nummer AB21523381, p. 4000632.

22 Weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 3, p. 3100071.

23 Weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 3, p. 3100071 en document F1, begeleidingsbrief nummer AB17756870, p. 4000417.

24 Weergave tanklijst ‘rechtstreekse vrachten’ in selectiedossier 4, p. 3100087.

25 Dagstaat chauffeur 5 februari, p. 4000549 en proces-verbaal van verhoor [getuige 3] , p. 40004855-40004856.

26 Document I1, begeleidingsbrief nummer AB21823018, p. 4000623.

27 Weergave tanklijst tank 5 in selectiedossier 5, p. 3100102.

28 Weergave tanklijst tank 5 in selectiedossier 5, p. 3100102.

29 Weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 5, p. 3100103-3100104.

30 Document J1, begeleidingsbrief nummer AB18187959, p. 4000606.

31 Document K1, begeleidingsbrief nummer AB21823255, p. 4000620.

32 Weergave tanklijst tank 6 in selectiedossier 6, p. 3100118.

33 Weergave tanklijsten tank 4 en tank 6 in selectiedossier 6, p. 3100118-3100120 en document L1, begeleidingsbrief nummer AB18189104, p. 4000865.

34 Document M1, begeleidingsbrief nummer AB33961633, p. 4000009 en weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 7, p. 3100135.

35 Weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 7, p. 3100135 en document N1, begeleidingsbrief nummer AB37362186, p. 4000880.

36 Document O1, begeleidingsbrief nummer AB33961754, p. 4000039 en weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 8, p. 3100151.

37 Weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 8, p. 3100151 en document P1, begeleidingsbrief nummer AB38158855, p. 4000016.

38 Weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 9, p. 3100168 en begeleidingsbrief nummer AB38100987, p. 4000859.

39 Proces-verbaal zaaksdossier [bedrijf 2] , p. 3000005-3000006.

40 Document A2, begeleidingsbrief nummer AB04050844, p. 4000810.

41 Weegbon, p. 4000373.

42 Weergave tanklijst stortput in selectiedossier 1, p. 3000034.

43 Weergave tanklijst tank 1 in selectiedossier 1, p. 3000035.

44 Weergave tanklijst tank 1 in selectiedossier 1, p. 3000038 en begeleidingbrief nummer AB17017167.

45 Weergave tanklijst tank 1 in selectiedossier 1, p. 3000040 en begeleidingsbrief nummer AB17017376, p. 4000374.

46 Document B2, begeleidingsbrief nummer AB05367679, p. 4000807 en weergave tanklijst stortput in selectiedossier 2, p. 3000053.

47 Weergave tanklijst stortput en weergave tanklijst tank 2 in selectiedossier 2, p. 3000053-3000054.

48 Document C2, begeleidingsbrief nummer AB05367676, p. 4000804.

49 Weergave tanklijst stortput in selectiedossier 3, p. 3000067.

50 Weergave tanklijst tank 1 in selectiedossier 3, p. 3000068.

51 Weergave tanklijst tank 1 in selectiedossier 3, p. 3000069 en document D2, begeleidingsbrief nummer AB17758528, p. 4000325A.

52 Document E2, begeleidingsbrief nummer AB18188365, p. 4000593.

53 Weergave tanklijst tank 5 in selectiedossier 4, p. 3000085.

54 Weergave tanklijst tank 5 in selectiedossier 4, p. 3000089 en document F2, begeleidingsbrief nummer AB17757574, p. 4000602.

55 Document G2, begeleidingsbrief nummer AB18188645, p. 400774.

56 Weergave tanklijst stortput in selectiedossier 5, p. 3000107.

57 Weergave tanklijst tank 2 in selectiedossier 5, p. 3000113 en document H2, begeleidingsbrief nummer AB18188708, p. 4000573.

58 Document I2, begeleidingsbrief AB37359419, p. 4000777.

59 Weergave tanklijst stortput en tank 1 in selectiedossier 6, p. 3000130-3000131.

60 Weergave tanklijsten tank 1 en tank 2 in selectiedossier 6, p. 3000131-3000132 en document J2, begeleidingsbrief nummer AB37361420, p. 4000106.

61 Weergave tanklijst tank 1 in selectiedossier 6, p. 3000133 en document K2, begeleidingsbrief nummer AB37358874, p. 4000585.

62 Weergave tanklijst tank 1 in selectiedossier 6, p. 3000135 en document L2, begeleidingsbrief nummer AB37357533, p. 4000581.

63 Weergave tanklijsten tank 1 en opslag in selectiedossier 6, p. 3000137 en document M2, begeleidingsbrief nummer AB37361473, p. 4000587.

64 Begeleidingsbrief nummer AB33170402, p. 4000795.

65 Weergave tanklijsten stortput en tank 1 in selectiedossier 7, p. 3000152-3000153.

66 Weergave tanklijsten tank 1 en tank 2 in selectiedossier 7, p. 3000155 en document N2, begeleidingsbrief nummer AB37362029, p. 4000075.

67 Document O2, begeleidingsbrief nummer AB37362150, p. 4000792.

68 Weergave tanklijst stortput in selectiedossier 8, p. 3000168.

69 Weergave tanklijst stortput in selectiedossier 8, p. 3000168-3000169 en weergave tanklijst tank 2 in selectiedossier 8, p. 3000169 en document P2, begeleidingsbrief nummer AB38100939, p. 4000073.

70 Weergave tanklijst stortput in selectiedossier 8, p. 3000168-3000169 en weergave tanklijst tank 2 in selectiedossier 8, p. 3000169 en document Q2, begeleidingsbrief nummer AB38100909, p. 4000060.

71 Document R2, begeleidingsbrief nummer AB37362153, p. 4000789.

72 Weergave tanklijsten stortput en tank 2 in selectiedossier 9, p. 3000186.

73 Weergave tanklijst tank 2 in selectiedossier 9, p. 3000190 en document S2, begeleidingsbrief nummer AB38158079, p. 4000128.

74 Weergave tanklijst tank 2 in selectiedossier 9, p. 3000194 en document W2, begeleidingsbrief nummer AB38102622, p. 4000067.

75 Weergave tanklijsten tank 2, tank 3 en ‘rechtstreeks’ in selectiedossier 9, p. 3000190, dagstaat chauffeur, p. 4000114 en document T2, begeleidingsbrief nummer AB38158081, p. 4000142.

76 Weergave tanklijsten tank 2 en tank 5 in selectiedossier 9, p. 3000196 en document X2, begeleidingsbrief nummer AB38100576, p. 4000132.

77 Weergave tanklijsten tank 2 en ‘rechtstreeks’ in selectiedossier 9, p. 3000190 en dagstaat chauffeur, p. 4000113.

78 Weergave tanklijsten tank 2 en ‘rechtstreeks’ in selectiedossier 9, p. 3000190 en document U2, begeleidingsbrief nummer AB38158122, p. 4000140.

79 Weergave tanklijst tank 2 in selectiedossier 9, p. 3000190 en document V2, begeleidingsbrief nummer AB38158278, p. 4000135.

80 Proces-verbaal zaaksdossier [bedrijf 14] , p. 3200005.

81 Proces-verbaal deelonderzoek Vetresidu AVI [bedrijf 14] , p. 3200033.

82 Weergave tanklijst tank 6 in selectiedossier 1, p. 32000053.

83 Weergave tanklijst tank 6 en tank ‘rechtstreeks’ in selectiedossier 1, p. 3200053 en 3200056, dagstaat chauffeur, p. 4000286 en document A3, begeleidingsbrief nummer AB17017271, p. 4000366.

84 Selectiedossier 2 van zaaksdossier [bedrijf 14] vetresidu, p. 3200063.

85 Dagstaat chauffeur 17 april 2012, p. 4000278, weergave tanklijst ‘rechtstreeks’ in selectiedossier 2, p. 3200066 en begeleidingsbrief nummer AB05367516, p. 4000745.

86 Proces-verbaal van verhoor [getuige 3] , p. 40004897.

87 Selectiedossier 3 van zaaksdossier [bedrijf 14] – vetresidu, p. 3200077.

88 Dagstaat chauffeur, p. 4000284, weergave tanklijst ‘rechtstreeks’ in selectiedossier 3, p. 3200078 en proces-verbaal van verhoor [getuige 3] , p. 40004898.

89 Begeleidingsbrief nummer AB18188535, p. 4000749 en weergave tanklijst tank 6 in selectiedossier 4, p. 3200089.

90 Weergave tanklijst tank 6 in selectiedossier 4, p. 3200089 en document F3, begeleidingsbrief nummer AB18189117, p. 4000843.

91 Dagstaat chauffeur 11 oktober 2013, p. 4000545 en document G3, begeleidingsbrief nummer AB01812481, p. 4000737.

92 Dagstaat chauffeur 12 oktober 2013, p. 4000544.

93 Weergave tanklijst ‘rechtstreeks’ in selectiedossier 5, p. 3200103.

94 Selectiedossier 6 van zaaksdossier [bedrijf 14] – vetresidu, p. 3200111.

95 Dagstaat chauffeur 20 december 2013, p. 4000514 en document I3, begeleidingsbrief nummer AB37360890, p. 4000719.

96 Weergave tanklijst ‘rechtstreeks’ in selectiedossier 6, p. 3200116.

97 Dagstaat chauffeur 12 februari 2014, p. 4000118.

98 Weergave tanklijst ‘rechtstreeks’ in selectiedossier 7, p. 3200129.

99 Proces-verbaal van verhoor [getuige 3] , p. 40004898.

100 Begeleidingsbrief nummer AB37362405, p. 4000713.

101 Dagstaat chauffeur [getuige 3] 31 maart 2014, p. 4000117 en agenda 31 maart 2014, p. 4000234.

102 Weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 8, p. 3200140-3200141.

103 Weergave tanklijsten tank 4 en tank 5 in selectiedossier 8, p. 3200142 en document M3, begeleidingsbrief nummer AB37362398, p. 4000873.

104 Dagstaat chauffeur [getuige 18] 23 april 2014, p. 4000200; agenda 23 april 2014, p. 400236 en weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 9, p. 3200156.

105 Weergave tanklijsten tank 4 en tank 5 in selectiedossier 9, p. 3200156 en document N3, begeleidingsbrief nummer AB38100992, p. 4000815.

106 Proces-verbaal deelonderzoek Zuurwater [bedrijf 14] , p. 3200169.

107 Document A4, begeleidingsbrief nummer AB05368594, p. 4000748 en weergave tanklijst tank 3 in selectiedossier 1, p. 3200185.

108 Document B4, begeleidingsbrief nummer AB17016993, p. 4000363 en weergave tanklijst tank 3 en tank 4 in selectiedossier 1, p. 3200185.

109 Document C4, begeleidingsbrief nummer AB01816988, p. 4000758 en weergave tanklijst tank 3 in selectiedossier 2, p. 3200200.

110 Weergave tanklijst tank 3 in selectiedossier 2, p. 3200200 en document D4, begeleidingsbrief nummer AB17756562, p. 4000414.

111 Document E4, begeleidingsbrief nummer AB17334838, p. 4000755 en weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 3, p. 3200215.

112 Weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 3, p. 3200215 en document F4, begeleidingsbrief nummer AB17758679, p. 4000837.

113 Document G4, begeleidingsbrief nummer AB18187413, p. 4000608 en weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 4, p. 3200230.

114 Weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 4, p. 3200230.

115 Weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 4, p. 3200230 en document H4, begeleidingsbrief AB18189282, p. 4000612.

116 Document I4, begeleidingsbrief nummer AB18187417, p. 4000589 en weergave tanklijst tank 5 in selectiedossier 5, p. 3200245.

117 Weergave tanklijst tank 5 in selectiedossier 5, p. 3200245 en document J4, begeleidingsbrief AB37359930, p. 4000851.

118 Document K4, begeleidingsbrief nummer AB37361191, p. 4000732 en weergave tanklijst tank 5 in selectiedossier 6, p. 3200261.

119 Weergave tanklijst tank 5 en tank 4 in selectiedossier 6, p. 3200261 en document L4, begeleidingsbrief nummer AB37358920, p. 4000567.

120 Document M4, begeleidingsbrief nummer AB37361934, p. 4000047 en weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 7, p. 3200275.

121 Weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 7, p. 3200275 en document N4, begeleidingsbrief nummer AB37357926, p. 4000821.

122 Document O4, begeleidingsbrief nummer AB37361933, p. 4000036 en weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 8, p. 3200290.

123 Weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 8, p. 3200290 en document P4, begeleidingsbrief nummer AB38158547, p. 4000861.

124 Document Q4, begeleidingsbrief nummer AB38158311, p. 4000205 en weergave tanklijst tank 4 in selectiedossier 9, p. 3200306.

125 Weergave tanklijsten tank 4 en tank 6 in selectiedossier 9, p. 3200306 en document R4, begeleidingsbrief nummer AB38158116, p. 4000071.

126 In de Europese Afvalstoffenlijst (Eural) wordt via een stappenplan aan afvalstoffen een code toegekend. Hiermee kan bepaald worden of een afvalstof gevaarlijk is of niet. Alle afvalstoffen vallen onder een van de codes van de Europese afvalstoffenlijst. Indien er sprake is van een gevaarlijke afvalstof, wordt dit weergegeven met een asterisk (*) achter de code.

127 Vergunningvoorschrift 9.5.1, p. 40002599.

128 Proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot mengen afvalstoffen, p. 40002517-40002520.

129 NFI rapport van 21 oktober 2014, p. 4001983-4001991

130 Rapport van het NFI 30 oktober 2014, p. 4002002-4002011.

131 NFI rapport van 11 september 2014, p. 4001626-4001637.

132 Vergunningvoorschrift 3.2.9, p. 40002588.

133 Vergunningvoorschrift 9.1.1, p. 40002597.

134 Onderzoek naar het acceptatie- en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie/interne controle bij [bedrijf 1] , p. 10030.

135 Acceptatie- en verwerkingsbeleid, Administratieve Organisatie en Interne Controle, 31 oktober 2006, p. 4000144. Genoemde voorschriften staan vermeld op p. 4000149 en 4000151.

136 Onderzoek naar het acceptatie- en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie/interne controle bij [bedrijf 1] , p. 10040 ( [bedrijf 2] ) en p. 10042 ( [bedrijf 3] ).

137 Acceptatie- en verwerkingsbeleid, Administratieve Organisatie en Interne Controle, 31 oktober 2006, p. 4000149-4000151.

138 Proces-verbaal bevindingen LMA meldingen [bedrijf 3] , p. 4001571-4001579.

139 Proces-verbaal bevindingen LMA meldingen [bedrijf 2] , p. 4001564-4001570.

140 Acceptatie- en verwerkingsbeleid, Administratieve Organisatie en Interne Controle, 31 oktober 2006, p. 4000150.

141 Rapport Onderzoek naar het acceptatie- en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie/ interne controle bij [bedrijf 1] , 1 april 2015, p. 10039; Analyserapport Grond-, gewas- en milieulaboratorium Zeeuws-Vlaanderen B.V., 1 oktober 2010, p. 4000190.

142 Proces-verbaal van verhoor [getuige 6] , p. 40004560 en p. 40004573.

143 Proces-verbaal van verhoor van [getuige 7] bij de rechter-commissaris, [geboortedatum] 2016, antwoord op vraag 9 van de raadsman.

144 Proces-verbaal van verhoor [getuige 8] , p. 40004081.

145 Proces-verbaal van verhoor [getuige 9] bij de rechter-commissaris, 14 oktober 2016, antwoord op vragen 8 en 9 van de raadsman.

146 Proces-verbaal van verhoor [getuige 8] , p. 40004083.

147 Proces-verbaal van verhoor [getuige 8] , p. 40004113.

148 Proces-verbaal van bevindingen, p. 4002031-4002033.

149 Proces-verbaal van verhoor van [getuige 11] , p. 40004630-40004631.

150 Proces-verbaal van bevindingen, p. 4002031-4002033.

151 Proces-verbaal van bevindingen, p. 4002031-4002033.

152 Uittreksel Kamer van Koophandel, p. 40002432.

153 Proces-verbaal van bevindingen, p. 4002031-4002033.

154 Proces-verbaal van bevindingen, p. 4002031-4002033.

155 Online inzage uittreksel Kamer van Koophandel, p. 40002415.

156 Online inzage uittreksel Kamer van Koophandel, p. 40002334.

157 Rapport van het NFI van 20 oktober 2014, p. 4001993-4002000.

158 Proces-verbaal mbt verkrijgen te accepteren afvalstoffen [bedrijf 10] + bijlage, p. 4002173-4002175.

159 Proces-verbaal mbt vergunde afvalstoffen [bedrijf 4] + bijlage, p. 4002145-4002172.

160 Proces-verbaal samenstelling WLOM, p. 4001640-4001642.

161 Proces-verbaal van bevindingen, p. 4001433-4001438.

162 Proces-verbaal van verhoor [getuige 10] , p. 40004623.

163 Voorschriften behorend bij de vergunning, p. 40005978.

164 Voorschrift 2.1 van de vergunningvoorschriften [adres 9] in [plaats 11] , nagezonden met PV bevindingen PVB20171018.

165 Proces-verbaal van verhoor [getuige 11] , p. 40004631.

166 Proces-verbaal van verhoor [bedrijf 11] , p. 40004806 en 40004811.

167 Proces-verbaal van bevindingen, p. 4002031-4002033.

168 Algemeen proces-verbaal zaaksdossier [bedrijf 2] , p. 3000019-3000020.

169 Proces-verbaal van bevindingen, p. 4002031-4002033.

170 Tweede aanvulling proces-verbaal van verdenkingen, p. 4001439-4001440.

171 Brief van [bedrijf 1] van 26 juni 2013, p. 4001314.

172 Proces-verbaal van verhoor [getuige 8] , p. 40004105-40004106.

173 Proces-verbaal van verhoor [getuige 8] , p. 40004069.

174 Verklaring van verdachte ter zitting van 6 november 2017.

175 Begeleidingsbrief nummer AB17333357, p. 4000383 (naar [bedrijf 11] ); begeleidingsbrief nummer AB18189104, p. 4000865 (naar [bedrijf 18] ) en begeleidingsbrief nummer AB37362186, p. 4000880 (naar [bedrijf 12] ).

176 Begeleidingsbrief nummer AB18188708, p. 4000573 (naar [bedrijf 6] ); begeleidingsbrief nummer AB37357533, p. 4000581 (naar [bedrijf 8] ) en begeleidingsbrief nummer AB37361473, p. 4000587 (naar [bedrijf 9] ).

177 Proces-verbaal van verhoor [getuige 8] , p. 40004113.

178 Proces-verbaal van verhoor [getuige 8] , p. 40004115.

179 Proces-verbaal van verhoor [getuige 8] , p. 40004181.

180 Proces-verbaal van verhoor [getuige 8] , p. 40004176.

181 Verklaring van verdachte, afgelegd ter zitting van 6 november 2017.

182 NFI rapport van 21 oktober 2014, p. 4001983-4001991

183 p. 4000641.

184 p. 4000635.

185 p. 4000631.

186 p. 4000623.

187 p. 4000620.

188 p. 4000009.

189 p. 4000039.

190 Rapport van het NFI van 20 oktober 2014, p. 4001993-4002000.

191 p. 4000383 en p. 4000402.

192 p. 4000606 en p. 4000016.

193 p. 4000865.

194 p. 4000880.

195 Document G1, begeleidingsbrief nummer AB21522743, p. 4000628.

196 Document H1, begeleidingsbrief nummer AB01817048, p. 4000597.

197 Proces-verbaal van verhoor [getuige 19] , p. 4001184-4001186.

198 Proces-verbaal van verhoor [getuige 12] , p. 40004826-40004829.

199 Proces-verbaal van verhoor [getuige 13] , p. 40004465.

200 Acceptatie- en verwerkingsbeleid, Administratieve Organisatie en Interne Controle, 31 oktober 2006, p. 4000148-4000149.

201 Verklaring van verdachte, afgelegd ter zitting van 6 november 2017.

202 Proces-verbaal van verhoor [getuige 8] , p. 40004188.

203 Proces-verbaal van verhoor [getuige 8] , p. 40004081.

204 Verklaring van verdachte, afgelegd ter zitting van 6 november 2017.

205 Proces-verbaal van verhoor [getuige 1] , p. 40004272.

206 Proces-verbaal van verhoor [getuige 8] , p. 40004120.

207 Rapport van het NFI 30 oktober 2014, p. 4002002-4002011.

208 p. 4000810.

209 p. 4000807.

210 p. 4000804.

211 p. 4000593.

212 p. 4000774.

213 p. 4000777.

214 p. 4000792.

215 p. 4000789.

216 Rapport van het NFI van 20 oktober 2014, p. 4001993-4002000.

217 p. 4000323.

218 p. 4000106.

219 p. 4000075.

220 p. 4000073.

221 p. 4000128.

222 p. 4000142.

223 p. 4000140.

224 p. 4000135.

225 p. 4000573.

226 p. 4000060.

227 p. 4000067.

228 p. 4000602.

229 p. 4000584.

230 p. 4000132.

231 p. 4000581.

232 p. 4000587.

233 Proces-verbaal van verhoor [getuige 14] , p. 40004665-40004666.

234 Proces-verbaal van verhoor [getuige 13] , p. 40004513.

235 Verklaring van verdachte, afgelegd ter zitting van 6 november 2017.

236 Rapport van het NFI van 20 oktober 2014, p. 4001993-4002000.

237 p. 4000366.

238 p. 4000843.

239 p. 4000815.

240 p. 4000873.

241 p. 4000745.

242 p. 4000716.

243 p. 4000761.

244 p. 4000719.

245 p. 4000737.

246 p. 4000875.

247 p. 4000840.

248 p. 4000869.

249 p. 4000889.

250 p. 4000849.

251 NFI rapport van 11 september 2014, p. 4001626-4001637.

252 p. 4000748.

253 p. 4000758.

254 p. 4000755.

255 p. 4000608.

256 p. 4000588.

257 p. 4000732.

258 p. 4000046.

259 p. 4000036.

260 p. 4000205.

261 Rapport van het NFI van 20 oktober 2014, p. 4001993-4002000.

262 p. 4000414.

263 p. 4000837.

264 p. 4000861.

265 p. 4000612.

266 p. 4000071.

267 p. 4000062.

268 p. 4000851.

269 p. 4000821.

270 p. 4000567.

271 Proces-verbaal van verhoor [getuige 15] , p. 40004715.

272 Verklaring van verdachte, afgelegd ter zitting van 6 november 2017.

273 Verklaring van verdachte, afgelegd ter zitting van 6 november 2017.

274 Proces-verbaal van verhoor [getuige 12] , p. 40004840.

275 Proces-verbaal van verhoor [getuige 15] , p. 40004718.

276 Verklaring van verdachte ter zitting van 6 november 2017.

277 Proces-verbaal van verhoor van [getuige 16] bij de rechter-commissaris, 7 oktober 2016.