Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2017:6235

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
29-11-2017
Datum publicatie
05-12-2017
Zaaknummer
6210842 / CV EXPL 17-10600
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kanton. Koop op afstand. Gedaagde betwist de bestelling en de ontvangst van detoxformule. De kantonrechter wijst de vordering af, omdat niet is komen vast te staan dat de handtekening op het leverbewijs de handtekening van gedaagde is. Geen bewijslevering, want ook op grond van artikel 6:230m lid 1 BW zou de vordering worden afgewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/6364
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 6210842 \ CV EXPL 17-10600 \ 520 \ 32268

uitspraak van

vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Direct Pay Services B.V.

gevestigd te Barendrecht

eisende partij

gemachtigde Webcasso B.V.

tegen

[gedaagde]

wonende te [adres gedaagde]

gedaagde partij

procederend in persoon

Partijen worden hierna Direct Pay en [gedaagde] genoemd.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 12 juni 2017 met producties;

- de conclusie van antwoord met producties;

- de conclusie van repliek met producties;

- de conclusie van dupliek.

2 Het geschil en de beoordeling

2.1.

Direct Pay vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, dat de kantonrechter [gedaagde] veroordeelt om aan haar te betalen een bedrag van € 100,56 (bestaande uit de hoofdsom van € 59,95, de wettelijke rente tot 12 juni 2017 van € 0,61 en de buitengerechtelijke incassokosten van € 40,00), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 12 juni 2017 tot aan de dag van volledige betaling. Tevens vordert Direct Pay veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten, vermeerderd met de BTW over de daarvoor in aanmerking komende kosten.

2.2.

Direct Pay legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagde] een bestelling voor detoxformule heeft geplaatst via de website van Healthy People B.V.: Detoxformule.nl. [gedaagde] heeft hierbij gekozen voor de optie om achteraf te betalen via Billink B.V. (hierna: Billink). Detoxformule heeft de bestelling verzonden naar het door [gedaagde] opgegeven adres: Bovendijk 4 te [adres gedaagde]. [gedaagde] heeft, ondanks diverse herinneringen en aanmaningen, nagelaten de factuur te voldoen. Direct Pay is de rechtsopvolger onder bijzondere titel van Billink, die de onderhavige vordering op [gedaagde] heeft overgenomen van Detoxformule. Direct Pay heeft de vordering uit handen moeten geven en maakt daarom aanspraak op de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.

2.3.

[gedaagde] heeft de vordering betwist en als verweer aangevoerd dat hij nooit een bestelling op de website van Detoxformule heeft geplaatst en ook nooit iets heeft ontvangen.

3 De beoordeling

3.1.

De kern van het geschil is of tussen [gedaagde] en Detoxformule een overeenkomst tot stand is gekomen, zoals Direct Pay stelt en [gedaagde] betwist.

3.2.

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Direct Pay het bestaan van voormelde overeenkomst onvoldoende onderbouwd. Zij heeft het immers gelaten bij de stelling dat de juiste gegevens (van [gedaagde]) zijn ingevuld op de website www.detoxformule.nl en dat er op 6 december 2016 voor aflevering is getekend door “MR [gedaagde]”. Een stuk waaruit de daadwerkelijke bestelling van [gedaagde] blijkt, ontbreekt echter.

Daarbij wordt ten overvloede opgemerkt dat het, voor zover sprake was geweest van een bestelling van [gedaagde], op de weg van DetoxFormule had gelegen om “onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod te bevestigen” (zie artikel 5 lid 2 van de algemene voorwaarden). Dit is echter gesteld noch gebleken.

3.3.

Voor zover Direct Pay heeft willen betogen dat DetoxFormule uit het door

“MR [gedaagde]” ondertekende afleverbewijs heeft mogen afleiden dat sprake was van een overeenkomst met [gedaagde], heeft dit betoog niet het gewenste resultaat. Gelet op de betwisting van [gedaagde] dat de handtekening van hem is, komt dit niet (althans niet zonder nadere bewijslevering) vast te staan.

3.4.

In casu wordt geen aanleiding gezien Direct Pay toe te laten tot bewijslevering als hiervoor bedoeld. Immers, zelfs als Direct Pay hierin zou slagen, dan zou de vordering niet voor toewijzing in aanmerking komen, gelet op het – ambtshalve te toetsen – artikel 6:230m lid 1 BW, waarvan niet ten nadele van de consument mag worden afgeweken. Nu gesteld noch gebleken is dat DetoxFormule enige van de in dit artikel opgenomen informatie heeft verschaft aan [gedaagde], zou de overeenkomst vernietigbaar zijn, zodat [gedaagde] hieraan niet gehouden zou kunnen worden.

3.5.

Gelet op het bovenstaande wijst de kantonrechter de vordering af.

3.6.

Direct Pay wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten dragen. Deze worden aan de zijde van [gedaagde] begroot op € 50,00.

4 De beslissing

De kantonrechter

4.1.

wijst de vorderingen af;

4.2.

veroordeelt Direct Pay in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] begroot op € 50,00.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. E. Horsthuis en in het openbaar uitgesproken op