Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2017:5507

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
24-10-2017
Datum publicatie
24-10-2017
Zaaknummer
05/740166-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank doet geen uitspraak in zaak waarbij man verdacht wordt van ontucht met minderjarige en aanranding, maar wijst een tussenvonnis. Tijdens de beraadslaging is namelijk gebleken dat het onderzoek niet volledig is geweest. De rechtbank acht zich onvoldoende ingelicht over de persoon van de verdachte en acht nader onderzoek naar de persoon van verdachte, in de vorm van een dubbelrapportage van het NIFP, dan ook noodzakelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer : 05/740166-16

Datum uitspraak : 24 oktober 2017

Tegenspraak

Tussenvonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedag] 1979 te [geboorteplaats] , wonende te [adres]

raadsvrouw: mr. I.M. d’Hont, advocaat te Breda.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2010 tot en met 27 september 2015 te [plaats] , in de gemeente [plaats] , (telkens) door (een) feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handelingen, bestaande uit
- voornoemde [slachtoffer] zich laten uitkleden, teneinde zich door hem, verdachte, te laten aanschouwen en/of te bekijken en/of
- strelen en/of betasten van de ontblote borsten van die [slachtoffer] en/of (daarbij) likken en/of zuigen aan diens tepels en/of
- betasten van de vagina van die [slachtoffer] en/of (daarbij) wrijven met zijn vinger(s) tussen en/of langs de schaamlippen van die [slachtoffer] en/of
- gaan liggen op het geheel ontklede lichaam van die [slachtoffer] en/of (daarbij) drukken en/of gedrukt gehouden van zijn (stijve) penis op/tegen het ontklede lichaam en/of tussen de benen van die [slachtoffer] en/of
- ontbloten van zijn penis en/of zijn penis (vervolgens) tonen aan die [slachtoffer] en/of
- zichzelf masturberen in aanwezigheid van die [slachtoffer] en/of (daarbij) brengen van zijn vrijgekomen voorvocht en/of sperma op de lippen en/of in de mond van [slachtoffer] en/of
- die [slachtoffer] één of meer voorwerpen(en) (kinderfluit en/of een banaan en/of een tube tandpasta) in haar vagina laten inbrengen en/of (daarbij) kenbaar maken dat zij haar vagina moest 'opmeten' teneinde, hem, verdachte te kunnen 'ontvangen',
bestaande de feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte
- misbruik heeft gemaakt van een uit feitelijk verhoudingen voortvloeiend overwicht op [slachtoffer] , gelet op het leeftijdsverschil tussen hem (verdachte) en [slachtoffer] en/of gelet op de verhouding tussen hem (verdachte) als pleegvader/verzorger/gezinslid en [slachtoffer] als pleegkind/kind dat aan zijn zorg was toevertrouwd/gezinslid en/of
- misbruik heeft gemaakt van de ongelijkwaardige relatie tussen hem (verdachte) en [slachtoffer] en/of
- misbruik heeft gemaakt van zijn psychische/geestelijke overwicht op die [slachtoffer] en/of
- vertelde aan die [slachtoffer] dat genoemde ontuchtige handelingen uit naam van God moesten plaatsvinden en/of zich tegenover [slachtoffer] presenteerde als een profeet van God en daarmee die [slachtoffer] in een afhankelijkheidsrelatie met hem (verdachte) heeft gebracht waarmee verdachte misbruik heeft gemaakt van het ontstane psychisch overwicht op die [slachtoffer]

en/of
- misbruik heeft gemaakt van de devotie/godvruchtigheid van [slachtoffer] en/of
- misbruik heeft gemaakt van de kwetsbaarheid van [slachtoffer] en/of
- de inhoud van de telefoon en/of het dagboek van die [slachtoffer] controleerde en aldus een beklemmende situatie heeft doen ontstaan voor die [slachtoffer] ;

2.

hij (als pleegouder/verzorger) op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2010 tot en met 08 mei 2012 te [plaats] , in de gemeente [plaats] , (telkens) ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [slachtoffer] , geboren op 09 mei 1994, immers heeft hij en/of is hij, verdachte, één of meermalen:
- voornoemde [slachtoffer] zich laten uitkleden, teneinde zich door hem, verdachte, te laten aanschouwen en/of te bekijken en/of
- de ontblote borsten van die [slachtoffer] gestreeld en/of betast en/of (daarbij) aan diens tepels gelikt en/of gezogen en/of
- de vagina van die [slachtoffer] betast en/of bevoeld en/of daarbij met zijn vinger(s) tussen en/of langs de schaamlippen gewreven en/of
- op het geheel ontklede lichaam van die [slachtoffer] gaan liggen en/of heeft (daarbij) zijn (stijve) penis op/tegen het ontklede lichaam en/of tussen de benen van die [slachtoffer] gedrukt en/of gedrukt gehouden en/of

- zijn penis ontbloot en/of (vervolgens) aan die [slachtoffer] getoond en/of
- zichzelf gemasturbeerd in aanwezigheid van die [slachtoffer] en/of (daarbij) zijn vrijgekomen voorvocht en/of sperma op de lippen en/of in de mond van [slachtoffer] gebracht en/of
- die [slachtoffer] één of meer voorwerpen(en) (kinderfluit en/of een banaan en/of een tube tandpasta) in haar vagina laten inbrengen en/of (daarbij) kenbaar gemaakt dat zij haar vagina moest 'opmeten' teneinde, hem, verdachte te kunnen 'ontvangen'.

2 Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op de terechtzittingen van 16 juni 2017 en 10 oktober 2017 onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. I.M. d’Hont, advocaat te Breda.

De benadeelde partij is verschenen en is bijgestaan door mr. R.E.H. Jager, advocaat te Amersfoort. Ter terechtzitting heeft de benadeelde partij een slachtofferverklaring voorgelezen.

De officier van justitie, mr. J. Kolkman, heeft gerekwireerd.

Verdachte en zijn raadsvrouw hebben het woord ter verdediging gevoerd.

De rechtbank heeft het onderzoek ter terechtzitting gesloten.

3 Motivering van de beslissing

Tijdens de beraadslaging is de rechtbank tot de conclusie gekomen dat het onderzoek niet volledig is geweest. De rechtbank acht zich onvoldoende ingelicht over de persoon van de verdachte en acht nader onderzoek naar de persoon van de verdachte daarom noodzakelijk, zonder daarbij vooruit te lopen op enige beslissing op grond van de artikelen 348 en 350 van het Wetboek van Strafvordering.

De rechtbank acht het noodzakelijk dat het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) een multidisciplinaire rapportage zal opstellen. Op basis van deze rapportage moet een aanvullend reclasseringsrapport worden opgesteld.

Gezien het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het onderzoek dient te worden heropend en vervolgens dient te worden geschorst voor onbepaalde tijd.

De rechtbank verzoekt de officier van justitie de resultaten van het onderzoek tijdig voor de nieuw te bepalen zittingsdatum aan de rechtbank te doen toekomen.

4 De beslissing

De rechtbank:

 heropent het onderzoek;

 schorst het onderzoek voor onbepaalde tijd, waarbij de zaak op een zitting wordt geplaatst van de meervoudige strafkamer, waarin de zittingscombinatie bij voorkeur ongewijzigd blijft;

 draagt op aan de officier van justitie om het NIFP opdracht te geven tot het opmaken van een multidisciplinaire rapportage en vervolgens om de reclassering opdracht te geven tot het opmaken van een aanvullend reclasseringsrapport;

 stelt de stukken in handen van de officier van justitie;

 gelast de oproeping van verdachte en zijn raadsvrouw en de kennisgeving aan de benadeelde partij en haar raadsvrouw tegen de nader te bepalen terechtzitting.

Dit verkort vonnis is gewezen door mr. H.C. Leemreize (voorzitter), mr. M.F. Gielissen en
mr. M.P. Bos, rechters, in tegenwoordigheid van mr. L.R. van Damme, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 24 oktober 2017.

Mr. Bos is buiten staat dit tussenvonnis mede te ondertekenen.