Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2017:4808

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
05-09-2017
Datum publicatie
19-09-2017
Zaaknummer
05/323929 / ZJ RK 17-628
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging machtiging gesloten jeugdhulp

De kinderrechter wijst het verzoek toe voor de duur van negen maanden. De minderjarige kan dan wennen aan een open(er) setting en de hulpverlening heeft de tijd om de juiste vervolgstap voor te bereiden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK GELDERLAND

Team familie- en jeugdrecht

Zittingsplaats: Zutphen

zaakgegevens : C/05/323929 / ZJ RK 17-628

datum uitspraak: 5 september 2017

beschikking machtiging gesloten jeugdhulp

in de zaak van

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, hierna te noemen de Gecertificeerde Instelling (GI),

gevestigd te Amsterdam,

betreffende

[naam minderjarige] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , hierna te noemen [naam minderjarige] .

Het procesverloop
Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoekschrift met bijlagen van de GI van 20 juli 2017, ingekomen bij de griffie op
24 juli 2017;

- de brief met bijlagen van de GI van 17 augustus 2017, ingekomen bij de griffie op
18 augustus 2017;

- het e-mailbericht met bijlage van de GI van 30 augustus 2017;

- de verklaring van 30 augustus 2017 dat een voorziening nodig is op het gebied van jeugdhulp en verblijf, niet zijnde verblijf bij een pleegouder;

- de instemmende verklaring van 11 augustus 2017 van de gekwalificeerde gedragswetenschapper.

Op 5 september 2017 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de minderjarige [naam minderjarige] , bijgestaan door mr. A.M.P.M. Adank, advocaat te Utrecht,

- de moeder, als informant,

- een vertegenwoordiger van de GI.

Opgeroepen en niet verschenen is:

- de vader.

De feiten
Bij beschikking van 8 april 2016 van de rechtbank Den Haag is [naam minderjarige] onder voogdij gesteld van de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

[naam minderjarige] woont bij de groep [naam] te [plaats] .

Bij beschikking van 30 augustus 2016, hersteld bij beschikking van 28 februari 2017, is een machtiging gesloten jeugdhulp verleend met ingang van 18 september 2016 tot uiterlijk

18 september 2017 betreffende [naam minderjarige] .

Het verzoek

Op 18 september 2017 loopt de machtiging gesloten jeugdhulp af. De GI heeft een nieuw verzoek ingediend bij de kinderrechter.

De GI heeft een (de kinderrechter leest: verlenging van de) machtiging gesloten jeugdhulp ten aanzien van [naam minderjarige] verzocht voor de duur van twaalf maanden.

Ter zitting heeft de vertegenwoordiger van de GI het verzoek uitgelegd. [naam minderjarige] houdt zich steeds beter aan de regels. Ook gaat het beter met hem op school. Dat is positief. Wel is [naam minderjarige] soms nog agressief. [naam minderjarige] wil graag naar een volgende groep. De GI vindt dat dat nog niet kan. [naam minderjarige] moet meer kunnen wennen aan het leven in een groep waar meer prikkels zijn en laten zien dat hij dan niet agressief wordt. Ook zijn er wachtlijsten bij open groepen, waardoor [naam minderjarige] er niet meteen naartoe kan. De GI vraagt de kinderrechter om de machtiging gesloten jeugdhulp te verlengen voor de duur van een jaar. Dan is er genoeg tijd om de volgende stap voor te bereiden.

Het standpunt van [naam minderjarige]

en zijn advocaat hebben aan de kinderrechter verteld wat hij van het verzoek vindt.

wil graag een volgende stap zetten. Hij vindt een verlenging voor een heel jaar daarom

erg lang. [naam minderjarige] wil liever dat het met een half jaar wordt verlengd. [naam minderjarige] is wel tevreden over

hoe hij bij de groep wordt geholpen. Hij is minder agressief en doet erg zijn best. Wel kan de

spanning soms oplopen door de andere jongeren op de groep. Als [naam minderjarige] te veel spanning

krijgt, kan hij de controle verliezen. De mensen moeten goed rekening houden met hem.

De beoordeling

Een machtiging gesloten jeugdhulp kan worden verleend op basis van artikel 6.1.2, tweede lid, van de Jeugdwet. Daarvoor moet er aan enkele eisen zijn voldaan. De kinderrechter moet van oordeel zijn dat gesloten jeugdhulp noodzakelijk is, omdat er ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen zijn in het leven van [naam minderjarige] , die haar ontwikkeling naar volwassenheid belemmeren. Ook moet het noodzakelijk zijn dat de jeugdhulp in een gesloten setting is, omdat [naam minderjarige] zich anders aan deze jeugdhulp onttrekt of door anderen aan de jeugdhulp wordt onttrokken.

Verder moeten de juiste stukken ingeleverd zijn, zoals de instemmende verklaring van een gekwalificeerde gedragswetenschapper. Onder het kopje “Het procesverloop” is te zien dat deze stukken bij de kinderrechter zijn ingeleverd.

De kinderrechter heeft de stukken gelezen en geluisterd naar wat er tijdens de zitting naar voren is gekomen. De kinderrechter heeft besloten om de machtiging gesloten jeugdhulp te verlengen.

Iedereen is het erover eens dat [naam minderjarige] goed zijn best doet. Hij maakt stappen. [naam minderjarige] is minder agressief en hij doet het goed op school. Ook hoorde de kinderrechter dat [naam minderjarige] in de bouw gaat werken en dat hij ook met verlof mag gaan. Dat is goed om te horen. Het is wel zo dat [naam minderjarige] kwetsbaar is. [naam minderjarige] is groot en sterk en kan goed praten, waardoor mensen wel eens vergeten dat hij nog een kind is. Soms verwachten mensen dan teveel van hem.

Er is soms spanning op de groep door de andere jongeren. De moeder van [naam minderjarige] vertelt hem ook wel eens moeilijke dingen. Dan maakt [naam minderjarige] zich zorgen, maar kan hij er niets mee. Dat geeft hem veel spanning en dan kan hij de controle verliezen.

De kinderrechter is van oordeel dat er nog een tijdje voor nodig is om de volgende stap te kunnen zetten. Een jaar is voor [naam minderjarige] erg lang, maar een half jaar is te kort.

De kinderrechter zal daarom de machtiging gesloten jeugdhulp verlengen voor de duur van negen maanden. Dat geeft de mensen die [naam minderjarige] willen helpen genoeg tijd om te kijken wanneer hij de volgende stap kan zetten. [naam minderjarige] moet intussen zijn best blijven doen om zo weinig mogelijk agressief te zijn. Als er een plekje vrij is bij een open groep of een gezinshuis en als [naam minderjarige] er klaar voor is, dan kan hij worden overgeplaatst.

De beslissing

De kinderrechter:

verlengt de machtiging gesloten jeugdhulp met ingang van 18 september 2017 tot uiterlijk
18 juni 2018 betreffende de minderjarige [naam minderjarige] ;

verklaart dat deze beschikking op grond van artikel 6.1.12, lid 1, van de Jeugdwet uitvoerbaar bij voorraad is;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. S. Djebali, kinderrechter, in tegenwoordigheid van

J.J. van den Boogaard als griffier en in het openbaar uitgesproken op 5 september 2017.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden