Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2017:3659

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
28-06-2017
Datum publicatie
13-07-2017
Zaaknummer
5694738 17-2234
Rechtsgebieden
Goederenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geen online overeenkomst met Bralex aangegaan. Dat NAW-gegevens zijn verstrekt, maakt dat niet anders.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2017/438
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 5694738 \ CV EXPL 17-2234 \ 693\415

uitspraak van 28 juni 2017

vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Direct Pay Services B.V., als rechtsopvolger onder bijzondere titel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Call2Collect B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht

eisende partij

gemachtigde Webcasso B.V.

tegen

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde partij

procederend in persoon

Partijen worden hierna Direct Pay en [gedaagde] genoemd.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 4 januari 2017 met een drietal ongenummerde producties

- de conclusie van antwoord met een productie

- de conclusie van repliek met producties 1 en 2

- de conclusie van dupliek met een tweetal ongenummerde producties.

2 De feiten

2.1.

Op 7 september 2015 stuurt Direct Pay een mededeling van cessie, waarbij ook een bedrag van € 40,00 aan buitengerechtelijke kosten wordt aangezegd (kosteloze aanmaning), naar [Meneer Y] op het [adres] te [woonplaats] .

2.2.

Direct Pay stuurt op 28 september 2015 naar voormeld adres een aankondiging rechtsmaatregelen naar [Meneer Y] .

2.3.

In reactie op een vraag van [gedaagde] stuurt Direct Pay op 12 januari 2017 een e-mailbericht met daarin het overzicht van de bestelling. Daarin staat onder meer het volgende.

(…)

Producten

Aantal Product

1 1x Rasberry Ketone 29,95

(…)

Bedragen

subtotaal 29,95

verzendkosten 5,95

betaald bedrag 45,90

openstaand bedrag -10,00

betaalstatus betaald

(…)

Betalingen

datum bedrag

1 29 09 2013 45,90 (…)

2.4.

Op 24 januari 2017 stuurt [gedaagde] een e-mailbericht naar Direct Pay met daarin onder meer het volgende.

(…)

Heden heb ik bij met Juridisch loket gebeld om inlichtingen in te winnen over deze zaak.

Mij is geadviseerd om te vragen of u een handtekening heeft van ontvangst van de goederen, gezien uw mail, lijkt het geen brievenbus pakket te zijn geweest!

En in de brieven welke ik ontvangen heb van de deurwaarder woonde ik niet meer op het adres in [woonplaats] en heb ik ook nooit een brief in [huidige woonplaats] ontvangen.

Denkt u nu echt al zou de goederen wel geleverd zijn dat ik een bedrag van € 15,90 zo op zou lopen. (…)

3 De vordering en het verweer

3.1.

Direct Pay heeft de veroordeling van [gedaagde] gevorderd tot betaling van een bedrag van € 57,11 (€ 15,90 aan hoofdsom, € 40,00 aan buitengerechtelijke kosten en € 1,21 aan reeds verschenen wettelijke rente) te vermeerderen met de wettelijke rente over € 17,11 vanaf 4 januari 2017 tot aan de dag der algehele voldoening en met de veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

3.2.

Direct Pay heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat [gedaagde] bij Bralex een bestelling heeft geplaatst voor de levering van het product Rasberry Ketone voor een bedrag van € 29,95, waarbij [gedaagde] gekozen heeft voor de optie om het bestelde product achteraf via AfterPay te betalen. [gedaagde] heeft, ondanks diverse herinneringen en aanmaningen, nagelaten om de (volledige) factuur van AfterPay te voldoen. AfterPay heeft haar vordering verkocht en overgedragen aan Call2Collect B.V. en zij heeft vervolgens de vordering verkocht en overgedragen aan Direct Pay. Direct Pay heeft de vordering uit handen moeten geven en maakt daarom aanspraak op de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente. Volgens Direct Pay is het bestelde product bij [gedaagde] afgeleverd. Gezien het tijdsverloop is zij niet meer in de gelegenheid om een afleverbewijs over te leggen, aldus Direct Pay.

3.3.

[gedaagde] heeft de vordering gemotiveerd betwist en als verweer aangevoerd, kort en zakelijk weergegeven en zover hier van belang, dat zij geen product via de website van Bralex heeft besteld. Volgens [gedaagde] heeft zij ook nimmer een pakketje ontvangen. Ook heeft [gedaagde] nimmer de brieven van Direct Pay dan wel haar (voormalig) gemachtigde ontvangen, aangezien zij niet meer woonachtig was op het adres in [woonplaats] . [gedaagde] heeft via diverse e-mailberichten om opheldering verzocht. Daar is niet (meer) op gereageerd. Daar komt bij dat Direct Pay nalaat om aan te geven wie de betaling heeft verricht en, dat volgens het door Direct Pay verstrekte bestellingsoverzicht, het volledig verschuldigde bedrag is voldaan, aldus [gedaagde] .

4 De beoordeling

4.1.

De kern van het geschil is of [gedaagde] met Bralex een overeenkomst is aangegaan, het bestelde product daadwerkelijk aan haar is geleverd en of [gedaagde] , gelet op het bestellingsoverzicht, (nog) iets verschuldigd is.

4.2.

De kantonrechter overweegt hierover als volgt.

Direct Pay heeft haar stelling, dat [gedaagde] bij Bralex een bestelling heeft geplaatst voor de levering van Rasberry Ketone voor een bedrag van € 29,95 en dat deze bij [gedaagde] is afgeleverd, niet nader geconcretiseerd. Voor de kantonrechter staat het, mede gelet op het door [gedaagde] gevoerde verweer, het door Direct Pay verstrekte bestellingsoverzicht (r.ov. 2.3.) en de overige correspondentie, niet vast dat [gedaagde] (online) een bestelling heeft geplaatst voor de levering van Rasberry Ketone voor een bedrag van € 29,95. Uit de enkele omstandigheid dat persoonlijke gegevens van [gedaagde] zijn verstrekt, volgt niet dat zij een overeenkomst is aangegaan voor voormeld product. Voor de kantonrechter staat het, mede gelet op het door [gedaagde] gevoerde verweer, dat zij niet (meer) woonachtig is op het voormelde adres en het feit dat partijen al langere tijd corresponderen over de vraag of [gedaagde] een bestelling heeft geplaatst en het bestelde product heeft ontvangen, niet vast dat [gedaagde] (online) een bestelling heeft geplaatst voor de levering van voormeld product, dus dat partijen een overeenkomst zijn aangegaan. Uit de enkele omstandigheid dat NAW-gegevens zijn verstrekt, volgt dat niet. Daarbij betrekt de kantonrechter ook dat Direct Pay heeft nagelaten om aan te geven van welke bankrekening zij het op 26 september 2013 ontvangen bedrag van € 45,90 heeft ontvangen en waarom, gelet op deze betaling, nog een bedrag van € 15,90 zou openstaan. Het had, gelet op het duidelijke en gemotiveerde verweer van [gedaagde] , het feit dat [gedaagde] vanaf het begin heeft aangegeven dat zij nooit een bestelling heeft geplaatst bij Bralex, de omstandigheid dat zij niet meer woonachtig is op het [adres] te [woonplaats] en de wijze waarop Bralex en Afterpay overeenkomsten sluiten, op de weg van Direct Pay gelegen om hier meer duidelijkheid over te verschaffen en hier meer tegenin te brengen. Dit geldt eveneens voor de stelling van Direct Pay dat voormeld product aan [gedaagde] is afgeleverd. Dat Direct Pay, gezien het tijdsverloop, niet meer in staat is om een (getekend) afleverbewijs over te leggen, doet daar niets aan af. Immers, van Direct Pay had verwacht mogen worden een kopie van het afleverbewijs in haar archief te bewaren. Het enkel stellen dat, gelet op de accurate postbezorging in Nederland, vanuit moet worden gegaan dat het pakket [gedaagde] heeft bereikt, is, mede gelet op het voorgaande en het gemotiveerde verweer van [gedaagde] , onvoldoende.

4.3.

Bezien in het licht van het verweer van [gedaagde] heeft Direct Pay haar stellingen, ter zake van de verschuldigdheid van het bedrag voor het bestelde en afgeleverde product Rasberry Ketone, naar het oordeel van de kantonrechter te weinig onderbouwd om tot (nadere) bewijslevering toegelaten te worden. De kantonrechter wijst de vordering van Direct Pay, gelet op het voorgaande, af. Datzelfde lot treft de nevenvorderingen, nu die daarmee samenhangen.

4.4.

Direct Pay wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten dragen.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

wijst de vorderingen af;

5.2.

veroordeelt Direct Pay in de proceskosten tot deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. A.J. Weerkamp-Beens en in het openbaar uitgesproken op