Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2017:3599

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
11-07-2017
Datum publicatie
11-07-2017
Zaaknummer
05/880270-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Kop:

Veroordeling van 30-jarige man die werkzaam was in de gezondheidszorg, voor het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige gehandicapte jongen die aan zijn hulp/zorg was toevertrouwd als het bezitten en vervaardigen van kinderporno. Ambulante behandeling, beroepsverbod en schadevergoeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/880270-17

Datum uitspraak : 11 juli 2017

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum 1] 1987 te [geboorteplaats] , wonende te [adres 1]

thans gedetineerd te P.I. Arnhem - HvB Arnhem Zuid te Arnhem

raadsman: mr. K. Kok, advocaat te Zwolle.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbaar gehouden terechtzitting van 11 april 2017 en 27 juni 2017.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is, na een door de rechtbank toegewezen vordering wijziging tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1.

hij (werkzaam in de gezondheidszorg en/of maatschappelijke zorg) op één of meer tijdstippen in

of omstreeks de periode van 24 maart 2015 tot 13 februari 2017 te [plaats 1] , gemeente Berg

en Dal, althans in Nederland, (telkens) ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig pupil en/of de aan zijn zorg en/of hulp en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige, [benadeelde 1] , geboren [geboortedatum 2] 2001, door het meermalen, althans éénmaal:

- aanraken/betasten van de blote (stijve) penis van die [benadeelde 1] en/of

- likken van/aan, althans het met de tong/mond aanraken van de blote (stijve) penis van die [benadeelde 1]

;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 24 maart 2015 tot en met 29januari 2017 te [plaats 1] , gemeente Berg en Dal, althans in Nederland, met [benadeelde 1] , geboren op [geboortedatum 2] 2001, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten het meermalen, althans éénmaal:

- aanraken/betasten van de blote (stijve) penis van die [benadeelde 1] en/of

- likken van/aan, althans het met de tong/mond aanraken van de blote (stijve) penis van die [benadeelde 1]

;

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 4mei 2014 tot 13 februari 2017

te [plaats 1] , gemeente Berg en Dal, en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3] , althans in Nederland

meermalen, althans eenmaal, telkens afbeeldingen - en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen - te weten één en/of meer foto’s en/of films/video’s van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten [benadeelde 1] , geboren [geboortedatum 2] 2001 en/of [benadeelde 2] , geboren [geboortedatum 3] 2006, is/was/zijn/waren betrokken of schijnbaar is/was/zijn/waren betrokken,

heeft vervaardigd en/of verspreid welke voornoemde seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:

het met een/de vinger(s)/handen en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het (stijve)

geslachtsdeel van die [benadeelde 1]

(bestandnaam: [naam 7].MOV, screenshots uit fotomap, omschrijving pagina 356 en pagina 358)

en/of

het naakt onder de douche staan door die [benadeelde 2] , waarbij die [benadeelde 2] zijn eigen

piemel aanraakt en/of door het camerastandpunt en/of de uitsnede van de afbeelding(en)

nadrukkelijk het ontblote geslachtsdeel in beeld gebracht wordt, waarbij de afbeelding(en)

(aldus) een onmiskenbare seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.

(pagina 358 en screenshots 1,2 en 3 in de fotomap)

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 04mei 2014 tot 27 februari 2017 te Huissen, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal telkens (een groot aantal) afbeeldingen, te weten een of meet foto’s en/of video’s/films - en/of een of meet gegevensdragers, bevattende afbeeldingen -van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke voornoemde seksuele gedraging(en) —zakelijk weergegeven — bestonden uit:

het met een/de penis en/of vinger(s)/hand(en) en/of voorwerp(en) en/of mond/tong oraal en/of

anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het met een/de penis en/of vinger(s)/hand(en) en/of voorwerp(en) en/of mond/tong oraal en/of

anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(bestandnaam: [naam 8].jpg, foto nummer 9 in de fotomap, omschrijving pagina 353/354)

en/of

het met een/de penis en/of vinger(s)/hand(en) en/of mond/tong betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het met een/de penis en/of vinger(s)/hand(en) en/of voorwerp(en) en/of mond/tong betasten

en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

(bestandnaam: [naam 9].JPG, foto nummer 15 in fotomap, omschrijving pagina 354)

en/of

het door een dier met de penis en/of de tong vaginaal penetreren van het lichaam van een

persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het door een dier likken en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen

en/of de borsten van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

(bestandnaam: [naam 10].jpg, foto nummer 18 in fotomap, omschrijving pagina

354/355)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of

opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze persoto)nten) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandnaam: 18 [naam 1] -185.jpg, foto nummer 20 in de fotomap, omschrijving pagina 355)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandnaam: [naam 11].jpg, foto nummer 24 in de fotomap, omschrijving pagina 355/356)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

4.

Hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 04 mei 2014 tot 27 februari 2017te Huissen, althans in Nederland meermalen, althans eenmaal, (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten video’s en/of foto’s en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten één of meer minderjarig(en) via [naam 2] en/of [naam 3] ,

is/was/zijn/waren betrokken of schijnbaar is/was/zijn/waren betrokken,

heeft vervaardigd en/of verworven,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) — zakelijk weergegeven — bestonden uit:

het uittrekken van kleding, waarna het ontblote geslachtsdeel wordt getoond en/of overgegaan wordt tot masturbatie (pagina’s 65, 86, 89 en 359)

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

Bij alle vier de ten laste gelegde feiten is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Feit 1

Bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal van aangifte van [naam 4] , moeder van [benadeelde 1] p. 377-387 en het proces-verbaal van bevindingen p. 401;

- het proces-verbaal van bevindingen p. 341, 343-344;

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal p. 349-350, 356 en 358;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 27 juni 2017.

Feit 2

Bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal onderzoek [naam 12] p. 194-196;

- het proces-verbaal bevindingen, globale scan p. 274;

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal p. 349-350, 356 en 358;

- het proces-verbaal van verhoor aangever [naam 5] p. 417-418;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 27 juni 2017.

Feit 3

Bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal (TBKK) p. 345-348;

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal p. 349-350, 353-355, 358-360;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 27 juni 2017.

Feit 4

Bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal van bevindingen met bijlagen p. 282- 339;

- het proces-verbaal bevindingen, globale scan p. 274;

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal p. 233-243;

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal p. 359, 360;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 27 juni 2017.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het

Tenlastegelegde onder de feiten 1 primair, 2, 3 en 4 heeft begaan, te weten dat:

1.

hij (werkzaam in de gezondheidszorg en/of maatschappelijke zorg) op één of meer tijdstippen in

of omstreeks de periode van 24 maart 2015 tot 13 februari 2017 te [plaats 1] , gemeente Berg

en Dal, althans in Nederland, (telkens) ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig pupil en/of de aan zijn zorg en/of hulp en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige, [benadeelde 1] , geboren [geboortedatum 2] 2001, door het,

- meermalen aanraken/betasten van de blote (stijve) penis van die [benadeelde 1] en/of

- éénmaal likken van/aan, althans het met de tong/mond aanraken van de blote (stijve) penis van die [benadeelde 1] ;

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 4 mei 2014 tot 13 februari 2017

te [plaats 1] , gemeente Berg en Dal, en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3] , althans in Nederland

meermalen, althans eenmaal, telkens afbeeldingen - en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen - te weten één en/of meer foto’s en/of films/video’s van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten [benadeelde 1] , geboren [geboortedatum 2] 2001 en/of [benadeelde 2] , geboren [geboortedatum 3] 2006, is/was/zijn/waren betrokken of schijnbaar is/was/zijn/waren betrokken,

heeft vervaardigd en/of verspreid,

welke voornoemde seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:

het met een/de vinger(s)/handen en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het (stijve)

geslachtsdeel van die [benadeelde 1]

(bestandnaam: [naam 7].MOV, screenshots uit fotomap, omschrijving pagina 356 en pagina 358)

en/of

het naakt onder de douche staan door die [benadeelde 2] , waarbij die [benadeelde 2] zijn eigen

piemel aanraakt en/of door het camerastandpunt en/of de uitsnede van de afbeelding(en)

nadrukkelijk het ontblote geslachtsdeel in beeld gebracht wordt, waarbij de afbeelding(en)

(aldus) een onmiskenbare seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling.

(pagina 358 en screenshots 1,2 en 3 in de fotomap)

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 04 mei 2014 tot 27 februari 2017 te Huissen, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal telkens (een groot aantal) afbeeldingen, te weten een of meer foto’s en/of video’s/films - en/of een of meer gegevensdragers, bevattende afbeeldingen -van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke voornoemde seksuele gedraging(en) —zakelijk weergegeven — bestonden uit:

het met een/de penis en/of vinger(s)/hand(en) en/of voorwerp(en) en/of mond/tong oraal en/o fanaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of het met een/de penis en/of vinger(s)/hand(en) en/of voorwerp(en) en/of mond/tong oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(bestandnaam: [naam 8].jpg, foto nummer 9 in de fotomap, omschrijving pagina 353/354)

en/of

het met een/de penis en/of vinger(s)/hand(en) en/of mond/tong betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het met een/de penis en/of vinger(s)/hand(en) en/of voorwerp(en) en/of mond/tong betasten

en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

(bestandnaam: [naam 9].JPG, foto nummer 15 in fotomap, omschrijving pagina 354)

en/of

het door een dier met de penis en/of de tong vaginaal penetreren van het lichaam van een

persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het door een dier likken en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen

en/of de borsten van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

(bestandnaam: [naam 10].jpg, foto nummer 18 in fotomap, omschrijving pagina

354/355)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of

opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandnaam: 18 [naam 1] -185.jpg, foto nummer 20 in de fotomap, omschrijving pagina 355)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandnaam: [naam 11].jpg, foto nummer 24 in de fotomap, omschrijving pagina 355/356)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

4.

Hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 04 mei 2014 tot 27 februari 2017 te Huissen, althans in Nederland meermalen, althans eenmaal, (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten video’s en/of foto’s en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, te weten één of meer minderjarig(en) via [naam 2] en/of [naam 3] ,

is/was/zijn/waren betrokken of schijnbaar is/was/zijn/waren betrokken,

heeft vervaardigd en/of verworven,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) – zakelijk weergegeven – bestonden uit:

het uittrekken van kleding, waarna het ontblote geslachtsdeel wordt getoond en/of overgegaan wordt tot masturbatie (pagina’s 65, 86, 89 en 359)

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1 primair:

‘als degene die, werkzaam in de gezondheidszorg, ontucht plegen met iemand die als patiënt aan zijn zorg/hulp is toevertrouwd, meermalen gepleegd’

Ten aanzien van feit 2:

‘een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen en verspreiden, meermalen gepleegd ‘

Ten aanzien van feit 3:

‘een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, terwijl de schuldige van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt, meermalen gepleegd

en

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, terwijl de schuldige van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt, meermalen gepleegd‘

Ten aanzien van feit 4:

‘een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen en verwerven, meermalen gepleegd‘

5 De strafbaarheid van het feit

De feiten zijn strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 Overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van alle tenlastegelegde feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. Daarbij moeten als bijzondere voorwaarden worden opgenomen: een meldplicht en behandelverplichting, controle op gegevensdragers van verdachte, een beroepsverbod en een contactverbod voor [benadeelde 1] en zijn ouders. Daarbij heeft de officier van justitie gevorderd dat deze voorwaarden dadelijk uitvoerbaar worden verklaard.

De officier van justitie houdt daarbij rekening met de ernst van de feiten. Verdachte heeft misbruik gemaakt van de kwetsbare situatie waarin de slachtoffers zich bevonden en het vertrouwen dat hun ouders hem gaven. Verdachte heeft verder misbruik gemaakt van tientallen jongeren, door hun seksuele handelingen via de internetpagina’s [naam 2] en [naam 3] heimelijk op te nemen. Tot slot is bij verdachte een groot aantal kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen. In het voordeel van verdachte heeft de officier van justitie rekening gehouden met het blanco strafblad, zijn medewerking aan het onderzoek en het feit dat hij verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft de rechtbank verzocht rekening te houden met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte. Zij verzet zich niet tegen de bijzondere voorwaarden en de dadelijk uitvoerbaarheid die de officier van justitie heeft gevorderd.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank let bij de bepaling van de op te leggen straf op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, waarbij onder meer is gelet op:

- het uittreksel uit het algemeen documentatieregister, gedateerd 19 mei 2017, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder met politie en justitie in aanraking is gekomen;

- een psychologisch rapport van N. van der Weegen, gedateerd 20 mei 2017;

- een psychiatrisch rapport van A.W.M.M. Stevens, gedateerd 30 mei 2017 en

- een reclasseringsadvies van de Reclassering Nederland, gedateerd 7 juni 2017.

De rechtbank overweegt in het bijzonder het volgende.

Verdachte heeft gedurende een lange periode ontuchtige handelingen verricht bij een minderjarige ernstig gehandicapte jongen. Hij heeft van deze handelingen pornografische afbeeldingen gemaakt en deze afbeeldingen digitaal verzonden naar een kennis. Voorts heeft verdachte zich in zijn communicatie met die kennis zeer neerbuigend over het slachtoffer uitgelaten. Dit terwijl het slachtoffer hem beschouwde als zijn vriend en een zeer belangrijk persoon in zijn leven. Als persoonlijk begeleider van het slachtoffer heeft verdachte het vertrouwen dat het slachtoffer en zijn ouders in hem stelden en de vriendschappelijke band die tussen hen bestond misbruikt en ernstig geschaad. Dit heeft geleid tot een grote teleurstelling en verdriet bij het slachtoffer en zijn ouders. Juist in een situatie waarin iemand door zijn handicap afhankelijk is van anderen, is vertrouwen belangrijk. Een patiënt moet er op kunnen vertrouwen dat zijn verzorgers bij de intimiteiten die deze verzorging met zich brengt geen slechte bedoelingen hebben. Ouders die genoodzaakt zijn een deel van de verzorging van hun gehandicapte kind uit handen te geven, moeten er op kunnen vertrouwen dat hun kind in veilige handen is. Dat vertrouwen vormt de basis van een goede verzorging.

Verdachte heeft voorts pornografische afbeeldingen gemaakt van de zoon van een bevriend echtpaar, die destijds 7 of 8 jaar was, en ook deze afbeeldingen verstuurd naar een kennis. Hij heeft, inzoomend op de schaamstreek, heimelijk foto- en videobeelden gemaakt, terwijl het slachtoffer stond te douchen. Ook hier heeft verdachte misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de ouders van het slachtoffer in hem hadden. Hij heeft het slachtoffer gekwetst, terwijl die verdachte beschouwde als zijn grote broer.

Verder heeft verdachte heimelijk een groot aantal afbeeldingen gemaakt van kinderen die zich via de internetpagina’s [naam 2] en [naam 3] seksueel oriënteren. Door zich voor te doen als een tienermeisje heeft hij jonge jongens ontlokt seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten. Hij heeft die handelingen stiekem opgenomen en ze vervolgens digitaal verspreid. Wederom heeft verdachte het vertrouwen van kinderen geschaad. Waar kinderen dachten dat zij veilig hun seksualiteit konden ontdekken, zijn de daarvan heimelijk gemaakte filmpjes en foto’s wellicht voor altijd te vinden op het internet.

Tot slot heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben, verwerven en verspreiden van kinderporno op grote schaal. Bij de vervaardiging van kinderporno worden kinderen op zeer grove wijze seksueel misbruikt. Zij worden gedwongen tot het ondergaan van handelingen die op ernstige wijze inbreuk maken op hun lichamelijke integriteit. Kinderen die slachtoffer zijn geworden van dergelijk misbruik ondervinden veelal de rest van hun leven de ernstige gevolgen hiervan doordat zij psychische en lichamelijke schade hebben opgelopen. Hierdoor kunnen zij ernstig worden geschaad in hun verdere ontwikkeling. Daarnaast circuleert kinderporno lange tijd op het internet waardoor de kinderen ook na het misbruik en de productie van de kinderporno slachtoffer blijven. Verdachte heeft met zijn handelen bijgedragen aan het in stand houden van de verwerpelijke afzetmarkt voor kinderporno.

De rechtbank neemt bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking, dat verdachte op verschillende manieren misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat in hem is gesteld en van de kwetsbare posities waarin de slachtoffers zich bevonden. Slachtoffers die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. De rechtbank rekent dit verdachte zwaar aan. Juist omdat verdachte in zijn jeugd zelf is misbruikt, had hij moeten weten wat het misbruik voor de slachtoffers zou betekenen. De rechtbank neemt het verdachte ook kwalijk dat hij zich in de chats zeer neerbuigend over één van de slachtoffers heeft uitgelaten, terwijl dat slachtoffer verdachte beschouwde als zijn vriend.

De rechtbank houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Uit de rapportages blijkt dat bij verdachte sprake is van een autismespectrumstoornis, dat hij niet goed om kan gaan met problemen en stress en dat hij een laag zelfbeeld heeft. Hierdoor kan verdachte zich niet verplaatsen in de ander en voelt hij anderen niet goed aan. Verdachte is volgens de psychiater door zijn problematiek, te weten het niet in staat zijn tot het aangaan van gelijkwaardige wederkerige contacten met leeftijdsgenoten, zijn eenzaamheid, het niet kunnen delen van behoeften en de problemen met leeftijdsgenoten, onvoldoende in staat zijn gedrag overeenkomstig zijn wil te sturen. De psychiater merkt voorts op dat verdachte mede door zijn eigen misbruikverleden en het bekijken van kinderporno, aanvankelijk als bevestiging dat ook andere kinderen dan hijzelf seks hadden, tot de ontuchtige handelingen is gekomen. Verdachte heeft foto’s gemaakt en verstuurd, omdat hij ergens bij wilde horen. Hoewel er sprake is van pedofiel gedrag is er volgens de deskundigen geen sprake van een pedofiele stoornis in de zin van terugkerende intense, seksueel opwindende fantasieën of seksuele drang met betrekking tot seksuele handelingen met een prepuberaal kind.

De rechtbank houdt rekening met de conclusie in de rapportages dat de tenlastegelegde feiten verdachte in verminderde mate kunnen worden toegerekend.

De rechtbank houdt in het voordeel van verdachte rekening met het feit dat hij geen strafblad heeft, zijn schuldbesef en dat hij verantwoording heeft genomen voor zijn handelen. Verdachte heeft vanaf het begin meegewerkt aan het onderzoek en openheid van zaken gegeven.

Naar het oordeel van de rechtbank is, gelet op het voorgaande, een gevangenisstraf van geruime duur, waarvan een deel voorwaardelijk, op zijn plaats. Aan het voorwaardelijk deel van de straf zullen de voorwaarden worden verbonden zoals door de officier van justitie gevorderd. De rechtbank zal de bijzondere voorwaarden niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren omdat niet is aan voldaan aan de voorwaarde dat ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat verdachte in de nabije toekomst, mede gelet op de duur van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf, wederom soortgelijke feiten zal begaan.

7a. De beoordeling van de civiele vordering(en), alsmede de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partij [naam 4] , wettelijk vertegenwoordiger van [benadeelde 1] heeft zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van de onder 1 en 2 bewezenverklaarde feiten. Gevorderd wordt een bedrag van € 170,58 aan materiële schade en € 5.000,00 aan immateriële schade.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de vordering van de benadeelde partij [naam 4] tot betaling van het bedrag van in totaal € 5.170,58 en de gevorderde proceskosten toe te wijzen, waarbij tevens de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht wordt opgelegd tot dit bedrag, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 60 dagen hechtenis.

Het standpunt van de verdediging

Door de verdediging is aangevoerd dat de vordering van de benadeelde partij voor wat betreft de immateriële schade onvoldoende is onderbouwd en ook gelet op de hoogte van het gevorderde bedrag te complex is voor een behandeling in het strafgeding. De benadeelde partij dient dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard dan wel dient het schadebedrag te worden gematigd, aldus de raadsman.

Voorts heeft de raadsman verzocht bij oplegging van de schadevergoedingsmaatregel de vervangende hechtenis te beperken tot 30 dagen.

Beoordeling door de rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank is, op grond van de gebezigde bewijsmiddelen en hetgeen verder ter terechtzitting met betrekking tot de vordering is gebleken, komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het onder de feiten 1 en 2 bewezen verklaarde handelen materiële en immateriële schade heeft geleden, waarvoor verdachte naar burgerlijk recht aansprakelijk is. Ter zake van materiële schade zal het gevorderde bedrag van € 170,58 worden toegewezen. Het smartengeld wordt naar maatstaven van billijkheid en bij wijze van voorschot begroot op € 3000,00, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval en hetgeen in vergelijkbare zaken pleegt te worden toegekend. De vordering van de schade dient tot deze bedragen te worden toegewezen en voor het overige wordt de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaard.

Gelet op het vorenstaande ziet de rechtbank aanleiding om aan verdachte op basis van het bepaalde in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht de verplichting op te leggen tot betaling aan de Staat van het toe te wijzen bedrag ten behoeve van genoemde benadeelde partij(en).

De gevorderde en toegewezen rente/vergoeding voor proceskosten, zijn daar niet bij inbegrepen.

Het verzoek van de verdediging tot matiging van de ingevolge de schadevergoedingsmaatregel mogelijk op te leggen vervangende hechtenis wijst de rechtbank af. Niet alleen is het op te leggen bedrag aanzienlijk lager dan gevorderd, maar ook heeft de verdediging onvoldoende argumenten naar voren gebracht voor haar standpunt dat verdachte het toegekende bedrag niet zal kunnen opbrengen.

De benadeelde partij vordert tevens vergoeding van de kosten die zij heeft gemaakt ter verkrijging van schadevergoeding, bestaande uit € 108,02 aan reiskosten. De rechtbank acht deze vordering toewijsbaar.

De gevorderde wettelijke rente is toewijsbaar vanaf 4 mei 2014.

De benadeelde partij [naam 5] , wettelijk vertegenwoordiger van [benadeelde 2] heeft zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van het onder 2 bewezenverklaarde feit. Gevorderd wordt een bedrag van € 44,62 aan materiële schade en € 100,00 aan immateriële schade.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de vordering van de benadeelde partij [naam 5] tot betaling van het bedrag van in totaal € 144,62 alsmede de gevorderde proceskosten toe te wijzen, waarbij tevens de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht wordt opgelegd tot dit bedrag, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 2 dagen hechtenis.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich gerefereerd.

Beoordeling door de rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank is, op grond van de gebezigde bewijsmiddelen en hetgeen verder ter terechtzitting met betrekking tot de vordering is gebleken, komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het onder feit 2 bewezen verklaarde handelen tot het gevorderde bedrag van € 144,62 aan schade heeft geleden, waarvoor verdachte naar burgerlijk recht aansprakelijk is. De vordering van de schade dient tot dit bedrag te worden toegewezen.

Gelet op het vorenstaande ziet de rechtbank aanleiding om aan verdachte op basis van het bepaalde in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht de verplichting op te leggen tot betaling aan de Staat van het toe te wijzen bedrag ten behoeve van genoemde benadeelde partij(en).

De gevorderde en toegewezen rente/vergoeding voor proceskosten, zijn daar niet bij inbegrepen.

De benadeelde partij vordert tevens vergoeding van de kosten die zij heeft gemaakt ter verkrijging van schadevergoeding, bestaande uit € 16,01 aan reiskosten. De rechtbank acht deze vordering toewijsbaar.

De gevorderde wettelijke rente is toewijsbaar vanaf 4 mei 2014.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10,14a,14b,14c,14d, 27, 36f, 57, 240b en 249 van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De rechtbank:

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

 • -

  een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) jaren;

 • -

  bepaalt, dat een gedeelte van de gevangenisstraf groot 1 (één) jaar, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, wegens niet nakoming van na te melden voorwaarden voor het einde van de proeftijd die op drie jaren wordt bepaald;

 de algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich voor het einde daarvan niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit zijn medewerking zal verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 Wet op de identificatieplicht ter inzage zal aanbieden;

- zijn medewerking zal verlenen aan het door de Reclassering Nederland te houden toezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

 de bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich uiterlijk binnen vijf dagen na afloop van zijn detentie moet melden bij de Reclassering Nederland, Overcingellaan 19 te Assen (tel. nr. 088-8041100). Hierna zal hij zich blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht. De meldplichtcontacten kunnen incidenteel plaatsvinden via bezoek van de reclassering bij hem thuis;

- zich voor de in het Pro Justitia onderzoek van 30 mei 2017 vastgestelde delictgerelateerde problematiek onder behandeling zal stellen bij Ambulante Forensische Psychiatrie Noord te Assen of soortgelijke ambulante (forensische) zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij veroordeelde zich dient te houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van de behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven;

- zich onthoudt van het op digitale wijze, seksueel getint communiceren met minderjaren. Het daarop uitgeoefende toezicht kan mede bestaan uit controles van zijn computer(s), digitale gegevensdragers en andere apparatuur;

- zich onthoudt van gedragingen die, op welke wijze dan ook, zijn gericht op een digitale omgeving waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen of daarover wordt gecommuniceerd. Het daarop uitgeoefende toezicht kan mede bestaan uit controles van zij digitale gegevensdragers;

- op geen enkele wijze – direct of indirect – contact zal opnemen, zoeken of hebben met [benadeelde 1] (geboren op [geboortedatum 2] 2001, ook verblijvende in zorginstelling [naam 6] te [plaats 1] ) en zijn ouders familie [naam 4] , [adres 2] ), zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

- wordt voor de duur van zes jaren ontzet van het recht om werkzaam te zijn in de gezondheidszorg en de maatschappelijke zorg. De reclassering zal op grond van artikel 32 van het Wetboek van Strafrecht toezicht op de naleving hiervan houden.

- de rechtbank geeft opdracht aan de Reclassering Nederland tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarde(n) en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden (artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht).

 beveelt dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [naam 4] , wettelijk vertegenwoordiger van [benadeelde 1] .

De rechtbank veroordeelt verdachte ten aanzien van de feiten 1 en 2 tot betaling van schadevergoeding aan de benadeelde partij [naam 4], van een totaalbedrag van € 3.170,58 (drieduizendhonderdzeventig euro en achtenvijftig cent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 4 mei 2014 tot aan de dag der algehele voldoening en met betaling van de kosten van het geding en de tenuitvoerlegging door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op € 108,02;

 • -

  verklaart de benadeelde partij [naam 4] voor het overige niet-ontvankelijk in haar vordering;

 • -

  legt aan veroordeelde de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van de benadeelde partij [naam 4] , een bedrag te betalen van € 3.170,58 (drieduizendhonderdzeventig euro en achtenvijftig cent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 4 mei 2014 tot aan de dag der algehele voldoening, met bepaling dat bij gebreke van betaling en verhaal van de hoofdsom 41 dagen hechtenis zal kunnen worden toegepast zonder dat de betalingsverplichting vervalt;

 • -

  bepaalt dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [naam 5] , wettelijk vertegenwoordiger van [benadeelde 2]

De rechtbank veroordeelt verdachte ten aanzien van feit 2 tot betaling van schadevergoeding aan de benadeelde partij [naam 5], van een totaalbedrag van € 144,62 (honderdvierenveertig euro en tweeënzestig cent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 4 mei 2014 tot aan de dag der algehele voldoening en met betaling van de kosten van het geding en de tenuitvoerlegging door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op € 16,01;

 • -

  verklaart de benadeelde partij [naam 5] voor het overige niet-ontvankelijk in haar vordering;

 • -

  legt aan veroordeelde de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van de benadeelde partij [naam 5] , een bedrag te betalen van € 144,62 (honderdvierenveertig euro en tweeënzestig cent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 4 mei 2014 tot aan de dag der algehele voldoening, met bepaling dat bij gebreke van betaling en verhaal van de hoofdsom 2 dagen hechtenis zal kunnen worden toegepast zonder dat de betalingsverplichting vervalt;

 • -

  bepaalt dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.H. Hovens (voorzitter), mr. C. Kleinrensink en mr. M.J. Wasmann, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J.M.B. Moll van Charante, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 11 juli 2017.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisanten van de politie Oost Nederland, district IJsselland, opgemaakte proces-verbaal [naam 13] dossiernummer ONRBD17014, gesloten op 27 april 2017 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.