Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2017:2162

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
29-03-2017
Datum publicatie
18-04-2017
Zaaknummer
05/740389-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

veroordeling tot een gevangenisstraf voor het telen van hennep, het in bezit hebben van verschillende soorten harddrugs, vuurwapens met munitie en airsoftwapens.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/740389-16

Datum uitspraak : 29 maart 2017

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1980 te [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres]

,

thans gedetineerd in de P.I. HvB Grave (Unit A + B) te Grave,

raadsman: mr. V. Wolting, advocaat te Zwolle.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 maart 2017.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode 8 september 2016 tot en met 18 oktober 2016,

althans op 18 oktober 2016 te Doornspijk, gemeente Elburg, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, een hoeveelheid van ongeveer 4.600 gram, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram hennep en/of hasjiesj, zijnde hennep en/of hasjiesj een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

2.

hij op of omstreeks 18 oktober 2016 te Doornspijk, gemeente Elburg, althans in

Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, een hoeveelheid van ongeveer 12 kilogram, althans een hoeveelheid van een materiaal bevattende speed/amfetamine en/of een hoeveelheid van ongeveer 1,09 gram, althans een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaine en/of een hoeveelheid van ongeveer 52 kilogram, althans een hoeveelheid van een

materiaal bevattende XTC/MDMA en/of een hoeveelheid van ongeveer 97 gram, althans een hoeveelheid van een materiaal bevattende 2C-B zijnde speed/amfetamine en/of cocaine en/of XTC/MDMA en/of 2C-B (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

3.

hij op of omstreeks 18 oktober 2016 te Doornspijk, gemeente Elburg, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een of meer wapens van categorie III, te weten

- een vuurwapen, (merk/type Zastava M88, 9 mm) en/of

- een vuurwapen, (merk/type Feg Pa, 7.65 mm) en/of

- een magazijn, (bestemd voor het pistool merk/type Feg) en/of munitie van categorie III, te weten

- 113, althans één of meer kogelpatro(o)n(en), (merk/type Geco) voorhanden heeft gehad;

4.

hij op of omstreeks 18 oktober 2016 te Doornspijk, gemeente Elburg, althans elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, (een) wapen(s) van categorie I onder 7°, te weten

- een airsoftwapen, (gelijkend op een vuurwapen, merk/type Accuracy) en/of

- een airsoftwapen, (gelijkend op een vuurwapen, merk/type Sig-Sauer 226 Two-Tone),

zijnde (een) voorwerp(en) dat/die voor wat betreft zijn/hun vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertoonde(n) met (een) vuurwapen(s) en/of met (een) voor ontploffing bestemde voorwerp(en) voorhanden heeft gehad;

1a. De ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie

De raadsman heef bepleit dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging ten aanzien van feit 1. Hiertoe heeft de raadsman – kort gezegd – aangevoerd dat verdachte terecht in de veronderstelling verkeerde dat hij de vier hennepplanten, ongeacht hun grootte, kon laten groeien en oogsten zonder voor vervolging te vrezen. In de onderhavige situatie had een politiesepot aan verdachte moeten worden gegeven.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat zij ontvankelijk is in de vervolging ten aanzien van feit 1, omdat hier geen sprake is van een situatie waarin de zaak af had kunnen - dan wel moeten worden gedaan met een politiesepot.

De rechtbank overweegt als volgt.

Volgens de Aanwijzing Opiumwet dient sprake te zijn van het tijdig afstand doen van de hennepplanten door een houder, voordat de zaak dient te worden afgedaan met een politiesepot.

Met de raadsman is de rechtbank van oordeel dat uit het dossier volgt dat verdachte geen afstand heeft gedaan van de hennep, maar dat niet blijkt of aan verdachte is gevraagd of hij afstand van de hennep wilde doen. Enkel het feit verdachte geen afstand van de hennep heeft gedaan, kan dan ook in dit geval niet tot ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie leiden.

De rechtbank is bekend met de jurisprudentie waaruit volgt dat - ongeacht het gewicht van de opbrengst - het telen van 5 hennepplanten, behoudens bijzondere omstandigheden, dient te worden afgedaan met een politiesepot.

De bij verdachte aangetroffen hennep is weliswaar afkomstig van vier planten, maar deze hennepkerstbomen waren elk 1,70 meter hoog. De politie heeft de toppen uit de onder verdachte inbeslaggenomen hennepkerstbomen geknipt. Dit leverde in totaal 813 gram hennep op.

In het kader van artikel 3 van de Opiumwet wordt een hoeveelheid van minder dan 30 gram hennep beschouwd als een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik. Een hoeveelheid hennep van 500 gram of meer wordt beschouwd als een grote hoeveelheid, waarvoor ingevolge artikel 11, vijfde lid van de Opiumwet een hogere straf kan worden opgelegd. Gelet op voormelde uitgangspunten van de wetgever, is de rechtbank van oordeel dat een totale opbrengst van ruim 800 gram, een bijzondere omstandigheid oplevert waardoor het Openbaar Ministerie in haar vervolging kan worden ontvangen.

Ten tweede is er, naast de hennep afkomstig van de vier hennepkerstbomen, 853 gram hennep en 1088 gram hasj aangetroffen. Daarnaast zijn vuurwapens en grote hoeveelheden harddrugs aangetroffen. Deze combinatie van strafbare feiten levert nog een bijzondere omstandigheid op waardoor het Openbaar Ministerie in haar vervolging voor het aanwezig hebben van de hennep afkomstig van de vier hennepkerstbomen kan worden ontvangen.

Het Openbaar Ministerie is ontvankelijk in de vervolging voor het feit 1.

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

De feiten

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.


Ten aanzien van feit 1 en feit 2

Verdachte heeft in zijn woning te Doornspijk, gemeente Elburg, de volgende verdovende middelen aanwezig gehad:

 • -

  2.818 gram hennep, in de periode van 8 september 2016 tot en met 18 oktober 2016;

 • -

  11 kilogram speed/amfetamine, op 18 oktober 2016;

 • -

  453 gram cocaïne, op 18 oktober 2016;

 • -

  52 kilogram XTC/MDMA, op 18 oktober 2016;

 • -

  96,60 gram 2C-B, op 18 oktober 2016.

De genoemde hennep heeft verdachte geteeld, bereid, bewerkt – en dus ook aanwezig gehad – in zijn tuin en woning.2

Ten aanzien van feit 3
Verdachte heeft in zijn woning te Doornspijk, gemeente Elburg, de volgende wapens en munitie voorhanden gehad:

 • -

  een vuurwapen (Zastava M88, 9mm), op 18 oktober 2016;

 • -

  een vuurwapen (Feg Pa, 7.65 MM), op 18 oktober 2016;

 • -

  een magazijn bestemd voor pistool Feg), op 18 oktober 2016;

 • -

  113 kogelpatronen (Geco), op 18 oktober 2016.3

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat alle tenlastegelegde feiten wettig en overtuigend kunnen worden bewezen, met dien verstande dat:

- verdachte 2.818 gram hennep heeft geteeld, bereid, bewerkt en aanwezig heeft gehad (feit 1);

- verdachte 11 kilo amfetamine, 453 gram cocaïne, 52 kilo MDMA en 97 gram 2C-B aanwezig heeft gehad (feit 2);

- twee vuurwapens, een magazijn en 113 kogelpatronen voorhanden heeft gehad (feit 3) en

- twee airsoftwapens voorhanden heeft gehad (feit 4).

De officier van justitie is daarbij uitgegaan van voorwaardelijk opzet op het aanwezig/voorhanden hebben van de verdovende middelen en wapens zoals tenlastegelegd onder feit 2 en feit 3.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft primair integrale vrijspraak bepleit. Hiertoe heeft de raadsman aangevoerd dat de politie op 18 oktober 2016 onrechtmatig is binnengetreden in de woning van verdachte, nu in de machtiging tot binnentreden niet uitdrukkelijk is bepaald dat het binnentreden dringend noodzakelijk is, noch dat buiten de machtiging blijkt van een dringende noodzakelijkheid om buiten de aanwezigheid van verdachte binnen te treden in zijn woning. Op 18 oktober 2016 is later op de dag nogmaals onrechtmatig binnengetreden volgens de raadsman, omdat toen geen toestemming, althans geen rechtmatige toestemming, is verkregen van verdachte om zijn woning binnen te treden, ook nu verdachte hierover geen advocaat heeft kunnen consulteren.
De consequentie die hier volgens de raadsman aan dient te worden verbonden, is dat het bewijs dat is verkregen naar aanleiding van het binnentreden dient te worden uitgesloten.
Subsidiair heeft de raadsman bepleit dat verdachte van feit 2 en 3 dient te worden vrijgesproken, omdat verdachte niet wist dat de drugs en de wapens in zijn woning waren opgeslagen en hij de drugs en de wapens dus niet opzettelijk aanwezig/voorhanden heeft gehad.

Beoordeling door de rechtbank

Ten aanzien van feit 1, feit 2 en feit 3

Binnentreden – machtigingsgebrek en afwezigheid consultatie advocaat
De politie is op 18 oktober 2016 tweemaal bij verdachte binnen getreden buiten zijn aanwezigheid.

Ten aanzien van het eerste moment van binnentreden door de politie in verdachtes woning is een machtiging afgegeven. Indien, zoals ook in dit geval aan de orde is, de bewoner van een woning niet aanwezig is (of geen toestemming geeft voor het binnentreden), dient in deze machtiging uitdrukkelijk te worden opgenomen de zogenoemde dringende noodzaak tot het binnentreden buiten de aanwezigheid van de bewoner. In de genoemde machtiging is echter nagelaten om de dringende noodzakelijkheid uitdrukkelijk te vermelden en waarin deze noodzakelijkheid zou liggen.

De rechtbank stelt vast dat sprake is van een onherstelbaar vormverzuim in het vooronderzoek, zoals bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering. Door de raadsman is bepleit dat hieraan door de rechtbank een rechtsgevolg moet worden verbonden, specifiek uitsluiting van al het bewijs dat is vergaard naar aanleiding van dit binnentreden.

De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt.
Bij het bepalen of, en zo ja, welk rechtsgevolg de rechtbank verbindt aan een onherstelbaar vormverzuim houdt de rechtbank rekening met het belang dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt.

Gelet op dit toetsingskader, stelt de rechtbank vast dat sprake is geweest van een inbreuk op verdachtes recht op privacy, nu in zijn woning is binnengetreden ter inbeslagname, zonder dat hij hiervoor toestemming heeft gegeven of aan hem op officiële wijze de dringende noodzaak daartoe bekend kon worden gemaakt. De rechtbank zal hier echter geen rechtsgevolg aan verbinden, nu de dringende noodzaak duidelijk uit de omstandigheden blijkt. Verdachte had immers afgezaagde stronken van hennepbomen in zijn tuin staan – die eerder waren gezien met de henneptoppen er nog aan – en rondom zijn woning hing een hennepgeur. Deze hennepgeur kon afkomstig zijn van het drogen van de hennep, maar ook van een in bedrijf zijnde hennepkwekerij in de woning. Gelet op deze context, afgewogen tegen de ernst van het vormverzuim, volstaat de rechtbank met de enkele constatering dat sprake is van een vormverzuim.

Ten aanzien van het tweede moment van binnentreden op 18 oktober 2016 heeft verdachte na verhoor een toestemmingsformulier getekend, waarna wederom is binnengetreden in de woning van verdachte.

De raadsman heeft bepleit dat ook hier sprake is van een vormverzuim, waaraan het rechtsgevolg van bewijsuitsluiting dient te worden verbonden door de rechtbank.

De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt.
In het toestemmingsformulier dat door verdachte is ondertekend staat niet vermeld wat verdachtes woordelijke reactie is op de mededeling dat de politie een doorzoeking in zijn woning wilde verrichten. Wel staat in het formulier dat dit aan hem is medegedeeld. Boven de tekst staat de kop “Toestemming Doorzoeking Woning”. Dit formulier heeft verdachte ondertekend, nadat hij door de politie reeds was gehoord over de aanwezigheid van hennepplanten in zijn woning. Gelet daarop is de rechtbank van oordeel dat het voor verdachte ruim voldoende duidelijk is geweest waarvoor hij toestemming gaf toen hij het formulier ondertekende.

Een verzoek tot het geven van toestemming voor een doorzoeking van een woning, is geen verhoor in de zin van artikel 29 Sv. Het verzoek hoeft dan ook niet te worden gedaan als verdachte bijstand krijgt van een raadsman of nadat hij afstand heeft gedaan van dat recht. Dit is niet anders als verdachte reeds is verhoord en daarbij bijstand van een raadsman heeft gehad.

De rechtbank verwerpt het verweren van de raadsman en concludeert dat de resultaten van de doorzoekingen in de woning van verdachte door de rechtbank kunnen worden meegenomen in de beoordeling van de tenlastegelegde feiten.

Opzettelijk aanwezig hebben/voorhanden hebben verdovende middelen, vuurwapens en munitie
De genoemde harddrugs, vuurwapens, het magazijn en de munitie die zijn gevonden in de woning van verdachte, voornamelijk in een ruimte die in het politiedossier wordt aangeduid als “ruimte D”. De woning van verdachte betreft een chalet van beperkte grootte.

Verdachte heeft in eerste instantie verklaard dat hij de enige gebruiker is van het chalet. Later verklaart verdachte dat hij “ruimte D” heeft verhuurd aan een persoon waarvan hij de naam niet wil noemen.

Tenslotte heeft verdachte ter zitting verklaard dat hij zelf de enige persoon is die beschikt over een sleutel van het chalet.4

De raadsman heeft bepleit dat niet kan worden vastgesteld dat verdachte wetenschap had van de aanwezigheid van de harddrugs, de vuurwapens, het magazijn en de munitie.

Doordat verdachte de naam van zijn “huurder” niet wil vertellen, is het door de verdediging geschetste scenario niet te verifiëren. Ook onderzoek door de politie naar een eventuele huurder heeft geen resultaat opgeleverd. Uit het aantreffen van vingerafdrukken van anderen en het ontbreken van verdachtes vingerafdrukken op de wapens, leidt de rechtbank af dat het aannemelijk is het chalet van verdachte werd gebruikt als opslagplaats voor wapens en drugs van anderen. Ook de beperkte geestelijke vermogens van verdachte maken het niet aannemelijk dat hij alleen zulke grote hoeveelheden drugs heeft verhandeld. De woning van verdachte werd gebruikt voor de opslag van wapens en drugs.

De rechtbank vindt het verweer van verdachte dat hij niet wist wat er in zijn chalet werd opgeslagen, niet aannemelijk. Ten eerste heeft verdachte ter terechtzitting een volstrekt onaannemelijk verhaal verteld over de wijze waarop anderen in zijn woning konden komen (hij zou de huurder geen sleutel hebben gegeven, maar deze opende de deur met een schep). Verder gaat het hier om wapens en een grote hoeveelheid (hard)drugs, van verschillende soort, vorm en kleur, verpakt in veel verschillende verpakkingen. Ook zijn in zijn woning verpakkingen met restjes pillen en gruis aangetroffen. Op grond hiervan concludeert de rechtbank dat het chalet van verdachte al langer als opslagplaats voor drugs werd gebruikt, er op verschillende momenten drugs zijn gebracht en er ook weer drugs zijn opgehaald om te worden verkocht. Verder zijn de drugs ook aangetroffen in delen van de woning waar verdachte naar eigen zeggen wel gebruik van maakte (de vriezer in “ruimte B”) en tussen persoonlijke spullen van verdachte. De woning is overzichtelijk en van beperkte grootte. Op grond van deze feiten en omstandigheden, in hun onderling verband en samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel dat verdachte wetenschap moeten hebben gehad van de aanwezigheid van de drugs. De rechtbank gaat ten aanzien van de drugs dus uit van vol opzet en niet van voorwaardelijk opzet, zoals door de officier van justitie is betoogd.

Verdachte heeft erkend dat hij één pistool met patronen aanwezig heeft gehad. Dit pistool zou al een jaar in de kast op de slaapkamer hebben gelegen.5 Later ontkent hij dat dit pistool de aangetroffen Zastava betreft. Andere vuurwapens zijn niet aangetroffen. Daarom maakt de rechtbank uit de omschrijving die verdachte van het pistool geeft op dat het de Zastava M88 betreft. Het andere pistool zat in dezelfde tas. De rechtbank vindt derhalve bewezen dat verdachte wist dat hij deze wapens in zijn woning aanwezig had.

De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman.

Conclusie ten aanzien van feit 1, feit 2 en feit 3
De rechtbank acht, gelet op al hetgeen hiervoor is overwogen, wettig en overtuigend bewezen dat:
- ten aanzien van feit 1: verdachte een na te noemen hoeveelheid hennep heeft geteeld, bewerkt en bereid;

- ten aanzien van feit 2: verdachte na te noemen hoeveelheden harddrugs aanwezig heeft gehad;

- ten aanzien van feit 3: verdachte een tweetal vuurwapens, een magazijn en 113 kogelpatronen voorhanden heeft gehad.

Voor de bewezenverklaring van de hoeveelheden van de verschillende soorten drugs, verwijst de rechtbank naar de bij het vonnis gevoegde bijlage. Daarin staan vermeld de dossierpagina van de kennisgeving in beslagname, de vindplaats van de drugs volgens de tabel op blz. 649 e.v., het goednummer, het SIN-nummer van het goed van het daarvan genomen monster, de omschrijving van het goed, het gewicht, de uitslag van de MMC-test en indien van toepassing de NFI test met paginanummers.

Ten aanzien van feit 4

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- de kennisgeving van inbeslagneming, p. 705;

- de kennisgeving van inbeslagneming, p. 706;

- het proces-verbaal van onderzoek wapen, p. 478-479;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 15 maart 2017.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

1. t.a.v. de hennepkerstbomen)

hij in of omstreeks de periode 8 september 2016 tot en met 18 oktober 2016,

althans op 18 oktober 2016 te Doornspijk, gemeente Elburg, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, een hoeveelheid van ongeveer 813 gram, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram hennep en/of hasjiesj, zijnde hennep en/of hasjiesj een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

en (t.a.v. overige hennep en hasjiesj)

hij in of omstreeks de periode 8 september 2016 tot en met 18 oktober 2016,

althans op 18 oktober 2016 te Doornspijk, gemeente Elburg, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, een hoeveelheid van ongeveer 2.005 gram, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram hennep en/of hasjiesj, zijnde hennep en/of hasjiesj een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

2.

hij op of omstreeks 18 oktober 2016 te Doornspijk, gemeente Elburg, althans in

Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, een hoeveelheid van ongeveer 12 kilogram, althans een hoeveelheid van een materiaal bevattende speed/amfetamine en/of een hoeveelheid van ongeveer 453 gram, althans een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of een hoeveelheid van ongeveer 52 kilogram, althans een hoeveelheid van een

materiaal bevattende XTC/MDMA en/of een hoeveelheid van ongeveer 96 gram, althans een hoeveelheid van een materiaal bevattende 2C-B zijnde speed/amfetamine en/of cocaïne en/of XTC/MDMA en/of 2C-B (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

3.

hij op of omstreeks 18 oktober 2016 te Doornspijk, gemeente Elburg, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een of meer wapens van categorie III, te weten

- een vuurwapen, (merk/type Zastava M88, 9 mm) en/of

- een vuurwapen, (merk/type Feg Pa, 7.65 mm) en/of

- een magazijn, (bestemd voor het pistool merk/type Feg) en/of

munitie van categorie III, te weten

- 113, althans één of meer kogelpatro(o)n(en), (merk/type Geco) voorhanden heeft gehad;

4.

hij op of omstreeks 18 oktober 2016 te Doornspijk, gemeente Elburg, althans elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, (een) wapen(s) van categorie I onder 7°, te weten

- een airsoftwapen, (gelijkend op een vuurwapen, merk/type Accuracy) en/of

- een airsoftwapen, (gelijkend op een vuurwapen, merk/type Sig-Sauer 226 Two-Tone),

zijnde (een) voorwerp(en) dat/die voor wat betreft zijn/hun vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertoonde(n) met (een) vuurwapen(s) en/of met (een) voor ontploffing bestemde voorwerp(en) voorhanden heeft gehad;

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

Opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd

Ten aanzien van feit 2:

Opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd

Ten aanzien van feit 3:

Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III, meermalen gepleegd

en

Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie

Ten aanzien van feit 4:

Handelen in strijd met artikel 13, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, meermalen gepleegd

5 De strafbaarheid van het feit

De feiten zijn strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 Overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaren met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht.
Ten aanzien van het beslag heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat de vuurwapens, de munitie, het magazijn en de airsoftwapens dienen te worden onttrokken aan het verkeer en dat de dolk, de fiets, de telefoon, de sleutel en de kluis kunnen worden teruggegeven aan verdachte.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht in geval van strafoplegging aan verdachte een gevangenisstraf gelijk aan de duur van het voorarrest en een werkstraf van maximale duur op te leggen.
Ten aanzien van het beslag heeft de raadsman zich aangesloten bij het standpunt van de officier van justitie.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, waarbij onder meer is gelet op:

- het uittreksel uit het algemeen documentatieregister betreffende verdachte, gedateerd

1 februari 2017;

- een voorlichtingsrapportage van Novadic Kentron, gedateerd 4 januari 2017.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een viertal ernstige strafbare feiten. In de woning van verdachte zijn hennepplanten, grote hoeveelheden van verschillende soorten harddrugs, vuurwapens, een magazijn voor een vuurwapen, kogelpatronen en airsoftwapens aangetroffen. De hennepplanten en de airsoftwapens had verdachte voor eigen gebruik, althans voor zichzelf, in bezit. Eén van de vuurwapens en de harddrugs waren bij verdachte opgeslagen voor een ander persoon. De rechtbank gaat er vanuit dat de rol van verdachte bestond uit het bieden van een opslagplaats. Maar de combinatie van drugs- en wapendelicten roept een beeld op van maatschappelijk zeer ongewenste en gevaarlijke bezigheden en getuigt van enige vorm van betrokkenheid in een illegaal circuit door verdachte. Harddrugshandel gaat gepaard met diverse vormen van criminaliteit, die ontwrichtend en gevaarlijk zijn, meer in het bijzonder nu drugscriminelen zich voorzien van vuurwapens en deze ook regelmatig worden gebruikt. Verboden (vuur)wapenbezit en harddrugsbezit dient met kracht te worden tegengegaan, wat tot uitdrukking komt in het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Naar oordeel van de rechtbank kan bij de bestraffing van verdachte, gelet op genoemde aard, ernst en hoeveelheid strafbare feiten, niet worden volstaan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelijk aan de duur van het voorarrest, zoals is verzocht door de raadsman. De rechtbank zal ook de officier van justitie niet volgen in haar eis. Uit de bewijsmiddelen volgt geen andere rol van verdachte dan het enkel bieden van een opslagplaats. Mede gelet op de persoon van verdachte staat een gevangenisstraf van 5 jaar naar oordeel van de rechtbank niet in verhouding tot zijn rol.

Alles overwegende zal de rechtbank aan verdachte een gevangenisstraf opleggen voor de duur van 42 maanden, met aftrek van de tijd die verdachte reeds in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.


Ten aanzien van het beslag
De in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten de twee vuurwapens, de munitie, het magazijn en de airsoftwapens, met betrekking tot welk het bewezenverklaarde is begaan, dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien zij van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.

Nu zich geen strafvorderlijk belang daartegen verzet, zal de teruggave worden gelast van de dolk, de telefoon, de sleutel en de kluis aan verdachte. De fiets moet worden bewaard voor de rechthebbende omdat verdachte zelf heeft aangegeven dat deze fiets niet aan hem toebehoort.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 27, 36b, 36c, 57 en 91 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 2, 3, 10, 11 en 13 van de Opiumwet en de artikelen 13, 26, 55 en 56 van de Wet wapens en munitie.

9 De beslissing

De rechtbank:

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 (tweeënveertig) maanden;

 beveelt dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

 beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- vuurwapen, (merk/type Zastava M88, 9 mm);

- vuurwapen, (merk/type Feg Pa, 7.65 mm);

- magazijn, (bestemd voor het pistool merk/type Feg);

- munitie (113 kogelpatronen Geco).

 gelast de teruggave van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen aan veroordeelde, te weten:

- dolk;

- telefoon;

- sleutel;

- kluis.

 gelast de bewaring van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp voor de rechthebbende, te weten: Fiets Heren (Cortina u4).

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J.H. van Laethem (voorzitter), mr. R.S. Croll en mr. M.A. van Leeuwen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. A. Diebels, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 29 maart 2017.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisanten van de politie Oost Nederland, district Noord- en Oost-Gelderland, opgemaakte proces-verbaal, zaakregistratienummer 2016443737, gesloten op 30 januari 2017 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 De rechtbank verwijst voor de bewijsmiddelen naar aangehecht overzicht, waarin de kennisgevingen van inbeslagneming en testresultaten van de verdovende middelen zijn opgenomen en naar de verklaring van verdachte zoals afgelegd ter terechtzitting van 15 maart 2017.

3 Kennisgeving van inbeslagname, p. 712, kennisgeving van inbeslagname, p. 714, het proces-verbaal van bevindingen onderzoek wapen, p. 494-497, het proces-verbaal van beslag, p. 648 en p. 653 en de verklaring van verdachte zoals afgelegd ter terechtzitting van 15 maart 2017.

4 De verklaring van verdachte zoals afgelegd ter terechtzitting van 15 maart 2017.

5 Proces-verbaal inhoudende de verklaring van verdachte, blz. 35 en 38.