Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2017:2036

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
24-03-2017
Datum publicatie
11-04-2017
Zaaknummer
05/072482-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

voorwaardelijke gevangenisstraf en werkstraf voor Oplichting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummers : 05/072482-14, 05/840950-15 en 05/841146-15

Datum uitspraak : 24 maart 2017

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1975 te [geboorteplaats] , wonende te [adres 1]

raadsman: mr. J. Steenbrink, advocaat te Arnhem.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting

van 10 maart 2017.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

05/072482-14

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 7 november 2012 t/m 1 maart 2013 te Nijmegen en/of te Nijnsel, gemeente te Sint Oedenrode met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, [benadeelde 1] (telkens) heeft bewogen tot de afgifte van (een) geldbedrag(en) (van (in totaal) ongeveer 1865 Euro), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid tegen die [benadeelde 1] verklaard dat hij, verdachte, (als piloot) bij de KLM werkzaam was en/of dat hij, verdachte, via zijn werk (goedkoop) een telefoon (en/of een telefoonhoesje en/of telefoonaccessoires) voor die [benadeelde 1] zou kunnen regelen en/of dat die [benadeelde 1] dan (een) geldbedrag(en) van (ongeveer) 241,50 Euro en/of 279,50 Euro (door middel van een spoedopdracht) aan verdachte zou moeten overmaken en/of dat hij, verdachte, per ongeluk een geldbedrag van (ongeveer) 1800 Euro aan die [benadeelde 1] zou hebben overgemaakt en/of dat die [benadeelde 1] een geldbedrag van (ongeveer) 1102,50 Euro aan hem, verdachte, (terug) zou moeten overmaken

en/of dat hij, verdachte, (telkens) niet in staat was geweest om die telefoon (en/of dat telefoonhoesje en/of telefoonaccessoires) aan die [benadeelde 1] te leveren en/of het/de door die [benadeelde 1] teveel betaalde bedrag(en) terug te storten (omdat zijn, verdachtes, oma zou zijn overleden en/of omdat hij, verdachte, een ongeluk zou hebben gehad en/of in het ziekenhuis zou zijn opgenomen), waardoor die [benadeelde 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

05/840950-15

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 12 maart 2015 t/m 12 april 2015 te Nijmegen en/of Dordrecht, althans in Nederland, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 2] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 250,-- euro en/of een geldbedrag van 500,-- euro en/of twee geldbedragen van 67,98 euro en/of een geldbedrag van 38,60 euro, in elk geval van enig goed, hierin bestaande dat verdachte met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven - die [benadeelde 2] heeft verteld dat hij een paar uur in de

maand werkte als ambulancemedewerker en/of dat hij bij de KLM werkte als piloot en/of dat hij op zoek was naar een vaste relatie en/of door in het bijzijn van die [benadeelde 2] eenmaal of meermalen gekleed te gaan in een donkerblauw pak voorzien van goudkleurige strepen en/of

schouder-epauletten en/of een zgn. wings-speldje op de borst en/of (om zijn nek) een lichtblauw keykoord met KLM-logo met daaraan bevestigd een pasje met zijn foto en/of een KLM-logo en/of

- door die [benadeelde 2] op of omstreeks 21 maart 2015 te vertellen dat zijn portemonnee en de portemonnees van zijn collega's uit de ambulance waren gestolen en/of dat daarbij zijn bankpasjes en/of creditcard waren gestolen en/of dat hij een bestelling verwachtte die hij bij aflevering contant moest betalen, waardoor die [benadeelde 2] werd bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 250,-- euro en/of

- door die [benadeelde 2] op of omstreeks 25 maart 2015 te vertellen dat het ongeveer drie weken zou duren voordat hij over nieuwe bankpasjes kon beschikken en/of

- door die [benadeelde 2] op of omstreeks 28 maart 2015 te vragen of hij (verdachte) haar (vaste) telefoon mocht gebruiken om via een bepaald telefoonnummer een spel te bestellen dat 50,-- euro zou kosten, waarbij de betaling van dat spel zou lopen via "telefoontikken", waardoor die [benadeelde 2] werd bewogen haar telefoon aan verdachte ter beschikking te stellen, zulks terwijl die [benadeelde 2] nadien werd geconfronteerd met een factuur van haar telefoon-provider UPC ter hoogte van twee keer 67,98 eurto en/of eenmaal 38,60 euro en/of

- door die [benadeelde 2] op of omstreeks 03 april 2015 te vertellen dat, omdat zijn ouders op vakantie waren, hij van hen geen geld kon lenen, waardoor die [benadeelde 2] werd bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 500,-- euro;

2.

hij op of omstreeks 21 maart 2015 te Nijmegen en/of Dordrecht, althans in Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander, te weten [benadeelde 2] , heeft gebruikt met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen en/of de identiteit van die ander te misbruiken, hierin bestaande dat verdachte bij een of meer bestelling(en) bij webwinkel Alternate.nl, buiten

medeweten en/of zonder toestemming van [benadeelde 2] , [adres 2] , haar naam en/of adres heeft opgegeven, terwijl uit dat gebruik enig nadeel kon ontstaan; (prk.nr. 05-840950-15, zaak II blz. 37 e.v.)

3.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 augustus 2014 t/m 15 september 2014 te Nijmegen en/of Goes, althans in Nederland, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 3] heeft bewogen tot de afgifte

van een geldbedrag van 250,-- euro en/of een geldbedrag van 32,50 euro en/of een geldbedrag van 850,-- euro, in elk geval van enig goed, hierin bestaande dat verdachte met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven –

- op relatieplanet.nl een foto van hemzelf heeft geplaatst waarop verdachte is gekleed in een pilotenuniform en/of die [benadeelde 3] (na kennismaking) heeft verteld dat hij als piloot werkzaam was voor KLM en/of

- door die [benadeelde 3] halverwege de maand augustus 2014 te vertellen dat hij voor een cursus naar Polen was geweest om mensen op te leiden en dat zijn pinpas in Polen was "geskimd" waardoor zijn lopende rekening en zijn spaarrekening waren geblokkeerd, waardoor die [benadeelde 3] werd bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 250,-- euro en/of 32,50 euro en/of

- door die [benadeelde 3] op of omstreeks 15 september 2014 omstreeks 11.00 uur te vertellen dat hij voor een bedrag van 850,-- euro 6 Ipads kon kopen via zijn werkgever KLM, maar dat zij wel direct moest beslissen omdat de aanbieding maar tot 13.00 uur geldig was, waardoor die [benadeelde 3] werd bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 850,--;

4.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 11 t/m 22 september 2014 te Nijmegen en/of Goes, althans in Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander, te weten [benadeelde 3] , heeft gebruikt met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen en/of de identiteit van die ander te misbruiken, hierin bestaande dat verdachte bij een of meer bestelling(en) bij webwinkel Parfumdump.nl en/of bij de aanvraag van een zgn. Silver Flying Bluecard van American Express, buiten medeweten en/of zonder toestemming van [benadeelde 3] , [adres 3] , haar naam en/of adres heeft opgegeven, terwijl uit dat gebruik enig nadeel kon ontstaan;

05/841146-15

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 03 juni 2015 t/m 24 september 2015 te Nijmegen en/of Eindhoven, althans in Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander, te weten [benadeelde 4] , heeft gebruikt met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen en/of de identiteit van die ander te misbruiken, hierin bestaande dat verdachte bij een aanvraag van een zgn. AMEX creditcard van American Express, en/of bij een of meer bestelling(en) bij Apple Online Store en/of bij winkel H&M, buiten medeweten en/of zonder toestemming van [benadeelde 4] , [adres 4] , haar naam en/of adres heeft opgegeven, terwijl uit dat gebruik enige nadeel kon ontstaan.

2 Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Vrijspraak van 05/840950-15 feit 2

De rechtbank acht dit feit niet wettig en overtuigend bewezen. Verdachte heeft ontkend dat de bestelling zonder toestemming van aangeefster op haar naam is gedaan. Aangeefster heeft in haar aangifte verklaard dat zij geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar naam. Aangeefster heeft echter aanvankelijk ook verklaard dat zij de goederen die op haar naam zijn besteld niet heeft opgehaald of in ontvangst genomen. Later heeft zij daarentegen verklaard dat zij voor één van de pakketten van Alternate heeft getekend. Voorts heeft zij één van de pakketten opgehaald en was zij in haar woning aanwezig toen daar de andere twee pakketten werden afgeleverd. Nu aangeefster wisselend heeft verklaard en haar verklaring dat zonder toestemming haar naam is gebruikt verder niet door bewijsmiddelen wordt ondersteund, kan naar het oordeel van de rechtbank uit het dossier niet zonder meer worden afgeleid dat verdachte zonder de toestemming van aangeefster haar naam heeft gebruikt en dat daardoor voor aangeefster nadeel is ontstaan. Verdachte zal van dit feit worden vrijgesproken.

Vrijspraak van 05/841146-15

De rechtbank acht dit feit niet wettig en overtuigend bewezen en zal verdachte daarvan vrijspreken. Naar het oordeel van de rechtbank bevinden zich in het dossier onvoldoende bewijsmiddelen voor de stelling dat verdachte zonder dat aangeefster dit wist een creditcard op haar naam heeft besteld.

Ten aanzien van de overige feiten is er sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen 05/072482-141:

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 1] , p. 3-5;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 8 juli 2016.

Bewijsmiddelen 05/840950-152:

Feit 1:

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 2] , p. 28-30;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 8 juli 2016.

Feit 3 en 4:

- het proces-verbaal van aangifte van [benadeelde 3] , p. 83-85;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 8 juli 2016.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 05/072482-14 en 05/840950-15 feit 1, 3 en 4 tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

05/072482-14

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 7 november 2012 t/m 1 maart 2013 te Nijmegen en/of te Nijnsel, gemeente Sint Oedenrode met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels, [benadeelde 1] (telkens) heeft bewogen tot de afgifte van (een) geldbedrag(en) (van (in totaal) ongeveer 1865 Euro), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid tegen die [benadeelde 1] verklaard dat hij, verdachte, (als piloot) bij de KLM werkzaam was en/of dat hij, verdachte, via zijn werk (goedkoop) een telefoon (en/of een telefoonhoesje en/of telefoonaccessoires) voor die [benadeelde 1] zou kunnen regelen en/of dat die [benadeelde 1] dan (een) geldbedrag(en) van (ongeveer) 241,50 Euro en/of 279,50 Euro (door middel van een spoedopdracht) aan verdachte zou moeten overmaken en/of dat hij, verdachte, per ongeluk een geldbedrag van (ongeveer) 1800 Euro aan die [benadeelde 1] zou hebben overgemaakt en/of dat die [benadeelde 1] een geldbedrag van (ongeveer) 1102,50 Euro aan hem, verdachte, (terug) zou moeten overmaken

en/of dat hij, verdachte, (telkens) niet in staat was geweest om die telefoon (en/of dat telefoonhoesje en/of telefoonaccessoires) aan die [benadeelde 1] te leveren en/of het/de door die [benadeelde 1] teveel betaalde bedrag(en) terug te storten (omdat zijn, verdachtes, oma zou zijn overleden en/of omdat hij, verdachte, een ongeluk zou hebben gehad en/of in het ziekenhuis zou zijn opgenomen), waardoor die [benadeelde 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

05/840950-15

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 12 maart 2015 t/m 12 april 2015 te Nijmegen en/of Dordrecht, althans in Nederland, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 2] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 250,-- euro en/of een geldbedrag van 500,-- euro en/of twee geldbedragen van 67,98 euro en/of een geldbedrag van 38,60 euro, in elk geval van enig goed, hierin bestaande dat verdachte met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven - die [benadeelde 2] heeft verteld dat hij een paar uur in de

maand werkte als ambulancemedewerker en/of dat hij bij de KLM werkte als piloot en/of dat hij op zoek was naar een vaste relatie en/of door in het bijzijn van die [benadeelde 2] eenmaal of meermalen gekleed te gaan in een donkerblauw pak voorzien van goudkleurige strepen en/of

schouder-epauletten en/of een zgn. wings-speldje op de borst en/of (om zijn nek) een lichtblauw keykoord met KLM-logo met daaraan bevestigd een pasje met zijn foto en/of een KLM-logo en/of

- door die [benadeelde 2] op of omstreeks 21 maart 2015 te vertellen dat zijn portemonnee en de portemonnees van zijn collega's uit de ambulance waren gestolen en/of dat daarbij zijn bankpasjes en/of creditcard waren gestolen en/of dat hij een bestelling verwachtte die hij bij aflevering contant moest betalen, waardoor die [benadeelde 2] werd bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 250,-- euro en/of

- door die [benadeelde 2] op of omstreeks 25 maart 2015 te vertellen dat het ongeveer drie weken zou duren voordat hij over nieuwe bankpasjes kon beschikken en/of

- door die [benadeelde 2] op of omstreeks 28 maart 2015 te vragen of hij (verdachte) haar (vaste) telefoon mocht gebruiken om via een bepaald telefoonnummer een spel te bestellen dat 50,-- euro zou kosten, waarbij de betaling van dat spel zou lopen via "telefoontikken", waardoor die [benadeelde 2] werd bewogen haar telefoon aan verdachte ter beschikking te stellen, zulks terwijl die [benadeelde 2] nadien werd geconfronteerd met een factuur van haar telefoon-provider UPC ter hoogte van twee keer 67,98 euro en/of eenmaal 38,60 euro en/of

- door die [benadeelde 2] op of omstreeks 03 april 2015 te vertellen dat, omdat zijn ouders op vakantie waren, hij van hen geen geld kon lenen, waardoor die [benadeelde 2] werd bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 500,-- euro;

3.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 augustus 2014 t/m 15 september 2014 te Nijmegen en/of Goes, althans in Nederland, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 3] heeft bewogen tot de afgifte

van een geldbedrag van 250,-- euro en/of een geldbedrag van 32,50 euro en/of een geldbedrag van 850,-- euro, in elk geval van enig goed, hierin bestaande dat verdachte met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven –

- op relatieplanet.nl een foto van hemzelf heeft geplaatst waarop verdachte is gekleed in een pilotenuniform en/of die [benadeelde 3] (na kennismaking) heeft verteld dat hij als piloot werkzaam was voor KLM en/of

- door die [benadeelde 3] halverwege de maand augustus 2014 te vertellen dat hij voor een cursus naar Polen was geweest om mensen op te leiden en dat zijn pinpas in Polen was "geskimd" waardoor zijn lopende rekening en zijn spaarrekening waren geblokkeerd, waardoor die [benadeelde 3] werd bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 250,-- euro en/of 32,50 euro en/of

- door die [benadeelde 3] op of omstreeks 15 september 2014 omstreeks 11.00 uur te vertellen dat hij voor een bedrag van 850,-- euro 6 Ipads kon kopen via zijn werkgever KLM, maar dat zij wel direct moest beslissen omdat de aanbieding maar tot 13.00 uur geldig was, waardoor die [benadeelde 3] werd bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 850,--;

4.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 11 t/m 22 september 2014 te Nijmegen en/of Goes, althans in Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander, te weten [benadeelde 3] , heeft gebruikt met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen en/of de identiteit van die ander te misbruiken, hierin bestaande dat verdachte bij een of meer bestelling(en) bij webwinkel Parfumdump.nl en/of bij de aanvraag van een zgn. Silver Flying Bluecard van American Express, buiten medeweten en/of zonder toestemming van [benadeelde 3] , [adres 3] , haar naam en/of adres heeft opgegeven, terwijl uit dat gebruik enig nadeel kon ontstaan.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van 05/072482-14 en 05/840950-15 feit 1 en 3:

Oplichting, meermalen gepleegd

Ten aanzien van 05/840950-15 feit 4:

Identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander gebruiken met het oogmerk om de identiteit van een ander te misbruiken

5 De strafbaarheid van het feit

De feiten zijn strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 Overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van alle tenlastegelegde feiten samen, alsmede de ad informandum gevoegde feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, met als bijzondere voorwaarden de voorwaarden zoals geformuleerd door de reclassering.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht aan verdachte geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, gelet op het tijdsverloop, de verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte en de omstandigheid dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf de vaste basis onder verdachte weg zou slaan die verdachte nodig heeft om een behandeling te kunnen volgen.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, waarbij onder meer is gelet op:

- het uittreksel uit het algemeen documentatieregister, gedateerd 1 februari 2017;

- twee voorlichtingsrapportages van Reclassering Nederland, gedateerd 4 juli 2016 en 6 maart 2017;

- een multidisciplinair rapport van drs. S. Labrijn, GZ-psycholoog en van dr. J.W. Hummelen, psychiater, gedateerd 31 januari 2017.

De rechtbank heeft bij de straftoemeting rekening gehouden met de volgende ad informandum gevoegde zaken. Verdachte heeft erkend deze strafbare feiten te hebben gepleegd. De officier van justitie heeft toegezegd ter zake van deze feiten geen afzonderlijke strafvervolging te zullen instellen indien deze worden verdisconteerd in de strafoplegging. Het betreft de feiten:

840950-15 09 september 2014, Nijmegen, Gem. Nijmegen,

Oplichting [benadeelde 5] te Goes;

2. 840950—15 30 augustus 2014 t/m 03 september 2014, Nijmegen, Gem. Nijmegen,

Oplichting [benadeelde 6] ’s-Gravenpolder;

3. 840950-15 14 augustus 2014 t/m 15 september 2014, Nijmegen, Gem. Nijmegen,

Oplichting [benadeelde 7] ’s-Gravenpolder.

De rechtbank heeft kennis genomen van de conclusie in de multidisciplinaire rapportage dat het tenlastegelegde verdachte in verminderde mate kan worden toegerekend en neemt deze conclusie over.

De rechtbank overweegt daarnaast het volgende.

Verdachte heeft meerdere vrouwen opgelicht. Hij deed zich valselijk voor als piloot en ambulancemedewerker en wist op die manier relaties met deze vrouwen aan te gaan. Wanneer die relatie tot stand was gekomen wist hij de vrouwen onder valse voorwendselen middels list en bedrog geldbedragen afhandig te maken. Dit zijn ernstige feiten. Verdachte heeft op ontoelaatbare wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen van zijn slachtoffers.

Mede gelet op het tijdsverloop, de verminderde toerekeningsvatbaarheid, de noodzaak tot behandeling en de omstandigheid dat de rechtbank twee feiten minder bewezen acht dan de officier van justitie, zal de rechtbank aan verdachte geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. De rechtbank acht voor deze feiten wel een forse voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf op zijn plaats.

Gelet op verdachtes persoonlijkheid en persoonlijke omstandigheden zal de rechtbank aan de voorwaardelijke straf de voorwaarden verbinden zoals geadviseerd door de reclassering.

7a. De beoordeling van de civiele vordering(en), alsmede de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partijen [benadeelde 1] , [benadeelde 3] en [benadeelde 5] hebben zich in het strafproces gevoegd ter verkrijging van schadevergoeding ter zake van de bewezenverklaarde feiten. [benadeelde 1] vordert € 1898,77. [benadeelde 3] vordert € 2004,-. [benadeelde 5] vordert € 1796,47. Allen vorderen tevens de wettelijke rente.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft verzocht alle vorderingen toe te wijzen.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft ten aanzien van de vordering van [benadeelde 3] betoogd dat het bedrag voor het virusvrij maken van de computer niet kan worden beschouwd als directe schade.

Voorts zijn de telefoonkosten en beredderingskosten onvoldoende onderbouwd dan wel staan ze in een te ver verwijderd verband van het feit. De immateriële schade valt volgens de verdediging niet onder artikel 6:109 van het Burgerlijk Wetboek.

Beoordeling door de rechtbank

De vorderingen van de benadeelde partijen [benadeelde 1] en [benadeelde 5] zijn niet betwist door de verdediging. Naar het oordeel van de rechtbank is, op grond van de gebezigde bewijsmiddelen en hetgeen verder ter terechtzitting met betrekking tot de vorderingen is gebleken, komen vast te staan dat de benadeelde partijen als gevolg van het onder 05/072482-14 ( [benadeelde 1] ) en onder 1. ad informandum ( [benadeelde 5] ) bewezen verklaarde handelen het gevorderde bedrag aan schade hebben geleden, waarvoor verdachte naar burgerlijk recht aansprakelijk is. De vorderingen zullen worden toegewezen.

Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3] (05/840950-15 feit 3):

de rechtbank acht de geldbedragen voldoende onderbouwd en zal deze toewijzen.

Ten aanzien van de belkosten, reiskosten en benzine- en parkeerkosten zal de rechtbank gebruik maken van haar schattingsbevoegdheid. De rechtbank schat de totale belkosten op € 25,-, de reiskosten op € 70,- en de parkeer- en benzinekosten op € 25,-.

De immateriële schade is naar het oordeel van de rechtbank niet voor toewijzing vatbaar nu deze, zoals omschreven door de benadeelde partij, niet onder artikel 6:109 van het Burgerlijk Wetboek valt.

De rechtbank zal tevens de gevorderde wettelijke rente toewijzen.

De rechtbank ziet aanleiding om aan verdachte op basis van het bepaalde in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht de verplichting op te leggen tot betaling aan de Staat van het toe te wijzen bedrag ten behoeve van genoemde benadeelde partijen.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36f, 57, 231b en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De rechtbank:

 Spreekt verdachte vrij van de onder 05/840950-15 feit 2 en 05/841146-15 tenlastegelegde feiten.

 verklaart bewezen dat verdachte de overige tenlastegelegde feiten, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

 een gevangenisstraf voor de duur van 9 (negen) maanden;

 bepaalt, dat deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, wegens niet nakoming van na te melden voorwaarden voor het einde van de proeftijd die op drie jaren wordt bepaald;

 de algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich voor het einde daarvan niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit zijn medewerking zal verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 Wet op de identificatieplicht ter inzage zal aanbieden;

- zijn medewerking zal verlenen aan het door de Reclassering Nederland te houden toezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

 de bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich houdt aan de aanwijzingen die Reclassering Nederland hem geeft, voor zover deze niet reeds zijn opgenomen in een andere bijzondere voorwaarde. Veroordeelde moet zich binnen 3 dagen na het onherroepelijk worden van dit vonnis telefonisch melden bij Reclassering Nederland op het telefoonnummer 088 8041405 om een afspraak te maken voor een eerste gesprek op de locatie aan de Stieltjesstraat 1 in Nijmegen. Hierna moet veroordeelde zich blijven melden, zo frequent en zolang de instelling dat noodzakelijk acht;

- meewerkt aan een behandeling bij Kairos of een vergelijkbare instelling, waarbij veroordeelde zich houdt aan de aanwijzingen die hem door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven.

Geeft opdracht aan de Reclassering Nederland tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden (artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht).

en voorts tot

 een werkstraf gedurende 180 (honderdentachtig) uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur 90 (negentig) dagen;

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1]

 veroordeelt verdachte ten aanzien van parketnummer 05/072482-14 tot betaling van schadevergoeding aan de benadeelde partij [benadeelde 1] van een bedrag van € 1898,77 (duizendachthonderdachtennegentig euro en zevenenzeventig cent) vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 7 november 2012 tot aan de dag der algehele voldoening en met betaling van de kosten van het geding en de tenuitvoerlegging door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt aan veroordeelde de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van de benadeelde partij [benadeelde 1] een bedrag te betalen van € 1898,77 (duizendachthonderdachtennegentig euro en zevenenzeventig cent) vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 7 november 2012 tot aan de dag der algehele voldoening, met bepaling dat bij gebreke van betaling en verhaal van de hoofdsom 28 dagen hechtenis zal kunnen worden toegepast zonder dat de betalingsverplichting vervalt;

 • -

  bepaalt dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen;

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3]

 veroordeelt verdachte ten aanzien van parketnummer 05/840950-15 feit 3 tot betaling van schadevergoeding aan de benadeelde partij [benadeelde 3] van een bedrag van

€ 1624,- (duizendzeshonderdenvierentwintig euro) vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 augustus 2014 tot aan de dag der algehele voldoening en met betaling van de kosten van het geding en de tenuitvoerlegging door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  verklaart de benadeelde partij [benadeelde 3] voor het overige niet-ontvankelijk in haar vordering;

 • -

  legt aan veroordeelde de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van de benadeelde partij [benadeelde 3] een bedrag te betalen van € 1624,- (duizendzeshonderdenvierentwintig euro) vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 augustus 2014 tot aan de dag der algehele voldoening, met bepaling dat bij gebreke van betaling en verhaal van de hoofdsom 26 dagen hechtenis zal kunnen worden toegepast zonder dat de betalingsverplichting vervalt;

 • -

  bepaalt dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 5]

 veroordeelt verdachte ten aanzien van het onder 1. ad informandum gevoegde feit tot betaling van schadevergoeding aan de benadeelde partij [benadeelde 5] van een bedrag van € 1796,47 (duizendzevenhonderdenzesennegentig euro en zevenenveertig cent) vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 9 september 2014 tot aan de dag der algehele voldoening en met betaling van de kosten van het geding en de tenuitvoerlegging door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

 • -

  legt aan veroordeelde de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van de benadeelde partij [benadeelde 5] een bedrag te betalen van € 1796,47 (duizendzevenhonderdenzesennegentig euro en zevenenveertig cent) vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 9 september 2014 tot aan de dag der algehele voldoening, met bepaling dat bij gebreke van betaling en verhaal van de hoofdsom 27 dagen hechtenis zal kunnen worden toegepast zonder dat de betalingsverplichting vervalt;

 • -

  bepaalt dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M.L. Tomassen (voorzitter), mr. M.A. Bijl en C.E.W. van de Sande, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C.T.P.M. van Aarssen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 24 maart 2017.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisanten van de politie Gelderland-Zuid, district Stand Nijmegen, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer PL0810-2013023530 gesloten op 19 mei 2014 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisanten van de politie Oost-Nederland, district Gelderland-Zuid, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer PL0600-2015419457, gesloten op 17 september 2015 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.