Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2016:755

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
03-02-2016
Datum publicatie
20-04-2017
Zaaknummer
282489
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Samenwerkingsovereenkomst; wanprestatie; ontbinding. Onverschuldigde betaling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/282489 / HA ZA 15-248 / 1171

Vonnis van 3 februari 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TITAN TELEVISION B.V.,

gevestigd te [woonplaats] ,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. M.E. Muller te Gouda,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MULTIMAVISION B.V.,

gevestigd te Oosterbeek,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. P.A.C. de Vries te Arnhem.

Partijen zullen hierna Titan en Multimavision genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 22 juli 2015

 • -

  de brief van Multimavision van 11 november 2015 met producties

 • -

  het verkort proces-verbaal van comparitie van 19 november 2015

 • -

  de akte wijziging eis in conventie van 19 november 2015

 • -

  de akte van reactie wijziging eis van Titan van 2 december 2015

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Multimavision is een bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van formats voor en de productie van televisieprogramma’s voor commerciële televisiezenders. B. [bestuurder van gedaagde in conventie] (hierna: [bestuurder van gedaagde in conventie] ) is bestuurder van Multimavision.

2.2.

Multimavision en Titan zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan (in ieder geval) voor de verkoop van zendtijd voor het programma Medicaltravel. [eigenaar van eiseres in conventie] (hierna: [eigenaar van eiseres in conventie] ) is eigenaar van Titan. In een door partijen ondertekende overeenkomst d.d. 2 januari 2014 (hierna: de overeenkomst van 2 januari 2014) staat onder meer het volgende.

Samenwerkingsovereenkomst

Ondergetekenden:

Multimavision, (…), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer B. [bestuurder van gedaagde in conventie] (…), hierna te noemen ‘opdrachtgever’

en

Titan Television, (…) te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer [eigenaar van eiseres in conventie] (…) hierna te noemen ‘opdrachtnemer’

In aanmerking nemende dat:

a. opdrachtgever commerciële televisieprogramma’s produceert;

b. Opdrachtgever klanten nodig heeft die tegen betaling deel willen nemen aan het door opdrachtgever te produceren televisieprogramma;

c. Opdrachtnemer expertise heeft op het gebied van sales en als zodanig in staat en bereid is (…) op zoek te gaan naar voor het televisieprogramma passende klanten;

d. Opdrachtnemer voornemens is, voor eigen rekening en risico, hiervoor een salesteam op te zetten;

e. Opdrachtnemer namens opdrachtgever overeenkomsten sluit met klanten om tegen betaling deel te nemen aan het betreffende televisieprogramma;

f. Opdrachtgever en opdrachtnemer in dat verband een overeenkomst van opdracht wensen aan te gaan;

g. (…)

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 Aanvang en duur overeenkomst

a. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden, ingaande op 2 januari 2014 en van rechtswege eindigend op 31 maart 2014.

b. (…)

c. Voortzetting van deze samenwerkingsovereenkomst met gewijzigde condities dient schriftelijk (op schrift of digitaal) te worden vastgelegd.

(…)

Artikel 4 Vergoeding

a. Voor iedere geslaagde verkoop krijgt opdrachtnemer van opdrachtgever een vergoeding ter grote van 20% van de aan de klant verkochte waarde (exclusief BTW).

b. Van een geslaagde verkoop is sprake als opdrachtgever de getekende overeenkomst en betaling van de klant heeft ontvangen.

c. (…)

d. (…)

e. (…)

(…)

Artikel 8 Geheimhouding

Opdrachtnemer verklaart alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever, waaronder bedrijfsgegevens en financiële en/of technische gegevens, waarover hij uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen geheim te houden. (…)

Artikel 9 Intellectuele eigendom

Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, waaronder (…) komen toe aan opdrachtgever voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren.

Artikel 10 Opzegging

Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever kunnen deze overeenkomst te allen tijde opzeggen zonder rechterlijke tussenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

(…)

2.3.

In een overeenkomst d.d. 1 april 2014 (hierna: de overeenkomst van 1 april 2014), die alleen ondertekend is door Multimavision, staat onder meer het volgende.

Samenwerkingsovereenkomst

Ondergetekenden:

Multimavision, (…), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer B. [bestuurder van gedaagde in conventie] (…), hierna te noemen ‘opdrachtgever’

en

Titan Television, (…) te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer [eigenaar van eiseres in conventie] (…) hierna te noemen ‘opdrachtnemer’

In aanmerking nemende dat:

a. opdrachtgever commerciële televisieprogramma’s produceert;

b. Opdrachtgever klanten nodig heeft die tegen betaling deel willen nemen aan het door opdrachtgever te produceren televisieprogramma;

c. Opdrachtnemer expertise heeft op het gebied van sales en als zodanig in staat en bereid is (…) op zoek te gaan naar voor het televisieprogramma passende klanten;

d. Opdrachtnemer voornemens is, voor eigen rekening en risico, hiervoor een salesteam op te zetten;

e. Opdrachtnemer namens opdrachtgever overeenkomsten sluit met klanten om tegen betaling deel te nemen aan het betreffende televisieprogramma;

f. Opdrachtgever en opdrachtnemer in dat verband een overeenkomst van opdracht wensen aan te gaan;

g. (…)

Artikel 1 Aanvang en duur overeenkomst

a. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 6 maanden, ingaande op 1 april 2014 en van rechtswege eindigend op 1 oktober 2014.

b. (…)

c. Voortzetting van deze samenwerkingsovereenkomst met gewijzigde condities zal schriftelijk (op schrift of digitaal) worden vastgelegd.

(…)

Artikel 4 Vergoeding

a. Voor iedere geslaagde verkoop, van een televisie-item van 3 minuten of meer, krijgt opdrachtnemer van opdrachtgever een vergoeding ter grote van 25% van de aan de klant verkochte waarde (exclusief BTW), tenzij anders is overeengekomen.

b. De vergoeding van 25% is inclusief redactie, bestaande uit: het onderhouden van contact met de klant en zo nodig presentatie, het tijdig inplannen van afspraken omtrent opnamedag(en) met de klant, het beheren van de Medical Travel-agenda, het factureren van de klant (…) het tijdig aanleveren van call-sheets en draaiboeken aan de opdrachtgever.

c. Van een geslaagde verkoop is sprake als opdrachtgever het getekende deelnameformulier en betaling van de klant heeft ontvangen.

d. Opdrachtnemer factureert opdrachtgever 25% van de aan de klant verkochte waarde zodra opdrachtgever het getekende deelnameformulier ontvangen heeft. De betalingstermijn hiervan is 21 dagen.

e. (…)

f. Opdrachtnemer factureert de klant namens opdrachtgever en neemt daarin een betalingstermijn op van 14 dagen, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt.

(…)

Artikel 8 Geheimhouding

Opdrachtnemer verklaart alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever, waaronder bedrijfsgegevens en financiële en technische gegevens, waarover hij uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen geheim te houden. (…)

Artikel 9 Intellectuele eigendom

Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, waaronder (…) komen toe aan opdrachtgever voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren.

Artikel 10 Werkzaamheden voor derden

Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van opdrachtgever soortgelijke werkzaamheden voor anderen dan de opdrachtgever te verrichten.

Artikel 11 Opzegging overeenkomst

Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever kunnen deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

(…)

2.4.

Op 18 december 2013 heeft [eigenaar van eiseres in conventie] aan [bestuurder van gedaagde in conventie] het volgende whatsapp-bericht gestuurd.

‘(…) En update over project green?’

2.5.

Op 4 april 2014 hebben partijen onder andere de volgende whatsapp-berichten naar elkaar gestuurd.

[bestuurder van gedaagde in conventie] : ‘Planning loopt moeizaam gaat heel veel werk in zitten’

[eigenaar van eiseres in conventie] : ‘Ja daarom zei ik al is handig om’

‘Hier gewoon een productiemedewerker neer te zetten

‘Die’

(…)

‘Draaiboeken maakt’

‘Ken wel goed iemand’

‘Kan ke makkelijker plannen…en zij ook kortere lijnen’

[bestuurder van gedaagde in conventie] : ‘Gaat erom wat het kost, voor 25 procent zou ik het zo aangelevert moeten krijgen geplant en wel’

‘Misschien voor jullie ook makkelijk’

[eigenaar van eiseres in conventie] : ‘Klopt’

‘Het is voor ons ook makkeijker’

‘En klant heeft veel meer gevoel erbij’

‘Ik zal van de week wel ff met iemand pratn’

[bestuurder van gedaagde in conventie] : ‘Mee eens’

‘Top’

2.6.

Op 15 en 16 juni 2014 hebben partijen onder meer de volgende whatsapp-berichten naar elkaar gestuurd.

[bestuurder van gedaagde in conventie] : ‘ [eigenaar van eiseres in conventie] ik dacht dat we hadden afgesproken dat je alleen voor medicaltravel belt?!!’

(…)

[bestuurder van gedaagde in conventie] : ‘Ik betaal de complete huur nog steeds op mijn contract, en volgens mij hadden we hier een afspraak over’

[bestuurder van gedaagde in conventie] : ‘Moet echt acuut stoppen serieus’

(…)

[bestuurder van gedaagde in conventie] : ‘Laat ue maar voor medical travel bellen of andere concepten van ons maar niet voor de concurent en dat is [concurrent] van mij’

[bestuurder van gedaagde in conventie] : ‘Dus stoppen ermee , waren zeker niet de afspraken doe we hebben gemaakt, (…)’

[bestuurder van gedaagde in conventie] : ‘Valt niks te praten [eigenaar van eiseres in conventie] het is hij of ik’

(…)

[eigenaar van eiseres in conventie] : ‘Snel seizoen 4 medical travel’

[bestuurder van gedaagde in conventie] : ‘Maar onder welke voorwaarden?’

[eigenaar van eiseres in conventie] : ‘Dezelfde’

[bestuurder van gedaagde in conventie] : ‘Dat betekent dus niet verkopen voor mijn concurrenten’

(…)

[eigenaar van eiseres in conventie] : ‘Ja is goed’

2.7.

Op 20 juni 2014 heeft [eigenaar van eiseres in conventie] het volgende whatsapp-bericht aan [bestuurder van gedaagde in conventie] gestuurd.

‘En snel 2de programma erbij’

2.8.

Op 4 oktober 2014 hebben partijen de volgende whatsapp-berichten aan elkaar gestuurd.

[bestuurder van gedaagde in conventie] : ‘ http [http adres] ‘

[bestuurder van gedaagde in conventie] : ‘He [eigenaar van eiseres in conventie] filmpje gezien’

[bestuurder van gedaagde in conventie] : ‘Als promo voor [project] ’

[eigenaar van eiseres in conventie] : ‘Ga hem zo kijken’

2.9.

Op 14 november 2014 hebben partijen de volgende whatsapp-berichten aan elkaar gestuurd.

[bestuurder van gedaagde in conventie] : ‘ [eigenaar van eiseres in conventie] heb de vraag neergelegd om aansluitend 2 [projecten] te maken afwachten spannend’

[eigenaar van eiseres in conventie] : ‘Top!!

[bestuurder van gedaagde in conventie] : ‘benbenieuwt’

[eigenaar van eiseres in conventie] : ‘Ik ook!’

2.10.

Op 27 januari 2015 heeft [bestuurder van gedaagde in conventie] aan [eigenaar van eiseres in conventie] laten weten dat hij de overeenkomst met Titan wilde ontbinden. In een brief van 27 januari 2015 van Jasmin, namens Multimavision, aan Titan staat onder meer het volgende.

Zoals beloofd kom ik nog even bij je terug op het beëdigen van de samenwerking tussen Titan en Multimavision. (…)

In vervolg op ons telefoongesprek van vanmiddag heb ik eea met [betrokkene 1] besproken. Van hem heb ik begrepen dat hij duidelijk tegen jou heeft gezegd dat de samenwerking per direct geëindigd is en dat hij het pand in [woonplaats] zelf in gebruik wil nemen. (…)

Zoals gezegd is de samenwerking beëindigd en zal Titan geen saleswerkzaamheden meer verrichten voor Multimavision. Voor het redactiewerk (inplannen draaidagen en maken van draaiboeken) heb je aangeboden deze nog voor de reeds afgesloten contracten af te maken. Ik stel voor dat de redactiewerkzaamheden deze week nog worden gedaan, zodat de draaiboeken volgende week uiterlijk vrijdag aanstaande naar ons toegestuurd kunnen worden. (…)

2.11.

In een email van 2 februari 2015 van ene mevrouw [betrokkene 2] van Business Care Support aan [eigenaar van eiseres in conventie] staat onder meer het volgende.

(…)

Bij deze : mijn getekende overeenkomst “Doe Maar Duurzaam”.

Hiermee vervalt mijn getekende overeenkomst met RTL4 – Medical Travel – getekend vorige week .

(In eerder overleg hebben jullie besloten mijn contract van Medical Travel-RTL4 over te hevelen aan Doe Maar Duurzaam- RTL7

Gezien ons verhaal beter past in ‘business to business sector “).

(…)

2.12.

Multimavision heeft een vijftal facturen van Titan niet voldaan. Het betreft de volgende facturen.

15 december 2014 factuurnummer 14012 € 14.532,08

21 december 2014 factuurnummer 140122 € 7.108,77

12 januari 2015 factuurnummer 15004 € 7.108,77

16 januari 2015 factuurnummer 15005 € 11.631,15

26 januari 2015 factuurnummer 15009 € 2.888,89

3 Het geschil

in conventie

3.1.

Titan vordert dat de rechtbank – voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad – Multimavision veroordeelt tot betaling van € 73.459,96 (waarvan € 2.360,00 incassokosten), vermeerderd met wettelijke rente en met veroordeling van Multimavision in de kosten van deze procedure.

3.2.

Titan heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat Multimavision ten onrechte een vijftal facturen, voor een totaalbedrag van € 43.269,66, inclusief btw, onbetaald heeft gelaten. Daarnaast heeft Multimavision de overeenkomst opgezegd zonder rekening te houden met de opzegtermijn van 1 maand. Door deze tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel dit onrechtmatig handelen heeft Titan schade geleden, namelijk de gederfde omzet/inkomsten van een maand. Multimavision moet deze schade, ten bedrage van € 27.830,00, aan haar vergoeden, aldus Titan.

3.3.

Multimavision heeft in haar verweer het volgende aangevoerd. Zij kan een bedrag van € 25.464,62, incl. btw verrekenen met de facturen van Titan, omdat Multimavision eerdere facturen van Titan deels onverschuldigd heeft betaald, omdat de werkzaamheden waar de gevorderde facturen op zien deels niet zijn voltooid door Titan en omdat Titan onbevoegd een contract van een klant van Multimavision heeft omgezet naar haar eigen programma. Voorts heeft Multimavision de overeenkomst op 27 januari 2015 terecht ontbonden in verband met een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel onrechtmatig handelen door Titan. Titan heeft daarom geen recht op schadevergoeding.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.5.

Multimavision vordert, na wijziging van eis, dat de rechtbank – voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad – Titan veroordeelt (voor het geval haar beroep op verrekening in conventie niet slaagt) tot betaling van € 25.464,62, inclusief btw, en, primair, tot vergoeding van schade van € 160.000,00, subsidiair, tot betaling van € 78.104,00, meer subsidiair tot betaling van een door de rechtbank in redelijkheid vast te stellen bedrag en voor het overige zal veroordelen tot betaling van schade nader op te maken bij staat, te vermeerderen met wettelijke handelsrente, met veroordeling van Titan in de kosten van deze procedure, waaronder ook de nakosten. Multimavion vordert tevens opheffing van het conservatoir gelegde beslag.

3.6.

Multimavision heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat, mocht haar beroep op verrekening met het bedrag van € 25.464,62 in conventie niet slagen, zij dit bedrag op dezelfde gronden vordert in reconventie. De schadevergoeding ziet op de ontbinding in verband met de tekortkoming in de nakoming dan wel het onrechtmatig handelen door Titan.

3.7.

Titan heeft in haar verweer aangevoerd dat Multimavision geen vorderingen op haar heeft voor het door Multimavision gestelde bedrag. Titan is niet tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Multimavision kon op die grond de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.

3.8.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie

4.1.

Partijen zijn verdeeld over de vraag welke overeenkomst gold ten tijde van de door Multimavision ingeroepen ontbinding. Volgens Titan geldt de overeenkomst van 1 januari 2014, volgens Multimavision geldt de overeenkomst van 1 april 2014, waarin in artikel 10 een exclusiviteitsbeding is opgenomen. Naar het oordeel van de rechtbank kan in het midden blijven welke overeenkomst gold ten tijde van de ontbinding door Multimavision omdat ook in het geval Titan op dit punt gelijk heeft, het hierna volgende geldt.

4.2.

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit de door Multimavision overgelegde whatsapp-correspondentie van partijen van 15 en 16 juni 2014 dat partijen in ieder geval toen hebben afgesproken dat Titan alleen voor Multimavision zou verkopen. Dat blijkt specifiek uit het whatsapp-bericht van Titan van 16 juni 2014 waarin zij bevestigt aan Multimavision dat zij niet voor concurrenten zal verkopen. Logischerwijs hield die afspraak ook in dat zij ook geen zendtijd voor door haar zelf ontwikkelde programma’s mocht verkopen.

4.3.

Voorts blijkt uit de verschillende whatsapp-berichten, die partijen sinds december 2013 over en weer hebben gestuurd, dat partijen hebben afgesproken dat Titan ook de zendtijd voor het programma ‘ [project] ’, dat Multimavision aan het ontwikkelen was, zou gaan verkopen.

4.4.

Titan heeft Multimavision omstreeks 23 januari 2015 laten weten dat zij geen zendtijd voor het programma ‘ [project] ’ kon gaan verkopen. De reden dat Titan geen zendtijd kon verkopen voor [project] was dat Titan een programma met eenzelfde thema had ontwikkeld, namelijk ‘Doe maar duurzaam’, waarvoor zij (ook) zendtijd zou gaan verkopen.

Door zelf een programma te ontwikkelen waarvoor zij ook zelf de zendtijd zou gaan verkopen, bovendien een programma dat eenzelfde thema betrof als het door Multimavision ontwikkelde ‘ [project] ’, is Titan tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst van opdracht. Partijen waren immers overeengekomen dat Titan niet voor anderen dan Multimavision mocht verkopen. Bovendien had het Titan gezien de titel ‘ [project] ’ al heel lang duidelijk moeten zijn dat het door haar ontwikkelde programma ‘Doe maar Duurzaam’ hetzelfde thema (duurzaamheid) had als het nieuwe programma van Multimavision en dat zij ook daarom niet voor zowel [project] als ‘Doe maar Duurzaam’ kon gaan verkopen. Nu Titan in strijd met hetgeen was overeengekomen tussen partijen geen zendtijd wilde gaan verkopen voor [project] en zendtijd voor een ander dan Multimavision zou gaan verkopen is Titan tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Multimavision mocht in verband met deze toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van opdracht deze overeenkomst op 27 januari 2015 ontbinden. Nu Titan aan Multimavision heeft laten weten dat zij de overeenkomst van opdracht niet na zou komen is op grond van artikel 6:83 onder c BW het verzuim ingetreden zonder ingebrekestelling. De vordering van Titan tot schadevergoeding in verband met niet inachtneming van de opzegtermijn ten bedrage van € 27.830,00 zal de rechtbank in verband met de ontbinding door Multimavision afwijzen.

Facturen

4.5.

Multimavision heeft in haar verweer aangevoerd dat zij een bedrag van € 25.646,62 kan verrekenen met de in rechtsoverweging 2.12. genoemde openstaande facturen.

4.6.

Volgens Multimavision heeft zij een bedrag van € 4.764,38 onverschuldigd betaald aan Titan. Daartoe heeft ze aangevoerd dat Titan op grond van artikel 4 van de overeenkomst van opdracht pas recht op betaling heeft als de klanten van Multimavision aan haar hebben betaald. Een aantal klanten heeft niet betaald, terwijl zij Titan haar percentage betreffende deze klanten wel heeft betaald. Het gaat om de volgende klanten: ’t Borghuis, Pols healthcare, Mediplast Benelux en Kraamzorg de Bakermand.

Tussen partijen is niet in geschil dat Multimavision op grond van artikel 4 van de overeenkomst van opdracht (op welk punt de overeenkomst van 1 januari 2014 en de overeenkomst van 1 april 2014 hetzelfde zijn) Titan alleen hoefde te betalen als de klant van Mutimavision aan haar had betaald. De rechtbank overweegt dat Titan niet heeft betwist dat zij haar percentage voor haar werkzaamheden betreffende de hiervoor genoemde klanten aan Multimavision heeft gefactureerd en Multimavision die facturen heeft voldaan. Zij betwist echter (bij gebrek aan wetenschap) dat de klanten die Multimavision in dit kader heeft genoemd haar niet hebben betaald.

4.7.

De rechtbank overweegt dat volgens beide overeenkomsten van opdracht Titan recht heeft op een vergoeding van haar percentage als de klant aan Multimavision heeft betaald. Voor zover Titan in haar verweer heeft willen betogen dat relevant is onder welke omstandigheden de klanten hun factuur niet hebben betaald aan Multimavision kan de rechtbank dat verweer, zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, niet volgen. Nu Titan heeft betwist dat de door Multimavision opgevoerde klanten hun factuur niet hebben voldaan aan Multimavision dient Multimavision volgens art. 150 Rv te bewijzen dat haar betaling zonder rechtsgrond was en dus dat de genoemde klanten hun factuur niet aan haar betaald hebben. Multimavision heeft bewijs van haar stelling aangeboden en zal daarom worden toegelaten tot bewijslevering.

4.8.

Als Multimavision slaagt in het haar op te dragen bewijs, zullen de betreffende facturen in mindering gebracht worden op de facturen van Titan. Als Multimavision niet (geheel) slaagt in haar bewijsopdracht zal haar beroep op verrekening (deels) worden afgewezen.

4.9.

Ten tweede heeft Multimavision in haar verweer aangevoerd dat een bedrag van € 16.363,47 op de vordering van Titan in mindering dient te worden gebracht. Titan heeft ten aanzien van een aantal klanten een percentage van 25% berekend, terwijl zij slechts recht had op 20%, nu Titan de redactiewerkzaamheden niet (volledig) heeft uitgevoerd, aldus Multimavision.

In de overeenkomst van opdracht van 1 januari 2014 staat dat Titan een vergoeding krijgt van 20% van de aan de klant verkochte waarde. Titan heeft erkend dat zij vanaf 1 april 2014 een vergoeding ontving van Multimavision van 25% en dat zij vanaf toen ook de redactiewerkzaamheden op zich heeft genomen. De stelling van Titan dat het percentage van de vergoeding per 1 april 2014 is verhoogd van 20% naar 25% zonder dat daar extra werkzaamheden door Titan tegenover zouden staan is naar het oordeel van de rechtbank niet geloofwaardig, zeker niet in het licht van de whatsapp-berichten die partijen op 4 april 2014 naar elkaar hebben gestuurd over de overname van redactiewerkzaamheden door Titan. De rechtbank gaat er dus vanuit dat Titan 5% extra ontving voor het uitvoeren van de redactiewerkzaamheden. Wanneer voor de door Multimavision genoemde klanten vast komt te staan dat Titan de redactiewerkzaamheden voor die klanten niet heeft voltooid, is Multimavision naar het oordeel van de rechtbank voor die klanten een vergoeding van 20% in plaats van 25% verschuldigd. Titan heeft in haar conclusie van antwoord van een aantal klanten betwist dat voor die klanten geen draaiboek is gemaakt. Naar aanleiding van die betwisting heeft Multimavision haar verweer nader te onderbouwen, toegespitst op die betwisting. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat Titan voor die klanten wel een draaiboek heeft gemaakt en dat Titan voor die klanten terecht 25% in rekening heeft gebracht. Titan heeft erkend dat voor de overige klanten geen draaiboek is gemaakt. Anders dan waar Titan kennelijk van uit gaat is de reden waarom deze werkzaamheden niet zijn verricht niet van belang, nu het er om gaat dat Multimavision Titan niet hoeft te betalen voor werkzaamheden die Titan niet heeft verricht. Dat zou alleen anders zijn wanneer Multimavision haar zou hebben belet deze werkzaamheden te verrichten, hetgeen niet is gesteld, noch gebleken. Dat betekent dat het verrekeningsverweer in zoverre opgaat en dat een bedrag van € 6.596,25 op de door Titan gevorderde facturen in mindering zal worden gebracht.

4.10.

Ten derde dient Titan volgens het verweer van Multimavision een bedrag van € 3.650,00 als schadevergoeding aan haar te vergoeden in verband met onrechtmatig handelen door Titan. Volgens Multimavision heeft Titan na de ontbinding van de overeenkomst van opdracht een klant van haar, namelijk Business Care Support, voor het programma Medicaltravel ‘overgeheveld’ naar haar eigen programma ‘Doe maar Duurzaam’.

Tussen partijen is niet in geschil dat Titan na de ontbinding van de overeenkomst van opdracht met Business Care Support heeft afgesproken dat de overeenkomst betreffende Medicaltravel zou worden beëindigd, dat blijkt ook uit de email van Business Care Support aan Titan van 2 februari 2015. Nu de overeenkomst tussen Titan en Multimavision op dat moment was ontbonden, mocht Titan (toen in ieder geval) niet meer namens Multimavision afspraken maken over contracten. Uit de email blijkt dat Titan zich heeft voorgedaan als vertegenwoordiger van zowel Medialtravel als van ‘Doe maar Duurzaam’. Dit handelen van Titan was daarom onrechtmatig en Titan dient de schade dientengevolge te vergoeden. Dat de opzegging op verzoek van Business Care Support is gebeurd, hetgeen Titan heeft aangevoerd is daarbij niet relevant, nu Titan ook in dat geval niet bevoegd was om de overeenkomst van Business Care Support met Multimavision te beëindigen. Nu de schade op zichzelf niet is betwist zal de rechtbank het bedrag van € 3.650,00 in mindering brengen op de facturen van Titan.

in reconventie

4.11.

Zoals hiervoor overwogen heeft Multimavision de overeenkomst van opdracht op 27 januari 2014 terecht ontbonden in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van opdracht. Titan dient de schade die Multimavision dientengevolge heeft geleden te vergoeden.

4.12.

De rechtbank zal, na bewijslevering zoals overwogen in rechtsoverweging 4.7., in een volgend vonnis beslissen over de door Multimavision gevorderde schade.

In conventie en reconventie

4.13.

De rechtbank houdt iedere verdere beslissing aan, in afwachting van de uitkomst van de bewijslevering.

5 De beslissing

De rechtbank

In conventie en reconventie

5.1.

draagt Multimavision op te bewijzen dat ’t Borghuis, Pols healthcare, Mediplast Benelux en Kraamzorg de Bakermand de facturen van Multimavision niet hebben voldaan,

5.2.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 17 februari 2016 voor uitlating door Multimavision of zij bewijs wil leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en / of door een ander bewijsmiddel,

5.3.

bepaalt dat Multimavision, indien zij geen bewijs door getuigen wil leveren maar wel bewijsstukken wil overleggen, die stukken direct in het geding moet brengen,

5.4.

bepaalt dat Multimavision, indien zij getuigen wil laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten op donderdag in de maanden februari tot en met april direct moet opgeven, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald,

5.5.

bepaalt dat dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van een nader te bepalen rechter in het gerechtsgebouw te Arnhem aan Walburgstraat 2 - 4,

5.6.

bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.7.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.J. Elferink en in het openbaar uitgesproken op 3 februari 2016.