Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2016:7078

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
23-12-2016
Datum publicatie
10-01-2017
Zaaknummer
05/821334-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Negen verdachten zijn door de meervoudige kamer in de rechtbank Gelderland in Arnhem, veroordeeld wegens het plegen van openlijk geweld. De opgelegde straffen lopen uiteen van gevangenisstraffen tussen de drie en zes weken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/821334-13

Datum uitspraak : 23 december 2016

Verstek

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] , wonende te [adres 1]

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 13 mei 2014, 30 juni 2016 en 09 december 2016.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 02 juni 2013 te [plaats] met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, [adres 2] en/of [adres 3] en/of [adres 4] en/of [adres 5] , in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen goederen en/of personen, welk geweld bestond uit het gooien van flessen en/of glazen en/of waxinelichthouders en/of het (met kracht) (meermalen) slaan/stompen en/of (met kracht)(meermalen) slaan met een balk/paal, althans een stuk hout en/of een mes, en/of (met kracht) (meermalen) trappen/schoppen tegen en/of dreigend opdringen in de richting van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of het slaan (met een barkruk/stoel) en/of schoppen tegen de ruiten en/of deuren van cafe [naam] gevestigd aan de [adres 4] te [plaats] .

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

Op grond van de bewijsmiddelen worden de volgende feiten en omstandigheden, die verder ook niet ter discussie staan, vastgesteld. Hierbij wordt zoveel mogelijk de chronologische volgorde aangehouden.

Op 1 juni 2013 voor middernacht is door een groep mannen van Poolse afkomst bezoek gebracht aan café ' [naam] ’ te [plaats] aan de [adres 4] . Deze groep Poolse mannen bestaat uit de volgende personen: [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 6] , [verdachte] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 8] en [medeverdachte 9] .2 De eigenaar van het café, [slachtoffer 1] , zijn zoon/de DJ [slachtoffer 2] en de heer [slachtoffer 3] , zijn dan ook aanwezig.3

De groep Poolse mannen gedraagt zich vervelend. Zij gooien bijvoorbeeld flessen op de grond en gebruiken drugs. In het café wordt op een gegeven moment een Pools lied gedraaid, dat aangeeft dat het tijd is het café te verlaten. De groep mannen vertrekt dan.4

De groep mannen komt later weer terug als de muziek op zachter volume weer aan is gegaan en zij willen weer naar binnen. De personen die in het café zijn houden de deur dicht terwijl een aantal mannen tot twee keer toe binnen probeert te komen.5 Er worden over en weer glazen flessen en waxinelichtbolletjes gegooid. Door middel van een barkruk en geschop worden ruiten vernield.6 Voor het café ontstaat een grote vechtpartij, waarbij een dikke Poolse man met een rood-witgestreept shirt op de grond valt.7

De groep Poolse mannen rent even later weg, waarop de mannen in het café, waaronder [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , achter de Poolse mannen aan rennen richting het [adres 3] .8

De groep Poolse mannen enerzijds en onder andere [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] anderzijds komen op elkaar af en er ontstaat wederom een gevecht.9 Door de groep Poolse mannen zijn houten balken gebruikt.10


Op 2 juni 2013 te 02:59 uur ontvangt de politie een melding, waarop zij kort daarna bij het café arriveert. De verbalisanten treffen daar vernielde ramen in de deuren aan de voorzijde van het café, kapot glas afkomstig van flessen, glazen en windlichten en sporen van bloed aan.11 Op de kruising bij de [adres 5] en de [adres 2] treffen verbalisanten twee groepen personen aan. Mannen in de Poolse groep houden houten latten met daarin spijkers en schroeven in hun handen. In beide groepen zijn mensen gewond. Er is sprake van uitgeslagen tanden, snij- en schaafverwondingen en kneuzingen.12 Eén van de Poolse mannen is het ernstigst gewond. Verbalisanten treffen hem apart van de groep aan. Hij heeft (steek)wonden in zijn achterhoofd, in de nek, buik en rug en in het been.13

Het standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het tenlastegelegde feit, waarbij meer specifiek de individuele handeling van verdachte daarin heeft bestaan dat hij tegen de ruit van het café heeft geschopt.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank ziet zich in de eerste plaats voor de vraag gesteld of sprake is geweest van openlijke geweldpleging.

Geweld is openlijk als het waarneembaar is voor publiek. Dit geweld wordt in vereniging gepleegd als de dader nauw en bewust samenwerkt met één of meer anderen en daarbij zelf een ‘significante of wezenlijke bijdrage’ aan de geweldpleging levert. Hij kan dit doen door zelf één of meer gewelddadige handelingen te verrichten, maar ook door het leveren van een vocale, intellectuele of andere bijdrage aan het (groeps)verband dat het geweld pleegt. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door de andere daders aan te moedigen, door mee te doen aan de organisatie van de geweldpleging, door hulpmiddelen aan te reiken of door de daders af te schermen.

Met inachtneming hiervan overweegt de rechtbank als volgt. Op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden stelt de rechtbank vast dat op 2 juni 2013 op de openbare weg de [adres 4] te [plaats] geweld heeft plaatsgevonden, dat kan worden gekwalificeerd als openlijke geweldpleging. Het geweld en dreigend opdringen was gericht tegen het café en de personen die zich daarbinnen bevonden.

Vervolgens dient de rechtbank de vraag te beantwoorden wat de rol van verdachte is geweest tijdens de openlijke geweldpleging. Verdachte heeft bij de politie verklaard dat nadat hij in het café was geweest, hij naar huis is gegaan. Vervolgens is hij weer terug naar het café gegaan. Op een gegeven moment zijn zij, tussen de 7 en 9 mensen, weggerend.14 Ineens was de politie er.15 Uit het proces-verbaal van bevindingen komt naar voren dat alle leden van de groep die op de [adres 5] stond, grote stokken dan wel houten latten in hun handen hadden.16 Uit het dossier is naar voren gekomen dat de politie de Poolse groep bij het benzinestation heeft aangetroffen. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat verdachte daar ook was, op het moment dat de politie kwam. Verdachte heeft daarmee onderdeel uitgemaakt van de groep Poolse mannen op de [adres 5] en was bewapend was met een grote stok dan wel en een houten lat.

Gelet op het voorgaande in samenhang met de hiervoor vastgestelde feiten en omstandigheden, is de rechtbank van oordeel dat verdachte een significante bijdrage heeft gehad in de ten laste gelegde openlijk geweldpleging. Verdachte was onderdeel van de groep Poolse mannen op de [adres 5] en voorzien van een wapen, immers heeft verdachte een stok dan wel een lat in zijn handen gehad. Hiermee heeft verdachte in aanmerkelijke mate bijgedragen aan de sfeer van geweld en intimidatie jegens [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] . Door deze bijdrage kunnen de vele andere deelnemers aan het openlijk geweld zich ook gesterkt hebben gevoeld in hun eigen aandeel. Daarnaast heeft verdachte de gewelddadige groep getalsmatig versterkt en heeft hij zich niet van het door de anderen uitgeoefende geweld gedistantieerd. De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de ten laste gelegde openlijke geweldpleging, op de wijze zoals hierna is vermeld.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

hij op of omstreeks 02 juni 2013 te [plaats] met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, [adres 4] in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen goederen en/of personen, welk geweld bestond uit het gooien van flessen en/of glazen en/of waxinelichthouders (met kracht) (met kracht), althans een stuk hout en/of een mes, en/of (met kracht) (meermalen) trappen/schoppen tegen en/of dreigend opdringen in de richting van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 2] en/of het slaan (met een barkruk/stoel) en/of schoppen tegen de ruiten en/of deuren van cafe [naam] gevestigd aan de [adres 4] te [plaats] .

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen en goederen

5 De strafbaarheid van het feit

Het feit is strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 Overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte voor het tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 weken met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering heeft doorgebracht.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, waarbij onder meer is gelet op het uittreksel uit het algemeen documentatieregister, gedateerd 11 oktober 2016.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van geweld in een groep in het uitgaansgebied van [plaats] . Bij een café is ruzie ontstaan die is uitgemond in een vechtpartij voor het café die zich uiteindelijk heeft verplaatst naar het [adres 3] en de [adres 5] . De slachtoffers van deze vechtpartij zijn geslagen en geschopt en hebben hier lichamelijk letsel aan overgehouden. Hiermee is een inbreuk gemaakt op hun lichamelijke integriteit. Op maatschappelijk niveau zorgt dergelijk uitgaansgeweld voor gevoelens van onrust en onveiligheid.

In het algemeen geldt als uitgangspunt dat dit soort openlijke geweldpleging wordt bestraft met een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank neemt in positieve zin mee dat verdachte een relatief beperkte rol heeft gespeeld in het geheel van gedragingen. Ook hebben de slachtoffers zelf een aandeel gehad in het geheel van het geweld.

Daarnaast houdt de rechtbankrekening met de omstandigheid dat de bewezenverklaarde openlijke geweldpleging ongeveer drie jaar geleden heeft plaatsgevonden.

De rechtbank acht gelet op het vorenstaande een gevangenisstraf zoals door de officier van justitie is geëist, passend en geboden.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 27, 63 en 141 van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De rechtbank:

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

 een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) weken;

 beveelt dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.L.F. Prisse (voorzitter), mr. C. van Linschoten en mr. M.A. Bijl, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.S. Verhagen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 23 december 2016.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door [verbalisant 1] en [verbalisant 2] van de politie Oost Nederland, district Noordoost Gelderland, opgemaakte proces-verbaal, zaakregistratienummer 2013071409, gesloten op 18 juli 2013 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] , p. 126, het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] , p. 178 en het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 6] , p. 266.

3 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 1] , p. 66, het proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] en het proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 3] , p. 367.

4 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 1] , p. 66-67.

5 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 1] , p. 67-68 en het proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] , p. 88-89.

6 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] , p. 90 en het proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] , p. 97

7 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] , p. 88-89.

8 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] , p. 89-90.

9 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] , p. 91.

10 Het proces-verbaal van verhoor verdachte [slachtoffer 2] , p. 99.

11 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 juni 2013, p. 16.

12 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 juni 2013, p. 7 en het proces-verbaal van bevindingen d.d. 2 juni 2013, p. 10-11.

13 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 juni 2013, p. 9.

14 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, [verdachte] , d.d. 4 juni 2013, p. 289.

15 Het proces-verbaal van verhoor verdachte, [verdachte] , d.d. 4 juni 2013, p. 290.

16 Het proces-verbaal van bevindingen, d.d. 2 juni 013, p. 7.