Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2016:629

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
05-02-2016
Datum publicatie
08-02-2016
Zaaknummer
05/862179-13 (ontneming)
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2016:8088, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank heeft een 62-jarige man zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland veroordeeld tot het betalen van een bedrag van ruim vijf miljoen euro aan de Staat in verband met wederrechtelijk verkregen voordeel.

De rechtbank heeft de man vorig jaar veroordeeld voor onder meer oplichting van meerdere personen en rechtspersonen door hen niet-bestaande vorderingenportefeuilles te verkopen. Het Openbaar Ministerie vorderde daarom een bedrag van € 5.126.665,- van de man in verband met het voordeel dat hij door die oplichting zou hebben gehad. De rechtbank acht bewezen dat de man door zijn handelen wederrechtelijk voordeel heeft gehad voor een bedrag van € 5.123.240,19 en heeft bepaald dat de man dit aan de Staat moet betalen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer: 05/862179-13 (ontneming)

Datum uitspraak: 5 februari 2016

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte 1]

geboren op [geboortedatum] 1953 te [geboorteplaats],

zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland.

raadsman: mr. D.P. Poppe, advocaat te Kampen.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

22 januari 2016.

1
1. Procesgang
Bij vonnis van de meervoudige kamer voor strafzaken in deze rechtbank van 19 juni 2015 is veroordeelde tot straf veroordeeld ter zake van de in zijn strafzaak bewezen verklaarde feiten, gekwalificeerd als:

Feit 1:

Oplichting, meermalen gepleegd;

Feiten 2, 3 en 4 telkens:

De voortgezette handeling van valsheid in geschrift en opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst geschrift als bedoeld in artikel 225 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht, meermalen gepleegd;

Feit 5

Een gewoonte maken van witwassen en witwassen;

Feit 6:

Opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst geschrift als bedoeld in artikel 225 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht, meermalen gepleegd.

De rechtbank heeft de processtukken gezien, waaronder het procesdossier in de strafzaak, de Conclusie van Eis, de Conclusie van Antwoord, de Conclusie van Repliek en de Conclusie van Dupliek.

2
2. Vordering van het Openbaar Ministerie

De schriftelijke vordering van het Openbaar Ministerie houdt in dat aan veroordeelde als wederrechtelijk verkregen voordeel zal worden ontnomen een bedrag van € 5.363.248,00. Ter terechtzitting heeft de officier van justitie de vordering gelet op zijn Conclusies van Eis en Repliek gewijzigd in die zin dat aan verdachte € 5.126.665,00 zal worden ontnomen als wederrechtelijk verkregen voordeel.

3 Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft primair afwijzing van de vordering bepleit. Subsidiair heeft de raadsman bepleit dat de vordering zal worden gematigd. De raadsman heeft zich beroepen op de Aanwijzing Afpakken, waarin staat dat een ontnemingsvordering niet wordt ingediend wanneer vaststaat dat de betrokken persoon geen draagkracht heeft en naar redelijke verwachting ook in de toekomst niet zal hebben. De raadsman heeft naar voren gebracht dat veroordeelde op leeftijd is en dat zijn naam besmet is. Bovendien heeft veroordeelde een ernstige ziekte, waarvan het toekomstbeeld niet rooskleurig is. Volgens de raadsman is er geen draagkracht en valt ook niet te verwachten dat veroordeelde dat in de toekomst wel zal hebben.

Ten aanzien van de vordering heeft de raadsman naar voren gebracht dat geen rekening is gehouden met de door de rechtbank toegekende vorderingen van de benadeelde partijen. Verder is veroordeelde niet bevoordeeld door het bedrag dat de benadeelde partij [benadeelde 1] aan hem heeft betaald nu veroordeelde dat geld heeft gebruikt om een schuld van zijn vennootschap te voldoen. Niet veroordeelde maar de vennootschap heeft dus voordeel genoten. De oplichting van [benadeelde 2] is niet bewezen verklaard, aldus de raadsman. Dat bedrag dient daarom op de vordering in mindering te worden gebracht.

4. Overweging over de vaststelling van de hoogte van het wederrechtelijk verkregen
voordeel 1

Op basis van het ter terechtzitting gehouden onderzoek, in samenhang met de inhoud van het procesdossier, het vonnis en de daaraan ontleende bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat de veroordeelde met het door hem onder 1 bewezen verklaarde feit wederrechtelijk voordeel heeft gekregen. De rechtbank gaat voor de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel uit van hetgeen is bewezen verklaard in het vonnis van 19 juni 2015.

Zoals in het vonnis is bewezen verklaard hebben diverse (rechts)personen geld overgemaakt naar de bankrekeningen van veroordeelde voor de aankoop van een of meer vorderingenportefeuilles.

[naam 1]/[naam 2]/[naam 3]

[naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] heeft/hebben aandelen gekocht in:

- de portefeuille Ribank voor een bedrag van € 180.971,-:
Op een bankafschrift van de rekening van [naam 1] van 12 december 2011 staat een afschrijving van € 180.971,24 naar rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1], met als omschrijving ‘deelname Sofinca portefeuille’2;

- de portefeuille Mahuko Financieringen B.V. voor een bedrag van € 244.581,78:
Op een bankafschrift van de rekening van [naam 1] van 17 april 2012 staat een afschrijving van € 244.581,78 naar rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1], met als omschrijving ‘deelname [naam 1] Mahuko’3;

- de portefeuille IDM bank N.V. voor een bedrag van € 305.086,80:
Op een bankafschrift van de rekening van [naam 1] van 30 november 2012 staan een afschrijving van € 25.173,60 naar rekeningnummer [rekeningnummer 2] ten name van [verdachte 1], met als omschrijving ‘Aanbetaling IDM label dossier 4’ en twee afschrijvingen van ieder € 100.000,00 eveneens naar rekeningnummer [rekeningnummer 2] ten name van [verdachte 1], met als omschrijving respectievelijk ‘2de termijn IDM portefeuille nr. 4’ en ‘derde termijn IDM portefeuille nr. 4’. Op een bankafschrift van 31 december 2012 staat een afschrijving van € 79.913,00 naar rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1], met als omschrijving ‘restant IDM Portefeuille’4;

- de WSNP-portefeuille IDM Financieringen voor een bedrag van € 158.845,92:
Op een bankafschrift van de rekening van [naam 1] van 18 juni 2012 staat een afschrijving van een bedrag van € 105.897,28 naar rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1] met als omschrijving ‘wsnp portefeuille’ en op een bankafschrift van 19 juni 2012 staat een afschrijving van € 52.948,64 naar rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1], met als omschrijving ‘WSNP Portefeuille’5;

- de portefeuille Voordeelbank N.V., Credietmij de IJssel B.V. en Eurofintus Financieringen B.V. voor een bedrag van € 235.810,80:
Op een bankafschrift van [naam 1] van 4 maart 2013 staat een afschrijving van € 100.000,00 naar rekeningnummer [rekeningnummer 2] ten name van [verdachte 1], met als omschrijving ‘portefeuille nr5 Eurofintus/Voordeelbank/Credietmij De IJssel’. Op een bankafschrift van 15 maart 2013 staat een afschrijving van € 135.810,00 naar rekeningnummer [rekeningnummer 2] ten name van [verdachte 1], met als omschrijving ‘Restant portefeuille nr 5’6;

- de portefeuille De Nederlandse Voorschotbank voor een bedrag van € 272.427,51: Op een bankafschrift van de rekening van [naam 1] van 24 april 2013 staat een afschrijving van een bedrag van € 100.000,00 naar rekeningnummer [rekeningnummer 2] ten name van [verdachte 1] met als omschrijving ‘Spoedoverboeking portefeuillenr. 6 label Nederlandse voorschot bank’. Op een bankafschrift van 28 juni 2013 staat een afschrijving van € 47.427,51 naar IBAN [rekeningnummer 2] ten name van [verdachte 1], met als omschrijving ‘3e Termijn Portefeuille 6’.7 Verder komt uit een overzicht van de bankafschriften van verdachte komt naar voren dat op 10 mei 2013 een bedrag van € 25.000,- is bijgeschreven op rekeningnummer [rekeningnummer 2], afkomstig van de rekening van [naam 1] met als omschrijving ‘portefeuille nr 6’.8

Uit voormelde bankafschriften blijkt dat [naam 1] voor hemzelf dan wel voor [naam 2] en/of [naam 3] voor de portefeuilles in totaal een bedrag van € 1.297.722,81 heeft overgemaakt aan veroordeelde.

[naam 4]/[naam 4] Beheer B.V.

[naam 4] heeft aandelen voor hem dan wel voor zijn bedrijf gekocht in:

- de portefeuille IDM-bank voor een bedrag van € 82.427,08:
Van de ondernemersrekening ten name van [naam 4] Beheer BV is op 9 maart 2011 een bedrag van € 82.427,08 afgeschreven naar rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1] met als omschrijving ‘koopsom volgens koopov.
8-3-2011 1/9 deel IDM portefeuille’9;

- de portefeuille Ribank voor een bedrag van € 60.323,75:
Op een bankafschrift van de rekening van [naam 4] van 23 december 2011 staat een afschrijving van een bedrag van € 60.323,75 naar rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1] met als omschrijving ‘koopsom Ribank portefeuille [naam 4]’.10

Uit voormelde bankafschriften blijkt dat [naam 4] en/of [naam 4] Beheer B.V. voor de portefeuilles in totaal een bedrag van € 142.750,83 heeft overgemaakt aan veroordeelde.

[naam 5]/[naam 6]/[naam 7]

[naam 5] en/of [naam 6] en/of [naam 7] heeft aandelen gekocht in:

- WSNP-portefeuille Solveon incasso, waarbij [naam 5] en [naam 6] ieder investeerden voor een bedrag van € 42.477,88:
Uit een bij de aangifte gevoegd ‘Overzicht verzonden opdrachten’ van 5 maart 2010 komt naar voren dat opdracht is gegeven om van de bankrekening van [naam 7] B.V. een bedrag van € 84.955,75 over te schrijven naar rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1], met als omschrijving ‘participatie [naam 8]/[naam 5]’.11

- de portefeuille Société Financière Sofinca S.A.:
Uit een bankafschrift van [naam 5] van 24 augustus 2010 komt naar voren dat zes keer een bedrag van telkens € 50.000,- is afgeschreven naar rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1], met als omschrijving ‘inzake vorderingenportefeuille’. Op het bankafschrift van 21 september 2010 is een bedrag van € 47.391,78 naar rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1] e/o afgeschreven met als omschrijving ‘restbetaling 2e portefeuille txs’.12

- de portefeuille IDM Bank voor een bedrag van € 82.427,08:
Op een bankafschrift van [naam 5] van 24 februari 2011 staat een afschrijving van € 25.000,- naar rekeningnummer [rekeningnummer 2] ten name van [verdachte 1], met als omschrijving ‘aanbetaling van de 3e portefeuille’. Verder is op een bankafschrift van 31 maart 2011 een bedrag van € 40.000,- afgeschreven naar rekeningnummer [rekeningnummer 2] ten name van [verdachte 1] met als omschrijving ‘betaling inzake IDM’.13

Uit voormelde bankafschriften blijkt dat van de rekeningen van [naam 5] en/of [naam 7] voor de door [naam 5] en/of [naam 6] gekochte portefeuilles in totaal een bedrag van € 497.347,53 is overgemaakt aan veroordeelde.

[naam 9]

heeft aandelen gekocht in de portefeuille van de Finata-bank voor een bedrag van € 324.479,61. Uit een rekeningafschrift van [naam 9] van 17 mei 2010 blijkt dat een bedrag van € 324.479,61 naar rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1] is afgeschreven met als omschrijving ‘koopsom incassoportefeuille conform ovk 14 mei’.14

[naam 10]/Esgevie Beheer BV

[naam 10] heeft een aandeel gekocht in de Finatabank-portefeuilles voor een bedrag van
€ 218.949,75. Uit een overzicht van de bankafschriften van verdachte komt naar voren dat op 4 september 2009 een bedrag van € 109.475,- is bijgeschreven op rekeningnummer [rekeningnummer 1], afkomstig van de rekening van [naam 10] met als omschrijving ‘portefeuille’. Op 19 oktober 2009 is op hetzelfde rekeningnummer een bedrag van € 19.474,88 met als omschrijving ‘deelbetaling portefeuille’ bijgeschreven en op 30 december 2009 een bedrag van € 90.000,- met als omschrijving ‘overboeking conform e-mail [naam 10]’. De twee laatste vermelde bedragen zijn afkomstig van Esgevie Beheer B.V.15

Uit voormelde bankafschriften van veroordeelde blijkt dat [naam 10] en/of Esgevie Beheer BV voor de portefeuille een bedrag van € 218.949,88 heeft/hebben overgemaakt aan veroordeelde.

[benadeelde 1]

heeft aandelen gekocht in:

- een niet nader omschreven portefeuille:
Van de bankrekening van [benadeelde 1] en/of [naam 11] zijn op 30 augustus 2006 bedragen van € 430.000,- (met als omschrijving ‘1e deel Euro 500.000 conversie effecten’), € 45.000,- (met als omschrijving ‘2e deel betaling’) en € 25.000,- (met als omschrijving ‘3e en laatste deel betaling’) overgemaakt op rekeningnummer [rekeningnummer 2] ten name van [verdachte 1].16

- WSNP-portefeuille Solveon voor een bedrag van € 65.000,-:
Uit een rekeningafschrift van [benadeelde 1] en/of [naam 11] blijkt dat op 8 december 2008 een bedrag van € 65.000,- naar rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1] is afgeschreven met als omschrijving ‘aandeel WSNP portefeuille’.17

Uit voormelde bankafschriften van veroordeelde blijkt dat [benadeelde 1] voor de portefeuilles in totaal een bedrag van € 565.000,- heeft overgemaakt aan veroordeelde.

[naam 12]/Aquila Beheer BV/Marena Consulting Trading and Finance S.A./Saint-Guibert, v/h Fawkes Belgium S.A./Hibiscus trading SARL

[naam 12] heeft aandelen voor hem dan wel voor zijn bedrijven gekocht in:

- WSNP-portefeuille (door [naam 12] aangeduid met ‘A’) voor een bedrag van naar zijn zeggen € 78.000,-:
Uit een overzicht van de bankafschriften van veroordeelde komt naar voren dat op 20 april 2009 een bedrag van € 78.357,25 is bijgeschreven op rekeningnummer [rekeningnummer 1], afkomstig van Aquila Beheer met als omschrijving ‘contract WSNP’B.V.18;

- een portefeuille (door [naam 12] aangeduid met ‘B’) voor een bedrag van € 218.949,75: Uit een overzicht van de bankafschriften van veroordeelde komt naar voren dat op 7 september 2009 een bedrag van € 109.475,- met als omschrijving ‘1e helft Sofinca portefeuille zie contract d.d. 17/8/09’ is bijgeschreven op rekeningnummer [rekeningnummer 1], op 19 oktober 2009 een bedrag van € 19.474,88 met als omschrijving ‘resteert euro 90.000’ en op 30 december 2009 een bedrag van € 90.000,- met als omschrijving ‘restant contract Credit Agricole’. Alle bedragen zijn afkomstig van Aquila Beheer B.V.19;

- een portefeuille (door [naam 12] aangeduid met ‘C’) voor een bedrag van € 61.721,-:
Uit het overzicht van de bankafschriften van verdachte komt naar voren dat op 7 augustus 2012 een bedrag van € 22.500,- met als omschrijving ‘Notprovided’ en op 27 augustus 2012 een bedrag van € 39.221,02 is bijgeschreven op rekeningnummer [rekeningnummer 1], beiden afkomstig van Hibiscus Trading Sari20;

- een portefeuille (door [naam 12] aangeduid met ‘D’) voor een bedrag van €185.000,-:
Volgens het overzicht van de bankafschriften van veroordeelde is op 31 juli 2012 een bedrag van € 58.845,92 bijgeschreven op rekeningnummer [rekeningnummer 1] van veroordeelde met als omschrijving ‘Notprovided’, afkomstig van Fawkes Belgium S.A.21;

- een portefeuille (door [naam 12] aangeduid met ‘E’) voor een bedrag van € 136.213,76:
Bij de aangifte is een kopie gevoegd van een bankcheque van Fawkes Belgium S.A. voor een bedrag van € 36.213,76.22 Deze cheque is geïnd op 15 november 2013 op de bankrekening van [naam 13].23

Uit voormelde bankafschriften blijkt dat [naam 12] dan wel een van de vermelde bedrijven voor de portefeuilles in totaal een bedrag van € 454.087,83 heeft overgemaakt aan veroordeelde.

[naam 14]

heeft aandelen gekocht in:

- WSNP-portefeuille Solveon voor een bedrag van € 117.535,88:
Op een historisch overzicht van de spaarrekeningvan [naam 14] over 2009 staat een afschrijving van € 117.535,88 ten gunste van rekeningnummer [rekeningnummer 1] op naam van [verdachte 1] met als omschrijving ‘aankoop’24;

- de Ribank-portefeuille voor een bedrag van € 241.294,98:
Op een bankafschrift van de rekening van [naam 14] van 9 augustus 2011 is een bedrag van € 241.294,98 afgeschreven naar rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1], met als omschrijving ‘halve koopsom gekochte vordering Sofinca afkomstig van Ribank’25;

- de IDM portefeuille voor een bedrag van € 523.442,05:
Op een bankafschrift van de rekening van [naam 14] van 9 september 2011 is een bedrag van € 50.000,- afgeschreven naar rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1], met als omschrijving ‘inz. Sofinca IDM portefeuille’;26 Op een bankafschrift van de rekening van [naam 14] van 10 oktober 2011 is een bedrag van € 223.442,05 afgeschreven naar rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1], met als omschrijving ‘IDM Bank portefeuille’. Op dezelfde datum is een bedrag van € 250.000,00 afgeschreven naar rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1].27 Uit een overzicht van de bij- en afschrijvingen komt naar voren dat hierbij als omschrijving is vermeld ‘IDM Bank portefeuille’28;

- de Mahuko portefeuille voor een bedrag van € 244.581,78:
Op een bankafschrift van de rekening van [naam 14] van 9 februari 2012 is een bedrag van € 244.581,78 afgeschreven naar het rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1] met als omschrijving ‘1/2 portefeuille Sofinca Mahuko’29;

- de WSNP-portefeuille IDM voor een bedrag van € 33.468,10:
Op een bankafschrift van de rekening van [naam 14] van 9 februari 2012 is een bedrag van € 33.468,10 afgeschreven naar rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1], met als omschrijving ’50 in portefeuille WSNP IDM 1.809.086,81 Koopsom totaal 66.936,81’30;

- de Finatabank portefeuille voor een bedrag van € 364.991,24:
Op een bankafschrift van de rekening van [naam 14] van 9 maart 2012 is een bedrag van € 249.000,01 afgeschreven naar rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1], met als omschrijving ‘1/2 portefeuille Sofinca totaal groot 12.601.149,71 aan vorderingen’. Ook is een bedrag van € 115.991,23 naar hetzelfde rekeningnummer overgeschreven met als omschrijving ‘restant koopsom Sofinca’31;

- de WSNP-portefeuille IDM voor een bedrag van € 158.845,92:
Op een bankafschrift van de rekening van [naam 14] van 11 juni 2012 is een bedrag van € 158.845,92 afgeschreven naar rekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [verdachte 1], met als omschrijving ‘ID WSNP portefeuille 50 van 317.691,84 vordering 8.586.265,83 a3.7’32.

Uit voormelde bankafschriften van veroordeelde blijkt dat [naam 14] voor de portefeuilles in totaal een bedrag van € 1.684.159,95,- heeft overgemaakt aan veroordeelde.

[benadeelde 2]

heeft aandelen gekocht in een vorderingenportefeuille. Uit een overzicht van de bankafschriften van veroordeelde komt naar voren dat op 20 november 2009 een bedrag van € 325.000,- is bijgeschreven op rekeningnummer [rekeningnummer 1] met als omschrijving ‘Participatie Finata’, afkomstig van [benadeelde 2] en [naam 15].33

Alle ontvangsten samenvattend, stelt de rechtbank vast dat veroordeelde de volgende bedragen heeft ontvangen:

 • -

  [naam 1]/[naam 2]/[naam 3] € 1.297.722,81

 • -

  [naam 4]/[naam 4] Beheer BV € 142.750,83

 • -

  [naam 5]/[naam 6]/[naam 7] BV € 497.347,53

 • -

  [naam 9] € 324.479,61

 • -

  [naam 10]/Esgevie Beheer BV € 218.949,88

 • -

  [benadeelde 1] € 565.000,00

 • -

  [naam 12]/Aquila Beheer BV/Morena Consulting
  Trading and Finance S.A./Saint-Guibert, v/h
  Fawkes Belgium S.A./Hibiscus Trading SARL € 454.087,83

 • -

  [naam 14] € 1.684.159,95

 • -

  [benadeelde 2] € 325.000,00

Totaal € 5.509.498,44

Betalingen

Veroordeelde heeft geld, zogenoemd rendement, (terug)betaald aan:

 • -

  [naam 5] € 29.359,00

 • -

  [naam 14] € 235.498,00

 • -

  [naam 10] € 57.556,00

 • -

  [benadeelde 2] € 63.845,2534

Totaal € 386.258,25

Wederrechtelijk verkregen voordeel:

Ontvangsten € 5.509.498,44

Minus betalingen € 386.258,25

Wederrechtelijk verkregen voordeel € 5.123.240,19

De rechtbank houdt geen rekening met de vorderingen van de benadeelde partijen die in de hoofdzaak zijn toegewezen nu het vonnis niet onherroepelijk is.

Het verweer van de raadsman dat veroordeelde niet is bevoordeeld door het bedrag dat hij van [benadeelde 1] ontving omdat dit bedrag is aangewend voor de betaling van een schuld van de vennootschap wordt verworpen. De rechtbank heeft bewezen geacht dat veroordeelde door zijn handelen [benadeelde 1] ertoe heeft bewogen geld naar hem over te maken voor de aankoop van vorderingenportefeuilles. Niet wordt betwist dat [benadeelde 1] een bedrag van € 565.000,- heeft betaald aan veroordeelde en geen betalingen van veroordeelde heeft ontvangen. Hieruit volgt dat veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft verkregen van het door [benadeelde 1] betaalde geld. Hoe veroordeelde dat geld vervolgens heeft besteed staat daar los van en doet niet af aan het feit dat het geld wederrechtelijk is verkregen.

5 Omvang van de betalingsverplichting

De raadsman heeft een draagkrachtverweer gevoerd. Hij heeft aangevoerd dat veroordeelde gelet op zijn leeftijd en zijn besmette naam waarschijnlijk niet meer aan werk zal kunnen komen. Bovendien heeft veroordeelde een ernstige ziekte, waarvan het toekomstbeeld niet rooskleurig is. Volgens de raadsman is er geen draagkracht en valt ook niet te verwachten dat veroordeelde dat in de toekomst wel zal hebben.

De rechtbank overweegt dat een draagkrachtverweer, zoals door veroordeelde is gedaan, alleen dan met vrucht aan de orde kan worden gesteld in het ontnemingsgeding, indien aanstonds duidelijk is dat veroordeelde tegen wie de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel gericht is, nu en in de toekomst geen draagkracht heeft of zal hebben. Naar het oordeel van de rechtbank is onvoldoende onderbouwd dat van die situatie hier sprake is. De rechtbank neemt hierbij mede in aanmerking dat onvoldoende inzicht is in het vermogen van veroordeelde mede gelet op zijn investeringen in de villa in Thailand. Dat deze villa niet op zijn naam staat maakt dit niet anders. De rechtbank verwerpt daarom het draagkrachtverweer.

De rechtbank ziet aanleiding de betalingsverplichting vast te stellen op € 5.123.240,19.

6 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing

De rechtbank:

 • -

  stelt het geschat wederrechtelijk verkregen voordeel vast op € 5.123.240,19 (vijf miljoen honderddrieëntwintigduizend tweehonderdveertig euro en negentien cent);

 • -

  legt aan de veroordeelde, ter ontneming van het door hem wederrechtelijk verkregen voordeel, de verplichting op tot betaling aan de Staat van een bedrag van in totaal
  € 5.123.240,19 (vijf miljoen honderddrieëntwintigduizend tweehonderdveertig euro en negentien cent).

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Kropman (voorzitter), mr. S.A. van Hoof en mr. M.G.J. Post, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C.C.M. Althoff, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 5 februari 2016.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door [verbalisant], verbalisant van de Nationale Politie, Eenheid Oost-Nederland, Dienst Regionale Recherche, opgemaakte proces-verbaal, dossiernummer 2013107525, gesloten op 13 september 2014, en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 Bankafschrift van [naam 1], p. 4120-4121

3 Bankafschrift van [naam 1], p. 4120-4121

4 Bankafschriften van [naam 1], p. 4124-4125

5 Bankafschriften van [naam 1], p. 4122-4123

6 Bankafschriften van [naam 1], p. 4126-4127

7 Bankafschriften, p. 4128-4129

8 Overzicht, p. 5051

9 Overzicht bij- en afschrijvingen ondernemersrekening [naam 4] Beheer BV, p. 4058

10 Bankafschrift [naam 4], p. 4064

11 Overzicht verzonden opdrachten, p. 4007

12 Bankafschriften van [naam 5], p. 4008-4009

13 Bankafschriften, p. 4010-4011

14 Rekeningafschrift, p. 4476

15 Overzicht, p. 5119, 5127, 5130

16 Rekeningoverzichten van de rekening van [benadeelde 1] en/of [naam 11], p. 3840, 3842

17 Bankafschrift van [benadeelde 1] en/of [naam 11], p. 3841

18 Overzicht, p. 5143

19 Overzicht, p. 5120, 5128, 5130

20 Overzicht, p. 5158, 5161

21 Overzicht, p. 5168

22 Bankcheque, p. 4743

23 Rekeningoverzicht, p. 5178a

24 Historisch overzicht bankrekening, p. 4514

25 Rekeningafschrift van [naam 14], p. 4650

26 Rekeningafschrift van [naam 14], p. 4649

27 Rekeningafschrift van [naam 14], p. 4647-4648

28 Overzicht bij- en afschrijvingen van de bankrekening van [naam 14], p. 4546

29 Bankafschrift van [naam 14], p. 4646

30 Bankafschrift van [naam 14], p. 4646

31 Bankafschrift van [naam 14], p. 4645

32 Bankafschrift van [naam 14], p. 4644

33 Overzicht, p. 5170

34 Proces-verbaal deelonderzoek witwassen, p. 4907