Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2016:6269

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
10-11-2016
Datum publicatie
18-11-2016
Zaaknummer
C/05/308734 / KG ZA 16-439
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Aanbesteding. Beoordelingsvrijheid. Aanbestedende dienst. Gemeente buiten het beoordelingskader getreden. Gebod tot herbeoordeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2016/557
JAAN 2017/22
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/308734 / KG ZA 16-439

Vonnis in kort geding van 15 november 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE PERSGROEP NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

eiseres,

advocaat mr. Tj.P. Grünbauer te Ede Gld,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

DE GEMEENTE ZUTPHEN,

zetelend te Zutphen,

gedaagde,

advocaat mr. T.G. Zweers-te Raaij te Zwolle.

Partijen zullen hierna de Persgroep en de gemeente worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties 1 tot en met 7

 • -

  de producties 1 tot en met 5C van de gemeente

 • -

  de nagezonden producties 8 tot en met 11 van de Persgroep

 • -

  de mondelinge behandeling van 1 november 2016

 • -

  de pleitnota van de Persgroep met nogmaals de producties 8 tot en met 11

 • -

  de pleitnota van de gemeente met productie 6.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

De Persgroep is (onder andere) uitgever van huis-aan-huisblad de Zutphense Koerier. Zij verzorgt op dit moment de berichtgeving van het gemeentenieuws van de gemeente Zutphen.

2.2.

Bij brief van 11 juli 2016 heeft de gemeente aan de Persgroep bericht dat de gemeente een aanbestedingstraject start voor het wekelijks vormgeven, het drukken en verspreiden van beperkt gemeentelijk nieuws en bekendmakingen. In deze zelfde brief heeft de gemeente de Persgroep uitgenodigd om aan de hand van het aanbestedingsdocument “Offerteaanvraag ten behoeve van de meervoudig onderhandse aanbesteding beperkt gemeentelijk nieuws en bekendmakingen” met kenmerk [kenmerk] (hierna: het aanbestedingsdocument) een offerte uit te brengen.

2.3.

In het aanbestedingsdocument staat onder meer het volgende vermeld:

DEEL: III GUNNINGSCRITERIA EN BEOORDELING

(…)

III.1 GUNNINGSCRITERIUM

De offertes worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV). De beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV) bestaat uit de volgende subgunningscriteria, met bijbehorende aantal maximaal te behalen punten:

Subgunningscriterium

Te behalen punten

G1

Prijs: zie bijlage B

25

G2

Kwaliteit:

XX

W1

Naast verspreiding van de huis aan huis krant in het in E24 genoemde gebied, wordt de huis-aan-huis krant verspreid binnen de omliggende kernen Baak, Steenderen, Vierakker, Vorden, Wichmond, Voorst en Almen.

14

W2

De huis-aan-huis krant bevat zoveel mogelijk en kwalitatief goede lokale informatie uit de hele gemeente Zutphen en dit komt ook tot uiting op de voorpagina. Inschrijver voegt een beschrijving bij van het percentage lokale informatie op de redactionele pagina’s en de kwaliteit (actualiteit, redactionele kwaliteit etc).

44

W3

Op basis van het aangeleverde voorbeeld pagina-opmaak(zie E1) waarin alle relevante eisen naar voren komen en de argumentatie bij Wens 03 in uw Plan van aanpak (zie III.5) wordt u beoordeeld op de leesbaarheid (door gekozen lettertype), de mate waarin de pagina in het oog springt en de flexibiliteit in indeling van de pagina.

17

Het maximaal te behalen aantal punten is 100.

(…)

III.4 G2 KWALITEIT

U dient in uw offerte aan te geven of u aan de volgende wensen voldoet. Per wens staat weergegeven hoeveel punten u ontvangst voor het voldoen aan de betreffende wens.

(…)

W.02

De huis-aan-huis krant bevat zoveel mogelijk en kwalitatief goede lokale informatie uit de hele gemeente Zutphen en dit komt ook tot uiting op de voorpagina. Inschrijver voegt een beschrijving bij van het percentage lokale informatie op de redactionele pagina’s en omschrijft de kwaliteit (actualiteit, redactionele kwaliteit etc) en aanpak ten bate van kwaliteitsgarantie.

De punten worden gebaseerd op een score op actualiteit, redactionele kwaliteit, percentage lokale informatie en de uitstraling van de voorpagina.

44

W.03

Op basis van het aangeleverde voorbeeld pagina-opmaak(zie E1) waarin alle relevante eisen naar voren komen en de argumentatie bij Wens 03 in uw Plan van aanpak (zie III.5) wordt u beoordeeld op de leesbaarheid (door gekozen lettertype), de mate waarin de pagina in het oog springt en de flexibiliteit in indeling van de pagina.

17

III.5 PLAN VAN AANPAK

Aan uw offerte dient u een plan van aanpak toe te voegen. Uw plan van aanpak dient in ieder geval de volgende onderdelen te beschrijven:

(…)

Wens 02

 Geeft u in uw plan van aanpak concreet aan welk percentage lokale informatie op de redactionele pagina’s staat en beschrijf welke aanpak u volgt als het gaat om actualiteit en kwaliteit van uw redactionele pagina’s en voorpagina.

Wens 03

 Geeft u in uw plan van aanpak concreet aan welke ruimte er is om de indeling van de pagina te wijzigen.

Beoordeling

(…)

Beoordeling van wens 2 en wens 3 geschieden als volgt: De leden van de beoordelingscommissie beoordelen gezamenlijk de plannen van aanpak met betrekking tot actualiteit en kwaliteit (wens 2) en flexibiliteit in opmaak (wens 3) van de verschillende leveranciers in vergelijking met elkaar. De leden van de beoordelingscommissie beoordelen bovendien gezamenlijk voor wens 3 het meegestuurde voorbeeld op mate waarin de pagina in het oog springt en de leesbaarheid door het gekozen lettertype. Pers wens wordt door de beoordelingscommissie een score van 0 tot en met 5 gegeven, waarbij 5 de maximale score is en 0 de minimale score.’

2.4.

De Persgroep heeft op 26 augustus 2016 en aldus tijdig een offerte bij de gemeente ingediend. Van deze offerte maakt onderdeel uit het plan van aanpak van de Persgroep. In dit plan staat onder meer het volgende vermeld:

W.02 Redactionele inhoud

(…)

De betrokkenheid is terug te zien aan de grote variëteit aan verhalen. Gemeentelijk nieuws wordt afgewisseld met nieuws over en door de gemeenschap. De redactie probeert zoveel mogelijk de gemeenschap bij het nieuwsproces te betrekken. Immers, de inwoners van Zutphen weten het beste wat het nieuws is in Zutphen. Zij maken het nieuws, zij zijn het nieuws.

In de Zutphense Koerier komt dan ook de gehele gemeenschap aan bod. Er is plek voor iedereen, het gaat over iedereen. Alle ingezonden persberichten worden naar eer en geweten bekeken en krijgen, na nauwkeurige eindredactie, zoveel als mogelijk een plek in de krant. (…)

Daarnaast is de Zutphense Koerier een bron van informatie over allerhande activiteiten in de gemeente. Middels een wekelijkse agenda is bijvoorbeeld snel en eenvoudig te zien welke activiteiten er de komende week zijn. (…)

Elke redactiepagina in de Zutphense Koerier wordt 100 procent gevuld met lokaal nieuws.

(…)

W.03 Pagina indeling/opmaak

(…)

Als voorbeeld zijn twee pagina’s Gemeentenieuws bijgevoegd.

Eén pagina is opgemaakt volgens uw huidige wensen zoals wij die de afgelopen jaren voor u gemaakt hebben.

De conceptpagina is opgemaakt in een vernieuwde stijl.

(…)

U begrijpt dat de conceptpagina slechts een voorbeeld is om aan te geven welke mogelijkheden er zijn. Wij kunnen de pagina zondermeer geheel naar uw wensen en inzichten aanpassen.’

2.5.

Naast de Persgroep heeft ook Achterhoek Nieuws B.V., gevestigd te Lichtenvoorde, aan de hand van het aanbestedingsdocument een offerte bij de gemeente ingediend.

2.6.

Op 6 september 2016 heeft de gemeente bekendgemaakt dat zij voornemens is de opdracht aan Achterhoek Nieuws te gunnen. Achterhoek Nieuws heeft een totaalscore van 83 punten behaald en de Persgroep een totaalscore van 82 punten. In de brief van

6 september 2016 aan de Persgroep heeft de gemeente onder meer vermeld:

Motivering kwaliteit

(…)

W2 < Kwaliteit >

Bij de tweede wens hebben wij uw inschrijving beoordeeld op actualiteit, hoeveelheid lokaal nieuws, uitstraling daarvan op de voorpagina en de kwaliteit van de redactie. Uw kracht is actueel. U plaatst korte aankondigingen van activiteiten die nog gaan komen en heeft kwalitatief goede eigen redactionele artikelen. U plaatst grotendeels lokaal nieuws en houdt bij regionaal nieuws rekening met de relevantie voor de inwoners van Zutphen en Warnsveld. Het valt ons op dat er soms meer advertenties dan artikelen in uw krant staan. Dit is soms ook zichtbaar op de voorpagina. De voorpagina straalt wel een lokaal karakter uit, alhoewel de advertenties vaak uit de regio komen. Wij gaven u in deze beoordeling even veel punten als de (voorlopig) begunstigde inschrijver.

W3 < Vormgeving >

Bij de derde wens hebben wij uw inschrijving beoordeeld op leesbaarheid (door gekozen lettertype), opvallendheid en flexibiliteit van de indeling. Daarbij zijn wij uitgegaan van het ingeleverde concept van de pagina en uw motivatie in het plan van aanpak. U heeft duidelijk een nieuwe opmaak van onze huidige pagina gemaakt. U kiest voor een afwijkend (schreefloos) lettertype dat afwijkt van het lettertype dat u voor de broodtekst gebruikt. Hierdoor valt de pagina wel op, maar dit lettertype bevordert de leesbaarheid niet. Tenminste niet in de krant; wel online, zoals u aangaf. De pagina valt ook op door de opmaak van de koppen. De (voorlopig) begunstigde inschrijver heeft echter een afwijkende opmaak voorgesteld, dat opvalt door een heldere opbouw. Lezers kunnen hierdoor snel scannen welke informatie zij willen lezen. U geeft aan dat de indeling van de twee rechterkolommen flexibel is en dat de rubriekskoppen verschoven kunnen worden. de (voorlopige) begunstigde inschrijver geeft echter meer flexibiliteit.’

2.7.

De Persgroep heeft bezwaar gemaakt tegen de voorlopige gunningsbeslissing. De gemeente is tot op heden niet op deze beslissing teruggekomen.

3 Het geschil

3.1.

De Persgroep vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

Primair

I de gemeente te verbieden om over te gaan tot definitieve gunning aan Achterhoek Nieuws en de gemeente te gebieden om, indien de gemeente nog wil gunnen, dat te doen aan de Persgroep;

Subsidiair

II de gemeente te gebieden om, met inachtneming van dit vonnis, over te gaan tot een herbeoordeling van de gedane inschrijvingen door een commissie bestaande uit leden die niet eerder bij deze aanbesteding zijn betrokken, op de onderdelen W02 en W03, en op basis daarvan opnieuw tot een voorlopige gunningsbeslissing te komen;

Primair en subsidiair

III de gemeente te veroordelen in de proceskosten;

IV de gemeente te veroordelen in de nakosten;

V de gemeente te veroordelen, indien niet binnen veertien dagen aan de veroordelingen onder III en IV is voldaan, in de wettelijke rente over die kosten vanaf vijf dagen na betekening van dit vonnis.

3.2.

De gemeente voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen.

3.3.

Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.

4 De beoordeling van het geschil

4.1.

De spoedeisendheid van de vorderingen vloeit voldoende uit de stellingen van de Persgroep voort.

4.2.

In de kern genomen komt het geschil tussen partijen erop neer dat de Persgroep zich op het standpunt stelt dat de gemeente de door haar ingediende offerte niet correct heeft beoordeeld. Volgens de Persgroep is de (beoordelingscommissie van de) gemeente het geldende beoordelingskader op verschillende onderdelen te buiten getreden en is de beoordeling mede daardoor op een aantal punten te laag uitgevallen. De Persgroep stelt daarnaast dat de gemeente de uitkomst van de voorlopige gunningsbeslissing onvoldoende, althans onvoldoende duidelijk heeft gemotiveerd, zodat de voorlopige gunningsbeslissing niet in stand kan blijven.

4.3.

Voorop moet worden gesteld dat de gemeente in het aanbestedingsdocument op alle drie de onderdelen tamelijk open vragen heeft gesteld over kwaliteit, deskundigheid en creativiteit van de inschrijvers. Per onderdeel kan een bepaald aantal punten worden behaald. In het aanbestedingsdocument staan voor de toekenning van punten geen concrete criteria vermeld. Aan de aangewezen (deskundige) beoordelingscommissie komt bij de beoordeling dan ook de nodige vrijheid toe. Het is niet aan de voorzieningenrechter, die ook niet de specifieke deskundigheid daarvoor heeft, een eigen beoordeling te geven ter toetsing van de beoordeling van de commissie. Slechts indien sprake is van kennelijke en/of aperte – procedurele dan wel inhoudelijke – onjuistheden of onduidelijkheden die zouden kunnen meebrengen dat de (voorlopige) gunningsbeslissing niet deugt, is plaats voor ingrijpen door de rechter. Met inachtneming hiervan wordt als volgt overwogen.

4.4.

Ten aanzien van de beoordeling van onderdeel W02 voert de Persgroep allereerst aan dat de commissie bij haar beoordeling buiten het in het aanbestedingsdocument geschetste kader is getreden. De Persgroep stelt dat de gemeente bij de beoordeling van de actualiteit en kwaliteit van de voorpagina niet slechts heeft gekeken naar de twee door de Persgroep in haar plan van aanpak aangeleverde voorbeeldvoorpagina’s, maar ook heeft geput uit haar concrete ervaring met de voorpagina’s van de Zutphense Koerier in de afgelopen jaren. De Persgroep leidt dit af uit de motivering die de gemeente op dit punt heeft gegeven in haar brief van 6 september 2016, waarin zij schrijft dat de voorpagina ‘soms’ meer advertenties dan redactionele artikelen bevat. Ter zitting heeft de gemeente desgevraagd echter aangevoerd dat het plan van aanpak van de Persgroep geen beschrijving van de actualiteit en kwaliteit van de voorpagina bevat, zodat de Persgroep op dit punt uitsluitend is beoordeeld op de twee door haar ingediende voorbeeldvoorpagina’s (hiervoor onder 2.4. weergegeven) en niet op eerdere kennis en/of ervaringen. Op deze voorbeeldpagina’s is te zien dat één voorbeeld meer redactionele artikelen dan advertenties bevat, maar dat op het andere voorbeeld in totaal zes advertenties staan vermeld en vier redactionele artikelen. Dat de gemeente haar beoordeling heeft gebaseerd op alleen deze voorbeeldpagina’s vindt de voorzieningenrechter niet aannemelijk. De gebruikte bewoordingen wijzen in een andere richting. De zin: ‘Het valt ons op dat er soms meer advertenties dan artikelen in uw krant staan.’ laat er weinig twijfel over bestaan dat de gemeente ook buiten de ingezonden voorpagina’s eerdere kranten van de Persgroep heeft beoordeeld. Op grond van het aanbestedingsdocument hoefden inschrijvers er niet op bedacht te zijn dat de gemeente bij de beoordeling ook zou putten uit informatie die niet uit de inschrijving blijkt en niet bij de inschrijving is gevoegd. De gemeente is daarmee buiten het beoordelingskader getreden zoals de goed geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver dat uit het aanbestedingsdocument mocht begrijpen.

4.5.

Voorts stelt de Persgroep dat de gemeente ten onrechte het percentage lokale informatie heeft beoordeeld, terwijl uit het aanbestedingsdocument slechts blijkt dat de hoeveelheid lokale informatie relevant is. De Persgroep verwijst daarbij wederom naar de motivering die de gemeente in haar brief van 6 september 2016 aan de Persgroep heeft gegeven. In deze brief schrijft de gemeente dat het haar opvalt dat er soms meer advertenties dan artikelen in de Zutphense Koerier staan en dat dat soms ook zichtbaar is op de voorpagina. Anders dan de Persgroep stelt, blijkt uit deze passage niet dat de gemeente bij haar beoordeling van percentages is uitgegaan. De gemeente heeft in het aanbestedingsdocument vermeld dat zal worden beoordeeld op ‘zoveel mogelijk en kwalitatief goede informatie’, zodat de omstandigheid dat de gemeente bij die beoordeling in het kader van ‘zoveel mogelijk’ heeft gekeken naar de hoeveelheid redactionele artikelen en advertenties op zichzelf en ten opzichte van de andere inschrijvers niet onbegrijpelijk is. Dit maakt de beoordeling van de gemeente op dit punt niet kennelijk of apert onjuist.

4.6.

De Persgroep heeft verder aangevoerd dat de gemeente voor de beoordeling van de hoeveelheid lokale informatie ook rekening heeft gehouden met de advertenties. De gemeente heeft dat bevestigd. De vraag die de Persgroep in dat kader aan de orde stelt is of een normaal oplettende en goed geïnformeerde inschrijver begreep, althans had moeten begrijpen dat waar in het aanbestedingsdocument wordt gesproken over lokale ‘informatie’, daarmee ook advertenties worden bedoeld. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit niet het geval is. Aan het algemene begrip ‘informatie’ komt in beginsel een ruime betekenis toe. Het betreft al wat van buitenaf als bericht, als overdracht van kennis of als gegeven tot iemand komt. Daaronder vallen zonder meer redactionele krantenartikelen en berichtgeving over activiteiten in een bepaalde gemeente. Anders dan de gemeente aanvoert, is echter niet zonder meer duidelijk dat met het begrip ‘informatie’ ook advertenties worden bedoeld. Niet in geschil is dat advertenties reclame en aldus aanprijzingen van goederen en/of diensten bevatten en zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom deze aanprijzingen onder het begrip ‘informatie’ vallen zoals dit door een normaal oplettende en goed geïnformeerde inschrijver in deze aanbestedingsprocedure kon en zou moeten worden begrepen. De gemeente heeft in haar beoordeling van onderdeel W02 aldus ten onrechte de door de Persgroep geplaatste advertenties op de voorbeeldpagina in haar beoordeling betrokken, waardoor een onjuiste beoordeling van dit onderdeel heeft plaatsgevonden.

4.7.

Daarmee komt de voorzieningenrechter toe aan de beoordeling van de stellingen van partijen ten aanzien van onderdeel W03, welk onderdeel ziet op de opmaak. De Persgroep stelt zich allereerst op het standpunt dat de gemeente enkel op basis van het gebruikte schreefloze lettertype niet tot het oordeel heeft kunnen komen dat de door de Persgroep aangeleverde tekst minder leesbaar is dan bij gebruikmaking van een lettertype met schreef. De Persgroep stelt dat de leesbaarheid van een tekst afhankelijk is van diverse factoren, zodat – nu het oordeel van de gemeente uitsluitend op de leesbaarheid van het lettertype berust – dit oordeel onjuist en onvoldoende gemotiveerd is.

4.8.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. In het aanbestedingsdocument staat beschreven op welke wijze de beoordeling van de leesbaarheid plaatsvindt. Daarover staat in paragraaf III.4 vermeld dat wordt gekeken naar de leesbaarheid ‘(door gekozen lettertype)’. In paragraaf III.5 wordt dit herhaald. Uit het aanbestedingsdocument kan niet worden afgeleid dat de beoordeling beperkt zou worden tot een onderzoek naar de objectieve leesbaarheid van het aangeboden lettertype als zodanig. Daarbij komt dat de leesbaarheid van een lettertype zich ook maar zeer beperkt voor objectieve vaststelling leent. Het ligt voor de hand – en dat moest voor de goed geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver ook duidelijk zijn – dat de beoordelingscommissie in belangrijke mate een subjectief oordeel zou geven over de leesbaarheid. Een oordeel bovendien dat niet alleen gebaseerd zou zijn op een geïsoleerde beschouwing van het gebruikte lettertype, maar van het gebruikte lettertype in relatie tot de opmaak van de aangeboden voorbeeldpagina’s. Bij die beoordeling is de commissie tot de conclusie gekomen dat een schreefloos lettertype, in vergelijking met het door Achterhoek Nieuws gebruikte lettertype met schreef, haar minder leesbaar voorkomt. Gegeven de beoordelingsvrijheid van de commissie kan dat oordeel niet kennelijk of apert onjuist worden genoemd.

4.9.

Ten aanzien van het onderwerp oging van onderdeel W03 heeft de Persgroep niet, althans onvoldoende gesteld dat een onjuiste beoordeling zou hebben plaatsgevonden. Daarom kan niet worden aangenomen dat de gemeente op dit punt iets verkeerd heeft gedaan.

4.10.

Onderdeel W03 richt zich tot slot op de flexibiliteit van de inschrijvers. In het aanbestedingsdocument staat vermeld dat de inschrijvers worden beoordeeld op de flexibiliteit van de indeling van de pagina. In het plan van aanpak vraagt de gemeente om concreet aan te geven welke ruimte er is om de indeling van de pagina te wijzigen. In dat kader heeft de Persgroep een voorbeeld van de huidige pagina-indeling en een voorbeeld van een volledig vernieuwde pagina gegeven. Daarbij heeft zij als toelichting geschreven dat de vernieuwde pagina slechts een voorbeeld is om aan te geven welke mogelijkheden er zijn en dat de pagina zonder meer geheel naar de wensen en inzichten van de gemeente kan worden aangepast. De Persgroep stelt zich op het standpunt dat zij daarmee een maximale flexibiliteit heeft getoond, omdat het geven van alleen voorbeelden bepaalde keuzes inhoudt en deze keuzes de mate van flexibiliteit zouden beperken. De gemeente heeft ter zitting echter aangevoerd dat zij juist om een invulling van flexibiliteit heeft gevraagd aan de hand van concrete voorbeelden, om op die manier de deskundigheid en creativiteit van de inschrijver te kunnen beoordelen. Juist omdat in het aanbestedingsdocument om deze concrete voorbeelden is gevraagd, en niet in geschil is dat dit voor de Persgroep ook voor het indienen van de offerte duidelijk was, is het oordeel van de gemeente dat de Persgroep ten opzichte van Achterhoek Nieuws, die (kennelijk) meer voorbeelden van de pagina-indeling in haar plan van aanpak heeft opgenomen, minder flexibel is niet onbegrijpelijk. De enkele opmerking van de Persgroep dat alles mogelijk is, is gelet op de vraag om concrete voorbeelden te vaag en onvoldoende concreet.

4.11.

De slotsom van het voorgaande is dat de gemeente bij de beoordeling van onderdeel W02 op de hiervoor genoemde twee punten buiten het beoordelingskader is getreden. Dit leidt tot het oordeel dat de offerte van de Persgroep op onderdeel W02 op die punten dient te worden herbeoordeeld. Het is niet aan de voorzieningenrechter zelf te beoordelen dat de Persgroep op deze onderdelen meer punten dient te scoren dan Achterhoek Nieuws en zo ja, hoeveel, zodat de primaire vordering moet worden afgewezen. Gelet op de motivering van de gemeente ten aanzien van haar wijze van beoordelen, bestaat de kans dat de gemeente ook bij de andere inschrijvers de advertenties en exemplaren van kranten die niet waren overgelegd in de beoordeling heeft betrokken en daardoor tot een onjuiste wijze van beoordelen is gekomen. Op basis van het gelijkheidsbeginsel dient de herbeoordeling van onderdeel W02 dan ook voor alle inschrijvers plaats te vinden. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om aan de deskundigheid en onbevooroordeeldheid van de bestaande beoordelingscommissie te twijfelen, zodat de herbeoordeling door deze commissie kan worden uitgevoerd.

4.12.

De gemeente zal als de gedeeltelijk in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten worden aan de zijde van de Persgroep tot op heden begroot op:

 • -

  explootkosten € 77,75

 • -

  griffierecht € 619,00

 • -

  salaris advocaat € 816,00

Totaal € 1.512,75

De nakosten zullen worden toegewezen als na te melden.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

gebiedt de gemeente om, met inachtneming van dit vonnis, over te gaan tot een herbeoordeling van de inschrijvingen op onderdeel W02 door de bestaande beoordelingscommissie, en op basis daarvan opnieuw tot een voorlopige gunningsbeslissing te komen,

5.2.

veroordeelt de gemeente in de proceskosten, tot de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van de Persgroep begroot op € 1.512,75, waarin begrepen € 816,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente over de proceskosten vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis,

5.3.

veroordeelt de gemeente, onder de voorwaarde dat zij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door de Persgroep volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:

- € 131,00 aan salaris advocaat, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na aanschrijving,
- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van het vonnis, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na betekening,

5.4.

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier E.H.J. Krijnen op 15 november 2016.