Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2016:5525

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
04-10-2016
Datum publicatie
18-10-2016
Zaaknummer
5321327
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Handlichting

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 5321327 \ AZ VERZ 16-48 \ 520 \ 499

uitspraak van 4 oktober 2016

beschikking

in de zaak van

Nick Smeekes

wonende te Geldermalsen

verzoekende partij

procederend in persoon

Verzoekende partij wordt hierna Smeekes genoemd.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift van 24 augustus 2016

- de mondelinge behandeling van 27 september 2016

2 Het verzoek

2.1.

Het verzoek strekt ertoe om bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige. De reden hiervoor is dat verzoeker per 31 mei 2016 is toegetreden tot de vennootschap onder firma Fesh V.O.F. Uit het verzoekschrift en de mondelinge behandeling leidt de kantonrechter af dat het de wens van verzoeker is dat hij als vennoot van de vennootschap onder firma tot een bedrag van maximaal € 500,- rechtshandelingen kan verrichten. Verder wenst hij een zakelijke rekening te openen en te beheren.

2.2.

De moeder van Smeekes , wettelijk vertegenwoordiger van verzoeker, heeft met het verzoek ingestemd. Blijkens het overgelegde uittreksel uit een overlijdensakte is de vader van Smeekes , de heer F.C.G. Smeekes , op 13 februari 2008 overleden.

3 De beoordeling

3.1.

Handlichting is een rechterlijke vergunning, waardoor een minderjarige in bepaalde opzichten handelingsbevoegdheid als meerderjarige verkrijgt.

3.2.

De kantonrechter stelt vast dat verzoeker de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt (inmiddels is hij 16 jaar oud) en dat de wettelijke vertegenwoordiger/ouder instemt met het verzoek. Gelet op het bepaalde in artikel 1:235 BW is de kantonrechter van oordeel dat het verzoek kan worden ingewilligd voor het verrichten van rechtshandelingen tot een bedrag van maximaal € 500,00 en het openen en beheren van een zakelijke rekening.

3.3.

Op grond van artikel 1:237 lid 1 BW dient de beschikking waarbij handlichting is verleend, bekend te worden gemaakt in de Staatscourant en in twee bij de benoeming aan te wijzen dagbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis kunnen nemen van de handlichting. Door de komst van het - voor een ieder toegankelijke - internet, is deze wijze van publicatie naar het oordeel van de kantonrechter min of meer achterhaald. Niet alleen bestaat er namelijk sinds een aantal jaren geen papieren versie meer van de Staatscourant en is deze enkel nog via het internet te raadplegen, ook beschikt de Rechtspraak thans over een eigen website (www.rechtspraak.nl) waar de rechterlijke instanties hun uitspraken op kunnen publiceren. Publicatie van de handlichting op www. rechtspraak.nl is naar het oordeel van de kantonrechter even effectief als publicatie op de website van de Staatscourant. Voorts brengt publicatie op www.rechtspraak.nl (door de griffier), anders dan bij publicatie in de (digitale) Staatscourant, geen kosten mee. Op grond van een en ander zal de kantonrechter dan ook bepalen dat publicatie in de Staatscourant achterwege kan blijven en dat de (door de griffier te initiëren) publicatie op www.rechtspraak.nl daarvoor in de plaats komt. Voorts heeft publicatie van de handlichting op het internet naar het oordeel van de kantonrechter in de praktijk een veel ruimer bereik dan de wetgever bij de totstandkoming van de wet voor ogen had. Er is dan ook geen redelijk belang bij gediend om naast publicatie op het internet de handlichting ook nog eens in twee dagbladen bekend te maken, met alle kosten van dien. Daarom zal één dagblad worden aangewezen waarin verzoeker de hem verleende handlichting dient te laten bekendmaken.

4 De beslissing

De kantonrechter,

4.1.

verleent aan Nick Smeekes , geboren op 22 oktober 1999 te Tiel , wonende te (4191 MJ) Geldermalsen , Hooge Hoeven 67, handlichting om als vennoot van de vennootschap onder firma Fesh V.O.F. , gevestigd te Geldermalsen , tot een bedrag van maximaal € 500,- rechtshandelingen te verrichten, alsmede dat hij een zakelijke rekening mag openen en beheren;

4.2.

bepaalt dat publicatie van deze handlichting in de Staatscourant achterwege kan blijven en dat, in plaats daarvan, de onderhavige beschikking (door de griffier) zal worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl;

4.3.

bepaalt dat deze handlichting door en voor rekening van verzoeker bekend dient te worden gemaakt in de "Gelderlander".

Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. E. Horsthuis en in het openbaar uitgesproken op 4 oktober 2016.