Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2016:3801

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
15-06-2016
Datum publicatie
12-07-2016
Zaaknummer
265389
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vonnis na deskundigenbericht over scheurvorming in een betonvloer. Wanprestatie. Rechtbank wijst gevorderde schade voor herstelkosten toe. Zaak naar de rol voor nadere onderbouwing van verhuiskosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

Vonnis in hoofdzaak en vrijwaring van 15 juni 2016

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/05/265389 / HA ZA 14-310 / 167 / 1215 van

[eiser in conventie] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat mr. M. Rebel te Renswoude,

tegen

1 [gedaagde in conventie 1] ,

wonende te [woonplaats 2] ,

2. [gedaagde in conventie 2],

wonende te [woonplaats 2] ,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat dr.mr. J.J.H. Post te Barneveld,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/05/271046 / HA ZA 14-526 / 167 / 1215 van

1 [eiser 1] ,

wonende te [woonplaats 2] ,

2. [eiser 2],

wonende te [woonplaats 2] ,

eisers,

advocaat dr.mr. J.J.H. Post te Barneveld,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde] ,

gevestigd te [plaats] , gemeente [gemeente] ,

gedaagde,

advocaat mr. E.J.L. Mulderink te Eindhoven.

Partijen zullen hierna [eiser in conventie] , [eisers] en [gedaagde] genoemd worden (allen in mannelijk enkelvoud).

1 De procedure in de hoofdzaak en in de vrijwaringszaak

1.1.

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 24 februari 2016

- de rapportage van de deskundige d.d. 10 maart 2016

- de conclusie na deskundigenbericht van [eiser in conventie]

- de conclusie na deskundigenbericht van [eisers]

- de conclusie na deskundigenbericht van [gedaagde] (met twee producties)

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De verdere beoordeling (het deskundigenbericht)

2.1.

In het vonnis van 12 augustus 2015 is de heer [naam 1] van [bedrijf 1] te Velp (hierna: [naam 1] ) benoemd tot deskundige. Nadat de rechtbank bij tussenvonnis van 24 februari 2016 haar oordeel heeft gegeven over een door de deskundige verzocht nader voorschot, heeft de deskundige zijn definitieve rapport d.d. 10 maart 2016 uitgebracht.

2.2.

De deskundige heeft onder meer het volgende in zijn rapport opgenomen:

3 Inspectiebevindingen

(…)

Opgemerkt wordt dat niet het volledige vloeroppervlak kon worden onderzocht. Ter plaatse van stellingen, opslag en dergelijke werd de vloer niet geïnspecteerd. (…)

5 Te beantwoorden vragen

5.1.

Vraag 1

Welke methoden zijn er om de scheurvorming en de loslatende toplaag van de vloer te repareren, zodat een deugdelijke en correct afgewerkte vloer ontstaat? Is behandeling van de gehele vloer noodzakelijk?

Antwoord repareren scheurvorming

Voor het repareren van de scheurvorming zijn de volgende herstelprincipes toepasbaar:

1. Injecteren met expoxyhars:

Deze wijze van herstel is geschikt voor het constructief verlijmen van scheuren. Met epoxyhars worden scheuren star hersteld en wordt de constructieve sterkte teruggebracht. Deze wijze van herstel is algemeen gangbaar in de vloerenbranche.

2. Scheuren aan de bovenzijde openslijpen en vullen met een voegmassa:

Dit herstel kan worden uitgevoerd indien hinder optreedt bij het berijden van de scheur en is toepasbaar voor het herstellen van afgebrokkelde scheurranden. Doorgaans toegepast op locaties waar sprake is van een stabiele situatie en scheuren met een grotere wijdte (globaal vanaf 1,0 mm).

Antwoord repareren losse toplaag

Voor het repareren van de loslatende toplaag zijn de volgende herstelmogelijkheden toepasbaar.

3. Verdeuvelen met epoxyhars:

Het verdeuvelen van de losse toplaag is mogelijk indien de toplaag plaatselijk pleksgewijs is onthecht. De herstelmethode bestaat uit het aanbrengen van een injectiepacker tot door de onthechte laag. Vervolgens wordt onder zeer lage druk epoxyhars geïnjecteerd. De injectiegaten worden na het injecteren van de hars vlak afgewerkt met een betonreparatiemortel.

4. Deelherstel losse toplaag door affrezen en cementgebonden gietvloer:

Het vloeroppervlak circa 8 mm affrezen, nastralen en herstellen met een gegoten cementgebonden gietvloermortel.

Deze wijze van herstel is met name geschikt indien de toplaag over grote oppervlakken is onthecht of indien sprake is van meerdere kleine onthechtingen die vrijwel aanééngesloten zijn. De vloeroppervlakken die voor deze wijze van herstel in aanmerking komen zijn in bijlage 3 aangegeven.

Met betrekking tot de noodzakelijkheid van behandeling (herstel c.q. reparatie) van de gehele vloer geldt dat het herstel op een goede wijze als plaatselijk herstel kan worden uitgevoerd. Bovendien geldt dat de vloerdelen die geen gebreken vertonen in beginsel geen herstel behoeven. Ook is preventief herstel van onbeschadigde vloerdelen niet noodzakelijk aangezien de vloer is uitgedroogd en er ook geen risico is op het ontstaan van gebreken.

5.2.

Vraag 2

Kunt u per reparatiemethode aangeven hoeveel tijd met de reparatie is gemoeid en of en zo ja met welke reparatiemethode(n) de werkzaamheden gefaseerd kunnen plaatsvinden?

Antwoord:

Uitgaande van uitvoering van de werkzaamheden door een werkploeg van minimaal 2 man kan worden uitgegaan van een uitvoeringsduur als aangegeven in tabel 2.

De tijdsduur is exclusief planvoorbereiding, leeg ruimen van de vloer (ontruiming) en bouwplaatsinrichting.

De werkzaamheden 1 t/m 3 kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd. Het frezen van de vloer (4) kan niet in combinatie met andere werkzaamheden worden uitgevoerd.

Onderdeel

Herstel

Omvang

Tijdsduur

Fasering mogelijk

Herstel scheuren

1. Injectie met epoxyhars

24 m1

5 werkdagen

ja

2. Openslijpen en vullen met een hard-elastische voegmassa

14 m1

2 werkdagen

ja, fasering per scheur

Losse toplaag

3. Verdeuvelen

15 plekken

Ø 0,2 – Ø 0,8 m

2 werkdagen

ja

4. Affrezen en aanbrengen gietvloer

3 locatie totaal 470 m2

5 werkdagen per fase

ja, 2 à 3 fasen

Tabel 2: Tijdsduur / fasering werkzaamheden

5.3.

Vraag 3

Kunt u per reparatiemethode een gespecificeerde kostenopgave doen (waaronder een afzonderlijke kostenpost voor kitwerk)?

Antwoord:

Zie tabel 3.

Herstel

Omvang

Onderdeel

Prijs

[€]

Totaalprijs

[€]

1

24 m1

24 m1

Injecteren scheuren

Materiaal

2.400,--

550,--

2.950,--

2

14 m1

14 m1

14 m1

Openslijpen scheuren

Reinigen

Primeren en vullen

450,--

100,--

250,--

1.200,--

3

15 plekken

Injecteren met packer onder lage druk

2.000,--

4

3 locaties totaal 470 m2

Inzagen vloer

Frezen vloeroppervlak

Nastralen

Aanbrengen gietvloer

1.000,--

11.500,--

2.250,--

27.500,--

42.250,--

Totaalprijs

48.400,--

Tabel 3: Specificatie kosten herstel

De kosten voor het uitvoeren van kitwerkzaamheden inclusief vooraf reinigen naden en aanbrengen veilingkant bedragen globaal € 24,-- tot € 30,-- per strekkende meter voeg.

De aangegeven prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op uitvoering gedurende één aaneengesloten periode. Het faseren van de werkzaamheden in onderbroken uitvoeringsperioden zal resulteren in een hogere prijs. In de prijzen zijn géén kosten opgenomen voor het leegruimen van de vloer, bouwplaatsplaatskosten of kosten voor begeleiding opgenomen.

5.4.

Vraag 4

Welke reparatiemethode adviseert u en waarom?

Antwoord:

Voor het herstel van de losse toplaag wordt een combinatie geadviseerd van herstel methode 3 en 4 (paragraaf 5.2 en bijlage 3). Het uit te voeren herstel wordt onderstaand beschreven waarbij tevens wordt ingegaan op de achtergronden van het advies. De omvang van het uit te voeren herstel is op tekening aangegeven op bijlage 3.

Delen van de vloer met frequent aanwezige locaties met een losliggende toplaag dienen te worden hersteld door middel van het affrezen van de vloer en het aanbrengen van een cementgebonden gietvloer met een industriële kwaliteit (methode 4).

De kwaliteit van de cementgebonden toplaag dient te worden afgestemd op het gebruik van de vloer. Uitgaande van het gebruik van de vloer wordt door de deskundige geadviseerd om uit te gaan van een industriële kwaliteit gietvloer met een hoge slijtvastheid (druksterkte > 35 N/mm2 en treksterkte > 10 N/mm2).

Deze wijze van herstel geeft de mogelijkheid om grotere vloerdelen integraal te behandelen en gefaseerd te werken. Tevens kunnen er goede aansluitingen worden gerealiseerd op de vloerdelen zonder gebreken die in tact worden gelaten aangezien het risico is op het ontstaan van nieuwe plekken nihil is. De aan te brengen gietvloer moet goed bestand zijn tegen slijtage en mechanische belasting.

Een gering aantal solitaire kleinere plekken (tot afmeting Ø 700 mm) waarbij de toplaag losligt worden hersteld door middel van onder lage druk injecteren met een laagviskeuse epoxyhars (viscositeit bij 25 °C < 200 mPa.s) volgens methode 3. Deze methode kan bij dunne onthechte lagen mogelijk leiden tot het opdrukken van de toplaag tijdens het injecteren. Er zijn tijdens het onderzoek een aantal kernen geboord waarbij een toplaag dikte werd vastgesteld van 6 tot 14 mm. Naar het oordeel van de deskundige is het risico bij de gemeten laagdikte dusdanig beperkt dat het voordeel van deze herstelmethode niet opweegt tegen het geringe risico. Indien tijdens het uitvoeren alsnog mocht blijken dat de toplaag wordt opgedrukt dan dient herstel van de betreffende plek te worden uitgevoerd door het verwijderen van de losse oplaag en het aanhelen van de vloer met een cementgebonden gietvloermortel als bij methode 4 is beschreven.

Bij de geadviseerde wijze van herstel wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het herstel gefaseerd en in delen uit te voeren. Vloerdelen die geen gebreken vertonen kunnen gehandhaafd blijven. De kleinere solitaire plekken worden hersteld op een vrijwel onzichtbare wijze hersteld.

De scheuren die liggen in de vloerdelen die worden overlaagt met een cementgebonden gietvloermortel dienen te worden geïnjecteerd met epoxy (methode 1 uit paragraaf 5.2). Door het injecteren van de scheur wordt voorkomen dat de scheur in de gietvloermortel zichtbaar wordt ten gevolge van eventuele scheurwijdteverandering.

Voor het overige aanwezige scheuren met een wijdte groter dan 0,5 mm wordt geadviseerd deze te herstellen door openslijpen aan de bovenzijde en het vullen met een hard-elastische voegmassa (Shore hardheid D40).

Met de geadviseerde herstelmethoden zijn uitgebreide ervaringen opgedaan en de methoden sluiten goed aan op de gangbare herstelmethoden. Deskundige uitvoering leidt in normale omstandigheden tot duurzaam en functioneel herstel.

Het aanbrengen van kitvoegen maakt naar het oordeel van de deskundige geen onderdeel uit van het herstel. Tijdens de uitgevoerde inspectie is vastgesteld dat in de zaagsneden géén kitvoegen aanwezig waren. Ook langs de randen is de vloer niet afgekit. Dit is ook niet noodzakelijk aangezien er voor de vloer vanuit de vraagspecificatie geen eisen gelden op het gebied van vloeistofdichtheid.

(…)

5.5.

Vraag 5

Welk bedrijf acht u vakkundig en geschikt om de vloer conform uw kostenopgave te repareren?

Antwoord:

Het herstel van de scheuren en het verdeuvelen van de kleinere losse plekken betreffen werkzaamheden die door een betonreparatiebedrijf kunnen worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor het uitvoeren van het injecteren van scheuren.

Het aanbrengen van cementgebonden gietvloeren is specialistisch werk dat voornamelijk door gespecialiseerde onderaannemers wordt uitgevoerd. Dit geldt ook voor het kitwerk en het freeswerk.

(…)

6 Opmerkingen partijen

6.1.

Opmerkingen Rebel & Meure Advocaten

(…)

Opmerking 3: het is inderdaad correct dat niet de volledige vloer kon worden onderzocht. Deze opmerking is verwerkt in de rapportage onder hoofdstuk 3, alinea 3.

Opmerking 4

(…)

De deskundige maakt uit de opmerkingen op dat het idee bestaat dat de onthechte toplaag is ontstaan als gevolg van het gebruik van de vloer. Dat is niet het geval. Dat mag ook wel blijken uit het feit dat intensief bereden delen geen schade vertonen (…) terwijl in de werkplaats (…) wel relatief veel schade voorkomt. (…)

Opmerking 5

Ten aanzien van opmerking 5 is de deskundige van oordeel dat in de conceptrapportage duidelijk is ingegaan op de mogelijkheden van herstel. Hoewel het beoordelen van de reparatievoorstellen van [naam 2] en [naam 3] geen onderdeel is van te beantwoorden vragen kan hier in het kort het volgende over worden gesteld.

De door [naam 2] genoemde reparatiemortel Speedflor 20 R4 kan worden toegepast voor het repareren van onthechtingen met geringe afmetingen. Voor het herstel van grotere oppervlakten is de mortel naar het oordeel van de deskundige niet geschikt.

Voor het herstel van de losse toplaag wordt Weber.floor 4610 (Weber/Beamix) of gelijkwaardig geadviseerd. Dit is een industriële kwaliteit gietvloermortel die kan worden verpompt.

Het herstel van de scheuren ter plaatse van de uit te voeren reparatie van de losliggende toplaag dient naar het oordeel van de deskundige als constructief scheurherstel te worden uitgevoerd.

Opmerking 6

Door de deskundige is onder 5.4 gemotiveerd antwoord gegeven op de vraag welke reparatiemethode geschikt wordt geacht. Dat door andere partijen al adviezen werden verstrekt speelt voor de beantwoording van de vraag geen rol. Dat bij Rebel & Meure wordt aangegeven dat cliënt nu het gevoel heeft dat er drie herstelvisies liggen neemt de deskundige ter kennisgeving aan maar dit wordt door de deskundige niet beschouwd als reden voor nadere aanpassing van de rapportage.

Opmerking 7

De werkzaamheden 1 t/m 3 kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd. Het frezen van de vloer (4) kan niet in combinatie met andere werkzaamheden worden uitgevoerd.

(…)

Opmerking 9

Het is vanzelfsprekend altijd zinvol om de uitvoering van de werkzaamheden op deskundige wijze te laten begeleiden. De kosten voor begeleiding zijn echter in de conceptrapportage niet opgenomen omdat de kosten voor nadere advisering en begeleiding sterk afhankelijk zijn van de inhoud van de overeengekomen werkzaamheden. Voor begeleiding van de uitvoering van de werkzaamheden door [bedrijf 1] moet rekening worden gehouden met een opdrachtsom van € 3.000,- à € 4.500,- (exclusief BTW) bij uitvoering van de werkzaamheden door een bij VBR aangesloten aannemer.

(…)

Opmerking 12

De afgegeven prijs is een raming gebaseerd op marktconforme prijzen van te leveren kosten en arbeid met een bandbreedte van +/- 5%.

6.2.

Opmerkingen Kock & Van den Heuvel advocaten

(…)

De suggestie dat de schade is uitgebreid door het niet herstellen van de vloer op de wijze zoals door [gedaagde] was voorgesteld, is naar het oordeel van de deskundige onjuist. Het ontstaan van de schade heeft geen relatie met het niet herstellen van de vloer.

(…)

De begrootte kosten hebben betrekking op het beschreven herstel. Het voorgestelde herstel dat door [bedrijf 2] is begroot op € 18.500,- is qua omvang en werkwijze afwijkend van hetgeen door de deskundige noodzakelijk wordt geacht.

6.3.

Opmerkingen Kwaliteitsdienst Beton

(…)

Door de deskundige wordt vastgesteld dat door de Rechtbank per vonnis d.d. 10 juni 2015 al is vastgesteld dat er sprake is van een ondeugdelijke bedrijfsvloer. De deskundige volgt het oordeel van de Rechtbank en is van mening dat de onthechtingen als schade beoordeeld dienen te worden. (…)

Bijlage 3 Tekening geadviseerd herstel

3 De verdere beoordeling in de hoofdzaak in conventie en in de vrijwaring

3.1.

Zoals overwogen in het tussenvonnis van 10 juni 2015 is sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van [eisers] in de nakoming van de overeenkomst. Deze tekortkoming kan aan [eisers] worden toegerekend, hij is dan ook gehouden de door [eiser in conventie] als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden (r.o. 6.3).

Vervolgens heeft de rechtbank in de vrijwaringszaak geoordeeld dat [gedaagde] toerekenbaar tekort is geschoten in nakoming van de overeenkomst met [eisers] tot levering van een deugdelijke betonvloer en dat hij gehouden is de aldus door [eisers] geleden schade te vergoeden, te weten het bedrag dat [eisers] in de hoofdzaak ten titel van schadevergoeding aan [eiser in conventie] zal moeten betalen (r.o. 6.10).

3.2.

Voor zover [gedaagde] in zijn conclusie na deskundigenbericht betoogt dat de schade aan de betonvloer voor rekening en risico van [eisers] komt omdat hij ondanks het uitdrukkelijke advies van [gedaagde] om gebruik te maken van wapening onder en boven met de maatvoering 8-150 heeft gekozen voor een vloer met staalvezels, oordeelt de rechtbank als volgt. In r.o. 6.7 en verder van het vonnis van 10 juni 2015 is de rechtbank reeds ingegaan op dit standpunt en is een oordeel gegeven op dit punt (r.o. 6.10). De rechtbank ziet geen aanleiding om op dit oordeel terug te komen.

3.3.

[eisers] en [gedaagde] betwisten beiden de aard en de omvang van de door [eiser in conventie] gestelde schade. Voor de begroting van de herstelkosten van de vloer heeft de rechtbank aanleiding gezien deskundige [naam 1] te benoemen ter beantwoording van de vraag welke herstelmethode(n) er mogelijk is/zijn en wat de kosten daarvoor zijn.

3.4.

Geen van partijen heeft bezwaren geuit met betrekking tot de (wijze van) totstandkoming van het deskundigenrapport. De rechtbank neemt het rapport dan ook tot uitgangspunt bij de verdere beoordeling van het geschil.

Herstelkosten vloer

3.5.

Uit het rapport van deskundige leidt de rechtbank af dat zowel de scheurvorming als de toplaag ieder met twee herstelmethoden hersteld dient te worden. In tabel 3 van het rapport heeft de deskundige een specificatie van de herstelkosten gegeven. De totaalprijs voor zowel het herstellen van de scheuren als het herstel van de toplaag bedraagt € 48.400,00 (exclusief btw).

3.6.

Voor zover [eisers] betoogt dat het duidelijk is dat de deskundige een combinatie adviseert van herstelmethode 3 en 4, hetgeen opgesteld neer komt op een totale schade van € 44.500,00 exclusief BTW, verwerpt de rechtbank dit betoog. Uit de beantwoording van de vragen door de deskundige, in combinatie met de tekening die als bijlage 3 in het rapport is opgenomen, volgt dat naar het oordeel van de deskundige de scheuren hersteld moeten worden volgens methode 1 en 2 en dat de losse toplaag dient te worden hersteld volgens methode 3 en 4.

3.7.

Voor zover [gedaagde] in zijn conclusie na deskundigenbericht betoogt dat herstel op een veel eenvoudiger wijze kan worden toegepast, verwerpt de rechtbank dit betoog. De rechtbank heeft aan de deskundige de vraag voorgelegd welke reparatiemethode hij adviseert en waarom. De deskundige heeft deze vraag gemotiveerd beantwoord. De deskundige heeft in antwoord op de opmerkingen van [gedaagde] op het concept rapport ook geschreven dat het door [bedrijf 2] voorgestelde herstel qua omvang en werkwijze afwijkend is van hetgeen door de deskundige noodzakelijk wordt geacht. De rechtbank ziet dan ook geen reden om van de door de deskundige voorgestelde reparatiemethode, met de daarbij behorende kosten, af te wijken.

3.8.

Door de deskundige is in de rapportage vermeld dat het zinvol is om de uitvoering van de werkzaamheden op een deskundige wijze te laten begeleiden. Deze kosten maken naar het oordeel van de rechtbank ook onderdeel uit van de herstelkosten voor de vloer. De deskundige heeft deze kosten begroot op € 3.000,00 à € 4.500,00 exclusief btw.

3.9.

Ten aanzien van de kitwerkzaamheden heeft de deskundige in de rapportage opgenomen dat deze naar zijn oordeel geen onderdeel uit maken van het herstel. De rechtbank neemt dit oordeel over. De door de deskundige genoemde kosten voor het uitvoeren van kitwerkzaamheden zullen dan ook niet worden toegewezen.

3.10.

Uit het voorgaande volgt dat de herstelkosten voor de vloer (€ 48.400,00) vermeerderd met de kosten voor begeleiding door een deskundige (€ 3.000,00 à € 4.500,00), de door [eiser in conventie] gevorderde schade bestaande uit herstelkosten voor de vloer (€ 50.000,00) te boven gaat. De vraag of in het deel van de hal dat door de deskundige niet is geïnspecteerd ook nog herstelwerkzaamheden aan de vloer dienen te worden uitgevoerd en zo ja, wat de kosten daarvan zijn, behoeft dan ook geen beantwoording. Immers, zelfs indien ook voor dit deel kosten dienen te worden gemaakt, komen deze niet voor toewijzing in aanmerking nu deze kosten de vordering van [eiser in conventie] te boven gaan. Daarbij merkt de rechtbank op dat [eiser in conventie] in zijn conclusie na deskundigenbericht expliciet heeft opgenomen dat hij zijn eis op dit punt niet vermeerderd en gemotiveerd vasthoudt aan de gevorderde € 50.000,00 exclusief btw. De rechtbank zal deze door [eiser in conventie] gevorderde schade voor herstelkosten voor de vloer ad € 50.000,00 dan ook, exclusief btw, toewijzen.

Verhuiskosten

3.11.

In het rapport van de deskundige is opgenomen dat de werkzaamheden gefaseerd kunnen worden uitgevoerd. Tevens kunnen sommige werkzaamheden, maar niet alle werkzaamheden, gelijktijdig worden uitgevoerd.

Gelet op de tijdsduur die de deskundige heeft aangegeven bij de verschillende werkzaamheden komt het de rechtbank voor dat er enkele noodzakelijke, al dan niet interne, verhuisbewegingen dienen plaats te vinden. Zoals reeds aangekondigd in r.o. 6.16 van het vonnis van 10 juni 2015 zal [eiser in conventie] in de gelegenheid worden gesteld de kosten daarvoor nader te specificeren en te onderbouwen. De rechtbank wijst er daarbij op dat de door de deskundige voorgestane herstelmethoden daarbij als uitgangspunt dienen te worden genomen. De rechtbank zal de zaak verwijzen naar de rol voor akte aan de zijde van [eiser in conventie] . [eisers] en [gedaagde] zullen daarna in de gelegenheid worden gesteld hierop bij antwoordakte te reageren.

3.12.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

4 De beslissing

De rechtbank

in de hoofdzaak in conventie en in de vrijwaring

4.1.

bepaalt dat de zaak weer op de rol van 13 juli 2016 zal komen voor het nemen van een akte door [eiser in conventie] over hetgeen is vermeld in rechtsoverweging 3.11,

4.2.

houdt iedere verdere beslissing aan,

in de hoofdzaak in reconventie

4.3.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. K. van Vlimmeren-van Ommen en in het openbaar uitgesproken op 15 juni 2016.