Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2016:2978

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
02-06-2016
Datum publicatie
03-06-2016
Zaaknummer
AWB 16_2914
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

De burgemeester van de gemeente Nijmegen heeft de exploitant van horeca inrichting Monte Carlo mogen gelasten om Monte Carlo zes maanden te sluiten, gelet op de frequentie en ernst van de daar plaatsgevonden incidenten. Er is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van een situatie waarin verweerders handhavend optreden zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat daarvan dient te worden afgezien. De voorzieningenrechter wijst het verzoek van de exploitant om de sluitingsmaatregel te schorsen af.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Horeca 2016/2770
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Zittingsplaats Arnhem

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 16/2914

uitspraak van de voorzieningenrechter van

op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[verzoekster] te Nijmegen , verzoekster,

en

de burgemeester van de gemeente Nijmegen, verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 9 mei 2016 (het primaire besluit) heeft verweerder verzoekster bevolen de horeca-inrichting Monte Carlo , [adres] te Nijmegen voor de duur van zes maanden te sluiten. De sluitingsmaatregel gaat in op dinsdag 17 mei 2016 om 9:00 uur en eindigt op maandag 17 november 2016 om 9:00 uur. Hieraan is tevens een last onder bestuursdwang verbonden, inhoudende dat indien het pand niet herkenbaar gesloten is en blijft voor bezoekers op of na 17 mei 2016, het pand fysiek gesloten zal worden. De kosten van eventueel toe te passen bestuursdwang zullen op verzoekster worden verhaald.

Verzoekster heeft tegen het primaire besluit bezwaar gemaakt. Tevens heeft zij de voorzieningenrechter verzocht om de sluitingsmaatregel hangende de bezwaarprocedure te schorsen.

Op 13 mei 2016 heeft verweerder besloten de uitvoering van het sluitingsbevel op te schorten tot de dag na de uitspraak van de voorzieningenrechter.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 24 mei 2016. Namens verzoekster zijn verschenen [naam 2] , bestuurder van verzoekster, en [naam 3] assistent bedrijfsleider. Zij werden bijgestaan door de gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. C.J.T. Brunenberg.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

2. Verzoekster exploiteert sinds 2 maart 2015 horeca inrichting Monte Carlo , aan de [adres] te Nijmegen . Bijna iedere vrijdag en af en toe op zaterdag vinden er feesten plaats voor maximaal 1500 personen.

3. Op 10 januari 2016 heeft de Politie Eenheid Oost Nederland, basisteam Nijmegen Zuid in een bestuurlijke rapportage zorgen geuit over het incidentenpatroon bij Monte Carlo en de ernst ervan. Van de incidenten zijn als voorbeeld genoemd een ruzie/twist op

20 september 2015, het onwel worden van een persoon op 26 september 2015, een vechtpartij op 18 oktober 2015 waarbij een persoon voor belediging van de politie is aangehouden, de melding van een ruzie/twist op 25 oktober 2015, (…) het onwel worden van een persoon op 31 oktober 2015, mogelijk als gevolg van speed/GHB, de mishandeling van een vrouw op 22 november 2015, het onwel worden van een persoon na alcohol of drugs op 5 december 2015, melding dat er diverse vechtpartijen en opstootjes waren waarbij met messen gezwaaid zou zijn op 25 december 2015, diverse vechtpartijen binnen en drie grote vechtpartijen op de parkeerplaats in de nacht van 26/27 december, waarbij een persoon vermoedelijk een gecompliceerde beenbreuk heeft opgelopen en verklaarde ook met een stroomstootwapen te zijn bewerkt. Verder wordt als voorbeeld genoemd de melding van een aanranding op 1 januari 2016, waarbij de ter plaatse gekomen politieagenten een onrustige sfeer troffen en waarnamen dat de beveiligers er druk en paniekerig uitzagen.

Ten slotte wordt het verloop van de nacht van oud en nieuw 2015/2016 aldus beschreven:

“Gedurende de avond zijn politiemedewerkers regelmatig langs gegaan bij Monte Carlo en in de loop van de nacht zagen zij dat de groep mensen voor de hoofdentree steeds groter werd. Omstreeks 01.00 uur - 01.30 uur stonden naar schatting 300 – 400 man bij de hoofdingang. Aanvankelijk was het rustig, maar op een gegeven moment werden mensen de toegang geweigerd door de organisatie. Dit leidde tot onrust, mensen begonnen te schreeuwen richting de ingang en hard op ramen/deuren te slaan. (…)

Inmiddels was er sprake van veel onrust op het voorterrein. (…) Politiemedewerkers zagen ter plekke dat de onrust groot was en hebben de volgende constateringen gedaan:

 • -

  In en naast de groep mensen ontstonden enkele kortdurende schermutselingen dan wel vechtpartijtjes;

 • -

  Meerdere mensen schreeuwden en/of riepen om hulp;

 • -

  Er werd afgeteld door het publiek en de mensenmassa kwam in beweging richting de entree;

 • -

  Het leek alsof mensen in de verdrukking kwamen en sommigen onwel werden. (…) Twee onwel wordingen zijn waargenomen;

 • -

  Mensen tilden dranghekken op en dreigden deze naar de entree te gooien;

 • -

  Door de meldkamer werd aangegeven dat binnen een vechtpartij gaande was tussen ongeveer 200 man en dat er meerdere 112-meldingen binnen kwamen;

 • -

  (…)

Met het oog op de veiligheid van de mensen op het voorterrein besloot de politie om in te grijpen (omstreeks 02.30 uur). Aanwezige politiemedewerkers vormden samen een linie bij de ingang met als doel de grote groep mensen te verplaatsen en te bewegen om te vertrekken. Tegen de beveiliging is gezegd dat er geen bezoekers meer binnen gelaten mochten worden. Mensen waren kwaad dat ze niet meer naar binnen mochten. (…) Uiteindelijk verliep het verplaatsen van de groep mensen zonder incidenten en weggestuurde mensen bleven zonder problemen op afstand. Wel zijn enkele aanhoudingen verricht. Door politiemedewerkers is gezien dat na het optreden van de politie tegen de gemaakte afspraken in toch (minimaal) 15 mensen binnengelaten werden via de noodingang.

Door de Operationeel Commandant van de politie is aan de [toenmalig, voorzieningenrechter] bedrijfsleider, de heer Karakus, vervolgens opgelegd dat hij een uur eerder (om 05.00 uur) diende te sluiten. (…) Om 05.10 is de muziek gestopt en verlieten de eerste bezoekers de club. Door politiemedewerkers is gezien dat meerdere mensen het pand verlieten met grote flessen drank in de hand. Hierna is het nog enige tijd onrustig gebleven voor Monte Carlo en op het naastgelegen parkeerterrein van de woonboulevard en de Mc Donalds . Groepjes mensen bleven rondhangen en er waren meerdere vechtpartijtjes. Ook hier pakte de beveiliging wederom geen rol in op. Er werden wederom meerdere aanhoudingen gepleegd.”

4. Naar aanleiding hiervan heeft verweerder verzoekster bij brief van 19 januari 2016 een formele waarschuwing gegeven en opgedragen binnen twee weken een plan van aanpak over te leggen. In de brief staat dat “ook als er in de toekomst, ondanks een door mij goedgekeurd plan van aanpak, opnieuw ordeverstoringen of overlast ontstaan (…) zal ik uw Drank- en Horecawetvergunning intrekken en/of uw inrichting voor langere tijd sluiten”.

5. Op 19 februari 2016 heeft verweerder het door verzoekster overgelegde plan van aanpak als voldoende beoordeeld, mits de in deze brief genoemde verbeteringspunten worden opgevolgd. Verweerder benadrukt ook in deze brief dat hij in de toekomst nog altijd gebruik kan maken van zijn bevoegdheden.

6. Op 11 april 2016 brengt de politie, eenheid Oost-Nederland, basisteam Nijmegen Zuid een bestuurlijke rapportage uit aan verweerder. In deze rapportage worden - samengevat - de volgende incidenten beschreven:

Op 13 februari 2016 vond een Turks feest plaats. Meerdere eenheden werden ter plaatse gestuurd na meldingen over vechtpartijen tussen twee groepen buiten. De aanleiding werd de politie niet geheel duidelijk, maar de ruzie zou begonnen zijn in de Monte Carlo tussen enkele dames van beide partijen. Politiemedewerkers gaven aan dat het grotendeel van de omstanders onder invloed van alcohol was en er een agressieve sfeer heerste.

Op 12 maart 2016 vond een Urban feest plaats. De beveiliging gaf aan binnen in totaal 10 keer code rood te hebben gehad. Binnen in de Monte Carlo was een conflict ontstaan tussen een groep uit [plaats] en een groep uit het zuiden. Een van de mensen werd eruit gezet. Deze persoon verklaarde dat hij met een grote groep vrienden aan het wachten was tot de groep, waar ze ruzie mee hadden, naar buiten kwam. Terwijl de aanwezige politie met de beveiliging afstemde om de groepen veilig afzonderlijk van elkaar te laten vertrekken, ontstond tussen beide partijen een grote vechtpartij. Vervolgens zijn meerdere eenheden ter plaatse gekomen, waaronder een hondengeleider. Om de mensen uit elkaar te drijven is een linie gevormd. De hondengeleider heeft zijn hond moeten inzetten.

Op 26 maart vond een Turks feest plaats, waarbij melding werd gemaakt van een vechtpartij tussen twee partijen in de Monte Carlo .

Op 9 april 2016 vond een Urban feest plaats. Tot 04.00 uur was het rustig, daarna werd de sfeer zeer grimmig met meerdere vechtpartijen. Tijdens de uitstroom was het een grote chaos en werd de sfeer grimmiger waardoor meerdere vechtpartijen voor de Monte Carlo en op de parkeerplaats van de woonboulevard ontstonden. Omstreeks 05.00 uur waren vier verschillende vechtpartijen tegelijkertijd gaande. Een persoon is geboeid en overgebracht naar het politiebureau. De sfeer bleef grimmig en opnieuw ontstond een vechtpartij. Daarop heeft de aanwezige politie een linie gevormd waarbij de wapenstok ter hand werd genomen. Dit met het doel de menigte te verwijderen van de ingang van de discotheek. Inmiddels waren tien eenheden ter plaatse (18 politiemedewerkers). Nadat de menigte was verwijderd hebben de politiemedewerkers zich teruggetrokken richting de geparkeerde dienstvoertuigen. Nadat het grootste deel van de bezoekers het parkeerterrein verlaten had kwam rond 06.15 uur de melding dat er nog steeds kleine vechtpartijen op de parkeerplaats ter hoogte van Japans restaurant Sapurro waren. Omstreeks 06.30 uur kwam ook de melding dat 20 personen aan het vechten waren bij de Texaco aan de Wijchenseweg. Aldaar troffen politiemedewerkers weer groepen van de Monte Carlo aan. Er zijn vernielingen verricht aan verkoopwaren van de Texaco. De beheerder gaf aan dat dit vaker gebeurt als er een feest is geweest bij de Monte Carlo .

De politie concludeert dat de zorg over het (toekomstig) incidentenpatroon, die reeds in de eerste bestuurlijke rapportage is gedeeld, onveranderd is en dat zij verwachten bij de komende geplande Urban feesten en Turkse Live Events vechtpartijen en openbare orde delicten. Gelet op deze zorgen, de impact van de incidenten op het woon- en leefklimaat en het feit dat in de toekomst dergelijke feesten wederom plaats zullen vinden, acht de politie aanvullende maatregelen gewenst.

7. Bij besluit van 9 mei 2016 heeft verweerder verzoekster gelast de horeca inrichting Monte Carlo voor de duur van zes maanden te sluiten. Aan dit besluit heeft verweerder de bestuurlijke rapportage van 11 april 2016 ten grondslag gelegd en overwogen dat ondanks de aan verzoekster gegeven formele waarschuwing en het door verzoekster opgestelde en door verweerder geaccordeerde plan van aanpak om overlast en verstoring van de openbare orde te voorkomen, zich op 13 februari, 12 maart, 26 maart en 9 april opnieuw ernstige incidenten hebben voorgedaan. De door verzoekster doorgevoerde verbeteringen in de bedrijfsvoering zijn onvoldoende gebleken om incidenten te voorkomen. Deze incidenten vragen om disproportioneel veel politie inzet. Als gevolg van de incidenten wordt de openbare orde, de veiligheid van bezoekers, beveiliging en politiemedewerkers en daarmee de gezondheid, alsmede het woon- en leefmilieu ernstig bedreigd. Een sluiting voor de duur van zes maanden is volgens verweerder redelijk. Hierbij heeft verweerder naar eigen zeggen de ernst, omvang en frequentie van de incidenten betrokken, alsmede de economische belangen van verzoekster.

8. Op grond van artikel 2.4.4, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Nijmegen (1992) kan de burgemeester de sluiting van een voor het publiek toegankelijke ruimte voor publiek bevelen in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid, gezondheid of van het woon- en leefmilieu.

9. Verzoekster heeft de door de politie in de bestuurlijke rapportages van 10 januari en 11 april 2016 beschreven incidenten niet gemotiveerd betwist, zodat niet in geschil is dat deze incidenten op de door de politie beschreven wijze hebben plaatsgevonden. Uit de inhoud van deze bestuurlijke rapportages blijkt dat deze incidenten een directe relatie hebben tot de aanwezigheid en exploitatie van Monte Carlo .

10. Een exploitant van een horecagelegenheid kan verantwoordelijk worden gehouden voor de gang van zaken in de inrichting. Persoonlijke verwijtbaarheid speelt geen rol bij de vraag of zich een situatie voordoet die tot sluiting van de inrichting noopt. Verzoekster is dan ook te allen tijde verantwoordelijk voor de gang van zaken in Monte Carlo . Van de exploitant kan worden gevergd dat hij maatregelen treft om verstoring van de openbare orde tegen te gaan.

11. De in de bestuurlijke rapportages beschreven incidenten zijn frequent en ernstig, waarbij met name de incidenten op 31 december 2015/1 januari 2016, 12 maart 2016 en

9 april 2016 er in negatieve zin uitspringen. Op die momenten heeft telkens een grote politiemacht de openbare orde moeten herstellen, waarbij politiemensen in twee gevallen

(31 december 2015/1 januari 2016 en 9 april 2016) zelfs een linie hebben moeten vormen. Op 9 april 2016 waren alle beschikbare Nijmeegse politie-eenheden met dat doel bij Monte Carlo . Dit was nadat verzoekster bij brief een formele waarschuwing van verweerder had ontvangen. Het in werking getreden plan van aanpak heeft deze forse openbare ordeverstoring niet kunnen voorkomen.

12. Dat van de zijde van verzoekster is aangekondigd dat zij in het geheel geen Turkse en Urban feesten meer zal (laten) organiseren, hoefde voor verweerder geen aanleiding te zijn van het opleggen van deze maatregel af te zien. Verweerder heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het stoppen van twee soorten feesten onvoldoende zekerheid biedt voor het uitblijven van nieuwe openbare ordeverstoringen. Hierbij acht de voorzieningenrechter van belang dat, zo is ter zitting gebleken, op 29 april 2016 in Monte Carlo een scholierenfeest (en dus geen Turks feest of Urban feest ) is georganiseerd, waarbij de politie ter plaatse is geweest en een persoon heeft moeten aanhouden. Bovendien miskent verzoekster dat de in de periode van september 2015 tot en met april 2016 plaatsgevonden feiten een grondslag bieden voor verweerders sluitingsmaatregel. Tot slot is van belang dat ter zitting is gebleken dat verzoekster Monte Carlo in de maanden juli en augustus 2016 zal sluiten vanwege de zomervakantie. Dit betekent dat de haar door verweerder opgelegde sluitingsmaatregel effectief ongeveer vier maanden bestrijkt, zodat het onmiskenbare negatieve effect ervan op haar omzet kleiner zal zijn.

13. Er is, zo concludeert de voorzieningenrechter voorshands, geen sprake van een situatie waarin verweerders handhavend optreden zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat daarvan dient te worden afgezien. Anders gezegd, verweerder heeft verzoekster in redelijkheid een sluitingsmaatregel voor de duur van zes maanden kunnen opleggen en daaraan een last onder dwangsom kunnen verbinden.

14. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat het bestreden besluit in bezwaar geen stand zal houden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening bestaat geen aanleiding. De voorzieningenrechter zal het verzoek dan ook afwijzen.

15. Er is geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. R. Raat, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. M.H.Y. Snoeren-Bos, griffier.

De beslissing is in het openbaar uitgesproken op:

griffier

voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.