Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2016:2860

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
20-05-2016
Datum publicatie
16-06-2016
Zaaknummer
301007
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

Licentieovereenkomst tot het vertonen van eredivisiewedstrijden in een café. Gedaagden (café/vennoten) plegen inbreuk op de auteursrechten van eiseressen (eredivisieclubs) door de liveregistraties van deze wedstrijden in het café te vertonen ondanks ontbinding van de licentieovereenkomst. Gebod tot staking van verdere uitzending van wedstrijdbeelden op straffe van een dwangsom.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/301007 / KG ZA 16-172

Vonnis in kort geding van 20 mei 2016

in de zaak van

1. de commanditaire vennootschap

EREDIVISIE MEDIA & MARKETING C.V .,

gevestigd te Zeist ,

2. de naamloze vennootschap

N.V. ADO DEN HAAG,

gevestigd te 's-Gravenhage ,

3. de naamloze vennootschap

AFC AJAX N.V .,

gevestigd te Amsterdam ,

4. de naamloze vennootschap

A.Z. N.V.,

gevestigd te Alkmaar ,

5. de stichting

STICHTING BEHEER SC CAMBUUR-LEEUWARDEN,

gevestigd te Leeuwarden ,

6. de stichting

STICHTING BETAALD VOETBAL ‘EXELSIOR’,

gevestigd te Rotterdam ,

7. de naamloze vennootschap

FEYENOORD ROTTERDAM N.V.,

gevestigd te Rotterdam ,

8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BETAALD VOETBAL DE GRAAFSCHAP B.V.,

gevestigd te Doetinchem ,

9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FC GRONINGEN B.V . ,

gevestigd te Groningen ,

10. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

S.C. HEERENVEEN B.V. ,

gevestigd te Heerenveen ,

11. de stichting

STICHTING HERACLES ALMELO,

gevestigd te Almelo ,

12. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NIJMEGEN EENDRACHT COMBINATIE B.V.,

gevestigd te Nijmegen ,

13. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PEC ZWOLLE B.V.,

gevestigd te Zwolle ,

14. de naamloze vennootschap

PSV N.V. ,

gevestigd te Eindhoven ,

15. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RODA J.C. B.V.,

gevestigd te Kerkrade ,

16. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

F.C. TWENTE’65 B.V.,

gevestigd te Enschede ,

17. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FOOTBALL CLUB UTRECHT B.V.,

gevestigd te Utrecht ,

18. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

B.V. VITESSE,

gevestigd te Arnhem ,

19. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WILLEM II TILBURG B.V.,

gevestigd te Tilburg ,

eiseressen,

advocaat mr. R. van der Zaal te Amsterdam ,

tegen

1. de vennootschap onder firma

[gedaagde 1],

gevestigd en kantoorhoudende te [plaats] ,

2. [gedaagde 2],

wonende te [woonplaats] ,

3. [gedaagde 3],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

verschenen in persoon.

Eiseressen zullen hierna Eredivisie c.s. (enkelvoud) genoemd worden. Eiseres sub 1 zal worden aangeduid met EMM en eiseressen sub 2 t/m 19 zullen de voetbalclubs worden genoemd. Gedaagden worden hierna ieder afzonderlijk de vennootschap, [gedaagde 2] en [gedaagde 3] genoemd en tezamen [gedaagde 1] .

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding

  • -

    de mondelinge behandeling

  • -

    de pleitnota van Eredivisie c.s ..

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1.

De voetbalclubs zijn professionele clubs die alle uitkomen in de eredivisie, de hoogste voetbaldivisie in Nederland. Elk van de clubs is exclusief rechthebbende op de auteursrechten op de live registraties van de in eigen stadion gespeelde eredivisiewedstrijden en op ander beeldmateriaal met betrekking tot deze wedstrijden. Voor wat betreft de exploitatie van deze auteursrechten hebben de voetbalclubs zich verenigd in EMM. EMM is auteursrechthebbende op de promofilmpjes en studioprogramma’s die tijdens en rondom de uitzendingen van de wedstrijden worden vertoond en houdt zich onder meer bezig met de exploitatie van auteursrechten op live uitzendingen van voetbalwedstrijden in de eredivisie.

2.2.

De vennootschap exploiteert een horecagelegenheid onder de naam [gedaagde 1] . [gedaagde 3] en [gedaagde 2] zijn vennoten van die vennootschap.

2.3.

Eredivisie c.s . hanteert voor de exploitatie van de auteursrechten een gesloten systeem via televisiezender FOX Sports. FOX Sports is uitsluitend te ontvangen na het afsluiten van een digitaal abonnement bij één van de aanbieders van deze zender. Binnen het exploitatiesysteem zijn er twee varianten: abonnementen voor consumenten (FOX Sports) en een licentie voor de zakelijke markt (FOX Sports Zakelijk). Het zakelijke abonnement biedt de gebruiker het recht op vertoning van de wedstrijdbeelden in het openbaar. Voor de ontvangst van het signaal heeft elke zakelijke licentienemer ook een consumentenabonnement nodig.

2.4.

Op 1 augustus 2014 heeft [gedaagde 1] een licentieovereenkomst gesloten teneinde in [gedaagde 1] wedstrijdbeelden aan gasten te kunnen vertonen. [gedaagde 1] heeft het maandelijks te betalen bedrag van € 99,95 exclusief BTW niet voldaan. De betalingsachterstand is opgelopen tot € 1.846,77, waarna EMM bij brief van 25 november 2015 de licentieovereenkomst per die datum heeft ontbonden.

2.5.

Op 29 november 2015 is door de deurwaarder geconstateerd dat in [gedaagde 1]

live beelden van de voetbalwedstrijd PEC Zwolle - Ajax werden getoond en dat deze beelden door FOX Sports Eredivisie werden uitgezonden. De deurwaarder heeft hiervan een proces-verbaal van constatering opgemaakt.

2.6.

De advocaat van Eredivisie c.s . heeft [gedaagde 1] bij brief van 8 december 2015 gesommeerd om een licentieovereenkomst met FOX Sports te sluiten en de betalingsachterstand te voldoen, bij gebreke waarvan Eredivisie c.s . een gerechtelijke procedure zou starten.

2.7.

Op 16 december 2015 heeft de advocaat van Eredivisie c.s . telefonisch contact opgenomen met [gedaagde 1] , maar dat heeft niet geleid tot een oplossing.

2.8.

In een proces-verbaal van constatering van 20 maart 2016 heeft de deurwaarder opgenomen dat door hem is geconstateerd dat in [gedaagde 1] live beelden van de voetbalwedstrijd PSV - Ajax werden getoond en dat deze beelden door FOX Sports Eredivisie werden uitgezonden.

2.9.

De deurwaarder heeft, zo blijkt uit een proces-verbaal van constatering van 8 mei 2016, geconstateerd dat in [gedaagde 1] live beelden van de voetbalwedstrijd De Graafschap - Ajax werden getoond en dat deze beelden door FOX Sports Eredivisie werden uitgezonden.

3 Het geschil

3.1.

Eredivisie c.s . vordert dat de voorzieningenrechter

I. [gedaagde 1] gebiedt het plegen van inbreuk op de auteursrechten van Eredivisie c.s . op de live registraties van de in eigen stadion gespeelde Eredivisiewedstrijden en op ander beeldmateriaal met betrekking tot deze wedstrijden, alsook op de promofilmpjes en studioprogramma’s die tijdens en rondom de uitzendingen van de wedstrijden worden vertoond met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, onder meer door [gedaagde 1] te verbieden de vertoning van wedstrijdbeelden in de horecagelegenheid die zij exploiteert, te weten [gedaagde 1] , en elke eventuele andere (horeca)gelegenheid die zij exploiteren, ten behoeve van het aldaar aanwezige publiek, met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, voor zover Eredivisie c.s . [gedaagde 1] voor de vertoning van de wedstrijdbeelden geen expliciete schriftelijk toestemming heeft verleend,

II. [gedaagde 1] veroordeelt tot betaling aan Eredivisie c.s . van een dwangsom van

€ 750,00, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of gedeelte daarvan waarop zij in strijd handelt met het onder I. verzochte gebod, met een maximum van € 15.000,00, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag,

III. [gedaagde 1] hoofdelijk, aldus dat voor zover door één of meer van hen is betaald de anderen zijn gekweten, veroordeelt in de door Eredivisie c.s . gemaakte kosten van dit kort geding, op grond van artikel 1019h Rv, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag,

IV. de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv bepaalt op zes maanden na dit vonnis, althans op een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn.

3.2.

[gedaagde 1] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Met de aard van het gevorderde en het daaraan ten grondslag gelegde acht de voorzieningenrechter het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen gegeven.

Eredivisie c.s . beoogt immers met haar vorderingen de beëindiging van een in haar visie voortdurende onrechtmatige toestand.

4.2.

De voetbalclubs zijn op grond van artikel 10, lid 1 sub 10 juncto artikel 45a van de Auteurswet (hierna: Aw) rechthebbende op de auteursrechten op de live registraties van de in eigen stadion gespeelde eredivisiewedstrijden en op ander beeldmateriaal met betrekking tot deze wedstrijden. EMM is op grond van diezelfde bepalingen auteursrechthebbende op de promofilmpjes en studioprogramma’s die tijdens en rondom de uitzendingen van de wedstrijden worden vertoond en draagt zorg voor de exploitatie van voornoemde auteursrechten via de zender FOX Sports. Indien een voor het publiek toegankelijke (horeca)gelegenheid wedstrijdbeelden wil vertonen, dient zij daartoe een consumenten abonnement (FOX Sports) aan te gaan bij haar aanbieder/provider teneinde het signaal te kunnen ontvangen, alsook een licentieovereenkomst (FOX Sports Zakelijk) met FOX Sports te sluiten, die de gebruiker het recht geeft op vertoning van de wedstrijdbeelden in het openbaar.

4.3.

[gedaagde 1] heeft niet weersproken dat de wedstrijdbeelden auteursrechtelijke bescherming genieten en dat deze (in elk geval) op de door Eredivisie c.s . genoemde data in het café zijn vertoond. Aanvankelijk had [gedaagde 1] een zakelijk licentie, maar [gedaagde 1] heeft nagelaten aan de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen te voldoen, waarna EMM op 25 november 2015 de licentieovereenkomst per die datum heeft ontbonden. De deurwaarder heeft vervolgens op 29 november 2015, 20 maart 2016 en 8 mei 2016 geconstateerd dat in [gedaagde 1] wedstrijdbeelden werden vertoond. [gedaagde 1] heeft de beelden, zonder dat zij over een licentie beschikte, dus openbaar gemaakt als bedoeld in artikel 12 Aw, zodat sprake is van een auteursrechtinbreuk. [gedaagde 2] heeft dit niet betwist, maar stelt zich op het standpunt dat hij geen licentievergoeding hoeft te betalen.

4.4.

[gedaagde 2] heeft ter zitting aangevoerd dat sprake is van discriminatie. Hij stelt zich op het standpunt dat hij voor het vertonen van de wedstrijdbeelden niet hoeft te betalen, omdat in andere (horeca)gelegenheden (zoals sportkantines) in de nabijheid van [gedaagde 1] ook zonder licentie wedstrijdbeelden worden uitgezonden, terwijl Eredivisie c.s . daar niet tegen optreedt. Als dit al zo zou zijn, staat het [gedaagde 1] niet vrij om de wedstrijdbeelden zonder licentie aan het publiek te tonen en doet het er niet aan af dat [gedaagde 1] inbreuk maakt op het auteursrecht van Eredivisie c.s .. Daar komt bij dat Eredivisie c.s . ter zitting heeft toegelicht hoe er, ook in de omgeving van [gedaagde 1] , handhavend wordt opgetreden. Eredivisie c.s . heeft een lijst met tien (horeca)locaties gelegen in de buurt van [gedaagde 1] overgelegd, die zij heeft gecontroleerd. Slechts bij twee van die locaties is geconstateerd dat er wedstrijdbeelden werden vertoond, waarna Eredivisie c.s . nadere actie heeft ondernomen, hetgeen er inmiddels toe heeft geleid dat de ene locatie een zakelijk licentie heeft afgesloten en dat tegen de andere locatie nadere juridische stappen zijn ondernomen. Op een andere locatie zouden volgens [gedaagde 2] ook wedstrijdbeelden worden uitgezonden, maar daarvan is na controle niet gebleken, zo heeft Eredivisie c.s . vastgesteld. Dat volgens [gedaagde 2] niet alle locaties in de nabije omgeving van [gedaagde 1] zijn gecontroleerd, kan zo zijn, maar Eredivisie c.s . heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat ook tegen andere (horeca)gelegenheden dan [gedaagde 1] wordt opgetreden. Eredivisie c.s . heeft in dat kader nog opgemerkt dat van alle 400 horecalocaties met postcode 8091 er 95 een licentie hebben, er 160 zijn gecontroleerd, alwaar geen uitzendingen zijn waargenomen en dat de overige locaties door een vertegenwoordiger van Eredivisie c.s . zijn bezocht en dat Eredivisie c.s . met die locaties in gesprek is. Het verweer van [gedaagde 1] wordt dan ook verworpen.

4.5.

Het gevorderde verbod tot staking van verdere uitzending van de wedstrijdbeelden zal worden toegewezen. Hieraan zal een dwangsom worden verbonden die zal worden gematigd en gemaximeerd. Voor zover [gedaagde 1] de wedstrijdbeelden na dit vonnis wil blijven vertonen zonder dat een dwangsom wordt verbeurd, dient zij een licentieovereen-komst te sluiten, waartoe zij reeds meerdere malen door Eredivisie c.s . is uitgenodigd.

4.6.

De voorzieningenrechter zal de termijn ex artikel 1019i Rv waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt, bepalen op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis.

4.7.

[gedaagde 1] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Eredivisie c.s . heeft op grond van het bepaalde in artikel 1019h Rv gevorderd dat [gedaagde 1] wordt veroordeeld tot betaling van de werkelijk door Eredivisie c.s . gemaakte kosten. Ter onderbouwing van deze vordering heeft Eredivisie c.s . een kostenspecificatie overgelegd van in totaal € 4.113,10 aan advocaat- en deurwaarderskosten. De gevorderde deurwaarderskosten bestaan onder meer uit de door de deurwaarder verrichte ambtshandelingen ter constatering van de inbreuk van [gedaagde 1] op de auteursrechten van Eredivisie c.s . en zien op betekening van de (concept) dagvaarding en de brief met producties. Dit betreffen redelijke kosten om handhavend te kunnen optreden die ook in redelijkheid zijn gemaakt. Nu het gevorderde bedrag het in het indicatietarief IE-zaken voor een eenvoudig kort geding begrote bedrag van € 6.000,00 niet overschrijdt en [gedaagde 1] tegen de gevorderde proceskostenveroordeling geen verweer heeft gevoerd, zal een bedrag van € 4.028,96 worden toegewezen. Het bedrag van € 84,14 (dat ziet op de betekening van de dagvaarding) zal hierna afzonderlijk worden toegewezen.

De kosten aan de zijde van Eredivisie c.s . worden begroot op:

- dagvaarding € 84,14

- griffierecht 619,00

- salaris advocaat 4.028,96

Totaal € 4.732,10

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

gebiedt [gedaagde 1] het plegen van inbreuk op de auteursrechten van Eredivisie c.s . op de live registraties van de in eigen stadion gespeelde eredivisiewedstrijden en op ander beeldmateriaal met betrekking tot deze wedstrijden, alsook op de promofilmpjes en studioprogramma’s die tijdens en rondom de uitzendingen van de wedstrijden worden vertoond met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, onder meer door de vertoning van wedstrijdbeelden in de horecagelegenheid die de vennootschap exploiteert, te weten [gedaagde 1] , ten behoeve van het aldaar aanwezige publiek, met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, voor zover Eredivisie c.s . [gedaagde 1] voor de vertoning van de wedstrijdbeelden geen expliciete schriftelijke toestemming heeft verleend,

5.2.

veroordeelt [gedaagde 1] om aan Eredivisie c.s . een dwangsom te betalen van € 750,00 voor elke keer dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 15.000,00 is bereikt,

5.3.

bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt op zes maanden na de datum van dit vonnis,

5.4.

veroordeelt [gedaagde 1] hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Eredivisie c.s . tot op heden begroot op € 4.732,10,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. B.J.M. Vermulst op 20 mei 2016.