Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBGEL:2016:2502

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
02-05-2016
Datum publicatie
04-05-2016
Zaaknummer
05/760033-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht. Gelet op het onderzoek ter terechtzitting acht de militaire kamer de tenlastelegging, in verband met het dossier, voldoende duidelijk en begrijpelijk alsook voldoende feitelijk. Volgt bewezenverklaring dat verdachte in de ten laste gelegde periode een grote hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen en films heeft verworven en in zijn bezit heeft gehad.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer : 05/760033-15

Datum uitspraak : 2 mei 2016

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige militaire kamer

in de zaak van

de officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

wonende te [adres]

Raadsvrouw: mr. M.L. Daniels, advocaat te Rijen.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter openbare terechtzitting

van 18 april 2016.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 11 mei 2012 tot

en met 23 april 2014, te Rijen, in elk geval in Nederland, (één of meermalen) (telkens) (in totaal) ruim/circa 76.692 (zes en zeventig duizend zes honderd twee en

negentig), althans een (groot) aantal, afbeeldingen/multimediafiles (te weten

foto's en/of filmfragmenten), danwel één of meerdere gegevensdragers (te weten één of meerdere (harde schijven van) (een) Personal Computer(s) (PC(s)) (merk Asus (beslagnummer

5121NC-63-06-13) en/of Dell Dimension (beslagnummer 5121NC-63-06-28-G) en/of

een PC (merkloos, zwart van kleur(beslagnummer 5121NC-63-06-16)0 en/of een

externe harde schijf (merkloos, grijs van kleur (beslagnummer 5121NC-63-06-28-E)) en/of een harddisk, merk Seagate Momentus 5400 (beslagnummer 12-050295-11) en/of een harddisk, merk Seagate Momentus 4200 (beslagnummer 12-050295-12) en/of een harddisk, merk Western Digital (beslagnummer 12-050295-13) en/of een harddisk, merk Western Digital

(beslagnummer 12-050295-13) en/of een harddisk, merk Seagate, (beslagnummer

12-050295-18) en/of en harddisk, merk Seagate (beslagnummer 12-050295-19)

en/of een harddisk, merk Verbatim (beslagnummer 12-050295-21) en/of een PC,

merk Dell Dimension 5150 (beslagnummer12-050295-24) en/of een PC Dell

Dimension 5150 (beslagnummer 12-050295-29) en/of een notebook Dell Latitude

(beslagnummer 12-050295-32) en/of een PC Dell Dimension 5150 (beslagnummer

12-050295-33) bevattende die afbeeldingen/multimediafiles,

van (telkens) (een) seksuele gedraging(en) waarbij (een) persoon/personen

is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, die (kennelijk) de leeftijd in zijn bezit heeft gehad en/of één of meerdere van die afbeelding(en)/multimediafile(s) heeft verworven welke afgebeelde seksuele gedraging(en) in algemene zin (telkens) bestaat/bestaan uit (een) geheel en/of (een) gedeeltelijk ontkle(e)d(e) minderjarige(n), waarbij de voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

A.

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met een penis en/of een mond/tong en/of een vinger en/of een voorwerp) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van een lichaam van een persoon door iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met een penis en/of een mond/tong en/of een vinger en/of een voorwerp) en/of

B.

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met een penis en/of een vinger/hand en/of een voorwerp(en) en/of de mond/tong) en/of het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon door iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met een penis en/of een vinger/hand en/of een voorwerp(en) en/of de mond/tong) en/of

C.

het door een dier oraal en/of vaginaal en/of anaal (eventueel aanvullen met:

met de penis en/of de tong) penetreren van het lichaam van een persoon die de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of het door een dier likken en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en/of het door een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of aanraken van de

geslachtsdelen van een dier en/of

D.

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren door/van één of meer personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, - waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) en/of (op een wijze) die niet bij zijn/haar/hun leeftijd past/passen en/of - waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van kleding ontdoet/ontdoen en/of

- waarbij door het gekozen camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of

de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden, waarbij de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling en/of

E.

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft/hebben bereikt, en/of

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

2.

hij op of omstreeks 11 mei 2012 te Rijen, gemeente Gilze en Rijen, (een) wapen(s) van categorie I onder 7°, te weten een pistool, merk Colt, model 1911A1, voorzien nummer 30547, zijnde (een) voorwerp(en) dat/die voor wat betreft zijn/hun vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertoonde(n) met (een) vuurwapen(s) en/of met (een) voor ontploffing bestemde voorwerp(en) voorhanden heeft gehad;

2a. De geldigheid van de dagvaarding

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat de tenlastelegging zodanig onbegrijpelijk is dat verdachte niet weet waartegen hij zich moet verdedigen. Dit dient te leiden tot het oordeel dat de dagvaarding nietig is.

De officier van justitie heeft hiertegen ingebracht dat - voor zover de tenlastelegging al onduidelijk is - dit kan worden toegeschreven aan een kennelijke verschrijving.

De militaire kamer overweegt dienaangaande als volgt.

Op grond van artikel 261, lid 1 Wetboek van Strafvordering (Sv) behelst de dagvaarding een opgave van het feit dat ten laste wordt gelegd met vermelding omstreeks welke tijd en waar ter plaatse het begaan zou zijn. Het tweede lid voegt daaraan toe dat de dagvaarding tevens de vermelding behelst van de omstandigheden waaronder het feit zou zijn begaan.

Bij de uitleg van deze bepaling staat centraal dat de tenlastelegging begrijpelijk moet zijn en dat de verdachte zich op basis van de tenlastelegging goed kan verdedigen.

De militaire kamer verstaat het verweer van de verdediging over de nietigheid van de dagvaarding aldus dat de tenlastelegging onder feit 1 naar de mening van de verdediging onbegrijpelijk en onvoldoende concreet is.

De militaire kamer beschouwt de tenlastelegging in samenhang met de inhoud van het complete dossier en komt tot het oordeel dat de tenlastelegging onder 1 wel voldoende concreet en duidelijk is.

De passages in de tenlastelegging waarop de verdediging doelt, waaronder “ (…) die (kennelijk) de leeftijd in zijn bezit heeft gehad en/of ”, zijn naar het oordeel van de rechtbank te beschouwen als verschrijvingen, die de rechtbank ook verbeterd leest. Ook verdachte moet in staat worden geacht de tekst van de tenlastelegging te begrijpen, zeker in het licht van de inhoud van het dossier zoals dat ter terechtzitting is voorgehouden.

Verdachte heeft ook tijdens zijn verhoren en tijdens het onderzoek ter terechtzitting blijk gegeven de inhoud van de tenlastelegging te hebben begrepen. Dit volgt naar het oordeel van de rechtbank ook uit de inhoud van het gevoerde pleidooi.

De tenlastelegging behelst - zij het met verbeterde lezing - naar het oordeel van de militaire kamer een voldoende duidelijke opgave van de feiten nu de tekst van de tenlastelegging in verband met het dossier voldoende duidelijk, begrijpelijk, feitelijk en niet tegenstrijdig is. De militaire kamer is gezien het bovenstaande van oordeel dat de gehele tenlastelegging aan de vereisten van artikel 261 Sv voldoet en verwerpt daarom het nietigheidsverweer van de verdediging.

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs1

Ten aanzien van feit 1

De feiten

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

Tijdens een doorzoeking in de woning van verdachte aan de [adres] op 11 mei 2012 zijn een Personal Computer ( PC) Asus Blauw (1521NC63 06 13), een merkloze PC merkloos (5121NC63 06 16), zwart van kleur, een PC Dell Dimension (1521NC63 06 28G) en een externe harde schijf (5121NC63 06 28 E), merkloos, grijs van kleur in beslag genomen.2 Deze goederen zijn door de digitale recherche onderzocht. De voornoemde gegevensdragers behoorden toe aan, en waren in gebruik bij, verdachte.3

Op voornoemde gegevensdragers zijn afbeeldingen aangetroffen van kinderpornografische en dierenpornografische aard4:

 • -

  op de PC Asus Blauw zijn 8 kinderpornografische afbeeldingen gevonden;

 • -

  op de PC zwarte van kleur zijn 238 kinderpornografische afbeeldingen gevonden;

 • -

  op de externe harde schijf zijn 14162 kinderpornografisch afbeeldingen en 6 dierenpornografische afbeeldingen gevonden;

 • -

  op de PC Dell Dimension zijn 26 kinderpornografische afbeeldingen gevonden.

Van de op voornoemde gegevensdragers aangetroffen afbeeldingen waren 14162 kinderpornografische afbeeldingen en 6 dierenpornografische afbeeldingen ‘accessible’ (alle aangetroffen op de externe harde schijf), 26 kinderpornografische afbeeldingen ‘deleted’ (op de PC Dell Dimension) en 246 kinderpornografische afbeeldingen ‘unallocated’( op de PC Asus en PC zwart).

Tijdens de doorzoeking in de woning van verdachte aan de [adres] op 23 april 2014 zijn de volgende goederen in beslag genomen 5:

PL2700-12-050295-11 (Harddisk Seagate Monumentus)

PL2700-12-050295-12 (Harddisk Seagate Monumentus)

PL2700-12-050295-13 (Harddisk Western Digital)

PL2700-12-050295-15 (Harddisk Western Digital)

PL2700-12-050295-18 (Harddisk Seagate)

PL2700-12-050295-19 (Harddisk Seagate)

PL2700-12-050295-21 (Harddisk Verbatim)

PL2700-12-050295-24 (PC Dell Dimension 5150)

PL2700-12-050295-29 (computer (Laptop) Dell)

PL2700-12-050295-32 (PC Dell Dimension 5150)

PL2700-12-050295-33 (PC Dell Dimension 5150).

De voornoemde gegevensdragers behoorden toe aan, en waren in gebruik bij, verdachte.6 Deze goederen zijn door de digitale recherche onderzocht. Daarbij zijn op voornoemde gegevensdragers afbeeldingen en films aangetroffen van kinderpornografische aard7:

 • -

  op de PL2700-12-050295-11 (Harddisk Seagate Monumentus) zijn 142 kinderpornografische afbeeldingen gevonden en 4 kinderpornografische films.

 • -

  op PL2700-12-050295-12 (Harddisk Seagate Monumentus) zijn 52077 kinderpornografische afbeeldingen gevonden en 32 kinderpornografische films.

 • -

  op PL2700-12-050295-13 (Harddisk Western Digital) zijn 46 kinderpornografische afbeeldingen gevonden en 7 kinderpornografische films.

 • -

  op PL2700-12-050295-15 (Harddisk Western Digital) zijn 20 kinderpornografische afbeeldingen gevonden.

 • -

  op PL2700-12-050295-18 (Harddisk Seagate) zijn 5 kinderpornografische afbeeldingen gevonden.

 • -

  op PL2700-12-050295-19 (Harddisk Seagate) zijn 5 kinderpornografische afbeeldingen gevonden.

 • -

  op PL2700-12-050295-21 (Harddisk Verbatim) zijn 21 kinderpornografische afbeeldingen gevonden.

 • -

  op PL2700-12-050295-24 (PC Dell Dimension 5150) zijn 9.742 kinderpornografische afbeeldingen gevonden.

 • -

  op PL2700-12-050295-29 (computer (Laptop) Dell) zijn 65 kinderpornografische afbeeldingen en 19 kinderpornografische films gevonden.

 • -

  op PL2700-12-050295-32 (PC Dell Dimension 5150) is 1 kinderpornografische afbeelding aangetroffen.

 • -

  op PL2700-12-050295-33 (PC Dell Dimension 5150) zijn 84 kinderpornografische afbeeldingen gevonden. 8

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het ten laste gelegde feit. Echter, de in 2012 aangetroffen afbeeldingen in ‘deleted’ en ‘unallocated’ clusters (op de PC Asus blauw, PC zwart en de PC Dell Dimension) moeten worden uitgezonderd van de ten laste gelegde hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen, aldus de officier van justitie.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft aangevoerd dat verdachte in de ten laste gelegde periode geen nieuw kinderpornografisch materiaal heeft verkregen of vergaard zodat ook de kinderpornografische afbeeldingen in de ‘deleted’ en ‘unallocated’ clusters die na de inbeslagneming in 2014 zijn aangetroffen buiten beschouwing dienen te blijven.

Beoordeling door de militaire kamer

Verdachte heeft niet betwist dat het bij hem aangetroffen beeldmateriaal van kinderporno-grafische aard zijn.9

Op 11 mei 2012 had verdachte kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit, waarvan er in totaal 14162 kinderpornografische afbeeldingen ‘accessible’ waren, dat wil zeggen voor verdachte toegankelijk zonder speciale software. Deze afbeeldingen stonden op de eerder genoemde grijze externe harde schijf.

Op de andere in 2012 in beslag genomen gegevensdragers zijn nog veel meer kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen, maar deze waren op 11 mei 2012, de aanvangsdatum van de ten laste gelegde periode, niet meer ‘accessible’ en dus niet voor verdachte toegankelijk zonder speciale software. Het bezit - in de zin van daadwerkelijke beschikkingsmacht - en verwerven door verdachte van het kinderpornografisch materiaal dat op de ‘unallocated’ en ‘deleted’ clusters van de op 11 mei 2012 in beslag genomen gegevensdragers stond, kan dan ook naar het oordeel van de militaire kamer niet worden bewezen.

Van de op 23 april 2014 in beslag genomen gegevensdragers heeft verdachte ter terechtzitting naar voren gebracht dat deze gegevensdragers achtergebleven waren bij de doorzoeking op 11 mei 2012 en niet pas nadien zijn aangeschaft, kennelijk bedoelend dat het gaat om kinderporno die dateert van vóór de ten laste gelegde periode. De militaire kamer acht dit niet aannemelijk. Immers, zowel verdachte als zijn echtgenote hebben tegenover de koninklijke marechaussee verklaard dat alle op 23 april 2014 in beslag genomen (en in ‘ruimte 6’ opgeslagen) goederen nieuw zijn10.

Bovendien is uit onderzoek van de desktop Dell Dimension (5150PL2700-12-050295-24 ) naar voren gekomen dat ook na de doorzoeking in 2012 kinderporno op deze computer is geplaatst. Zo is op 12 december 2013 met zoektermen als “Naked children” en “Nude”, en op 8 januari 2014 met “Naturistenkind”, “Kutje” en “kid pissing” gezocht, hetgeen heeft geleid tot diverse zoekhistories. Deze zoekhistories zijn herleidbaar naar verschillende aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen en/of filmbestanden11. Voorts blijkt uit onderzoek van voornoemde gegevensdrager dat er veelvuldig is gezocht naar torrent websites, bijvoorbeeld op 5 februari 2013, en dat de zoekslagen binnen deze torrent websites herleidbaar zijn naar aangetroffen kinderpornografische bestanden12.

Gelet op deze feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat verdachte naast de bestanden die op 23 april 2014 in een ‘accessible’ cluster stonden ook de bestanden die in de ‘deleted’ en ‘unallocated’ clusters stonden op enig moment in de periode van 11 mei 2012 tot en met 23 april 2014 heeft verworven en in zijn bezit heeft gehad.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat overtuigend kan worden bewezen dat verdachte in de periode van 11 mei 2012 tot en met 23 april 2014 een grote hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen en films heeft verworven en in zijn bezit heeft gehad, één en ander zoals hierna onder 3. bewezen verklaard.

Gewoonte

De rechtbank is van oordeel dat verdachte, gelet op de pleegperiode, te weten bijna 2 jaren, alsmede de grote hoeveelheid aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen en films een gewoonte heeft gemaakt van de ten laste gelegde misdrijven.

Ten aanzien van feit 2:

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359 derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen:

- het proces-verbaal van bevindingen p. 484-285;

- het proces-verbaal van onderzoek wapen met bijlagen p. 486-491;

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 18 april 2016.

3 Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de militaire kamer is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

1.

hij (op meerdere tijdstippen) in of omstreeks de periode van 11 mei 2012 tot

en met 23 april 2014, te Rijen, in elk geval in Nederland, (één of meermalen) (telkens) (in totaal) ruim/circa 76.692 (zes en zeventig duizend zes honderd twee en negentig), althans een (groot) aantal afbeeldingen/multimediafiles (te weten foto's en/of filmfragmenten),

dan wel één of meerdere gegevensdragers (te weten één of meerdere PersonalComputer(s) (PC(s)) (merk Asus (beslagnummer 5121NC-63-06-13) en/of Dell Dimension (beslagnummer 5121NC-63-06-28-G) en/of een PC (merkloos, zwart van kleur(beslagnummer 5121NC-63-06-16)0 en/of

een externe harde schijf (merkloos, grijs van kleur (beslagnummer 5121NC-63-06-28-E)) en/of

een harddisk, merk Seagate Momentus 5400 (beslagnummer 12-050295-11) en/of

een harddisk, merk Seagate Momentus 4200 (beslagnummer 12-050295-12) en/of

een harddisk, merk Western Digital (beslagnummer 12-050295-13) en/of

een harddisk, merk Western Digital (beslagnummer 12-050295-13) en/of

een harddisk, merk Seagate, (beslagnummer 12-050295-18) en/of

een harddisk, merk Seagate (beslagnummer 12-050295-19) en/of

een harddisk, merk Verbatim (beslagnummer 12-050295-21) en/of

een PC, merk Dell Dimension 5150 (beslagnummer12-050295-24) en/of

een PC Dell Dimension 5150 (beslagnummer 12-050295-29) en/of

een notebook Dell Latitude (beslagnummer 12-050295-32) en/of

een PC Dell Dimension 5150 (beslagnummer 12-050295-33),

bevattende die gegevensdragers afbeeldingen/multimediafiles,

van (telkens) (een) seksuele gedraging(en),

waarbij (een) persoon/personen is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt,

in zijn bezit heeft gehad en/of één of meerdere van die afbeelding(en)/multimediafile(s) heeft verworven,

welke afgebeelde seksuele gedraging(en) in algemene zin (telkens) bestaat/bestaan uit (een) geheel en/of (een) gedeeltelijk ontkle(e)d(e) minderjarige(n), waarbij de voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

A.

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met een penis en/of een mond/tong en/of een vinger en/of een voorwerp) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van een lichaam van een persoon door iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met een penis en/of een mond/tong en/of een vinger en/of een voorwerp)

en/of

B.

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met een penis en/of een vinger/hand en/of een voorwerp(en) en/of de mond/tong) en/of het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon door iemand die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met een penis en/of een vinger/hand en/of een voorwerp(en) en/of de mond/tong)

en/of

C.

het door een dier oraal en/of vaginaal en/of anaal (eventueel aanvullen met:

met de penis en/of de tong) penetreren van het lichaam van een persoon die de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of het door een dier likken en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en/of het door een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of aanraken van de

geslachtsdelen van een dier

en/of

D.

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren door/van één of meer personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, - waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) en/of (op een wijze) die niet bij zijn/haar/hun leeftijd past/passen en/of - waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van kleding ontdoet/ontdoen en/of - waarbij door het gekozen camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden, waarbij de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

E.

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam

van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft/hebben bereikt,

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

2.

hij op of omstreeks 11 mei 2012 te Rijen, gemeente Gilze en Rijen, (een)

wapen(s) van categorie I onder 7°, te weten een pistool, merk Colt, model

1911A1, voorzien nummer 30547, zijnde (een) voorwerp(en) dat/die voor wat

betreft zijn/hun vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertoonde(n) met

(een) vuurwapen(s) en/of met (een) voor ontploffing bestemde voorwerp(en)

voorhanden heeft gehad;

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke verschrijvingen voorkomen, zijn die fouten in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven en in bezit hebben, terwijl de schuldige van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt,

en

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven en in bezit hebben,

terwijl de schuldige van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

Ten aanzien van feit 2:

Handelen in strijd met artikel 13, eerste lid van de Wet wapens en munitie.

5 De strafbaarheid van het feit

De feiten zijn strafbaar.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

7 Overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het onder de feiten 1 en 2 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaren, met als bijzondere voorwaarden een reclasseringstoezicht met meldplicht en een verplichte behandeling.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft bepleit om de straf te matigen, gelet op het tijdsverloop tussen de verdenking in 2010 en uiteindelijk het onderzoek ter terechtzitting op 18 april 2016, alsmede de psychische druk die hij en zijn gezin hebben ervaren door het feit dat dit hen zo lang boven het hoofd hing. Daarnaast heeft de raadsvrouw betoogd dat er geen sprake is van een recidiverisico en dat verder rekening moet worden gehouden met de omstandigheid dat verdachte ontslag heeft gekregen waarbij zijn aanstaande vervroegd functioneel leeftijdsontslag is ingetrokken en hij thans alle zeilen bij moet zetten om zijn gezin financieel draaiende te houden.

Beoordeling door de rechtbank

De militaire kamer heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, waarbij onder meer is gelet op:

- het uittreksel uit het algemeen documentatieregister, gedateerd 2 maart 2016;

- een voorlichtingsrapportage van reclassering Nederland, gedateerd 8 april 2016;

- een Pro Justitia rapport van [naam psycholoog] , psycholoog, gedateerd 24 december 2015.

De militaire kamer heeft bij de straftoemeting het volgende in het bijzonder in aanmerking genomen:

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bezit van kinderpornografisch materiaal, waarbij het gaat om een grote hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen en filmfragmenten. Dit neemt de militaire kamer verdachte zeer kwalijk. Voorts neemt de militaire kamer niet alleen de periode gedurende welke verdachte deze heeft verzameld in aanmerking, maar ook het feit dat verdachte na de eerste inbeslagname in 2012 niet is gestopt met de kinderporno, maar zelfs is doorgegaan met het verwerven en opslaan van kinderporno. Aldus is naar het oordeel van de militaire kamer sprake van een ernstige situatie. Het baart de militaire kamer zorgen dat verdachte de ernst hiervan niet lijkt in te zien. .

Bij productie van kinderpornografische afbeeldingen en filmpjes worden kinderen op aangrijpende wijze seksueel misbruikt door volwassenen, soms zelfs door volwassenen die hen juist tegen dit soort handelen in bescherming behoren te nemen. Het behoeft geen betoog dat dit misbruik zeer nadelige gevolgen kan hebben (in de zin van psychische, emotionele en lichamelijke schade) voor deze kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun verdere ontwikkeling.

Verdachte heeft door het downloaden en bewaren van dit kinderpornografische materiaal bijgedragen aan het in stand houden van het systeem waardoor dit misbruik wordt geëxploiteerd.

De militaire kamer heeft bij de bepaling van de straf ook rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Uit de rapportage van de psycholoog volgt dat verdachte lijdende is aan een ziekelijke stoornis van de geestvermogens en dat sprake is (in tentatieve zin) van parafilie NAO. Hierbij heeft de psycholoog nog overwogen:

Deze seksuele stoornis kan vervolgens het aberrante gedrag dat betrokkene ten laste wordt gelegd verklaren. Het is er een uiting van. Over de exacte delictdynamiek is echter weinig te zeggen. Conform de geremde affectieve beleving van betrokkene heeft hij weinig of niets kunnen dan wel willen zeggen over de meer precieze toedracht, overwegingen, belevingen en motieven.

Verdachte word voor het plegen van het tenlastegelegde onder 1 op zijn minst in licht verminderde mate ontoerekeningsvatbaar geacht.

De militaire kamer heeft hiermee rekening gehouden.

Verdachte is niet eerder veroordeeld voor strafbare feiten. Verder weegt de militaire kamer het tijdsverloop mee. Tot slot acht de militaire kamer van groot belang dat verdachte wordt begeleid en behandeld opdat hij soortgelijke strafbare feiten niet meer zal begaan.

Alles afwegende ziet de militaire kamer aanleiding om van de vordering van de officier van justitie af te wijken en acht zij een (deels) voorwaardelijke vrijheidsstraf met bijzondere voorwaarden, in combinatie met de maximale werkstraf, passend en geboden.

Nu naar het oordeel van de militaire kamer ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat verdachte - zonder begeleiding en behandeling - wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen (waartoe de militaire kamer ook kinderporno rekent), zal de proeftijd op 5 jaren worden gesteld.

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 57, 91 en 240b van het Wetboek van Strafrecht, alsmede de artikelen 2, 13, 55 en 56 van de Wet wapens en munitie.

9 De beslissing

De militaire kamer:

 verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan;

 verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

 verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4;

 verklaart verdachte hiervoor strafbaar;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 180 (honderdtachtig) dagen;

 bepaalt, dat een gedeelte van de gevangenisstraf groot 178 (honderdachtenzeventig) dagen, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, wegens niet nakoming van na te melden voorwaarde(n) voor het einde van de proeftijd die op 5 jaren wordt bepaald:

o de algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit zijn medewerking zal verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 Wet op de identificatieplicht ter inzage zal aanbieden;

- zijn medewerking zal verlenen aan het door de Reclassering Nederland te houden toezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

o de bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich uiterlijk binnen 5 dagen na het onherroepelijk worden van dit vonnis zal melden bij Reclassering Nederland te Breda (tussen 09:00 een 11:00 uur op adres: Langendijk 34, 4819 EW Breda) en gedurende de proeftijd zich zal blijven melden bij de reclassering, zo frequent en zolang de reclassering dat noodzakelijk acht;

- zich op welke wijze dan ook zal onthouden van elke gedraging (waaronder de met name in artikel 240b Wetboek van Strafrecht vermelde gedragingen) met betrekking tot kinderporno;

- zijn medewerking zal verlenen aan controle, door (een) deskundige(n), van zijn computer(s) en andere apparatuur waarop afbeeldingen (kunnen) zijn opgeslagen, indien de reclassering daartoe aanleiding ziet;

- zich onder behandeling zal stellen voor zijn problematiek bij forensisch psychiatrische kliniek Het Dok te Breda, of een soortgelijke instelling, te bepalen door de reclassering, waarbij de veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen die de veroordeelde in het kader van die behandeling door of namens de (geneesheer-)directeur van die instelling zullen worden gegeven.

 geeft opdracht aan Reclassering Nederland tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde voorwaarde(n) en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

 beveelt dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, te weten twee dagen, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

 veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde voorts tot:

een werkstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 (honderdtwintig) dagen.

Dit vonnis is gewezen door de meervoudige militaire kamer, bestaande uit:

mr. P.C. Quak (voorzitter) en mr. J. Barrau, rechters, alsmede kolonel mr. H.C.M. Snellen

als militair lid, in tegenwoordigheid van mr. J.M.B. Moll van Charante, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de militaire kamer op 2 mei 2016.

1 Het bewijs is terug te vinden in het in de wettelijke vorm door verbalisanten van de Koninklijke Marechaussee, Brigade Recherche, afdeling Specialistisch Opsporing, sectie Jeugd en Zeden, opgemaakte proces-verbaal, Onderzoek “13 Hafnia” dossiernummer 14-001785, gesloten op 2 juni 2015 en in de bijbehorende in wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal en overige schriftelijke bescheiden, tenzij anders vermeld. De vindplaatsvermeldingen verwijzen naar de pagina’s van het doorgenummerde dossier, tenzij anders vermeld.

2 De kennisgeving van inbeslagneming, op 11 mei 2012, p. 230-231.

3 De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 18 april 2016.

4 Het proces-0verbaal van bevindingen onderzoek IBN 2012 p. 161-165; de verklaring van verdachte ter terechtzitting van 18 april 2016.

5 De kennisgeving van inbeslagneming 23 april 2014, p. 612-632.

6 De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 18 april 2016.

7 Het proces-verbaal van beoordeling p. 507 - 510; de verklaring van verdachte ter terechtzitting van 18 april 2016.

8 Het proces-verbaal van beoordeling p. 510; de verklaring van verdachte ter terechtzitting van 18 april 2016.

9 De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 18 april 2016.

10 Het proces-verbaal van verhoor verdachte p. 100; het proces-verbaal van verhoor getuige [getuige] p. 150.

11 Het proces-verbaal van bevindingen p. 597-599.

12 Het proces-verbaal van bevindingen p. 598-599.